لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مسائل مربوط به آزمون ورودي و پذيرش كارآموزان وكالت دادگستري

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * اطلاعيه نحوه ثبت نام اينترنتي آزمون وكالت ۱۳۸۷
   * قابل توجه ثبت نام كنندگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷ اسكودا
   * پاسخ برخي از مهمترين سوآلات تكراري آزمون ۸۷
   * آگهي توزيع كارت ورود به جلسه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (به استثناي كانون مركز) سال ۱۳۸۷
صفحه ۲
   * متن سوالات آزمون وكالت ۱۳۸۷
   * پاسخ نامه آزمون وكالت ۱۳۸۷
   * اصلاح پاسخ سوالات ۶۵ و ۵۶ - آزمون وكالت ۱۳۸۷
   * اصلاح پاسخ نامه آزمون سال ۱۳۸۷ وكالت
صفحه ۳
   * اطلاعيه در خصوص نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)-۱۳۸۷
   * آگهي توزيع كارت ورود به جلسه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال ۱۳۸۷
صفحه ۴
   * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۸
   * پاسخ برخي از مهم ترين سوالات داوطلبان آزمون ورودي ۱۳۸۸
   * اطلاعيه در خصوص تمديد مهلت ثبت نام آزمون كار آموزي وكالت ۱۳۸۸
   * اطلاعيه در خصوص تمديد مهلت ثبت نام آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸
   * قابل توجه داوطلبان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸
   * آگهي توزيع كارت شركت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۸
   * متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۸۸
صفحه ۵
   * اطلاعيه مهم
قابل توجه داوطلبان آزمون ورودي كارآموزي وكالت در سال ۱۳۸۹

   * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹
   * آگهي اصلاحي ثبت نام آزمون ورودي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سال ۱۳۸۹
   * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص يك مرحله اي بودن آزمون وكالت سال ۱۳۸۹
   * آغاز ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ از طريق سايت سازمان سنجش و آموزش كشور
   * اطلاعيه آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري ايران درمورد سهميه ايثارگران
   * آگهي توزيع كارت شركت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹
صفحه ۶
   * متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۸۹
صفحه ۷
   * اسامي نفرات برتر آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * توضيحاتي در خصوص كارنامه داوطلبان
صفحه ۸
   * 'اطلاعيه مهم '
قابل توجه داوطلبان شركت در آزمون ورودي سال ۱۳۹۰ كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

صفحه ۹
   * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۰
   * اطلاعيه مربوط به آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۰
صفحه ۱۰
   * متن سوالات و پاسخنامه آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰
   * اطلاعيه مربوط به آزمون مجدد پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري گيلان سال ۱۳۹۰
   * سوالات و پاسخنامه آزمون مجدد كارآموزي وكالت كانون گيلان سال ۹۰
   * نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون گيلان سال ۹۰ درسايت سازمان سنجش اعلام گرديده است
صفحه ۱۱
   * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۱
   * بومي گزيني با قانون همخواني ندارد
   * اطلاعيه مربوط به تاريخ‌، نحوه پرينت و محل رفع نقص كارت شركت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۱
صفحه ۱۲
   * متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۹۱ ( حقوق مدني - آيين دادرسي مدني - حقوق تجارت )
   * متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۹۱ ( اصول استنباط - حقوق جزا - آيين دادرسي كيفري)
   * جوابيه اسكودا به ايرادات مطرح شده در خصوص سوالات آزمون وكالت سال ۹۱
   * سازمان سنجش منتظر دستور مسوولان قضايي براي اعلام نتايج آزمون وكالت امسال است
   * صدور دستور قضايي براي توقف اعلام نتايج آزمون وكالت سال ۹۱
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi