لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا

WWW.FARSBAR.IR

فهرست اصلي:
صفحه ۲
   *
مصوبات و آراي قضايي سال ۱۳۸۶


   * ساماندهي نحوه اخذ محكوميت‌هاي مالي تقسيط‌شده
   * جلوگيري از دسترسي افراد غيرمجاز به پرونده‌هاي قضايي
   * نمايندگان حقوقي نيز همانند وكلاء بعد از انتفاي سمت نمي‌توانند برعليه سازمان مربوط طرح دعوي نمايند
   * ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي در خارج از كشور طبق ماده۷۱ و در داخل كشور طبق ماده ۷۳ آيين دادرسي است
   * نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه
   * قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري
   * نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط به رئيس يا دادرس علي‌البدل حوزه قضائي
   * راي شماره ۱۸۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي تا مهر ۱۳۶۵ و دستورالعمل شماره۱۵۲۷۳/۳۴/۱ مورخ۲/۵/۱۳۸۰ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
   * راي شماره ۲۸۶، ۲۸۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ماده ۱۰ آيين‎نامه نحوه و ترتيب پذيره و اهدائي موضوع تصويب‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هيئت وزيران
   * راي شماره ۳۱۹، ۳۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۳۴/۱ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
   * راي شماره ۳۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تاثير هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است
   * راي شماره۱۹۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم اجراي طرح دولتي در ملك شاكي كه موجد حق اعمال حقوق مالكانه دانسته شده
صفحه ۳
   * آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
   * راي شماره ۱۹۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي ‏ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰
   * راي شماره ۱۹۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ ‏مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
   * راي شماره ۱۷۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت ديوان عدالت ‏اداري در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء صادره از هيات مستشاري ديوان محاسبات
   * راي شماره ۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه ‏شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ شوراي عالي مالياتي
   * راي شماره ۶۸۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم تسري حكم مقرر ‏در تبصره۲ الحاقي به ماده۳قانون تامين اجتماعي مصوب ۸/۸/۱۳۷۹ به حقوق مكتسبه‏‏ قانوني اشخاص قبل از تاريخ تصويب آن
   * راي شماره ۱۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
صفحه ۴
   * راي شماره ۷۵۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداري‏ به واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها‏
   * راي شماره ۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت كميسيون ماده ۱۰۰ ‏قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها‏
   * آراء شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون رسيدگي ‏به تخلفات اداري به كارمندان قراردادي
   * راي وحدت رويه شماره ۷۰۴ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور
   * راي وحدت رويه شماره۷۰۵ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه
   * راي وحدت رويه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۳۸ در كليه دعاوي خلع‌يد كاربرد دارد. ‏ثانياً: دعوي خلع‌يد باستناد قولنامه قابل‌پذيرش نيست. ثالثاً : راي وحدت رويه ‏هم در دادگاه بدوي و هم در تجديدنظر رعايت مي‌شود. رابعاً : در دعوي اثبات ‏مالكيت كاربرد ندارد
صفحه ۵
   * عدم رعايت بعضي از مقررات قانوني و نكات ‏لازم‌الرعايه در رسيدگي‌ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آراي صادره توسط دادستاني ‏كل و ديوان عالي كشور و اطاله رسيدگي‌ها و تضييع حقوق متهمين را فراهم آورده است
   * راي وحدت رويه شماره ۷۰۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت شوراي‏‏ اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهاي زراعي
   * راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب
   * راي وحدت رويه شماره ۶۸۴ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص بزه قاچاق
صفحه ۶
   * دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي
   * راي وحدت رويه شماره۶۹۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت ديوانعالي كشور به رسيدگي به جرائم موضوع ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامي
   * اصلاحيه راي وحدت رويه شماره ۶۹۷ ديوان عالي كشور
   * اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي صنايع زندانيان كشور مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۲
صفحه ۷
   * شيوه نامه اجرايي جشنواره راي قوه قضائيه
   * ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث ‏
   * ابلاغ نمونه مكاتبات شماره ۱و۲ پيوست دستورالعمل تسريع در پرداخت ‏خسارت جاني بيمه شخص ثالث
   * پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف ‏مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين ‏دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است
   * اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب۲۳/۵/۱۳۸۴
   * آگهي اصلاح و تبديل طبقه علامت تجارتي
   * اصلاح تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده ويژه قضات
   * دستورالعمل اجرايي تبصره ماده۲۷ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه موضوع رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان قوه‌قضائيه و اعمال مجازاتهاي انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي
   * دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني
صفحه ۸
   * اصلاح ماده ۳ آئين‌نامه اصلاحي ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمي
   * الحاق يك تبصره به ماده ۱۴ آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي
   * اصلاحيه طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شركتها مصوب۱۳۴۰
   * آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني كشور‏
   * آئين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران انجمن زرتشتيان تهران
   * راي شماره۳۵۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ نيروي انتظامي
صفحه ۹
   * راي شماره۴۳۷ ـ ۴۳۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران
   * ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ فرمانده نيروي انتظامي در خصوص رسيدگي به جرم مالك يا مالكين خودروهاي قاچاقچيان انسان
   * بخشنامه به دادگستري‌هاي استان و شهرستان و دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور
   * راي وحدت رويه شماره۷۰۶ ديوانعالي كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامي يك نسبت به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود
   * جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي تا آبان ۸۶جهت محاسبه خسارت تاخير تاديه
   * قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن
صفحه ۱۰
   * راي شماره ۴۱۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص واگذاري ملك معوض بابت اراضي مورد تملك
   * راي شماره ۵۲۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حدود صلاحيت هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري
   * راي شماره ۵۴۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص حقوق بازخريد خدمت
   * دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در قوه قضائيه
   * قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند
   * راي شماره ۴۲۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
صفحه ۱۱
   * راي شماره۴۲۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   * لزوم رعايت مقررات و قوانين آيين دادرسي در چگونگي اعطاء و اجراي نيابت‌هاي قضايي
   * تصويب‌نامه درخصوص عدم شمول واحدهاي صنفي توليدي مشمول قانون نظام صنفي در قانون موسوم به تجميع عوارض
   * دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه
   * تصويب‌نامه درخصوص تامين خسارت‌هاي بدني براي پرونده‌هاي واصل شده از صندوق ديه بيت‌المال در سال جاري
   * موازين بين المللي قانونگذاري و تنظيم مقررات در زمينه مبارزه با پولشويي
   * بخشنامه به منظور تسهيل اجراي وظايف هيات قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها
   * قانون مبارزه با پولشويي
صفحه ۱۲
   * راي شماره ۶۷۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   * راي شماره ۶۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   * راي شماره ۷۰۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   * راي شماره ۷۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   * راي شمـاره ۹۶۳ هيات عمومـي ديوان عـدالت اداري
   * راي شماره۴۴۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   * راي شماره۹۰۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   * راي شماره ۶۶۱ ـ ۶۶۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
صفحه ۱۳
   *
مصوبات و آراي قضايي سال ۱۳۸۷


   * آيين‌نامه رعايت شاخصهاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكهاي دولتي
   * آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه
   * آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
   * اصلاحيه آيين‌نامه ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۶
   * راي وحدت رويه شماره ۷۰۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور
   * شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در سال ۱۳۸۶
   * دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۶ آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي
   * قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني
   * دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي و غيركشاورزي
   * آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور
صفحه ۱۴
   * مصوبات مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
   * قطعنامه پاياني دهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
صفحه ۱۵
   * اصلاحيه ماده ۲۰ آيين‌نامه سجل قضايي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴
   * اصلاح ماده (۶) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت در خصوص كميسيونهاي دائمي هيئت دولت
   * مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها
   * قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه‌دار
   * آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي
   * افزايش حق عضويت سالانه وكلاي دادگستري
   * تصويب‌نامه درخصوص پرداخت خسارات بدني بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان‌ديدگان طبق تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني
صفحه ۱۶
   * قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها
   * قانون ماليات بر ارزش افزوده
   * هماهنگي و نظارت بر سفـرها و ماموريت‌هاي خارج از كشور كاركنان قوه قضاييه
   * آئين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي در كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (۴) قانـون مديريت خدمات كشـوري
   * قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
   * قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي
صفحه ۱۷
   * تمديد مهلت تشكيل دادگاه موقت كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم
   * قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع
   * ابطال بند يك ماده ۳۷ دستورالعملهاي واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي
   * اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي از جهت مغايرت باقانون يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه از تاريخ صدور دادنامه بوده و تسري مدلول دادنامه‌هاي هيات عمومي ديوان نسبت به قبل جايز نيست
   * ابطال رديف ۴۳۱ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده ۳۰ آيين‌نامه مالي شهرداري بندرعباس
صفحه ۱۸
   * اثبات مالكيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالكيت و يا سند انتقال رسمي است
   * برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراكز و يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول است
   * آيين‌نامه نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها
   * توجه تمامي دادسراها و دادگـاه‌هاي كشـور به محـورهاي قانون مديريت خدمات كشوري و در جهت تحقق همه جانبه آنها
صفحه ۱۹
   * الحاق يك تبصره به ماده ۵۸ آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۴/۲/۱۳۱۷
   * راي شماره ۹۹۴ ـ ۹۹۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري
   * راي شماره ۱۰۱۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص الزام سازمان تامين اجتماعي به دريافت حق بيمه پرداخت نشده سهم كارگر و كارفرما و انجام تعهدات قانوني خود در قبال كارگران
   * راي شماره ۱۴۹۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت افراد از تصميم شهرداري به تملك اراضي آنان
   * راي شماره ۲۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به راي كميسيون ماده صد شهرداري
   * اصلاح بند يك تصويب‌نامه موضوع تامين خسارت‌هاي بدني از بيت‌المال
   * اصلاح موادي از آيين‌نامه جواز وكالت اتفاقي
   * استفتاء در باره وضع ماليات بر مهريه از حضرت آيت الله العظمي صانعي
   * بخشنامه اصلاحيبه دواير اجراي احكام دادسراهاي عمومي و انقلاب، نظامي و دادگاه‌هاي عمومي بخش
   * بخشنامه نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه
   * تصويب‌نامه در خصوص تحت پوشش قرار دادن اتباع ايراني فاقد بيمه از بيمه خدمات درماني
   * دستورالعمل تشكيل شوراهاي قضايي منطقه‌اي
صفحه ۲۰
   * راي شماره ۳۲۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به راي هيات تخلفات اداري
   * راي شماره ۳۲۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مقرري بيمه بيكاري
   * راي شماره ۱۴۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي هيات حل اختلاف كار
   * راي شماره ۳۴۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مواد ۷ و ۸ تبصره ماده ۸ مصوبه اصلاحي ضوابط اجرايي چگونگي ماده يكم قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران
   * راي شماره ۳۴۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري ۲۰/۵/۱۳۸۷
   * اصلاحيه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه
   * دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار
   * متن كامل آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات
صفحه ۲۱
   * قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
   * قانون شوراهاي حل اختلاف
   * راي شماره ۱۴۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وظيفه شهرداريها نسبت به افراز و تفكيك اراضي در محدوده شهرها
   * اصلاحيه راي شماره ۱۳۶ ـ ۵/۳/۱۳۸۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري
   * راي وحدت رويه شماره ۷۰۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور دائر به اينكه تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست
   * آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
صفحه ۲۲
   * آئين‌نامه جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
   * بخش اول -
   * بخش دوم -
   * اصلاحيه مواد۳۴، ۳۵ و ۳۶ آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱
   * راي شماره ۲۱۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين جريمه تخلفات ساختماني به ماخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف
   * بخشنامه به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور در خصوص قانون شوراهاي حل اختلاف
   * آيين‌نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي بدون پروانه فعاليت
   * ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي كشور
صفحه ۲۳
   * ابطال بخشنامه شماره ۵۵۵۱/۲ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ بانك ملت
   * لزوم ايجاد صلح و سازش بين زندانيان متهم و محكوم و شكات، فراهم آوردن زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد
   * تصويب‌نامه در خصوص پرداخت ديه شخص ثالث از محل درآمدهاي صندوق تامين خسارتهاي بدني براي پرونده‌هاي واصل شده از صندوق ديه بيت‌المال
   * قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
   * الحاق بند « ز» به ماده (۲) آيين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي
   * اعتراض به راي صادره از هيات عالي انتظامي مالياتي
   * آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف قانون كار جمهوري اسلامي ايران
صفحه ۲۴
   * حكم بازنشستگي نافي حق مكتسب قانوني زمان اشتغال به خدمت نيست
   * رسيدگي به اعتراض نسبت به راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي منوط به اعتراض به راي شعبه شوراي عالي مالياتي نمي‎باشد
   * اشتغال كارمند دولت در غير ساعات اداري در كارگاه بخش خصوصي مشمول قانون كار منع قانوني ندارد
   * بعد از انقضاي مدت اجاره چنانچه مستاجر مورد اجاره را تخليه نموده ولي تحويل مالك ندهد بايد اجرت‌المثل بپردازد
   * چنانچه بانك داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي مي‌شود .......
   * كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري بايد از راي ديوان عدالت پس از نقض تبعيت نمايد.»
   * اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد
صفحه ۲۵
   * قانون اصلاح موادي از قانون آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
   * قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
صفحه ۲۶
   * مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند
   * حق‌الوكاله وكيل همانست كه در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه مي‌شود ......
   * وكيل فقط به عنوان وكيل حق طرح دعوي دارد نه به عنوان نماينده حقوقي
   * مطالبه حق‌الوكاله وكيل چنانچه ضمن صدور حكم منظور نشده باشد نياز به‌تقديم دادخواست دارد
   * لزوم تعيين حدود اختيارات نمايندگان حقوقي مانند وكلاي دادگستري
   * قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت
   * قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين
   * عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود
صفحه ۲۷
   * چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم به حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر صادر ننموده باشد، اين مورد از مصاديق ماده ۳۰۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست
   * جزئيات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در برابر شخص ثالث
   * چنانچه وكيلي دادخواست تجديدنظر خواهي تقديم نموده ولي وكالتنامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است
   * كارآموزان وكالت، حق قبول وكالت در خصوص دعاوي كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال باشد را دارند
   * اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا بوسيله وكيل ديگر اقدام به‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر است.»
   * خسارت حق‌الوكاله شامل نمايندگان سازمانها و ارگانهائي كه حق معرفي نماينده قضائي را دارند، نمي‌شود
   * آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس ـ مصوب۲۰۰۳ يونسكو
   * با احراز مالكيت ورثه نسبت به ماترك مورث، دعوي الزام ورثه به تنظيم سند رسمي قابليت استماع دارد
   * تسريع در اجراي احكام غيابي و همچنين تسهيل در وصول مطالبات بانك‌ها
   * ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي كشور
   * اشخاص غيرتاجر به صرف داشتن سهم در يك شركت تجارتي يا سمت مديريت در آن، واجد عنوان تاجر نمي‌شوند
   * استعفاي وكيل بايد هم به دادگاه و هم به موكل ابلاغ شود
   * در مواردي كه ملك قابل افراز تشخيص داده نمي‌شود نيازي به اعلام مراتب به ساير مالكين نيست
   * اگر صادركننده روي كلمه « حواله كرد» در متن چك را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد
صفحه ۲۸
   * دستورالعمل اجرايي صدور ضمانتنامه شركت‌هاي ايراني برنده در مناقصه‌هاي بين‌المللي (داخل كشور)
   * ضوابط متعارف محل، به نحوه تعيين و تشخيص تصرفّات متصرّف برمي‌گردد
   * تصويب‌نامه درخصوص نقل و انتقال ملك توسط افراد بيش از دو بار در سال مشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده (۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم
   * راي شماره ۸۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض راي شوراي اصلاحات ارضي
   * راي شماره۸۰۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند
   * سرمايه بيمه عمر و آنچه پس از فوت كارمند به بازماندگان يا افراد تحت تكفل او پرداخت مي‌شود، تقسيم آن تابع مقررات خاص مربوط مي‌باشد
صفحه ۲۹
   * آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري
صفحه ۳۰
   * ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۲۱۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ سازمان امور مالياتي كشور
   * اعتراض به راي كميسيون ماده۷۷ قانون شهرداري
   * صلاحيت دادگاه كيفري استان
   * قانون اصلاح مواد(۹۴۶) و (۹۴۸) قانون مدني
   * قانون ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع مالي صندوق تامين خسارتهاي بدني بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
   * ابطال بخشنامه موضوع ارائه نسخ اصلي اسناد و مدارك تاييد شده مربوط به هزينه‎هاي درماني مودي و افراد تحت تكفل او
   * مجرد اطلاق عنوان كارگر روزمزد نافي شمول مقررات قانون كار از جمله ماده ۲۷ قانون كار به كارگران نمي‌باشد
   * ابطال موادي از آيين‎نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ وزير دادگستري
صفحه ۳۱
   *
مصوبات و آراي قضايي سال ۱۳۸۸


   * آئين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس و عمليات شعب بانك‌هاي خارجي در ايران
   * قانون بودجه سال ۱۳۸۸
صفحه ۳۲
   * آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف
   * آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵
   * راي شماره ۸۵۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي نسبت به شكايت از اقدامات واحدهاي دولتي نسبت به تملك اراضي افراد
   * اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
   * راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان
   * درصورتي كه متهم، مدعي مخلوط بودن مواد مكشوفه با مواد خارجي باشد به هزينه شخصي او مواد مزبور مورد آزمايش قرار مي‌گيرد.
   * اصلاحيه آئين‌نامه شوراهاي حل اختلاف
   * شاخص تورم سال ۸۷ و جدول محاسبه مهريه
صفحه ۳۳
   * راي شماره۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني
   * راي وحدت رويه شماره ۷۱۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
   * ضـرورت دقت و بهـره‌گيري از ظرفـيت قـوانين و مقـررات مـربـوط به پـرداخت ديه
   * آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي
   * اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
   * راي شماره ۴۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم جواز تغيير كاربري پاركينگ مگر در موارد استثناء شده قانوني
   * راي شماره ۴۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده۵۳ آيين دادرسي
   * راي شماره ۴۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به آراء شوراي عالي مالياتي
صفحه ۳۴
   * راي شماره ۴۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي كميسيون ماده صد قانون شهرداري
   * ضرورت تسريع در رسيدگي به درخواست‌هاي مردم درخصوص اعمال ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي‌عمومي و انقلاب
   * راي ھيئت عمومي ديوان عدالت اداري: تغيير در آيين نامه ھاي كانون وكلا از سوي رئيس قوه
قضاييه قانوني است

صفحه ۳۵
   * قانون جرائم رايانه‌اي
صفحه ۳۶
   * اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴
صفحه ۳۷
   * دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري شماره۱۰۰/۲۱۸۹۲/۹۰۰۰
   * راي شماره۳۴۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر قائم شهر شماره هـ/۸۷/۲۹۱
   * قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵
صفحه ۳۸
   * متن كامل لايحه نظام جامع انتخاباتي
   * /..
صفحه ۳۹
   * اولين آيين نامه جامع نحوه فعاليت ،‌وظايف و اختيارات روابط عمومي در تاريخ كشور ابلاغ شد
   * تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائيه به « كانون ملي مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان»
   * مسئوليت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) درخصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري
   * راي شماره ۳۵۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
   * راي شماره ۳۷۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دريافت حقوق وظيفه همسر متوفي
   * راي شماره ۴۰۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال رديف ۲۳ بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
   * راي شماره ۴۰۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده ۳ آيين‎نامه اجرائي تبصره الحاقي به قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوبه ۱۳۷۷
   * راي شماره ۴۰۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمين شهري در زمينه تملك
   * راي شماره‌هاي ۴۰۱ الي ۴۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۰۹ ـ۳/۳۴ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
   * اصلاح آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷
صفحه ۴۰
   * دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور
   * راي شماره ۳۵۰هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت اخير تبصره يك ماده ۱۹ دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۴/۸/۱۳۷۸
   * راي شماره۴۱۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ۲۲/۵/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر تهران
   * قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب۱۳۵۹ شوراي انقلاب
   * قانون الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب۱۳۷۳
   * آيين‌نامه اجرايي بند (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور
   * راي شماره ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره الحاقي به ماده ۲ آيين‎نامه اجرائي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
صفحه ۴۱
   * راي شماره ۴۵۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مفاد بند ۲ و قسمتي از بند ۳ ماده ۳۳ آيين‎نامه اجرائي ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم
   * راي شماره‌هاي ۴۵۸، ۴۵۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب سنوات خدمت
   * پرداخت وام به زندانيان واجد شرايط بر حسب مبلغ و مهلت بازپرداخت
   * راي شماره ۴۸۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي
   * تصويب نامه در خصوص افزايش مستمريهاي موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري
صفحه ۴۲
   * راي شماره ۲۰۶هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت
   * راي شماره‌هاي ۵۲۵ و ۵۲۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به راي قطعي هيات رسيدگي به تخلفات اداري
   * قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها
   * اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن
   * آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ
صفحه ۴۳
   * آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و تعيين ناظران معتمد
   * آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
   * آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
   * آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي)
   * قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسووليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن
صفحه ۴۴
   * آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
   * آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)
صفحه ۴۵
   * / اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
   * آيين‌نامه اجرايي اعتبار هزينه‌اي جزء (۹) رديف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور
   * قانون اصلاح ماده (۱) قانون مطبوعات مصوب۱۳۶۴ و اصلاحات بعدي آن
   * متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
   * قانون اصلاح ماده (۱۹) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب۱۳۴۷
   * قانون هدفمند كردن يارانه‎ها
صفحه ۴۶
   * تصويب ضوابط و مقررات ثبت كشتي و شناور خارج از وظايف هيات عامل سازمان بنادر و كشتيراني (دريانوردي) مي‌باشد
   * ابطال شيوه‌نامه مورخ ۸/۳/۱۳۸۷ وزارت آموزش و پرورش بلحاظ تغيير در زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
   * آيين‌نامه اجرايي تبصره (۵) الحاقي به ماده (۴) قانون تامين اجتماعي ـ مصوب۱۳۸۷ـ
   * آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني
   * راي وحدت رويه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
   * نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و پيشنهاد حقوق وي به مجمع عمومي از وظايف هيات مديره شركت تعاوني است
   * مطابق برنامه چهارم توسعه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزايش ميابد
صفحه ۴۷
   *
مصوبات و آراي قضايي سال ۱۳۸۹


   * قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور
   * .//-
صفحه ۴۸
   * اصلاح تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳
   * قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات
   * متن كامل آيين‌نامه اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني
   * راي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور:
لزوم توجه به علم قضات دادگاه هاي بدوي نسبت به عسر و حرج زوجه توسط دادگاه عالي

صفحه ۴۹
   * آيين نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات
   * مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر تغيير روش محاسبه سود تسهيلات بانكي قانوني است
   * اصلاحيه فصل سوم از بخش سوم آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
   * آئين‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب» مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام
   * راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است
   * محدود و مقيدنمودن تبصره ماده۶ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب۱۳۸۳ به كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقام اجرائي است
   * تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه رافع مسئوليت و تعهدات سازمان تامين اجتماعي در قبال بيمه شده نخواهدبود و ايفاي تعهدات سازمان مذكور منوط به پرداخت حق بيمه نيست
صفحه ۵۰
   * تمديد توقف اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸
   * آئين‌نامه كارگروه‌هاي مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد و مترجمين
   * قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي
   * قانون تسري حكم ماده (۱۹۱) قانون‌مالياتهاي‌مستقيم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات
   * قانون موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان
صفحه ۵۱
   * راي اصراري كيفري ديوان‌عالي كشور؛ عدم احراز علم و يقين بر عمدي بودن قتل انتسابي به متهم، مانع صدور حكم قصاص است
صفحه ۵۲
   * مالكيت بر اعياني،مجوز بقاي مستحدثات بر عرصه غصبي نيست
   * قانون مستنثي‌شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستاجر
   * قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب ۱۳۸۷
   * قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري
صفحه ۵۳
   * اعطاء گواهي فارغ‌التحصيلي منوط به عدم مشروطيت به تعداد موردنظر ضوابط آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي‌باشد
   * فارغ‌التحصيلان علوم ثبتي معاف از انجام آزمون سردفتري نمي‌باشند
   * هيات حل اختلاف ماليات مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به ماليات و عوارض از كالاها و خدمات موضوع مواد ۳ و ۴ قانون موسوم به تجميع عوارض مي‌باشد و كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري در اين خصوص صلاحيتي ندارد
   * دريافت حق بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي منوط به احراز رابه مزدبگيري بيمه‌شده با كارفرما توسط هيات حل‌اختلاف اداره كار مي‌باشد
   * عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است
   * ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۱۱/۵/۱۳۸۹ شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
   * تسري ماده واحده قانون مقررات استخدامي دادستاني كل، دادسراها، دادگاههاي انقلاب اسلامي سازمان زندانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح به كاركناني كه به هر علت از تاريخ ۱۱/۲/۱۳۷۰(زمان تصويب قانون) از سازمان محل خدمت منفك شده‌اند
صفحه ۵۴
   * دستورالعمل اجرائي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
   * چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنين قتلي موجب قصاص نمي باشد و حداكثر مثبت ديه است
   * نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
   * جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص رسيدگي به پرونده قتل‌هاي كرمان
صفحه ۵۵
   * آيين‌نامه ساماندهي و توسعه رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال
   * ' نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه '
   * ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت
   * ابطال بخشنامه اداره كل امور مالياتي استان اصفهان مبني بر اخذ تضمين منجر به دريافت مازاد اصل ماليات و جريمه متعلقه
صفحه ۵۶
   * راي هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري: ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص اخذ تضمين براي جرايم تاخير دوران تقسيط ماليات
   * اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
صفحه ۵۷
   * پيش نويس طرح جامع وكالت اعلام وصول شده در تاريخ ۱/۹/۸۹ مجلس شوراي اسلامي
   * تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان جرايم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي ـ مصوب۱۳۸۲ـ
   * دستورالعمل اجرايي ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
   * چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نيست
صفحه ۵۸
   * قابليت تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي، جزايي و انقلاب درخصوص مجازات اعدام در ديوان عالي كشور
   * بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۱۸۷ مكرر)، خلاف سياست‌هاي كلي قضائي است
صفحه ۵۹
   * كميسيون موضوع تبصره۲ ماده۵۵ قانون شهرداري حق اظهارنظر نسبت به تغييركاربري و انجام فعاليت جديد علاوه بر پلمپ را ندارد
   * عدم تامين اعتبار مسقط حق شاكي مبني بر دريافت مابه‌التفاوت پاداش پايان خدمت نمي‌باشد
   * ضرورت پرداخت بهاي عرصه و اعيان املاك اشخاصي كه توسط دولت جهت اجراي طرح‌هاي عمراني موردتملك قرار مي‌گيرد
   * اصلاح آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي
   * الزام به پرداخت فوق‌العاده كارانه ناشي از ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب۱۳۷۰
   * اصلاحيـه نظام‌نامه انتخاب سران دفاتر ازدواج
صفحه ۶۰
   * قانون پيش‌فروش ساختمان
   * قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري
   * آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۷) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
   * آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي
   * اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان جرايم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۸۲
صفحه ۶۱
   * ابطال بخشنامه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر نقل و انتقال سردفتر از حوزه يك شهر ديگر
   * واگذاري ۵۰% اراضي كه مطابق طرح تفصيلي مربوطه داراي كاربردي مسكوني است به شهرداري در قبال انجام و امور مذكور در ماده ۱۴ قانون زمين شهري خلاف قانون است
   * ابطال نامه شماره۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۶وزير جهاد كشاورزي در مورد واگذاري اراضي خلع‌يدشده
   * عدم تبديل وضعيت استخدامي از قرارداد انجام كار معين به پيماني
صفحه ۶۲
   * استناد به قاعده دراء، موجب منتفي شدن حكم اعدام شد
   * نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده (۲۴) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب۷/۹/۱۳۴۷
   * سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آنها خلاف قانون است
   * پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك مادام كه به تنفيذ و تاييد مراجع قانوني صلاحيتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسيده باشد جواز قانوني ندارد
   * اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد
   * واگذاري ۵۰ درصد اراضي با كاربري مسكوني به شهرداري مغاير قانون است
   * قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
   * قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب۱۳۸۶
   * تصويب‌نامه در خصوص محاسبه بهاي اراضي، ساختمان‌ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداريهاي شهرهاي مشمول ماده (۲) قانون نوسازي و عمران شهري
صفحه ۶۳
   * قانون بودجه و اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور
صفحه ۶۴
   * بخش دوم .
   * قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت
   * آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷
صفحه ۶۵
   * تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه
   * دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است
   * الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با         تاييد كتبي سرمميز مالياتي، خلاف قانون مي‌باشد
   * اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده ۲۷ قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است
   * مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل
   * حق حبس مهريه
صفحه ۶۶
   * اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
   * صلاحيت سازمان تامين اجتماعي بعنوان مرجع رسيدگي‌كننده به تكليف قانوني كارفرما
   * قانون جديد السالوادور استقلال قضاوت و وكلا را تهديد مي‌كند
   * افزايش مستمريهاي موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري از ابتداي سال۱۳۸۹
صفحه ۶۷
   * آيين‌نامه « شوراي عالي سينما»
   * صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني
   * تعارض آراء راجع به مصوبه مربوط به جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه
   * ابطال بخشنامه هاي مديركل امور اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه مبني بر اخذ ۱۳% مديريتي براي موقوفات متصرفي و غيرمتصرفي و نحوه اعمال حساب (۱۳% مديريتي اوقافي) برنامه سه ساله
   * در صورت نقض راي و ارجاع به هيات هم‌عرض، پرونده بايستي با حضور اشخاصي غير از اشخاصي كه راي منقوض را صادر كرده‌اند رسيدگي شود
صفحه ۶۸
   * قانون نظارت بر رفتار قضات
   * ابطال بند ۸ صورتجلسه شوراي اسلامي شهر و شهرداري آباده در آن قسمت كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفكيك و يا افراز به عنوان تامين احتياجات عمومي شهري است
   * آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
صفحه ۶۹
   * آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
   * تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸
   * اصلاح آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران
   * قانون تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه
   * قانون كاهش روابط با انگليس
   * الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه نسبت به كاركناني كه قسمتي از سود حاصل از فروش را دريافت مي‌نمايند
   * هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي مستخدم منوط به طرح دعوا به طرفيت سازمان متبوع مستخدم شاكي و سازمان بازنشستگي كشوري به صورت توامان مي‌باشد
   * قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز
   * تعيين نرخ ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي غيرحرام و حرام از تاريخ ۱/۸/۱۳۹۰
صفحه ۷۰
   * راي شماره ۲۶۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم
   * دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است
   * راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: تغيير كاربري اراضي زراعي با لحاظ شرايطي امكان پذير است
   * دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري
   * فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۱۳۳۵ ـ ۱۲۸۵ هجري شمسي
   * فهرست قوانين منسوخ صريح در بازه زماني ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجري شمسي
   * تقسيط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت نقدي آن است
صفحه ۷۱
   * قانون و آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي
صفحه ۷۲
   * قابل تجديدنظر بودن آرائ صادره در اجراي مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi