لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
وكلا و چهره هاي مشهور حقوقي


فهرست:

  * شهيد سيد حسن مدرس
  * دكتر محمد مصدق
  * سيد هاشم وكيل
  * شيخ رضا ملكي
  * سيد احمد شريعت زاده ( مشاور )
  * محمود سرشار
  * علي اكبرطه
  * حسين شهيدي
  * احمد جدلي ( عراقي )
  * ابولفضل لساني
  * دكتر سيد محمدرضا جلالي نائيني
  * ارسلان خلعتبري
  * دكتر محمد شاهكار ( آل آقا )
  * توجه و تذكر :
  * سيد هاشم وكيل كه بود ؟
-------------------------------------------------------------  * شهيد سيد حسن مدرس

اين شرح حال توسط خود مرحوم مدرس ، از اعضاء كميسيون قانون آيين دادرسي كيفري ، در تاييد و تنفيذ با موازين شرعي ، به درخواست مدير روزنامه وقت اطلاعات ، در سال ۱۳۴۶ هجري قمري تاليف شده و تقريبا ، به همان صورت درج ميشود :
موالات من در حدود يكهزار و دويست و هشتاد و هفت هجري قمري كه قريب ساكن ميباشند ، از سادات طباطبا و اصلا زوارهاي . شغل پدر و جد من ، منبر و تبليغ احكام الهي و جد ابي من مير عبدالباقي از زهاد محسوب بودند و مهاجرت بقمشه واقع در جنوب اصفهان ، خط و طريق فارسي نمودند ، مرا هم در سن شش سالگي تقريبا به جهت تربيت هجرت داده ، به قمشه نزد خود بردند . سن صباوت را خدمت آن بزگوار بسر برده ، ۱۴ سال تقريبا از عمرم گذشت كه جدم مرحوم شد . حسب الوصيه آن مرحوم تقريبا در ۱۶ سالگي به جهت تحصيل به اصفهان آمدم . سيزده سال در اصفهان مشغول تحصيل بودم ، در سن ۲۱ سالگي پدر مرحوم شد و مدت توقف در اصفهان ۱۳ سال گذشت . قريب ۳۰ نفر استاد در اين مدت در علوم عربيه و فقه و اصول و معقول درك كردم كه از برجسته ترين آنها در علوم عربيه ، مرحوم آقا ميرزا عبدالعلي هرندي نحوي بوده كه تقريبا ۸۰ سال عمر داشت و صاحب تصانيف زياد ولي از بي اقبالي دنبا محجور ماندند و در علم معقول و دومين جهانگير خان قشقايي و آخوند ملا محمد كاشاني كه هر دو عمر خود را در مدرسه صدر اصفهان به آخر رسانيده و به وصع و زهد دنيا را وداع فرمودند .
بعد از واقعه دخانيه به عبات عاليات مشرف شدم و بعد از تشرف حضور حضرت آيت الله حاجي ميرزا حسن شيرازي رحمت الله عليه ، به جهت تحصيل توقف در نجف اشرف اختيار كردم ، علما و بزرگان آن زمان را تيمنا و تبركا كلا درك كرده و از اغلب ايشان استفاده نمودم ولي عمده تحصيلات من خدمت مرحوم مغفورين حجتين كاظمين خراساني و يزدي بود . تشرف من در عتبات تقريبا هفت سال شد و بعد مراجعت به اصفهان نمودم . در مدرسه جده كوچك اصفهان مشغول تدريس فقه و اصول شدم به ترتيبي كه فعلا هم در مدرسه سپهسالار مشغولم و از خداوند توفيق ميخواهم به همين قسم بقيه عمر مشغول باشم . بعد از مراجعات از عتبات در اصفهان فقط از امورات اجتماعي ، مباحثه و تدريس را اختيار كرده بودم تا زمان انقلاب استبداد به مشروطه مجبورا اوضاع ديگري پيش آمد كه ميتوان گفت « اتسع الخرق علي الراقع » بر حسب امر حجج السلام عتبات عاليات و دعوت دوره دويم مجلس شوراي ملي به عنوان طراز اول نظارت مجلس شوراي ملي به طهران آمدم و دورههاي مجلس را تا به حال ادارك كردهام . ديدني ها را ديده و شنيدهها را شنيده . در مدت چند سال انقلاب از محله وقايعي كه به من روي داده ۲ سال مهاجرت است با مجاهدين ايراني در جنگ عمومي كه به مسافرت عراق عرب و سوريه و اسلامبول منتهي شد كه تفصيل آن را مجال بايد و نيز۲ دفعه مورد حمله شدم ، يكي در اصفهان كه در مدرسه جده بزرگ در وسط روز چهار ، تير تفنگ و غيره به من انداختند ولي موفق نشدند و آنها را تعقيب نكردم و مرتبه دوم سال گذشته بود كه جنب مدرسه سپهسالار اول آفتاب كه به جهت تدريس به مدرسه ميرفتم ، در همين ايام تقريبا ده نفر مرا احاطه نمودند و في الحقيه تير باران كردند كه از تيرهاي زياد كه انداختند چهار عدد كاري شد سه عدد به دست چپ مقارن پهلو جنب يكديگر زير مرفق و بالاي مرفق و زير شانه ، حقيقتا تيراندازان قابلي بودند در هدف كردن قلب خطا نكردند ولي مشيهالله سبب را بي اثر نمود و يك عدد هم به مرفق دست راست خورد .
ولا حول و لاقوه الا بالله العلي العظيم
في ۷ شهر ربيع الثاني ۱۳۴۶ قمري
مدرس
فهرست


  * دكتر محمد مصدق

دكتر محمد مصدق ، فرزند ميرزا هدايت الله ( معروف به وزير دفتر ) در سال ۱۲۶۱ شمسي در تهران به دنيا آمد . پس از درگذشت پدرش لقب مصدق السلطنه به دكتر محمد مصدق داده شد . مصدق دورههاي مقدماتي و متوسطه را در شهرهاي تبريز و تهران به پايان رساند . پس از بازگشت به تهران به عنوان مستوفي محاسب خراسان برگزيده شد و به اين استان رفت . پس از مدتي به تهران برگشت و در دوره اول مجلس شوراي ملي مشروطيت به نمايندگي انخاب شد ، اما به علت صغر سن ، اعتبارنامهاش پذيرفته نشد . در سال ۱۲۸۷ شمسي به فرانسه رفت و در مدرسه علوم سياسي پاريس به تحصيل مشغول شد و ديپلم عالي دريافت كرد . سپس به سوئيس رفت و در دانشكده حقوق دانشگاه نوشاتل به فراگيري حقوق خصوصي پرداخت . سرانجام در سال ۱۲۹۰ شمسي با ارائه پايان نامه «وصيت در حقوق اسلام» موفق به دريافت دكتراي حقوق خصوصي شد . پايان نامه او در سال ۱۹۱۱ ميلادي در بلوار سن ميش فرانسه چاپ و منتشر شد . گفته ميشود كه وي نخستين فرد ايراني است كه دكتراي حقوق دريافت كرده است .
پس از مراجع به ايران ، در كابينه مشير الدوله براي وزارت عدليه انتخاب شد ، اما بنابر دلايلي به عنوان والي فارس منصوب شد . پس از تشكيل دادگستري نوين و به وجود آمدن كميسيونهاي تهيه و تدوين قوانين ، مصدق به عنوان عضو رسمي و غير رسمي كميسيونهاي مختلف به انجام وظيفه پرداخت . دكتر مصدق چند بار به نايندگي مجلس ، وزير ماليه و وزير خارجه منصوب شد و آخرين سمت او نخست وزيري در اواخر دهه ۲۰ و اوائل دهه ۳۰ شمسي بود . نهضت ملي شدن صنعت نفت ، در زمان وي به سرانجام رسيد .
برخي آثار حقوقي دكتر مصدق عبارت است از : دستور در محاكم ، حقوق پارلماني در ايران و اروپا ، اصول و قوانين ماليه ، مدارك حقوق اسلامي و وصيت در مذهب شيعه به ضميمه حقوق مدنيه ( ترجمه از فرانسه با همكاري دكتر احمد متين دفتري ، علي معتمدي و نصر الله انتظام ) ، وصيت در حقوق اسلام ( پايان نامه دكتري به زبان فرانسه )
دكتر محمد مصدق ، پس از ۸۵ سال عمر پرتلاش و با عزت و بعد از دوازده سال تبعيد در روستاي احمد آباد قزوين ، در سال ۱۲۴۵ چشم از جهان فروبست .
فهرست


  * سيد هاشم وكيل

آقا سيد هاشم وكيل ، فرزند سيد علينقي ، در سال ۱۲۶۵ ( ش ) در شهر سامره به دنيا آمد . از كودكي به فراگيري علوم ديني ، قرآن ، فقه و اصول ، احكام و روايات ، منطق ، بيان ، ادبيات فارسي و عرب پرداخت و در اين علوم به آگاهي كامل رسيد . در سال ۱۲۸۹ ( ش ) مقررات اصول تشكيلات و محاكمات عدليه به تصويب رسيد و او در بيست و چهار سالگي شروع به وكالت در دعاوي كرد و اين امر تا سال۱۲۹۴ ( ش ) ادامه داشت . در زمان وزارت نصرت الدوله فيروز در عدليه ، يك سال و اندي به رياست دادگاه بدايت و رياست محاكم ابتدايي در شهرهاي رشت و تهران مشغول بود . در سال۶ ـ ۱۲۹۵ ( ش ) مجددا‏ً به وكالت روي آورد .
وي يكي از اعضاي موسس كانون وكلاي دادگستري ايران و از قديميترين وكلاي عدليه بود و تحولات چشمگيري در كار وكالت دادگستري و استقلال كانون وكلا به وجود آورد . كارت وكالت وي پس از دوازده سال وكالت ، به دستخط و امضاي سيد مصطفي عدل ( منصور السلطنه ) در سال ۱۳۰۰ ( ش ) به وي اعطا شد . او نخستين كسي است كه فروش پوشههاي ۳۰ ريالي پرونده هاي دعاوي را پايه گذاري كرد و و از اين راه كمك مالي قابل توجهي به كانون وكلا كرد . نام سيد هاشم وكيل با نام دادگستري و مفهوم اجراي قانون آميخته بود . وي سالها نيابت رئيس و از ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۵ ( ش ) رئيس كانون وكلا بود . او همچنين عضو كمسيون مطالعه قوانين و رئيس مجله كانون وكلا بود . آقا سيد هاشم وكيل ، به طور رسمي ( در دادگستري نوين ) از بيست و دوم مرداد ماه ۱۳۰۷ ( ش ) به عنوان وكيل پايه يك ، مشغول به وكالت بود و حدود ۶۰ سال سابقه وكالت در دادگستري داشت .
آقا سيد هاشم وكيل ، پس از ۸۴ سال عمر پر تلاش ، در روز جمعه سي و يكم خردادماه ۱۲۴۸ ( ش ) به علت سكته قلبي در تهران بدرود حيات گفت .

فهرست


  * شيخ رضا ملكي

آقا رضا ملكي ، در سال ۱۲۴۷ ( ش ) در خانوادهاي روحاني به دنيا آمد . تحصيلات خود را با فراگيري قرآن كريم ، خط ادبيات فارسي و عربي ، نزد معلمان سرخانه شروع كرد . هوش و ذكاوت او به حدي بود كه معلمان وي ميگفتند : از هوش و حافظهاي بسيار بسيار بالا بر خوردار است و در حد نابغههاست . در ۱۴ - ۱۳ سالگي ، كل قرآن مجيد را با تمام معاني فارسي آن از حفظ بود . پس از طي دوره مقدماتي ، به مدرسه خان مروي رفت و در محضر علماي بزرگ آن زمان همچون : آقا سيد ابو الحسن اصفهاني ( يكي از مراجع تقليد در نجف اشرف ) ، مرحوم شيرازي و حاج سيد حسن طباطبايي به فراگيري علوم تكميلي دروس سطح و خارج فقه و فلسفه پرداخت و به درجه اجتهاد رسيد . سپس به فراگيري علوم حقوقي پرداخت و پس از اشراف بر علوم حقوقي و قضايي ، به وكالت عدليه روي آورد .
ملكي ، تسلط بسياري بر قوانين و اصول محاكمات و فنون وكالت داشت و از نيروي بيان بسيار بالايي برخوردار بود . شيوايي و فصاحت بيان و كلام او باعث جلب توجه و اعجاب شنوندگان ميشد . او هرگز پروندههاي خود را نميخواند و اين كار را بر عهده دو منشي خود گذاشته بود . حافظهاش آنقدر نيرومند بود كه حتي مي دانست كدام مورد يا كلمه خاص در چه صفحه و سطر كدام پرونده درج شده است . او در بسياري از محاكمات جنجالي و تاريخي رجال و مشاهير صده اخير ايران شركت داشت . سابقه وكالت ملكي به بيش از نيم قرن ميرسد . او يكي از وكلاي پايبند شريعت و احكام اسلامي بود . بيشتر در آمدهاي حاصل از حق الوكالت را صرف امور خيريه و عالم المنفعه ميكرد و از محبوبيتي خاص برخوردار بود .
آقا شيخ رضا ملكي ، در بيست و دوم تير ماه ۱۳۴۲ ( ش ) بدرود حيات گفت . پيكرش در قبرستان ابوحسين ، مجاور حرم حضرت معصومه ( س ) در قم به خاك سپرده شده است .
فهرست


  * سيد احمد شريعت زاده ( مشاور )

سيد احمدشريعت زاده ( مشاور ) ، فرزند حاج سيد تقي شريعتمدار ، در سال۱۲۶۲ ( ش ) در محله سنگلج تهران به دنيا آمد . از كودكي تا پايان عمر به فراگيري فقه و علوم اسلامي ، دروس خارج فقه ، تمام رشتههاي علم حقوق و معارف علوم طبيعي ( در مدرسه عالي صلاحيت دولتي ) مشغول بود . علاقهاش به مطالعه تا حدي بود كه اغلب در حال مطالعه در كتابخانه كانون وكلا ديده مي شد و اين اواخر به كمك ذرهبين مطالعه ميكرد . او نه تنها در امور مدني بلكه در امور كيفري نيز تبحر و استادي چشمگيري داشت و به حق يكي از استادان بي همتاي وكالت بود . متن مدافعات وي از لحاظ شيوايي ، ايجاز و رواني جملات ، همواره مورد توجه و استفاده وكلاي جوان بوده است .
شريعت زاده از سال ۱۲۹۱تا ۱۳۰۷ ( ش ) به امور قضايي در عدليه مشغول بود و از سال ۱۳۰۷ به بعد ، كار وكالت در دادگستري را شروع كرد و آنقدر در اين كار صادق و درستكار بود كه به نقل از يك نشريه حقوقي '' هرگز ديده نشد كه استمداد مظلومي را ناديده بگيرد و در احقاق حق ظعفا كوتاهي و دريغ كند . '' وصيتنامهاي از وي حطاب به جامعه وكلا در سال ۱۳۴۷ ( ش ) در نشريهاي حقوقي چاپ شده است كه برخي از مفاد آن خالي از لطف نيست .
۱ - هيچگاه مطالعه كتب علمي حقوقدانان نامي جهان را تا ممكن است ترك نكنيد .
۲ - نشريهها ، بروشورها و كتابهاي تازهاي كه نشانه تكامل دائم شعب علم حقوق است ، به دقت مطالعه و خود را با تحولات و توسعه اين علوم تطبيق پذير نمايند .
۳ - به اصالت برتري حقوق و اصالت حقيقت در امور قضايي احترام كنيد .
۴ - اختلاف در امور نظري بين و كلا ، نبايد هيچ گونه اثر بدي در مناسبات و روابط برادرانه بين وكلاي دادگستري داشته باشد و در پايان جلسات دادرسي ، همان رفتار محترمانه و صادقانه برادري شغلي بين آنها پابرجا و مستحكم بماند .
شريعت زاده ، در بسياري از محاكمات جنجالي و تاريخي به وكالت پرداخت . يكي از اين محاكمات ، دفاع او از علي اصغر بروجردي ( اصغر قاتل ) بود كه سروصداي فراواني برپا كرد ( ۱۳۱۳ش ) . متن دفاعيات وي مورد تقدير مقامات قضايي قرار گرفت و در نشريات حقوقي آن زمان به چاپ رسيد و حتي به زبان فرانسه ترجمه شد . چيرهدستي او در دفاع از موكلين خود به حدي بود كه به نقل از يك قاضي بازنشسته : '' در آن سالها ، قضاوت و وكلاي جوان ، همواره سعي ميكردند در زمان جلسات رسيدگي به پرونده هاي موكلين مرحوم شريعت زاده ، حضور داشته باشند و از خطابه و شيوه وكالت او درس بگيرند . به بياني ديگر ، براي آنها ، زمان رسيدگي همانند كلاسهاي درسي حقوقي بود . '' سيد احمد شريعت زاده ، پس از ۸۶ سال عمر با عزت و پر تلاش ، در سهشنبه بيست و ششم آذر ماه ۱۳۴۷ ( ش ) پس از يك بيماري كوتاه ، چشم از جهان فروبست .
فهرست


  * محمود سرشار

محمود سرشار ، در سال ۱۲۸۰ ( ش ) در تهران به دنيا آمد . در كودكي پدرش را از دست داد و در دامان مادر دانشمند و با تقواي خود پرورش يافت . دوره ابتدايي را در دبستان فرهنگ و دوره متوسطه را در دبيرستان اتحاد به پايان رساند . سپس براي فراگيري زبان فرانسه به مدرسه آليانس رفت و به طور همزمان به تحصيل در مدرسه عالي حقوق تهران مشغول شد و ليسانس قضايي گرفت . سپس به استخدام اداره پست و تلگراف درآمد و در كنار آن به تدريس در دوره شبانه يكي از مدارس پرداخت . پس از مدتي به دادستاني بوشهر منتقل شد ، اما به دليل بيماري به تهران بازگشت و منتظر خدمت شد . در سال ۱۳۱۱ ( ش ) از كانون وكلا پروانه وكالت گرفت و تا آخر عمر به اين شغل ادامه داد .
سرشار در كنار وكالت ، به امور فرهنگي و علمي علاقه بسيار داشت و كانون هدايت افكار را تاسيس كرد و عدهاي از وكلاي معروف آن زمان به عضويت اين كانون در آمدند . او از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۴ ( ش ) در زمينههاي حقوقي و علمي براي مردم سخنراني كرد و در واقع اين كانون در آن زمان فرهنگستاني جامع به شمار ميآمد . خدمت او در ياري رساني به بينوايان و دفاع از حق آنان زبانزد خاص و عام بود . تلاشهاي وي در راه استقلال كانون وكلا باعث شد كه به اتفاق آرا به عضويت در هيئت مديره و سپس نيابت رئيس كانون وكلا انتخاب شود . او به زبانهاي انگليسي ، آلماني ، فرانسه ، ايتاليايي و عربي ، تسلط كامل داشت و بارها به هزينه شخصي ، به نمايندگي از كانون وكلا در كمسيونها و كنفرانسها بين المللي وكلاي جهان شركت كرد و حتي به رياست سازمان جهاني وكلا منصوب شد . او به دليل احاطه بر مسائل حقوقي و زبانهاي مختلف ، مورد تحسين و احترام نمايندگان خارجي وكلا بود و از نظرات و افكار وي استفادههاي فراواني مي شد .
از ديگر خدمات وي ، تاسيس و راهاندازي كتابخانه كانون وكلا ، راهاندازي مجله علمي - حقوقي اين كانون و خريد و اهداي كتاب پس از هر مسافرت به خارج از كتاب پس از هر مسافرت به خارج از كشور بود . يكي از سلسله مقالات مشهور سرشار در زمينه '' طريقه كشف جعل '' به عنوان شاهكاري در زمينه حقوق شناخته شدهاست .
محمود سرشار ، در فروردين ماه ۱۳۴۳ ( ش ) ديده از جهان فرو بست .
فهرست


  * علي اكبرطه

علي اكبرطه ، درعيدقربان سال ۱۲۷۸ ( ش ) در تهران به دنيا آمد . تحصيلات خود را در علوم قديمه ، فقه و اصول ، ادبيات فارسي و عرب ، حقوق اسلامي در مدارس و حوزههاي علميه تهران به پايان رساند . سپس زير نظر دايي خود معين السادات طه كه از پيشكسوتان وكالت در عدليه بود ، به كار آموزي پرداخت . پس از مدتي به وكالت عدليه مشغول شد و در كنار آن به فرا گيري زبان فرانسه همت گماشت . پس از انحلال عدليه قديم توسط داور ، درباره استقلال و تشكيل كانون وكلا طرف مشورت قرار گرفت . بعدها به اتفاق آراي وكلاي وقت ، به دادستاني انتظامي وكلا منصوب شد و تا پايان عمر ( نزديك سي سال ) در اين مقام به نظارت بر اجراي صحيح وظايف وكالت توسط آنها ، مشغول بود .
صدور جواز وكالت وكلا و گزينش كارآموزي توسط وي صورت ميگرفت . او به انضباط و اخلاق وكلا توجه دقيقي داشت و معتقد بود : '' وكالت ، وجدان ، رافت ، صداقت و حق و نا حق نكردن ميخواهد . '' گفتني است كه بسياري از وكلاي مشهور ، از شاگردان و كارآموزان طه بودند . تسلط وي بر فن وكالت زبانزد خاص و عام بود ، وبه درستي و پاكدلي در امر وكالت شهرت داشت .
اهم محاكماتي كه طه در آنها شركت داشت عبارتند از : وكيل تسخيري در محاكمه سرپاس مختاري ( عامل قتل شهيد مدرس ) ، وكيل انتخابي در دو محاكمه مختلف طيب و بسياري از محاكمات تاريخي دهه ۱۰و۲۰ شمسي . از جمله آثار تاليفي و تحقيقي ايشان مي توان به كتاب حق و نا حق اشاره كرد .
علي اكبر طه ، در عيد قربان چهاردهم ۱۳۴۵ ( ش ) به دليل حمله قلبي ، در تهران بدرود حيات گفت .
فهرست


  * حسين شهيدي

حسين شهيدي ، در سال ۱۲۸۲ ( ش ) در قزوين به دنيا آمد . دوره مقدماتي تحصيل در علوم اسلامي ، فقه و اصول ، منطق و فلسفه ، صرف و نحو ، ادبيات فارسي و عربي و دوره اوليه طلبگي را در حوزه علميه قم آغاز كرد . سپس به حوزه علميه و مدرسه عالي سپهسالار تهران آمد و به تكميل دروس قبلي پرداخت . آنگاه به نجف اشرف رفت و سرانجام به درجه اجتهاد رسيد .
پس از بازگشت به ايران ، به تحصيل در دارالفنون مشغول شد . سپس به مدرسه عالي حقوق تهران رفت و در كنار تحصيلات عالي ، به مرحوم علي اكبر دهخدا در تنظيم بخشي از لغتننامه وي كمك موثري كرد .
پس از فارغ التحصيلي ، به استخدام اداره اوقاف درآمد و در سال ۱۳۱۹ ( ش ) پروانه وكالت عدليه را به دست آورد و تا آخد عمر به اين كار مشغول بود . او سال ها نيز مشاور حقوقي دانشگاه تهران ، بانك ملي ايران و وزارت فرهنگ بود . همچنين عضو هيئت مديره كانون وكلا ، عضو ثابت كنفرانس هاي علمي اين كانون بود و شهرت ويژه اي در ميان عام و خاص داشت . شهيدي بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود را صرف امور خيريه وساختن مدارس ابتدايي و دبيرستان در قزوين كرد . احاطه وي بر علوم فقهي ، فن وكالت و حقوق جديد ، شهرت خاصي به او بخشيده بود .
حسين شهيدي پس از ۶۰ سال عمر پر تلاش ، در سال ۱۳۴۲ ( ش ) به علت بيماري كليوي ، در تهران دار فاني را وداع گفت .
فهرست


  * احمد جدلي ( عراقي )

احمد جدلي عراقي ، در سال ۱۲۷۰ ( ش ) در تهران درتهران به دنيا آمد . دوره مقدماتي را در مدرسه عبدالله خان بازار تهران گذراند و به علوم حوزه اي ، فقه و اصول ، علوم سياسي ، فلسفه و بيان احاطه كامل يافت . سپس به مدرسه عالي حقوق تهران رفت و در سال ۱۳۰۳ ( ش ) ليسانس قضايي گرفت . مدتي در مشاغل قضايي ، محاكم و دادسراها ، به ويژه دادستاني كرمانشاه و تهران مشغول به كار بود . سرانجام در سال ۱۳۱۴ ( ش ) از كار قضايي كناره گيري كرد و به وكالت پرداخت . وي در بسياري از محاكمات جنجالي مثل محاكمه سرپاس مختاري و محاكمات مشهور دهههاي ۱۰و ۲۰ ( ش ) شركت داشت . آقاي جدلي ، تبحر بسياري در اصول محاكمات و فنون وكالت داشت و يكي از وكلاي سر سخت و قاطع و از اعضاي هيئت ثابت ممتحنه امتحانات گزينش كار آموزان وكالت به شمار ميآمد . وي به ورزش علاقه بسياري داشت و پيش از شروع كار ( در دادگستري ) هر صبح به فوتبال ميپرداخت .
احمد جدلي ، پس از ۸۰ سال عمر پر تلاش ، در بيستم دي ماه ۱۳۶۵ ( ش ) در تهران بدرود حيات گفت .
فهرست


  * ابولفضل لساني

ابوالفضل لساني ، فرزند حاج ميرزا نصرالل ه ( لسان المحدثين ) ، در سال ۱۲۷۶ ( ش ) در شهر نور مازندران به دنيا آمد . پدرش از او وعاظ و علماي معروف مازندران بود و نياكانش اهل دين و از روحانيون مشهور بودند و كتابخانه مهمي داشتند كه بعدها آن را به آستانه قم اهدا كردند . ابوالفضل لساني دوره مقدماتي صرف و نحو عربي و معاني و بيان را نزد مل امرتضي نوري آغاز كرد . سپس در حوزههاي علميه تهران به فراگيري دوره كامل رشته معقول ومنقول پرداخت . پس از پايان اين دورهها ، به منظور خدمت آموزشي در وزارت فرهنگ ، يك دوره حساب و جغرافيا و ديگر دروس سيكل اول متوسطه را فراگرفت و در امتحانات انتخاب معلم وزارت فرهنگ ( ۱۲۹۸ش ) شركت كرد . سپس به مطالعه عميق در رشتههاي مختلف سياسي و اجتماعي ، تاريخ تفصيلي ايران و قارههاي مختلف پرداخت . مدتي به روزنامهنويسي و سردبيري روزنامههاي اواخر دهه۱۲۹۰ و اوائل دهه ۱۳۰۰ ( ش ) مشغول بود ( روزنانه وطن ، روزنامه اقتصاد ايران و روزنامه كار ) . پس از روي كار آمدن حكومت رضاخان ، روزنامهنگاري را رها كرد و به كارهاي فرهنگي و معلمي پرداخت .
پس از تشكيل دادگستري نوين ، به دعوت علياكبرخان داور ، با سمت مستنطقي ( بازپرسي ) به شهر اصفهان رفت . يك سال و نيم بعد ، دادستان اصفهان شد و مدتي بعد به مستشاري دادگاه استان اصفهان رسيد . ديگر عناوين قضايي وي عبارتند از : رئيس دادگستري يزد ( ۱۳۱۰ش ) ، رئيس دادگاههاي شهرستان شيراز ( ۱۳۱۲ش ) ، مستشار دادگاه اصفهان ( ۱۳۱۶ش ) ، رئيس دادگسترس كرمان ( ۱۳۱۸ش ) ، دادستان خراسان ( ۱۳۱۹ش ) . در سال ۱۳۲۰ ( ش ) حكم دادستاني استان ۳ و ۴ براي او صادر شد ، اما به دلايلي نپذيرفت و از كار قضايي كناره گيري كرد . از همين تاريخ ، جواز وكالت خود را دريافت كرد و تا آخر عمر به وكالت دادگستري مشغول بود . البته چند سالي نيز در كسوت نماينده مجلس شوراي ملي و سناتور مجلس سنا انجام وظيفه كرد .
اهم آثار تاليفي و تحقيقي آقاي لساني عبارتند از : ۱ - سلسله مقالات تاريخي ، علوم اجتماعي ، سياسي و اقتصادي كه از سال ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ ( ش ) در روزنامه داد منتشر شده است ۲ - نفت ، طلاي سياه يا بلاي ايران ( ۶۰۰ صفحه ، بخشي از مقالات منتشرشده در زمينه مسائل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي نفت ايران ) سلسله مقالات مادر گنهكار يا صحنه زندگي كه در روزنامه '' داد '' منتشر شده است۴ - مادر گنهكار ( بر اساس همان مقالات قبلي ) . ابوالفضل لساني ، بر اثر يك مزاحمت تلفني دچار حمله و سكته قلبي شديد شد و سرانجام در روز جمعه نوزدهم دي ماه ۱۳۳۷ ( ش ) در تهران درگذشت . پيكرش در امامزاده عبدالله ( س ) شهر ري تهران به خاك سپرده شده است .
فهرست


  * دكتر سيد محمدرضا جلالي نائيني

دكتر سيد محمد رضا جلالي نائيني ، در سال ۱۲۹۳ ( ش ) در شهر نائين به دنيا آمد . خاندانش از علما و مولفين بنام و روحانيون بزرگ زمان خود بودند . تحصيلات مقدماتي را در منزل پدري و مكتبخانه آغاز كرد و عربي و ادبيات فارسي را آموخت . سپس به مدرسه حكيم نظامي اصفهان رفت و به ادامه تحصيل پرداخت . قسمتي از دوره متوسطه را در مدارس صارميه و سعدي طي كرد و بقيه را پس از عزيمت به تهران ، در مدرسه ثروت تهران ( ايرانشهر ) و دار الفنون به پايان رساند . در سال ۱۳۱۶ شمسي وارد مدرسه عالي حقوق و علوم سياسي شد و در سال ۱۳۱۹ ش . ليسانس قضائي گرفت . سپس به دادگستري پيوست و تا سال ۱۳۲۵ ش . در مشاغل قضائي انجام وظيفه كرد . در اين سال از مشاغل قضائي كناره گيري كرد و به وكالت روي آورد .
در كناركار وكالت ، مشغول تحصيل در دوره دكتراي حقوق دانشگاه تهران شد و حتي پايان نامه تحت عنوان «كليات قانون جزا در ايران» تهيه كرد اما به دليل انحلال دوره دكتري موفق به دريافت دانشنامه نشد . نائيني مطالعات بسيار عميق و گستردهاي در زمينه هند شناسي انجام داد و مقالات و كتب زيادي در اين زمينه تاليف نمود . به نحوي كه دكتر تاراچند سفير سابق هند در ايران ، وي را بعد از محمد بيروني ، دومين هند شناس بزرگ ناميده است .
دكتر جلالي يكي از اعضاي كانون وكلا بود و در سال ۱۳۴۹ به رياست كانون وكلا انتخاب شد و چند سالي در اين مقام بود .

فهرست


  * ارسلان خلعتبري

امير ارسلان خلعتبري تنكابني ، فرزند علي قلي خان ، در سال ۱۲۸۳ ( ش ) در تنكابن به دنيا آمد . دورههاي ابتدايي و متوسطه را در تنكابن و تهران به پايان رساند و در سال ۱۳۱۰ ( ش ) ليسانس قضايي خود را از مدرسه عالي حقوق تهران دريافت كرد و از همين سال به وكالت مشغول شد . وي از بنيانگذاران كانون وكلاي دادگستري و يكي از تلاشگران استقلال اين كانون بود . در سال ۱۳۲۶ ( ش ) طرحي به منظور اصلاح قانون وكالت تهيه كرد و براي تمام وكلاي آن زمان فرستاد . هدف از اين طرح ، استقلال وكلاي دادگستري و مصونيت آنها از تعليق به وسيله دستگاه مجريه بود . همين طرح مبناي تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا شد .
او سالها عضو هيئت مديره و نايب رئيس كانون وكلا بود و از نظرات و طرحهاي ابتكاري وي ، در مجامع حقوقدانان كشورهاي ديگر استفادههاي شاياني مي شد .
اهم آثار تاليفي و تحقيقي ايشان عبارتند از : ۱ - حقوق بين الملل خصوصي ( در تعارض قوانين )
۲ - حقوقتجارت .
امير ارسلان خلعتبري تنكابني ، در مهر ماه ۱۳۵۵ ( ش ) در حالي كه براي دفاع از پروندهاي عازم اصفهان شدهبود ، دچار حمله و سكته قلبي شد و در همان شهر چشم از جهان فروبست . پيكرش در هجدهم مهر ماه ۱۳۵۵ ( ش ) از مقابل پزشكي قانوني تهران تشييع شد .

فهرست


  * دكتر محمد شاهكار ( آل آقا )

دكتر محمد شاهكار ( آل آقا ) ، در سال ۱۲۸۷ ( ش ) در تهران به دنيا آمد . پس از طي دورههاي ابتدايي و متوسطه ( دارالفنون ) ، ليسانس حقوق خود را از مدرسه عالي حقوقي و علوم سياسي تهران دريافت كرد . سپس به اروپا رفت و از دانشگاه پاريس ، دكتراي حقوق دريافت داشت . در سال ۱۳۱۵ ( ش ) به كادر قضايي دادگستري پيوست و عناوين شغلي مختلفي را بر عهده گرفت كه عبارتند از : كفيل عضو شعبه اول ديوان كيفر ، رئيس شعبه۶ دادگاه شهرستان تهران و دادگاه جنحه ، عضو عليالبدل استينات مركز و رئيس شعبه دادگاه استان . وي در سال ۱۳۲۲ ( ش ) از كار قضايي كنارهگيري كرد و به جامعه وكلاي دادگستري پيوست و تا پايان عمر به وكالت پرداخت .
دكتر شاهكار ، يكي از وكلاي خوشنام و از اعضاي هيئت تحرير مجله علمي كانون وكلا بود .
اهم آثار تاليفي دكتر شاهكار عبارتند از : ۱ - ايران جامعه ملل ( چاپ ۱۹۶۳ م ) ۲ - سلسله مقالات متعدد حقوقي كه در نشريهكانون وكلا به چاپ رسيده است .
دكتر محمد شاهكار ( آل آقا ) در سال ۱۳۵۲ ( ش ) در شهر نيس فرانسه ، چشم از جهان فروبست .

فهرست


  * توجه و تذكر :

مطالب حاضر گوشهاي از هزاران سرگذشت مختصر وكلاي عدليه ميباشد . بديهي است در صورت استقبال همكاران و علاقه مندان از اين بخش و ارسال نكات خواندني و جالب ، ميتوان محتويات اين بخش را بسيار متنوع قرار داد . علي هذا چنانچه همكاران و ساير حقوق دانان محترم ، هر گونه مطلبي براي اين بخش داريد ميتوانيد با تماس با كانون وكلاي دادگستري مركز ، مراتب را براي اقدام ارسال نمائيد .

منبع و ماخذ :
چهره ها در تاريخچه نظام آ , وزش عالي حقوق و عدليه نوين ، پژوهش و گردآوري : عباس مباركيان
ناشر : پيدايش چاپ اول تابستان ۱۳۷۷
فهرست


  * سيد هاشم وكيل كه بود ؟

مرتضي شيخ الاسلامي
                                       
در محل ورودي ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز ، مجسمه مردي نصب گرديده است كه در جامعه وكالت همواره از جايگاه و منزلت بالايي برخوردار بوده است ، اما كمتر شرح حال او در دسترس مي باشد ، نوشتار ذيل اداي ديني است نسبت به آن مرد بزرگ .

آقاي سيد هاشم وكيل ، فرزند سيد علينقي ، در سال ۱۲۶۵ ( ش) در خانواده اي فاضل و متقي در شهر سامره به دنيا آمد . از كودكي به فراگيري علوم ديني ، قرآن ، فقه و اصول ، احكام وروايات ، منطق، بيان ، ادبيات فارسي و عرب پرداخت و دراين علوم به آگاهي كامل رسيد .


در سال ۱۲۸۹ ( ش) مقررات اصول تشكيلات و محاكمات عدليه به تصويب رسيد و او در بيست و چهار سالگي شروع به وكالت در دعاوي كرد و اين امر تا سال ۱۲۹۴ ( ش) ادامه داشت . در زمان وزارت نصرت الدوله فيروز در عدليه ، يك سال و اندي به رياست دادگاه بدايت و رياست محاكم ابتدايي در شهرهاي رشت و تهران مشغول بود . در سال ۶-۱۲۹۵ ( ش) مجدداً به وكالت روي آورد .

شصت سال در شغل قضاوت و وكالت دادگستري در احقاق حق مردم جد و جهد كرد. تحولات وكالت دادگستري در ايران و مرحله استقلال كانون وكلا پس از آن ، همه جا با نام سيد هاشم وكيل همراه بوده است و مي توان گفت وكالت عدليه بصورت فعلي را در ايران سيد هاشم وكيل پايه گذاري كرد .

وي يكي از اعضاي موسس كانون وكلاي دادگستري ايران و از قديميترين وكلاي عدليه بود و تحولات چشمگيري در كار وكالت دادگستري و استقلال كانون وكلا به وجود آورد . كارت وكالت وي پس از دوازده سال وكالت ، به دستخط و امضاي سيد مصطفي عدل ( منصورالسلطنه ) در سال ۱۳۰۰ ( ش) به وي اعطا شد . او نخستين كسي است كه فروش پوشه هاي ۳۰ ريالي پرونده هاي دعاوي را پايه گذاري كرد و از اين راه كمك مالي قابل توجهي به كانون وكلا كرد . به نقل از روزنامه خاك و خون شماره ۵۱۲ مورخه ۱/۴/۱۳۴۸( ش) نام سيد هاشم وكيل با نام دادگستري و مفهوم اجراي قانون آميخته بود . وي سالها نيابت كانون وكلا را بر عهده داشت . از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۰ ( ش) نايب رئيس و از ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۵ ( ش ) رئيس كانون وكلا بود .

او همچنين عضو كميسيون مطالعه قوانين و رياست مجله كانون وكلا را به عهده داشت. آقا سيد هاشم وكيل ،كار وكالت را از سال ۱۲۹۸ آغاز كرده بود ، اما بطور رسمي ( در دادگستري نوين ) از بيست و دوم مردادماه ۱۳۰۷ ( ش) به عنوان وكيل پايه يك ، مشغول به وكالت شد .وي مدتي نيز وكيل مجلس شوراي ملي بود .

آقاي سيد هاشم وكيل ، پس از ۸۴ سال عمر پرتلاش ، در روز جمعه سي و يكم خردادماه ۱۳۴۸ ( ش) به علت سكته قلبي در تهران بدورود حيات گفت .


چون دستيابي به نوشته اي كه به قلم آقاي سيد هاشم وكيل باشد ممكن نگرديد با تحقيق دراولين شماره هاي مجله كانون خصوصا شماره ۳۷ سخنراني آقاي سيد هاشم وكيل را كه داراي نكات جالبيست و در اولين جشن استقلال كانون بيان فرموده اند به نقل از آن مجله ذيلا اعلام مي گردد :

آقاي سيد هاشم وكيل بعد از آقاي اخوي وزير محترم دادگستري و دكتر عميد رئيس محترم دانشكده حقوق و استاد دانشگاه ، سومين سخنران اولين جشن استقلال كانون بود كه ايشان به عنوان تاريخچه كانون و كارهاي گذشته بيانات ذيل را نمودند :

از آقايان محترم كه دعوت كانون را قبول و ما را سرافراز فرموده اند تشكر مي كنم. بطوريكه در دعوتنامه به عرض آقايان رسيده است اين جشن به مناسبت پايان اولين سال استقلال كانون برپا شده و لزوماً گزارش مختصري از دخالت وكلا در امور دادگستري و تشكيلاتشان تا تاريخ انتخاب هيات مديره جديد كه مستقلاً از طرف آقايان وكلا انتخاب شده اند و عللي كه موجب استقلال كانون شد به عرض آقايان محترم مي رسد:

وكلا علاوه بر اشتغال به شغل وكالت بدواً به شورائي كه در وزارت دادگستري براي بحث در مسائل قانوني تشكيل مي شد دعوت مي شدند . در سال ۱۳۰۰ شمسي مجمع وكلا تشكيل و هيات مديره آن از طرف وكلا تعيين و مرحوم داور از جمله اعضاء آن مجمع بود .

بعد از چندي مجمع مزبور تعطيل و در زمان وزارت مرحوم داور عده اي از وكلاء در وضع و اصلاح قوانين و بعضي مسائل ديگر طرف شور بودند و تشكيلاتي هم پيدا كردند كه بدواً به عنوان كميسيون معاضدت قضائي عده اي براي اين كار دعوت شدند كه به تقاضاي مستمندان رسيدگي كرده و براي آنان در امور مدني وكيل مجاني تعيين مي كردند كه هم اكنون نيز كانون وكلا به اين مهم مي پردازد .

بعدا كانون وكلاء بموجب آئين نامه وزارتي تشكيل و بخواهش وكلا رياست آنرا خود مرحوم داور تقبل كرد . پس از مرحوم داور مجموعه اي از قوانين و مقررات راجع به وكالت تدوين و به وزارت دادگستري پيشنهاد شد كه آنرا به عنوان لايحه قانون وكالت به مجلس بدهند و از جمله مقررات آن تشكيل كانون وكلاء به انتخاب وكلاء بود . قانون مزبور به تصويب رسيد ولي مقرر شده بود عده اي را وكلا انتخاب نمايند و وزير دادگستري از بين منتخبين هيات مديره را انتخاب نمود . اين قانون پس از دو نوبت اجراي آزمايشي متوقف و سپس تغيير نمود و انتخاب هيات مديره بقرعه تعيين گرديد . ليكن بعد به موجب آئين نامه مستقيماً از طرف وزير تعيين مي گرديد و به تقاضاي هيات مديره مدت انتخاب هيات مديره دو سال تعيين و راس دو سال تجديد ميشد .

بعدهاوزير دادگستري موافقت كرد كه دو برابر عده لازمه از طرف وكلاء انتخاب و ايشان از بين منتخبين هيات مديره را تعيين نمايند و در تمام مدت جز در مجمع اول رياست كانون با وزير دادگستري بود و هيات رئيسه و روسا و اعضاي شعب را هم وزير تعيين مي نمود.

پس از جنگ بين المللي اخير مجامعي در امور مختلفه از ملل تشكيل شد از جمله كانون بين المللي وكلا بود كه از وكلا و قضات ممالك مختلفه تشكيل و كانون وكلا عضويت كانون مزبور را قبول و نمايندگاني در چند نوبت به مجمع مزبور كه در نيويورك ، لاهه، لندن و مادريد منعقد شده بود فرستاد،

نمايندگان مزبور آقايان سرشار و شهيد زاده و دكتر پرويز كاظمي و مهدي ملكي بودند كه به هزينه خود بدون اينكه ديناري كانون بابت مخارج پرداخته شود در مجامع خارج شركت كردند و نائب رئيس كانون تهران نيزبه نيابت رياست كانون بين المللي انتخاب و آقاي ژرژ موريس از وكلا واشنگتن كه سمت رياست كانون بين المللي را داشت براي آشنايي با وكلا به تهران آمد .

در اين ملاقاتها از وضع وكلا واداره امور ايشان در ايران تحقيق مي شد و پاسخ صريحي داده نمي شد اما با كنجكاوي از وضعيت وكلا مطلع شدند و اظهار داشتند معلوم مي شود شما رشيد نيستيد و عدم رشد وكلا را دليل عدم رشد موكلين هم مي دانستند .

اساساً استقلال قوه قضاييه را بدون آزادي و استقلال وكلا و اداره امور ايشان بي حاصل مي دانستند چنانچه در اصل ۱۰ و ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در مقدمه منشور ملل متفق مورد تاييد واقع و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده به لزوم استقلال و بيطرفي دادگاه و تضمينات لازمه براي دفاع تعرض شده قضاوت عادلانه را مستلزم دفاع از طرف وكيل آزاد و مستقل دانسته است .

آخرين جلسه كانون بين المللي كه نمايندگان ما شركت كردند در مادريد بود و معلوم شد در آنجا هم با شايعاتي كه نسبت به آن هست وكلا آزاد و مستقلند . اين جريان حس مليت اعضاي كانون را تحريك كرده و بدون سرو صدا مشغول اقدام شدند رسيدگي به كميسيوني از آقايان قضات عالي مقام ارجاع شد كه بدواً جناب آقاي وزير محترم فعلي هم دخالت داشتند و پس از رسيدگي لزوم استقلال كانون
را تاييد و مدت هيات مديره براي اجراء مقررات يكسال تمديد و بر طبق آئين نامه انتخاب جديد به عمل آمد و قريب صدي هشتاد از آقايان وكلا كه حق راي دادن داشتند در انتخاب شركت كردند و كسانيكه شركت نكردند بعضي بطور قطع و بعضي ديگر بظن قوي در مسافرت بوده يا گرفتاري مهمي داشته اند كه مانع حضور براي دادن راي شده است .

اينكه عرض شد وكلائيكه حق راي دادن داشتند مقصود اين است كه در لايحه استقلال صرف اشتغال بوكالت را كافي براي حق راي دادن ندانسته بلكه شرايط ديگري هم مقرر شده كه از جمله مدت اشتغال بوكالت و در بين راي دهندگان بعضي مريض بودند كه با حال كسالت از قريب چند پله بالا آمده راي دادند و بطوري دقت و تامل در نوشتن راي مي كردند كه شايد در امور شخصي آن قدر دقت نكنند و از شركت اين عده در انتخاب و دقت در آن معلوم است كه اهميت اين امر را از لحاظ مملكت درك كرده اند .

اين ابراز علاقه بهترين مشوق و پاداش براي هيات مديره است و آقايان راي دهندگان با راي خود عمل هيات مديره را تاييد كرده زيرا اكثر اعضاي هيات مديره مجدداً با آراء زياد انتخاب شدند كه منتخب اول داراي متجاوزاز سه ربع مجموع آراء راي دهندگان و منتخب دوازدهم قريب به نصف مجموع آراء مزبور بود .

در جريان انتخاب بعضي از همكاران از حيث محروميت از حق راي اعتراض كردند و همين قدر كه متذكر شدند اعتراض خلاف مصلحت است متقاعد شدند وبا اينكه شرط مدت اشتغال بوكالت از طرف اشخاص دخيل در اين امر از روي حسن نيت بوده معذلك اميد است در آتيه توفيق رفع اين محروميت حاصل شود .

بنا به مراتب تصديق مي فرماييد كه استقلال كانون امر صنفي نيست بلكه ملي است و براي وكلاء هم نه فقط نفع مادي ندارد بلكه ضرر هم دارد زيرا عده اي كه در اداره كانون دخالت دارند مانند مامورين موظف با كمال علاقه مندي بدون دريافت حقوق و پاداش انجام وظيفه مي نمايند و به واسطه صرف وقت در اينكار از تحصيل عايدي شخصي باز مي مانند فايده آن براي دولت اين است هزينه دفتر بازرسي و سازمان وكلاء و دادگاه انتظامي وكلاء صرفه جوئي شده و قسمتي از وقت وزير و روساي وزارتخانه كه صرف اداره امور وكلاء مي شد آزاد شده و صرف امور ديگر وزارتخانه خواهد شد .

آقاياني هم كه در اداره امور وكلاء دخالت دارند از ضرر اين كار بي نصيب نيستند زيرا در سال جاري بعللي كه محتاج بذكر نيست چند برابر سالهاي قبل پروانه داده شده كه موجب تقليل عايدي ايشان شده است و تحميلات ديگري هم به ايشان شده كه بواسطه استقلال كانون تحمل كرده اند از جمله آنكه تمبر پروانه وكالت تا چهار برابر ترقي كرده و هزينه دادرسي دو برابر شده كه موجب تقليل كاراست و كارهاي جنائي گيلان ومازندران به تهران رجوع شده كه دفاع مجاني از متهمين آن بعهده وكلاي تهران است.
اداره مجله كانون هم كه كار مهم و مفيد و پرزحمتي است به عهده آقاي قوام الدين مجيدي است كه غالباً وقت ايشان مصروف اينكار است ساير اعضاي هيات مديره و عده اي از آقايان خارج از هيات مديره هم در امور راجعه به آن و نوشتن مقالات كمك مي كنند . و مجله مزبور در داخل و خارج مورد توجه شده و از خارجهم تقاضاي اشتراك آنرا مي نمايند .

وكلاء علاوه بر دفاع از اتهامات جزائي كه اغلب تعيين آنها از طرف دادگاه و مجاني است كارهاي حقوقي اشخاص بي بضاعت را هم كه از طرف كانون رجوع مي شود انجام مي دهند و اگر عرض كنم هيچكس بقدر وكيل ساعي در معاضدت با مردم نسبت به امور مربوطه به شغل خود نيست اغراق عرض نشده در صورتيكه در ساير امورخيريه اغلب متصديان امور حقوق دريافت مي كنند ولي وكلاء وكالت اشخاص بي بضاعت را مجاناً انجام مي دهند .

در خاتمه از توجه آقايان محترم كه در رسيدگي بدلايل استقلال كانون و تنظيم لايحه آن دخالت و همچنين از آقايان محترميكه آنرا تاييد فرموده اند سپاسگزاري مي كنم.


خالي از لطف نمي باشد قصيده اي كه آقاي صادق سرمد بعد از سخنراني آقاي سيد هاشم وكيل سرودند ذيلاً نقل شود :


شغل قضا كه ضامن اصل عدالت است
تضمين آن بشغل اصيل وكالت است

شغل قضاء و شغل وكالت دو شغل نيست
كاين هر دو يك وظيفه ولي در دو حالت است

ميزان عدل را بمثل قاضي و وكيل
بهر تراز حق دو برازنده آلت است

شاهين بدست قاضي و از هر دو سو وكيل
دو كفه اند و در كف ميزان عدالت است

قاضي ميان ظالم و مظلوم جاهلي است
كش علم در اصول قضا بيدخالت است

آنجا دليل بايد و گويائي دليل آنجا
وكيل چشم و زبان عدالت است

ديدم به ( لوور ) پرده اي از صورت قضا
كان نقش صورت از پي معني وسيلت است

نقشي به خون طپيده بد هليز مظلمي وآنجا
دوتن نظاره كه اين خود چه حيلت است

يكتن چراغ در كف و يكتن بجستجوي
وآن هر دو را نظر پي تحقق علت است

يعني برهنمائي قاضي وكيل خوب
شمع هدايت است و چراغ دلالت است

نعم الوكيل گفت خداوند حق گذار
يعني قضا و حق بوكالت حوالت است

يعني وكيل ضامن حق است و شغل او
در پيشگاه حق بحقيقت رسالت است

اي آنكه در لباس وكالت شدي بدان
اين شغل پاسداري حق و فضيلت است

سربازي عدالت وحريت ست و نيست
اين شغل شغل آنكه پي كسب دولت است

بر تر كدام دولت از دولت وكيل
كاو حافظ و امين حق و عرض ملت است

فخر است اگر وظيفه سربازي وطن
اين فخر نه بكشتن قوم و قبيلت است

اين فخر در اشاعه حق ست و بسط عدل
اين فخر در ازاله ظلم است و ذلت است

سرباز معدلت كه وكيل است نام او
فتحش نه در غنيمت حق جعالت است

مزد وكيل مبلغ حق الوكاله نيست
كاين خود نه مزد اينهمه رنج و ملالت است

مزد وكيل دفع ستم از ستم كش است
ور زحمتش بكثرت و مزدش بقلت است

هر كس عمل بشغل وكالت جز اين كند
در شاهراه علم هدي در ضلالت است

پروانه وكالت اگر خوانده اي درست
فرمان حمله بر سر ظلم و مذلت است

سربازي وكيل و سرافرازي وكيل
در پيشرفت فضل و شكست رذيلت است

امروز مستقل شد سرباز معدلت وين جشن
از ان سبب بشكوه و جلالت است

امروز را بجمع وكيلان درود باد
كامروز را بشغل وكالت اصالت است

مرتضي شيخ الاسلامي
مدير دفتر دادسراي انتظامي كانون مركز
فهرست


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi