لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
شوراي اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اساسنامه - آئين كار و فعاليت ها (صفحه۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اعضاي سومين دوره هيات اجرائي
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

  * مصوبات و شرح مذاكرات اولين جلسه شوراي اجرايي سومين دوره اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
  * مصوبات جلسه پنجشنبه ۲۲/۱/۱۳۸۷ - دوره سوم هيات اجرائي اتحاديه
  * تشكيل جلسه شوراي اجرائي و كميسيون انفورماتيك اتحاديه
  * صورتجلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ شوراي اجرايي اتحاديه
  * جلسه شوراي اجرائي اتحاديه - ۱/۱۲/۱۲۸۷
  * صورتجلسه شواري اجرايي
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور( اسكودا)

  * جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا-
تاريخ ۴/۴/۱۳۸۸

  * به: روساي محترم همه كانونهاي عضو
از: اسكودا

  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ۲۲/۵/۱۳۸۸
  * اصلاح آيين كار اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
-------------------------------------------------------------  * اعضاي سومين دوره هيات اجرائي
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران


منتخبين نهمين همايش اتحاديه - آبان ۱۳۸۶
                                       
انتخابات سومين دوره هيات رييسه اتحاديه سراسري كانونهاي و كلاي دادگستري ايران : پس از معرف كانديداها در خصوص يك نفر رييس ، دونفر نواب رييس ،يك نفر بازرس اصلي ، يك نفر بازرس علي البدل ، يك نفر منشي و يك نفر خزانه دار راي گيري كتبي مخفي انجام و نتايج زيرحاصل شد :

۱- آقاي بهمن كشاورز                        رييس اتحاديه
۲- آقاي صادق هژير                        نايب رييس
۳- مهدي عامري مقدم                        نايب رييس
۴- خانم فريده غيرت                         بازرس اصلي
۵- آقاي محمد جعفر مقتدري                 بازرس علي البدل
۶- آقاي ابراهيم تيمورزاده بابلي                منشي
۷- خانم فاطمه ميرشكرايي                خزانه دارآقاي بهمن كشاورز
رئيس شوراي اجرائي اتحاديه
كانون مركز


آقاي صادق هژير
نائب رئيس اول
كانون گيلان

آقاي مهدي عامري
نايب رئيس دوم
كانون خراسان

خانم فريده غيرت
بازرس اصلي
كانون مركز


آقاي محمد جعفر مقتدري
بازرس علي البدل
كانون فارس و بنادر

آقاي ابراهيم تيمور زاده بابلي
منشي
كانون مازندران

خانم فاطمه ميرشكرائي
خزانه دار
كانون قزوين و زنجان

اسامي نمايندگان محترم كانون هاي عضو اتحاديه در شوراي اجرائيه به شرح ذيل اعلام شده است:

آذربايجان شرقي - آقاي حسن فرهودي نيا        
آذربايجان غربي - آقاي اصغر ذوالفقاري برا        
كانون ادربيل -
اصفهان ، مركزي، چهارمحال و بختياري - آقاي بهروز تقي خاني

خراسان - آقاي مهدي عامري مقدم        
خوزستان و لرستان - آقاي غلامعباس دينياري        
فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد - آقاي محمد جعفر مقتدري        
قزوين - خانم فاطمه مير شكرايي        

قم - آقاي ابراهيم جلاليان
كردستان - احمد سعيد شيخي        
كرمانشاه و ايلام - آقاي روح الله وكيلي        
گلستان - آقاي غلامرضا رياضي
گيلان - آقاي صادق هژير        

مازندران - آقاي ابراهيم تيمورزاده بابلي        
مركز - آقايان محمد فرض پور ماچياني و شهرام مدرس گيلاني        
همدان - آقاي فرخ دفتري
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات و شرح مذاكرات اولين جلسه شوراي اجرايي سومين دوره اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

پنج شنبه ۸/۹/۱۳۸۶ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
به تاريخ ۸/۹/۱۳۸۶ اولين جلسه شوراي اجرايي سومين دوره اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با حضور نمايندگان كانونهاي عضو راس ساعت ۹ بامداد تشكيل و در مورد موضوعات مندرج در دستور جلسه ارسالي و موار زير بحث و تبادل نظر و در نهايت تصميمات ذيل الذكر اتخاذ گرديد:
نظر به اينكه دستور جلسه داراي متمم در ۲ بند مي باشد مقرر گرديد ابتدا موارد مندرج در متمم بررسي و سپس دستور جلسه اصلي مطرح گردد.
موارد زير به عنوان موضوعات خارج از دستور به لحاظ اهميت موضوع مطرح و بحث گرديد:
پيشنهاد: با توجه به برگزاري آزمون شايسته است در اين خصوص نسبت به اضافه كردن اين بحث به دستور جلسه اضافه شود.
پيشنهاد: شايسته است دستور جلسه حداقل ۱۵ روز قبل براي كانونها ارسال شود تا شركت كنندگان با انجام بررسي كامل در جلسات شركت كنند.
پاسخ: دستور حاضر با فاصله اندكي از همايش كرمانشاه تهيه و آماده ارسال بوده است لكن ظاهرا به دليل مشكلات اداري تاخير شده كه اين امر منبعد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
آقاي هژير: در همايش هاي قبلي هر بندي كه تصويب مي شد بلافاصله اجراميشد. در همايش اهواز اساسنامه اصلاح شد به اين صورت كه هيات رييسه
توسط هيات عمومي انتخاب شود كه اين امر اجرايي نشد و به هميل دليل هيات رييسه يك سال بدون توجه به اين مصوبه به كار خود ادامه داند كه تقاضا مي شود به اين امر توجه شود.
بند ۱ متمم دستور جلسه: بررسي عضويت اسكودا در كانون بين المللي وكلا
آقاي كشاورز اعلام نمودند كه با توجه به جمع جهات وقت آن رسيده كه اتحاديه تقاضاي عضويت در كانون بين المللي وكلا(IBA) را بدهد و از مزاياي آن استفاده نمايداين امر به عنوان پيشنهاد به كانونها منعكس شود يا اينكه در همين جلسه در اين خصوص تصميم گيري شود.
آقاي عامري: با توجه به اهميت موضوع، بهتر است اين امر در مجمع عمومي اتحاديه مطرح شود اما مي توان اطلاعات لازم را جمع آوري و مكاتبات مربوطه را انجام دادپس از اعلام نتيجه به كانونهاي عضو موضوع در دستور جلسه شورايي اجرايي قرار گيرد تا در خصوص قراردادن موضوع در دستور كار مجمع عمومي تصميم گيري شود.
آقاي زينعلي تذكر دادند كه اطلاعات كامل مربوطه به اتحاديه در سايت مربوطه به آدرس WWW.iranbar.org در يك صفحه اختصاسي درج شده كه كمك موثري به ضرورت عضويت در كانون بين المللي مي نمايد.

بررسي دستور جلسه:
۱-        بند يك دستور جلسه: دستمزد يا پاداش كاركنان كانون مركز كه كارهاي اتحاديه را انجام مي دهند:
توضيح داده شد كه در حال حاضر اقداماتي مربوطه به اتحاديه در كانون مركز انجام مي شود كه از آن جمله به امور حسابداري, پذيرايي, برگزاري آزمونها مي توان اشاره كرد كه اين امور توسط برخي كاركنان كانون مركز انجام مي شود. در اساسنامه قيد شده كه اتحاديه مي تواند عوامل اجرايي ماجور داشته باشد. شايسته است تصويب شود كه براي افرادي كه امور مختلف اتحاديه را انجام مي دهند مبالغي به عنوان پاداش يا مزد تعيين شود.جلسه در ساعت ۱۶ تاريخ ۸/۹/۱۳۸۶بعد از ظهر به اتمام رسيد.بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات جلسه پنجشنبه ۲۲/۱/۱۳۸۷ - دوره سوم هيات اجرائي اتحاديه

شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

۱- تعيين دستور جلسه هيات عمومي در همايش فارس:
الف – تقاضاي عضويت كانونهاي اردبيل و مركزي در اتحاديه
ب- اصلاحات اساسنامه
پ – ابطال پروانه كارآموزي برمبناي تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت
ت- تعيين تكليف كساني كه بر مبناي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با كمتر از سي سال خدمت بازنشسته مي شوند و به استناد بند ماده ۸ لايحه استقلال تقاضاي پروانه كارآموزي دارند ( با توجه به تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد)

۲- قيمت كتاب اسامي وكلاي ايران
۳- اصلاحات فرم وكالتنامه و قرارداد
۴- ترجمه متون وكالتي با تعيين جايزه و تشويق
۵- اعلام تعداد كارآموز مورد نياز هر كانون براي آزمون ورودي ۱۳۸۷
۶- اصلاح آيين كار اسكودا
۷- ثبت نام اينترنتي
۸- مسائل مربوط به قوه قضائيه
۹- موضوع كانون قزوين - زنجان

نتيجه مباحثات و مصوبات شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۸۷ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با حضور اكثريت اعضا ( امضا كنندگان ذيل صورتجلسه)، ساعت ۳۰/۹ در محل دفتر اتحاديه واقع در طبقه سوم ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز در تهران تشكيل ودر خصوص دستورجلسه اعلامي ( مندرج در فوق ) بحث و به شرح زير تصميمات لازم اتخاذ گرديد:

دستور۱ : تعيين دستور جلسه هيات عمومي در همايش فارس
بند الف – تقاضاي عضويت كانونهاي اردبيل و مركزي در اتحاديه
نتيجه بحث :
تصويب عضويت كانونهاي اردبيل و مركزي در دستور كار همايش قرار گرفت .

بند ب- اصلاحات اساسنامه
نتيجه بحث :
با توجه به وصول پاسخ هاي كانونها و موارد مطروحه از جانب كانون محترم اصفهان، مقرر شد بدوا بندهاي (پ) به بعد دستورجلسه مطرح شود و در صورت تكافوي وقت به مسئله اصلاح اساسنامه ورود جدي صورت گيرد و در صورت عدم تكافوي وقت، جلسه فوق العاده اي پيش از همايش فارس تشكيل خواهد شد كه كليه پيش نويس ها و پيشنهادهاي ارائه شده در آن جلسه مورد بررسي و جرح و تعديل و جمع بندي جهت ارائه به همايش فارس قرار خواهد گرفت . بديهي است كليه موارد پيشنهادي از طريق نمايندگان محترم كانونها به هيات هاي مديره جهت نقد و بررسي و اظهار نظر تا پيش از جلسه فوق العاده مذكور ارائه خوهد شد .


بند پ – ابطال پروانه كارآموزي برمبناي تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت
نتيجه بحث :
موضوع ابطال پروانه كارآموزي بر مبناي تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و اينكه تصميم در اين خصوص در صلاحيت هيات مديره است يا دادگاه انتظامي كانون ؟
با عنايت به تصريح مقرر در تبصره ۳ ماده مزبور از دستور خارج شد.


بند ت – تعيين تكليف وضعيت درخواست كساني كه برمبناي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با كمتر از سي سال خدمت بازنشسته مي شوند و به استناد بند ( د ) ماده ۸ لايحه استقلال ، تقاضاي پروانه كارآموزي دارند ( با توجه به تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد ) .
نتيجه بحث :
با توجه به تبصره ۴ قانون مزبور و مفاد ماده ۷ آيين نامه اجرايي آن كه ضمن آن كلمه ''مزايا'' به '' امتيازات '' تعبير شده است نظر اتفاقي شوراي اجرايي به شمول بند (د) ماده ۸ قانون اصلاحي لايحه استقلال به اينگونه بازنشستگان است . لذا در دستور همايش فارس قرار گرفت .


دستور۲ : قيمت كتاب اسامي وكلاي ايران
نتيجه بحث : قيمت تمام شده كتاب اسامي وكلاي سراسر كشور به ازاي هر جلد معادل ۰۰۰/۴۵ ( چهل و پنج هزار) ريال با احتساب هزينه CD ضميمه و هزينه هاي جانبي است. مقرر شد براي هر يك ازكانونها ازطرف اتحاديه ۱۵(پانزده ) جلد كتاب اسامي به طور رايگان ارسال شود تا به تشخيص خود به مقامات محلي اهدا و فهرست اسامي كساني كه كتاب به ايشان اهدا شده جهت درج در سوابق به اتحاديه ارسال نمايند . درعين حال كانونهايي كه بيش از يك استان تحت پوشش دارند به ازاي هر استان ۱۵ ( پانزده ) جلد دريافت خواهند كرد . قيمت هر جلد ۰۰۰/۵۵ ( پنجاه و پنج هزار) ريال تعيين شد . ضمنا جهت اعضاي محترم اصلي و علي البدل هيات هاي مديره نيز كتاب رايگان ارسال خواهد شد . آخرين قيمت تعييني مورد تصويب قرار گرفت .


دستور۳: اصلاحات فرم وكالتنامه و قرارداد
نتيجه بحث : با توجه به نمونه هاي ارسالي براي كانونهاي محترم و پاسخ هاي واصله از جانب برخي كانونها ، مقرر شد به كانونهاي محترم توصيه شود وكالتنامه هايي را كه در محل تهيه مي فرمايند با مشخصات ذيل باشد :
- صفحه اول سفيد.
- صفحه دوم فيروزه اي.
- صفحه سوم صورتي .
- در كنار آرم كانون وكلا در هر سه صفحه آرم اتحاديه چاپ شود.
- در حاشيه سمت چپ صفحه اول قيد شود '' نسخه اول : مخصوص مرجع رسيدگي''.
- در حاشيه سمت چپ صفحه دوم قيد شود '' نسخه دوم:مخصوص موكل ''.
- در حاشيه سمت چپ صفحه سوم قيد شود ''نسخه سوم:مخصوص وكيل ''.
- در سمت چپ قسمت بالاي وكالتنامه زير قسمت درج سري و شماره وكالتنامه محلي براي درج
شماره پروانه وكيل پيش بيني شود با قيد كانون متبوع .
- در ظهر وكالتنامه مواد ۳۱ و ۳۵ و۳۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامورمدني درج شود و ايضا در ظهروكالتنامه تذكرات ذيل تصريح شود :
· اثر عدم پيشرفت كارهاي حقوقي ممكن است موجب خسارت مالي يا مسئوليت كيفري گردد و بايد وكيل تاثير آن را نسبت به مورد وكالت به موكل خود اعلام نمايد .
· در صورتي كه موكل اقامتگاه خود را تغيير دهد بايد كتبا به وكيل خود اطلاع دهد .
· اصل يا فتوكپي مصدق اين وكالتنامه و قرارداد به ضميمه دادخواست به دادگاه مربوط تسليم و نسخه دوم به موكل داده مي شود و نسخه سوم نزد وكيل باقي مي ماند .

مقرر شد شوراي اجرايي نسبت به تهيه CD مربوط به فرم وكالتنامه اقدام و براي هريك از كانونهاي محترم ارسال نمايد .


دستور۴ : ترجمه متون وكالتي با تعيين جايزه و تشويق
نتيجه بحث : مقرر شد از كانونهاي محترم خواسته شود از طريق اعضاي خود موجبات ترجمه متون مربوط به وكالت را از هر طريق حتي المقدور فراهم و نتيجه كار را نيز جهت درج در سايت اطلاع رساني يا ساير استفاده هاي علمي به اتحاديه ارائه فرمايند .


دستور۵ : اعلام تعداد كارآموز مورد نياز هر كانون براي آزمون ورودي ۱۳۸۷
نتيجه بحث : با توجه به لزوم ثبت نام آزمون از طريق اينترنت بر مبناي اعلام سازمان سنجش مقرر شد كانونهاي محترم كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را در اسرع وقت دعوت و تعداد كارآموزان مورد نياز كانون خود را حداكثر تا ۲۰ خردادماه سال جاري (۱۳۸۷) به دفتر اتحاديه اعلام فرمايند . بديهي است كانونهاي محترم از هم اكنون موجبات ثبت نام از طريق اينترنت را از جهات مختلف فراهم خواهند كرد.


دستور۶ : اصلاح آيين كار اسكودا
نتيجه بحث : مقرر شد با توجه به تغييرات اساسنامه متن آيين كار در دفتر اتحاديه مورد تجديد نظر قرار گيرد و سپس به اعضاي محترم شوراي اجرايي عرضه شود .


دستور ۷: ثبت نام اينترنتي
نتيجه بحث :


دستور۸ : مسائل مربوط به قوه قضائيه
نتيجه بحث : موارد ذيل در دستور همايش فارس قرار گرفت :
الف – عدم پذيرش دادخواستهاي مطالبه مهريه و وجوه چك ها و دلالت جبري متقاضيان به اجراي ثبت در برخي استانها.
ب- استفاده از نام كانون وكلا براي تسميه تشكلهاي اعضاي تشكيلات ماده ۱۸۷ در استانها.


دستور۹ : موضوع كانون قزوين – زنجان
نتيجه بحث : بررسي انتزاع تعدادي از وكلاي كانون قزوين - زنجان از كانون مذكور در دستور همايش قرار گرفت و مقرر شد همكار ارجمند جناب آقاي مرتضوي در همايش فارس شركت كنند.


موضوعات خارج از دستور كار اعلامي جهت درج در دستور كار همايش فارس :
- بررسي نحوه چاپ و انتشار اخبار و مطالب مربوط به اتحاديه در قسمتي از خبرنامه كانون اصفهان از جنبه هاي مختلف فني و مالي .
- پيشنهاد كانون اصفهان در مورد متحدالشكل كردن پروانه ها و كارت هاي شناسايي وكلا و گواهينامه وكالت كه به ديوار نصب مي شود .
- عضويت اتحاديه در IBA

جلسه در ساعت ۱۶ روزجاري (۲۲/۱/۱۳۸۷) با امضاي صورتجلسه توسط حضار به پايان رسيد.

محل امضاي حاضرين در جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۷

فريده غيرت كانون وكلاي دادگستري مركز ۱
غلامحسين رييسي كانون وكلاي دادگستري فارس و بنادر ۲
--------------- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي ۳
بهروز تقي خاني كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان ۴
--------------- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي ۵
ابراهيم تيمورزاده بابلي كانون وكلاي دادگستري مازندران ۶
روح ا... وكيلي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام ۷
صادق هژير كانون وكلاي دادگستري گيلان ۸
فاطمه مير شكرايي كانون وكلاي دادگستري قزوين ۹
--------------- كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان ۱۰
مهدي عامري كانون وكلاي دادگستري خراسان ۱۱
--------------- كانون وكلاي دادگستري همدان ۱۲
ابراهيم جلاليان كانون وكلاي دادگستري قم ۱۳
احمد سعيد شيخي كانون وكلاي دادگستري كردستان ۱۴
--------------- كانون وكلاي دادگستري گلستان ۱۵
بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل جلسه شوراي اجرائي و كميسيون انفورماتيك اتحاديه

پنج شنبه ۲۱/۹/۱۳۸۷ ساعت ۹ صبح
در محل كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
به: روساي محترم همه كانون هاي عضو
از: اسكودا


احتراما جلسه شوراي اجرائي و جلسه نمايندگان انفورماتيك اسكودا راس ساعت ۹ صبح پنج شنبه ۲۱/۹/۱۳۸۷ در دفتر اسكودا واقع در ساختمان كانون مركز برگزار خواهد شد. دستور جلسه به شرح آتي است:

الف) دستور جلسه شوراي اجرائي:
۱- گزارش برگزاري آزمون و مسائل مربوط به آن.
۲- بررسي ماده ۸ اصلاحي اساسنامه و تبصره هاي مربوط به آن با توجه به پيشنهاد كانون محترم مركز.
۳- نامه كانون محترم آذربايجان شرقي درخصوص پاسخ استعلامات بدون ذكر مستند قانوني.
۴- نامه كانون محترم گيلان در مورد آثار لغو راي ۳۷۰ مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۰ با راي شماره ۱۹۴ مورخ ۳/۶/۱۳۸۶ ديوان عدالت اداري
۵- تصويب عضويت اسكودا در IBA
۶- تقاضاي وام استان مركزي
۷- رونمايي پروانه هاي وكالت و قاب جواز وكالت ساخت اصفهان
۸- بررسي جلسه فوق العاده اسكودا در جهت بررسي لايحه جديد قانون وكالت

ب) دستور جلسه كميسيون انفورماتيك:
۱- انتخاب رئيس و دبير كميسيون براي دوره جديد
۲- بررسي آخرين وضعيت سايت اتحاديه
۳- هماهنگي براي نيازهاي مشترك اطلاع رساني
۴- بررسي آخرين اطلاعات وكلا و كارآموزان در سايت
۵- تبادل تجربيات جهت نرم افزار اتوماسيون اداري اطلاعات وكلا و كارآموزان

لطفا ترتيبي مقرر فرمائيد كه نمايندگان آن كانون در شوراي اجرائي و كميسيون انفورماتيك در روز و ساعت مذكور در شورا حضور به هم رسانند.

با دورد و سپاس
از اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ شوراي اجرايي اتحاديه

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ شوراي اجراي
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )


متعاقب دعوت از اعضاي شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )، جلسه شوراي اجرايي در تاريخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ با حضور امضا كنندگان ذيل تشكيل و در مورد دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد.

بند ۱ دستور جلسه
گزارش برگزاري آزمون و مسائل مربوط به آن

گزارش برگزاري آزمون به عرض حضار رسيد سپس با توجه به اشكالاتي كه در بعضي سوالات عنوان شده بود موارد مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات مقتضي اتخاذ شد.

بند ۲ دستور جلسه
بررسي جلسه فوق العاده اسكودا جهت بررسي لايحه جديد قانون وكالت.

مقررشد هر يك از كانونهاي محترم سه گروه كاري تحت عنوان گروه پارلماني ، گروه تطبيقي و گروه رسانه اي صرفا براي بررسي متني كه مطرح شده است تشكيل دهند.

گروه پارلماني با نمايندگان محترم مجلس در حوزه كانون تماس بگيرند و نسبت به مسائل مربوط به وكالت و استقلال كانون وكلا كار توضيح انجام دهند. بديهي است انجام اين امر از طريق كميته هاي پارلماني موجود در كانونها اولي خواهد بود.

گروه تطبيقي متن تنظيمي مشترك كانونها و قوه قضاييه را با متني كه اخيرا به دست آمده مقايسه و وجوه افتراق آنها و محاسن و معايب را استخراج نمايند.

گروه رسانه با رعايت موارد لازم نسبت به وجود اين متن و تفاوت هاي آن با متن پيشين و مشكلاتي كه ايجاد خواهد كرد اطلاع رساني كنند به نحوي كه در محدوده كانونها حداقل اهل نظر در جريان امر قرار گيرند.

كانونهاي محترم نتيجه اقدامات كارگروه ها را حداكثر تا تاريخ بيستم دي ماه سال جاري به اتحاديه اعلام خواهند فرمود تا در جلسه ۲۶/۱۰/۱۳۸۷ مورد بررسي قرار گيرد .

ضمنا به جناب آقاي بهمن كشاورز (رياست محترم اتحاديه) ماموريت داده شد عندالاقتضا با استفاده از افراد موثر و مناسب ، كارگروه هاي فوق الذكر را در اتحاديه نيز تشكيل دهند .

بند ۳ دستور جلسه
بررسي ماده ۸ اصلاحي اساسنامه و تبصره هاي مربوط به آن با توجه به پيشنهاد كانون محترم مركز .

موضوع با حضور نمايندگام محترم كانون مركز، مورد بحث قرار گرفت. ابتدا نسبت به اصل تبعيت تعداد آراي كانونها در هيات عمومي اتحاديه از تعداد اعضاي هر كانون راي گيري به عمل آمد، به اتفاق آرا رد شد. بنابراين ماده ۸ اساسنامه پيشنهادي شوراي اجرايي كه پيش از اين نيز به هيات عمومي عرضه شده بود عينا مورد تصويب قرار گرفت تا براي تصويب نهايي به هيات عمومي اسكودا در همايش اصفهان عرضه شود.

بند ۴ دستور جلسه
نامه كانون محترم آذربايجان شرقي در خصوص پاسخ استعلامات بدون ذكر مستند قانوني.

مقرر شد در موارد مطروح در نامه از مراجع مربوطه خواسته شود نظر خود را با مستندات قانوني منطبق و بند و ماده مربوطه را صريحا اعلام كنند .

بند ۵ دستور جلسه
نامه كانون محترم گيلان در مورد آثار لغو راي ۳۷۰ مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۰ با راي ۱۹۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۷ ديوان عدالت اداري.

مقرر شد در خصوص مورد به نحو ذيل عمل شود:
۱- كساني كه در آزمون ورودي قبول شده اند ۶ ماه فرصت دارند مدارك خود را تكميل نمايند كه از جمله اين مدارك مستند قطع رابطه استخدامي خواهد بود .
۲- كساني كه آماده اختبارند و كارآموزي ايشان تمام شده به شرطي براي اختبار معرفي خواهند شد كه در فاصله اي كه از زمان تشكيل كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در كانون مربوط تجاوز نكند مستند قطع رابطه استخدامي خود را ارائه نمايند و چنانچه نكردند كارآموزي ايشان منتفي است.
۳- كساني كه در اختبار قبول شده اند، صدور پروانه و اتيان سوگند ايشان منوط خواهد بود به ارائه مستند قطع رابطه استخدامي، حداكثر تا تاريخ تشكيل كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت.

بند ۶ دستور جلسه
تصويب عضويت اسكودا در IBA

حسب گزارش رياست محترم اتحاديه ، جناب آقاي بهمن كشاورز، موضوع درخواست قبلي اتحاديه مبني بر عضويت در IBA به تصويب رسيده و نام كاربري و رمز عبور دسترسي به سايت اطلاع رساني IBA و امكانات آن نيز به دفتر اتحاديه واصل شده ، ضمن اينكه قبلا اتحاديه به عنوان مشاور IBA نيز انتخاب شده است .

بند ۷ دستور جلسه
تقاضاي وام استان مركزي

موضوع بررسي و مقرر شد اولا به كليه كانونها اعلام شود هرگاه كانوني از آنها جدا و مستقل مي شود نسبت به حمايت مالي از آنها با پرداخت حق عضويت هاي مربوط به افراد جدا شده و نيز در خصوص تصفيه حساب با صندوق حمايت تا زمان استقلال اقدام كنند.

ثانيا تقاضاي كانون محترم استان مركزي و به طور كلي موضوع امكان اعطاي وام به كانونها از طريق اتحاديه در دستور همايش اصفهان قرار گيرد .

بند ۸ دستور جلسه
رونمايي پروانه وكالت و قاب جواز وكالت ساخت اصفهان

به هريك از نمانيدگان محترم حاضر يك نسخه پروانه وكالت تهيه شده به وسيله كانون محترم اصفهان تقديم شد تا به رويت هيات مديره و اعضاي خود برسانند، چنانچه مورد قبول قرار گيرد، ترتيبي داده خواهد شد كه پروانه ها به صورت يكسان از اين نمونه تهيه شود.

در مورد تابلوي گواهينامه وكالت، مقرر شد عكس رنگي از آن تهيه و براي كانونها ارسال شود تا مورد بررسي قرار دهند و سپس در همايش اصفهان موضوع مطرح خواهد شد.

بند ۹ دستور جلسه
امتيازي كه بيمه آسيا براي وكلا قائل شده است (تخفيف ۲۵% بيمه بدنه و ۱۵% بيمه مازاد ثالت)

مراتب به اطلاع حاضران محترم رسيد تا پس از عقد قرارداد اطلاعات بيشتر جهت اعلام به وكلا و اعضاي محترم كانونها در اختيار همكاران گذاشته شود . مجوز امضاي قرارداد به شرط نداشتن بار مالي داده شد .

ايضا در مورد صدور سفر كارت جهت وكلاي دادگستري از جانب كانون محترم فارس اقدام به عمل آمده و نمايندگان اين سازمان به كانونهاي مراجعه خواهند كرد روساي محترم كانونها در اين خصوص اقدام فرمايند.

جلسه در ساعت ۱۵/۱۶ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ با امضاي ذيل صورتجلسه به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شوراي اجرائي اتحاديه - ۱/۱۲/۱۲۸۷

بسمه تعالي

صورتجلسه شواري اجرايي
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور( اسكودا)
۱/۱۲/۱۲۸۷

پيرو دعوت از اعضاي محترم شواري اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ، در تاريخ ۱/۱۲/۱۲۸۷ جلسه شورا با حضور نمايندگان محترم كانونها در شوراي اجرايي به شرح فهرست تشكيل و حسب دستور جلسه ارسالي ، موارد زير مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت:

بند اول دستور جلسه :
تنظيم گزينه هاي ماده ۸ اساسنامه اصلاحي براي طرح در همايش اصفهان.
پس از بحث مفصل در خصوص ابعاد مختلف موضوع مقررشد ساير گزينه ها در مورد ماده ۸ در جوار ماده ۸ اصلاحي پيشنهادي مصوب شوراي اجرايي كه به هيات عمومي همايش اصفهان عرضه شود. به منظور تعيين گزينه هاي ديگر مقرر شد :

اولا- از كانون محترم گلستان خواسته شود گزينه پيشنهادي خود را كه در جلسه حاضر نيز قرائت شد به صورت ماده درآورند و در اختيار اتحاديه قراردهند تا در همايش اصفهان مطرحشود.

ثانيا - با توجه به اينكه نمايندگان محترم كانون مركز علي رغم دعوت در جلسه حاضر حضور ندارند و با عنايت به اينكه به اين ترتيب ترجيح يكي از دو گزينه پيشنهادي جناب آقاي عامري يا جناب آقاي دكتر فرهودي نيا به شرح مطروح در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ كه با ابتكار تعدادي از روساي كانونها و اعضاي شوراي اجرايي در كانون مركز باحضور تعدادي از اعضاي محترم هيات مديره كانون مركز تشكيل شده بود ، ممكن نيست و نمي توان به نظر قطعي و نهايي كانون محترم مركز در خصوص ماده ۸ دست يافت و با در نظر گرفتن اينكه ماده ۸ پيشنهادي
كانون محترم مركز در همايش همدان مورد تصويب قرار نگرفته است مقرر شد به كانون مركز اعلام شود پيشنهاد مشخص خود را در مورد ماده ۸ اصلاحي ( با توجه به مذاكرات انجام شده در جلسه ۱/۱۲/۱۲۸۷ ) به صورت ماده تنظيم و جهت انعكاس به كانونها و متعاقبا طرح در هيات عمومي اسكودا در اصفهان به اتحاديه اعلام
فرمايند. بديهي است اين پيشنهاد چيزي غير از پيشنهاد اوليه خواهد بود.


بند دوم دستور جلسه :
بررسي نحوه سپاسگزاري از دوستان غيروكيل و كارآموز كه در انجام امور اسكودا در سال ۱۳۸۷ فعال بوده اند.
در مورد نحوه جبران خدمات دوستان غير وكيل كه با اسكودا در سال ۸۷ همكاري داشته اند مقرر شد به اعتبار سال گذشته معادل ۲۵ درصد اضافه و با نظر رييس شوراي اجرايي به تناسب فعاليت افراد در اين مورد هزينه شود .


بند سوم دستور جلسه :
اعلام نظر كانونها در مورد تمايل يا عدم تمايل به استفاده از گواهينامه وكالت پيشنهادي كانون محترم اصفهان.
در خصوص استفاده از گواهينامه وكالت پيشنهادي كانون محترم اصفهان با توجه به اينكه تعدادي از كانونهاي محترم با ابراز تمايل در اين مورد حتي مراتب را به كانون محترم اصفهان نيز اعلام فرموده اند و حاضران در جلسه نيز با اصل استفاده از اين گواهينامه ها با افزودن آرم اتحاديه و آرم كانون بين المللي وكلا (IBA) به آن موافقت دارند مقرر شد مراتب به كليه كانونها اعلام و موارد لزوم اصلاح نيز به كانون محترم اصفهان منعكس شود
تا نمونه جديدي از گواهي مذكور را با اعمال تغييرات در همايش اصفهان ارائه فرمايند.

ضمنا مقرر شد از كانون محترم اصفهان خواسته شود طرحي نيز براي يكسان سازي تابلوهاي دفاتر وكالت از نظر ابعاد و محتوا به دو صورت براي نصب در خارج ساختمان دفتر و در ورودي دفتر وكالت طراحي و براي عرضه به كانونهاي محترم به اتحاديه ارسال فرمايند.

ضمنا مقرر شد موجبات ملاقات مستمر اعضاي شوراي اجرايي با مقامات سه قوه كه در امر وكالت موثرند از طريق رييس شوراي اجرايي فراهم شود.


بند چهارم دستور جلسه :
ساير مواردي كه نمايندگان محترم كانونها در شوراي اجرايي طرح آن را لازم بدانند.

موارد آتي از جانب كانونهاي محترم براي بررسي و درج در دستور همايش اصفهان مطرح شد:
۱- تدوين آيين نامه كارآموزي و اختبار به طور مجزا با توجه به تجربيات موجود. (پيشنهاد كانون محترم كردستان )
۲- تدوين آيين نامه هاي كميسيونهاي تخصصي اتحاديه . ( پيشنهاد كانون محترم كردستان)


با توجه به اينكه جلسه بعدي شوراي اجرايي درروز پنجشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ تشكيل خواهد شد مقرر شد كليه كانونهاي محترم چنانچه درج موضوعي را با توجه به ماده ۹ اساسنامه در دستور آن لازم مي دانند ( تعيين خط مشي كلي و سياستهاي اصلي اتحاديه ) مراتب را پيش از جلسه مذكور به اتحاديه اعلام فرمايند.

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه يافت
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شواري اجرايي
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور( اسكودا)


۲۷/۱/۱۳۸۸
                                       
بسمه تعالي

صورتجلسه شواري اجرايي
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور( اسكودا)
۲۷/۱/۱۳۸۸

در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۸۸ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) با حضور امضا كنندگان ذيل تشكيل و نسبت به موارد مندرج در دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد:

دستور جلسه :

بند ۱- تنظيم دستور همايش اصفهان

الف – عضويت كانون وكلاي دادگستري بوشهر.

ب – اصلاح اساسنامه با توجه به گزينه هاي مطرح شده در مورد ماده ۸ پيشنهادات شوراي اجرايي ، جناب آقاي عامري ، كانون آذربايجان شرقي ، كانون مركز و كانون گلستان قابل طرح تشخيص داده شد. ضمنا پيشنهادات مذكور ضميمه صورتجلسه اين جلسه براي كانونهاي محترم ارسال خواهد شد . توضيح اينكه جناب آقاي مصباح حاضر درجلسه فرمودند پينشهادي به صورت ماده جديد از كانون مركز به همراه ندارند . به اين ترتيب فعلا اصل بر بقاي پبشنهاد قبلي كانون مركز با تعديل انجام شده خواهد بود و كانون محترم مركز پيش از جلسه هيات عمومي نسبت به تدوين مورد به صورت ماده با لحاظ تعديلات انجام شده و عرضه آن به همايش اصفهان اقدام خواهد نمود. در صورتي كه در مواد مصوبه در همايش همدان مطالب قابل بحثي مطرح شود قابل طرح خواهد بود

پ – اجرايي كردن تشكيل كميسيونهاي تخصصي به صورت حقيقي و اخذ مجوز مالي در مورد هزينه هاي مترتبه.

ت – پرداخت كمك مالي از كانون اصلي به كانون يا كانونهايي كه از آن جدا و مستقل مي شوند.

ث – مجوز تدوين آيين نامه كارآموزي و اختبار به طور يكنواخت براي كليه كانونها از طريق كميسيونهاي تخصصي .(منظور استاندارد كردن ضوابط است و امور اجرايي بر حسب امكانات و شرايط كانونها متنوع خواهد بود).

ج – تعلق كل باقيمانده وصولي هاي آزمون به اتحاديه.

چ – تعيين زمان آزمون سال آينده و اتخاذ تصميم در مورد شرايط شركت كنندگان و ساير مسائل مرتبط به اين موضوع از قبيل بانك سوال.

ح - تعيين تكليف نسبت به وكلايي كه مجددا در آزمون شركت مي كنند، كارآموزاني كه به همين نحو عمل مي كنند (پيشنهاد كانون محترم اصفهان عدول از مصوبه قبلي در مورد كارآموزان است) و وضعيت ايثارگراني كه در موقع ثبت نام خود را ايثارگر معرفي نمي كنند.

خ – انتقال وكلاي دادگستري – اعم از انتقال بين كانوني يا داخلي - از طريق قبولي در آزمون علمي داخلي يا سراسري كه به اين منظور انجام شود به عنوان يكي از موجبات انتقال ( پيشنهاد كانون محترم مركز).

د – تاكيد بر تشكيل كميسيون ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت جهت تعيين تعداد كارآموزان مورد نياز در سال ۱۳۸۸ حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري.

ذ – تجويز تصويب آيين نامه كميسيون ورزش در شوراي اجرايي يا كميسيونهاي تخصصي.

ر – پيش بيني راهكارهاي عملي و موثر براي برخورد با وكلايي كه در غير محل مندرج در پروانه خود به طور متمركز فعاليت وكالتي دارند از قبيل مطالبه تصوير يا تبديل وكالتنامه ها به چهار برگي كه برگ چهارم آن به كانون متبوع داده شود يا درج نام هركانون در وكالتنامه هايي كه چاپ مي كنند يا هماهنگي با مسئول CMS دادگستري استان مربوطه و امثالهم.

ز- تشكيل كميسيوني براي پاسخ گوئي به سوالات و اشكالاتي كه در اجراي مقررات و آئين نامه هاي مربوط به وكالت از جانب كانون ها مطرح ميشود در اتحاديه.

بند ۲ دستور جلسه - گزارش خريد محل به سمع اعضاي محترم شوراي اجرائي رسيد نظر اين بود كه نسبت به خريد محلي با مساحت متناسب با تشكيل احتمالي كميسيون ها به طور همزمان و ساير نيازهاي احتمالي آينده اقدام شود.

بند ۳ دستور جلسه - به منظور تهيه فهرست روزآمد اسامي وكلا و كارآموزان كانون هاي وكلاي دادگستري تصويب شد كانونهاي محترم فهرست اسامي وكلا و كارآموزان خود را بر مبناي فرمي كه به وسيله كميسيون انفورماتيك اتحاديه تهيه شده ، در اختيار كانونها قرار خواهد گرفت به اتحاديه ارسال كنند و نيز هرتغييري را بلافاصله جهت انعكاس در سايت به اسكودا اعلام فرمايند همچنين حداقل هر سه ماه يك بار نسبت به بازبيني كلي فهرست ها و عنداللزوم اصلاح آنها و اعلام مراتب به اسكودا اقدام نمايند

فهرست وكلا در صورت لزوم و اقتضا به صورت CD تكثير و دراختيار عموم گذاشته خواهد شد لكن فهرست كارآموزان صرفا در سايت اطلاع رساني مضبوط و قابل انتشار نمي باشد

بند ۴ دستور جلسه - بنا بر پيشنهاد كميسيون انفورماتيك مقرر شد امكان سنجي اتوماسيون امور اداري كانونهاي وكلاي دادگستري به عنوان يك طرح پژوهشي و تحقيقاتي اجرا شود و هزينه آن تا سقف اختيارات شوراي اجرايي پرداخت گردد.

بند ۵ دستور جلسه لزوم بررسي طرح تعيين تكليف .... ماده ۱۸۷ كه قبلا به كانونهاي محترم اعلام شده بود مجددا يادآوري شد.

جلسه در ساعت ۱۵ روز جاري با امضاي ذيل صورتجلسه به پايان رسيد
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا-
تاريخ ۴/۴/۱۳۸۸


بسمه تعالي
پيرو دعوت قبلي ، در تاريخ ۴/۴/۱۳۸۸ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا- در محل كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل و درخصوص موارد مندرج در دستور جلسه اعلامي بحث و تبادل نظر و تصميمات زير اتخاذ شد.


دستور جلسه شوراي اجرائي مورخ ۴/۴/۱۳۸۸ و تصميمات متخذه

۱- بررسي و تصويب آيين كار اسكودا
مقرر شد كانونهاي محترم با طرح آيين كار در هياتهاي مديره نظر خود را در خصوص بند بند آن تفصيلا به اسكودا اعلام فرمايند تا در جلسه بعدي شوراي اجرايي صرفا موارد مورد نظر كانونهاي محترم مطرح و بررسي و آنچه متعرض آن نشده اند تصويب شده تلقي شود.

۲- بررسي هزينه هاي پرداختي به كانونها بابت برگزاري همايشها
الف)هزينه هاي همايش هاي فارس ، همدان و اصفهان كه به وسيله اسكودا پرداخت شده است مطرح ، توضيحات برخي از حضار محترم استماع و تصويب شد.

ب) پيرو مصوبه قبلي مقرر شد اسكودا هزينه هاي اسكان وتغذيه و رفت وآمد درشهر محل برگزاري همايش و برگزاري كنفرانس را (هزينه اجاره محل خدمات صوتي وتصويري و نوشت افزار و پذيرايي هاي بين جلسات )- به شرح تفصيلي مندرج در آيين كار جديد- پرداخت كند .

پ) هرچند در آيين كار اسكودا كه قبلا تصويب شده و آيين كار جديد كه در دست بررسي است به اين مساله اشاره شده است از باب تاكيد مقرر شد شركت كنندگان همايش عبارت باشند از اعضاي اصلي هيات هاي مديره ، اعضاي شوراي اجرايي و بازرسان و هماهنگ كنندگان اسكودا و مدير عامل و مسئول فني صندوق حمايت.

ت) مقرر شد چنانچه كانون ميزبان مايل به دعوت افرادي غير از اشخاص فوق باشدمراتب را پيشاپيش حداكثردر آخرين جلسه شوراي اجرايي پيش از همايش مطرح كند. هزينه اين گونه مهمانان در صورتي كه شوراي اجرايي با اصل دعوت آنان موافقت كند با كانون ميزبان است .

ث) درصورتي كه شوراي اجرايي دعوت شخص يا اشخاصي را ضروري بداند اقدام لازم معمول خواهد شد وپرداخت هزينه با اسكودا مي باشد .

۳- بررسي و پي گيري مصوبات همايش اصفهان

الف) بانك سوال
مقرر شد كانون هاي محترم نسبت به ارسا ل سوالا ت طراحي شده در مهلت و با رعايت ضوابط تعييني اقدام فرمايند.

ب) دعوت كمسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت
كانون ها ي محترم اردبيل ، خراسان، خوزستان ، قم ، كردستان و گلستان تا اين زمان تعداد كارآموزان مورد نيازخود را اعلام نفرموده اند مقررشد حداكثر تا ۱۵ تيرماه در اين خصوص اقدام فرمايند .


پ) بند ۱۲ مصوبات : تدابير و راهكار هاي عملي براي جلوگيري از فعاليت وكلا در غير محل اشتغال
تعدادي از راهكارهاي پيشنهادي همكاران محترم استماع شد منجمله منع كانونها از فروش وكالت نامه به وكلايي كه عضو آن كانون نيستند، مطالبه فتوكپي برگ اول وكالتنامه هايي كه به وكيل فروخته شده در زمان فروش وكالتنامه ها ي بعدي به وي و موارد ديگر. نظر به اهميت موضوع و تنوع راهكارها مقررشد كانونها ي محترم اين موضوع را در هيات هاي مديره مطرح و نتيجه را به طور كتبي حداكثر تا پايان شهريورماه ۱۳۸۸ به اسكودا اعلام نمايند تا پس از جمع بندي در شوراي اجرايي به همايش بعدي عرضه شود.

ت) بند ۱۳ مصوبات : آمار وكالتهاي تسخيري و معاضدتي
مقررشد كانون هاي محترمي كه تا اين زمان نسبت به اعلام آمار هااقدام ننموده اند حداكثر تا پايان تيرماه سال جاري اقدام نمايند زيرا پيشنهاد بودجه به هيات دولت جهت اين دو مورد كه بايد از طريق كانون محترم مركز انجام شود منوط به در اختيار بودن اين آمار است و تاخير در اين مورد به ضرر وكلا و كانونها ي وكلا است.
مقرر شد كانون هاي محترم با توجه به تغيير حاصل شده در وضعيت وكالت هاي تسخيري با هماهنگي روساي محترم دادگستري ها ترتيبي بدهند كه معرفي وكلاي تسخيري صرفا از طريق كانونها باشد و دادگاههاي محترم از تعيين مستقيم وكلاي تسخيري خودداري فرمايند.

۴- بررسي آخرين وضعيت لوايح مربوط به وكالت
حسب مسموع، لايحه ادغام تشكيلات مشاورين حقوقي قوه قضاييه در كانونهاي وكلا به صورت ماده واحده اي در شرف تقديم از هيات دولت به معاونت حقوقي وزيردادگستري است كه مراحل قانونگذاري را طي خواهد كرد .

۵- تفاهم نامه همكاري مركز و كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي با اسكودا
متن تفاهم نامه قرائت و مقرر شد با توجه به اينكه برخي از كانونهاي محترم كميسيونهاي حقوق بشرفعال دارند و حتي كانون محترم اصفهان با كرسي حقوق بشر و مركز مذكور در دانشگاه شهيد بهشتي تفاهم نامه امضا واقدامات جدي نيز معمول كرده اند تفاهم نامه براي كليه كانون ها ارسال و از آنها خواسته شود نظريات خود را در خصوص بندهاي مختلف آن اعلام نمايند.

۶- اولين برنامه ۵ ساله وكالت – امكان سنجي اتوماسيون اداري كانونها ي وكلا ( پيشنهادات جناب آقاي زينعلي )
پيشنهاد هاي آقاي زينعلي هماهنگ كننده محترم امور انفورماتيك اتحاديه در مورد امكان سنجي اتوماسيون اداري كانون ها ي وكلا مطرح و با توجه به اهميت خاص اين قضيه و اينكه انجام آن در همه كانونها امري ناگزير است ، مقرر شد نامه هاي آقاي زينعلي براي كليه كانون هاي محترم عضو ارسال شود تا با همكاري مسئولان انفورماتيك و همفكري اعضاي هيات مديره نتيجه را به اسكودا اعلام نمايند تا اين مهم به طور هماهنگ و به نحوي كه براي همه كانونها قابل استفاده باشد انجام شود.

۷- نامه مورخ ۲/۳/۱۳۸۸ جناب آقاي مرتضي نصفت.
نامه آقاي مرتضي نصفت كه از كانون محترم مازندران پروانه وكالت اتفاقي تحصيل و متعاقبا به اتحاديه اعلام كرده است كانون محترم مذكور هر ساله پروانه مذكور را تمديد مي كند حال آنكه هر پروانه وكالت اتفاقي براي يك موضوع معين صادر مي شود و اصولا تمديد آن موجبي ندارد، مطرح شد پس از بحث و بررسي در خصوص اينكه آيا پروانه هاي وكالت اتفاقي كه براي مورد خاص صادر مي شود همه ساله بايد تمديد شود يا خير اخذ راي به عمل آمد و تصويب شد '' پروانه وكالت اتفاقي كه براي موضوع و پرونده خاص صادر مي شود تا پايان كار معتبر است و نياز به تمديد ندارد''.


۸- نامه ۵۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۸ كانون محترم آذربايجان غربي
نامه فوق مبني بر پيشنهاد طرح سوالاتي از قانون و آيين نامه وكالت در آزمون و اختبار و همچنين توجه به قوانين فرعي كثير الاستعمال نظير موجر و مستاجر و چك و امثالهم قرائت و به منظور بررسي بيشتر مقرر شد به كميسيون كارآموزي و آموزش كه فعال شده است ارجاع شود.

۹- تفسير تركيب '' بازنشستگان در حالت اشتغال '' در مصوبات گيلان.
موضوع بند ۳ مصوبات همايش گيلان در ارديبهشت ۸۶ و مصوبه بند ۷ همايش تهران در آبان ماه ۸۴ در خصوص اينكه آيا حالت اشتغال نوعي بازنشستگي است و به عبارت ديگر در خصوص داوطلبان گوناگون ورود به حرفه وكالت كه در حالت اشتغال هستند بايد از تعبير ''بازنشسته در حالت اشتغال'' استفاده كرد يا ''در حالت اشتغال'' تنها مطرح و مقرر شد بررسي و اتخاذ تصميم در مورد اين مطلب در دستور كار هيات عمومي همايش آذربايجان شرقي قرار گيرد.

۱۰- ساير مسائلي كه قابليت طرح در جلسه را دارد:

الف- پيشنهاد كانون محترم اصفهان در مورد چاپ تقويم اتحاديه براي همه كانونها مطرح و مقرر شد در اين خصوص به نحوي عمل شود كه تقويم ها پيش از زمان تمديد پروانه در اختيار كانونها قرار گيرد. بنابراين مقرر شد كليه كانونهاي عضو از چاپ تقويم جداگانه خود داري وحداكثر تا پانزدهم تيرماه سال جاري اطلاعات اختصاصي مربوط به كانون خود را از قبيل نشاني مجتمع هاي قضايي و شماره تلفن هاي مورد نياز وكلا – به استثناء اسامي وكلا- به اسكودا ارسال و نيز به طور منجز تعداد تقويم مورد نياز خود را اعلام فرمايند.

ب- كانون محترم اصفهان گزارشي از بر گزاري مسابقات فوتسال عرضه فرمودند.

پ- كانون محترم اصفهان نمونه تابلوي گواهينامه وكالت ويژه نصب در دفاتر ارائه و اعلام آمادگي فرمودند اين تابلو را به طور اماني براي كانونهاي مختلف در صورت تمايل آنها تهيه و تحويل فرمايند . با توجه به اينكه تصوير اين گواهينامه قبلا براي كليه كانونها ارسال شده مقرر شد مراتب تمايل يا عدم تمايل كانونها به تهيه آن پي گيري و نتيجه به كانون محترم اصفهان اعلام شود.

ت- در مورد يكسان سازي تابلوهاي وكلا كه بوسيله كانون محترم اصفهان بررسي و مطالعه شده بود به اين شرح اتخاذ تصميم شد كه شوراي اجرايي رنگ تابلو و طرح و متن آن را تعيين و تصويب و به كانونها اعلام كند تا حسب مورد در تهيه تابلو در محل هر كانون رعايت شود.

ث- كانون محترم فارس ممنوعيت ۹۰ روزه كارآموزان را از پذيرش دعوي بعد از صدور پروانه كارآموزي مطرح فرمودند كه مقرر شد به كميسيون آموزش و كارآموزي ارجاع شود.

ج- با توجه به برخي حوادث ناگوار كه با حقوق شهروندي و متون قانوني موجود اعم از قانون اساسي ، قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مشهور به احترام به حقوق شهروندي معارض است، شوراي اجرايي به هيات رييسه ماموريت داد متن مناسبي را در اين خصوص با قيد فوريت اكيد تهيه و جهت اظهار نظر براي هيات هاي مديره كانونها ارسال كند تا در صورت تصويب منتشر شود.

جلسه در ساعت ۳۰/۱۵ روز جاري با امضاي ذيل صورتجلسه خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * به: روساي محترم همه كانونهاي عضو
از: اسكودا


درباره: ۱- اصلاح آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۴۴ و تشكيل جلسه فوق العاده هيات عمومي اسكودا در روز پنجشنبه ۱۸/۴/۸۸ در همين مورد ۲- لغو جلسه ۱۸/۴/۸۸ كميسيون تخصصي آموزش و كارآموزي
                                       
احتراماً.
۱- در روزنامه رسمي مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ مجموعه اي با عنوان فوق درج و در ماده۹۹ آمده است:
''اين آيين نامه در اجراي ماده ۲۲ لايحه قاوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام شده در تاريخ ۲۷/۳/۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.''
با بررسي اجمالي به ويژه با استعلام از كانون محترم مركز اين نتيجه حاصل شد كه چنين پيشنهادي نه ازجانب كانونها مطرح شده و نه ازسوي كانوني خاص.
۲- نگاهي سريع به محتواي اين نوشته ما را به اين نتيجه مي رساند كه:
اولاً- بسياري از موارد مندرج در آن ماهيت قانونگذاري دارد و با آيين نامه نمي توان چنين ضوابطي را برقرار كرد.
ثانياً- برخي از مطالب اين نوشته معارضه آشكار با مواد قانون استقلال دارد (مثلاً قسمت اخير ماده ۱۱ كه مغاير و معارض ماده ۱۷ لايحه استقلال است)
ثالثاً- برخي از مواد مضموناً عين موادي است كه قبلاً ديوان عدالت اداري آنها را ابطال كرده است (مثل ماده ۱۲ و ۶۹ و ۷۰)
رابعاً- بسياري از مواد حاوي مفاهيم مبهمي است كه قابل اندازه گيري نيست و براي وكيل تكليف مالايطاق ايجاد مي كند.
خامساً- برخي مواد با استقلال كانونهاي وكلا در تعارض است.
اما مهمترين اشكال اين مجموعه اين است كه روند و تشريفات ماده ۲۲ لايحه استقلال در آن رعايت نشده است. به عبارت ديگر وجود اين نقيصه باعث مي شود قابليت اجراي اين مجموعه – صرفنظر از حسن و قبح ضوابط مندرج در آن و صرفنظر از موارد پنجگانه اي كه برشمرديم- محل ترديد و تامل باشد.
۳- با توجه به اهميت و فوريت موضوع به منظور بررسي همه جانبه مساله و اتخاذ تصميم قانوني يكسان و هماهنگ بدينوسيله از حضرتعالي و اعضاي محترم اصلي هيات مديره دعوت مي شود به جلسه فوق العاده هيات عمومي اسكودا كه راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۸/۴/۸۸ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل خواهد شد تشريف بياوريد.
بديهي است مقرر خواهيد فرمود اين متن در اولين جلسه هيات مديره – كه مي تواند به طور فوق العاده نيز تشكيل شود- بررسي شود.
ضمناً به منظور رعايت تبصره ۱ ماده ۸ اساسنامه اسكودا خواهشمند است تمايل آن كانون را به تشكيل اين جلسه بلافاصله پس از وصول اين نامه اعلام فرمايند.
با عنايت به تشكيل جلسه هيات عمومي در تاريخ ۱۸/۴/۸۸، جلسه كميسيون تخصصي كارآموزي و آموزش كه طبق برنامه مي بايست در همين تاريخ تشكيل مي شد لغو مي شود. برنامه جلسات كميسيونها به همان نحوي كه اعلام شده ادامه خواهد يافت و اولين جلسه بعدي كميسيون حقوق بشر خواهد بود كه پنجشنبه ۲۵/۴/۸۸ تشكيل مي شود.با درود و سپاس
از اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ۲۲/۵/۱۳۸۸

بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

پيرو دعوت انجام شده از نمايندگان محترم كانونهاي وكلاي سراسر كشور، در تاريخ ۲۲/۵/۱۳۸۸ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تهران – خيابان وزرا- خيابان هفتم – پلاك ۳۲ با موضوع بررسي دستور جلسه اعلامي تشكيل و نسبت به موارد زير بحث و اتخاذ تصميم شد.

پيش از دستور: طرح قانون جامع وكالت و موضوع تغيير نام مركز مشاوران.

دستور جلسه :
۱-بررسي نهايي مسائل مربوط به آزمون ورودي ۱۳۸۸.
۲-يكسان سازي اساسنامه دفاتر حقوقي.
۳-تقليل تعداد كميسيونهاي تخصصي از طريق ادغام كميسيونهاي همگرا درهم (پيشنهاد كانون محترم فارس).
۴-گنجاندن نحوه اعلام كانديداتوري درانتخابات هيات رييسه اسكودا درآيين كار(پيشنهاد كانون محترم خراسان).
۵-وضعيت تشكيل جلسات كميسيونهاي تخصصي در ماه مبارك رمضان.
۶-تصويب آيين كار اسكودا با توجه به روشي كه در جلسه پيشين مورد توافق قرار گرفت.
۷-خريد ساختمان براي اتحاديه.
۸-نامه شماره ۱۰۷۱ كانون محترم گلستان.
۹-نامه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ آقاي شهرام محقق دولت آبادي (طرح برخورداري همه اقشار جامعه از خدمات حقوقي و وكيل).
۱۰-معرفي خدمات موسسه آموزش زبان انگليسي ويزافون.
۱۱-مسائل ديگري كه كانونهاي محترم طرح آنها را لازم بدانند.

بند ۱ دستور جلسه: بررسي نهايي مسائل مربوط به آزمون ورودي ۱۳۸۸.
مقرر شد آزمون به ترتيب سابق و آگهي آن نيز به همان نحو باشد. بديهي است در موقع ثبت نام قبول شدگان اصول مدارك ايشان بررسي خواهد شد و در صورتي كه بر شرايط منطبق نباشد از ثبت نام و ورود ايشان به كارآموزي جلوگيري خواهد شد.

بند ۲ دستور جلسه: يكسان سازي اساسنامه دفاتر حقوقي.
مطرح شد مقرر شد فرم يكسان اساسنامه تنظيمي كانون محترم مركز همچنين آنچه را كه كانون محترم اصفهان تنظيم فرموده اند جهت كليه كانونها ارسال شود تا پس از بررسي و اظهار نظر در جلسه اي مطرح و بررسي گردد. كانونهاي محترم مذكور راسا نسبت به ارسال اين متون براي ساير كانونها اقدام خواهند فرمود و بررسي موضوع در دستور جلسه بعدي شوراي اجرايي قرار خواهد گرفت. كانونهاي محترم مكلفند نظر خود را حداكثر تا پايان شهريور ماه به اتحاديه ارسال فرمايند.

بند ۳ دستور جلسه: تقليل تعداد كميسيونهاي تخصصي از طريق ادغام كميسيونهاي همگرا درهم ( پيشنهاد كانون محترم فارس).
مقرر شد با توجه به مشكلات موجود به كانونهاي محترم توصيه شود به تعداد كميسيونها نمايندگان مختلف انتخاب و اعزام فرمايند به نحوي كه فرد واحد دچار ضيق وقت و مشكلات ناشي از آمد ورفت نشود.

بند ۴ دستور جلسه: گنجاندن نحوه اعلام كانديداتوري در انتخابات هيات رييسه اسكودا در آيين كار(پيشنهاد كانون محترم خراسان).
ضمن بررسي و تصويب آيين كار اسكودا تدوين و تصويب و در متن آيين كار گنجانده شد.

بند ۵ دستور جلسه: وضعيت تشكيل جلسات كميسيونهاي تخصصي در ماه مبارك رمضان.
مقرر شد جلسات كميسيونها در ماه مبارك رمضان تعطيل و براي بعد از اين زمان برنامه ريزي مجدد شود.

بند ۶ دستور جلسه: تصويب آيين كار اسكودا با توجه به روشي كه در جلسه پيشين مورد توافق قرار گرفت.
متن آيين كار بررسي و به شرح متن پيوست مورد تصويب قرار گرفت.

بند ۷ دستور جلسه: خريد ساختمان براي اتحاديه.
گزارش اقدامات انجام شده براي خريد ساختمان ارائه شد .

بند ۸ دستور جلسه: نامه شماره ۱۰۷۱ كانون محترم گلستان.
در مورد همكاري با كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي مقرر شد از كانونهاي محترم خواسته شود در صورتي كه تا كنون اعلام نظر نفرموده اند سريعا اعلام نظر كنند.

بند ۹ دستور جلسه: نامه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ آقاي شهرام محقق دولت آبادي (طرح برخورداري همه اقشار جامعه از خدمات حقوقي و وكيل).
مقرر شد پيشنهاد نامبرده به كانونهاي محترم ارسال شود تا نظرات كارشناسي كانونها به اتحاديه ارسال شود.

بند ۱۰ دستور جلسه: معرفي خدمات موسسه آموزش زبان انگليسي ويزافون.
توضيحات مربوطه در شوراي اجرايي مطرح و مقرر شد كانونهاي محترم نسبت به شناسايي و اعلام تعداد داوطلبان در هر كانون اقدام فرمايند .

بند ۱۱ دستور جلسه: مسائل ديگري كه كانونهاي محترم طرح آنها را لازم بدانند.
جناب دكتر مجتهدي اعلام فرمودند در نظر است از جنابان اقايان دكتر محقق داماد و دكتر حسن دادبان به عنوان ميهمان ويژه در همايش تبريز دعوت شود. موضوع مطرح و تصويب شد.

جلسه در ساعت ۱۷ با امضاي ذيل صورتجلسه به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاح آيين كار اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

پذيرش به عضويت

ماده۱- كانونهاي جديدالتاسيس مي توانند با اعلام پذيرش اساسنامه اتحاديه، تقاضاي عضويت در اتحاديه را بكنند. اين تقاضا كتبي و مدارك آتي به آن ضميمه خواهد بود.

۱- تصوير مصدق پروانه وكالت اعضاي هيات مديره

۲- تصوير مصدق مدرك دال بر سابقه قضاوت اعضاي هيات مديره درصورتي كه ۸سال سابقه وكالت پايه يك نداشته باشند.

۳- تصوير مصدق مدرك دال بر انجام انتخابات و قطعي شدن نتيجه آن. تقاضانامه و ضمائم آن به شوراي اجرائي تسليم يا ارسال خواهد شد.

ماده۲- درخواست به عنوان اولين بند دستور در اولين همايش اتحاديه مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد شد.

تبصره: شوراي اجرائي مكلف است گزارشي درمورد نحوه برگزاري انتخابات كانون متقاضي و كليه مسائل مربوط به آن تهيه و همراه با دعوتنامه همايش براي كانونهاي عضو ارسال كند.

ماده۳- اعضاي جديد در سال اول تشكيل خود تا پايان سال مالي از پرداخت حق عضويت معافند.كميسيونهاي تخصصي

ماده۴- اتحاديه براي رسيدن به هدفهاي خود (موضوع ماده ۳ اساسنامه) به تشكيل كميسيونهاي تخصصي اقدام خواهد كرد.

كانونهاي عضو نماينده يا نمايندگاني براي شركت در كميسيونها معرفي خواهند كرد.

جلسات كميسيونها – با توجه به امكانات و مقتضيات- مي تواند حضوري يا مجازي باشد.

نحوه تشكيل، حدود وظايف و اختيارات كميسيونها و طرز كار آنها در آئين نامه هايي كه كميسيون ها تنظيم و شوراي اجرايي تصويب مي كند، تعيين خواهد شد.هيات عمومي و همايش

ماده۵- دستور جلسه هيات عمومي را شوراي اجرائي تنظيم و به كانونها ارسال مي كند. فاصله ارسال و تشكيل جلسه هيات عمومي نبايد از پانزده روز كمتر باشد.

ماده۶- ارسال دستور مذكور و كليه مكاتبات ديگر بين اتحاديه و كانونها و اعضاي اتحاديه با نمابر (فاكس) يا پست الكترونيكي (Email) صورت خواهد گرفت. مرسل اليه در هر مورد مي تواند ارسال نسخه اي از نامه را با پست خواستار شود.

ماده۷- مدت برگزاري همايش حداكثر چهار روز كاري خواهد بود كه روز اول به ورود و استقرار شركت كنندگان و روز آخر براي عزيمت ايشان اختصاص دارد و دو روز كاري كامل به رسيدگي به دستور تخصيص مي يابد.

الف: چنانچه برگزاري مراسم افتتاحيه در روز ورود و استقرار ميسر باشد به همين نحو عمل خواهد شد. به طور كلي بايد برنامه ها چنان تنظيم شود كه همايش در زمان هرچه كوتاهتري به پايان برسد. همچنين است اگر عزيمت هياتها بلافاصله پس از تصويب قطعنامه ممكن باشد.

ب: ساعت كار همايش به شرح ذيل خواهد بود:

صبح از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و بعداز ظهر از ۱۵ تا ۱۹

پ: استراحت بين جلسات صبح ها از ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵۰ و بعداز ظهرها از ۱۷ تا ۱۷:۲۰ خواهد بود. برگزاركنندگان همايش مكلفند به محض پايان مدت استراحت بين جلسات، شركت كنندگان را به نحو مقتضي به جلسه دعوت كنند.

ماده۸- همايش با سرود جمهوري اسلامي و تلاوت قرآن مجيد آغاز مي شود. بلافاصله رئيس كانون ميزبان (رئيس كانوني كه همايش در مقر آن انجام مي شود) به مهمانان خيرمقدم مي گويد. سپس رئيس اتحاديه آغاز كار همايش را اعلام مي كند. جمع سخنان اين دو از بيست دقيقه تجاوز نخواهد كرد.

ماده۹- كانون ميزبان مي تواند كساني را كه مايل است براي شركت در مراسم افتتاحيه دعوت و براي ايشان سخنراني پيش بيني كند. همچنين مي تواند برنامه يا برنامه هايي كه نماد كانون ميزبان است در مراسم افتتاحيه تدارك ببيند مشروط به اينكه:

الف: حداكثر يك ماه پيش از آغاز همايش فهرست ميهمانان و نوع برنامه يا برنامه ها را به شوراي اجرايي اعلام كند تا در شورا مطرح و تصويب شود.

ب: زماني كه به سخنراني ميهمانان و اجراي برنامه هاي ويژه و سخنان رئيس كانون ميزبان و رئيس اتحاديه اختصاص داده مي شود، جمعاً از دو ساعت و نيم (۱۵۰ دقيقه) بيشتر نشود. به نحوي كه در جلسه صبح حداقل يك ساعت (۶۰ دقيقه) براي انتخاب هيات رئيسه همايش باقي بماند.

تبصره- چنانچه مراسم افتتاحيه در روز استقرار برگزار شود رعايت زمان حداكثر ۱۵۰ دقيقه براي كانون ميزبان الزامي نيست. در اين حالت انتخاب هيات رئيسه همايش در آغاز جلسه روز بعد صورت خواهد گرفت.

ماده۱۰- راي گيري براي تعيين هيات رئيسه با ورقه و به طور مخفي انجام مي شود. اعضاي هيات عمومي، منتخبين خود را براي سمتهاي رياست جلسه، نظارت و منشي گري –مجموعاً چهار نفر- بر روي ورقه اي با ذكر عنوان مي نويسند.

الف: اسامي مازاد بر چهار نفر قرائت نمي شود و آراء داراي امضاء ابطال خواهد شد.

ب: اسامي داوطلبان انجام وظيفه در هيات رئيسه با قيد اينكه داوطلب چه سمتي هستند، پيش از راي گيري اعلام و درصورت امكان بر روي ''وايت برد'' يا ''ويدئوپروجكشن'' نوشته يا منعكس خواهد شد. پس از اعلام نتايج شمارش آراء چنانچه منتخبي مايل به انجام وظيفه در سمتي كه براي آن اتنخاب شده است نباشد، مي تواند اعلام انصراف كند. دراين صورت نفر بعد از او جايگزينش خواهد شد.

ماده۱۱- بلافاصله پس از انتخاب هيات رئيسه، جلسه وارد دستور مي شود.

ماده۱۲- فهرستي مشتمل بر نام و نام خانوادگي و كانون متبوع حاضران، به تفكيك كانونها، در دو نسخه تهيه خواهد شد و به امضاء حاضران – با تصريح به اينكه عضو اصلي يا علي البدل هستند- مي رسد. اين اقدام در آغاز جلسه اي كه با انتخاب هيات رئيسه شروع مي شود، انجام خواهد شد و ملاك تعداد حاضران براي راي گيري اين فهرست خواهد بود .

تبصر ه _ در هر موردي كه راي اكثريت حاضر ين مناط اعتبار است ، حفظ رسميت جلسه از جهت تعداد حاضرين در زمان اتخاذ راي ضروري است .

ماده۱۳- پذيرش كانون يا كانونهاي جديد همواره به عنوان اولين بند دستور مطرح مي شود و پس از تعيين تكليف و راي گيري در اين مورد، درصورتي كه رئيس اتحاديه مطلبي داشته باشد مطرح خواهد كرد و سپس بندهاي دستور مورد بررسي و اخذ تصميم قرار خواهد گرفت.

ماده۱۴- چيدمان محل برگزاري همايش بايد به نحوي باشد كه اعضاي هريك از كانونها در كنار هم بنشينند. شوراي اجرائي نيز محل مخصوص به خود را خواهد داشت.

حتي المقدور محلي نيز براي استقرار وكلاي دادگستري علاقمند به حضور در جلسه پيش بيني خواهد شد. حضور وكلا در همايش بدون دخالت در مذاكرات – در حد گنجايش محل- آزاد است. كانونها زمان و مكان همايش را به نحو مقتضي به آگاهي اعضاي خود خواهند رساند.

ماده۱۵- ترتيب مذاكرات به شرح ذيل است:

الف: درمورد هريك از بندهاي دستور ابتدا رئيس اتحاديه يا يكي از نواب يا يكي از بازرسان اصلي يا علي البدل، كه رئيس اتحاديه اداي توضيح را به وي ارجاع كند، توضيح مي دهند.

ب: سپس حداكثر دو موافق و دو مخالف صحبت مي كنند. درصورتي كه مخالفي نباشد، موافق هم صحبت نخواهد كرد.

پ: مدت صحبت هر فرد حداكثر پنج دقيقه است و در موارد ضرورت رئيس جلسه مي تواند پنج دقيقه وقت اضافي براي سخنران قائل شود.

ت: همه كساني كه در هيات عمومي داراي حق راي هستند و اعضاي شوراي اجرايي، حق اظهار نظر دارند. رئيس جلسه راساً يا به تقاضاي هر يك از افراد داراي حق راي مي تواند به كساني كه در جلسه حضور دارند اما فاقد حق راي هستند،اجازه دهد درمورد يا مواردي اظهار نظر كنند.

ث: مشروح مذاكرات روي نوار ضبط و خلاصه آن و نتيجه راي گيري به وسيله منشي نوشته و به وسيله رئيس جلسه، ناظران و منشي امضاء مي شود. درعين حال ماحصل و خلاصه مذاكرات به وسيله ويدئوپروجكشن در معرض ديد حضار قرار خواهد گرفت و پرينت آن در پايان جلسه به وسيله رئيس جلسه، منشي و ناظران امضا مي شود.

ج: درصورتي كه در جلسه تصميماتي اتخاذ گردد كه اعلام آنها به مرجع ثبت شركتها لازم باشد، آن تصميمات در صورتجلسه جداگانه نوشته و به وسيله هيات رئيسه جلسه امضاء خواهد شد.

چ: اگر كسي مايل باشد عين اظهاراتش منعكس گردد مي تواند آن را بنويسد و براي ضميمه شدن به صورتجلسه تا پايان همايش به هيات رئيسه تسليم كند.

ماده۱۶- جز در مواردي كه در اساسنامه و اين آيين كار راي گيري مخفي با ورقه پيش بيني شده است، راي گيري با قيام و قعود يا بلند كردن دست انجام مي شود. با اين حال به تقاضاي روساي هريك از كانونها يا رئيس اتحاديه يا به تشخيص رئيس جلسه، راي گيري مخفي با ورقه صورت خواهد گرفت.

ماده۱۷- شمارش آراء با نظار است كه هريك جداگانه اقدام به شمارش مي نمايند. چنانچه بين نتايج دو شمارش تفاوت و اين تفاوت در نتيجه موثر باشد، با ورقه راي گيري خواهد شد. همچنين نظار بر رعايت اساسنامه و آيين كار در اداره جلسه نظارت خواهند كرد.

ماده۱۸- ظهر اوراق راي را رئيس جلسه امضا و مهر مي كند .


ماده۱۹- رئيس جلسه مسئول نظم امور در جلسه است و حسب مورد مي تواند تدابير مقتضي را دراين خصوص اعمال كند.انتخابات هيات رئيسه و بازرسان


ماده ۲۰ – شوراي اجرايي حداكثر تا دو ماه قبل از پايان دوره تصدي خود از طريق نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار و اعلام به كانون ها به اطلاع وكلاي دادگستري خواهد رساند كه در صورت دارا بودن شرايط داوطلبي خود را جهت عضويت در هيات رئيسه و بازرسي اسكودا ، ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي كتبا همراه با مدارك به اتحاديه اعلام كنند . با انقضاء مهلت ، شوراي اجرايي پس از احراز صلاحيت داوطلبان ، طبق ماده ۱۲ اساسنامه اسكودا ، اسامي نامزدها را به كليه كانون ها اعلام خواهد كرد.

تبصره _ هر گونه تبليغ از جانب نامزدها در هيات عمومي ممنوع است ، ولو اينكه مهمان ويژه همايش يا رئيس كانون ميزبان و يا رئيس اتحاديه باشند.
مسائل اجرائي و رفاهي در تشكيل همايشها

ماده۲۱- هزينه رفت و برگشت به محل همايش برعهده كانونهاي عضو است. هزينه رفت و برگشت رئيس و نواب و بازرسان اصلي و علي البدل ،درصورتي كه عضو هيات مديره كانون متبوع خود نباشند، به وسيله اتحاديه پرداخت خواهد شد. همچنين هزينه رفت و برگشت هماهنگ كنندگان و افرادي كه به تشخيص رئيس اتحاديه حضور آنها در همايش ضروري باشد.

ماده۲۲- مديريت همايش برعهده كانون ميزبان و پرداخت هزينه ها به شرح ذيل برعهده اتحاديه است:

الف: هزينه اقامت در هتل سه يا چهار ستاره براي سه شب.

تبصره۱- درصورت محدوديت امكانات محلي ممكن است استاندارد هتل – با تصويب شوراي اجرائي- تغيير داده شود.

تبصره۲- افزايش مدت اقامت به چهار شب، درصورت اضطرار، با تصويب شوراي اجرائي ميسور است.

ب: هزينه غذا و پذيرايي بين جلسات

پ: هزينه انتقال ميهمانان از فرودگاه يا ترمينال ورودي به محل استقرار و بالعكس و هزينه جابه جايي در داخل شهر و حومه آن با اتوبوسهاي مجهز به وسايل گرمايش و سرمايش.

ت: هزينه برگزاري نشست هاي هيات عمومي مشتمل بر اجاره سالن، سيستم صوتي مناسب، ضبط صوتي و تصويري گفتگوها و انعكاس همزمان نتايج راي گيري با ويدئو پروجكشن .


هر هزينه ديگري كه انجام شود برعهده كانون ميزبان خواهد بود.

ماده۲۳ - پيش از برگزاري همايش، درصورت درخواست كانون ميزبان مبلغي به عنوان علي الحساب با تصويب شوراي اجرائي پرداخت و پس از پايان همايش و ارسال اصول اسناد هزينه، تسويه حساب مي شود.

ماده۲۴ - كانونهاي ميزبان مكلفند درمورد هزينه هايي كه خود انجام مي دهند و برعهده اتحاديه نيست نيز نهايت احتياط و صرفه جويي را معمول دارند.شوراي اجرائي

ماده۲۵- شوراي اجرايي به دعوت رئيس اتحاديه و يا درصورت درخواست يك چهارم اعضاي شوراي اجرائي تشكيل جلسه مي دهد و با حضور اكثريت مطلق اعضا رسميت خواهد يافت. نصاب راي در شوراي اجرائي به شرح ماده ۱۵ اساسنامه است.

الف: راي گيري در شوراي اجرائي با بلند كردن دست، يا قيام وقعود صورت مي گيرد. اما درصورت تقاضاي هريك از اعضاي شورا، راي گيري درمورد خاص به طور مخفي و با ورقه صورت خواهد گرفت.

ب: محل تشكيل شورا تهران و در محل اتحاديه است. اما درصورت ضرورت به تشخيص رئيس اتحاديه يا اكثريت اعضاي شورا تشكيل جلسه در محل هاي ديگر مجاز خواهد بود.

پ: هزينه اياب و ذهاب اعضاي شورا براي شركت در جلسات آن به عهده كانون متبوع ايشان و هزينه پذيرايي از اعضا در زمان تشكيل جلسات با اتحاديه است.

ت: حضور اعضاي شوراي اجرائي در همايش ها ضروري و مسائل مربوط به اسكان و زيست ايشان همچون ساير اعضاي كانونها خواهد بود.

ث: شوراي اجرائي حداكثر تا ۱۵ روز پيش از تشكيل هيات عمومي دستور جلسه هيات را با هماهنگي كانونهاي عضو تنظيم و به كانونها اعلام مي كند.

ج: در آغاز جلسات شوراي اجرائي فهرستي از حاضران تنظيم و به وسيله ايشان امضاء مي شود. صورتجلسه به وسيله رئيس شورا و نواب امضاء خواهد شد. درصورت غيبت رئيس، امضاء نواب كافي است و درصورت غيبت يكي از نواب يا هردو آنها، امضاء رئيس و يك نفر از اعضاي شورا كفايت مي كند.

چ: صورتجلسه شورا حداكثر ظرف ۷۲ ساعت براي كليه كانونهاي عضو ارسال مي شود.


ماده ۲۶ – شوراي اجرائي در اولين جلسه خود به پيشنهاد رئيس اتحاديه يك نفر از وكلاي دادگستري را با اكثريت آرا به عنوان خزانه دار انتخاب مي كند.

امور مالي


ماده ۲۷- وجوه دريافتي اتحاديه به حساب جاري ۰۰۰۲۰۸۰۰۰ نزد بانك تجارت شعبه سعدي شمالي تهران واريز و كليه پرداختها نيز با صدور چك از همين حساب انجام خواهد شد.

چك ها با امضاي رئيس اتحاديه و در غياب او يكي از نواب و مهر اتحاديه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۲۸ - نصاب پرداختها به قرار ذيل است:

الف: تا يكصد ميليون ريال دفعتاً واحده با تصميم رئيس اتحاديه

ب: از يكصد ميليون ريال به بالا دفعتاً واحده با تصميم شوراي اجرائي

ماده۲۹ - درمورد خريدهاي كالا و خدمات، از پنجاه ميليون ريال به بالا استعلام بها حداقل از۳ فروشنده و عرضه كننده خدمت لازم و اتخاذ تصميم نهايي – حسب مورد- با رئيس اتحاديه يا شوراي اجرايي است. درمورد خريد اموال غيرمنقول بايد حداقل نظر يك كارشناس رسمي دادگستري جلب شود.

ماده ۳۰- نمايندگان كانونها در شوراي اجرايي همواره مي توانند به حسابها و دفاتر مالي اتحاديه مراجعه و اطلاعات مورد نياز خود را تحصيل كنند. رئيس اتحاديه و خزانه دار مكلفند در اين خصوص همراهي و هماهنگي كنند.

ماده ۳۱- شوراي اجرايي در اولين همايش پس از پايان هر سال مالي گزارش وضعيت مالي و تراز پرداختها و دريافتهاي اتحاديه را به هيات عمومي عرضه خواهد كرد.

متن اين گزارش بايد پيش از برگزاري همايش در اختيار كانونها قرار گيرد.

ماده ۳۲- اعمال حق راي در هيات عمومي منوط به آن است كه كانون عضو بابت حق عضويت بدهي نداشته باشد.

ماده ۳۳- هيچ يك از اعضاي هيات هاي مديره كانونهاي عضو و رئيس و نواب رئيس و اعضاي شوراي اجرايي و خزانه دار اتحاديه حق ندارند طرف معامله با اتحاديه واقع شوند يا از آن وام بگيرند يا براي خدمت خود در اتحاديه دستمزد يا حق جلسه يا هر وجه ديگري به هر عنوان دريافت كنند.

امور اداري و تشكيلاتي

ماده ۳۴- امور اتحاديه حتي المقدور به وسيله وكلا و كارآموزان داوطلب و به طور رايگان و افتخاري اداره خواهد شد. با اين حال شوراي اجرايي مي تواند پرداخت پاداش به وكلا ياكارآموزاني را كه خدماتي براي اتحاديه انجام مي دهند تصويب كند. اين مورد شامل هيات رئيسه و اعضاي شوراي اجرائي و اعضاي هياتهاي مديره كانونها نخواهد بود.

شوراي اجرايي همچنين پاداش كساني را كه وكيل و كارآموز و يا در استخدام اتحاديه نيستند و خدماتي به آن ارائه و عرضه مي كنند تعيين و تصويب خواهد كرد.

ماده ۳۵- رئيس اتحاديه با تصويب شوراي اجرايي نسبت به استخدام افراد لازم اقدام خواهد كرد.


تبصره _ استخدام كساني كه با يكديگر تا درجه سوم نسبت خويشاوندي دارند ، ممنوع است.


ماده ۳۶- رئيس اتحاديه مي تواند تعداد مورد نياز از وكلاي دادگستري را به عنوان ''هماهنگ كننده'' امور مختلف اتحاديه انتخاب كند. خدمت اين افراد نيز رايگان خواهد بود.

موارد متفرقه

ماده ۳۷- ارتباط بين اتحاديه و كانونها صرفاً ازطريق فاكس خواهد بود و فقط درصورت مطالبه مرسل اليه تاييديه فاكس ارسال خواهد شد. مواردي كه در اساسنامه ترتيبي غير از اين دارد مستثني است.


ماده۳۸- اين آيين كار مشتمل بر ۳۸ ماده و ۷ تبصره در تاريخ ۲۲/۵/۱۳۸۸به تصويب شوراي اجرايي اتحاديه رسيد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi