لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
شوراي اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اساسنامه - آئين كار و فعاليت ها (صفحه۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * صورتجلسه شواراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۸
  * فراخوان آمادگي معرفي و اطلاع رساني از
داوطلبان عضويت در هيات رئيسه و شوراي اجرائي اتحاديه - آبان ۱۳۸۸

  * جناب آقاي صادق هژير كانديداي نواب رئيس در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي،آبان ۱۳۸۸
  * سركار خانم فريده غيرت كانديداي نواب رئيس در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي، آبان ۱۳۸۸
  * جناب آقاي محمد رحماني كانديداي بازرسي در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي،آبان ۱۳۸۸
  * جناب آقاي محمدصادق اولي پور كانديداي نواب رئيس در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي،آبان ۱۳۸۸
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ۲۴/۱۰/۱۳۸۸
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا )
مورخ ۲/۲/۱۳۸۹

  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۹
  * دادخواست تقديمي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بخشنامه معاون اول رئيس جمهور و شيوه نامه ضميمه آن
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۹
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا در ۲۸/۵/۸۹
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۲۵/۶/۱۳۸۹
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۱۵/۶/۱۳۸۹
  * دستور جلسه شوراي اجرايي مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۹ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) مورخ ۲۸/۱۱/۸۹
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) در تاريخ ۲۹/۲/۹۰
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)۱۶/۴/۱۳۹۰
  * آگهي برگزاري انتخابات هيات رئيسه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۰
  * نامزدهاي انتخابات هيات رئيسه و بازرسان اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران۲۶/۸/۱۳۹۰
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا(۱۷/۹/۱۳۹۰)
  * مصوبات جلسه روسا و نمايندگان تام الاختيار كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور۱۷/۱۰/۱۳۹۰
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ۲۰/۱۱/۱۳۹۰
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ۱۷/۱/۹۱
  * صورتجلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ۲۵/۳/۱۳۹۱ )
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
۲۸/۴/۱۳۹۱

  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۳۰/۶/۹۱
  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)-۲۵/۸/۹۱
-------------------------------------------------------------  * صورتجلسه شواراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۸

بسمه تعالي
صورتجلسه شواراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

در تاريخ ۱۶/۷/۱۳۸۸ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا با حضور نمايندگان امضا كنندگان ذيل تشكيل و در خصوص موارد مندرج در دستورجلسه اعلامي بحث و تبادل نظر و تصميمات زير اتخاذ گرديد:

بند ۱- دستور جلسه :اخذ ۴ درصد ;حق بيمه از وكلا و درج موضوع در دستور همايش تبريز.
مقرر شد اولا : موضوع در دستور همايش تبريز قرار گيرد
ثانيا: با صندوق حمايت هماهنگي شود كه در اسرع وقت پيش نويس اصلاح ماده ۱۴ را تهيه و در همايش تبريز عرضه نمايند.

بند ۲ دستور جلسه :تعيين هيات گزينش و طرح سوالات آزمون ورودي ۸۸ و گزارش ثبت نام آزمون و هزينه هاي آن.

۱- گزارش ثبت نام و مسائل مربوط به آن به عرض شورا رسيد .

۲- مقرر شد به سازمان سنجش اعلام شود اولا- از صدور كارت ورود به جلسه براي كساني كه شرايط مندرج در آگهي آزمون ورودي را ندارند من جمله كساني كه از نظر نظام وظيفه يا مدارك تحصيلي وضعشان بر آگهي منطبق نيست اكيدا خودداري كنند ثانيا – ترتيبي بدهد كه مدارك ماخوذه از داوطلبان هر كانون همراه با اعلام نتايج آزمون به كانون مربوط ارسال و تحويل شود.

۳- اعضاي هيات گزينش و طرح سوالات آزمون انتخاب شدند.

بند۳ دستور جلسه:نامه رياست محترم دادگستري استان سمنان در مورد تشكيل كانون مستقل در آن استان.
گزارش نامه واصله از دادگستري استان سمنان مطرح و مقرر شد در موارد مشابه به اين صورت اقدام شود كه مقام استعلام كننده را اتحاديه به مكاتبه با كانون متبوع استان آماده براي تشكيل كانون جديد دلالت و ضمنا براي هرنوع همكاري اعلام آمادگي كند و تصريح نمايد كه وضعيت مشاوران قوه قضاييه با اعضاي كانونها متفاوت است .

بند ۴ دستور جلسه : نامه آقاي حميد فروحي در مورد اصلاح قانون حمايت از وكلا و كارگشايان.
نامه قرائت شد .پس از بررسي مقرر شد اولا پيرو مكاتبات قبلي موضوع به صندوق حمايت اعلام و خواسته شود نسبت به پيش بيني راهكارهاي قانوني در خصوص رفع اين معضل اقدام نمايد. ثانيا از صندوق حمايت خواسته شود گزارش و آماري در خصوص اين كه اگر قانون تغييير كند و وكلا بعد از بازنشستگي قادر به ادامه كار باشند تصويب شود تبعات مالي اين قضيه چه خواهد بود جهت ارائه به هيات عمومي تدوين و ارائه نمايد. ثالثا نسبت به اصلاح ماده ۱۲ آيين نامه ماده۸ قانون تشكيل صندوق حمايت كه به موجب آن عدم پرداخت آخرين قسط حق بيمه باعث سقوط كل حق بيمه شده مي شود اقدام كنند بديهي است در صورت عدم حل مشكل اخير در مدت معقول هر ذي نفعي خواهد توانست ابطال اين ماده را از ديوان عدالت تقاضا كند .

بند۵ دستور جلسه : گزارش خريد محل براي اتحاديه.
گزارش خريد محل براي اتحاديه به عرض شورا رسيد و از همراهي كانون محترم مركز از جهت تامين هزينه به عنوان قرض الحسنه سپاسگزاري شد . محل خريداري شده به نشاني تهران – خيابان احمد قصير( بخارست) – خيابان هفدهم (شفق) - پلاك ۲۰ ( پلاك قديم ۲۴) – طبقه اول مي باشد.


بند۶- گزارش چاپ تقويم اتحاديه.
گزارش چاپ تقويم به عرض شورا رسيد و مقرر شد تقويم ها در اسرع وقت و بر مبناي تعداد اعلامي كانونهاي محترم براي آنها ارسال شود.

بند ۷ دستور جلسه: گزارش وضعيت شكايت اتحاديه در ديوان عدالت.
گزارش دو مورد اقدامات قانوني كانونها نسبت به آيين نامه لايحه استقلال و تغيير نام مركز مشاوران به عرض شورا رسيد . ضمنا پاره اي اطلاعات جنبي نيز در اختيار شورا قرار گرفت. مقرر شد تدابير لازم در خصوص پي گيري كار و ايجاد زمينه هاي مناسب براي جلوگيري از تكرار اين گونه موارد اتخاذ شود.

بند ۸ دستور جلسه : تعيين محورهاي اصلي قطعنامه همايش .
پس از بحث و بررسي مقرر شد شوراي اجرايي حسب مورد گزارشي از وقايع مهم مربوط به امر وكالت و قضا در فاصله دو همايش يا در مدت تصدي هيات رييسه تهيه و به هيات عمومي عرضه كند . چنانچه مواردي از اين گزارش درخور صدور قطعنامه باشد به صورت قطعنامه تنظيم خواهد شد والا هيات عمومي مقيد به صدور قطعنامه نخواهد بود. بديهي است اين گزارش يا قطعنامه متخذ از آن حسب مورد به طرق مقتضي منتشر خواهد شد.

بند ۹ - تهيه دستور جلسه همايش تبريز.

الف- انتخابات هيات رييسه اسكودا.( نظر شوراي اجرايي اين است كه كساني كه در دوره هاي پيش به عنوان رييس و نايب رييس دو بار متوالي تصدي داشته اند نمي توانند مجددا نامزد رياست يا نيابت رياست باشند.)

ب- گزارش بازرس محترم اسكودا.

پ- اصلاح ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده ۸ قانون صندوق حمايت و دريافت ۴&#۱۶۴۲; از افراد ذي نفع.

ت- گزارش آزمون ۸۸.

ث- گزارش وضعيت شكايت كانونها در ديوان عدالت اداري.

ج- درج نام كانونهاي محترم زنجان و بوشهر در اساسنامه.

چ- گزارش خريد محل براي اسكودا.

ح- تصويب آيين كار اتحاديه ( با قيد اينكه فقط ايرادات و پيشنهادهاي مشخص در هرماده قابل طرح است و قرائت كل متن ميسور نخواهد بود.).

مقرر شد كانونهاي محترم حداكثر تا تاريخ دهم آبان ماه سال جاري ايرادات خود را نسبت به هر ماده مستدلا و كتبا به اتحاديه اعلام فرمايند . اين موارد جهت كليه كانونها ارسال خواهد شد و در همايش صرفا موادي كه در مورد آنها ايرادي مطرح شده باشد در هيات عمومي مطرح و مواد ديگر تصويب شده تلقي خواهد شد.

خ- اتخاذ تصميم راجع به افرادي كه در ''حالت اشتغال'' قراردادند با توجه به تفاوتهاي حالت اشتغال با بازنشستگي و مصوبه همايش آبان ۱۳۸۴ تهران – بند ۷ .

د- تجديدنظر در نصاب دعاوي مالي كه در صلاحيت كارآموزان است.

بند ۱۰ - بيمه شركت كنندگان در همايش ها: مقرر شد موضوع بيمه شركت كنندگان در همايش هاي اتحاديه در قبال حوادث ، بيماري وفوت بررسي و در صورت مناسب بودن حق بيمه نسبت به اين امر اقدام شود.

بند ۱۱ – تشكيل بانك اطلاعاتي وكلا:
مقرر شد بانك اطلاعاتي وكلا تشكيل و كار از نظر تحصيل اطلاعات لازم از كانونهاي محترم پي گيري شود.

جلسه كه از ساعت ۹ صبح روز جاري (۱۶/۷/۱۳۸۸ ) تشكيل شده، با امضاي ذيل صورتجلسه در ساعت ۱۵خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * فراخوان آمادگي معرفي و اطلاع رساني از
داوطلبان عضويت در هيات رئيسه و شوراي اجرائي اتحاديه - آبان ۱۳۸۸


به دنبال انتشار اسامي داوطلبان عضويت در هيات رئيسه – اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي داگستري ايران – اسكودا، كه انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي، در همايش آبان ماه ۱۳۸۸ تبريز، برگزار خواهد شد، سايت اطلاع رساني اتحاديه، آمادگي خود را جهت استفاده از امكانات اطلاع رساني، براي تمامي كانديداها، اعلام مينمايد.

حسب اعلام دبيرخانه تا تاريخ ۲۰/۷/۱۱۳۸۸ فهرست داوطلبان عضويت در هيات رئيسه اتحاديه (شامل رئيس، دو نفر نواب رئيس و دو نفر بازرس)، عبارت است از:
الف) رياست هيات اجرائي
۱- بهمن كشاورز (كانون مركز)

ب)نواب رييس
۱- سيد محمد آل محمد (خوزستان و لرستان)
۲- حسن اژدري (فارس)
۳- سيد مصطفي انوري زاده (اصفهان)
۴- محمد صادق اولي پور (خوزستان و لرستان)
۵- دكتر علي مندني پور (فارس)
۶- شاپور منوچهري (مركز)
۷- صادق هژير (گيلان)
۸- خانم فريده غيرت (مركز)

ج) بازرسي
۱- احمد حسن زاده (مازندران)
۲- محمد رضا رحماني (قزوين)
۳- غلامرضا رياضي (گلستان)
۴- مهدي عامري (خراسان)
۵- محمد جعفر مقتدري (فارس)

شيوه تهيه و ارسال اطلاعات داوطلبان محترم:
۱) مطابق طرح تيپ تقديمي، اطلاعات خواسته شده به تشخيص كانديداي محترم، بدون خط خوردگي در صفحات A۴ تايپ شده و ذيل آن امضاء ميگردد. اصل نامه تايپ شده و ديسكت حاوي فايل مطالب (از طريق نرم افزار Microsoft word) مورد نياز ميباشد. نامه خطاب به رئيس هيات اجرائي اتحاديه، تنظيم و از طريق فاكس اتحاديه ارسال شود و ديسكت به دبيرخانه اتحاديه، سركار خانم موذني يا خانم ماني فر، (تحويل پست سفارشي ويا ارسال از طريق ايميل tamass@iranbar.org) تحويل ميگردد. مستندات مذكور، در سابقه دبيرخانه اتحاديه بايگاني شده و مسترد نخواهد شد.

۲) در صورت فقدان عكس در سايت اطلاع رساني، يك مورد عكس ۴×۶ براي نشان دادن چهره داوطلب محترم و حداكثر تا ۲ عكس فردي ديگر، قابل ارائه از طريق سايت ميباشد. محل و كيفيت قرار دادن عكسهاي اضافي به تشخيص طراح صفحه خواهد بود.

۳) خواهمشند است، براي پاسخ به سوالات مشترك، از نظام شماره گذاري متن فعلي، استفاده شود و مطالب به صورت خلاصه، با ارائه مهمترين ديدگاهها در پاسخ به سوالات، اقدام شود.

۴) براي ارائه نقطه نظراتي كه در سوالات طرح نشده، (موضوع بند ۱۰-۱۰) با رعايت اختصار اقدام فرمائيد.

۵) اصلاحات بعدي و تغييرات در مطالب به صورت توضيحات اضافه، با رعايت مقتضيات مربوطه، توسط تمامي داوطلبان محترم از طريق مسئولين دبيرخانه اتحاديه امكان پذير خواهد بود.

۶) مسئوليت مطالب بيان شده، از هر حيث، بعهده كانديداي محترم ميباشد و چنانچه در آنها هر گونه موضوع غير صنفي منجر به وهن يا هتك حيثيت اشخاص يا هر مسئلهاي كه خلاف شان و اعتبار اتحاديه يا كانون هاي وكلاي دادگستري باشد، نسبت به اصلاح و حذف موضوع اقدام خواهد شد و كانديداي محترم حق هر گونه اعتراضي را، از خود ساقط مينمايد.

۷) هر گونه پيشنهاد جهت ارتقاء طرح حاضر، قابل ارائه و استفاده خواهد بود.

۸) لطفا در درخواست كتبي، براي امكان تماس متقابل، شماره تلفن، فاكس، تلفن همراه، آدرس پست الكترونيكي و نشاني دقيق دفتر را اعلام فرمائيد.

با احترام، دبيرخانه و سايت اطلاع رساني اتحاديه

به نام خدا
فرم اطلاعات عمومي و پاسخ به سوالات مشترك
انتخابات هيات رئيسه اتحاديه اسكودا – آبان ۱۳۸۸

۱) مشخصات فردي:
نام: نام خانوادگي: اسم پدر:
تاريخ و محل تولد (شهر- محله):

۲) چگونگي تماس متقابل
شماره تلفن: فاكس: تلفن همراه:
نشاني و كد پستي دفتر:
پست الكترونيكي:
شماره پروانه وكالت : تاريخ صدور: كانون:


۳)تحصيلات ابتدائي و متوسطه:
نام مدارس ابتدائي، راهنمايي و دبيرستان، تاريخ اخذ ديپلم و نوع رشته آن (معدل اختياري)

۴)تحصيلات دانشگاهي حقوقي:
۱-۴) كارشناسي: رشته: دانشكده دانشگاه
تاريخ شروع: تاريخ پايان: ( معدل اختياري)
۲-۴) كارشناسي ارشد: رشته: دانشكده دانشگاه
عنوان پايان نامه:
تاريخ شروع: تاريخ پايان: ( معدل اختياري)
۳-۴)دكتري: رشته: دانشكده دانشگاه
عنوان پايان نامه:
تاريخ شروع: تاريخ پايان: ( معدل اختياري)

۵)دوره هاي تخصصي و تحصيلات دانشگاهي غير حقوقي
(مشخصات محل، عنوان رشته، سطوح تحصيلي، طول دوره و پايان نامه مربوطه)

۶) تاليفات حقوقي و علمي:
۱-۶)كتابها، (شامل عنوان، تاريخ چاپ و ناشر)،
۲-۶) مقالات (مهمترين موارد، شامل عنوان، شماره و تاريخ نشريه يا مجله منتشره)

۷) مهمترين مشاغل غير وكالتي: (تدريس در دانشگاه، سابقه قضائي يا اداري مهم و نظاير آن)

۸) مهمترين فعاليتهاي صنفي وكالت، سابقه حضور در هيات مديره،كميسيون ها و امور مشابه:

۹) ساير اطلاعات:
سوابق و ويژگي هايي كه بيان آنرا براي شناخت بيشتر خويش، ضروري تشخيص ميدهيد.

۱۰) پاسخ به سوالات مشترك، بين ۱۰ تا ۲۰ خط براي هر موضوع اصلي:
۱-۱۰) به نظر جنابعالي، مهمترين نقاط ضعف اركان اتحاديه، شامل هيات عمومي، هيات اجرائي، شوراي رئيسه و كميسيون هاي اسكودا، جهت مديريت امور صنفي كانون هاي وكلاي دادگستري، چه مواردي ميباشد؟

۲-۱۰) پنج ويژگي ضروري براي عضويت در هيئت رئيسه يا شوراي اجرائي اتحاديه را چه مواردي ميدانيد؟

۳-۱۰) پنج نكته از مهمترين مشكلات كانون وكلاي دادگستري متبوع، به نظر حضرت عالي چه اموري ميباشد؟

۴-۱۰) بهترين راه حل هاي كاهش يا از بين رفتن مشكلات چيست؟

۵-۱۰) مهمترين برنامهها و اهداف حضرتعالي براي حضور در هيات رئيسه جهت اعتلاي اتحاديه چيست؟

۶-۱۰) مهمترين اقدامات جهت توسعه كمي و كيفي وكالت در كشور چه مواردي ميباشد؟

۷-۱۰) به نظر شما براي ارتقاء استفاده از فنآوريهاي اطلاع رساني، براي مديريت اتحاديه و ارتباط متقابل با كانون هاي عضو اتحاديه و وكلاي دادگستري و ...، چه اقداماتي بايد انجام شود؟

۸-۱۰) شيوه هاي همكاري سازننده با قوه قضائيه، متن پيش نويس قانون و آئين نامه وكالت و موضوع اذغام مشاورين حقوقي را چگونه ارزيابي مينمائيد؟

۹-۱۰) دلايل و جهات ضعف همكاري جمعي در كانونهاو اتحاديه و روش هاي استفاده بيشتر از وكلاي دادگستري براي اداره امور مختلف اتحاديه، نظير شوراي اجرائي، كميسيون هاي تخصصي يا هيات عمومي، چه مواردي ميدانيد؟

۱۰-۱۰) ساير مطالب صنفي كه براي آگاهي همكاران، بيان آنها را لازم تشخيص ميدهيد.
تاريخ امضاء و مهر
بالا
فهرست اصلي


  * جناب آقاي صادق هژير كانديداي نواب رئيس در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي،آبان ۱۳۸۸

خلاصه اي از سوابق اجرايي ايشان به شرح ذيل مي باشد:

در بهمن ماه ۱۳۵۲ موفق به اخذ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران شدم. پس از طي دوره وظيفه عمومي در سال ۱۳۵۵ پس از طي دوره كارآموزي قضائي به عنوان داديار موقت دادسراي عمومي اهواز مشغول به كار شدم. از اول سال ۱۳۵۶ به عنوان دادرس علي البدل دادگاه بخش مستقل سوسنگرد و از خرداد ماه ۱۳۵۸ به عنوان داديار دادسراي شهرستان صومعه سرا و از بهمن ماه ۱۳۵۸ به عنوان دادرس علي البدل صومعه سرا مشغول بوده و در تاريخ ۸/۹/۱۳۶۲ بازخريد از خدمت قضائي شدم. سپس به عنوان مشاور حقوقي در سازمانهاي عمومي و دولتي ازجمله بنياد مستضعفان استان گيلان و ... مشغول بوده و در ۲۶/۱۰/۱۳۷۳ موفق به دريافت پروانه وكالت پايه يك دادگستري از كانون وكلاي دادگستري مركز شدم. با الزامي شدن تشكيل كانون وكلا در استان ها و سپس تشكيل كانون در استان گيلان در سال ۱۳۷۸ عضو دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري گيلان و در دومين و سومين دوره هيات مديره، عضو هيات مديره كانون خود بوده در دوره پنجم كه تاكنون ادامه دارد نيز به عنوان عضو هيات مديره كانون خود انجام وظيفه مي نمايم. تاكنون در دو دوره از سه دوره شوراي اجرائي اسكودا به نمايندگي ازطرف كانون وكلاي دادگستري گيلان عضو شوراي اجرائي بوده و در دوره دو ساله اخير با راي هيات عمومي به عنوان نايب رئيس اول اسكودا انتخاب و انجام وظيفه مي نمايم.
بالا
فهرست اصلي


  * سركار خانم فريده غيرت كانديداي نواب رئيس در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي، آبان ۱۳۸۸

خلاصه اي از سوابق اجرايي ايشان به شرح ذيل مي باشد:

تاريخ اخذ پروانه وكالت ۱۳۴۸

سابقه وكالت ۴۰ سال

عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز در دوره ۲۲ و ۲۳ و نايب رئيس هيات مديره در دوره ۲۳
در شكل گيري و ايجاد اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري عضوي موثر و فعال بوده و از همان ابتدا جهت تشكيل اتحاديه تلاش موثر داشته است.
در اولين دوره اتحاديه نماينده كانون مركز در شوراي اجرايي و در دو دوره بعد بازرس اصلي اتحاديه بوده است.
در اين دوره داوطلب نايب رئيسي اتحاديه با پشتوانه حضور موثر در تشكيل و ايجاد اتحاديه و خواهان قدرت و وحدت پيش آمده بين وكلا وكانون ها و به قدرت رسيدن اين تشكل صنفي با اعتقاد به رسيدن به وحدتي مبارك مي باشد و در اين راه و در زمان بروز موانعي در سر راه اين اتحاد و يك رنگي همه گونه تلاشي را جهت رفع موانع و رسيدن به وحدت به عمل آورده و در آينده نيز با همه توان خواهان قدرت داشتن و به قدرت رسيدن اين يد واحد مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * جناب آقاي محمد رحماني كانديداي بازرسي در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي،آبان ۱۳۸۸

به نام خدا

فرم اطلاعات عمومي و پاسخ به سوالات مشترك
انتخابات هيات رئيسه اتحاديه اسكودا – آبان ۱۳۸۸

۱) مشخصات فردي:
نام: محمد
نام خانوادگي: رحماني
اسم پدر: عبدالرزاق
تاريخ و محل تولد (شهر- محله): ۰۱/۰۳/۱۳۵۲ – تهران

۲) چگونگي تماس متقابل :
شماره تلفن: ۳۳۳۰۴۹۶- ۳۳۲۶۱۲۲ (۰۲۸۱)
فاكس: ۳۳۳۰۴۹۶ (۰۲۸۱)
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۰۷۱۱
نشاني و كد پستي دفتر: قزوين – خيابان فردوسي شمالي – نبش كوچه معصومي – ساختمان خاتم – واحد سوم .۳۳
پست الكترونيكي: rahmani.m@iranbar.org
شماره پروانه وكالت : ۱۹۹/ق
تاريخ صدور: ۰۱/۰۷/۱۳۸۰
كانون: كانون وكلاي دادگستري قزوين

۳)تحصيلات ابتدائي و متوسطه:
نام مدارس ابتدائي، راهنمايي و دبيرستان، تاريخ اخذ ديپلم و نوع رشته آن (معدل اختياري)
مدرسه جهان تربيت قزوين از اول تا پنجم ابتدائي
مدرسه اميركبير قزوين از اول تا سوم راهنمائي
دبيرستان علامه طباطبائي از اول تا چهارم دبيرستان
تاريخ اخذ ديپلم : ۱۳۷۱ - رشته فرهنگ و ادب (معدل كل ۴۳/۱۲)

۴)تحصيلات دانشگاهي حقوقي:
۱-۴) كارشناسي: حقوق
رشته: حقوق قضائي
دانشكده – دانشگاه : دانشگاه هاي آزاد اسلامي واحد لارستان (دو ترم) و واحد زنجان (تا اخذ ليسانس)
تاريخ شروع: ۱۳۷۱ در لارستان و ۱۳۷۲ در زنجان (رتبه ۲۲ در زنجان)
تاريخ پايان: ۳۱/۰۴/۱۳۷۵
معدل اختياري : ۷۲/۱۷
۲-۴) كارشناسي ارشد: حقوق
رشته: حقوق خصوصي
دانشكده - دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
عنوان پايان نامه: تملك دولت نسبت به اراضي مورد نياز
تاريخ شروع: ۱۳۷۵ (رتبه اول)
تاريخ پايان: ۲۰/۰۴/۱۳۷۸
معدل اختياري : ۶۷/۱۶

۳-۴)دكتري: رشته: دانشكده دانشگاه
عنوان پايان نامه:
تاريخ شروع: تاريخ پايان: ( معدل اختياري)

۵)دوره هاي تخصصي و تحصيلات دانشگاهي غير حقوقي
(مشخصات محل، عنوان رشته، سطوح تحصيلي، طول دوره و پايان نامه مربوطه)

۶) تاليفات حقوقي و علمي:
۱-۶)كتابها، (شامل عنوان، تاريخ چاپ و ناشر) : مجموعه قوانين و مقررات اراضي ، ۱۳۷۹ ، خط سوم
۲-۶) مقالات (مهمترين موارد، شامل عنوان، شماره و تاريخ نشريه يا مجله منتشره) :
cms پايانه قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

۷) مهمترين مشاغل غير وكالتي: (تدريس در دانشگاه، سابقه قضائي يا اداري مهم و نظاير آن) :
۱- تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در مقطع ليسانس،
۲- تدريس در دانشگاه پيام نور بوئين زهرا در مقطع ليسانس.
۳- مشاوره حقوقي شركت آب منطقه اي قزوين (۴ سال) دفتر حقوقي شركت در استان قزوين.

۸) مهمترين فعاليت هاي صنفي وكالت، سابقه حضور در هيات مديره،كميسيون ها و امور مشابه:
۱- مسئول كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان قزوين از بدو تاسيس
۲- نماينده كانون وكلاي دادگستري استان قزوين در كميسيون انفورماتيك اتحاديه.
۳- هيات نظارت بر انتخابات دومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان قزوين در سال ۱۳۸۳.
۴- عضو فرعي كميسيون كارآموزي از سال ۱۳۸۴ تاكنون.
۵- طراح سوال اختبار كتبي سال ۱۳۸۵.
۶- عضو كميته و ناظر در امتحان ورودي كارآموزان وكالت سال ۱۳۸۵.
۷- مدير كميته روابط عمومي و تبليغات همايش سراسري كانون هاي وكلاي كشور در سال ۱۳۸۵.
۸- همكاري در برگزاري جشن استقلال.
۹- عضو كميسيون علمي و تحقيقاتي كانون وكلاي قزوين از سال ۱۳۸۸.
۱۰- مدير داخلي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين از سال ۱۳۸۸.

۹) ساير اطلاعات:
سوابق و ويژگي هايي كه بيان آنرا براي شناخت بيشتر خويش، ضروري تشخيص مي دهيد.
۱- داراي مدرك بين المللي زبان انگليسي (IELTS) با نمره معدل ۵.۵ در GENERAL
۲- آشنائي با كامپيوتر در حد نياز كاري و مديريت در كانون وكلا و تا حدي برنامه هاي مالي و حسابداري.-

۱۰) پاسخ به سوالات مشترك، بين ۱۰ تا ۲۰ خط براي هر موضوع اصلي:

۱-۱۰) به نظر جنابعالي، مهمترين نقاط ضعف اركان اتحاديه، شامل هيات عمومي، هيات اجرائي، شوراي رئيسه و كميسيون هاي اسكودا، جهت مديريت امور صنفي كانون هاي وكلاي دادگستري، چه مواردي مي باشد؟
ضمن تقدير و تشكر از تلاش بي وقفه و بي شائبه كليه اعضاء محترم اتحاديه از باب تكليف بعرض مي رسانم.
۱- عدم وجود ضمانت اجرا جهت اجراء مصوبات اتحاديه توسط كانون ها.
۲- عدم توجه و عدم پيگيري نسبت به اجراي مصوبات قبلي اتحاديه در كانون ها و صرفاً تمركز بر امور جاري.
۳- تاخير در تشكيل كميسيون هاي تخصصي و قوت نبخشيدن به آنها.
۴- عدم وجود برنامه بلند مدت و كوتاه مدت مديريتي براي كانون ها و وكلاء .
۵- عدم وجود تعامل با قوه قضائيه يا عدم اطلاع رساني دقيق به همكاران.
۶- عدم تعيين سخنگو براي اتحاديه و عدم وجود و استفاده از روابط عمومي قوي در اين خصوص.


۲-۱۰) پنج ويژگي ضروري براي عضويت در هيئت رئيسه يا شوراي اجرائي اتحاديه را چه مواردي مي دانيد؟
۱- آشنائي كامل به مسائل صنفي (قوانين و مقررات وكالت).
۲- آشنائي با علم مديريت و داشتن سابقه مديريتي.
۳- داشتن وقت كافي جهت انجام امور محوله.
۴- آشنائي به كامپيوتر و زبان انگليسي.
۵- روابط عمومي قوي و خلاقيت در انجام كار.

۳-۱۰) پنج نكته از مهمترين مشكلات كانون وكلاي دادگستري متبوع، به نظر حضرت عالي چه اموري مي باشد؟
ضمن تقدير و تشكر از كليه اقدامات هيات مديره هاي كانون متبوع و از باب تكليف به استحضار مي رساند:
۱- نداشتن ساختمان مناسب براي انجام امور كانون.

۴-۱۰) بهترين راه حل هاي كاهش يا از بين رفتن مشكلات چيست؟
۱- اختصاص وقت كافي به انجام امور كانون.
۲- تشكيل كلاس هاي ادواري مديريتي جهت آشنائي بيشتر هيات مديره با فنون مديريت.
۳- ايجاد تعامل و رابطه با قواي سه گانه و مراجع ذي صلاح.
۴- دفاع از حقوق همكاران در مراجع با تعيين وكلاي خاص براي اين موضوع.
۵- تقويت همكاري بين المللي در زمينه مسائل شغلي.
۶- داشتن برنامه هاي بلند مدت جهت هدفمند كردن امور و مقاصد كانون.
۷- ايجاد فرهنگ مشاركت كاري در همكاران وكيل و كارآموز.
۸- توجه به متحدالشكل كردن امور كانون ها در شكل و ماهيت.
۹- سخت گيري نسبت به همكاران وكيل و كارآموز وكالت جهت رعايت شان و مقررات وكالت.
۱۰- انجام و تصميم گيري در خصوص مسائل مربوط به وكالت توسط كانون ها و عدم اجازه ورود مراجع ديگر در اينخصوص.

۵-۱۰) مهمترين برنامه ها و اهداف حضرتعالي براي حضور در هيات رئيسه جهت اعتلاي اتحاديه چيست؟
رسيدن به مسائلي كه در بند هاي فوق به آن پرداخته شد.

۶-۱۰) مهمترين اقدامات جهت توسعه كمي و كيفي وكالت در كشور چه مواردي مي باشد؟
۱- بالا بردن شان وكيل و وكالت در كشور با نظارت بيشتر بر وكلا.
۲- نظارت بيشتر بر اعطاء وكالت به متقاضيان به شكلي كه افراد صلاحيت دار موفق به اخذ پروانه وكالت گردند.
۳- فرهنگ سازي جهت آشنائي بيشتر اشخاص با وكالت و وكيل از طريق جرايد و رسانه هاي جمعي.
۴- انجام معاضدت قضائي در سطح كشور و در مراجع مختلف جهت آشنائي بيشتر مردم با وكالت.
۵- بالا بردن سطح علمي و عملي همكاران وكيل و كارآموز از طريق فراهم نمودن شرايط ادامه تحصيل در ايران و خارج از كشور توسط كانون ها.
۶- حمايت از وكلا و كارآموزان وكالت در زمينه مسائل شغلي.
۷- برنامه ريزي جهت ايجاد رويه واحد بين كانون ها و وكلاء در مسائل شكلي و ماهوي.

۷-۱۰) به نظر شما براي ارتقاء استفاده از فنآوري هاي اطلاع رساني، براي مديريت اتحاديه و ارتباط متقابل با كانون هاي عضو اتحاديه و وكلاي دادگستري و ...، چه اقداماتي بايد انجام شود؟
۱- ايجاد كميسيون هاي مجازي بين كانون ها جهت جلوگيري از اتلاف وقت و تسريع در امور كانون.
۲- الزام همكاران وكيل و كارآموز به آموزش كامپيوتر و استفاده از پست الكترونيكي.
۳- استفاده از خبرنامه الكترونيكي در سايت اتحاديه و ارسال اخبار جديد از طريق آن.
۴- اجازه به همكاران وكيل و كارآموز جهت ايجاد سايت اختصاصي نسبت به امور وكالتي به شكلي كه مغايرت با تبليغ نداشته باشد.
۵- حذف كاغذ از سيسيم و استفاده از رايانه و اينترنت در انجام امور جاري.
۶- ترغيب كانون ها و همكاران وكيل و كارآموز جهت داشتن يك لپ تاپ در زمان حضور در محاكم و جلسات كانون ها و همايش ها.

۸-۱۰) شيوه هاي همكاري سازنده با قوه قضائيه، متن پيش نويس قانون و آئين نامه وكالت و موضوع ادغام مشاورين حقوقي را چگونه ارزيابي مي نمائيد؟
۱- متن مذكور مورد قبول اينجانب نبوده و هر گونه اظهار نظر و اقدامي كه موجب از بين رفتن استقلال كانون هاي وكلا و پائين آمدن شان وكيل در جامعه گردد مورد ايراد و اعتراض اينجانب مي باشد.
۲- دفاع سازنده و مداوم از استقلال كانون وكلاء ، وكيل و حفظ شان وكيل مي بايست از برنامه هاي اصلي باشد كه به اين مهم توسط اتحاديه و كانون ها پرداخته شد ليكن جاي دارد كه اين دفاع مستمر باشد.
۳- تشكيل جلسات با قوه قضائيه جهت اخذ خواسته آنها و ايرادات مطروحه به قوانين فعلي يا احياناً ايرادات مطروحه در خصوص همكاران وكيل و كارآموز وكالت موثر مي باشد.
۴- ادغام مشاورين حقوقي با كانون وكلاء به شرط حفظ استقلال كانون وكلا، پذيرش مشاورين مذكور بعنوان كارآموز وكالت توسط كانون ها، الزام نامبردگان به شركت در اختبار كانون و احراز صلاحيت قانوني توسط كانون جهت يكسان سازي وكالت و مقررات آن در امر وكالت موثر مي باشد.
۵- استفاده از رسانه هاي جمعي و برگزاري سخنراني هاي مرتبط دانشگاهي در دانشگاه هاي حقوق و محافل علمي و حقوقي ، ارتباط با نمايندگان مجلس و كليه اشخاصي كه در اين رابطه ذي سمت و صاحب نظر مي باشند موثر مي باشد.

۹-۱۰) دلايل و جهات ضعف همكاري جمعي در كانون ها و اتحاديه و روش هاي استفاده بيشتر از وكلاي دادگستري براي اداره امور مختلف اتحاديه، نظير شوراي اجرائي، كميسيون هاي تخصصي يا هيات عمومي، چه مواردي مي دانيد؟
۱- خصوصيات اخلاقي و رفتاري همكاران وكيل.
۲- عدم داشتن وقت كافي.
۳- تمكن مالي و نداشتن انگيزه جهت مشاركت جمعي.
۴- تبرعي بودن خدمات كانون و عدم وجود انگيزه براي همكاري توسط وكلاء.

۱۰-۱۰) ساير مطالب صنفي كه براي آگاهي همكاران، بيان آنها را لازم تشخيص مي دهيد.تاريخ امضاء و مهر : ۰۷/۰۸/۱۳۸۸ محمد رحماني
بالا
فهرست اصلي


  * جناب آقاي محمدصادق اولي پور كانديداي نواب رئيس در انتخابات دوره چهارم هيات اجرائي،آبان ۱۳۸۸

بسمه تعالي

اسب انديشه خود را زين كن
تك سوار سحر جاده تو بايد باشي
و خدا مي داند
كه خدا مي خواهد
تو « خدا » يي باشي
بر پهنه خاك
تو بهاري
آري
خويش را باور كن ! ( مجتبي كاشاني )
محمدصادق اولي پور فرزند عبدالامير
متولد- ارديبهشت ۱۳۳۷ خورشيدي – اهواز- وكيل دادگستري – عضو كانون وكلاي دادگستري خوزستان - لرستان–۱۷سابقه كار حرفه اي –
آدرس پست الكترونيك m_sadegh.olapour@yahoo.com

متاهل : داراي يك فرزند دختر بنام خانم پانيذ اولي پور كه سخت دوستش ميدارم
همسرم خانم سلوه حميد ، نيز در كسوت وكالت دادگستري است .
عاشق خانه وخانواده ، ساده هستم و سادگي را دوست دارم ، تشنه صداقت و در انديشه وجستجوي انصاف سرگردان كوچه باغ عدالتم .

اگر چه بعد ار اخذ ديپلم متوسطه ، دو بار، رشته تحصيلي دانشگاهي را تغيير دادم . اما بالاخره پس از آنهمه چرخش ، گردش ونشانه ، برآن شدم كه بر زمين استوار حقوق پاي بگذارم . در سال ۱۳۶۶ از دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران فارغ التحصيل شدم . افتخار دارم وافتخار ميكنم كه در آن سالها از وجود پربركت اساتيدي ارجمند ، چون جنابان آقايان ، دكتر حسينقلي حسيني نژاد ، مرحوم دكتر مهدي شهيدي ، دكتر كاشاني ، دكتر نوربها ، مرحوم دكتر خزاني ، دكتر فخاري، دكتر افتخار ، دكترعبدا...شمس، دكتر صادقي و مرحوم دكترحسين عظيمي كه خدايش بيامرزد و ديگر اساتيد ارجمند بهره برده ام . و از آن ايام تاكنون هر كجا نامي از ايشان بزرگ بر كتاب و يا مقاله اي يافته ام شتابان در پي كسب انديشه نو برآمده ام .

در سال ۱۳۸۲ در كنكور سراسري كارشناسي ارشد (دولتي) شركت كرده و در گرايش حقوق بين الملل پذيرفته شدم و در سال ۱۳۸۴ در رشته حقوق ، گرايش حقوق بين الملل در بين ۵ نفر پذيرفته شده براي دوره دكتري ( P.HD ) با رتبه دوم در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته شدم اما متاسفانه تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي مانع ادامه تحصيل بنده شد .
مشاغل : پس از فارغ التحصيلي در دوره كارشناسي به مدت حدود ۵ سال بعنوان كارشناس حقوقي ( دعاوي ) در سازمان آب و برق خوزستان خدمت كردم .
در سال ۱۳۷۲ موفق به اخذ پروانه وكالت پايه يك دادگستري شدم . از همان تاريخ تا كنون به صورت حرفه اي به كار وكالت دادگستري مشغول هستم چندين سال مشاور حقوقي سازمان همياري شهرداريهاي خوزستان بودم . حدود يكسال و نيم مشاور حقوقي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب نيز بوده ام خدمات انجام شده در كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

۱- دردوره سوم هيئت مديره،عضواصلي هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري خوزستان ولرستان بوده ام

۲-به مدت ۴ سال عضو كميسون كارآموزي كانون وكلاء بوده وخدمات كثيري به همكاران محترم كارآموز و كانون وكلاء با جديت تمام انجام داده ام .

۳-چند دوره بعنوان استاد ممتحن دروس آئين دادرسي كيفري و حقوق جزاي عمومي و اختصاصي اختبار كتبي و شفاهي دروس مذكور را برگزار و انجام وظيفه كرده ام .

۴-به مدت ۲ سال دادستان انتظامي كانون وكلاي خوزستان و لرستان بوده ام و در اين وظيفه خطير انجام خدمات نموده ام .

۵-بعنوان سردبيرنشريه « خبرنامه داخلي » كانون وكلاي دادگستري خوزستان نيزانجام وظيفه نموده ام .

۶-قبل ازبرگزاري همايش همدان،بعنوان نماينده كانون خوزستان– لرستان براي بررسي اصلاح اساسنامه اسكودا درجلسه مربوط دراتحاديه محترم سراسري كانون وكلاء شركت داشته وتلاش كرده ام .

۷-بعنوان عضو اصلي هيئت مديره درهمايش هاي گيلان – كرمانشاه – همدان – شيرازشركت داشته ام .

۸-در همايش شيراز ، در تنظيم قطعنامه همايش در خدمت همكاران محترم بوده ام .

۹-عضو كميسون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان يك دوره بوده ام .

۱۰-بعنوان نماينده كانون وكلاء در كارگاه حقوق بشر برگزارشده توسط كانون وكلاء دادگستري مركز شركت كرده ام .
۱۱-در دوره دوساله هيئت مديره درحدود ۷۴ جلسه هيئت مديره شركت داشته وپس ازتبادل نظردر جهت تسهيل انجام امور كانون به همراه ديگرهمكاران ارجمند عضو هيئت مديره تصميم گيري نموده ايم در اين دوره براي گردش و چرخش صحيح و قانوني كانون وكلاء و ارائه خدمات شايسته به همكاران ارجمند عضو كانون وكلاء دادگستري خوزستان – لرستان همواره تلاش جدي داشته ام . و در اين ايام علاوه بر وظايف مذكور ، در خصوص ديگر مسائل مطروحه در جهت جلوگيري از تعلل در گردش امور ، با علاقه وافر حضور داشته و انجام وظيفه كرده ام

۱۲-بعنوان مدرس در گروه حقوق دانشگاه آزاد- واحد اهواز- دروس بين الملل عمومي (۱) – سازمانهاي بين المللي – حقوق بشر در اسلام – و درس حقوق تطبيقي را ارائه و تدريس كرده ام .

مقالات :
۱-حق رهائي از شكنجه و حمايت بين المللي كميته حقوق بشر – خبرنامه داخلي كانون وكلاي دادگستري خوزستان – لرستان .
۲-نوبت صلح است و عنايت ودوستي ، منتشره در خبرنامه كانون وكلاي دادگستري اصفهان درباره وضعيت اختلاف نظر نسبت به مسائل اساسنامه و رياست اسكودا
۳-شخصيت حقوقي بين المللي
۴-قانون حاكم بر تعيين اقامتگاه
۵-حق رزرو
۶-تفسير عمومي كميته حقوق بشر بعنوان ابزار نظارت حمايت غيرقضائي بين المللي
۷- مباني و روش هاي نظارتي ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي بر تعهدات دولت هاي عضو


در خصوص اسكودا اعتقاد دارم :
از جمله ويژگيهاي عصر حاضر ، عصري كه درآن زيست اجتماعي داريم .آگاهي نسبت به روند سريع تحولات اجتماعي در حوزه هاي مختلف فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و حقوقي است .
تلاش براي همگام بودن با اين تحولات و تلاش براي حل مشكل ناشي از واقعيت مذكور مي تواند منجر به آگاهي انسانها نسبت به منافع مشترك انساني در حوزه روابط اجتماعي گردد .
از درك منافع مشترك لزوماً به درك شناخت ضرورت همكاري و تلاش مشترك مي رسيم .در اين مسير ، دلبستگي شديد افراد و گروهها به منافع خاص شخصي يا گروهي ، نه تنها نفي واقعيت عيني اجتماعي است بلكه بعنوان عاملي ايستا وبازدارنده جلوي رسيدن به همبستگي اجتماعي ميان افراد و گروهها را سد كرده و حصار انزوا ايجاد مي كند .
بنابراين بنظر نمي رسد كه حل مشكلات مربوط به منافع مشترك ، بصورت فردي امكان پذير باشد مالاً مي بايست با اقدامات دسته جمعي در قالب تاسيس سازمانهاي مختلف براي ساماندهي حيات اجتماعي افراد در جهت رسيدن به اهداف مشترك اقدام نمود .
همبستگي اجتماعي بعنوان مبناي توافق جمعي بر پايه خرد واستدلال منجر به نظم دلخواهي مي شود كه ضامن منافع جمع و ارزش هاي واقعي حيات جمعي است . بلاشك توافق نسبت به قواعد و مقرراتي كه از حيات چنان نظمي حاصل آيد مواجه با مشكل خاصي در عمل نخواهد بود ، زيرا از پشتوانه اراده آزاد جمع برخوردار است .
كليه مفروضات فوق در حوزه مسائل مربوط به كانون هاي وكلاي دادگستري و تشكيلات جمعي آن يعني اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري بسيار قابل توجه و اعتنا مي نمايد .

آدرس دفتر وكالت : اهواز – امانيه فلكه ساعت جنب پمپ بنزين – بالاي بانك مسكن
طبقه دوم – واحد ۶ – دفتر وكالت – تلفن ۳۳۶۰۶۸۳
همراه : ۴۸۶۷- ۱۱۱- ۰۹۱۶
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در تاريخ۲۴/۱۰/۱۳۸۸

بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

پيرو دعوت قبلي و ارسال دستور جلسه ، در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۸ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – با حضور اعضاي امضا كننده زير تشكيل و نسبت به موضوعات دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد:

بند اول دستور جلسه : گزارش جلسه مورخ ۱۶ / ۱۰ /۱۳۸۸ هيات مديره كانون مركز با رياست محترم قوه قضاييه .

الف- گزارش آقاي بهمن كشاورز ( رياست محترم اتحاديه) مشتمل بر مباحث جلسه مذكور و نيز وضعيت دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري و حواشي آن ارائه گرديد.

ب- گزارش آقاي دكتر جليل زاده خويي (عضو محترم هيات مديره كانون مركز) با تاكيد بر همكاري بين كانونها و قوه قضاييه ارائه شد. مضافا گزارش دكتر جليل زاده مبني بر مكاتبات و اقدامات انجام شده در همين رابطه با ساير مسئولين نيز به سمع حضار رسيد.

مقرر شد تقاضاي ملاقاتهايي به شرح آتي بشود :
۱-ملاقات روساي كانونها و ترجيحا كليه اعضاي هيات هاي مديره با رياست محترم قوه قضاييه ، رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام ، كميسيون قضايي مجلس، مركز پژوهش هاي مجلس.

۲-ملاقات با هيات رييسه مجلس ، وزير دادگستري و معاونين وي، روساي فراكسيون هاي مختلف مجلس.

۳-ملاقات هيات هاي مديره محترم كانونهاي هر محل با نمايندگان استان يا استان هاي مربوط و تماس مستمر با رييس مجمع نمايندگان استان.

مقرر شد اقداماتي به شرح ذيل نيز انجام شود:

۱-تقديم نسخه اي از پيش نويس تهيه شده قانون وكالت در كانونهاي وكلا به مركز پژوهش هاي مجلس، رياست محترم قوه قضاييه ، كليه اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس. در اين راستا مقرر شد كانونهاي محترم ظرف يك هفته از اين تاريخ متون موجود قبلي را مورد امعان نظر و بازنگري قرارداده ، نتيجه را در جلسه بعدي شوراي اجرايي كه با قيد فوريت تعيين و به كانونهاي محترم ابلاغ خواهد شد مطرح فرمايند.

۲-كانونهاي محترم به طور سيستماتيك و منظم نسبت به تبيين وظايف و اختيارات كانونها براي مقامات مختلف محلي اعم از قضايي و غير قضايي از طرق مقتضي من جمله برگزاري سمينار، سخنراني يا تهيه جزوات اقدام فرمايند و اتحاديه را مرتبا از اقدامات انجام شده و نتايج آن آگاه نمايند تا تجربيات مفيد به ساير كانونها منعكس شود.

۳-اتحاديه به سهم خود براي شناساندن وضعيت وكالت و وكيل به همگان از طرق مقتضي اقدام نمايد.( نظير تماس با دانشكده ها ي حقوق و اعلام آمادگي براي برگزاري سخنراني ها و سمينارهايي براي دانشجويان در خصوص وكالت و همچنين اعلام به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آماده بودن كانونهاي وكلا به عرضه اطلاعات به دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان در راستاي تعرفه و معرفي مشاغل ).

ماحصل اينكه مقرر شد ضمن پي گيري شكايت در ديوان عدالت اداري، اتحاديه نسبت به ابطال آيين نامه و جايگزيني آن از طريق قانوني كه متضمن استقلال كانونهاي وكلا و انطباق كيفيت آنها با استانداردهاي جهاني باشد از طريق قوه مقننه و اجزاي آن و مركز پژوهش هاي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت اقدام نمايد.

بند دوم دستور جلسه : وضعيت محل ابتياعي براي اتحاديه

گزارش مربوطه توسط رياست محترم اتحاديه طرح و سند مالكيت ملك نيز ارائه شد. مقرر شد امور مربوط به بازسازي و آماده سازي محل براي برگزاري جلسات و تجهيز محل به امكانات صوتي و تصويري و رايانه اي پي گيري شود.

بند سوم دستور جلسه : بررسي نتايج آزمون و مسائل مربوط به آن

گزارش مربوط به آزمون ورودي داوطلبان وكالت مربوط به سال ۱۳۸۸ طرح و راجع به مسائل مربوطه به سمع حاضرين رسيد و اعلام شد آزمون ورودي در كمال صحت و سلامت برگزار گرديده و به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد:
۱-از اساتيد محترم طراح سوال تقدير و تشكر به عمل آيد.
۲-از مسئولين سازمان سنجش و برگزار كنندگان آزمون نيز قدرداني به عمل آيد.
۳-از كساني كه به نحوي از انحا در برگزاري آزمون به اتحاديه كمك كرده اند تقدير و تشكر به عمل آيد .

بند چهارم دستور جلسه : هر مطلب ديگري كه كانونهاي محترم طرح آن را در شورا لازم بدانند.

۱- در خصوص تهيه لوح فشرده معرفي وكالت با توجه به كارهاي مقدماتي در كانون اصفهان و فارس پس از هماهنگي با اتحاديه اقدام خواهد شد.

۲- توضيحات جناب آقاي دكتر مندني پور در مورد انجام پروژه اتوماسيون در كانون فارس به طور اجمالي استماع شد . سپس آقاي زينعلي در مقام تفصيل قضيه توضيحاتي را بيان كردند.

مقرر شد گزارش كانون محترم فارس براي كليه كانونهاي محترم ارسال و به وسيله ايشان بررسي و نتيجه درجلسه بعد شوراي اجرايي مطرح شود . تا آن زمان كار پياده سازي طرح مذكور در كانون محترم فارس نيز به سامان خواهد رسيد.

۳- پيشنهاد كانون محترم اصفهان در مورد تشكيل جلسات هيات رييسه اسكودا در مقر كانونهاي مختلف برمبناي تصميم خود اين هيات مطرح و تصويب شد هيات رييسه با تشكيل جلسه در كانونهاي مختلف نسبت به عملياتي كردن مصوبات هيات عمومي و شوراي اجرايي اقدام خواهد كرد.

۴- در خصوص هفته وكيل مدافع كه از اول تا هفتم اسفند هر سال برگزار مي شود پيرو تصميمات قبلي مقرر شد
اولا : كانونهاي محترم كه به جهات مختلف سالروز استفلال را نه در هفتم اسفند بلكه در ساير روزهاي اين هفته برگزار مي كنند روز مورد نظر را حداقل يك ماه پيش از تاريخ مذكور به اسكودا اعلام فرمايند تا به اطلاع ساير كانونهاي محترم برسد و امكان دعوت از مقامات كانونهاي مختلف براي حضور در مراسم ساير كانونها ايجاد شود.
ثانيا: به دنبال تصميمات قبلي برگزاري سخنراني ، تشكيل سمينار ، دعوت از دانشكده هاي حقوق و مدارس براي بازديد از كانون وكلا و تشكيل نمايشگاه كتب حقوقي و امثال اين اقدامات يادآوري و توصيه مي شود.

۵- حسب پيشنهاد كانون محترم اصفهان مقرر شد

اولا: اتحاديه با مكاتبه وتماس با رياست محترم سازمان صدا و سيما توصيه كند كه از كانونهاي وكلا در جهت روشن سازي مسائل حقوقي براي مردم و همچنين كنترل صحت سناريوي فيلم ها و سريال هايي كه مشتمل بر مسائل حقوقي و قضايي است استفاده كنند و اين مراتب را از مراكز استاني صدا و سيما بخواهند.
ثانيا: كانونهاي محترم نيز ضمن برقراري تماس با صدا و سيماي محلي، رابطه فعالي در اين زمينه حتي المقدور ايجاد كنند.

۶- بنا به پيشنهاد كانون محترم اصفهان درخصوص تجليل از وكلاي دادگستري تلاش گر درعرصه حقوق و دفاع از استقلال كانونها وحرفه وكالت و... مقرر شد آيين نامه نحوه تشخيص و تعيين افرادي كه مصداق اين بند قرار مي گيرند تنظيم شود. در اين راستا كانونهاي محترم مكلفند معيارهاي خود را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اين جلسه به اسكودا اعلام فرمايند. سپس اين معيارها جمع بندي و به كانون محترم اصفهان اعلام خواهد شد تا به تنظيم اين آيين نامه اقدام فرمايند.

۷- مقرر شد اعضاي محترم شوراي اجرايي برنامه ريزي ورود و خروج خود را در روز تشكيل شورا به نحوي تنظيم فرمايند كه همكاران از فيض حضور ايشان تا آخر وقت برخوردار باشند.

۸- شوراي اجرايي مراتب تشكر خود را از جنابان آقايان ماني فر ، عليزاده، زينعلي، جدلي ، يزدي ، خلعتبري و ساير همكاران و همراهان اتحاديه من جمله آقاي عزت ا... حسيني كه در امور آن به ويژه برگزاري آزمون و تشكيل و اداره جلسات شوراي اجرايي زحمات فراواني متحمل مي شوند ابراز مي دارد.

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ روزجاري با امضاي ذيل صورتجلسه خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا )
مورخ ۲/۲/۱۳۸۹


بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا )
مورخ ۲/۲/۱۳۸۹

پيرو دعوت اعضاي محترم شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ، جلسه شوراي اجرايي اتحاديه در تاريخ ۲/۲/۱۳۸۹ با حضور امضا كنندگان ذيل تشكيل و پس از طرح موضوعات مندرج در دستور كار ارسالي و تبادل نظر، موارد زير به تصويب رسيد:
جلسه در ساعت ۹ صبح با تبريك سال نو توسط رياست محترم اتحاديه آغاز و رسما شروع به كار كرد

دستور جلسه متمركز بر برگزاري همايش آتي اتحاديه است كه در تهران برگزار خواهد شد.گزارش امور به عرض شوراي محترم رسيد. موارد ذيل تصويب شد:

۱-تقويت فعاليت هاي كميسيونهاي امور پارلماني كانونها.
۲-در مورد مدعوين همايش تهران پيشنهاد كانون محترم مركز و ساير كانونها در اين مورد مطرح و تصويب شد كه كانون محترم مركز نسبت به دعوت اشخاص به عنوان مدعو و سخنران اقدام خواهند فرمود.

بندهاي دستور كار همايش به شرح زير مطرح و به تصويب رسيد:

بند ۱ دستور همايش تهران: گزارش اقدامات انجام شده در راستاي تصميمات پيشين شوراي محترم.
مكاتبه با مراجع مختلف در مورد قانون وكالت
متن ۲۳۷ ماده اي منتشر شده در نشريه كانون فارس كه قبلا براي مراجع ذي صلاح ارسال شده

بند ۲ دستور همايش تهران: گزارش وضع موجود كانونها از جهت:
الف- ديوان عدالت اداري كه سومين لايحه با موضوع درخواست تسريع رسيدگي به دادخواست كانونها تقديم شده.
ب- قانونگذاري احتمالي : دو متن در حال حاضر وجود دارد كه مشخصا منجر به نتيجه نشده .

بند ۳ دستور همايش تهران: طرح برگزاري همايش وكالت در هزاره سوم ( كه كانون محترم كرمانشاه نيز آن را پيشنهاد كرده كرده اما پيش از آن د رهيات مديره كانون مركز تصويب شده است).
طرح برگزاري همايش وكالت در هزاره سوم در اختيار نمايندگان محترم كانونها قرار گرفت توضيحاتي در مورد آن داده شد مبني بر اينكه كانون محترم مركز قبلا اجراي آن را تصويب كرده است و آنجه اينك مطرح است همياري و همكاري ساير كانونها از طريق اتحاديه در برگزاري اين همايش است. مقرر شد اين موضوع در دستور همايش تهران قرار گيرد و كانونهاي محترم با بررسي طرح در همايش اظهار نظر فرمايند.

بند ۴ دستور همايش تهران: افزايش تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخي از هزينه تمبر تمديد پروانه از يكصد هزار ريال به دو ميليون ريال:
بررسي مقرر شد اتحاديه با توجه به مغايرت مورد با قانون اساسي واين كه اقلام مختلف افزايش يافته همه مردم ايران را در اموري كه مقدمه مطالبه حق از طريق دادگاه هاي قوه قضاييه است در عسر و حرج قرار خواهد د اد و با ادعاهايي كه راجع به نرخ تورم نيز مي شود تناسبي ندارد مراتب كتبا به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد و رونوشت اين نامه را براي رياست محترم قوه قضاييه، رياست محترم جمهورٍ وزير محترم داد گستري شوراي محترم نگهبان و كميسيون هاي اصل نود و امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.
نتيجه مكاتبات در همايش تهران مطرح و عند الاقتضا در خصوص اقدامات بعدي اتخاذ تصميم خواهد شد .

بند ۵ دستور همايش تهران: قضاتي كه در محل خدمت خود با پروانه ۱۸۷ بلافاصله پس از بازنشستگي به وكالت مي پردازند( موضع سرپرست امور وكلاي ۱۸۷ در اين مورد، اعلامي كانون محترم اصفهان)
مساله اقدام برخي از قضات بازنشسته كه از تشكيلات ماده ۱۸۷ پروانه گرفته اند به اشتغال به وكالت در آخرين حوزه فعاليتشان و نيز الزام كانونها به دادن پروانه وكالت به كساني كه به لحاظ تخلف و ارتكاب جرم اخراج يا سلب صلاحيت شده اند از جانب دادگاه عالي انتظامي قضات در دستور همايش تهران قرار گرفت.

بند۶ دستور همايش تهران: يكنواخت سازي روش انتقال فرزندان وكلا به محل اشتغال والدينشان پس از قبولي در آزمون و انتقال زوجين وكيل به تبع يكديگر
موضوع بررسي و تصويب شد كه در دستور كار همايش تهران قرار گيرد به نحوي كه انتقال كارآموزان و وكلا را شامل شود ضمناً مقرر شد متن مصوبه اي در اين خصوص پيشاپيش تهيه ودر همايش تهران مطرح شود .
بند ۹ دستور همايش تهران: پيشنهاد جناب آقاي جليل زاده خويي در خصوص آزمون ورودي مطرح و مقرر شد همچون گذشته در جلسات شوراي اجرايي كه قبل از آزمون برگزار مي شود مطرح شود.

بند ۷ دستور همايش تهران: پيشنهاد كانون محترم گلستان در خصوص تشكيل كميسيون امور پارلماني در اتحاديه:
ايجاد كميسيون امور پارلماني در اتحاديه به منظور هماهنگ كردن اقدامات كميسيون هاي پارلماني كانون ها مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
هيات رئيسه مي تواند براي تشكيل اين كميسيون از نيروهاي موثر و علاقه مند استفاده كند .

بند ۸ دستور همايش تهران: اختصاص يك اطاق به اتحاديه و تجهيز آن با حضور نماينده اتحاديه در كانون فارس ( پيشنهاد كانون فارس)
توصيه مي شود كانونهاي محترم چنانچه تا كنون محلي را به اتحاديه تخصيص نداده اند حتي المقدور نسبت به اين امر اقدام نمايند.

بند ۹دستور همايش تهران: تدوين آيين نامه يا اساسنامه موسسات حقوقي و راه هاي تشويق وكلا براي تاسيس موسسات حقوقي:
مقرر شد اتحاديه نسبت به بررسي راهكارهاي اين امر و اعلام نتيجه به كانونها جهت ابلاغ به اعضاي هر كانون اقدام كند.
ضمنا با توجه به سابقه امر مقرر شد تهيه اساسنامه واحد براي تاسيس موسسات حقوقي كه از طرف كانون محترم اصفهان تهيه و براي اظهار نظر در اختيار كانونها قرار گرفته بود پي گيري و پس از وصول نظر كانونها – و در صورت عدم وصول پاسخ بدون موارد ديگر- در شوراي اجرايي مطرح شود. در اين مورد هيات رييسه اتحاديه هماهنگي لازم را بعمل خواهد آورد.

بند ۱۰ دستور همايش تهران: پيشنهاد كانون محترم آذربايجان شرقي در مورد اعطاي پروانه وكالت به كساني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند :
به منظور احتراز از اشكالات ناشي از استمرار وضع معلق اين دسته از افراد، موضوع مطرح و مقرر شد در دستور همايش تهران قرار گيرد.

بند ۱۱ دستور همايش تهران : در نهايت شوراي اجرايي هيات رييسه را مجاز كرد تا زمان تنظيم دستور كار همايش تهران و ارسال آن جهت كانونها ، چنانچه موردي پيش آيد يا به نظر برسد در دستور درج شود.

جلسه در ساعت ۱۵ روز جاري با امضاي ذيل صورتجلسه به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۹

بسمه تعالي

حسب دعوت انجام شده ، جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) ساعت ۹ صبح مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۹ در محل ساختمان اتحاديه تشكيل و وفق دستور جلسه ارسالي به كانونها ، موارد زير طرح و مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار گرفت :

پيش از ورود به دستور ، رياست محترم اتحاديه – جناب آقاي كشاورز- ضمن بيان گزارش مختصري در خصوص تهيه و تغيير ساختار داخلي ساختمان جديد اتحاديه ، از همدلي و همكاري كانونهاي وكلا در تهيه اين محل تقدير و تشكر نمودند .

بند اول دستور جلسه: بررسي آزمون ورودي سال ۱۳۸۹
موارد مورد نظر كانون هاي محترم بررسي و مقرر شد
اولاً: درآگهي آزمون ورودي قيد( تمام ) پس از چهل سال و پنجاه سال بيايد و نيز تصريح شود داوطلبان پس از ثبت نام حق تغيير كانون مورد نظر را كه اعلام كرده اند ندارند واين معنا ضمن عقد قرارداد اكيدا به سازمان سنجش تذكر داده شود كه رعايت كنيد .
ثانياً : با توجه به پيشنهاد كانون محترم مركز و پيشنهادهاي برخي كانونهاي محترم ديگر مقرر شد بررسي تغيير نحوه آزمون مشتمل بر
الف – تعيين منابع مطالعه
ب – افزودن موادي نظير ادبيات فارسي و زبان عربي و زبان خارجه به مواد امتحاني
پ- دو مرحله اي شدن آزمون به نحوي كه در مرحله دوم سوالات تشريحي مطرح شود
ت- تعيين تكليف تاثير وضعيت خدمت نظام وظيفه داوطلبان به طور قاطع و يكسان
ث- تعيين تكليف زماني كه داوطلبان با يد داراي مدرك خاتمه تحصيل باشند

به علاوه هر مطلب ديگري كه به تدريج به نظر كانون هاي محترم برسد ، در دستور كار همايش بعدي اسكودا قرار گيرد.
به منظور مدون كردن و تنظيم مواردي كه در دستور قرار خواهد گرفت كميسيوني مركب از افراد محترم ذيل تشكيل شد تا نسبت به اين مورد اقدام و نتيجه كار كميسيون را در جلسه بعدي شوراي اجرايي مطرح نمايند :
جناب آقاي دكتر جليل زاده خويي ، جناب آقاي اژدري ، جناب آقاي آل محمد ، جناب آقاي شهبازي ، جناب آقاي مددي .
ضمناً مقرر شد نمايندگان محترم حاضر در اين جلسه به كانون ها ي متبوع خود اعلام فرمايند نظر خود را در خصوص اين موارد و هر مورد ديگري در اين زمينه حداكثر ظرف ۱۵ روز از اين تاريخ به اسكودا اعلام كنند به كانون هايي كه نمايندگان محترم ايشان غايب هستند مورد اعلام خواهد شد. به منظور عملياتي كردن اين مصوبه جناب آقاي دكتر جليل زاده خويي تشكيل جلسات و اعضاي تشكيل دهنده كميسيون را هماهنگ خواهند فرمود.
تشكيل كميسيون موضوع اين بند حداكثر تا ۱۵ تير ماه سال جاري خواهد بود و نتيجه را حداكثر تا تاريخ مذكور به اتحاديه اعلام كنند.
ضمناً هر چند كه خدمات وكلا وكارآموزان د راتحاديه و كانون ها و امور مربوط به آنها و من جمله برگزاري آزمون افتخاري و تبرعي بوده و مي باشد و به اين ترتيب استفاده از وكلا و كارآموزان به عنوا ن مراقب باعث صرفه جويي خواهد شد لكن اكيداً مقرر شد در آزمون به هيچ عنوان از وكلا وكارآموزان به عنوان مراقب استفاده نشود.

بند دوم دستور جلسه :بررسي عملياتي كردن مصوبات همايش چهاردهم اسكودا در تهران
بند دوم گزارش عملياتي كردن مصوبات همايش چهاردهم كه اهم آن تهيه دادخواست ديوان عدالت اداري واعلام مراتب مربوط به اشتغال به كار قضات سابق در شهر محل قضاوت خود به عنوان وكيل و بالاخره تهيه متن تقديرنامه از چهره هاي ماندگار به عرض شوراي اجرايي رسيد و مقرر شد
اولاً : متن تقدير نامه براي كليه كانونها به منظور استفاده از نظرات ارشادي ايشان ارسال شود .
ثانياً : متن دادخواست نيز پس از ثبت جهت كليه كانونها ارسال شود.
ثالثاً : كانون محترم اصفهان دراجراي مصوبه قبلي نسبت به تهيه و تنظيم آيين نامه مشتمل بر تعيين ضوابط وكلايي كه درخور تقدير و تحسين هستند اقدام فرمايد و نتيجه را درشوراي اجرايي بعدي مطرح فرمايند. بديهي است كانونهاي محترم در اجراي مصوبه پيش گفته نظريات خود را فوراً و در اسرع وقت جهت انعكاس به كانون اصفهان به اسكودا اعلام كنند .
ضمنا با توجه به امكانات موجود مقررشد هم مورد چهار استاد مورد بحث وهم موارد بعدي از صدا وسيما پخش و منتشر شود .

بند سوم دستور جلسه : برگزاري هيات عمومي به صورت سالانه ( و نه شش ماهه )
بند سوم برگزاري هيات عمومي به صورت يكساله مطرح و رد شد .

بند چهارم دستور جلسه : تهيه گزارش به وسيله بازرسان محترم از كم و كيف همايشها
مقرر شد بازرسان محترم ضمن برگزاري همايش در مسائل اجرايي و شكلي نظارت و ظرف يك هفته پس از پايان همايش گزارشي در خصوص مسائل شكلي و اجرايي آن به اتحاديه تسليم فرمايند.
ضمناً تصويب شد سه ماه پيش از برگزاري هر همايش نماينده كانون ميزبان در شوراي اجرايي برآوردي از هزينه هايي كه برمبناي آيين كار بر عهده اتحاديه است به اتحاديه اعلام كند تا مورد تصويب شورا ي اجرايي قرار گيرد و به كانون ميزبان اعلام گردد.

بند پنجم دستور جلسه : اختصاص اتاقي به اتحاديه در هر كانون به وسيله رياست محترم جلسه هيات عمومي كه در همايش تهران به حضار محترم يادآوري شده است.
موضوع مطرح و مقرر شد موكداً با قيد فوريت به كانون هاي محترم پيشنهاد شود اتاقي را به اتحاديه اختصاص داده و موجباتي را فراهم آورند كه همواره كس و يا كساني در اين محل جهت اداي توضيح به كارآموزان و وكلا در خصوص اتحاديه حضورداشته باشد و موجبات فعال شدن اتحاديه در محل وتوسعه ارتباط آن با سازمان هاي مختلف فراهم شود . نمايندگان محترم كانونها در شوراي اجرايي اين مورد را پيگيري خواهند كرد.

بند ششم دستور جلسه : اتخاد تصميم در خصوص '' شرح وظايف پيشنهادي كميسيون روابط عمومي كانون فارس''.
چون كانون هاي محترم نظريات مختلفي راجع به مواد اين آيين نامه داشتند مقرر شد اين موارد را ظرف ده روز از اين تاريخ كتباً به اتحاديه اعلام نمايند.

بند هفتم دستور جلسه : هر مساله ديگري كه كانونهاي محترم صلاح بدانند.
پيشنهادات طرح شده در جلسه وفق بند ۷ دستور جلسه حاضر به شرح زير است:

الف – پيشنهاد كانون محترم اصفهان در مورد برگزاري همايش وكالت در هزاره سوم مطرح و مقرر شد با توجه به مطالب عنوان شده از كانون محترم اصفهان خواسته شود اطلاعاتي راجع به همايش مذكور و نحوه برگزاري آن از جمله بين المللي يا ملي بودن ، برنامه هايي كه قرار است اجرا شود ، حدود زمان برگزاري ومدت آن ، اينكه امكاناتي كه كانون محترم اصفهان براي شركت كنندگان مي تواند فراهم آورد در چه حد است
( از قبيل مسكن ، غذا ، رفت و آمد ) ، تعداد شركت كنندگان و بالاخره برآورد هزينه تقريبي در اختيار شوراي اجرايي بگذارند تا كانون هاي محترم بتوانند در حد توان خود امكان همكاري در برگزاري همايش را بررسي كنند .

ب – نماينده محترم كانون كردستان پيگير نتيجه بررسي آيين نامه كارآموزي تنظيمي در آن كانون كه از طريق اتحاديه براي بررسي و پاسخ همه كانونهاي محترم ارسال شده است گشتند . معلوم شد اغلب كانون ها مورد را جهت بررسي و انطباق بر وضعيت خاص خود حسب مورد به كميسيونهاي كارآموزي يا تدوين قوانين ارجاع كردند بنابراين مقرر شد از كانونهاي محترم خواسته شود پيش از تشكيل جلسه بعدي شوراي اجرايي نتيجه بررسي هاي خود را حتماً اعلام نمايند تا درشوراي اجرايي مطرح شود .

پ – حسب تذكر كانون محترم استان مركزي مقرر شد به كانونهاي محترم تاكيدا اعلام شود آنچه در نامه شماره ۶۱۲۷ مورخ ۵/۳/۱۳۸۹ خطاب به روساي محترم كانونها در خصوص انتقال زوجين وكيل به تبع يكديگر و فرزندان وكلا به محل اشتغال والدين در اجراي مصوبه همايش چهاردهم تهران آمده است به منظور اعلام انجام اين موارد به طور مطلق و فوري و بدون قيد و شرط و دائمي مي باشد.

ت – موضوع اصلاحات مورد لزوم در قانون و آيين نامه اجرايي تشكيل صندوق حمايت از جانب نماينده محترم كانون استان مركزي مطرح و با توجه به سوابق امر و جميع جهات مقرر شد نمايندگان محترم كانونها در شوراي اجرايي بلافاصله بعد از مراجعت از جلسه حاضر موكدا به هيات هاي مديره محترم كانونهاي متبوعه اعلام فرمايند كه از طريق نمايندگان خود در مجمع عمومي صندوق حمايت كه به زودي برگزار خواهد شد خواستار اصلاح قانون در زمينه اصلاحات لازم در قانون مورد بحث و آيين نامه اجرايي آن بشوند و موضوع را به طور جدي در جلسه مجمع عمومي پي گيري كنند به نحوي كه مصوبه منجز و مشخصي در اين خصوص در جلسه مذكور تصويب شود. اين موضوع در اجراي مصوبات هيات عمومي اسكودا كتبا به صندوق حمايت اعلام شده لكن تا اين زمان پاسخي واصل نشده است . مقرر شد پي گيري شود.

ث- پيشنهاد تشكيل منظم جلسات شوراي اجرايي در آخرين پنجشنبه هر ماه، از تير ماه سال جاري، مطرح و تصويب و مقرر شد هر گاه پنجشنبه آخر ماه به تعطيل برخورد كرد بدون نياز به اعلام مجدد جلسه شوراي اجرايي در پنجشنبه بعد تشكيل شود.

جلسه كه در ساعت ۹ صبح آغاز شده بود در ساعت ۱۵:۴۵ خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * دادخواست تقديمي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بخشنامه معاون اول رئيس جمهور و شيوه نامه ضميمه آن

تقاضاي ابطال بخشنامه ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۸۹ و شيوه نامه منضم به آن موسوم به ''شيوه نامه سامان دهي خدمات حقوقي در دستگاههاي اجرائي'' مصوب معاون اول رياست محترم جمهوري

تصوير بخشنامه و شيوه نامه – وكالتنامه و ادله مديريت

رياست محترم ديوان عدالت اداري

احتراماً. اخيراً بخشنامه اي به شماره ۱۵۰۸۸/۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ به انضمام شيوه نامه ۲۷ ماده اي كه نسخه اي از آن به پيوست تقديم مي شود از سوي معاون اول رياست محترم جمهوري صادر شده است كه بخشنامه و شيوه نامه موصوف به دلايلي كه ذيلاً بدان اشاره خواهد شد مغاير با اصول قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط مي باشد. در اين راستا توجه آن مقام محترم را ابتدا به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و تصويب نامه مربوط به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي مصوب ۷/۸/۱۳۷۶ و سپس مواد ۱، ۵، ۶، ۱۸، ۲۵ و ۲۶ اين شيوه نامه كه در معارضه با قوانين موضوعه بويژه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، قانون بودجه سال ۱۳۳۹، آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۸۵ جلب مي نمايد.

۱-اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را صراحتاً و منحصراً به هريك از وزيران و يا كميسيوني متشكل از چند وزير اعطا نموده اين مصوبات در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور ضمن ابلاغ براي اجرا مي بايست به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا درصورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد و در هيچ يك از اصول يكصد و بيست و دو تا يكصد و سي و نه قانون اساسي مشتمل بر تبيين وظايف و اختيارات قوه مجريه چنين اختياري به معاون اول رئيس جمهور داده نشده است. به علاوه به موجب تصويب نامه مصوب ۷/۸/۷۶ هيات وزيران انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي قبلي و همچنين تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره موسسات و شركت هاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي با رعايت تصويب نامه شماره ۶۰۳۴ مورخ ۳/۷/۴۵ با تصويب وزير و يا بالاترين مقام موسسات و شركت هاي دولتي مذكور مي باشد لذا علاوه بر اينكه مفاد شيوه نامه موضوع شكايت به شرحي كه ذيلاً خواهد آمد مغاير با قوانين مي باشد اساساً مجوزي براي صدور چنين بخشنامه اي از ناحيه معاون محترم رئيس جمهور در قانون موجود نبوده و اين عمل خلاف صريح قوانين و اصولي است كه حيطه اختيارات و وظايف ايشان را تبيين نموده است.

۲-مواد متعددي از قوانين جاري كشور و بطور مشخص ماده ۳۲ و ۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، به كارگيري وكلاي دادگستري را در موسسات دولتي و وابسته به دولت به صرف دارا بودن پروانه وكالت دادگستري و بدون هيچ قيد ديگري تجويز نموده و در ماده ۳۳ اين قانون تصريح گرديده وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده در حاليكه ماده ۱، ۵ و ۱۸ شيوه نامه ذكر شده در تغاير آشكار با اين مواد مبادرت به تعريف وكيل از ديدگاه قوه مجريه نموده و اخذ پروانه ديگري را غير از پروانه وكالت دادگستري –با شركت در آزمون و طي دوره كارآموزي و حتي اتيان سوگند- شرط به كارگيري وكلا در دستگاههاي دولتي قرار داده است. اين امر محدود كردن دايره شمول قانون با صدور شيوه نامه و حتي فراتر از آن به گونه اي قانونگذاري و ورود قوه مجريه در حوزه صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

۳-ماده ۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ و تبصره ۲ از ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ فراهم آوردن شرايط و وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلاي دادگستري را به كانونهاي وكلا محول نموده كه بطور مستقل و بدون تحميل هيچ هزينه اي به بيت المال به آن مبادرت مي ورزند. درحاليكه در ماده ۵ و ۱۸ شيوه نامه مورد بحث اين فرايند به كارگروهي به رياست معاون حقوقي رياست جمهور و يا معاون معاون ايشان (كه اساساً به نظر نمي رسد چنين پستي در هيچ يك از چارتهاي سازماني دولت پيش بيني شده باشد) محول گرديده و اين تغاير در قانوني متاسفانه تا آنجا پيشرفته كه ماده ۱۸ شيوه نامه به وضوح اشعار مي دارد. (پروانه صلاحيت به عمومي و تخصصي تقسيم مي شود و با رعايت ضوابط فوق حسب مورد توسط دبيرخانه كارگروه مركزي و استاني صادر و مدت اعتبار آن سه سال مي باشد و پس از طي هر دوره مجدداً بررسي و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه بايد قبل از شروع به كار سوگند ياد كند. متن سوگند و نحوه اجراي آن توسط دبيرخانه مركزي اعلام خواهد شد.)

ماده فوق با تقسيم پروانه صلاحيت به عمومي و تخصصي و اتيان سوگندي علاوه بر قسمي كه وكيل دادگستري در اجراي ماده ۳۹ آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ياد مي كند كه او را به رعايت ضوابط بسيار در زندگي حرفه اي و حتي خصوصي اش ماتزم و مقيد مي نمايد.تغيير مسير قوه محترم مجريه به بهانه انتخاب وكيل متخصص به سمت ساماندهي امر وكالت و صدور پروانه دولتي در عرض پروانه وكالت دادگستري و نتيجتاً ورود مستقيم به امر قانونگذاري و دخالت در صلاحيت هاي مجلس محترم شوراي اسلامي را مشهود و آشكار مي سازد.

۴-رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري به موجب مواد ۱۴ تا ۱۶ لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري با تشريفات قانوني در صلاحيت دادسرا و دادگاهها انتظامي وكلا مي باشد و حتي مشخصاً ماده ۱۶ قانون مذكور تصريح نموده چنانچه وزير دادگستري به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي تواند از دادگاه انتظامي وكلا با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي نمايد. درحاليكه ماده ۲۵ شيوه نامه اشعار مي دارد تخلفات كارشناسان، وكلا و موسسات حقوقي موضوع اين شيوه نامه كه به صورت قراردادي و يا موردي در خدمت دستگاه اجرايي قرار دارند، توسط هيات مركزي تشخيص صلاحيت تعيين خواهد شد. به نظر مي رسد مغايرت اين ماده با قانون از توضيح بي نياز است.

۵-صرفنظر از تبصره ماده ۲ آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس محترم قوه قضائيه –كه مراجع غير دادگستري را نيز در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق الوكاله دارند ملزم نموده تا براساس اين آيين نامه عمل نمايند- و بند ۷ از تصويب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و موسسات دولتي با وكلاي دادگستري مصوب ۳۰/۷/۱۳۴۵ كه صراحتاً مقرر داشته حق الوكاله وكيل
درصورتي كه دولت محكوم له واقع شود تا ۵۰ درصد از محل اعتبار به وكيل يا وكلايي كه در دعوي مداخله داشته اند با رعايت آيين نامه حق الوكاله وكلا پرداخت مي شود. ماده ۲۶ شيوه نامه در نقض آشكار اين قوانين مقرر داشته ضوابط تعيين تعرفه و هزينه هاي تبعي براي انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي اين شيوه نامه براساس دستورالعملي مي باشد كه معاونت تهيه و ابلاغ خواهد كرد.

۶-علي رغم اينكه به موجب بند ۱ ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري اتباع خارجه از وكالت دعاوي در ايران ممنوع هستند و علي رغم اينكه وكالت در محاكم را صرفاً به اشخاص حقيقي مي توان تفويض كرد، شيوه نامه در ماده ۴ خود تفويض وكالت و دخالت در امور وكالتي را براي اشخاص حقوقي ايراني و حتي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي تجويز و تفصيل قضايا را در ماده ۵ بيان كرده است.


۷-تبصره بند ۳-۱-۵ ماده ۵ شيوه نامه عملاً امكان دخالت كارمندان قراردادي ادارات دولتي را در امور وكالتي تجويز و نحوه ترفيع سالانه ايشان را مشخص كرده است.حال آنكه از يك سو كارمندان دولت و شركتها و موسسات دولتي در زمان اشتغال به خدمت حق وكالت در دادگستري ندارند و اصولاً به ايشان پروانه داده نمي شود (بند ۲ ماده ۱۰ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري) و ازديگرسو به موجب ماده ۵۵ قانون وكالت دخالت افراد غير وكيل در امور وكالتي و تظاهر ايشان به اين امر جرم تلقي شده است.

۸-به موجب تبصره ۱۸ از قانون الحاق دو تبصره به قانون بودجه ۱۳۴۷ كل كشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۸ كه هنوز نسخ نشده و لازم الاجرا است، وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي توانند از وكلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه بدون هيچگونه محدوديتي استفاده كنند. بنابراين تضييقات و محدوديت هاي ايجاد شده در اين شيوه نامه –علاوه بر اينكه مقام تصويب كننده حق تدوين و تصويب آن را نداشته- معارض و مغاير اين ضابطه قانوني نيز هست.

نظر به اينكه شيوه نامه مذكور و بخشنامه مشعر بر ابلاغ آن به واحدهاي تابع دولت به لحاظ خروج تدوين كننده و تصويب كننده از حدود اختياراتش و نيز تعارض بيّن با قوانين موضوعه، از اساس باطل و بي اعتبار است مستنداً به بند يك از ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري طرح موضوع در هيات محترم عمومي ديوان عدالت و صدور راي بر ابطال آن از محضر عالي استدعا مي شود.

با تقديم احترام
به وكالت از كانونهاي نوزده گانه وكلاي دادگستري ايران
سيدمحمّد جندقي كرماني پور
بهمن كشاورز


متن كامل اين بخشنامه به شرح ذيل است:
۱- ساختار و شرح وظايف حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي و بر اساس شاخص‌هاي تنظيمي معاونت حقوقي رئيس جمهوري توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري ظرف ۶ ماه اصلاح شود، به نحوي كه بخش حقوقي علاوه بر انجام وظايف پشتيباني دستگاه متبوعش در مديريت حقوقي امور اجرايي و تنظيم لوايح تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مورد نياز نقش فعال و موثر ايفا كند.

۲- مديران و كاركنان ادارات، دفاتر و واحدهاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي شاغل در پست‌هاي سازماني حقوقي بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي حقوق باشند. دستگاه‌هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ كنند دارندگان مدارك غير مرتبط حداكثر ظرف ۶ ماه در اختيار واحدهاي مرتبط با رشته تحصيلي آنان قرار گيرند.

۳- انعقاد قرداد جديد يا تمديد قرارداد با كاركنان خريد خدمت و مشاوران و وكلا و موسسه‌هاي حقوقي و نيز تاييد صدور صلاحيت كارشناسان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس برنامه زمانبندي و شيوه‌نامه ساماندهي خدمت حقوقي در دستگاه‌هاي اجرائي خواهد بود كه معاونت حقوقي رياست جمهوري ايلاغ خواهند كرد.

۴- هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل، معاونت ذي‌ربط يا نماينده تام‌الاختيار خود را براي انجام وظايف محوله از جمله حل اختلاف و مستندسازي اموال غير منقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقي رياست جمهوري معرفي خواهند كرد.
۵- مسئوليت اجرايي اين بخشنامه بر عهده وزراء و بالاترين مقام اجراي مستقل است و معاونت حقوقي رياست جمهوري بر حسن اجراي بخشنامه نظارت مي‌كند.

فصل اول - تعاريف
ماده يك - مفهوم واژه‌ها و اصلاحات به كار گرفته شده در اين شيوه‌نامه به شرح زير است:

- معاونت: معاونت حقوقي رئيس جمهوري

- دستگاه اجرايي: تمام دستگاه‌هاي مشمول موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي از جمله موسسه‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده ۳ قانون ياد شده.
- دبيرخانه: دبيرخانه امور كارشناسان و مشاوران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري
- خدمات حقوقي: هرنوع كار حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي از قبيل خدمات كارشناسي، مشاوره، وكالت دعاوي، اجراي احكام، رسيدگي به شكايت، تنظيم قراردادها، حل اختلاف پژوهش‌هاي حقوقي، تنقيح و تدوين مجموعه‌ها و انتشار قوانين و مقررات، بررسي طرح‌ها و لوايح، مستندسازي اراضي و املاك دولتي و منابع طبيعي و ...
- تشخيص صلاحيت: فرآيندي است كه طي آن توان تخصصي اشخاص براي ارائيه خدمات حقوقي به دستگا‌ه‌هاي اجرايي بر اساس اين شيوه‌نامه احراز و رتبه‌بندي مي‌شود.
- رشته تخصصي: عبارت است از يك يا چند شاخه از خدمات حقوقي كه در يك رشته كاري قرار مي‌گيرد.
- گروه تخصصي: عبارت است از چند رشته تخصصي مرتبط
- كارشناس: شخصي حقيقي كه براي انجام خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شيوه‌نامه، گواهي صلاحيت انجام كار دريافت مي‌كند.
- وكيل: شخص حقيقي كه پس از طي مراحل قانوني پروانه وكالت دريافت كرده و براي انجام خدمات حقوقي طبق مقررات و شرايط اين شيوه‌نامه پروانه دريافت مي‌كند.
- موسسه: شخصي حقوقي كه براي ارائه خدمات حقوقوي طبق مقررات و شرايط آن شيوه‌نامه گواهي صلاحيت دريافت مي‌كند.
- رتبه: سطح توان تخصصي اشخاص در انجام خدمات حقوقي كه بر اساس امتياز تعيين مي‌شود.
-گواهي صلاحيت: مدركي است كه بر اساس مقررات اين شيوه‌نامه به اشخاص تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي شده از سوي دبيرخانه اعطا مي‌شود و در اين شيوه‌نامه به اختصار پروانه ناميده مي‌شود.

فصل دوم - رشته‌هاي خدمات حقوقي و طبقه‌بندي كارشناسان و مشاوران

ماده ۲- مشمولان اين شيوه‌نامه از حيث رشته‌هاي تخصصي خدمات حقوقي، نوع همكاري، حدود صلاحيت و رتبه‌كاري بر اساس مقررات اين فصل طبقه‌بندي مي‌شود.
الف - رشته‌هاي خدمات حقوقي
ماده ۳- خدمات حقوقي به دو رشته كلي خدمات عمومي حقوقي و خدمات تخصصي حقوقي تقسيم مي‌شود.
رشته‌هاي خدمات تخصصي حقوقي به شرح زير در گروه‌هاي زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
۱- گروه امور اجتماعي
- رشته حقوق اداري
- رشته حقوق مديريت شهري و شهرسازي
- رشته حقوق كار و تامين اجتماعي
- رشته حقوق سلامت
۲- گروه امور اقتصادي
- رشته حقوق مالياتي و گمركي
- رشته حقوق برنامه و بودجه
- رشته حقوق مالي و محاسباتي
- رشته حقوق تجارت
- رشته حقوق دريايي و هوايي
- رشته حقوق نظام صنفي و حرفه‌اي
- رشته حقوق سرمايه‌گذاري و رقابت
- رشته حقوق تعاون
۳- گروه امور قضايي
- رشته حقوق كيفري و آئين دادرسي كيفري
- رشته حقوق مدني و آئين دادرسي مدني
- رشته حقوق ثبت اسناد و املاك
- رشته حقوق بين‌الملل (خصوصي و عمومي)
- رشته حقوق بشر و دوستانه
۴- گروه امور زيربنايي
- رشته حقوق (حمل و نقل دريايي - هوايي - جاده‌اي - ريلي)
- رشته حقوق صنعت و معدن
- رشته حقوق انرژي
- رشته حقوق كشاورزي و منابع طبيعي
- رشته حقوق محيط زيست
- رشته تخصصي حقوق ارتباطات و فناوري اطلاعات.
۵- گروه امور سياسي
- رشته حقوق اساسي و نهادهاي سياسي
- رشته حقوق انتخابات و احزاب
- رشته حقوق امنيت و اطلاعات و دفاع ملي
۶- گروه فرهنگي
- رشته حقوق آموزش و پرورش و آموزش عالي
- رشته حقوق تربيت بدني (ورزشي)
- رشته حقوق مالكيت معنوي
- رشته حقوق تبليغات
- رشته حقوق ميراث فرهنگي و گردشگري

ب- نوع همكاري

ماده ۴- مشمولان اين شيوه‌نامه از حيث نوع همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند.
نوع اول - متقاضيان همكاري قراردادري (موضوع ماده ۳۲ قانون مديريت حمايت كشوري و صاحبان پروانه وكالت دادگستري).
نوع دوم - اشخاص حقوقي ايراني كه به صورت موردي يا قرارداد انجام كار معين همكاري مي‌كنند.
نوع سوم - اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني كه به صورت موردي يا قرارداد انجام كار معين همكاري مي‌كنند.

ماده ۵- شرايط طبقه‌بندي مشمولان اين شيوه‌نامه بر اساس نوع همكاري به شرح زير تعيين مي‌شود:

- متقاضيان همكاري قراردادي موضوع ماده ۳۲ قانون مديريت و صاحبان پروانه وكالت دادگستري: (نوع اول)
- دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر حقوق قضايي يا فقيه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه‌هاي معتبر داخلي و خارجي مورد تاييد وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري.
- شركت در آزمون (كتبي و شفاهي) رشته‌هاي كارشناسي حقوقي كه هر ساله برگزار مي‌شود و كسب امتيازات لازم و دوره آموزشي و كارآموزي حداقل به مدت ۶ ماه.
- دستگاه‌هاي اجرايي در صورتي مجاز به انعقاد قرارداد كار معين يا ساعتي با اين گونه متقاضيان هستند كه آنان حداقل امتيازات لازم را در يكي از رشته‌هاي آزمون كسب كنند و در مورد قرارداد يا وكلاي دادگستري كسب حداقل امتياز در يكي از گروه‌هاي تخصصي لازم است. همچنين تمديد قراردادهاي موضوع اين ماده منوط به طي دوره‌هاي آموزشي يا ارتقاي رتبه يا قبولي در يكي از گروه‌هاي تخصصي است و در صورت كسب امتياز براي رتبه بالاتري ترفيع داده مي‌شود.
تبصره- كارمندان قراردادي در صورت احراز رتبه بالاتر پس از شركت در آزمون‌هاي سالان ترفيع خواهند يافت.
- اشخاص حقوقي ايراني (نوع دوم):
- داشتن مجوز ثبت در ايران و پروانه فعاليت مجاز.
- حداقل معرفي دو نفر براي گروه‌هاي تخصصي در مورد كارهاي حقوقي كه شرايط بند «ج» را دارا باشند.
- اشخاص حقيقي و حقوي غير ايراني (نوع سوم):
- در كشور محل اقامت خود به طور رسمي داراي پروانه كار و حسن اشتهار باشد.
- مدارك و سوابق كار وي از طرف نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در آن كشور گواهي شده باشد.
- در تاريخ تقاضا، داراي مجوز انجام خدمات مشابه در كشور متبوع يا كشور ثالث باشد.
- سابقه تخلف حرفه‌اي نداشته باشد.
- يك كار نظري كار مورد نظر در ۳ سال گذشته انجام داده باشد.

ج - رتبه

ماده ۶- مشمولان اين شيوه نامه به ترتيب زير رتبه‌بندي مي‌شوند.
- كارشناس، با حداقل ۳۰ امتياز.
- كارشناس ارشد با حداقل ۵۰ امتياز.
كارشناس عالي، با حداقل ۸۰ امتياز
مشاور، با حداقل ۱۱۰ امتياز.
مستشار، با حداقل ۱۵۰ امتياز.

تبصره - موسسه براي ارائه خدمات حقوقي بر اساس صلاحيت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقيقي همكار طبق اين شيوه‌نامه طبقه‌بني و گواهي صلاحيت دريافت خواهند كرد.

ماده ۷- عوامل امتياز براي رتبه‌بندي مشمولان اين شيوه‌نامه به شرح زير است:

- تحصيلات دانشگاهي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقي به طور اعم.
- تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقي در تخصص مورد نظر.
- تعداد كارهاي حقوقي انجام شده در سه سال گذشته.
- ارزش ريالي كارهاي حقوقي در سه سال گذشته (براي اشخاص نوع دوم و سوم).

ماده ۸- نوع محاسبه امتيازهاي عوامل مربوط براي مشمولان نوع اول به شرح زير تعيين مي‌شود:

- پايه علمي كارشناسي بين ۱۰ تا ۲۰ امتياز.
- پايه علمي كارشناسي ارشد بين ۲۰ تا ۳۰ امتياز.
- پايه علمي دكتري بين ۳۰ تا ۴۰ امتياز.
- پايه علمي فوق دكتراي بين ۳۰ تا ۴۰ امتياز.
- پايه علمي فوق دكتراي بين ۴۰ تا ۵۰ امتياز.
- امتياز هر سال كار خدمات حقوقي به طور اعم ۳ امتياز
- امتياز هر سال كار مفيد در تخصص خاص ۵ امتياز (تدريس و تحقيق نيز محسوب است).
- امتياز هر كار مورد تاييد دبير خانه در ۳ سال گذشته يك امتياز.
تبصره- سقف امتياز براي سه رديف آخر به ترتيب ۳۰،۵۰ و ۶۰ امتياز، خواهد بود.

ماده۹ - دستور‌العمل ارزشيابي و محاسبه امتيازات بر اساس مفاد اين شيوه‌نامه طي مدت ۶ ماه توسط دبير خانه تهيه و پس از تاييد معاونت ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰- اشخاص حقوقي نوع دوم و سوم مي‌توانند با معرفي افراد واجد صلاحيت براي يك يا چند رشته تخصصي تقاضاي احراز صلاحيت و رتبه‌بندي كنند. افراد معرفي شده بايد داراي ويژگي‌هايي باشند كه كميته فني اعلام مي‌كنند و در صورت تغيير آنان مراتب بايد به اطلاع كميته فني برسد تا دوباره مورد ارزيابي قرار گيرند.

ماده ۱۱- تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي افراد نوع سوم كه در ايران اقامت ندارند، پس از معرفي دستگاه اجرايي و تكميل فرم‌هاي مربوط توسط متقاضي و ارسال مدارك به صورت موردي ظرف مدت يك ماه انجام مي‌شود.

د- حدود صلاحيت

ماده ۱۲- صلاحيت مشمولان اين شيوه‌نامه در انجام نوع خدمات حقوقي در يك يا چند مورد زير بر اساس نتايج آزمون و مصاجبه مشخص خواهد شد:
- پاسخ به استعلام‌هاي حقوقي
- اظهار نظر در مورد پيش نويس لوايح و تصويب نامه‌ها
- تقيح مجموعه قوانين و مقررات.
-وكالت يا نمايندگي قضايي در محاكم دادگستري
تبصره- در صورت اقتضا، سقف ريالي ارائه خدمات حقوقي در گواهي صلاحيت تعيين خواهد شد.

ماده۱۳- اعطاي نمايندگي قضايي به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاري است.

ماده۱۴- ترفيع كارشناس و عملكرد موسسه‌ها از حيث رتبه و حدود صلاحيت بر اساس مقررات اين فصل صورت خواهد گرفت.

فصل سوم - ساختار سازماني اجراي شيوه‌نامه

ماده ۱۵- كار‌گروه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مشمولان اين شيوه‌نامه در دو سطح مركزي و استاني با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
الف- كار گروه مركز تشخيص صلاحيت
۱- معاون حقوقي رياست جمهوري يا يكي از معاونان وي به انتخاب ايشان (رئيس).
۲- يك نفره خبره از استادان حقوق دانشگاه‌هاي دولتي مستقر در تهران از هر گروه يا رشته تخصصي به انتخاب و معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
۳- يك نفر به انتخاب معاونت حقوقي رياست جمهوري.
تبصره- در مورد تشخيص صلاحيت و رتبه بندي وكلا و مشاوران حقوقي يك نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفي كانون وكلاي دادگستري و هيات اجرايي مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه.
۴- يك نفر از معاونان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب اجلاس هماهنگي معاونان ياد شده.
۵- يك نفر از مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب شوراي هماهنگي مديران حقوقي دستگاه هاي اجرايي.

ب- كار گروه استاني تشخيص صلاحيت

۱- استاندار يا يكي از معاونان وي به انتخاب ايشان (رئيس)
۲- يك نفر از استادان حقوق دانشگاه دولتي مركزي استان از هر گروه يا رشته تخصصي به انتخاب رئيس دانشگاه دولتي زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۳- يك نفر خبره، به انتخاب استاندار در مورد كارشناسان حقوقي.
تبصره- در مورد تشخيص صلاحيت رتبه بندي وكلا و معرفي كانون وكلاي دادگستري استان و هيات اجرايي مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه.
۴- يك نفر از مسئولان حقوقي واحدهاي استاني دستگاه‌هاي اجرايي به انتخاب شوراي اداري استان.
۵- يك نفر خبره به انتخاب كميته مركزي تشخيص صلاحيت.
تبصره- جلسات كارگروه‌ها با اكثريت مطلق اعضا تشكيل و تصميم‌هاي آنها يا حداقل سه راي موافق صادر خواهد شد.

ماده ۱۶- وظايف و اختيارات كار گروه‌هاي مركزي و استاني به شرح زير است:

الف- وظايف و اختيارات كار گروه مركزي
۱- تعيين رشته تخصصي، رتبه و حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شيوه‌نامه در حوزه مركزي.
۲ - اصلاح و تغيير مجموعه رشته‌هاي تخصصيو حداكثر و حداثل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز.
۳- پيشنهاد اصلاح و تغيير اين شيوه نامه و دستور‌العمل مربوط به مراجع ذي ربط.
۴- برنامه‌ريزي و تعيين زمانبندي براي صلاحيت و رتبه بندي كارشناسان، وكلا و موسسه‌هاي حقوقي بر اساس رشته‌ها يا دستگاه‌هاي اجرايي.
۵- رسيدگي به اعتراضات متقاضيان تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كارشناسان، وكلا و موسسه‌هاي حقوقي حوزه استاني.
۶-رسيدگي مجدد به تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شيوه‌نامه حوزه مركزي در صورت درخواست آنها.
۷- تهيه نمونه قرار داد همكاري براي مشاوران قرار‌دادي نوع اول و اشخاص حقوقي ايراني (نوع دوم) و اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني (نوع سوم)
۸- تعيين و ابلاغ شرح وظايف اختصاصي كارشناسان، وكلا و موسسه‌هاي حقوقي.
۹- ساير امور پيش بيني شده در اين شيوه‌نامه.
ب- وظايف و اختيارات كار گروه استاني
۱- امتيازبندي و تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي كارشناسان، وكلا و موسسه‌هاي حقوقي در حوزه استاني.
۲- پيشنهاد اصلاح و تغيير مجموعه رشته‌هاي تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كار گروه مركزي.
۳- پيشنهاد اصلاح و تغيير اين شيوه‌نامه و دستور‌العمل‌هاي مربوط به كار گروه مركزي.
۴- پيشنهاد برنامه‌ريزي و تعيين زمانبندي بررسي صلاحيت و رتبه‌بندي اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين شيوه‌نامه بر اساس رشته‌ها يا دستگاه‌هاي اجرايي به كار گروه مركزي.
۵- ساير امور پيش‌بيني شده در اين شيوه‌نامه.

ماده ۱۷- هر يك از كار گروه‌هاي مركزي و استاني داراي دبير‌خانه خواهد بود كه رئيس كار گروه تعيين مي‌شود و وظايف آن به شرح زير است:
الف- وظايف دبير‌خانه كار‌گروه مركزي
۱- اخذ سوابق و مدارك متقاضيان در حوزه ستادي و انطباق آن با شيوه‌نامه و پيشنهاد تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي و امتيازات آنها به كار گروه مركزي.
۲- بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد تغيير مجموعه‌هاي رشته‌ها تخصصي و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كار گروه مركزي.
۳- تهيه كاربرگ‌هاي مربوط و اصلاح تغيير آنها.
۴- پيشنهاد اصلاح و تغيير در مواد اين شيوه‌نامه و دستور‌العمل‌هاي مربوط به كار گروه مركزي.
۵- ساير امور دبيرخانه‌اي از قبيل تشكيل پرونده و انجام مكاتبات لازم.

ب- وظايف دبير‌خانه كار‌گروه استاني.

۱- اخذ سوابق و مدارك متقاضيان در حوزه استاني و انطباق آن با شيوه‌نامه و پيشنهاد تشخي صلاحيت و رتبه‌بندي و امتيازات آنها به كار گروه استاني.
۲- بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد تغيير مجموعه رشته‌هاي تخصصي و حداكثر و حداكثر و حداقل ظرفيت كار يا تعداد كار مجاز به كار گروه استاني.
۳- تهيه كاربرگ‌هاي مربوط و اصلاح و تغيير آنها.
۴- انجام ساير امور دبير‌خانه‌اي از قبيل تشكيل پرونده و انجام مكاتبات لازم.
تبصره- در صورت درخواست نقل و انتقال به حوزه مركزي (ستادي) مراتب رتبه و صلاحيت بايد دوباره به تاييد كار گروه فني برسد.

ماده ۱۸- پروانه صلاحيت به عمومي، و تخصصي تقسيم مي‌شود و با رعايت ضوابط ياد شده حسب مورد، توسط دبير‌خانه كار‌گروه مركزي استاني صادر و مدت اعتبار آن سه سال است. پس از طي هر دوره دوباره بررسي و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه بايد قبل از شروع به كار سوگند ياد كند. متن سوگند و نحوه اجراي آن توسط دبير خانه مركزي اعلام خواهد شد.

ماده۱۹- در فهرستي كه در بهمن ماه هر سال به وسيله دبير‌خانه تهيه و منتشر مي‌شود نام و مشخصات هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح در تخصص مختلف و رتبه‌بندي و حدود صلاحيت آنان مشخص و اعلام مي‌شود.

فصل چهارم - مقررات عمومي
ماده۲۰- تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند بر اساس برنامه زمانبندي كه معاونت تعيين مي‌كند. براي امور حقوقي و دعاوي داخلي و بين‌المللي خود از وكلا و كارشناسان و موسسه‌هاي حقوقي كه بر اساس اين شيوه‌نامه رتبه‌بندي شده يا مي‌شوند، استفاده كنند. در صورتي كه براي پرونده‌هاي خاص يا دعاوي بين‌المللي نياز به وكلا يا موسسه‌هاي حقوقي خارج باشد. مطابق ماده ۱۲ اين شيوه‌نامه فرد يا گروه مورد نظر توسط دستگاه اجرايي معرفي شده و سپس دبير‌خانه از طرق ممكن ظرف مدت يك ماه پاسخ لازم ارائه خواهند كرد.

ماده ۲۱- دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند عملكرد همه اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرار‌داد خود را در قالب دستور‌العمل‌هايي كه توسط دبير‌خانه تهيه خواهد شد، ساليانه مورد ارزشيابي قرار داده و نتايج آن را براي لحاظ در رتبه‌بندي جديد مشمولان اين شيوه‌نامه به دبيرخانه ارسال كنند.

ماده۲۲- دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند تمام مدارك و اطلاعات مورد نياز موضوع اين شيوه‌نامه را براي ارزيابي و تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي متقاضيان در موعد مقرر در اختيار دبير‌خانه قرار دهند.

ماده۲۳- هر سه سال يك بار كارشناسان، وكلا و موسسه‌هاي حقوقي شايسته و برتر توسط كميته مركزي انتخاب و تشويق خواهند شد. دستور‌العمل اين ماده توسط دبير خانه تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۲۴- در صورتي كه مدارك و اطلاعات ارائه شده از طرف متقاضيان خلاف واقع باشد حداقل يك دوره از به كار‌گيري و ارزشيابي و احراز صلاحيت به تعويق خواهد افتاد.

ماده ۲۵- تخلفات كارشناسان، وكلا و موسسات حقوقي موضوع اين شيوه‌نامه كه به صورت قرار‌دادي يا موردي در خدمت دستگاه اجرايي قرار دارند و ترتيب تاثير آن در گواهي صلاحيت توسط هيات مركزي تشخيص صلاحيت تعيين خواهد شد.

ماده۲۶- ضوابط تعيين تعرفه و هزينه‌هاي تيمي براي انعقاد قرار داد اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين شيوه‌نامه بر اساس دستور‌العملي است كه معاونت تهيه و ابلاغ خواهد كرد.

ماده۲۷- كارمندان رسمي و پيماني دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند بر اساس اين شيوه‌نامه در رشته‌هاي خدمات عمومي و تخصصي درخواست تعيين رتبه و گواهي صلاحيت كنند. دستگاه‌هاي اجرايي يا كارمنداني كه طبق اين شيوه نامه رتبه‌بندي مي‌شوند و گواهي صلاحيت اخذ كنند، مي‌توانند مطابق ماده ۱۶ قانون مديريت خدمات كشوري عمل كنند.

اين بخشنامه طي نامه شماره ۱۵۰۸۸ / ۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۹ به تمام وزارتخانه، سازمان‌ها و موسسه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ابلاغ شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۹

جلسه شوراي اجرايي در روز پنج شنبه مورخ ۳۱ / ۴/۱۳۸۹ ساعت ۹ صبح د ر ساختمان اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) آغاز شد و موارد ذيل مورد بررسي قرار گرفت .

بند اول دستور جلسه : بررسي نظريه كميسيون منتخب بررسي تغيير نحوه برگزاري آزمون

الف – ابتدا مسائل مربوط به آزمون سال جاري ازجمله نحوه توزيع كارت و نحوه دريافت هزينه ثبت نام مطرح و توضيح داده شد.

اولاً: دريافت هزينه ثبت نام از طريق كارت هاي اعتباري خواهد بود و به اين ترتيب به محض اقدام داوطلب براي ثبت نام در يكي از مراحل آن هزينه بلافاصله به حساب اتحاديه واريز خواهد شد . اين روش به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت.

ثانياً : در خصوص نحوه توزيع كارت تصويب شد به روش سابق و از طريق كانون ها باشد در عين حال مقرر شد كه به سازمان سنجش اعلام شود در بررسي موارد اسكن شده ارسالي پيش از صدور كارت دقت كامل معمول دارد بديهي است به هر حال ثبت نام داوطلباني كه در آزمون پذيرفته شده اند منوط به آن خواهد بود كه كانون هاي مربوط صحت واصالت مدارك ايشان را احراز نمايند.

ثالثاً : ثبت نام و شركت وكلاي دادگستري عضو كانون هاي وكلا درآزمون ممنوع است .

ب - شوراي اجرايي براين اعتقاد راسخ است كه ادبيات فارسي ، زبان خارجه ، آئين نگارش حقوقي ، زبان عربي در حد استفاده از متون ، قواعد فقه ، مباحثي از قوانين مختلف كه فعلا در آزمون مطرح نمي شود ( از جمله امور حسبي ، حقوق ثبت ، مباحث مربوط به وكالت دادگستري ، حقوق كار، حقوق محيط زيست و امثال اينها ) بايد حتماً در آموزش كارآموزان وكالت منظور شود . بديهي است رعايت اولويت ها و نيز آموزش تخصصي هر يك از موارد - به نحوي كه حجم آموخته هاي كلي و مواردي كه هر فرد به لحاظ علاقه خاص به طور تخصصي به آن مي پردازد با مدت كارآموزي و امكانات كانون ها سازگار باشد - ، قطعاً بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين مقرر شد موارد مذكور در دستور هيات عمومي همايش مازندران قرار گيرد و سپس در صورت تصويب هيات عمومي راهكارهاي اجرايي اين موارد در شوراي اجرايي بررسي و تصويب گردد .


بند دوم دستور جلسه : عدم تشكيل جلسه شوراي اجرايي در ماه مبارك رمضان

موضوع مطرح و به اتفاق آرا تصويب شد . بنابراين جلسه بعد در آخرين پنج شنبه شهريور ماه ( ۲۵/۶/۱۳۸۹ ) برگزار خواهد شد .

بند سوم دستور جلسه : هر مطلب ديگري كه كانون هاي محترم لازم بدانند.
الف- گزارش جناب آقاي مختاري مسئول محترم امور انفورماتيك كانون فارس كه كانون مذكور بررسي اتوماسيون امور كانونهاي عضو اتحاديه را برعهده گرفته است استماع شد . به طور خلاصه مبني بر اينكه اتوماسيون شامل
اولا: اتوماسيون امور مختلف كانونها
ثانيا: امور ارتباطي كانونها و اتحاديه
ثالثا: امور ارتباطي دفاتر وكلا و كانونها
خواهد بود . در حال حاضر از ميان شركت هاي مختلف داوطلب ، شركت پويا رايانه دنا انتخاب شده است و هزينه برآورد شده براي مرحله اول با احتساب تخفيف رقمي در حدود يازده ميليون تومان خواهد بود كه هر كانون در صورت تمايل به استفاده از اين سيستم مبلغ مذكور را مي پردازد.
ضمنا كارآيي اين سيستم منوط است به اقدام اوليه كانونها و اتحاديه براي تدوين و تصويب حداقل سه آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان كانونهاي وكلاي دادگستري، انضباط كار ، استخدام و بازنشستگي كاركنان اداري.
مقرر شد مراتب مذكور به كانونها اعلام شود كه با توجه به مقتضيات و نيازهاي هر كانون با در نظر گرفتن متون قانوني لازم الاتباع راجع به هر مورد در اين خصوص اظهار نظر فرمايند . ضمنا با توجه به جلسه كميسيون انفورماتيك اتحاديه كه براي بررسي موضوع در تاريخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ برگزار خواهد شد شوراي اجرايي به هيات هاي محترم مديره توصيه مي كند نماينده انفورماتيك خود را با اختيارات كامل در خصوص موافقت اصولي با موارد مذكور به جلسه اعزام فرمايند.

ب- پيشنهاد كانون محترم آذربايجان شرقي در مورد اينكه هرگاه افراد مشمول ماده ۸ لايحه استقلال ازكانوني تقاضاي صدور پروانه وكالت يا كارآموزي مي كنند كانون مذكور به منظور احراز حسن شهرت از كليه كانونهاي سراسر كشور وضعيت سوابق ايشان را استعلام كند و كانونهاي طرف استعلام مكلف به پاسخ دقيق و صريح باشند ، مطرح و تصويب شد.

ج- اولا: پيشنهاد كانون محترم اصفهان در خصوص تجويز برپايي شعبي از اتحاديه در كانونها با توجه به عدم منع اساسنامه اي آن مطرح و با توجه به اينكه فعلا اختصاص اتاقي در هر كانون به اتحاديه تصويب شده است ، مقرر شد تصويب اين مورد در دستور كار همايش بعدي قرار گيرد.

ثانيا : كانون محترم اصفهان خلاصه اقدامات معموله در مورد برگزاري همايش موسوم به وكالت در هزاره سوم را بيان فرمودند.
ماحصل آن اينكه كانون محترم اصفهان از نظر اصولي با برگزاري اين همايش در سطح ملي موافقت و كميته اي مشتمل بر شش نفر جهت مسائل اجرايي انتخاب فرمودند النهايه درخواست كانون اصفهان اين است كه اتحاديه با توجه به جنبه ملي كار از نظر معنوي از كانون اصفهان براي برگزاري اين همايش حمايت كند . بديهي است كمك هاي مادي اتحاديه و كانون هاي محترم نيز مغتنم خواهد بود. مقرر شد كانون محترم اصفهان ابعاد كار ، مطالبي را كه مطرح خواهد شد و محور هاي همايش و روشهاي اجرايي را تدوين و تنظيم خواهند كرد لكن در اين راستا كانون هاي محترم ديگر كليه نظريات خود را در خصوص اجراي برگزاري با شكوه تر و بهتر همايش چه از نظر شكل و چه از نظر محتوا به كانون محترم اصفهان اعلام خواهند فرمود تا در تدوين برنامه مورد استفاده قرار گيرد. هر چند نمايندگان محترم شوراي اجرايي مراتب را به آگاهي هياتهاي محترم مديره برسانند و ازايشان بخواهند اين نظريات را حداكثرتا جلسه بعدي شوراي اجرايي مستقيما به نايب رييس محترم اتحاديه ، جناب آقاي انوري زاده ، مستقر در اصفهان اعلام فرمايند.

د- با توجه به برگزاري بسيار مطلوب برنامه صعود به قله دنا كه به مناسبت سالگرد تشكيل اتحاديه انجام شد ، مقرر شد هماهنگ كننده امور ورزش در اتحاديه نسبت به برنامه ريزي و تمشيت امور كوهنوردي و برگزاري اين برنامه در محدوده كانونهاي مختلف به عنوان مسئله داراي اولويت اقدام نمايند.

ه- پيشنهاد كانون محترم بوشهر دائر بر اعلام آمادگي مجدد براي برگزاري همايش در فصل و آب و هواي مناسب مطرح شد . توضيح دادند هتل هاي مناسبي با ظرفيت و امكانات كاملا كافي و در شان كانونهاي وكلا براي برگزاري همايش در بوشهر وجود دارد همچنين محل مناسب براي برگزاري جلسات همايش كه خالي از هرنوع مانع اجتماعي و عرفي است موجود مي باشد . لذا تقاضا دارد تاريخ مشخصي را براي برگزاري همايش در استان بوشهر تعيين كنيد.
مقرر شد موضوع در همايش مازندران مطرح و با توجه به مقتضيات مربوط به آب و هوا و شرايط اقليمي تاريخ معيني براي برگزاري همايش در استان بوشهر تعيين و اعلام شود.


جلسه در ساعت ۱۶ روزجاري با امضاي ذيل صورتجلسه خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا در ۲۸/۵/۸۹

بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا

در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۹ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا- به طور فوق العاده و اضطراري در محل هتل سيمرغ تهران ، با حضور اعضاي شوراي اجرايي و روساي كانونهاي وكلاي سراسر كشور تشكيل و در خصوص دستور جلسه بحث و اتخاذ تصميم شد:

دستور جلسه : برگزاري آزمون كارآموزي وكالت به صورت مستقل از اتحاديه توسط كانون مركز .

موضوع طرح و پس از بحث و تبادل نظر ، مقرر شد در خصوص نحوه برگزاري آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۸۹ در مورد پيشنهادات واصله راي گيري شود.

پيشنهاد اول كانون مركز
براي برگزاري آزمون ورودي وكالت كه در آذرماه برگزار خواهد شد، كانون وكلاي دادگستري مركز به همراه چهار كانون ديگر كه برگزيده همه كانونهاي وكلاي دادگستري ميباشند در زمينه طرح پرسش ها و نظارت تام بر شيوه انجام آن از سوي سازمان سنجش اقدام نمايند
۱-آگهي مربوط به آزمون از سوي اتحاديه منتشر خواهد شد.
۲-اجراي آزمون در قلمرو هر كانون به عهده هيات مديره كانون همان استان خواهد بود.

راي گيري انجام و تصويب نشد.

اين پيشنهاد با تغيير عبارت ''مي باشند'' به ''خواهند بود'' و اضافه كردن عبارت '' و مباشر اجرا نيز خود اتحاديه خواهد بود '' به پيشنهاد آقاي دكتر كاشاني به متن ذيل مطرح و تصويب شد . مقرر شد متن مذكور به كانون مركز اعلام شود تا نظر خود را در خصوص آن اعلام نمايند. متن جديد به شرح زير مورد راي گيري قرار گرفت .

براي برگزاري آزمون ورودي وكالت كه در آذرماه ۱۳۸۹برگزار خواهد شد، كانون وكلاي دادگستري مركز به همراه چهار كانون ديگر كه برگزيده همه كانونهاي وكلاي دادگستري خواهند بود در زمينه طرح پرسش ها و نظارت تام بر شيوه انجام آن از سوي سازمان سنجش اقدام نمايند.

۱-آگهي مربوط به آزمون از سوي اتحاديه منتشر خواهد شد و مباشراجرا نيز خود اتحاديه خواهد بود.
۲-اجراي آزمون در قلمرو هر كانون بر عهده هيات مديره كانون همان استان خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۲۵/۶/۱۳۸۹

بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا

در تاريخ ۲۵/۶/۱۳۸۹ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا- با حضور اعضاي شوراي اجرايي تشكيل و موارد مندرج در دستور جلسه ارسالي به كانونهاي عضو، به شرح زير مورد بحث و اتخاذ تصميم قرار گرفت در آ غاز جلسه د ر خصوص وقايع ناگوار اخير كه ضمن آن به ساحت مقدس قرآن كريم حرمت شكني شده است مطالبي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد .

- نظر به اهانت برخي نابخردان به ساحت مقدس قرآن كريم و مغايرت و تعارض اين حركت با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران اين اقدام را به شدت محكوم مي كند .

دستور جلسه :
۱-بررسي و پي گيري امور مربوط به برگزاري آزمون ورودي ۱۳۸۹.
الف- زمان انتشار آگهي ( پس از تاييد سازمان سنجش ).
در دهه اول مهر ماه خواهد بود .


۲-آخرين اطلاعات در مورد دادخواست ابطال آيين نامه .
گزارش مربوط به اين بند استماع شد .

۳-يادآوري هماهنگ كنندگان و تعيين اولويت ها.

لزوم تعيين هرچه سريعتر هماهنگ كنندگان موارد مختلف و اولويت موضوع كارآموزي يادآوري شد . نماينده كانون محترم مازندران پيشنهاد فرمودند با توجه به اهميت مساله كارآموزي نمايندگان كانونهاي وكلا همايش دوروزه اي قبل از همايش مازندران در تهران و در محل اسكودا برگزار و متن آيين نامه تنظيمي را بررسي كنند.
مورد تصويب شد و مقرر شد زمان برگزاري ترجيحا دو روز آخر هفته باشد كه متعاقبا به كانونهاي محترم اعلام خواهد شد.

۴-مواردي كه كانونهاي محترم درج آنها را در دستور كار همايش مازندران پيشنهاد فرموده اند :

الف – پي گيري تشكيل كانون وكلا در استانهايي كه شرايط لازم را دارند ( پيشنهاد كانون محترم كرمانشاه و ايلام).
ب- افزودن دروس ادبيات فارسي و حقوق ثبت و امور اراضي '' به آزمون ورودي سال ۱۳۹۰.
بنا به پينشهاد كانونهاي محترم ديگر موارد آتي در دستور همايش مازندران درج خواهد شد:
-پيش بيني ضمانت اجرا براي مصوبات اتحاديه با توجه به استقلال كانونها و ساير موازين ( پيشنهاد كانون محترم مازندران )
-دو مرحله اي شدن آزمون يا تجويز اين امر براي كانونهايي كه علاقمند به آن هستند ( پينشهاد كانون محترم مركز )
-تعيين ضوابط يكسان براي انتقالات وكلا بين كانونها ( پينشهاد كانون محترم مركز ).
-تصميم گيري نهايي در مورد اتوماسيون با عنايت به گزارش هيات اجرايي ( پيشنهاد اتحاديه ).
-موضع گيري جدي در قبال نمايشنامه ها و فيلم ها و سريال هاي موهن نسبت به وكلا و وكالت ( پيشنهاد كانون محترم خراسان و زنجان ).
        
جلسه كه در ساعت ۹ صبح آغاز شده بود در ساعت ۱۷ خاتمه يافت .
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۱۵/۶/۱۳۸۹

دستور جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۹ شوراي اجرائي
حسب دعوت قبلي و ارسال دستورجلسه به كانونهاي محترم عضو اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي داگستري ايران – اسكودا- جلسه شوراي اجرايي اتحاديه در تاريخ ۱۵/۷/۱۳۸۹ در محل دفتر اتحاديه در تهران تشكيل و نسبت به موارد زير بحث و اتخاذ تصميم شد:

۱-بررسي مجدد وضعيت شركت دارندگان معافيت تحصيلي (دانشجويان كارشناسي ارشد) در آزمون سال ۱۳۸۹
آگهي اصلاحي ثبت نام آزمون ورودي سال ۱۳۸۹ كانونها قرائت و تصويب شد.

۲-تهيه فيلم مستند از وضعيت وكلا و كارآموزان و كانونهاي وكلاي دادگستري كشورهاي ديگر
بررسي اين بند به جلسات بعد موكول شد

۳-بررسي نهايي دستور همايش مازندران كه موارد آن فعلاً به شرح ذيل است:

الف- پذيرش كانون محترم وكلاي لرستان در اسكودا
مطرح و تصويب شد

ب - تعيين منابع مطالعه و افزودن موادي به دروس آزمون ورودي از سال آينده: عربي-ادبيات فارسي يا آيين نگارش-زبان خارجه-حقوق ثبت و اراضي-امور حسبي-مباحث وكالت دادگستري-حقوق كار-حقوق محيط زيست و موارد احتمالي ديگر (پيشنهاد كانونهاي محترم مركز و كرمانشاه و ايلام)

موار ذيل به ترتيب تقدم در همايش مازندران مطرح خواهد شد :
اولا : آيا بايد موادي به دروس آزمون ورودي اضافه شود؟
ثانيا: اگر پاسخ مثبت بود، چه موادي؟
ثالثا: آيا بايد موادي به دروس مورد اختبار اضافه شود؟
رابعا: اگر پاسخ مثبت بود ، چه موادي؟
مقرر شد در خصوص موارد فوق كانونهاي محترم مركز و كرمانشاه بررسي فرموده ، گزارش تحليلي و توجيهي خود را حداكثر تا پايان مهرماه به اسكودا اعلام فرمايند تا جهت آگاهي همه كانونها ارسال شود.
گزارش هاي رسيده در همايش مازندران مطرح خواهد شد. بديهي است در گزارش هاي توجيهي و تحليلي تكليف تعيين منابع نيز مشخص خواهد شد.

پ- دو مرحله اي شدن آزمون يا تجويز امر براي كانونهايي كه علاقمند به آن هستند. (پيشنهاد كانون محترم مركز)
تصويب شد

ت- وضعيت شركت دارندگان معافيت تحصيلي در آزمون ورودي تصويب شد

ث- تعيين ضوابط يكسان براي انتقال وكلا بين كانونها. (پيشنهاد كانون محترم مركز)
مقرر شد كانون محترم مركز حداكثر تا پايان مهرماه آيين نام و ضوابط موجود در آن كانون را به اسكودا ارسال فرمايند تا جهت اطلاع ساير كانونها ارسال شود. بديهي است كه درج مورد در دستور همايش مازندران تصويب شد.

ج - تصميم نهايي در مورد اتوماسيون با عنايت به گزارش هيات اجرائي (پيشنهاد اسكودا)
مقرر شد با وصول گزارش هيات منتخب موضوع در همايش مطرح شود.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ روز جاري با امضاي ذيل صورتجلسه خاتمه يافت
بالا
فهرست اصلي


  * دستور جلسه شوراي اجرايي مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۹ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

بسمه تعالي


در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۸۹ جلسه شوراي اجرايي اتحادديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا- تشكيل و در خصوص موارد مندرج در دستور جلسه ارسالي به كانونها ، به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد:

بند اول دستور جلسه : برگزار ي همايش مازندران

گزارش مربوطه توسط رياست محترم اسكودا ارائه شد.

بند دوم دستور جلسه: بررسي مسائل مربوط به برگزاري آزمون ورودي ۱۳۸۹
الف - گزارش برگزاري آزمون سال ۱۳۸۹ به اطلاع شوراي محترم اجرايي رسيد. در مورد نحوه اطلاع رساني نسبت به سوالات و گزينه هاي صحيح تصويب شد بلافاصله پس از پايان اين جلسه در سايت اتحاديه درج شود.

ب – به منظور پرداخت پاداش به كساني كه در برگزاري آزمون به هر نحواز انحاء فعاليت و مدخليت داشته اند تصويب شد مبلغ سال قبل به علاوه بيست درصد هزينه شود. در اين خصوص به رييس اتحاديه تفويض اختيار شد كه به هر نحو مقتضي اقدام نمايند.

بند سوم دستور جلسه: موارد مربوط به ماده ۱۸۷مكرر
گزارش اقدامات كانونهاي مختلف من جمله كانون هاي كرمانشاه ، فارس، خراسان و مركز استماع شد و با توجه به وضعيت موجود تصويب شد كانونهاي محترم كميسيونهاي امور پارلماني خود را فعال تر فرموده ، در راستاي روشنگري در باب مشكلات و معايب ماده مذكور تلاش فرمايند وبه طور كلي شوراي اجرايي به كانونهاي محترم توصيه ميكند جلسات مرتب با نمايندگان محلي هر كانون داشته باشند و مطالب مربوط به قوانيني را كه در دست تدوين يا تصويب است مورد بررسي كارشناسي قرارداده ، ذهن نمايندگان محترم را در خصوص جزئيات فني و حقوقي لوايح و طرح ها روشن فرمايند. ضمنا شوراي اجرايي تصويب كرد هيات رييسه نسبت به تشكيل و فعال سازي كميسيون هاي هماهنگي اتحاديه سريعتر اقدام كند و براي كميسيون هماهنگي پارلماني اولويت قائل شود.

بند چهارم دستور جلسه: طرح قانون جامع وكالت
گزارش مربوط به طرحي كه با امضاي ۱۵۰ نفر ا ز نمايندگان محترم مجلس در خصوص ضوابط وكالت دعاوي تقديم مجلس واعلام وصول شده است استماع شد، نهايتا با توجه به اينكه پيش نويس قانون وكالت به وسيله كميسيون منتخب شوراي اجرايي اسكودا تهيه شده و پس از ارسال آن براي كانونهاي محترم نظريات اصلاحي پاره اي از كانونها نيز واصل گشته است، تصويب شد اين نظريات در اختيار كميسيون منتخب قرار گيرد. كميسيون منتخب پس از تلفيق آنها با متن تنظيمي خود، متن اخير با متن طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس مقابله و مواردي را كه تغيير و اصلاح طرح مجلس را لازم مي بينند مستدلا و جداگانه متذكر شود تا با قيد فوريت اكيد در اختيار نمايندگان محترم مجلس به ويژه اعضاي محترم كميسيون حقوقي و قضايي قرار داده شود. مهلت اجراي اين امر براي كميسيون ويژه حداكثر روز از تاريخ تحويل نظريات كانونها به آخرين عضو كميسيون خواهد بود و كميسيون محترم حسب مورد ميتواند در تهران ، شيراز، كرمانشاه يا مشهد تشكيل جلسه دهد. اسكودا كليه هزينه هاي مربوط را تامين خواهد كرد.

بند پنجم دستور جلسه: ارائه نمونه دفترچه تمبر مالياتي
نظر به اينكه مشخص شد در برخي از كانونها اصولا از دفترچه تمبر مالياتي استفاده نمي شود و اداره دارايي نيز در اين مورد همكاري نميكند، مقرر شد با كانونهاي عضو مكاتبه شود كه نسبت به اصل موضوع با اداره دارايي محل و داد گستري هماهنگي لازم را معمول دارند سپس دفترچه هاي يكنواخت براي همه كانونها ارسال و خواسته شود ابطال تمبر وكالتنامه را صرفا پس از اعلام مراتب در دفترچه تمبر انجام دهند.
ضمنا از كانونهاي محترم خواسته شود مذاكرات لازم را با دارايي محل نيز درخصوص تدوين تفاهم نامه معمول دارند.

بند ششم دستور جلسه: پشنهاد تشكيل وكلاي بدون مرز
با توجه به مقررات قانوني اجابت اين درخواست مقدور نمي باشد. به رد آن اظهار نظر شد. مضافا اينكه از محدوده وظايف و اختيارات اسكودا نيز خارج است.

بندهفتم دستور جلسه: بررسي موارد عملياتي مندرج در نامه ۶۸۱۵- ۲۳/۸/۱۳۸۹
الف- در خصوص مادتين ۸ و ۱۲ آيين نامه صندوق حمايت با توجه به توضيحات نمايندگان محترم كانون مركز در خصوص حل قضيه و نظر به عدم اعلام آن از جانب كانون مركز مقرر شد موضوع پي گيري شود.
ب- درخصوص افزايش هزينه تمديد پروانه ، نتيجه مذاكرات شفاهي با آقاي دكتر كاشاني به استحضار حضار محترم رسيد و مقرر شد موضوع پي گيري شود.
ج- كانونهاي محترم مركز و همدان اعلام فرموده اند در سال بعد (۱۳۹۰) آزمون خود را دو مرحله اي برگزار خواهند كرد.
د- تصريح شد موضوع لزوم داشتن معافيت دائم يا برگ پايان خدمت براي داوطلبان شركت در آزمون سال ۱۳۹۰ مجددا تصريح و اعلام شود.
ه – بندهاي ۵ در مورد ماده ۱۸۷ مكرر و ۶ در مورد اعلام ارسال نام كانديداهاي هيات مديره مقارن ارسال به دادگاه انتظامي به اسكودا و تشريح و تبيين مواردي كه قبلا در بيانيه اسكودا در خصوص مورد تصريح شده بود يادآوري شد.


بند هشتم دستور جلسه: موارد ديگري كه ممكن است مورد توجه كانونهاي محترم باشد
الف- مسئله برگزاري كنگره ملي وكلا در پانزدهم ارديبهشت ۱۳۹۰ در اصفهان مطرح و از جانب جناب آقاي دكتر تقي خاني ، مسئول و دبير همايش توضيحاتي داده شد ،‌تصويب شد اولا نام و آرم اتحاديه به عنوان يكي از حمايت كنندگان برگزاري در آگهي ها و مدارك همايش مطرح شود. ثانيا مبلغ ده ميليون تومان از جانب اتحاديه به عنوان كمك بلاعوض در اختيار اين كنگره از طريق دبير همايش قرار گيرد.
ب– تصويب شد به كانونهاي عضو اعلام شود اولا در صورت تمايل مراتب پشتيباني خود را از برگزاري كنگره اعلام نمايند. ثانيا چنانچه تمايل و امكان داشتند از نظر مالي نيز اين كنگره را حمايت كنند. ب

ج- به پيشنهاد كانون محترم فارس تصويب شد برگزاري اين كنگره با هماهنگي و مباشرت اتحاديه به صورت سالانه و هر سال در مقر يكي از كانونهاي عضو در دستور كار همايش بعدي اسكودا قرار گيرد.

د- پي گيري شرح وظايف بازرسان يادآوري شد

جلسه در ساعت ۱۶:۱۵ روز جاري با امضاي ذيل صورتجلسه خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) مورخ ۲۸/۱۱/۸۹

جلسه شوراي اجرايي در روز پنج شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ ساعت ۹ صبح د ر ساختمان اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) آغاز شد و موارد ذيل مورد بحث و بررسي و نهايتا اتخاذ تصميم قرار گرفت .

در ابتدا پيش از دستور مفاد نامه مدير عامل محترم صندوق حمايت خطاب به رياست محترم كانون مركز و رياست محترم مجمع عمومي صندوق كه رونوشت آن به اتحاديه ارسال شده است به اطلاع حاضران رسيد و چون درمورد آن ابهاماتي وجود داشت مقرر شد نامه مذكور و فهرست ضميمه آن براي كليه كانون ها ارسال شود.


ا : تنظيم دستور همايش قم ( برگزاري كنگره ملي وكلا با مباشرت اتحاديه به صورت سالانه و هر سال در مقر يكي از كانونها)

تصويب شد اين مورد د ر دستور همايش قم قرار گيرد با اين توضيح كه در صورت تصويب اصل آن هيات عمومي به شوراي اجرايي برا ي عملياتي كرد ن مورد تفويض اختيار كند.

۲ : شرح وظايف كارآموزي

تصويب شد از كانونهاي محترم خواسته شود در صورتي كه هنوز نظريات خود را درخصوص شرح وظايف كارآموزي به اسكودا اعلام نفرمودند حداكثر تا ۲۵ اسفند اعلام نظرنمايند.
اين موارد جمع بندي و برا ي كليه كانونهاي محترم ارسال خواهد شد در صورتي كه لازم باشد جلسه ديگري از نمايندگان كانونهاي محترم كه د ر تدوين اين مجموعه دخالت داشته اند تشكيل خواهد گشت و به هر حال در همايش قم صرفاً مواردي كه از طرف كانونها ي محترم در مورد آنها ملاحظات خاصي وجود دارد مطرح ومواردي كه نسبت به آنها موردي اعلام نشده تصويب شده تلقي شود.

۳: مبادله اطلاعات در مورد طرح قانون وكالت و ساير موارد

توضيحات تعدادي از حضار محترم در خصوص مسائل مربوط به طرح جامع وكالت وسايرموارد مرتبط استماع و مقرر شد : كانونهاي محترم به نحو مقتضي از كليه امكانات و ارتباطات خود جهت روشنگري درزمينه مسائل مربوط به قانون وكالت استفاده و نتيجه اقدامات را جهت انعكاس به كليه كانونها به اسكودا اعلام فرمايند و كميسيون منتخب تدوين پيش نويس قانون وكالت حداكثر ۱۵ اسفند ماه تشكيل جلسه داده و موارد اصلاحي اعلامي كانونهاي محترم را در متن تدوين شده – عندالاقتضاء – اعمال فرمايند.


۴ : جشن استقلال كانون

در خصوص جشن استقلال كانون و جايگاه وكيل دادگستري كانونهاي محترم عضو نسبت به برگزاري مراسم مناسب اقدام لازم مبذول و ضمن دعوت و هماهنگي با اربابان جرايد و مديران رسانه ملي رسالت وكيل دادگستري و حفظ استقلال وكلاي دادگستري را تبيين فرمايند .

۵ : مسابقات واليبال

با توجه به تدوين آيين كار كميسيون هاي ورزش كانونها موضوع از طريق اين كميسيون ها پيگيري خواهد شد.

۶ : آيين كار و شرح وظايف كميسيون ماده ۵۵ و بازرسي و نظارت ( مكاتبه ۶۵۹۶-۲۰/۷/۸۹)

آيين كار و شرح وظايف كميسيون ماده ۵۵ و بازرسي و نظارت تدوين شده از ناحيه كانون محترم فارس كه جهت اظهارنظر به كانون هاي محترم عضو ارسال شده است مطرح ، مقرر گرديد مراتب به همه كانونهاي محترم مجدداً منعكس شود تا نقطه نظرات خود را حداكثر تا پايان اسفند ماه اعلام فرمايند و در دستور همايش قم صرفاً موارد اعلامي مطرح ومابقي مواد تصويب شده تلقي خواهد شد.

۷ : آيين كار نقل و انتقالات وكلا ( مكاتبه ۶۸۱۵- ۲۳/۸/۸۹)

در خصوص آيين نامه نقل و انتقالات كه پيشتر جهت كانونها ارسال و صرفاً از كانونهاي زنجان ، قزوين ،آذربايجان غربي پاسخ واصل شده مقرر شد به شرح بند هفتم عمل شود.

۸ : هر مطلب ديگري كه مورد نظر كانونهاي محترم باشد.

الف – پيشنهاد كانون محترم مركز در خصوص اصلاح مقررات صندوق حمايت مطرح گرديد ، مقرر شد با لحاظ قانوني كه در دست تصويب است ، كانون هاي محترم عضو نقطه نظرات خود را تدوين و تا پايان اسفند ماه به اسكودا اعلام تا ضمن دعوت از نمايندگان صندوق در كانون نظريات واصله مورد بررسي واقع و ضمن جمع بندي آنها ، در همايش قم مطرح گردد.
بديهي است از هيات مديره صندوق براي شركت درهمايش قم دعوت خواهد شد.

ب - پيشنهاد كانون محترم كرمانشاه و ايلام در خصوص تدوين منشور اخلاقي وكلا و كارآموزان و پيشنهاد آن كانون در خصوص انتخاب سالانه وكيل نمونه استاني و ملي مطرح ومقرر شد د ردستو ر همايش قم قرار گيرد و در صورت تصويب هيات عمومي و اعطاي مجوز،شوراي اجرايي نسبت به تدوين جزئيات و تدوين منشور و ضوابط انتخاب وكيل نمونه اقدام لازم معمول دارند.

پ – پيشنهاد كانون محترم آذربايجان شرقي در خصوص تعيين ضوابطي براي اولويت داوطلبان بومي درآزمون ورودي كانونها مطرح و مقرر گرديد در دستور همايش قم قرار گيرد .

ت - پيشنهاد كانون محترم فارس در مورد چگونگي نظارت بازرسان اسكودا پيش و د ر ضمن و بعد از برگزاري همايش هيات عمومي به منظور تنظيم گزارش د ردستور همايش قم قرار گيرد. مقرر شد كانون محترم فارس پيشنهاد تفصيلي خود را جهت انعكاس به كانونها حداكثر تا پايان اسفند ماه به اسكودا تسليم فرمايند .


جلسه در ساعت ۱۳ پايان يافت .
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) در تاريخ ۲۹/۲/۹۰

بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۰ جلسه شواري اجرايي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا تشكيل و در خصوص دستور جلسه بحث و به شرح زير تصميم گيري شد:

بند اول دستور جلسه : پي گيري عملياتي شدن مصوبات همايش قم (موضوع نامه ۷۵۵۰- ۱۰/۲/۱۳۹۰ )
بند اول دستور مورد بررسي قرار گرفت و لزوم اقدام همه كانونهاي محترم، كه البته تعدادي از آنها هم اكنون نيز اقدام فرموده اند ، در خصوص عملياتي كردن مصوبات هيات عمومي اسكودا در همايش قم يادآوري شد. ضمنا اعضاي حاضر اين معني را كه نمايندگان منتخب جهت شركت در بررسي پيش نويس قانون جامع وكالت و ساير موارد بايد حتما وقت حضور مستمر در جلسات را داشته باشند و به حضور منظم متعهد شوند تذكر دادند.

بند دوم دستور جلسه: تشكيل كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ جهت تعيين تعداد كارآموزان سال ۱۳۹۰

بند دوم ستور مطرح و تصويب شد كانونهاي محترم در اجراي مصوبه قبلي اسكودا كميسيون موضوع تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را به نحوي دعوت فرمايند كه اعلام نتيجه تا پايان خرداد ماه به اتحاديه ميسور باشد.

بند سوم دستور جلسه : ارسال بانك سوال با تاكيد بر منابع و كيفيت سوالات.
موارد مربوط به بانك سوال و كيفيت آن مطرح و تصويب شد كه منابع سوالات صرفا متن قوانين و آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور باشد و خارج از اين دو منبع سوالي طرح نشود.


بند چهارم دستور جلسه : بررسي نظر كانونهاي محترم در مورد اساسنامه يكسان (تيپ) موسسات حقوقي.
موضوع تدوين متني بر مبناي متن پيشنهادي كانون محترم اصفهان و كانون محترم مركز كه متعاقبا به وسيله افراد متخصص در امر تنظيم اساسنامه ها بررسي و متن سومي تنظيم شده است مطرح و مقرر شد متن نهايي در اختيار كليه كانونهاي محترم قرار گيرد كه تا زمان تشكيل جلسه بعدي شوراي اجرايي نسبت به بررسي آن اقدام فرمايند و صرفا مواردي را كه نسبت به آنها ايراد يا تاملي دارند كتبا و پيش از جلسه بعد شوراي اجرايي به اسكودا اعلام نمايند تا در شوراي اجرايي مطرح شود. در اين جلسه صرفا موارد اعلامي كانونهاي محترم مطرح و ساير مواد تصويب شده تلقي خواهد شد.


بند پنجم دستور جلسه: هر مطلب ديگري كه كانونهاي محترم طرح آن را در شوراي اجرايي لازم بدانند.
مطالبي در خصوص كنگره ملي وكلا و ساير موارد مبتلابه كانونها و وكلا مطرح و بررسي شد و مورد توجه حضار قرار گرفت. جلسه در ساعت ۱۳:۱۵ ختم و برگزاري جلسه بعدي با توجه به مسائل ناشي از تداخل تعطيلات و موارد جنبي ديگر به روز پنجشنبه ۱۶/۴/۱۳۹۰ موكول شد.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)۱۶/۴/۱۳۹۰

بسمه تعالي


در تاريخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در محل اتحاديه تشكيل و در خصوص دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد.

بند اول دستور جلسه : مسائل مربوط به آزمون و نحوه برگزاري:

الف- امنيت آزمون : موارد مختلفي در مورد امنيت آزمون مورد بحث قرار گرفت . ضمنا تصويب شد داوطلبان در موقع ورود به جلسه امتحان حتما اصل شناسنامه عكس دار و كارت ملي همراه داشته باشند. ضمنا در موقع ثبت نام از پذيرفته شدگان كارت ورود به جلسه با شناسنامه ايشان مقابله خواهد شد.


ب- روش جاري انتخاب و طرح سوال:
روش جاري سوالات به ترتيب سال هاي گذشته خواهد بود و سوالات در مواردي كه در بانك سوال تنظيمي كانونهاي محترم موجود باشند پس از بررسي حتي المقدور تكراري نبودن آنها و مميزي عدم خروج سوال از متن قانون و رويه قضايي انتخاب خواهند شد . در صورتي كه در موردي سوال در بانك سوال موجود نباشد طراحان راسا و في المجلس اقدام خواهندكرد . شوراي اجرايي به رييس اتحاديه تفويض اختيار كرد كه بر انجام موارد فوق به هر نحو مقتضي بداند مديريت كند.بديهي است مبناي انتخاب سوال صرفا پرسش هاي تنظيم شده بر روي فرم هاي ارسالي براي كانون هاي محترم خواهد بود و سوالاتي را كه طراحان في المجلس طرح مي فرمايند ايضا بر روي فرم هايي خواهد بود كه در جلسه در اختيار ايشان قرار داده خواهد شد و استفاده از سوالات نوشته شده قبلي كه به وسيله طراحان محترم ارائه شود مطلقا مجاز نخواهد بود. مجموعه هاي قوانين لازم و آراء وحدت رويه قضايي در اتحاديه در اختيار طراحان قرار خواهد گرفت.

پ- تعيين معيار براي داوطلبان بومي:
تصويب شد بررسي تعيين مقررات اولويت داوطلبان بومي ادامه يابد لكن در آزمون سال ۱۳۹۰ در اين مورد اقدامي امكان پذير نخواهد بود.

ت- ويژگي هاي محل برگزاري:
توصيه شد حتي المقدور سالن يا سالنهايي كه مشتمل بر اجزا نباشد براي آزمون پيش بيني شود .

ث- صدور كارت اينترنتي در صورت عدم امكان مميزي مدارك در موقع تحويل كارت:
تصويب شد صدور و تحويل كارت از طريق اينترنت و با فاصله اي كه از ده روز از امتحان بيشتر نباشد صورت گيرد. بديهي است مدارك داوطلبان پذيرفته شده در موقع ثبت نام مجددا مميزي خواهد شد و در صورت عدم انطباق شرايط ايشان با آنچه در آگهي ثبت نام اعلام شده قبولي ايشان در آزمون كان لم يكن خواهد بود.

ج- ملاحظات مربوط به مرحله دوم كانون مركز:
مراتب مربوط به برگزاري دو مرحله اي آزمون كانون مركز به آگاهي اعضاي محترم شوراي اجرايي رسيد .


۲- هرموضوع ديگري كه كانونهاي محترم لازم بدانند:
الف- هزينه ثبت نام ازمون سال ۱۳۹۰ مطرح و ابتدا گزارش مربوط به مذاكرات با سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع شوراي محترم اجرايي رسيد مبني بر اينكه هزينه مورد مطالبه از ناحيه اين سازمان قريب به صد درصد افزايش يافته است.
نمايندگان محترم كانونها توضيح دادند كه مطمئنا هزينه برگزاري آزمون در محل نيز با توجه به افزايش عوامل موثر در هزينه به شدت افزايش يافته است. بنابراين هزينه سرانه ثبت نام معادل شصت هزار تومان تعيين گرديد.
ب- با توجه به تصويب صدور كارت اينترنتي كه مستلزم در دست بودن نشاني محل حوزه هاي امتحاني و گنجايش آنهاست ، مقرر شد كانونهاي محترم نشاني حوزه ها و گنجايش هر يك از آنها را حداكثر تا پنجم آبان به اتحاديه اعلام فرمايند.

جلسه در ساعت ۱۳ با امضاي ذيل صورتجلسه به پايان رسيد.

توجه

در آزمون سال ۱۳۹۰ فقط كساني كه برگ پايان خدمت يا معافيت دائم و گواهي فراغت از تحصيل ( دانش آموختگي) داشته باشند مي توانند ثبت نام كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي برگزاري انتخابات هيات رئيسه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

درج شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۸/۶/۹۰
                                       
نظر به اينكه دوره تصدي هيات رئيسه اسكودا روبه پايان است و انتخابات هيات رئيسه به منظور انتخاب رئيس، دو نايب رئيس و دو بازرس اسكودا در هيات عمومي آينده –كه در گرگان با ميزباني كانون محترم گلستان در ۲۳/۹/۱۳۹۰ تشكيل خواهد شد- برگزار مي شود، در اجراي ماده ۲۰ آيين كار اسكودا از داوطلبان احراز اين سمتها تقاضا مي شود درخواست كتبي خود را همراه با تصوير صفحات دوم و سوم پروانه وكالت و صفحه اي كه در آن آخرين تمديد پروانه درج شده است به دفتر اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران به نشاني: تهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان هفدهم (شفق)، شماره ۲۰، طبقه دوم ازطريق پست سفارشي پيشتاز ارسال فرمايند.
نكات قابل توجه:
۱-به موجب ماده ۱۲ اساسنامه اسكودا داوطلبان بايد داراي حداقل ۸ سال سابقه وكالت پايه يك يا ۴ سال سابقه وكالت و ۴ سال قضاوت باشند.

۲-به موجب ماده ۲۲ اساسنامه اسكودا رئيس اسكودا و نواب رئيس و بازرسان مي توانند از خارج هيات عمومي اسكودا و هيات هاي مديره كانونهاي عضو انتخاب شوند.

۳-داوطلبان محترم در تقاضاي خود خلاصه اي از سوابق علمي و حرفه اي و اجتماعي خود را مرقوم فرمايند.

۴-مهلت ارسال تقاضا يك ماه از تاريخ درج آگهي در روزنامه است. درعين حال كانونهاي محترم نيز مراتب را به نحو مقتضي به اعضاي خود اعلام خواهند فرمود.

۵-به نامه هايي كه پس از انقضاي مهلت واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶-در پايان مهلت، مشخصات داوطلبان به همه كانونهاي عضو اعلام خواهد شد تا مورد امعان نظر اعضاي محترم هيات هاي مديره قرار گيرد.

رئيس شوراي اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز

درج شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۸/۶/۹۰
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۰

بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ۲۸/۷/۱۳۹۰

حسب دعوت قبلي ، جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در محل اتحاديه در تاريخ ۲۸/۷/ ۱۳۹۰تشكيل و در خصوص دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد:

بند اول دستور جلسه : برگزاري انتخابات هيات رييسه اسكودا براي دو سال آينده
گزارش آگهي ثبت نام داوطلبان و اينكه درخواستها تا پايان وقت اداري روز شنبه ۳۰/۷/۹۰ نيز پذيرفته خواهد شد به اطلاع حضار رسيد.


بند دوم دستور جلسه : تنظيم دستور جلسه هيات عمومي اسكودا ( گلستان ۲۳ و ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۰ )

الف – برگزاري انتخابات هيات رئيسه و بازرسان

ب- معيار تعيين تعداد كارآموزان در تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت:
اولا: با توجه به جنبه فني قضيه و لزوم كارشناسي در خصوص آن ، درج مورد در دستور جلسه همايش گلستان رد و مقرر شد مواردي كه از كانونهاي محترم اعلام شده است به علاوه ساير مواردي كه اعلام خواهد شد جمع بندي و به كانونهاي محترم اعلام شود تا در آتيه به طرق مقتضي مورد تصميم گيري قرار گيرد.
ثانيا: با توجه به اينكه مركز مشاورين قوه قضاييه بدون توجه به ضوابط لايحه استقلال و آيين نامه اجرايي آن كه به موجب آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ براي اين تشكيلات نيز متبع است اقداماتي مي كند مقرر شد موارد عدم توجه مركز مشاورين قوه قضاييه به اين ضوابط به رياست محترم قوه قضاييه اعلام شود.


پ- شرح وظايف كميسيون نظارت و بازرسي.
مقرر شد متن تنظيمي كانون محترم فارس تحت عنوان '' آيين كار و شرح وظايف كميسيون ماده ۵۵ و بازرسي و نظارت '' كه قبلا نيزبراي كانونهاي محترم ارسال شده است با متن تنظيمي كانون محترم مركز در همين خصوص تلفيق و پيش از جلسه بعدي شوراي اجرايي براي كانونها ي محترم ارسال و خواسته شود نظريات خود را مشخصا در مورد موادي كه اصلاح يا تغيير آن را لازم مي دانند در جلسه بعدي شوراي اجرايي اعلام فرمايند سپس متن در همايش گلستان مطرح و فقط درباره موادي كه محل بحث و مناقشه باشد راي گيري و مابقي تصويب شده تلقي شود.

ت- مشخص كردن اينكه پروانه اي با راي دادگاه صادره شده است در متن پروانه ها.
تصويب شد كه در دستور همايش قرار گيرد.


ث- تاكيد شد از رياست مدير عامل محترم صندوق حمايت جهت شركت در همايش گلستان و اداي توضيحات لازم به همكاران دعوت به عمل آيد.

ج- ضوابط داوطلبان بومي.
مقرر شد گزارش بررسي هايي كه در زمينه تعريف داوطلبان بومي و نحوه اولويت دادن به ايشان انجام شده در همايش گلستان به اطلاع هيات عمومي برسد.

چ- پيشنهاد كانون محترم استان مركزي در خصوص اينكه به آن دسته از دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري كه در اختبار شركت كرده و قبول شده اند و فاقد گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم هستند اجازه داده شود تحت نظر كانون متبوع د رمدتي كه تحصيلشان ادامه دارد قبول وكالت كنند مطرح شد. تصويب نشد.

ح- مقرر شد برگزاري همايش هاي تخصصي از سوي كانونهاي وكلا، از نظر شكل و محتوا و تعيين ضوابط آن ، در همايش گلستان مطرح شود .

خ- پيشنهاد شد در خصوص محل اشتغال كارآموزان پس از فراغت از كارآموزي ماده ذيل به جاي ماده مشابه در شرح وظايف كارآموزي گنجانده شود:
'' محل اشتغال كارآموزان پس از فراغت از كارآموزي و قبولي در اختبار بر مبناي معدل ايشان در آزمون ورودي و معدل اختبار تعيين خواهد شد . كانونها محل كارآموزي قبول شدگان در آزمون را بر مبناي معدل آزمون مشخص مي كنند لكن اين موضوع حق مكتسبي براي كارآموز ايجاد نخواهد كرد.''

د- پيشنهاد كانون محترم كردستان در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي آمادگي براي آزمون ورودي كانونهاي وكلا مطرح و گنجاندن آن در دستور همايش گلستان تصويب شد.جلسه در ساعت ۱۵:۵۰ روز جاري با امضاي ذيل صورتجلسه به پايان رسيد. جلسه بعدي در روز پنجشنبه ۲۶/۸/۱۳۹۰ ساعت ۹ صبح در محل اتحاديه تشكيل خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * نامزدهاي انتخابات هيات رئيسه و بازرسان اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

با توجه به انقضاي دوره تصدي هيات رئيسه و بازرسان اسكودا در اجراي ماده ۲۰ آيين كار اسكودا و مواد ۱۲ و ۲۲ اساسنامه اسكودا ،آگهي ثبت نام داوطلبان عضويت هيات رئيسه در روزنامه اطلاعات و سايت اتحاديه درج و براي كانونهاي محترم نيز ارسال شد.فهرست اسامي همكاران محترمي كه براي سمت هاي رياست اسكودا، نيابت رئيس و بازرسي در مهلت مقرر ثبت نام كرده اند به شرح ذيل اعلام مي شود. ضمناً شرح حال (رزومه )نامزدها كه شرح حال خود را ارسال نموده اند براي كانونهاي محترم ارسال شده است.

جنابان آقايان به ترتيب حروف الفبا :

نامزدهاي رياست :
۱-سيد محمد جندقي كرماني پور كانون مركز
۲-دكتر حسين محمد نبي كانون مركز
۳-دكتر علي مندني پور كانون فارس

نامزدهاي نيابت رياست :
۱-محمد صادق آل محمد كانون خوزستان
۲-اسدالله اسلامي كانون اصفهان
۳-مصطفي انوري زاده كانون اصفهان
۴-سيد علي باقري تبار كانون مازندران
۵-محمد تربيت كانون اردبيل
۶-ناصرالدين حسيني كانون آذربايجان غربي
۷-مهدي عامري كانون خراسان
۸-شهرام فتحي نژاد كانون مركز
۹-دكتر حسن فرهودي نيا كانون آذربايجان شرقي
۱۰-صادق هژير كانون گيلان

نامزدهاي بازرسي :
۱-غلامرضا رياضي كانون گلستان
۲-دكتر مهدي شهلا كانون مركز
۳-محمد رضا شهيدي كانون قزوين
۴-احمد سعيد شيخي كانون كردستان
۵-حسين عسگري راد كانون مركز
۶-علي فرطوسي كانون خوزستان
۷-منصور مدح خوان كانون اصفهان
۸-محمد جعفر مقتدري كانون فارس
۹-بهروز يغمائي كانون مركز

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران۲۶/۸/۱۳۹۰

متعاقب دعوت قبلي ، جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در تاريخ ۲۶/۸/۱۳۹۰ در محل دفتر اتحاديه تشكيل و در خصوص موضوعات دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد.

بند اول دستور جلسه : بررسي نهايي دستور همايش هيات عمومي اسكودا در گلستان ( صورتجلسه ۲۸/۷/۱۳۹۰)

۱- تعيين معيار تعداد كارآموزان در تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت .

۲- شرح وظايف كميسيون بازرسي و ماده ۵۵ قانون وكالت
۳- ضوابط تعيين داوطلبان بومي و نحوه محاسبه اولويت آنها.
۴- بررسي و تعيين نحوه برگزاري همايش هاي تخصصي از سوي كانونهاي وكلا با لحاظ شكل و محتوا و ضوابط حاكم بر اين امر.
۵- جايگزيني ماده ذيل به جاي ماده مشابه در شرح وظايف كارآموزي: '' محل اشتغال كارآموزان پس از فراغت از كارآموزي و قبولي در اختبار برمبناي معدل ايشان در آزمون ورودي و معدل اختبار تعيين خواهد شد . كانون ها، محل كارآموزي قبول شدگان در آزمون را برمبناي معدل آزمون مشخص مي كنند ليكن اين موضوع حق مكتسبي براي كارآموز ايجاد نخواهد كرد'' .
۶- برگزاري دوره هاي آموزشي آمادگي براي آزمونهاي ورودي كانون هاي وكلا به وسيله كانون ها .
۷- نحوه همكاري كانون ها در نظارت بر امور وكالتي از قبيل امور مربوط به وكالت نامه ها و حوزه انجام وظيفه وكلا و امثال اين ها

بند دوم دستور جلسه : بررسي موضوع ثبت نام مجدد مركز مشاوران قوه قضاييه
-        بررسي موضوع ثبت نام مركز مشاوران قوه قضاييه.
-        بررسي و اتخاذ تصميم در مورد انقضاي مدت تعليق اجراي آيين نامه اجرايي لايحه استقلال.
-        بررسي طرح تقديمي نمايندگان محترم به مجلس شوراي اسلامي در خصوص پيش نويس قانون وكالت (كه مشتمل بر ۱۹۳ ماده است و با گزارش توجيهي به امضاي ۱۵۰ نفر از نمايندگان رسيده).


بند سوم دستور جلسه : موارد ديگري كه كانون هاي محترم طرح آن را لازم بدانند.

۱-        مشخص كردن اين كه پروانه وكالت به استناد راي دادگاه عالي انتظامي قضات صادر شده در متن پروانه در دستور همايش گلستان.
۲-        اخذ مجوز انتشار نشريه داخلي اتحاديه كانون ها از هيات عمومي با درج مورد در دستور همايش گلستان.

جلسه كه از ساعت ۹ صبح تشكيل شده بود در ساعت ۱۵:۳۰ با امضاي ذيل صورتجلسه خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا(۱۷/۹/۱۳۹۰)

بسمه تعالي

در تاريخ ۱۷/۹/۱۳۹۰جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در محل اتحاديه تشكيل و نسبت به دستور جلسه اعلامي بحث و موارد زير تصويب شد:

۱-بند اول دستور جلسه : گزارش برگزاري آزمون ۱۳۹۰ استماع شد.

۲- بند دوم دستور جلسه : برگزاري آزمون در شهريور ماه هر سال.
با توجه به پيشنهاد تعدادي از كانونهاي محترم در مورد تغيير زمان آزمون به نحوي كه با مشكلات ناشي از تغييرات جوي مواجه نشوند و با عنايت به اينكه سازمان سنجش در قراردادهاي تيپ خود صرفا ماه هاي ارديبهشت، خرداد، آذر و دي را از سازمان هاي غير دانشگاهي به عنوان زمان برگزاري آز مون ها مي پذيرد مقرر شد كارگروهي تشكيل شود و در اين مورد با توجه به عوامل موثره مختلف مطالعه و بررسي و نتيجه را به شوراي اجرايي اعلام كنند. به اين منظور نمايندگان محترم كانون هاي گيلان، مركز، قزوين، اردبيل و كردستان انتخاب شدند كه بلافاصله پس از برگزاري همايش گلستان در اين خصوص اقدام فرمايند


۳-بند سوم دستور جلسه : بررسي آخرين اطلاعات در مورد قانون وكالت ، اطلاعات واصله در مورد طرح نمايندگان محترم مجلس و لايحه قوه قضائيه به اطلاع حضار رسيد.

۴-بند چهارم دستور جلسه : هر مطلب ديگري كه كانونهاي محترم ضروري بدانند.


الف - نامه شماره ۳۱۶۶۴ مورخ ۸/۹/۹۰ كانون محترم مركز كه به شماره و تاريخ ۸۳۷۲ مورخ ۱۳/۹/۹۰ ثبت دفتر اسكودا شده است در خصوص امكان اعلام كانديداتوري داوطلبان عضويت در هيات رييسه تا روز انعقاد جلسه هيات عمومي مطرح شد نتيجه اين است كه با توجه به درج مهلت مقرر براي ثبت نام در ماده ۲۰ آيين كار اسكودا كه در آبان ماه ۱۳۸۸به تصويب هيات عمومي در تبريز رسيده و باعنايت به اينكه به موجب ماده ۲۲ اساسنامه اسكودا رييس و نواب و بازرسان ممكن است از خارج هيات عمومي و هيات هاي مديره كانون ها انتخاب شوند لذا پذيرش كانديداتوري افراد بدون رعايت مهلت مقرر در آيين كار امكان پذير نيست.

ب- پيشنهاد كانون محترم آذربايجان شرقي در مورد برگزاري انتخابات هيات رييسه اسكودا جدا از همايش ها و در تهران به طور منظم و در يك روز به نحوي كه امكان حضور داوطلبان موضوع ماده ۲۲ اساسنامه با هزينه شخصي در انتخابات ميسور باشد مطرح و مقرر شد شوراي اجرايي نسبت به بررسي همه جانبه موضوع از نظر انطباق مورد با اساسنامه و آيين كار و جنبه هاي مالي قضيه اقدام و نتيجه را در جلسات بعدي شوراي اجرايي مطرح كنند.

جلسه در ساعت ۱۴ با امضاي ذيل صورتجلسه به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات جلسه روسا و نمايندگان تام الاختيار كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور۱۷/۱۰/۱۳۹۰

متعاقب دعوت قبلي ، جلسه روسا و نمايندگان تام الاختيار كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در تاريخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ در محل اتحاديه تشكيل و در خصوص موارد زير بحث و اتخاذ تصميم شد.

۱- به منظور هماهنگي بين كانون هاي وكلاي دادگستري كشور در مورد اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت، به اتفاق آرا مقرر گرديد ضريب ۳۹/۱ كه حاصل نسبت تفاضل بالاترين نمره داوطلب آزمون امسال با نمره ۲۰ مي باشد لحاظ و بر همين مبنا براي كليه داوطلبان محاسبه و تعيين تكليف گردد. به عبارت ديگر معدل هر داوطلب در ضريب ياد شده ضرب و حاصل آن معدل داوطلب محاسبه مي گردد و كانون ها نيازهاي خود را بر مبناي نمره به دست آمده از بالا به پايين محاسبه و انتخاب خواهند كرد به نحوي كه مصوبات قبلي اتحاديه يعني ممنوعيت تنزل از معدل ۱۰ در سهميه آزاد و از معدل ۷ به پايين در سهميه ايثارگران رعايت گردد.
۲-اين مصوبه صرفا براي آزمون برگزار شده در سال جاري معتبر و قابل اجراست.
۳- پس از اعلام نتيجه قطعي آزمون توسط كانون هاي وكلاي دادگستري استان ها در روزنامه محلي ، داوطلبان حق خواهند داشت ظرف مدت ۵ روز اعتراض خود را كتبا به كانون هاي وكلاي مربوطه تسليم نمايند.

جلسه با امضاي صورتجلسه در ساعت ۱۳ به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ۲۰/۱۱/۱۳۹۰

بسمه تعالي

صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ۲۰/۱۱/۱۳۹۰

بنا به دعوت قبلي، جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – در تاريخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۰ در محل دفتر اتحاديه تشكيل و نسبت به مفاد دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد.

بررسي وضعيت و اتخاذ تصميم در خصوص آزمون ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ كانون گيلان.
بر اساس تصميم اتخاذ شده شوراي اجرايي كه به عنوان پيشنهاد به كانون محترم گيلان ارائه شده بود و با توجه به مصوبه هيات مديره محترم كانون مزبور كه طي نامه شماره ۲۳۹۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ به اسكودا اعلام شده است ، مقرر گرديد:

الف - ضمن هماهنگي با سازمان سنجش ، جمعه اول ارديبهشت سال ۱۳۹۱ آزمون كانون گيلان برگزار شود.
ب- هزينه هاي لازم در اين خصوص به وسيله اتحاديه تامين خواهد شد و از داوطلبان وجهي از اين بابت دريافت نخواهد شد.
ج- كليه كساني كه در آزمون ورودي آذر ۹۰ در حوزه كانون گيلان ثبت نام كرده اند ، حق شركت در جلسه آزمون ارديبهشت اين كانون را داشته باشند.
د - با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ( سايت اسكودا ، نشريات كثيرالانتشار ) به كليه ثبت نام شدگان آزمون كانون گيلان اطلاع رساني شود.
ه - سوالات طبق روال معمول با مسئوليت و از جانب اتحاديه تهيه خواهد شد. برقراري ارتباط و عقد قرارداد اين آزمون طبق روال معمول گذشته با اتحاديه و از طريق سازمان سنجش صورت خواهد گرفت.
و - بنا به پيشنهاد كانون محترم گيلان، شوراي اجرايي اختيارات لازم را جهت تعيين طراحان سوالات آزمون ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ گيلان به هيات رييسه اسكودا تفويض نمود.

بررسي دستور جلسه همايش كردستان (موضوع نامه ۸۵۴۹ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰).

در ارتباط با تشكيل كارگروهي به منظور ايجاد رويه واحد در خصوص معيار تعيين تعداد كارآموزان كانونها شوراي اجرايي به اتفاق ضمن پذيرش اصل تشكيل كارگروه ، آقايان دكتر فرهودي نيا و دكتر مجتهدي را به عنوان اعضاي اين كارگروه مشخص و مقرر گرديد كانون هاي محترم حداكثر تا ۱۵ اسفند معيارها و پيشنهاد هاي مورد نظر خود را جهت ملاحظه كارگروه به اسكودا ارسال دارند تا پس از تصويب شوراي اجرايي در دستور كار همايش كردستان قرار خواهد گرفت.

شوراي اجرايي در ارتباط با تعيين ضوابط انتشار نشريه و يا خبر نامه داخلي به اتفاق تصميم گرفت بررسي و تهيه گزارش تفصيلي اين امر با عنايت به تجارب موجود به كانون محترم اصفهان محول گردد.
در ارتباط با تعيين راهكارهاي نظارت بر امور وكالتي شوراي اجرايي تهيه و تنظيم و ارائه گزارش در اين خصوص را به همكار محترم جناب آقاي غلامرضا رياضي محول كرد تا در اولين فرصت گزارش مربوطه را تهيه و به نظر اعضاي شوراي اجرايي جهت تصميم نهايي برسد.

در ارتباط با انجام اصلاحات لازم در آيين كار كميسيون بازرسي آقايان ثابت قدم ، دكتر شهلا و شيخي به عنوان كارگروه ويژه اين امر تعيين و مقرر گرديد از طريق ارتباط با كانون ها ديدگاه هاي همكاران در اين رابطه را اخذ ، جمع بندي و طي گزارشي در اختيار شوراي اجرايي قرار دهد.مهلت انجام اين گزارش تا پانزدهم اسفند ماه سال جاري تعيين مي گردد.

با توجه به بند ۱۳ مصوبه همايش گلستان در مورد اصلاح ماده ۳ شرح وظايف كارآموزي و ملاك دانستن ميانگين معدل آزمون ورودي و اختبار كارآموزان در تعيين شهر اشتغال به وكالت و تكليف شوراي اجرايي جهت تعيين راهكار اجرايي براي مصوبه اين همايش، شوراي اجرايي پس از بحث و بررسي كافي موضوع و متن مصوب به شرح زير جايگزين آن شود.

'' محل اشتغال وكالت كارآموزان پس از فراغت از كارآموزي و قبولي در اختبار برمبناي ميانگين معدل ايشان در آزمون ورودي و معدل اختبار تعيين خواهد شد. كانون ها محل كارآموزي قبول شدگان در آزمون را برمبناي معدل آزمون مشخص ميكنند ليكن اين موضوع حق مكتسبي براي كارآموز ايجاد نخواهد كرد''. مقرر شد تبصره ذيل ماده ۲۱ از نظر ابقا ، اصلاح يا حذف در دستور كار همايش كردستان قرار گيرد.

بحث و بررسي پيرامون مسائل و مشكلات مبتلابه كانون هاي وكلاي دادگستري كشور و اتخاد سياست واحد در رويارويي با اين مهم.

هر مطلبي كه مورد نظر كانونهاي محترم باشد:
با عنايت به ضرورت اطلاع رساني به همكاران در زمان هاي مختلف و با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص اتوماسيون اداري اتحاديه ، مقرر شد سامانه ارسال و دريافت پيامك حسب بررسي و پيشنهاد اعضاي كميسيون انفورماتيك اتحاديه تهيه ، نصب و راه اندازي شود. در اين خصوص توضيحات مربوطه توسط آقايان مختاري و عليزاده ثابت ارائه و موضوع تهيه سامانه مذكور به تصويب رسيد.

جلسه با امضاي صورتجلسه در ساعت ۱۵:۱۵ پايان يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ۱۷/۱/۹۱

بسمه تعالي

صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ۱۷/۱/۹۱

بنا به دعوت قبلي، جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – در تاريخ ۱۷/۱/۹۱ در محل دفتر اتحاديه تشكيل و نسبت به مفاد دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد.

بند اول نخست : ارائه گزارش آزمون كانون گيلان

گزارش مبسوط توسط رياست محترم اتحاديه و نماينده محترم كانون گيلان ارائه شد .


بند دوم: بررسي درخواست مورخ ۱۰/۱/۹۱ كانون محترم كردستان


درخواست مورخه ۱۰/۱/۹۱ كانون محترم كردستان مبني بر پرداخت مبلغي به عنوان علي الحساب جهت برگزاري همايش در شوراي اجرايي مطرح و بر اساس ماده ۲۳ آيين كار با اين تقاضا موافقت گرديد

بند سوم : بررسي تقاضاي عضويت كانون تازه تاسيس استان البرز در اسكودا جهت طرح در همايش كردستان

گزارشي از انتخابات كانون محترم البرز ارائه شد، نماينده محترم ناظر كانون مذكور جناب آقاي موسوي مقدم نيز حضور داشتند و مقرر شد در اجراي ماده ۱ آيين كار مدارك لازم جهت بررسي و طرح در جلسه آتي شوراي اجرايي با هدف بررسي نهايي در همايش كردستان به اسكودا ارائه گردد.


بند چهارم: طرح مسائل مورد نظر

الف - پيشنهاد كانون محترم فارس در خصوص آيين نامه اداري و مالي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور مطرح و مقررشد پيشنويس آيين نامه تنظيمي به كانونها ارسال تا ظرف ده روز نظرات خود را جهت طرح در آخرين جلسه شوراي اجرايي قبل از همايش كردستان ارسال نمايند.بديهي است در صورتي كه كانونها تا مهلت مقرر اعلام نظر ننمايند ، به منزله تاييد پيش نويس مي باشد .

ب- پيشنهاد برگزاري همايش هاي تخصصي آموزشي سالانه وكلاي دادگستري تحت نظر اتحاديه با حمايت مالي كانونهاي عضو از جانب كانون محترم فارس مطرح و مقرر شد گزارش جامعي از طرف كانون فارس در اين خصوص تهيه تا جهت اظهارنظر به كانونها ارسال و پس از اخذ نظر نهايي كانونها د رجلسه بعدي شوراي اجرايي مطرح شود.


پ- پيشنهاد كانون محترم مازندران و نيز مرقومه شخصي جناب اقاي طباطبايي از كانون محترم اصفهان در ارتباط با اعزام تيم فوتبال به مسابقات جهاني وكلاي دادگستري به نام اتحاديه مطرح و مقرر گرديد با توجه به ضيق وقت در خصوص اخذ مجوز تامين هزينه از هيات عمومي ، فعلا به روال سابق عمل شود و مساله پس از ارائه گزارش كاملي از جناب آقاي طباطبائي در همايش كردستان مطرح شود.


ت- با توجه به مذاكرات جلسه ۲۰/۱۱/۹۰ شوراي اجرايي اسكودا در خصوص بررسي مجدد مصوبه بند ۹ صورتجلسه همايش گلستان و ماموريت محوله به همكار محترم جناب آقاي هژير در خصوص بررسي كارشناسي موضوع و تهيه گزارش مكتوب ، گزارش ايشان قرائت و مقرر گرديد موضوع مجدداً در دستور كار همايش كردستان قرار گيرد.


جلسه در ساعت ۱۴ با امضاي هيات رئيسه اسكودا به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

حسب دعوت قبلي ، جلسه فوق العاده روساي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ، در تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ در محل دفتر اتحاديه تشكيل و نسبت به موضوعات زير بحث و اتخاذ تصميم شد:

۱ - پس از استماع اظهارات حضار، در ارتباط با لايحه جامع وكالت رسمي كه از طرف قوه محترم قضاييه تهيه و به دولت جهت تقديم به مجلس ارائه گرديده است ، به لحاظ نفي استقلال كانون ها و استقلال وكيل و مآلا مخدوش شدن حقوق دفاعي مردم و نقض آشكار دادرسي منصفانه و اصل ۳۵ قانون اساسي، مقرر گرديد بيانيه اي در مخالفت با لايحه موصوف صادر و منتشر شود.

۲- هر يك از كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور به نحو مقتضي ، وكلاي عضو خود را از چگونگي موضوع و تبعات احتمالي تصويب لايحه جامع وكالت رسمي آگاه و مطلع سازند ، همچنين نقطه نظرات كانون متبوع خود را از طريق رسانه هاي جمعي و انعكاس در سايت كانون در اختيار همگان قرار دهند.

۳- كميسيونهاي پارلماني كانون ها با نمايندگان محترم مجلس به ويژه نمايندگاني كه سابقه قضايي و وكالت دارند ارتباط فعال برقرار كرده و نامبردگان را با سابقه كانون و استقلال ديرينه آن و تبعات منفي تصويب لايحه جامع وكالت رسمي به كيفيت موجود آشنا سازند.

۴- مقرر گرديد كانون محترم اصفهان يكي از شماره هاي خبرنامه را به لايحه جامع وكالت رسمي و مقالات و ديدگاه هايي كه صاحبنظران در اين رابطه به رشته تحرير درآورده اند با همكاري اتحاديه در تيراژ مناسب اختصاص دهد.

۵- مقرر گرديد كميته ويژه اي پيرامون لايحه موسوم به ''لايحه جامع وكالت رسمي'' تشكيل و در موارد زير اقدام كند.
الف- هماهنگي با نهادهاي موثر
ب- ارائه پيشنهادهاي اجرايي به اسكودا
ج- بررسي مسائل حادث و طرح ها و لوايح مرتبط با وكالت
د- اطلاع رساني
اعضاي كميته توسط هيات رييسه اتحاديه تعيين خواهد شد.


جلسه در ساعت ۱۴ روز جاري خاتمه يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ۲۵/۳/۱۳۹۱ )

بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ۲۵/۳/۱۳۹۱

جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا ، در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ در محل اتحاديه تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد:

بند اول دستور جلسه : اصلاح آيين كار كميسيون بازرسي و نظارت (پيشنهاد كانون فارس)

بعد از قرائت دستور مقرر گرديد هيات منتخب شوراي اجرايي با اخذ نظرات اصلاحي ارائه شده كانون ها گزارش نهايي را تنظيم و ضمن ارسال براي كانونها درجلسه آتي شوراي اجرايي مطرح شود.

بند دوم دستور جلسه: ايجاد رويه واحد در خصوص تعيين تعداد كارآموزان كانون ها
پس از بحث و بررسي مقرر گرديد كانونها با توجه به نياز و مقتضيات و شرايط خاص خود ، در اين مورد تصميم گيري نمايند.


بند سوم دستور جلسه : اعزام تيم فوتبال به مسابقات جهاني وكلا به نام اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (پيشنهاد كانون مازندران و آقاي طباطبايي از كانون اصفهان)

پس از بحث و استماع نظرات موافق و مخالف، راي گيري به عمل آمد و تصويب نشد.
بند چهارم دستور جلسه : تاسيس مركز داوري در كانون ها ( پيشنهاد كانون كرمانشاه)
نظر به اينكه كانون محترم كرمانشاه به عنوان پيشنهاد دهنده اين بند از دستور در جلسه حاضر نيست ، طرح موضوع به جلسه آتي شوراي اجرايي محول شد.

بند پنجم دستور جلسه : برگزاري دوره هاي تخصصي وكالت در كانونها با همكاري دانشگاه ها (پيشنهاد كانون كرمانشاه)

نظر به اينكه كانون محترم كرمانشاه به عنوان پيشنهاد دهنده اين بند از دستور در جلسه حاضر نيست ، طرح موضوع به جلسه آتي شوراي اجرايي محول شد.


بند ششم دستور جلسه : برگزاري انتخابات هيات رييسه اسكودا خارج از زمان تشكيل همايش (پيشنهاد آقاي دكتر مجتهدي از كانون آذربايجان شرقي)

چون گزارش توجيهي مربوط به پيشنهاد مندرج در اين بند آماده ارائه نيست، مقرر شد گزارش توجيهي تهيه و در جلسات آتي شوراي اجرايي ارائه گردد تا در اين مورد تصميم گيري شود.


بند هفتم دستور جلسه : برگزاري همايش خليج فارس از دريچه حقوق ملي و بين المللي با تكيه بر پيشينه تاريخي، سياسي، جغرافيايي و مردم شناسي

با توجه به اعلام آمادگي كانون محترم مركز در برگزاري اين همايش ، تصويب شد كه همكاري لازم در برگزاري اين همايش با كانون مذكور به عمل آيد.

بند هشتم دستور جلسه: برگزاري همايش سالانه ملي وكلاي دادگستري ( پيشنهاد كانون وكلاي فارس )
پس از بحث و بررسي شوراي اجرايي با اصل پيشنهاد موافقت نمود مشروط به آن كه
اولا: مصوبات قبلي شوراي اجرايي در اين خصوص رعايت شده باشد.
ثانيا: هزينه هاي برگزاري همايش توسط كانون محترم برگزار كننده همايش تامين و پرداخت شود.


جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با امضاي هيات رئيسه شوراي اجرايي به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
۲۸/۴/۱۳۹۱


بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
۲۸/۴/۱۳۹۱

حسب دعوت قبلي، جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران –اسكودا- در تاريخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ در محل دفتر اتحاديه تشكيل و نسبت به مسائل ذيل بحث و اتخاذ تصميم شد:


بند اول دستور جلسه: قرائت و بررسي آگهي آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۱

آگهي آزمون مورد بحث قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات به شرح نمونه پيوست تنظيم شد.بند دوم دستور جلسه: ايجاد مراكز داوري در كانون هاي وكلاي دادگستري

شوراي اجرايي         ضمن تشكر از كانون محترم كرمانشاه و ايلام به سبب طرح پيشنهاد ، مقرر گرديد : كانون هاي وكلايي كه امكان ايجاد مركز داوري دارند نسبت به ايجاد و تاسيس آن اقدام نمايند و كانون هاي ديگر نيز به تشكيل كميسيون داوري مبادرت ورزند. در خصوص ايجاد مركز داوري از سوي اسكودا مقرر گرديد جناب آقاي دكتر شهبازي نيا در اين رابطه بررسي هاي لازم را انجام و نتيجه را براي طرح در جلسه آتي شوراي اجرايي گزارش فرمايند.
بند سوم دستور جلسه: برگزاري دوره هاي تخصصي كاربردي وكلا و كارآموزان با همكاري دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي.
پس از بحث و بررسي با برگزاري دوره هاي تخصصي كاربردي وكلا موافقت شد و مقرر گرديد كانون محترم كرمانشاه با همكاري كانون محترم فارس راهكارهاي اجرايي برگزاري اين دوره ها را بررسي كرده و حتي المقدور نقطه نظرات خود را براي جلسه آتي شوراي اجرايي ارائه نمايند. بديهي است كانون هاي ديگر كه در اين رابطه راهكار مناسبي داشته باشند ، آنها را به اسكودا ارسال خواهند كرد.

بند چهارم دستور جلسه: بررسي مسائل ضروري در ارتباط با ''لايحه جامع وكالت دادگستريدر اين رابطه گزارش مفصل از سوي رياست محترم اتحاديه و همچنين نمايندگان محترم كانونها ارائه شد . مقرر گرديد كانون هاي وكلاي دادگستري كماكان ارتباط مستمر خود را با نمايندگان محترم استان خود در رابطه با لايحه جامع وكالت دادگستري و يادآوري تبعات منفي آن داشته باشند.
و به نحو مقتضي نظر جمعي وكلاي عضو خود را به مجلس محترم شوراي اسلامي از طريق اتحاديه منعكس نمايند.
در همين راستا موضوع بحث اجلاس دوم كنگره ملي وكلا ، استقلال وكيل واستقلال كانون وكلا خواهد بود كه در اصفهان در بيست و هفتم مهر سال جاري برگزار مي شود . در جهت تامين هزينه هاي اين اجلاس شوراي اجرايي مصوب مي كند مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال در اختيار كنگره قرار دهد . ضمنا به كانونهاي وكلاي عضو اتحاديه توصيه موكد مي شود از مساعدت هاي مالي براي برگزاري هرچه باشكوه تر اجلاس دريغ نفرمايند.

بند پنجم دستور جلسه : با اجراي طرح جامع اتوماسيون امر كد گذاري انجام خواهد شد و در اين رابطه كانون محترم البرز با جناب آقاي مختاري در تماس باشند تا متناسب با نيازهاي خاص آن كانون تغييرات لازم در اتوماسيون داده شود.


جلسه در ساعت ۱۵ با امضاي هيات رئيسه به پايان رسيد
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۳۰/۶/۹۱

بسمه تعالي

صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا- مورخ ۳۰/۶/۹۱
پيرو دعوت قبلي ، جلسه شوراي اجرايي شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا- در تاريخ ۳۰/۶/۹۱ در محل دفتر مركزي اتحاديه تشكيل گرديد. اتحاديه بدوا اهانت به ساحت قدسي پيامبر اعظم (ص) را به شدت محكوم و تصريح مي كند كه به بهانه آزادي بيان نبايد مقدسات مذهبي انسان ها مورد توهين و تخفيف قرار گيرد. سپس شورا وارد دستور شده و به شرح ذيل بحث و اتخاذ تصميم گرديد.

بند اول دستور جلسه : گزارش كمك مالي كانون ها به زلزله زدگان آذربايجان شرقي و بحث و بررسي پيرامون چگونگي هزينه كرد آن
پس از بحث و بررسي جناب آقاي دكتر فرهودي نيا نايب رييس اسكودا از جانب اعضاي محترم شوراي اجرايي به نمايندگي تام الاختيار جهت اتخاذ تصميم ، نظارت، پي گيري و هزينه كرد كمك اهدايي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور به زلزله زدگان آذربايجان شرقي انتخاب كه با عنايت به اولويت لازم در اين زمينه اقدامات خود را از همين زمان شروع فرمايند.

بند دوم دستور جلسه : بررسي وضعيت آزمون ۹۱ (مسايل و ...)
مسائل مربوطه طرح و به بحث گذاشته شد. مقرر شد موارد حسب مصوبات قبلي اقدام گردد.

بند سوم دستور جلسه : ارائه گزارش فعاليت هاي انجام شده در خصوص لايحه وكالت رسمي:
پس از بحث و بررسي موضوع و استماع آخرين اطلاعات پيرامون سرنوشت لايحه موسوم به لايحه جامع وكالت رسمي و اينكه به قرار اطلاع دوباره در كميسيون فرعي لوايح دولت مطرح شده است و ضرورت پي گيري موضوع از سوي يكايك كانونهاي وكلاي دادگستري ، مقرر گرديد :

۱-        هيات هاي مديره كانونهاي وكلا برابر مصوبات قبلي به اطلاع رساني عمومي و خصوصي و صنفي در اين رابطه ادامه دهند و به فعاليت هاي خود در اين زمينه بيشتر از پيش بيافزايند.
۲-        نظر جمعي وكلاي عضو خود را در اسرع وقت و حداكثر طي ۱۵ روز پيرامون لايحه موصوف اخذ و به اتحاديه ارسال دارند.
۳-        هيات مديره محترم كانون ها به طريق مقتضي با نمايندگان محترم استان مربوطه در تماس مداوم بوده و نامبردگان را در جريان ماوقع قرار دهند.
۴-        در اسرع وقت ترتيب ملاقات با مسئولين محترم قوه قضاييه از طريق اتحاديه (كميته راهبردي) داده شده و نتيجه به شوراي اجرايي بعدي منعكس گردد.
۵-        به آحاد وكلاي عضو كانونهاي وكلاي دادگستري كشور اكيدا توصيه مي شود به وظيفه تاريخي خود در جهت حفظ استقلال كانون ها به هر نحوي كه امكان پذير است عمل نمايند و توجه كافي به سرنوشت نهاد وكالت مبذول فرمايند.

بند چهارم دستور جلسه : بحث و بررسي مقدماتي پيرامون جايگاه قانوني ''عوارض مورد مطالبه شهرداري ها از وكلاي دادگستري''
مقرر گرديد كانون محترم كرمانشاه با مطالعه سوابق و بررسي مستندات لازم گزارش خود را به شوراي اجرايي جهت پي گيري و اقدام قانوني ارائه فرمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)-۲۵/۸/۹۱

بسمه تعالي
صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
در تاريخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در محل دفتر اتحاديه تشكيل و نسبت به دستور جلسه اعلامي به شرح ذيل بحث و اتخاذ تصميم شد:


۱-        گزارش برگزاري آزمون وكالت سال ۱۳۹۱
گزارش لازم به استحضار اعضاي محترم شوراي اجرايي رسيد.


۲-        جايگاه حقوقي «دستور قضائي بازپرسي شعبه ۲ درخصوص اتحاديه و مسائل حاشيه اي آن
پس از بحث و بررسي نسبت به اقدام قضايي ، پي گيري ، دفاع و سياستگذاري در خصوص چگونگي برخورد قانوني با اين مهم و همچنين انتخاب كميته اي مركب از آقايان بهمن كشاورز، سيد محمد جندقي كرماني پور، دكتر مرتضي شهبازي نيا و با نظارت دكتر علي مندني پور رياست اسكودا راي گيري و به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت


۳-        آخرين وضعيت لايحه وكالت رسمي
گزارشي توسط كانون مركز ارائه و با توجه به گزارش مذكور ، موضوع در حال پي گيري است.


۴-         پيشنهاد كانون هاي محترم آذربايجان غربي و شرقي درخصوص بومي گزيني
پس از بحث وبررسي از آنجا كه پيشنهاد دهندگان وقت لازم براي توجيه و ارائه پيشنهاد خودشان دارند ، از كانون هاي پيشنهاد دهنده (آذر بايجان شرقي ، آذربايجان غربي و كرمان) درخواست شد كه پس از مطالعه دقيق و كارشناسي شده ، گزارش خود را جهت طرح در شوراي اجرايي آينده ارائه تا اتخاذ تصميم گردد.


۵-        بند د ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا پيشنهادي از جانب كانون گلستان
پس از بحث و بررسي مقرر گرديد در راستاي ايجاد وحدت رويه موضوع در دستور كار همايش آذرماه بوشهر قرار گيرد.


۶-        تعيين دستور كار همايش آذرماه در بوشهر
-        تقاضاي كانون جديدالتاسيس چهار محال و بختياري جهت عضويت در اسكودا
-         رفع ابهام از قسمت موخر ماده ۲۵ آيين نامه شرح وظايف كارآموزي
-        دعوت از هيات رييسه صندوق حمايت جهت ارائه گزارش در ارتباط با مسائل و مشكلات موجود در صندوق
-        بحث و بررسي پيرامون بند د ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا
-        بحث و بررسي پيرامون نصاب علمي سهميه ايثار گران
-         بحث و بررسي پيرامون آخرين وضعيت لايحه وكالت رسمي
-        مسائل مبتلابه كانون هاي وكلاي دادگستري


۷-        تقاضاي كانون جديد التاسيس چهار محال و بختياري در خصوص پذيرش عضويت در اتحاديه و طرح موضوع در همايش بوشهر:
مقرر گرديد از اعضاي هيات مديره جديد كانون وكلاي دادگستري چهار محال و بختياري جهت حضور در همايش بوشهر دعوت به عمل آيد تا در اولين جلسه و در بند اول دستور كار همايش نسبت به پذيرش اين كانون تصميم لازم از طرف هيات عمومي اتخاذ گردد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi