لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * بيانيه هاي اتحاديه و كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
صفحه ۲
   * دوازدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
اصفهان - ارديبهشت ۱۳۸۲

   * سيزدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
تبريز۲۹ مهر - ۱ آبان ۱۳۸۲

   * چهاردهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كردستان - ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ - اروميه

   * پانزده همين همايش سراسري كانون هاي وكلاي داگستري سومين همايش اتحاديه اسكودا
محمود آباد مازندران - ۳ تا ۶ آذرماه ۱۳۸۳

صفحه ۳
   * شانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري - چهارمين همايش اتحاديه اسكودا
ارديبهشت ۱۳۸۴ - مشهد مقدس

صفحه ۴
   * مطالب و اخبار هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
پنجمين همايش اتحاديه اسكودا - ۱۷ تا ۱۹ آبان ۸۴ تهران هتل هما

   * هجدهمين همايش سراسري هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري – ششمين همايش اسكودا - ۲۶ تا ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۵ - قزوين

صفحه ۵
   * نوزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
هفتمين همايش اسكودا - آذرماه ۱۳۸۵ اهواز

صفحه ۶
   * صورت مشروح مذاكرات جلسات دو روزه
هفتمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

   *
هشمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - كانون گيلان-
۱۲ و ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۶ رشت

صفحه ۷
   * انتخاب آقاي بهمن كشاورز بعنوان رئيس و اعضاي جديد هيات اجرائي
اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا

   * عناوين اصلي دستور كار و مصوبات نهمين دوره اتحاديه اسكودا
   * صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران۳۰/۳/۱۳۸۷
   * قطعنامه پاياني يازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)
صفحه ۸
   * آغاز دوازدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * ادامه مشروح اظهارات و سخنراني هاي جلسه صبح ۱۶/۲/۱۳۸۸ همايش اصفهان
   * دستور جلسه همايش هيات عمومي اسكودا در اصفهان
   * مصوبات دوازدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا )
   * قطعنامه نهايي دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
   * كنفرانس مطبوعاتي دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
   * مصوبات دوازدهمين همايش اسكودا بر اساس متن دستور كار اوليه
صفحه ۹
   * بيانيه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور (اعضاء اتحاديه)
صفحه ۱۰
   * سيزدهمين همايش
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

   * سخنراني آقاي دكتر سيد محمود كاشاني
   * انتخاب چهارمين دوره اعضاي هيات رئيسه
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا

   * گزارش جلسات صبح و عصر مورخ ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۳۸۸ مجمع عمومي اتحاديه
   * خلاصه مصوبات هيات عمومي فوق العاده اسكودا در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸
   * بيانيه اسكودا درباره بررسي صلاحيت كانديداهاي هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلا
صفحه ۱۱
   * چهاردهمين همايش اسكودا ۲۹و ۳۰ ارديبهشت
   * خلاصه و پيش خبر مراسم افتتاحيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * مراسم افتتاحيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) ارديبهشت ۱۳۸۹ - تهران
   * صورتجلسه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
   * متن بيانيه چهاردهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)
صفحه ۱۲
   * پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * صورتجلسه پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
   * قطعنامه پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
   * بيانيه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
صفحه ۱۳
   * شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
   * سخنان آقاي نكونام؛ نماينده مجلس و رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي ايران
   * مشروح مصوبات شانزدهمين همايش اسكودا
   * قطع نامه شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
   * صورتجلسه مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – ۲۷/۸/۱۳۹۰
   * بيانيه اجلاس فوق العاده كانونهاي وكلاي دادگستري عضو اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
   * نامه كانونهاي وكلاي دادگستري به رياست محترم قوه قضائيه در خصوص برگزاري آزمون داوطلبان دريافت مجوز مشاوران حقوقي (ماده ۱۸۷)
صفحه ۱۴
   * هفدهمين همايش عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
   * سخنراني آقاي صادق رياضي
   * آقاي فاضليان
   * حضرت آيت الله نور مفيدي
   * دكتر محمد علي موحد
   * آقاي بهمن كشاورز
   * مصوبات هفدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
   * انتخابات هيات رييسه اسكودا - دوره چهارم ۹۲-۱۳۹۰
   * متن بيانيه اجلاس فوق العاده روساي كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشوردر تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۱
صفحه ۱۵
   * هجدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * حجت الاسلام و المسلمين، حسيني شاهرودي، نماينده ولي فقيه در استان
   * سخنراني آقاي دكتر مندني پور
رياست اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

   * آقاي گروسي رييس كل دادگستري استان كردستان
   * آقاي بهمن كشاورز
مهمان ويژه همايش كردستان

   * جلسه عصر چهار شنبه ۲۶/۲/۹۱ هجدهمين همايش اسكودا - سنندج
صفحه ۱۶
   * ادامه جلسه عصر چهار شنبه ۲۶/۲/۹۱ هجدهمين همايش اسكودا - سنندج
   * جلسات صبح و عصر پنج شنبه ۲۷/۲/۹۱ هجدهمين همايش اسكودا -
   * بيانيه هجدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)
صفحه ۱۷
   * نوزدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * آقاي مندني پور، رياست محترم اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * آيت الله صفايي بوشهري، اما م جمعه و نماينده ولي فقيه در استان بوشهر
   * آقاي حيدر بهراني، رئيس كل دادگستري استان بوشهر
   * سخنراني استاد دكتر كاتوزيان
   * آقاي دكتر دولاح، عضو هيات مديره كانون بوشهر
   * دكتر فرهمند صابر، عضو هيات مديره كانون وكلاي بوشهر
   * جلسات نوزدهمين مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
   * ادامه جلسات نوزدهمين همايش اسكودا- ۲۹/۹/۱۳۹۱
   * بيانيه پاياني نوزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - بوشهر
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi