لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
فعاليت ها و همايش ها (صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

مطالب و اخبار هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
پنجمين همايش اتحاديه اسكودا - ۱۷ تا ۱۹ آبان ۸۴ تهران هتل هما
  * عناوين و برنامه اجرايي هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - پنجمين همايش اسكودا - ۱۷ تا ۱۹ آبان ۸۴
  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اظهارات آقاي بهمن كشاورز، در جلسه صبح افتتاحيه هفدهمين همايش سراسري وكلاي دادگستري ايران
  * اظهارات آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در جلسه افتتاحيه هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * گزارش عملكرد دو سالانه اولين دوره شوراي اجرائي اسكودا
  * انتخاب آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور، بعنوان رئيس شوراي اجرائي اسكودا
  * مصوبات جلسه مشترك مسئولين كميسيونهاي كارآموزي كانون هاي وكلاي دادگستري
  * مصوبات كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري
صورتجلسه مربوط به همايش ۱۷ چهارشنبه ۱۸/۸/۱۳۸۴ - ۴۰/۱۴

  * قطعنامه هفدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
(پنجمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران)

  * گزارش كار اولين دوره هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا
  * ارائه برنامه معرفي اعضاي كانون هاي وكلاي دادگستري
  * صورت جلسه هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
هجدهمين همايش سراسري هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري – ششمين همايش اسكودا - ۲۶ تا ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۵ - قزوين
-------------------------------------------------------------مطالب و اخبار هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
پنجمين همايش اتحاديه اسكودا - ۱۷ تا ۱۹ آبان ۸۴ تهران هتل هما
  * عناوين و برنامه اجرايي هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - پنجمين همايش اسكودا - ۱۷ تا ۱۹ آبان ۸۴

عناوين و برنامه اجرائي هفدهمين همايش سراسري
كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ۱۷ – ۱۹ آبان ۱۳۸۴ تهران
پنجمين همايش سراسري اسكودا

سه شنبه ۱۷/۸/۱۳۸۴ - استقبال، بدرقه، استقرار ميهمانان، شام و استراحت در هتل هما

چهار شنبه ۱۸/۸/۱۳۸۴

عنوان برنامه - ساعت شروع - مدت : دقيقه - توضيحات
صرف صبحانه - ۰۰/۰۷ – ۶۰ دقيقه -

جلسه اول صبح
مراسم افتتاحيه و خيرمقدم - ۱۵/۰۸- ۱۵ دقيقه - قران و سرود خير مقدم به حضار

ايراد سخنراني اول - ۳۰/۰۸ – ۴۵ دقيقه –
جناب آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور
رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

ايراد سخنراني دوم - ۱۵/۰۹ – ۴۵ دقيقه

جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان
استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري

تنفس و پذيرائي - ۰۰/۱۰ – ۲۰ دقيقه

جلسه دوم صبح
ارائه گزارش اتحاديه سخنران سوم - ۳۰/۱۰ – ۹۰ دقيقه
جناب آقاي بهمن كشاورز - رئيس هيات اجرائي اتحاديه اسكودا

دستور كار و جلسات رسمي اتحاديه - ۳۰/۱۱ – ۶۰ دقيقه

ناهار و استراحت - ۳۰/۱۲ – ۹۰ دقيقه

جلسه اول عصر
جلسات رسمي اتحاديه - ۰۰/۱۴ – ۱۲۰ دقيقه

تنفس و پذيرائي - ۰۰/۱۶ – ۲۰ دقيقه

جلسه دوم عصر
ادامه جلسه اتحاديه - ۳۰/۱۶ – ۱۲۰ دقيقه

وقت آزاد - ۳۰/۱۸ – ۹۰ دقيقه

پذيرائي و شام - ۰۰/۲۱-

پنج شنبه ۱۹/۸/۱۳۸۴

صرف صبحانه - ۰۰/۷ – ۶۰ دقيقه

جلسه اول صبح
ادامه جلسه اتحاديه - ۰۰/۸ – ۱۲۰ دقيقه

تنفس و پذيرائي - ۰۰/۱۰ – ۲۰ دقيقه

جلسه دوم صبح
ادامه جلسه اتحاديه - ۳۰/۱۰ - ۱۲۰ دقيقه

ناهار و استراحت - ۳۰/۱۲ – ۱۸۰ دقيقه

جلسه اول عصر
ادامه جلسه اتحاديه - ۰۰/۱۶ – ۹۰ دقيقه

تنفس و پذيرائي - ۳۰/۱۸ – ۳۰ دقيقه

استراحت - ۰۰/۱۹ – ۶۰ دقيقه

مراسم اختتاميه - ۰۰/۲۰ – ۱۲۰ دقيقه

پذيرائي و شام-۰۰/۲۲
با حضور ميهمانان ويژه، اعضاي كميسيونهاي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - پنجمين همايش اسكودا
انتقادات وارده به ماده ۱۸۷
                                       

هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، پنجمين همايش اسكودا، با حضور اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري ۱۲گانه سراسر كشور و هيات اجرايي اسكودا، صبح امروز ۱۸/۸/۸۴ در محل همايش سالن مرواريد هتل هماي تهران گشايش يافت.

جلسه اول صبح همايش، با تاخير و شروع تلاوت آيات قران مجيد آغاز گرديد. سپس آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و ميزبان همايش، طي سخناني، ضمن عرض سلام و خير مقدم به مدعوين، اعضاي هيات مديره و مقامات انتظامي و قضائي حاضر در جلسه، و اظهار تاسف از تاخير در شروع جلسه كه به علت ترافيك بوده است، بيان داشت:

ابتدا يادي ميكنيم از همكاران محترمان، آقايان زرافشان و سلطاني عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، كه در بازداشت هستند و اميدواريم هر چه زودتر شرايط آزادي ايشان فراهم گردد.

در سفري كه اينجانب به همراه آقاي دكتر توانا از كانون مركز و آقايان دكتر خليلي اعلم و آقاي مقتدري از كانون فارس به همايش كانون وكلاي بين المللي IBA داشتيم، از اينكه هيات ايراني از نفرات كمي تشكيل شده بود، جاي تاسف بود.

مثلا هيات كشور نيجيريه متشكل از ۱۰۰ نفر بودند. تقريبا تمامي كشورها بيش از ايران شركت كننده داشتند. لذا از كليه همكاران دعوت ميشود با توجه به امكان حضور وكلاي دادگستري و به خصوص روساي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري، در جلسات آتي IBA تعداد بيشتري از همكاران حاضر باشند.

آقاي جندقي در خصوص مسائل مربوط به ماده ۱۸۷ اظهار داشت:
ادامه اجراي ماده ۱۸۷ و جذب فارغ التحصيلان حقوق از اين طريق از وجاهت قانوني برخوردار نبوده ، و اين حركت از دستگاهي كه خود بايد متولي اجراي قانون باشد غير قابل قبول است.

وي اعطاي پروانه پايه يك وكالت به پذيرفته شدگان ماده ۱۸۷ را مغاير با اهداف درنظر گرفته شده در اين قانون عنوان كرد و گفت: در ابتداي اجراي اين ماده اشتغال زايي به عنوان يكي از اهداف اين برنامه مطرح شد درحاليكه اساتيد دانشگاهها در صف اولين دريافت كنندگان پروانه از سوي دست اندركاران ماده ۱۸۷ قرار داشتند، آيا اين اساتيد بيكار بوده و دستگاه قضايي در صدد كار آفريني براي اين افراد بوده است ؟

در متن ماده مورد بحث مجوز ايجاد دفاتر مشاوره حقوقي بوده است و لكن اين افراد فعلا خود را وكيل پايه يك دادگستري مينامند، آيا اين امر طبق مقررات مربوط به ماده ۱۸۷ است؟

بعلاوه در اينجا نمونه بعضي تبليغات و كارت هاي اين افراد را مشاهده مينمائيد. فردي اعلام داشته است: «وكيل و مشاور حقوقي، دعاوي كيفري، حقوقي، ثبتي، اداري، خانواده و غيره، وكالت تضميني، در صورت عدم موفقيت در دعوي، كليه حق الوكاله مسترد ميگردد»

آيا اين گونه تبليغات، طبق ماده ۱۸۷ است؟ آيا اينها مغاير مقررات حاكم بر وكالت نيست؟ يا در كارت ديگر گفته، وكالت شبانه روزي؟ حتي آقايان نيز ميدانند كه اين مسائل موجب مغرور كردن مردم است و قوه قضائيه نيز به اين نكته رسيده است. اين حركات موجب وهن قوه قضائيه، كه مسئول ماده ۱۸۷ است، ميباشد.

از طرف ديگر، به قضات شاغل با سابقه ۲۵ سال، گويا مقدمات صدور پروانه وكالت ماده ۱۸۷ صادر و حتي بعضا برايشان ارسال شده است!!!! البته ما افتخار ميكنيم كه قضات از جمله وكلاء دادگستري باشند و لكن اين امر براي قضات بازنشسته و با شرايط قانوني بايد باشد. لكن بر اساس كدام قانون شما به قضات شاغل پروانه وكالت ميدهيد كه مغاير كليه مباني قانوني و قضائي ميباشد.

طبق ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه كارآموزي وكالت ما در كانون نميتوانيم براي قضات در محل خدمت خويش به مدت سه سال پروانه وكالت صادر نمائيم. لكن در يكي از كانونها، قائم مقام دادگستري درخواست وكالت مينمايد، (كانون آذربايجان شرقي و اردبيل) . به وي گفته شده است، در مركز استان و محل كار قبلي شما، امكان صدور پروانه نيست. اين فرد با مراجعه به ماده ۱۸۷ و دريافت پروانه با تابلوي بزرگ وكيل دادگستري شروع به كار كرده است، آيا اين روش طبق قانون است؟

آيا اين عادلانه است كه قاضي بلافاصله در محل اشتغال سابق خود به كار وكالت بپردازد و در اين صورت آيا وكالت وي در مواجه با ساير وكلا يا اصحاب دعوي، يكسان و عادلانه است؟

در مواردي كانون براي برخي قضات به دليل استعلامات سوابق، از صدور پروانه وكالت اجتناب كرده است، حتي با اعتراض اين اشخاص، توسط دادگاه انتظامي قضات نيز، اين مسئله تائيد شده است. متاسفانه اين اشخاص از طريق ماده ۱۸۷ پروانه وكالت دريافت مينمايند و حتي اين موضوع به رئيس محترم قوه قضائيه اعلام و ايشان دستور، لغو پروانه را صادر كرده و لكن باز هم ، پروانه ماده ۱۸۷ اخذ ميگردد. اين ناهماهنگي براي چيست؟

مدت برنامه سوم، طبق نص ماده ۱۸۷ و قانون برنامه سوم، مدت پنج سال برنامه در پايان سال ۱۳۸۳ به پايان رسيده است و طبق موازين حقوقي مهلت اجراي ماده به پايان رسيده است. لكن در سال ۸۴ ادعاي دائمي بودن ماده ۱۸۷ و اطلاعيه جديد صادر شده است. ما هم تمايل به صدور پروانه براي كليه فارغ التحصيلان داريم و لكن ميخواهيم اين امر از طريق مباني قانوني و براي صالح ترين و باسواد ترين فارغ التحصيلان حقوقي باشد.

اگر كسي نميتواند در امتحانات كانون قبول شود، مشكل كانون وكلاي دادگستري نيست. در سالهاي قبل فردي نفر اول آزمون كانون مركز شده بود، فردي از شهرستان ميانه و بدون هيچ گونه امكانات مادي بوده است. لذا ما تمايل داريم افراد شايسته موفق به اخذ پروانه شوند.

حسب طرح پيشنهاد دائمي كردن ماده ۱۸۷ در كميسيون اجتماعي مجلس، با توضيحات اينجانب وجناب آقاي فرض پور، طرح پيشنهادي راي نياورد. حال علت جذب نفرات جديد در مغايريت با مصوبه مجلس به چه علت است؟

در متن ماده ۱۸۷ فقط بحث مجوز دفتر مشاوره حقوقي است، لكن چندي پيش اطلاعيه تشكيل كانون وكلاي استان خراسان براي مشاورين حقوقي مطرح شد. اعتراض شد كه اين امر مغاير مستندات و نصوص ماده ۱۸۷ است و لكن بعدا اعلام شد در ۱۱ استان كانون وكلاي مشاورين حقوقي تشكيل ميدهند. حال اگر اين اقدامات خلاف قانون به اسم قوه قضائيه به عمل ميآيد، ما چه انتظاري بايد از قوه داشته باشيم؟

دوستان عزيز به خاطر دارند در ماه مبارك رمضان، شاهد بوديم در سريال هاي مختلف تلوزيوني انواع تهمت ها به وكلاي دادگستري اقدام شد. حتي به صنف وكالت و وجهه وكالت در دادگستري توهين و اهانت گرديد. اين مسئله موجب اعتراض شديد وكلاي دادگستري گرديده و ما در كانون مركز، با مصوبه هيات مديره، در تلاش شكايت كيفري بر عليه نويسندگان و مديران مربوطه هستيم.

شعار ما تعامل با قوه قضائيه بوده و هست و لكن اين تعامل به صورت يك طرفه امكان ندارد. نميشود كه به نام قوه اقدامات خلاف صورت بپذيرد و همچنان امكان تعامل باشد.

البته ممكن است عدهاي اندك وكلاي دادگستري اشخاص شايستهاي نباشند و لكن در هر صنفي خوب و بد است و ما نبايد حساب چند نفر را به نام كل يك صنف بگذاريم.

البته ما نسبت به اجراي آيين نامه الزامي شدن وكالت، از رياست محترم قوه قضائيه تشكر ميكنيم. اقدامات اوليه انجام شده است و كانون وكلاي داگستري آمادگي كامل همكاري با قوه قضائيه را براي رواج فرهنگ وكالت دارد.

ما در اينجا اعلام ميكنيم معتقد به نظام جمهوري اسلامي وپاي بند قانون اساسي هستيم. ما هم مثل مردم عرق وطن و نظام داريم و اعتقاد داريم اقدامات خلاف قانون توسط عدهاي انجام ميشود و ارتباط با اساس نظام ندارد. شايد اينها از كانون و رعايت مقررات در آن دلخور هستند. نقش كانون در رژيم گذشته و دفاع از مبارزان و ساير اقدامات كانون، فراموش شدني نيست.

البته ما با تاكيد بر حق داشتن دانش هستهاي ملت ايران، با توجه به وجود همسايگان ايران مثل پاكستان، هند، اسرائيل وروسيه كه مجهز به دانش و بمب هستهاي هستند، فشار بر ايران در اين خصوص را محكوم ميكنيم. ما اقدامات ارضي عليه ايران در خصوص جزاير سه گانه خليچ فارس را محكوم ميكنيم.

اميدواريم همكاران در تلاش دست جمعي موفق به رفع مشكلات كانون هاي وكلاي دادگستري شوند.
در ادامه اين همايش آقاي بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) نيز طي سخناني برضرورت تعيين تكليف هرچه سريعتر در پرونده عبدالفتاح سلطاني تاكيد كرد . وي گفت: آنچه كه در مورد آقاي سلطاني مطرح شده ، تنها يك سوء تفاهم است و اميدواريم با رسيدگي دقيق هرچه سريعتر اين موضوع مرتفع شود.

آقاي كشاورز تصريح كرد : حداقل توقع از دستگاه قضايي اين است كه پرونده آقاي سلطاني به عنوان يك شهروند و نه يك وكيل، با سرعت كافي به جايي برسد تا امكان دفاع از وي فراهم شود و بطور حتم اگر مجال دفاع داده شود مطمئنا مشكل ايشان حل خواهد شد.

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا در قسمت ديگري از سخنان خود نسبت به پخش چند سريال تلويزيوني كه در آن به حرفه وكالت اهانت شده انتقاد كرد و يادآور شد : جامعه وكلا اين آمادگي را دارد تا ميزان انحراف افراد در مشاغل گوناگون را سنجيده تا ميزان حدوث خطا ميان حرفه وكالت و ساير مشاغل برآورد شود.

به گزارش روابط عمومي كانون مركز در اين همايش همچنين دكتر ناصر كاتوزيان پيشنهاد كرد طي قطعنامه اي ضمن اعتراض به اقدامات اخير صدا و سيما ، آزادي وكلاي زنداني درخواست شود.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي بهمن كشاورز، در جلسه صبح افتتاحيه هفدهمين همايش سراسري وكلاي دادگستري ايران

كشاورز:كساني كه وكلا را به كلاهبرداري و انحراف متهم مي كنند قياس به نفس كرده اند

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا با اشاره به اقدام صدا وسيما در مخدوش كردن چهره وكلا اعلام كرد:كساني كه وكلا را به كلاهبرداري و انحراف متهم مي كنند قياس به نفس كرده اند.

به گزارش روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلا آقاي بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) نيز طي سخناني برضرورت تعيين تكليف هرچه سريعتر در پرونده عبدالفتاح سلطاني تاكيد كرد .

وي گفت: بارها به صراحت اعلام كرده ايم كه آقاي سلطاني فرد صادق ،صالح و درستكاري است وآن چه كه در مورد آقاي سلطاني مطرح شده ، تنها يك سوء تفاهم است و اميدواريم با رسيدگي دقيق هرچه سريعتر اين موضوع مرتفع شود.

آقاي كشاورز تصريح كرد : حداقل توقع از دستگاه قضايي اين است كه پرونده آقاي سلطاني به عنوان يك شهروند و نه يك وكيل با سرعت كافي به جايي برسد تا امكان دفاع از وي فراهم شود و به طور حتم اگر مجال دفاع داده شود مطمئنا مشكل ايشان حل خواهد شد.

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا در قسمت ديگري از سخنان خود نسبت به پخش چند سريال تلويزيوني كه در آن به حرفه وكالت اهانت شده انتقاد كرد.

وي گفت:همان گونه كه همگان نيز مي دانيم طنز با دلقكي و مسخرگي متفاوت است ،اولي هنر است وكار فرهيختگان و دومي كار رجاله ها.

آقاي كشاورز به اظهارات يكي از قضات دادگاه جنايي نيويورك در همين باب اشاره كرد و گفت:به اعتقاد اين فرد اشخاصي كه وكلا را به انحراف و كلاهبرداري متهم مي كنند به نفس خود مراجعه كرده ودر قياس با نفس خود چنين صفاتي را بر وكلا بار مي كنند.

وي يادآور شد: جامعه وكلا اين آمادگي را دارد تا ميزان انحراف افراد در مشاغل گوناگون را سنجيده تا ميزان حدوث خطا ميان حرفه وكالت و ساير مشاغل برآورد شود.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در جلسه افتتاحيه هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

اكنون كه مهرورزي شعار حكومت است حق اين است كه وكلاي زنداني را آزاد كنند

دكتر ناصر كاتوزيان، دارنده‌ي نشان درجه‌ي يك علمي كشور در پنجمين همايش اسكودا، از اين كه حرفه‌ي وكالت مورد هجوم قرار گرفته انتقاد كرد و گفت كه حق اين است كه وكلاي زنداني را آزاد كنند.

در ادامه‌ي همايش اسكودا، ناصر كاتوزيان به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: در زمانه‌اي زندگي مي‌كنيم كه حرفه‌ي وكالت، كانون وكلا و بالطبع اتحاديه مورد هجوم و تهاجم است و بسياري از وكلاي سرشناس و انسان‌هاي شايسته در زندان به سر مي‌برند.

وي از ناصر زرافشان ياد كرد و با بيان اين كه «وي يكي از سخنرانان عليه رژيم شاهنشاهي در پيش از انقلاب بود» تاكيد كرد: اكنون كه مهرورزي شعار حكومت است و كساني را كه دچار جناياتي مثل قتل شده‌اند مورد مهر و محبت قرار مي‌دهد حق اين است كه وكلايي را كه دچار هيچ يك از اين جنايات نشده‌اند آزاد نمايند زيرا اين دو - سلطاني و زرافشان - نه فراري هستند، و نه مي‌توانند فرار كنند لذا زنداني بودن آنها هيچ پايه‌ي منطقي و عقلي ندارد.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه عدل و انصاف حكم مي‌كند كه اين‌ها بيهوده در زندان نباشند از كنگره خواست بيانيه‌اي جهت آزادي اين دو وكيل زنداني صادر كند.

كاتوزيان در ادامه با انتقاد از پخش سريال‌هاي تلويزيوني در مورد وكلا، اظهار داشت: در سريال‌هاي تلويزيون معمولا يك دغل‌باز نقش وكيل را بازي مي‌كرد اما در يكي از اين فيلم‌ها شيطان در نقش وكيل ظاهر مي‌شود. اين امر در توده‌ي مردم اثر نامطلوب دارد و باعث مي‌شود مردم وكيل را با اين چشم نگاه كنند.

وي افزود: اين درست نيست كه فقط نقاط ضعف وكلا نشان داده شود بلكه اگر مي‌خواهند بي‌طرفي را رعايت كنند بايد جنبه‌هاي مثبت را نيز نشان دهند زيرا خيلي از اين وكلا كساني هستند كه در شرايط بسيار سخت نظامي از انقلابيون در دادگاه‌هاي نظامي دفاع كرده‌اند.

استاد حقوق دانشگاه تهران با توصيه به اتحاديه براي تدوين آيين‌نامه‌ي رفتاري وكلا خاطر نشان كرد: اين آيين‌نامه مي‌تواند مبنا و خط مرزي براي رفتار اخلاقي وكلا در دادگاه‌ها و جامعه باشد.

وي در ادامه گفت: نمي‌توان جامعه را عوض كرد مگر اين‌كه خودمان را عوض كنيم؛ بنابراين در درجه‌ي اول بايد به تذهيب خود بپردازيم تا ديد جامعه نسبت به ما عوض شود.

كاتوزيان در پايان شناسايي نقاط اتحاد و وحدت كانون‌هاي مختلف و در نظر گرفتن استقلال آنها را خواستار شد.
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش عملكرد دو سالانه اولين دوره شوراي اجرائي اسكودا

بهمن كشاورز - رئيس هيات اجرائي اولين دوره اسكودا - هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري -پنجمين همايش اسكودا
                                       
بسم الله الرحمن الرحيم

به نام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه برنگذرد

” گزارش عملكرد دو ساله شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) به هيات عمومي محترم اتحاديه در همايش تهران – آبان ۱۳۸۴ “

مقدمه :
پس از تصويب اساسنامه و برگزاري اولين جلسه هيات عمومي اتحاديه ، اولين جلسه شوراي اجرائي اسكودا در تاريخ ۲/۸/۱۳۸۲ تشكيل شد و رئيس و نواب رئيس و خزانه دار و منشيان انتخاب شدند و پس از ثبت اتحاديه در تاريخ ۸/۹/۱۳۸۲ در اداره ثبت شركتهاي تهران، شوراي اجرايي به انجام وظايف محوله طبق اساسنامه و آئين كار اسكودا قيام كرد .

مفتخريم به اطلاع برسانيم شوراي اجرايي در عملي كردن مصوبات هيات عمومي و اجراي وظايف خود موفق بوده است .

خلاصه ايي از اين موارد به عرض ميرسد :
۱- ارتباط مستمر با كانونهاي عضو و تنظيم دستور جلسات هيات عمومي برمبناي نيازهاي كانونهاي برادر و خواسته هاي آنها و ارسال دستور براي كانونها پيش از هرهمايش .

۲- اطلاع رساني و موضع گيري سريع در كليه اموري كه مستقيماً يا من غير مستقيم به امر وكالت و قضاوت ومسائل مرتبط با اين موارد ، ارتباط داشته است .

۳- اطلاع رساني وموضع گيري در برخي امور ملي و سياسي ، با صبغه حقوقي ، نظير موارد مربوط به محاكمه آقاي صدام حسين يا مسائل عنوان شده در خصوص جزاير ايراني خليج فارس .

۴- برخورد فعال با معضل ناشي از ماده ۱۸۷ و اطلاع رساني سريع به كانونهاي برادر در اين خصوص و جمع آوري نقطه نظرات آنان .

۵- برخورد فعال و سريع با بخشنامه مربوط به اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي .

۶- تمشيت امور مربوط به اطلاع رساني و اعلام موجوديت اتحاديه و همايش هاي آن از طريق مسئول روابط عمومي و مسئول امور رسانه هاي اسكودا .

۷- هماهنگي در امر شركت كانونهاي وكلاي ايران در مسابقات جهاني فوتبال كانونهاي وكلا از طريق مسئول هماهنگي ورزش فوتبال .

۸- به كارگيري سايت اسكودا به طور روزآمد و انتقال سريع اطلاعات به كانونهاي برادر و كليه وكلاي دادگستري ايران .

۹- تنظيم دستور جلسات و انجام هماهنگي هاي لازم به منظور برگزاري منظم جلسات شوراي اجرايي با كمك مسئول روابط عمومي و مدير داخلي اسكودا .

۱۰- تجميع كمكهاي كانونهاي برادر به زلزله زدگان بم و پرداخت اين وجوه به انجمن ياري بر مبناي مصوبه هيات عمومي .

۱۱- در اجراي مصوبه همايش مازندران ، در خصوص اعلام موجوديت اسكودا به كانون بين المللي وكلا IBA و تقاضاي عضويت اين اقدام انجام شد كه اكنون در دست بررسي است .

۱۲- تمشيت امور شكلي و قانوني مصوبات همايشها و ثبت به موقع صورتجلسات هيات عمومي در اداره ثبت شركتهاي تهران .

۱۳- انجام اقدامات اوليه جهت برگزاري آزمون ورودي در اجراي مصوبه هيات عمومي در خراسان كه متعاقباً به علل و جهات مضبوط در صورتجلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۴ شوراي اجرايي و به منظور احتراز از تفرقه و تلاشي ، مقرر شد امسال هم آزمون ورودي به وسيله كانون مركزانجام شود .

۱۴- تمشيت امور مالي اسكودا از طريق مدير محترم داخلي و با كمك همكار محترم جناب آقاي غلامرضا فرح روز و تهيه ترازمالي كه به ضميمه اين گزارش تقديم است .

۱۵- ايجاد ارتباط با سازمانها و اشخاصي كه فعاليت ايشان به نوعي با امور وكالت و وكلا و اتحاديه مرتبط بود .

۱۶- هماهنگي در مورد تدوين پيش نويس قانون وكالت كه دخالت اتحاديه از طريق كانون وكلاي مركز در آن ، در همايش خراسان تصويب شده بود ، از طريق گرد آوري نظريات كانونهاي برادر و تجميع ديدگانهاي ارائه شده با اين توضيح كه اين پيش نويس آماده و به قوه قضائيه تسليم شده است .

۱۸- پي گيري موضوع راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بعضي از مواد آئين نامه لايحه استقلال كه با توجه به قانون اخير التصويب اصلاح قانون آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مي تواند در قالب ماده ۵۳ قانون اخير ، عملياتي شود .

۱۹- پاسخ گويي كتبي به سئوالات اشخاص حقيقي و حقوقي درباره مسائل كانونها و اتحاديه.

اقدامات فوق الذكر علي رغم بودجه ناچيز اسكودا و پراكندگي اعضاء شوراي اجرايي در استانهاي مختلف كه عملاً مانع از برگزاري جلسات و سرعت عمل در تصميم گيري ها بود ، انجام شده است .

از سوئي اصلاحات مكرر اساسنامه ولازم الاتباع نبودن مصوبات هيات عمومي و پاره ايي مسائل خرد ، شوراي اجرايي را از به كارگيري كل قابليت ها و توانايي هايش بازداشت كه اميداست اين مشكلات مرتفع شود و شوراي اجرايي منتخب در اين جلسه هيات عمومي ، بافراغ بال و جمعيت خاطر در خدمت كانونها ووكلاي محترم قرار گيردند .

در خاتمه متذكر مي شود :
خوشحاليم كه اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران اينك سازماني شناخته شده است كه مي تواند وسيله ايي براي شناساندن وكيل و وكالت در سطح ملي و تعرفه كانونهاي وكلاي ايران در سطح بين المللي باشد .
اسكودا منسجم ترين و مقتدر ترين تشكل صنفي – تخصصي دركشور و نماينده ۱۷ هزار وكيل در سراسر ايران است كه شمار آنها به زودي به بيش از ۲۰ هزار نفر خواهد رسيد.

اگر براي وكالت و وكلا با حفظ شان و حرمت وقداست اين شغل آينده ايي وجود داشته باشد در قالب اتحاديه و در صورت بقاء آن است . بنابراين اولويت نخست همه كانونها و همه وكلا بايد حفظ وحدت و انسجام اتحاديه باشد و به همين جهت هر حركت و اقدامي كه به تضعيف يا تحقير يا تخريب اتحاديه منتهي شود خيانت و جنايتي بس بزرگ و نابخشودني در حق وكلا و كانونهايشان خواهد بود.

از طرف شوراي اجرايي اسكودا
بهمن كشاورز - آبـــان ۱۳۸۴
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور، بعنوان رئيس شوراي اجرائي اسكودا

انتخاب اعضاي دومين دوره شوراي اجرائي،
                                       
انتخاب اعضاي دومين دوره هيات اجرائي
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

با پايان يافتن دوره اول شوراي اجرائي اتحاديه اسكودا، در جريان هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي داگستري ايران، اعضاي دومين شوراي هيات اجرائي به شرح ذيل انتخاب شدند.

شوراي اجرائي در اولين جلسه خود، آقاي جندقي كرماني پور را بعنوان رئيس و آقايان مهدي عامري و جعفر مقتدري بعنوان نواب رئيس به مدت دو سال انتخاب شدند.

اعضاي دومين دوره هيات اجرائي عبارتند از:

كانون وكلاي دادگستري مركز
آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور و آقاي جهانگير مستوفي

كانون وكلاي داگستري فارس
آقاي جعفر مقتدري

كانون وكلاي دادگستري خراسان
آقاي مهدي عامري

كانون وكلاي دادگستري اصفهان
آقاي سيد حسين موسوي

كانون آذربايجان شرقي و اردبيل
آقاي رجب رجبي علمداري

كانون آذربايجان غربي و كردستان
اصغر ذولفقاري

كانون مازندران و گيلان
آقاي حسن محلوجيان

كانون گيلان
آقاي صادق هژير

كانون قزوين و زنجان
خانم فاطمه مير شكرائي

كانون كرمانشاه و ايلام
سيد طاهر نعليني

كانون خوزستان و لرستان
علي فر طوسي

كانون همدان
آقاي فرخ دفتري

در ادامه اولين جلسه جديد هيات اجرائي در پنجمين همايش اسكودا، با انتخابات داخلي، اعضاء به شرح ذيل به اتفاق آراء و به مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمودند:

آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور، رياست شوراي اجرائي اسكودا
آقاي مهدي عامري، نايب رئيس اول
آقاي محمد جعفر مقتدري نايب رئيس دوم
آقاي جهانگير مستوفي، خزانه دار
آقاي علي فر طوسي، منشي اول
آقاي رجب رجبي علمداري، منشي دوم
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات جلسه مشترك مسئولين كميسيونهاي كارآموزي كانون هاي وكلاي دادگستري

هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
                                       
بنام خدا

جلسه مشترك مسئولين كميسيونهاي كارآموزي كانون هاي وكلا در هفدهمين همايش در ساعت ۹ صبح روز ۵ شنبه ۱۹/۸/۸۴ در محل همايش (هتل هما)با حضور نمايندگان و مسئولين كميسيونهاي كارآموزي كانون ها به شرح ذيل تشكيل است.

۱-        از كانون مركز- جناب آقاي ثابت قدم
۲-        از كانون كرمانشاه- جناب آقاي لارتي
۳-        از كانون مازندران و گلستان- جناب آقاي صفاري
۴-        از كانون خراسان- جناب آقاي شالفروشان
۵-        از كانون فارس و كهكيلويه – جناب آقاي برازجاني
۶-        از كانون گيلان - جناب آقاي حيدري نژاد
۷-        از كانون آذربايجانشرقي و اردبيل – جناب آقاي دكتر فرهودي
۸-        از كانون خوزستان- جناب آقاي لواف پور
۹-        از كانون قزوين و زنجان- جناب آقاي مرادي
۱۰- از كانون همدان- جناب آقاي مغازه اي
۱۱-از كانون آذربايجانغربي و كردستان – جناب آقاي اميرزاده خياباني
۱۲- از كانون اصفهان و چهارمحال- جناب آقاي انوري

مواردي به شرح زير مطرح و پس از بحث و مذاكره به اتفاق آراء به تصويب رسيد.
۱- از جمله شرايط ثبت نام متقاضيان ذكور در آزمون ورودي موارد ذيل است:
الف- داشتن برگ خاتمه خدمت يا معافيت دائم
ب- داشتن معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا

تبصره: كساني كه تحصيلات دانشگاهي آنان، زودتر از كارآموزي نامبردگان به پايان مي رسد كارآموزي ايشان متوقف و به حال تعليق در مي آيد، و پس از تعيين تكليف درخصوص وضعيت نظام وظيفه آنان، مجددا كارآموزي نامبردگان ادامه خواهد يافت به هر حال شركت در تحليف و صدور پروانه وكالت پايه يك براي اين قبيل كارآموزان منوط به تعيين و تكليف نظام وظيفه است.

۲-دارندگان ليسانس غيرمرتبط
صدور پروانه كارآموزي وكالت موكول به ارائه دانشنامه ليسانس حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي و يا معادل آن از دروس حوزوي و يا دانشگاهي است و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد يا دكتراي حقوق كه فاقد مدرك ليسانس حقوق و مباني حقوق اسلامي و يا معادل هستند پروانه صادر نمي شود .

تبصره: دارندگان مدرك تحصيلي كه رشته آنها، الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي مي باشد، مشمول ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نبوده, و حق شركت در آزمون را ندارد .

۳- براي ثبت نام در آزمون داشتن اصل مدرك كارشناسي موضوع ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت يا گواهي موقت الزامي است. بنابراين دانشجويان ترم آخر كه چند واحد درسي آنها باقي مانده است نمي توانند در آزمون سال۸۵ و بعد ثبت نام كنند.

۴- معدل قبولي در آزمون كانون وكلا براي سهميه آزاد ۱۰ و ايثارگران ۸ مي باشد.
تبصره: در صورت ضرورت و عدم تكميل ظرفيت تعداد مورد نياز، با تصويب هيات مديره كانون هاي عضو، مي توانند حداقل نمره ۷ را براي سهميه ايثارگران بپذيرند.

۵- مدت كارآموزي، همچنان ۱۸ ماه مي باشدو براي كساني كه تجديد دوره مي شوند يك سال خواهد بود.

۶- در مورد وكلاي سرپرست و ميزان سابقه كاري آنها هيات مديره كانون هاي عضو بر اساس شرايط منطقه اي و مشكلات موجود راسا تصميم مناسب را اخذ خواهند نمود.

۷- در مورد معدل قبولي براي اختبار پاياني كارآموزان مطابق با تبصره ماده ۴ شرح وظايف كارآموزي مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز عمل شود.

۸- در خصوص تشخيص برخورداري از تسهيلات سهميه ايثارگران ، در مورد كسانيكه حضور داوطلبانه در جبهه داشته اند بر اساس مقررات موضوع تعريف ايثارگران و با تائيد مراجع ذيصلاح ، اقدام گردد.

۹- در مورد نحوه اعلام موافقت و قبولي وكيل سرپرست ذيل وكالتنامه هاي مخصوص وكالت كارآموزان لازم است وكلاي محترم سرپرست ضمن تصريح بر موافقت و نظارت بر آن به مهر و امضاي خود برسانند.

۱۰ – انتقال دائم كارآموزان از كانوني به كانون ديگر ، كما كان ممنوع است ولي انتقال به منظور كارآموزي بعنوان ميهمان با موافقت هر دو كانون مبدا و مقصد ، بلامانع است.

۱۱-تعيين وضعيت كارآموزان از حيث انجام تكاليف كارآموزي و قبول وكالت در حد نصاب از زمان اعلام ختم كارآموزي تا زمان برگزاري اختبار، در اختيار هيات مديره كانونها خواهد بود.

۱۲- تجديد و تمديد دوره كارآموزي مطابق ضوابط مندرج در شرح وظايف كارآموزان مصوب ۱۳۸۲ كانون مركز عمل گردد.

۱۳- براي صدور پروانه كارآموزي در مورد مستخدمين دولتي و عمومي ،قطع رابطه استخدامي و ارائه گواهي مربوطه الزامي است.(به لحاظ عدم امكان جمع انجام تكاليف كارآموزي با وضعيت اشتغال).

۱۴- مقرر گرديد فرمهاي مربوط به پروانه كارآموزي – دفترچه كارآموزي و كارنامه اختبار بصورت متحدالشكل مطابق نمونه كانون مركز، مورد استفاده قرار گيرد.

۱۵- در مورد تعداد دفعات دوره كارآموزي مطابق با ماده ۵ شرح وظايف كارآموزي عمل شود.

۱۶- پذيرش كارآموزان به عنوان ميهمان در كانونها فقط براي يك دوره امكان پذير است و تجديد آن با عذر موجه و تائيد كانونهاي ذيربط خواهد بود.

۱۷- در مورد كارآموزاني كه با كمتر از ۲۵ سال سن كارآموزي خود را شروع كرده و انجام داده اند، شركت آنان در مراسم تحليف و دريافت پروانه وكالت موكول به رسيدن به سن ۲۵ سال خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري
صورتجلسه مربوط به همايش ۱۷ چهارشنبه ۱۸/۸/۱۳۸۴ - ۴۰/۱۴به تاريخ چهارشنبه ۱۸/۸/۱۳۸۴ بعد از جلسات كاري اعضاي كميته انفورماتيك اسكودا با حضور امضا كنندگان ذيل تشكيل و بدوا نسبت به انتخاب رئيس و منشي جلسه اقدام شد و در نتيجه آقاي
حميد چاره ساز ( نماينده محترم كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كردستان ) به عنوان رئيس جلسه و آقاي شهرام مختاري ( نماينده محترم كانون وكلاي دادگستري ) به عنوان منشي جلسه به اتفاق آرا انتخاب شدند و با اعلام رسميت جلسه ، متن ارسالي پيوست به نمايندگان محترم انفورماتيك اسكودا به شرح ذيل مورد بحث و مذاكره و تصويب قرار گرفت :

۱ – آقاي حميد چاره ساز ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان غربي و كردستان )
۲ – آقايان حسين زينعلي و محمد رضا عليزاده ثابت ( از كميته انفورماتيك كانو ن و كلاي دادگستري مركز )
۳ – آقاي سيد احمد احمدي ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان خراسان )
۴ – آقاي شهرام مختاري (مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و بنادر )
۵ – آقاي محمد امين درويش (مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان خوزستان و لرستان )
۶ – آقاي يوسف شفيع زاده (مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان و چهارمحال و بختياري )
۷ – آقاي سيد حسن سجادي (مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان گيلان )
۸ – آقاي محمد رحماني (مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و زنجان )
۹ – آقاي محمود صادقي (مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان همدان )
۱۰ –آقاي كارن روحاني (مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استان مازندران و گلستان )
۱۱- آقاي پرويز علي پناه ( مسئول انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام )

ابتدا آقاي حسين زينعلي رئيس هيئت اجرائي كميته انفورماتيك گزارشي از اقدامات كميته انفورماتيك را ارائه نمود . در اين خصوص گزارش مكفي به شرح لايحه ۴ صفحه اي و ضمائم آن به ميزان ۴۶ صفحه تقديم اعضاي حاضر در جلسه گرديد .

۱ ) آقاي زينعلي از كليه نمايندگان انفورماتيك درخواست كردند حداكثر تا۱۵/۹/۸۴ كليه نظرات خود را و هرگونه پيشنهاد و مطلبي را در خصوص تحويل سايت ، به صورت كتبي به رئيس هيئت اجرائي اعلام دارند .

۲ ) با توجه به تصويب آئين نامه كميته انفورماتيك در ارديبهشت ۸۲ و تجارب حاصله مصوب گرديد جناب آقاي مختاري نماينده محترم كانون فارس با جمع بندي ديدگاههاي مطروحه طرح جامعي براي اداره و مديريت كميته انفورماتيك اسكودا ظرف مدت يكماه از اين تاريخ ارائه نمايند . طرح مذكور از طريق ايميل براي كليه كانونها ارسال مي گردد تمامي نمايندگان محترم انفورماتيك مكلف هستند ظرف مهلت يكماه پس از آن نظر مكتوب خود را به جناب آقاي مختاري اعلام نمايند . جناب آقاي مختاري حداكثر تا تاريخ ۱۵/۱۲/۸۴ جمع بندي نهائي شامل آئين كار و طرح توجيهي آن را تهيه و اطلاع ساير اعضاي كميته انفورماتيك مي رسانند . بررسي طرح مذكور به عنوان اولين دستور كار همايش بعدي مورد اقدام قرار خواهد گرفت .

۳ ) با استماع گزارش مالي مصوب گرديد رئيس هيئت اجرائي به مدت شش ماه ، ماهانه تا سقف يك ميليون و پانصد هزار ريال هزينه امور جاريه سايت گردد .

۴ ) مصوب گرديد از زحمات حسابداري كانون مركز تقدير و تشكر به عمل آيد.

۵ )در خصوص بررسي علل نواقص اطلاعاتي سايت مشترك ، راه هاي تكميل منابع اطلاعاتي و ارتقاء سطح استفاده از پست الكترونيكي مصوب گرديد كه كليه اعضاي كميته نسبت به تهيه مطالب و موضوعات مرتبط با كانون متبوع شخصا يا از طريق استفاده از افراد متخصص مستقيما اقدام نمايند به نحوي كه مطالب سايت منعكس كننده مسائل كليه كانونهاي وكلاي دادگستري كشور باشد .
به علاوه مقرر گرديد هركدام از نمايندگان محترم يك يا چند مورد از عناوين تخصصي سايت را مستقيما مديريت نمايند .

۶ ) تحويل سايت و قراردادهاي تكميلي مقرر گرديد پس از انجام مفاد كامل قرارداد و توافقات بعدي با مجري و دريافت پيشنهادات نمايندگان انفورماتيك از طرف رئيس هيئت اجرايي با مجري مذاكره و اقدام گردد .

۷ ) با توجه به حضور آقاي پرويز علي پناه از طرف كانون كرمانشاه و ايلام مقرر گرديد طبق مصوبات صورتجلسه مربوطه از طرف هيئت مديره كانون مذكور ، جناب ايشان به عنوان نماينده تام الاختيار انفورماتيك كانون به صورت رسمي به رئيس هيئت اجرائي كميته انفورماتيك معرفي گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * قطعنامه هفدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
(پنجمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران)باسمه تعالي
به نام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه برنگذرد

قطعنامه هفدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
(پنجمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران )

هفدهمين گردهمايي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (پنجمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ) در تاريخ ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۴ با ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز در تهران تشكيل شد كانون هاي شركت كننده در اين همايش موارد ذيل را كه مورد توافق تمامي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران است اعلام مي كنند :

۱- اتحاديه خشنودي و حمايت خود را از تدوين پيش نويس ” قانون اصلاح قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و ساير قوانين مربوط به وكالت “ – با توافق و همكاري قوه قضائيه و با لحاظ داشتن معضلات مبتلي به وكلا و حرفه وكالت - بوسيله نمايندگان منتخب كانونها – ابراز مي كند و اميدوار است اين اقدام گام مثبتي در راه وصول به تامين حق دفاع و تعيين آن از طريق وكلا و كانون هاي مستقل و متخصص باشد.

۲- اتحاديه مراتب سپاس خود را از رياست محترم قوه قضائيه در خصوص تدوين و دستور اجراي آئين نامه قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي – كه نقطه عطفي در تاريخ وكالت در حقوق ايران و تامين حق دفاع مردم در جهت توسعه قضايي محسوب مي شود اعلام نموده و ابراز اميدواري مي كند كه روند اجراي اين قانون به نحو مطلوب ادامه يابد . كانون هاي وكلا آمادگي خود را جهت همراهي و همكاري در اجراي آن اعلام مي دارند.

۳- اتحاديه با تاكيد بر حق مسلم ملت ايران در بهره مندي از كليه امكانات و مظاهر فن آوريها و دانش هاي نوين از جمله استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ، اعمال هرگونه فشار بر ملت ايران را در اين رابطه محكوم مي كند.

۴- اتحاديه نگراني شديد خود را در مورد عدم تعيين تكليف و آزادي وكلاي زنداني آقايان عبدالفتاح سلطاني و ناصر زرافشان ابراز و از مقامات مسئول موكداً درخواست مي كند نسبت به آزادي اين همكاران , سريعا اقدام كنند .

۵- اتحاديه نگراني عميق خود را از تفسير به راي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ... كه به اجراي ماده مذكور علي رغم انقضاي مدت اعتبار آن – با تعدي آشكار از منطوق و مفهوم قانون – منتهي شده است و آثار و تبعات سوء جذب بي رويه افرادي فاقد آموزش كافي و وارد كردن آنان به عرصه دفاع، ابراز مي كند و مجريان اين اقدامات را از عواقب نا مطلوب اجتماعي اعمالشان برحذر مي دارد.

۶- اتحاديه ضمن ارج گذاري به هنر طنز و اداي احترام به نويسندگان و شاعران طنز پرداز ، نا خشنودي و انزجار شديد خود را نسبت به سريالهاي تلويزيوني موهن و زننده كه در ايام ماه مبارك رمضان از سيماي جمهوري اسلامي پخش و در آنها چهره وكالت و وكلا مشوه و مخدوش و موجبات تشويش اذهان عمومي نسبت به اين حرفه شريف را فراهم نموده ابراز ، و پشتيباني و حمايت خود را از كانون وكلاي مركز در خصوص اقدام قضائي در اين مورد به صدا و سيما و كليه رسانه هاي عمومي اعلام مي كند و از تكرار چنين مواردي كه باعث تضعيف نظام وكالتي و به تبع آن نظام قضائي ايران است برحذر مي دارد.

۷- اتحاديه ضمن ابراز نگراني از برخورد برخي مامورين انتظامي و قضايي با وكلا در اجراي تكاليف وكالتي ، بدين وسيله از مقامات و مسئولين محترم مربوطه مصرانه درخواست مي كند تمهيدات لازم در جهت تضمين و تامين حق دفاع و امنيت حرفه اي وكلا را ، كه در قوانين داخلي و اسناد بين المللي تعيين شده است، فراهم آورند .

اتحاديه ضمن سپاسگزاري از پذيرائي گرم كانون ميزبان زمان همايش بعدي را ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ با ميزباني كانون محترم قزوين و زنجان اعلام مي دارد.

تهران – نوزدهم آبان ماه سال ۱۳۸۴
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش كار اولين دوره هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري اسكودا

آقاي بهمن كشاورز رئيس اولين دوره هيات اجرائي اسكودا
                                       

بالا
فهرست اصلي


  * ارائه برنامه معرفي اعضاي كانون هاي وكلاي دادگستري

در جريان برگزاري همايش اخير كانون هاي وكلاي دادگستري، توسط كميته انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز،

لوح فشرده شامل برنامه ويژه معرفي اسامي و تصاوير ميهمانان و اعضاي شركت كننده در هفدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، (پنجمين همايش اسكودا ۱۷ تا ۱۹ آبان ۱۳۸۴ تهران)

تهيه و به صورت لوح فشرده تقديم حضار شده است، كه متن فايل اصلي مربوطه، به شرح ذيل قابل دريافت و استفاده در كامپيوتر شخصي ميباشد.

دريافت فايل اجرائي بدون موزيك متن، حجم ۹۸/۳ مگا بايت (۳.۹۸ MB) با نام bar.exe

بالا
فهرست اصلي


  * صورت جلسه هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

پانزدهمين همايش سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري تهران مورخ ۳۰/۹/۸۴
                                       
جلسه هيات اجرائي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ثبت شده به شماره ۱۶۰۳۰ بادستورجلسه

۱- پيشنهاد كانون محترم گيلان درمورد بررسي طرح جامع اطاله دادرسي ۲- اصلاح اساسنامه در روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۹/۸۴ درتهران وباحضور كليه اعضاء به شرح ليست پيوست تشكيل شد.

۱-بدوا قبل از ورود به دستورجلسه ، جناب آقاي جندقي، رياست محترم اتحاديه ،اعلام نمودند كانون وكلاي مركز، تصويب نمود كه درخصوص موضوع آتش سوزي كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران، كتابخانه، تاسقف معيني اقدام به خريد كتاب نموده و بعد آن هزينه را از كانون بگيرند، درنتيجه اين مورد درهيات مديره هاي كانونهاي وكلاي مطرح شود ودرصورت تصويب ميزان آن اعلام گردد و پرداخت حق عضويت كانونها ازطرف آقاي جندقي مطرح گرديد.

۲- كانون محترم خراسان، درخصوص بدهي حق عضويت كانونها به اتحاديه پيشنهاد كرد كه حق عضويت هركانون از محل ثبت نام آزمون ورودي ۸۴ كسر و به اتحاديه پرداخت شود ومابقي به كانونهاي مربوط پرداخت شود.

۳-درخصوص بند ۱ دستورجلسه، پيشنهاد كانون محترم گيلان درمورد بررسي طرج جامع اطاله دادرسي، دستور العمل شماره ۱،قرائت شد و به اتفاق آراء به تصويب رسيد كه باتوجه به اين مسئله كه اين دستورالعمل كه باشماره ۱۷۶۸۷-۲۲/۷/۸۴ در روزنامه رسمي چاپ شده است به استناد قانون ۱۳۱۵، اداره معاضدت كانون، قانوني است و همچنين مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶ كانونهاي وكلا مكلف هستند حسب اعلام دادگاه، براي افرادي كه معرفي مي نمايند وكيل معاضدتي انتخاب كنند . مقررشد، نامه اي خطاب به رئيس محترم قوه قضائيه تهيه و موارد نقض قانون مندرج دردستورالعمل و همچنين درخصوص وكالت اتفاقي كه تعيين آن مطابق قانون بايد دراختيار كانون هاي وكلا باشد را يادآوري شود ودرجلسه اي كه كليه اعضاي شوراي اجرائي اتحاديه با آقاي شاهرودي دراينخصوص برگزار خواهد شد به ايشان ارائه گردد.

۴-درخصوص اصلاح اساسنامه، بند ۲ دستورجلسه، مقررشد نامه اي خطاب به تمام كانونهاي وكلا فرستاده شود كه نظرات خود را دراين زمينه اصلاح اساسنامه اتحاديه بطور مكتوب ارسال نمايند كه بعدازآن كميسيوني درخود اتحاديه، مامور به رسيدگي به اين مورد شود.

۵- مقررگرديد، از رئيس و اعضاي سابق شوراي اجرائي اتحاديه، تقدير بعمل آيد.

سيدمحمدجندقي كرماني پور - فريده غيرت - جهانگير مستوفي - بهروز يغمائي -
محمدجعفر مقتدري - دكترحسن پاشا زاده - سيدحسين موسوي - رحمت صابونچي ذوالفقاري
حسن محلوجيان - سيدطاهر نعليني - صادق هژير - فاطمه ميرشكرائي
احمد باغ ورداني - مهدي عامري -فرخ دفتري
بالا
فهرست اصلي


هجدهمين همايش سراسري هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري – ششمين همايش اسكودا - ۲۶ تا ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۵ - قزوين
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi