لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * مداخله انگلستان و آمريكا براي براندازي نهضت ملي ايران
صفحه ۲
   * پيامدهاي توانمندسازي زنان در حرفه وكالت - بهناز اشتري - وكيل دادگستري
صفحه ۳
   * وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا
دكتر نادر ذوالعين وكيل دادگستري در فرانسه

صفحه ۴
   * شرحي بر « آئين نامه شوراهاي حل اختلاف » ،
صفحه ۵
   * دو نكته راجع به قانون «مجازات اسلامي» آيا نگهداري مشروب الكي از نظر فقهي جرم است ؟
صفحه ۶
   * تحليل حقوقي گزارش هيات ويژهي رييس جمهور
صفحه ۷
   * گل آقا و خروج از حاكميت ،
سيد رضا مهدوي نجم آبادي ، وكيل دادگستري

صفحه ۸
   * ماجراي تحصيل يك وكيل دادگستري در هشتاد سال قبل
نوشته : دكتر محمدحسن لطفي

صفحه ۹
   * آشنايي با كليات سيستم قضائي جمهوري ارمنستان
نوشته : دكتر حسين محمد نبي وكيل پايه يك دادگستري

   * انسان و حق درآمدي به مذاهب مشهور در فلسفه حقوق
اريك ولف Erik Wolf ترجمه : جهانبخش ناصر

صفحه ۱۰
   * مباني و اصول توسعه قضائي
حسين زينعلي ، وكيل دادگستري

صفحه ۱۱
   * زور آزمايي با پيشه وكالت دادگستري در ايران
سيد محمود كاشاني ، وكيل پايه يك دادگستري

صفحه ۱۲
   * نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران
دكتر پرويز نوين

   * تاملي بر مقاله جناب آقاي دكتر پرويز نوين با عنوان - نواقص عقد وكالت درقانون مدني ايران - رضا نوروزي— وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۱۳
   * وكالت دادگستري در تركيه
صفحه ۱۴
   * وكالت آزاد ، ترجمه : پرويز تابشيان اصفهاني ، وكيل پايه يك دادگستري
نوشته آقاي فليكس بوسه وكيل دادگستري آلمان ، بن Felix Busse

صفحه ۱۵
   * انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل
نوشته : دكتر عبد المجيد اميري قائم مقامي

صفحه ۱۶
   * وكالت بدون فسخ ( وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء )
دكتر سيد مرتضي قاسم زاده
عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

صفحه ۱۷
   * مقررات مربوط به شغل وكالت و رسوم كانون وكلاء پاريس
اسدالله طباطبائي ديبا ، اقتباس از : پاين و وژ . دوو F . Panyen & G . Duveau

   * پيش نويس لايحه ي قانون آزادي اطلاعات
   * وكالت در دعاوي ، تاليف : حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خامنه اي
صفحه ۱۸
   * نقد و بررسي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در ابطال موادي چند از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

   * نامه آقاي جندقي كرماني پور به جناب آقاي دري نجف آبادي
در خصوص اعتراض به دادنامه ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۸۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

   * اعتراض به راي شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ موضوع پرونده كلاسه ۸۱/۳۲۱
از طرف كانون وكلاي دادگستري مركز به هيات عمومي ديوان عدالت اداري

   * نقد و تحليل راي وحدت رويه شماره /۸۱/۳۲۱ مورخه ۲۷/۲/۸۳
هيات عمومي ديوان عدالت اداري

   * نامه شماره ۱۴۷۸ تاريخ ۷/۵/۸۳ كانون وكلاي دادگستري خراسان
صفحه ۱۹
   * اهميت ذاتي قانون و فنون قانونگذاري
تاليف جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان ، استاد دانشگاه - وكيل پايه يك دادگستري

صفحه ۲۰
   * اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع - آرش شكرريز
   * بررسي طرح حذف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - بهمن كشاورز وكيل دادگستري
   * نقد مقاله - استقلال كانون وكلا در خطر - روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳
آقاي جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

صفحه ۲۱
   * بررسي و تحليل مسئله تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه
بهمن كشاورز - وكيل پايه يك دادگستري

   * مذموم بودن تبليغ يا تجويز اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت
حسين زينعلي - وكيل دادگستري

صفحه ۲۲
   * جايز بودن اطلاع رساني ( تبليغ ) در اينترنت براي وكلاي دادگستري در حقوق جديد فرانسه
   * گفت وگو با فريده غيرت عضو هيئت مديره وكلاى دادگسترى: حضور وكيل در كليه مراحل دادرسى ضرورى است
صفحه ۲۳
   * حق آزادي بيان در نظام بين المللي و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-دكتررزا قراچورلو
صفحه ۲۴
   * مسووليت مدني خسارات ناشي از حوادث هستهاي در معاهدات بين المللي و مقررات داخلي دولتها
ليلا محقق منتظري- كارآموز وكالت

   * مراجع وضع كننده مقررات در ساختار قانون اساسي - محسن خدمتگزار - وكيل دادگستري
   * حقوق اخلاق پزشكي(بيواتيك) و اصلاح جنسيت
دكتر عبدالرسول دياني

صفحه ۲۵
   * شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه- دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري
(قسمت اول)-ادامه دارد

   * شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه- دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري
(قسمت دوم) ادامه دارد

   * شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه- دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري
(قسمت سوم)- قسمت پاياني

صفحه ۲۶
   * سوگند- دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه
   * اثبات زوجيت-دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۲۷
   * اقرار مبتني بر شكنجه-دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري
   * ايقان وجدان قاضي-مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه-دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري
   * ترتيب دلايل بين مستندات حكم قاضي
   * رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين
صفحه ۲۸
   * بيان در زندان - دكتر رضا نوربها
   * طوفان كاترينا و حقوق بين الملل- ترجمه الهه نوروزي كارآموز وكالت
   * حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳
صفحه ۲۹
   * مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده از آراء قطعي و بررسي لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
صفحه ۳۰
   * نظام قضايى امير مومنان(ع)
صفحه ۳۱
   * رويكردي به حقوق اينترنت مسووليت ناشي از طراحي صفحات وب و داده‌پردازي
   * علم قاضي درحقوق اسلام
صفحه ۳۲
   * ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود
   * آشنايي با نظام قضايي آلمان
صفحه ۳۳
   * يكسان سازي قراردادها گامي نو در ايجاد تحول درنظام بنگاه هاي املاك و خودرو كشور
   * امام سجاد (ع) و حقوق مردم
محسن كديور

صفحه ۳۴
   * علل اشكال و پيامدهاي تبعيض
صفحه ۳۵
   * اشتباه قاضي و نحوه جبران خسارت
صفحه ۳۶
   * اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي
صفحه ۳۷
   * نظام قضائي اتريش
   * تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي
صفحه ۳۸
   * آشنائي با نظام قضائي كشور بلژيك
صفحه ۳۹
   * نگاهي اجمالي به حجيت اسناد
صفحه ۴۰
   * اشخاص حقوقي و امكان محكوميت به پرداخت ديه
   * الزامي شدن حضور وكيل دردادگاه ها
صفحه ۴۱
   * شخصيت حقوقي بين المللي
   * وضع قوانين تعبير تفسير و استنتاج قضائي آنها
   * سوء استفاده مستخدمين و مامورين دولتي در جلوگيري از اجراي قوانين
صفحه ۴۲
   * تغيير جنسيّت از منظر فقه و حقوق
   * نگاهي بر حقوق مشتركين در نظام'آي سي تي 'ايران
   * علل اطاله دادرسي و راههاي جلوگيري از آن
صفحه ۴۳
   * روند گسترش دادگاهها و ديوان هاي بين الملل
   * اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا
   * در آمدي بر تروريسم سايبري
   * حساب ذخيره ارزي-رضا نوروزي وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۴۴
   * جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى
صفحه ۴۵
   * تحصيل دليل در حقوق كيفري
   * بررسي فقهي و حقوقي معاملات شركت‌هاي ليزينگ
   * حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى
   * احساس امنيت و حقوق شهروندى
صفحه ۴۶
   * حقوق مالكيت معنوى
صفحه ۴۷
   * تحليل و نقد ماده ۸۱۶ قانون مدني
   * مجازات كلاهبرداري اينترنتي
   * عرف در نگاه جامعه شناختى و حقوق
صفحه ۴۸
   * نگاهى به اصول روابط بين الملل اسلامى
   * نكته هايى در فقه روابط بين الملل
صفحه ۴۹
   * تحليل و نقدي بر راي تاريخي و ملي پرونده موسوم به هموفيلي‌ها
(نگاهي نو به مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت معنوي)

صفحه ۵۰
   * چالش‌هاي حق بهره مندي از وكيل در دادرسي عادلانه
   * حق مالكيت فكري حقي بشري
   * عدالت اجتماعي و تعدد زوجات
   * حق مالكيت فكري، حقي بشري
   * بررسي چالشهاي قانوني كودك آزاري جنسي در ايران
صفحه ۵۱
   * نويسنده:كاظم حائري
مالكيت شخصيت هاى حقوقى

   * مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف
صفحه ۵۲
   * سخنراني ماهانه كميسيون امور بين الملل
اجراي احكام دادگاه هاي آمريكا در ايتاليا بر عليه ايران

صفحه ۵۳
   * احمد حاجي‌ده آبادي
مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي؟

   * گزارش:« همايش بين المللي حمايت از حقوق كودك مورخ دوشنبه ۲۰/۹/۱۳۸۵»
صفحه ۵۴
   * واگردهاي فمينيستي در ازدواج
صفحه ۵۵
   * كانون وكلاي دادگستري آلمان
   * نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. و آيين نامه اجرايي آن
مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵

   * نقد مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح و نظام وظيفه مبني بر لغو معافيت پزشكي چاقي و لاغري مفرط و بررسي مجدد و اعزام به خدمت اين افراد
صفحه ۵۶
   * مشروح اخبار و مقالات بيان شده در كارگاه آموزشي حقوق بشر
صفحه ۵۷
   * مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم.
   * حق طلاق در قوانين مدني ايران
   * واخواهي از حكم تجديدنظر خواسته
   * نوآوري هاي لايحه ي جديد آيين دادرسي كيفري
صفحه ۵۸
   * قانون كار جمهوري اسلامي ايران
   * نقد نسيه-آيا قانون مجازات اسلامي سال آينده تصويب مي شود؟
   * دانشكده هاي حقوق چه چيزهايي را ياد نمي دهند؟
   * خصوصي سازي وحكومت قانون
صفحه ۵۹
   * شرح و نقدي بر طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه
   * نقدي بر مقاله قرار اناطه وجايگاه آن در نظام قضائي ايران
صفحه ۶۰
   * تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح
قسمت اول از دوم

   * تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح
قسمت دوم از دوم

صفحه ۶۱
   * ربا در حقوق جزاي ايران
   * حقوق كودك
   * بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص منع اعدام افراد زير ۱۸ سال تمام
   * اتانازي و حق بنيادين افراد به حيات
   * فرزند كشي
   * بررسي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
قسمت ۱ از ۲

   * بررسي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
قسمت ۲ از ۲

صفحه ۶۲
   * گزارش همايش بين المللي
معاضدت حقوقي و كلينك هاي حقوقي

صفحه ۶۳
   * در باره ديوان بين المللي كيفري
صفحه ۶۴
   * ديوان بين‏المللى كيفرى و حقوق بين‏الملل(۱)
   * درسهاي غزه براي حقوق بين الملل
صفحه ۶۵
   * تدليس در معاملات دولتي
   * توصيه هاي شوراي كانون هاي وكلاي اتحاديه اروپايي درخصوص دادرسي هاي انضباطي در حرفه وكالت
   * اصول بنيادين استقلال نظام قضايي - ۱۴/۱۰/۱۳۸۷
حمايت از وكلا و كانون هاي وكلا در اسناد بين المللي ۸/۱۱/۱۳۸۷
وكلا در« اليزه» ۷/۷/۸۷

صفحه ۶۶
   * ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان و . .
   * حذف جنبه كيفري از قانون چك
صفحه ۶۷
   * دفاع از خليح فارس
صفحه ۶۸
   * حقوق و تكاليف جهانگردان در ايران
   * حقوق كاربران اينترنتي در ايران - اصل احتياط يا اصل اباحه؟
   * بررسي شروع به قتل عمدي از طريق ارتكاب فعل نوعا كشنده
صفحه ۶۹
   * رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي
   * ۲) مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي
   * ۳) سوابق قانوني قبل از انقلاب اسلامي
   * ۴) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي
   * ۳-۴) تحولات دوران چهارم رياست قوه قضائيه
   * ۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
   * ۵-۵) آراء خلاف بين شرع يا قانون
   * ۶-۵) مباني خلاف بين شرع
   * ۷-۵) مصاديق موضوعي آراء خلاف بين شرع
   * ۶) ابهامات اجرائي ماده واحده
۷) جمع بندي و پيشنهادات اجرائي

صفحه ۷۰
   * ورزش محكمه نيست
   * نقدي بر قانون مبارزه با پولشويي
   * نقدي بر رويه حاكم بر نحوه وصول مهريه توسط قيم در اداره سرپرستي
   * به بهانه انحلال تشكيلات شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
صفحه ۷۱
   * بررسي تطبيقي قانون روابط موجر و مستاجر در اماكن تجاري ميان قانون ايران و فرانسه
   * انقلاب اسلامي و ديدگاه متفكران غربي راجع به ايران - بخش اول
   * انقلاب اسلامي و ديدگاه متفكران غربي راجع به ايران - بخش دوم
صفحه ۷۲
   * قابل توجه كارآموزان وكالت
   * مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران
   * اسناد مالكيت معارض
صفحه ۷۳
   * بررسي و اعلام نقطه نظرات در خصوص پيش نويس طرح وكالت دادگستري
   * بررسي تطبيقي مقررات مربوط به تعدد جرم (براساس قانون مجازات و لايحه)
   * سن مسووليت كيفري اطفال
صفحه ۷۴
   * افشا و سرقت علامت تجاري
   * دستوري با قابليت تجديد نظر خواهي
   * نظارت بر احكام ديوان اروپايي حقوق بشر و اجراي آنها
صفحه ۷۵
   * بررسي اعراض در فقه اماميه و حقوق ايران
   * بررسي اعراض در فقه اماميه و حقوق ايران(قسمت دوم)
   * اتانازي در كشور هلند
   * مرجع رسيدگي به اختلافات مرتبط با عرضه خودرو
   * قانون ۳ ضربه و سپس اخراج : جلوه اي از سياست كيفري سختگيرانه
   * اصلاح ماده ۱۸ و موج جديد اطاله دادرسي
صفحه ۷۶
   * ديوان كيفري بين‌المللي؛ پايان يلداي مصونيت جنايتكاران (قسمت اول)
   * نظري بر توقيف محكومٌ به از اموال شركت هاي دولتي
   * فعال حقوق بشر يعني چه؟
صفحه ۷۷
   * بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت اول)
   * برنارد مدوف: اَبَربزهكار يقه سفيد
   * نقد محدوديت جديد براي وكيل دادگستري
   * ۶ فوريه برابر با ۱۷ بهمن روز جهاني مبارزه با ختنه ي زنان و دختران
   * بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت دوم )
   * زنان از حق تحصيل و حق راي تا بالاترين مناصب حكومتي
   * بررسي تحليلي قيمت عادله و تملك دستگاه هاي اجرايي ( قسمت سوم )
   * وصيت؛ ايقاع يا عقد
   * مدلهاي اخلاق حرفه اي وكالت
   * درآمدي بر دو نظريه‌ي جرمشناختي تراويس هيرشي
   * ديوان كيفري بين‌المللي؛ پايان يلداي مصونيت جنايتكاران( قسمت دوم و پاياني)
   * تحليل تملك شهرداريها و قيمت روز آن ( قسمت اول)
   * رابطه‌ي بين احتمال و ترس قرباني شدن در جنايت
   * تحليل تملك شهرداريها و قيمت روز آن (قسمت دوم)
   * تحليلي بر ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي
   * سياستگذاري كيفري : نخبه‌گرا، عامه‌گرا، يا مشاركت‌محور ؟
   * ديوان كيفري بين المللي ؛ پايان يلداي مصونيت بي كيفرماني
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi