لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
اخبار و مسائل مربوط به قانون جامع وكالت

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳
   * طرح بحث و ضرورت اطلاع رساني دقيق در خصوص متن و مسائل پيش نويس قانون وكالت
   * كانون وكلاي دادگستري مركز درباره ي پيش نويس لايحه ي وكالت نشست مطبوعاتي برگزار مي كند
   * سخنگوي قوه ي قضاييه : در پي مخدوش كردن استقلال كانون وكلا نيستيم
   * نجفي توانا : ما نگران استقلال كانون وكلاهستيم قوه قضاييه مشكلات امرقضا را رسيدگي كندو وكالت را به كانون بسپارد
   * عبدالفتاح سلطاني : پيش ‏نويس قانون وكالت ، استقلال كانون وكلا را زير سوال مي ‏براگر استقلال وكيل خدشه ‏دار شود ، بزرگترين ضربه را مردم مي ‏بينند
   * سيف ‏زاده : در قانون ، وكيل همطراز با قاضي دادگستري است ، لايحه پيش ‏نويس قانون وكالت امنيت دفاع مردم را هدف گرفته است .
   * اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر در نشست امروز خويش از تهيه پيش نويس لايحه « قانون وكالت » از سوى قوه قضائيه انتقاد كردند .
   * بيانيه ي كانون مدافعان حقوق بشر : پيش نويس قانون وكالت استقلال كانون هاي وكلاء را از بين مي برد

   * اين گفته كه لايحه به دنبال نقض استقلال كانون وكلاست ، گزافه گويي بيش نيست - پيشنويس با مشورت معاون حقوقي قوه قضاييه و حضور رييس و سه نفر از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و همچنين دو نفر از اساتيد برجسته حقوق كشور تهيه شده است .
   * حركت معقول ، اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاست نه تدوين قانون جديد لايحه ، استقلال كانون را ازبين ميبرد . اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات اجرائي اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري
   * اظهارات آقاي محمد على دادخواه سخنگوى كانون وكلاى مدافع حقوق بشر در خصوص پيش نويس قانون وكالت در مصاحبه با راديوي دويچه وله آلمان
   * عباس شيخ الاسلامي ، پيش نويس لايحه ي وكالت را تهديد كننده ي استقلال كانون وكلا دانست
   * لايحه ي وكالت نويد عدالت را به ارمغان نمي آورد اين لايحه استقلال كانون وكلا را تهديد مي كند . آقاي عسگري راد وكيل دادگستري
   * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز - درخصوص مسائل پيش نويس قانون وكالت
   * وكالت بايد شغلي مستقل و مستحكم باشد. پيشنويس لايحه وكالت، اختيار مردم در استفاده از وكيل را زير سوال ميبرد - آقاي محمود دادستان وكيل دادگستري
   * آقاي رييسي، وكيل دادگستري: جامعه وكلا نگران خدشه دار شدن استقلال خود است نه اصلاح قانون وكالت
صفحه ۲
   * اظهارات سخنرانان در مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري - ۷/۱۲/۱۳۸۳
   * حبيب نژاد، وكيل دادگستري: طبق پيش نويس لايحه ي وكالت اختيارات دادسراي انتظامي فعلي وكلا به محاكم تجديدنظر واگذار شده است
   * دخالت در امور ماهيتى وكلا قابل قبول نيست - بهمن كشاورز وكيل دادگستري
   * گزارش جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۴ هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري، مبني بر اخذ رويه واحد كيفيت همكاري با كميسيون تدوين كننده پيش نويس قانون وكالت
صفحه ۳
   * نقد كلي پيش نويس قانون وكالت و پيشنهاد تدوين نظام جامع قانون استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران- طرح بحث
   * مروري بر كيفيت و اصول شايسته در تدوين پيش نويس قانون وكالت و ارائه پيشنهاداتي در اين باب - مقدمه
   * قسمت اول - تاملي بر شيوه ها و روشهاي نابسامان در تدوين قوانين
۱-۱) تغييرات پي در پي در نظام قضائي

   * ۲-۱) نقد كلي شيوه طرح و تصويب مصوبات بحث انگيز
   * ۳-۱) نقادي اعمال تصميمات مديريتي قضائي
   * ۴-۱) بررسي اصل صحت نظرات
   * ۵-۱) اصل واقع شدن تمسك به قوانين بيگانه به جاي استفاده از تجربيات داخلي
   * ۶-۱) فقدان ديدگاه استراتژيكي، تاكتيكي و عملياتي نسبت به موضوع
   * قسمت دوم - بررسي اصول حاكم بر پيش نويس قانون وكالت
   * ۱-۲) الغاء مجموعه قوانين حاكم بر وكالت و استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري
   * ۲-۲) تاملي بر وضعيت ماده ۱۸۷ برنامه سوم در متن پيش نويس
   * ۳-۲) حذف جايگاه معنوي و حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز
   * ۴-۲) تاملي در رابطه استقلال با كانون، وكيل و وكالت وعنوان قانوني
   * ۵-۲) پيش بيني دخالت نمايندگان دولتي در امور داخلي كانونها
   * ۶-۲)تحميل بودجه عمومي براي امور كانونها
   * ۷-۲) ارتباط قضاوت با وكالت و حقايق جامعه ايران
   * ۸-۲) حجيم بودن مواد پيشنهادي از حيث ادغام امور قانوني و آئين نامهاي
   * ۹-۲) برخي اشكالات شكلي متون و عبارات پيش نويس
   * ۱۰-۲) بررسي ماده اول پيش نويس از باب نمونه
   * ۱۱-۲) مسئوليت تصميمات اشتباه مديريتي
   * قسمت سوم - پيشنهاداتي براي رفع معضلات پيش نويس
صفحه ۴
   * ميز گرد تخصصي بررسي پيش نويس قانون وكالت،
توسط جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران - هتل انقلاب ۲۵/۲/۸۴

   * مرور قانون وكالت در گفت وگو با سه تن از حقوقدانان - مشروعيت فرانسوى -
مقاله روزنامه شرق ۱۷/۳/۱۳۸۴

   * اظهارات نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص بخش نامه و آيين نامه اجباري شدن استفاده از وكلاي دادگستري،
   * متن كامل آئين نامه و بخش نامه مربوط به اجباري شدن وكالت، ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از مقررات مصوب ۱۳۵۶- مصوب ۵/۲/۱۳۸۴ رياست قوه قضائيه
   * اصلاحيه ماده اول آئين نامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶
   * تشكيل كميسيون ويژه تدوين قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز، جهت تهيه و ارائه
پيش نويس قانون وكالت در دادگستري

صفحه ۵
   * مباني تهيه قانون جديد وكالت در دادگستري - حسين زينعلي، وكيل دادگستري
صفحه ۶
   * تدوين متن پيش نويس قانون وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
   * پيشنهاد اصلاح و بازنگري و اصلاح قوانين وكالت توسط مركز پژوهش هاي مجلس در راستاي رفع مشكلات فارغ التحصيلان رشته حقوق و تضمين حقوق وكلا و شهروندان
   * اعلام متن نمونه متحد الشكل قرارداد وكالت
   * ترجمه مقررات مرتبط با تبليغات و اطلاع رساني وكلاي دادگستري فرانسه
   * طرح تمديد ماده ۱۸۷ برنامه سوم - مشاوران حقوقي
پيشنهاد حذف آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري

   * اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
   * اظهارات آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور، رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
صفحه ۷
   * بررسي پيش نويس «قانون وكالت»- ۱۳۸۷
   * لايحه وكالت دادگستري - ۱۳۸۷
   * بخش اول - كانون هاي وكلاي دادگستري
گفتار نخست – كانون محلي وكلاي دادگستري

   * بخش دوم: ورود به حرفه وكالت
گفتار نخست: شرايط وود به حرفه وكالت

   * بخش سوم – درجه بندي وكلا و عناوين تخصصي
گفتار اول: درجه بندي وكلاء

   * بخش پنجم – حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل
گفتار اول – حقوق حرفه اي وكيل

   * بخش ششم – مقررات انتظامي
گفتار اول – مجازات انتظامي

صفحه ۸
   * به بهانه طرح مجدد «لايحه وكالت دادگستري»
   * لايحه وكالت
   * درخصوص لايحه وكالت
صفحه ۹
   * كميسيون محترم قضائي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي
   * نقد لايحه وكالت دادگستري
   * بررسي اجمالي لايحه وكالت
   * يك انتقاد و توضيح كلي سايت
صفحه ۱۰
   * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش اول

   * * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش دوم

   * * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش سوم و چهارم

   * * متن لايحه پيشنهادي كانون هاي وكلا در خصوص
قانون اصلاح لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري
و ساير مقررات مربوط به وكالت- بخش پنجم و ششم

صفحه ۱۱
   * نقدي بر لايحه وكالت دادگستري
   * «نقد و بررسي برخي از مواد لايحه وكالت دادگستري»
صفحه ۱۲
   * طرح پيش نويس قانون جامع وكالت كه حسب اطلاع به وسيله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است.
   * طرح پيش نويس قانون جامع وكالت كه حسب اطلاع به وسيله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است ـ بخش چهارم و پنجم و ششم
   * طرح پيش نويس قانون جامع وكالت كه حسب اطلاع به وسيله مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است ـ بخش هفتم و هشتم و نهم
صفحه ۱۳
   * متن پيشنهادي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) براي قانون جامع وكالت - فصل اول و دوم
   * متن پيشنهادي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) براي قانون جامع وكالت - فصل سوم و چهارم
   * متن پيشنهادي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) براي قانون جامع وكالت - فصل پنجم و ششم
   * متن پيشنهادي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) براي قانون جامع وكالت - فصل هفتم و هشتم
   * متن پيشنهادي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا) براي قانون جامع وكالت - فصل نهم و دهم
صفحه ۱۴
   * طرح وكالت كه در تاريخ ۱/۹/۱۳۸۹ توسط مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است
صفحه ۱۵
   * * متن موسوم به « لايحه جامع وكالت رسمي »
صفحه ۱۶
   * « وفاق ملي »
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi