لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * مشخصات كتاب
   * پيشگفتار
   * علائم اختصاري
   * قوانين
   * از قانون مدني ( ۳ ) مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ با الحاقات بعدي
صفحه ۲
   * قانون وكالت - مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي
صفحه ۳
   * لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ بااصلاحات بعدي

صفحه ۴
   * از قانون صندوق تعاون ( ۱۳۵۰ ) - صندوق حمايت ( ۱۳۵۵ ) - اجازه وكالت به افسران قضائي - اصلاح پاره اي از قوانين ۱۳۵۶ - ماليتهاي مستقيم ۱۳۶۶ -
صفحه ۵
   * مصوبه مجمع تشخيص ۱۳۷۰ - حمايت قضائي از بسيح ۷۱ - استفاده دستگاه ها از نماينده قضائي - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ۱۳۷۶ - حمايت قضائي از كارمندان دولت
صفحه ۶
   * از قانون آئين دادرسي امور كيفري ۱۳۷۸ - ماده ۱۸۷ برنامه سوم - آئين دادرسي امور مدني دادگاه هاي عمومي ۱۳۷۹
صفحه ۷
   * نظامنامه قانون وكالت ۱۳۱۶ - آئين نامه دفتر راهنمايي كانون ۱۳۱۷ - آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلا ۱۳۳۴
صفحه ۸
   * آئين نامه حق عضويت سالانه وكلا ۱۳۵۰ - تعيين مرجع گواهي وكالت ممالك خارجه - واحدهاي صنفي قانون احزاب - حمايت قضائي از بسيج - ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق - آئين نامه قانون مبارزه با مواد مخدر - ماده ۸ قانون تشكيل صندوق حمايت
صفحه ۹
   * آئين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي - حق الوكاله و سفر وكلاي دادگستري - آئين دادرسي ديوان عدالت اداري - حمايت قضائي از كاركنان دولت و بسيج - ماده ۱۸۷ - ماده ۹ قانون سازمان زندانها
صفحه ۱۰
   * تصويب نامه و اساسنامه ( انعقاد قرارداد وكالت دستگاه هاي دولتي - صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري )
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi