لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارندهفهرست اصلي:

صفحه ۱
   * فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور
   * فصل ۲ و ۳ - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي
   * فصل ۴ و ۵ - تهيه و ترويج سكه قلب و جعل و تزوير
صفحه ۲
   * فصل ۶ و ۷ - محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي ، فرار محبوسين و اخفاء مقصرين
   * فصل ۸ و ۹ و ۱۰ - غصب عناوين و مشاغل ، تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي و تقصيرات مقامات
صفحه ۳
   * فصل ۱۱ و ۱۲ - ارتشاء و ربا و كلاهبرداري و امتناع از انجام وظايف قانوني
   * فصل ۱۳ و ۱۴ - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت و تمرد نسبت به مامورين دولتي
صفحه ۴
   * فصل ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ - هتك حرمت اشخاص ، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم و جرايم عليه اشخاص و اطفال
   * فصل ۱۸ تا ۲۰ - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ، جرايم بر ضد حقوق خانوادگي و قسم و شهادت دروغ و افشائ سر
صفحه ۵
   * فصل ۲۱ - سرقت و ربودن مال غير
   * فصل ۲۲ تا ۲۵ - تهديد واكراه ، ورشكستگي ، خيانت در امانت ، احراق و تخريب و اتلاف اموال
صفحه ۶
   * فصل ۲۶ - هتك حرمت منازل و املاك غير
   * فصل ۲۷ تا۲۹ - افتراء وتوهين و حتك حرمت ، تجاهر به استعمال مشروبات و قمار بازي
صفحه ۷
   * فصل ۲۹ - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
صفحه ۸
   * متن سوال و جواب از مقام معظم رهبري در خصوص تعداد و كيفيت قسامه
صفحه ۹
   * قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ( ۱ ) و الحاق موادي به آن ( ۱ )
مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( ۲ )

صفحه ۱۰
   * قانون مربوط به موارد روان گردان - پسيكوتروپ مصوب ۱۳۵۴
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi