لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
كتابخانه ديجيتالي


سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري در نظر دارد ، با همكاري تمامي ناشرين محترم كتابها و نشريات و سايتهاي حقوقي و همكاري وكلاي محترم داخل و خارج كشور ، به تدريح كتابخانه جامع ديجتيالي حقوقي ايجاد نموده و تقديم جامعه حقوقي كشور نمايد .

بدينوسيله از همكاري تمامي ناشرين و مسئولين محترم كه پيشگام اين موضوع هستند ، تقدير و تشكر ويژه به عمل مي آيد .

در حال حاضر عناوين اين قسمت به صورت سريال تقديم مي گردد و در آينده به صورت موضوعي قابل انتخاب خواهد بود .

  * مجله حقوقي مركز امور حقوقي بين المللي
  * كتاب مجموعه مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي معاونت حقوقي رياست جمهوري
  * قضا و قضاوت در انديشه امام خميني - تبيان دفتر ۲۲
  * مجموعه قانون مجازات اسلامي - كليات ، حدود ، قصاص و ديات - معاونت حقوقي رياست جمهوري
  * مجموعه مجازات اسلامي - مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات - معاونت حقوقي رياست جمهوري
  * مجموعه قانون مدني - معاونت حقوقي رياست جمهوري
  * مجموعه قانون آئين دادرسي كيفري - معاونت حقوقي رياست جمهوري
  * مجمموعه قانون آئين دادرسي امور مدني - معاونت حقوقي رياست جمهوري
  * تاريخچه وكالت
  * اخلاق حرفه اي
  * ادله الكترونيك Electronic Evidence- كميته مبارزه با جرائم رايانه اي معاونت توسعه قضائي
  * جرايم سايبر - Cyber Crimes كميته مبارزه با جرائم رايانه اي معاونت توسعه قضائي
  * زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر امير ناصر كاتوزيان
  * ادله اثبات دعوي (علي اكبر محمودي دشتي)
  * نشريه داخلي كانون وكلاي داگستري كرمانشاه و ايلام
شماره ۴ و ۵ سال ۱۳۸۳

  * مجموعه مقالات حقوق فن آوري اطلاعات
  * مجموعه اخبار و مقالات - پيش نويس قانون وكالت
  * مجموعه گاه نامه هاي انتظامي - دادسراي كانون وكلاي دادگستري مركز
  * مجموعه آدرس و مشخصات كانون هاي وكلاي دادگستري جهان و عضو IBA
  * ماخذ شناسي قواعد فقهي
  * همايش ها و مسائل تخصصي وكالت در دادگستري
  * نكته ها و لطايف حقوقي و معرفت شناسي جامعه وكالت
  * نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
  * سوابق آموزش حقوقي در ايران و فهرست دانشكده هاي حقوقي
  * چهره هاي حقوقي - تاريخي ايران
  * مجله كانون وكلاي دادگستري خراسان سالنامه - شماره دوم - ۱۳۸۵
  * مجموعه مقررات و نظرات حقوقي راجع به قانون كار
  * خبرنامه اختصاصي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
  * لايحه قانون مجازات اسلامي
  * اطلاعاتي در خصوص كتابخانه ، موزه و مركز اسناد كانون مركز
  * معرفي كتب ' مسئوليت مدني مالك ' و 'كارشناسي تصادفات'
-------------------------------------------------------------  * مجله حقوقي مركز امور حقوقي بين المللي

مجله حقوقي ( علمي - ترويجي )
نشريه مركز امور حقوقي بين المللي

- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۶ سال ۱۳۸۶

- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۵ سال ۱۳۸۵

- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۴ سال ۱۳۸۵
- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۳ سال ۱۳۸۴

- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۲ سال ۱۳۸۴
- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۱ سال ۱۳۸۴

- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۰ سال ۱۳۸۳
- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۲۹ سال ۱۳۸۲

- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۲۸ سال ۱۳۸۲
- مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۲۷ - ۲۶ سال ۸۱ - ۱۳۸۰

فهرست


  * كتاب مجموعه مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي معاونت حقوقي رياست جمهوري

مجموعه مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضائي
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
آخرين به روزرساني : ۳۰/۸/۸۲
چاپ دوم ( ويرايش اول ) : زمستان ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .

آماده سازي براي سايت : حسين زينعلي
فهرست


  * قضا و قضاوت در انديشه امام خميني - تبيان دفتر ۲۲

قضا و قضاوت در انديشه امام خميني
ناشر : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ( س )
تدوين : علي اصغر اعظمي ، بيژن سليماني فارساني
ليتوگرافي ، چاپ و صحافي : موسسه چاپ و نشر عروج
نوبت چاپ : اول/بهار ۱۳۷۹
شمارگان : ۵۰۰۰

مراكز پخش :
خيابان انقلاب تقاطع حافظ - فروشگاه مركزي
خيابان انقلاب بين فروردين و فخر رازي فروشگاه عروج
حرم مطهر حضرت امام ( ره ) ضلع شمالي

كليه حقوق براي موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني ( س ) محفوظ است .

آماده سازي براي سايت : حسين زينعلي

فهرست


  * مجموعه قانون مجازات اسلامي - كليات ، حدود ، قصاص و ديات - معاونت حقوقي رياست جمهوري

مجموعه قانون مجازات اسلامي - كليات ، حدود ، قصاص و ديات
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
آخرين به روزرساني : ۱۵/۹/۸۲
چاپ چهارم ( ويرايش سوم ) : زمستان ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .

آماده سازي براي سايت : حسين زينعلي

فهرست


  * مجموعه مجازات اسلامي - مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات - معاونت حقوقي رياست جمهوري

مجموعه قانون مجازات اسلامي - مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
آخرين به روزرساني : ۱۵/۹/۸۲
چاپ چهارم ( ويرايش سوم ) : زمستان ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .

آماده سازي براي سايت : حسين زينعلي

فهرست


  * مجموعه قانون مدني - معاونت حقوقي رياست جمهوري

مجموعه قانون مدني
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
آخرين به روزرساني :
چاپ چهارم ( ويرايش سوم ) : زمستان ۱۳۸۱
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .

آماده سازي براي سايت : حسين زينعلي و حسين تركاشوند

فهرست


  * مجموعه قانون آئين دادرسي كيفري - معاونت حقوقي رياست جمهوري

مجموعه قانون آئين دادرسي كيفري - جلد يك
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
آخرين به روزرساني :
چاپ ششم ( ويرايش سوم ) : تابستان ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .

فهرست


  * مجمموعه قانون آئين دادرسي امور مدني - معاونت حقوقي رياست جمهوري

مجموعه قانون آئين دادرسي مدني - جلد يك
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين وتنقيح قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات - ؛ ؛

آخرين به روزرساني :
چاپ پنجم ( ويرايش چهارم ) : پائيز ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است

آماده سازي براي سايت :
فهرست


  * تاريخچه وكالت

تاريخچه وكالت
فهرست


  * اخلاق حرفه اي

اخلاق حرفه اي
فهرست


  * ادله الكترونيك Electronic Evidence- كميته مبارزه با جرائم رايانه اي معاونت توسعه قضائي

-ادله الكترونيك
اسم كتاب: ادله الكترونيكي – Electronic Evidence
مولف: آلن گاتن – Alan M. Gahtan
ناشر خارجي: Carswell ۱۹۹۹
مترجم: مصيب رمضاني
ناشر: دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني
چاپ اول: ۱۳۸۳
شابك: ۹-۰-۹۵۵۸۲-۹۶۴
ISBN ۹۶۴-۹۵۵۸۲-۰-۹

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني:
www.scict.ir
تهران، خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به چهار راه شهيد قدوسي، نبش انديشه يكم، شماره ۸۰۸
صندوق پستي ۱۳۱۵-۱۶۳۱۵

آماده سازي براي سايت: داود انصاري
فهرست


  * جرايم سايبر - Cyber Crimes كميته مبارزه با جرائم رايانه اي معاونت توسعه قضائي

جرايم سايبر - Cybe
عنوان انگليسي : cyber crimes
مولف : جينا آنجليز Gina De Angelis
ناشر : دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني
چاپ : اول خرداد ۱۳۸۳
شابك : ۷ - ۱ - ۹۵۵۸۲ - ۹۶۴ ISBN ۹۶۴ - ۹۵۵۸۲ - ۱ - ۷
مترجمان : سعيد حافظي ، عبدالصمد خرم آبادي
دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني - www.scice.ir
تهران : خيابان دكتر شريعتي ، نرسيده به چهار راه شهيد قدوسي ، نبش انديشه يكم شماره ۸۰۸
صندوق پستي ۱۳۱۵ - ۱۶۳۱۳
تقديمي ، كميته مبارزه با جرائم رايانه اي معانت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه
فهرست


  * زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر امير ناصر كاتوزيان

زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر امير ناصر كاتوزيان

زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگي دكـترنـاصر كـاتوزيان

ويرايش: اميد قنبري
واژه پرداز و صفحه آرا: افسانه شفاعتي
ناظر فني چاپ: محمدرئوف مرادي
ليتوگرافي، چاپ و صحافي: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور
نوبت چاپ: اول ۱۳۸۴
شمارگان: ۲۰۰۰ جلد
همه حقوق محفوظ است.
فهرست


  * ادله اثبات دعوي (علي اكبر محمودي دشتي)

ادله اثبات دعوي
عنوان كتاب - - - ادله اثبات دعوي
مولف: علي اكبر محمودي دشتي

انتشار: اينترنتي در سايت المجمع العالمي لاهل البيت به آدرس دقيق
http://www.ahl-ul-bait.org/newlib/fegh/Adellee_Sbat_Dava/fehrest.htm

بررسي تحليلي ادله اثبات دعوي قانون مدني و مقررات موضوعه از ديدگاه فقهي
فهرست


  * نشريه داخلي كانون وكلاي داگستري كرمانشاه و ايلام
شماره ۴ و ۵ سال ۱۳۸۳


نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام - شماره ۴ و ۵ سال ۱۳۸۳
شماره چهار و پنج پاييز و زمستان ۸۳

فصلنامه: علمي (حقوقي)، آموزشي، اطلاع رساني
صاحب امتياز: كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه
مدير مسوول: محمدعلي اثني عشري
سردبير: كيومرث سپهري

زيرنظر انجمن دبيران:
محمدعلي اثنيعشري، كيومرث سپهري، پرويز عليپناه، ميرزامحمدي، سيدمهدي موسوي.

چاپ و نشر: انتشارات طاق بستان تلفن: ۷۲۹۱۷۳۲ - ۷۲۷۱۶۴۳

نشريه از همكاران و عموم حقوقدانان، محققان و نويسندگان مقاله ميپذيرد.
مندرجات نشريه بيان كنندهي نظر نويسندگان آنها ميباشد.
نشريه در انتخاب، اصلاح، تلخيص و ويرايش مقالات و مطالب رسيده آزاد ميباشد.
مقالات ارسالي برگردانده نخواهد شد.
نقل مطالب با ذكر ماخذ آزاد ميباشد.

نشاني: كرمانشاه - خيابان مصطفي امامي (گلستان) - جنب پارك معلم - پلاك ۵
فهرست


  * مجموعه مقالات حقوق فن آوري اطلاعات

مقالات آقاي اصلاني

فهرست


  * مجموعه اخبار و مقالات - پيش نويس قانون وكالت

مجموعه مقالات و اخبار پيش نويس قانون وكالت

فهرست


  * مجموعه گاه نامه هاي انتظامي - دادسراي كانون وكلاي دادگستري مركز

گاه نامه انتظامي كانون مركز - شماره يك تا سه سال ۱۳۸۴

فهرست


  * مجموعه آدرس و مشخصات كانون هاي وكلاي دادگستري جهان و عضو IBA

مشخصات كانون هاي وكلاي دادگستري جهان و عضو IBA

فهرست


  * ماخذ شناسي قواعد فقهي

ماخذ شناسي قواعد فقهي
عنوان كتاب - - ماخذ شناسي قواعد فقهي
مولف: پژوهشكده فقه و حقوق - مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى

انتشار: اينترنتي در سايت تبيان به آدرس دقيق
http://www.ahl-ul-bait.org/newlib/fegh/Adellee_Sbat_Dava/fehrest.htm

بررسي موضوعي قواعد فقهي و كاربرد در ابواب مختلف فقهي
فهرست


  * همايش ها و مسائل تخصصي وكالت در دادگستري

مجموعه مقالات و همايش ها در خصوص مسائل تخصصي وكالت در دادگستري -
خلاصه مقالات سمينار وكيل در تحققات مقدماتي - ۷/۳/۱۳۸۵ دانشگاه شهيد بهشتي
فهرست


  * نكته ها و لطايف حقوقي و معرفت شناسي جامعه وكالت

مجموعه مطلب مربوط به نكته ها و لطايف حقوقي و معرفت شناسي جامعه وكالت
دسترسي به فايل مخصوص نكته ها و لطايف حقوقي
فهرست


  * نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز

فهرست نشريات داخلي در دسترس كانون وكلاي دادگستري مركز

شماره ۲۹ - اسفند ۱۳۸۵
شماره ۲۸ - اسفند ۱۳۸۲
شماره ۲۷ - تير ۱۳۸۲
شماره ۲۶ - اسفند ۱۳۸۱
شماره ۲۵ - شهريور ۱۳۸۱
فهرست


  * سوابق آموزش حقوقي در ايران و فهرست دانشكده هاي حقوقي

سوابق آموزش حقوقي در ايران و فهرست مهمترين دانشكده هاي دولتي و آزاد حقوق ايران

فهرست


  * چهره هاي حقوقي - تاريخي ايران

چهره هاي حقوقي - تاريخي

فهرست


  * مجله كانون وكلاي دادگستري خراسان سالنامه - شماره دوم - ۱۳۸۵

مجله كانون وكلاي دادگستري خراسان
سالنامه - شماره دوم - ۱۳۸۵

فهرست


  * مجموعه مقررات و نظرات حقوقي راجع به قانون كار

مجموعه مقررات و نظرات حقوقي راجع به قانون كار
فهرست


  * خبرنامه اختصاصي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز

خبرنامه اختصاصي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
فهرست


  * لايحه قانون مجازات اسلامي

تهيه شده در قوه قضائيه - پيشنهاد براي تصويب دائمي به مجلس شوراي اسلامي
                                       

متن كامل لايحه قانون مجازات اسلامي
پيشنهادي قوه قضائيه به مجلس


فهرست


  * اطلاعاتي در خصوص كتابخانه ، موزه و مركز اسناد كانون مركز

اين مجموعه به وسيله هيات امنا اداره مي شود .
                                       
اين هيات مركب از ۵ عضو ( آقاي شاپور منوچهري ، آقاي كاظم نوروزي ، آقاي ايوب ميلكي، خانم بتول كيهاني و آقاي صدر واثقي ) در اسفند ماه ۱۳۸۶ توسط هيات مديره محترم وقت كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب گرديد و هيات امنا در نخستين گام خود و در پي جلسه هاي هفتگي به تهيه و تنظيم اساسنامه كتابخانه موزه و اسناد مبادرت ورزيد اين اساسنامه در تاريخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ به تصويب هيات مديره محترم كانون رسيد كه پيش تر خبر آن در خبرنامه بهمن ماه سال ۱۳۸۷ به همراه خبر مربوط به آغاز كار موزه ي كانون چاپ گرديد.

ديگر كارهائيكه تا كنون انجام گرفته است عبارتند از :

۱-پر بار تر كردن اشياي داخل موزه
۲-صورت برداري از كتابهاي فارسي كانون
۳-تهيه گزارش به كمك متخصصان در امر صحافي- و مرمت وميكرب زدائي كتابهاي و كتابخانه و ارائه آن به هيات محترم مديره كانون
۴-بررسي و ملاحظه بعضي از پرونده هاي قديمي مربوط به وكلاي متوفا و پيش كسوت كانون وكلاي مركز به منظور گردآوري اوراق از جمله – درخواست صدور پروانه – لوايح- نامه ها وساير موارد كه در حكم اسناد تلقي گرديده كه نمونه هاي آن در محل موزه به نمايش گذاشته شده است.
۵-چاپ و نشر عكسهاي قديمي كه هم اكنون در محل موزه مشاهده مي شود
۶-توسعه فضاي كتابخانه و اضافه شدن محل سابق بانك به آن
۷-تبديل زير پله طبقه همكف به جايگاه ترازوي عدالت ( يادگاري مرحوم سيد علي هاشميان )

ضمناً عكسهاي قديمي موضوع بند ۵ كه آنها را درسايت ملاحظه مي فرماييد و براي تزيين دفاتر وكالت مناسب است ، در فروشگاه كانون مركز ( طبقه همكف ) در دسترس همكاران قرار دارد.
فهرست


  * معرفي كتب ' مسئوليت مدني مالك ' و 'كارشناسي تصادفات'

۱-كتاب مسئوليت مدني مالك تاليف سركار خانم دكتر ايراندخت نظري به كتابخانه اسكودا رسيده است.
مولف دانشمند و محترم كتاب را به '' شادروان دكتر مهدي شهيدي '' همسر و استاد هميشگي خود، كه به حق او را '' روح جاويدان حقوق ايران'' لقب داده تقديم كرده است .
كتاب مشتمل بر چهار فصل و ۲۳۱ صفحه است و مولف تئوري هاي گوناگون راجع به مسووليت مالكان اموال منقول و غير منقول و حيوانات و همچنين انواع خسارت و طرق جبران آنها و عوامل رافع مسئوليت را به طور كامل و با نثري روان و به زباني ساده مورد بحث قرارداده و از مطالعه تطبيقي موضوع نيز غافل نشده است .
ناشر كتاب انتشارات جنگل، جاودانه است واين اثر براي اولين بار در سال جاري چاپ و منتشر شده و مطالعه آن به وكلا و كارآموزان و قضات و دانشجويان حقوق و حتي كساني كه به داشتن اطلاعات در خصوص اين موضوع مهم و مبتلي به همگان علاقه دارند، توصيه مي شود.

۲- '' تصادف'' وسائل نقليه ، براي كساني كه رانندگي مي كنند- يا ميدانند- پديده عادي است و همه شهروندان كم و بيش ، همه روزه ، با آن سروكار دارند. اينكه در اينگونه حوادث مقصر كيست؟ و مسئوليت مدني چگونه مشخص مي شود؟ و علت بروز اين حوادث چيست؟ همواره براي عوام و خواص مطرح بوده و هست.
آشنايي با اين موارد از يك سو مي تواند باعث احتراز از حادثه شود و از ديگر سو در مواردي كه فردي خود فاعل تصادف يا قرباني آن بوده، به وي كمك مي كند كه هزينه مالي و عصبي كمتري صرف كند.
كتاب '' كارشناسي تصادفات '' تاليف آقاي '' حسين اكبريان '' كارشناس رسمي دادگستري و احتمالاً اولين كتابي است كه در اين خصوص منتشر شده است ، دربردارنده همه اطلاعات لازم اعم از قانوني و فني است.
كتاب را انتشارات جنگل، جاودانه در سال ۱۳۸۹ د ر۱۱۹ صفحه منتشر كرده و مقدمه آن ذكر خيري از مرحوم سيد باقر عطيفه كارشناس تصادفات و وكيل دادگستري را نيز دربردارد.
مطالعه اين كتاب براي همه كساني كه به گونه اي با حقوق و قضايا رانندگي و اتومبيل سروكار دارند مفيد و قابل توصيه است.
فهرست


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi