لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
اتحاديه جهاني وكلا IBA
International Bar Association

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   *
اطلاعات راجع به اتحاديه جهاني وكلا از طريق سايت اطلاع رساني www.ibanet.org در دسترس ميباشد .

   * فهرست كميسيون ها ( كميته ها ) و گروه هاي ويژه كانون وكلاي بين المللي IBA
   * گزارش سفر شركت در اجلاس بروكسل بلژيك
۲۰۰۳ - خرداد سال ۱۳۸۲

   * گزارش سفر شركت در اجلاس سانفرانسيسكو
سپتامبر ۲۰۰۳ - مهر سال ۱۳۸۲
( ۱۴ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ )

صفحه ۲
   * گزارش بازديد هيات رئيسه اتحاديه جهاني وكلا IBA از ايران
مهر ماه ۱۳۸۲ بازديد از كانون وكلاي دادگستري مركز ، شيراز و اصفهان

   * گزارش سفر هيئت رئيسه كانون وكلاي دادگستري مركز به تركيه
صفحه ۳
   * ترجمه صفحات بخش آموزش حقوقي IBA
۱) برنامه دوره حقوقي كارورزي كانون وكلاي بين المللي

   * معرفي برنامه اخذ ديپلم بين المللي IBA - كمك هزينه تحقيقاتي و تحصيلاتي و برنامه هاي آموزشي
   * سفر رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و هيات همراه به شهر پراگ (كنفرانس IBA)
   * كنفرانس سالانه ۲۰۰۶ كانون وكلاي بين المللي IBA - شيكاگو - امريكا
صفحه ۴
   * نامه تشكر آقاي پومبو رئيس كانون بين المللي وكلا از آقاي دكترگودرز افتخار جهرمي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
   * افتتاح دفتر خاورميانه كانون بين المللي وكلا IBA در دبي
   * خبرنامه الكترونيكي ماه جولاي كميسيون امور كانون هاي كانون بين المللي وكلا
   * 'ديپلم فعاليت حقوقي بين المللي' توسط كانون بين المللي وكلا (IBA)
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi