لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
اتحاديه جهاني وكلا IBA
International Bar Association (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ترجمه صفحات بخش آموزش حقوقي IBA
۱) برنامه دوره حقوقي كارورزي كانون وكلاي بين المللي

  * معرفي برنامه اخذ ديپلم بين المللي IBA - كمك هزينه تحقيقاتي و تحصيلاتي و برنامه هاي آموزشي
  * سفر رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و هيات همراه به شهر پراگ (كنفرانس IBA)
  * كنفرانس سالانه ۲۰۰۶ كانون وكلاي بين المللي IBA - شيكاگو - امريكا
-------------------------------------------------------------  * ترجمه صفحات بخش آموزش حقوقي IBA
۱) برنامه دوره حقوقي كارورزي كانون وكلاي بين المللي


كانون وكلاي بين المللي - ترجمه صفحات مربوط به امكانات آموزشي كانون وكلاي بين المللي - كارورزي در IBA
                                       
مقدمه
آشنايي جامعه وكالت ايران، به خصوص وكلاي جوان با مباحث و سازمان هاي بين المللي در حوزه وكالت، جهت امكان تبادل اطلاعات و حضور شايسته در اين مجامع، يكي از وظايف مهم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مي‌باشد كه بايد از طريق اقدامات كميسيون هاي مختلف، به منصه ظهور برسد.

سايت اطلاع رساني در راستاي وظايف خويش و آشنايي هر چه بيشتر با اين ارگان مهم جامعه وكالت بين المللي، مبادرت به جمع آوري مباحث و امكانات آموزشي اين سازمان بين المللي در حوزه وكالت پرداخته است كه اخيرا توسط همكارمان آقاي بهزاد رضائي از كارآموزان وكالت، از انگليسي به فارسي ترجمه شده و با توصيه به اخذ اطلاعات تكميلي به صورت مستقيم، از سايت اصلي IBA، به شرح ذيل، تقديم همكاران مي‌گردد.


بخش آموزش حقوقي IBA
منبع: صفحات education سايت كانون وكلاي بين المللي www.ibanet.org

ترجمه: بهزاد رضائي، كارآموز وكالت
ويرايش: حسين زينعلي، وكيل دادگستري

توضيح ويراستار:
به لحاظ دشواري ترجمه برخي اصلاحات به كار رفته در متن اصلي، از كلمات مشابه و ذهن‌آشناي حقوق داخلي استفاده شده است. چنانچه همكاران محترم، با ملاحظه متن اصلي، عبارت بهتري را تشخيص مي‌دهند، جهت اصلاح متن، پيشنهادات خود را به كميسيون انفورماتيك كانون مركز، ارسال دارند.

هر كدام از قسمتهاي متن اصلي، به فايلهاي ديگري ارجاع داده شده و اغلب فرمهاي مربوطه قابل دريافت مي‌باشد. لطفا همكاران علاقه مند قبل از هر گونه پرسش، ابتدا به سايت اصلي مراجعه و متن هاي مذكور را دريافت كنند.

كليات بحث آموزش
IBA ( كانون وكلاي بين المللي) براي كساني كه علاقمند به حرفه حقوق در زمينه بين المللي ميباشند برنامه هاي آموزشي متنوعي را تدارك ديده است.

برنامه ها شامل:

برنامه حقوقي دوره كارورزي IBA
دوره ها براي دانشجويان در حال تحصيل، فارغ التحصيل حقوق، وكلاي متقاضي دوره‌هاي كارورزي ويا براي وكلاي كارآموز مهيا گرديده است، تا به عنوان كارورز در اداره بين المللي كانون وكلاي لندن از آنها استفاده شود.

برنامه اخذ ديپلم بين المللي IBA
برنامه مخصوصا براي جوابگوئي به نيازهاي وكلاي بين المللي در سطح جهاني طراحي شده است. ويژگي انعطاف پذيري آموزش از راه دور و پشتيباني ساختار برنامه، مبين اين معني است كه محدوديت فيزيكي مرزهاي حوزه قضائي، هيچ مانعي در كسب موفقيت نخواهد بود.

برنامه كمك هزينه LPD
از سال ۱۹۸۸ بخش حقوق تجارت IBAسرمايه اي را فراهم كرده كه از محل آن كمك هزينه شركت در كنفرانس به آن دسته از وكلاي جوان مقيم كشور برگزار كننده كنفرانس، كه به علت فشارهاي مالي قادر به تامين هزينه‌هاي مربوطه نيستند، ممكن است پرداخت شود.

برنامه دوره آموزشيPPID
اين دوره هاي يك روزه، براي وكلاي جوان در سراسر جهان ارائه ميشود. دوره ها براي كمك به وكلاي تازه كار، در درك بنيادين رويه‌هاي حقوق تجارت بين المللي طراحي شده اند.

برنامه هاي آموزشي برخط (ONLINE) CLE
IBA مفتخر است با همكاريWEST LEGAL EDUCATION (آموزش حقوقي غرب) تعدادي از برنامه هايCLE كه قابل خريداري برخطonline هستند را عرضه مي نمايد.
‍‍‍‍ CLE (Continuing Legal Education)

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍۱) برنامه حقوقي دوره كارورزي

۱-۱) مقدمه
دوره ها براي دانشجويان در حال تحصيل، فارغ التحصيل حقوق، وكلاي متقاضي دوره‌هاي كارورزي ويا براي وكلاي كارآموز مهيا گرديده است، تا به عنوان كارورز در اداره بين المللي كانون وكلاي لندن از آنها استفاده شود.

در سال ۱۹۴۷، كانون وكلاي بين المللي (IBA)، بزرگترين سازمان حقوقي مشتمل بر جوامع حقوقي، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و وكلاي دادگستري، تاسيس شد. در IBA موضوعات و مسائل پيشرفته قانوني موثر بر جوامع حقوقي بين المللي مطرح بوده و شما بعنوان يك كارورز مي توانيد در كارهاي آن، مداخله داشته باشيد.

IBA در موارد زير نقش فعالي را ايفاء مي كند:
ترفيع مقام و استقلال حرفه
گردهمائي وكلا براي تبادل اطلاعات و بحث كردن در خصوص نگرانيهاي دو جانبه
ترويج اجراي عدالت بر طبق قواعد حقوقي
ترويج حقوق بشر
توسعه به‌سازي حقوق تجارت
كارورزان منتخب، درتوسعه تحقيقات و پژوهش هاي دانشگاهي در موضوعات مهم حقوقي داخلي و بين المللي كانون وكلاي بين المللي، مشاركت خواهند داشت.

كارورزها اين فرصت را خواهند يافت تا در موارد ذيل جذب فعاليتهاي IBA شوند:

۱-        همكاري با موسسه حقوق بشر IBA جهت ترويج حقوق بشر در تمام جهان.
۲-        همكاري در فعاليتهاي IBA در زمينه حقوق تجارت.I

كارورزان قادر به آماده سازي مدارك مربوط به خط مشي سازمان در مورد مسائل حقوق ماهوي مانند مساعدت در فراهم نمودن تحقيقات قبلي جهت ارائه پيشنهادات خود خواهند بود.كارورزان همچنين قادر به همكاري درخصوص انجام برنامه همياريهاي فني در كشورهاي در حال توسعه مي باشند.

مسائل مهم بين المللي جوامع حقوقي كه مورد توجه IBA هستند عبارتند از:
دادگاه جزايي بين المللي/ دادگاه جنايات جنگي
اصول اخلاقيات (حرفه وكالت)
اعمال حاكميت قضائي چند يا تركيبي حوزه‌هاي كشوري
حقوق بشر
مسائل نوين حقوق تجاري تجاري (نظير: كنترل ادغام چند شركت)
نظارت بر محاكمات و هياتهاي اعزامي به كشورها
بازآموزي آموزش هاي حقوقي(CLE) براي (اعضاء) كانون وكلا

موسسه حقوق بشرIBA
IBA به حقوق بنيادين مردم براي داشتن حق استماع دعاوي و صدور حكم بوسيله قوه قضائيه مستقل، و به قضات و وكلاي كاملا مستقل و بدون شائبه هر گونه دخالت در كار آنها، اعتقاد دارد.

در ۱۹۹۵، IBA موسسه حقوق بشر HRI (Human Rights Institure) را با رياست افتخاري نلسون ماندلا (رئيس جمهور اسبق آفريقاي جنوبي و رهبر نهضت ضد آبارتايد در اين كشور) تاسيس كرد. اين موسسه هم اكنون بيش از ۷۵۰۰ نفر عضو دارد.

ويژگي غيرسياسي و جهاني شدن IBA ، موسسه حقوق بشر(HRI )را قادر به پيشرفت اهدافش مي كند كه عبارتند از:
تشويق، حمايت و اجبار به رعايت حقوق بشر بر اساس قواعد حقوقي
تشويق و حمايت از استقلال قوه قضائيه و مشاغل قضائي (قضاوت - وكالت) در سطح جهان
اتخاذ و پشتيباني جهاني استانداردها و ابزارهاي پذيرفته شده حقوق بشر كه بوسيله ملل مختلف وضع قانوني شده است.

جمع آوري و پخش اطلاعات مربوط به حقوق بشر، استقلال قضائي و قواعد حقوقي.

در ميان مشاوره ها و كميسيون هاي جهاني، HRI متعهد به ماموريتهاي كشف حقايق مي باشد، ناظر دادگاه مي فرستد، در حوزه‌هاي تصميم گيري جهاني بعنوان نمايندگي مداخله مي‌نمايد، براي وكلا و قضات آموزش حقوق بشر را سازمان‌دهي مي دهد، همكاريهاي بلند مدت براي پيشرفت حقوق بشر را مهيا مي نمايد، با سازمانهاي حقوق بشر محلي ارتباط نزديك دارد، و بالاخره آمادگي مميزي تهيه و انتشار روزنامه و ساير نشريات را بر عهده دارد.


بخش حقوق عملي

از سال۱۹۷۰، Legal Practice Division (بخش حقوق عملي IBA) جهت سهولت قانون تجارت از حيث كاهش هزينه‌هاي مشتريان، حفظ منابع ادارات قانوني و توسعه سياست عمومي، اقداماتي را معمول داشته است. عضويت بيش از ۱۲۰۰۰ وكيل از ۱۸۳ كشور جهان، اين بخش را در موقعيت قدرتمندي قرار داده، تا همگرايي و هم آهنگ سازي حقوقي بين آنها، افزايش يابد.

شرايط عمومي متقضيان كاروزي
اشخاصي كه به عنوان كارورز IBA انتخاب مي شوند، شايسته است:
با انگيزه بالا باشند
قادر به انجام كار بصورت مستقل بوده و ابتكار كاري داشته باشد
داشتن مهارتهاي بالقوه زياد
داشتن آشنايي كامل با كامپيوتر در زمينه هاي: microsoft word, e-mail , internet
داشتن مهارتهاي عالي تحليلي و نوشتاري
داشتن علاقه و يا تجربه امور بين الملل و سياسي
داشتن تجربه در بكارگيري تحقيقات اينترنتي در سايتهاي مختلف حقوقي

برخي پروژه هايكه توسط كارورزان انجام شده اند، عبارتند از:
تحقيقات و پيشنهادات اعطائي براي (كشور) آنگولا
ماموريت تحقيقي زيمباوه
سوازيلند- تحقيق در مورد قوه قضائيه
قواعد تحقيق حقوقي
تحقيق بهسازي قانون اساسي روآندا
ماموريت تحقيقاتي نيجريه
تحقيق دادگاه رقابت جهاني
تحقيق همزيستي حقوقي
تحقيق دادگاه بين المللي كيفري

وضعيت استفاده از دوره‌ها
دوره ها در تمام سال قابل استفاده هستند اما معمولا در محدوده سه ماهه برگزار مي شوند:
ژانويه تا مارچ- آوريل تا ژوئن- جولاي تا سپتامبر- اكتبر تا دسامبر
ما سعي مي كنيم تا كارورزان در دوره هاي سه ماهه، بخاطر استفاده از امكانات اداري سازمان دهي نمائيم. به همين علت از شما تقاضا داريم كه سعي نمائيد وقت خود را از ميان تاريخهاي اعلامي در هنگام درخواست انتخاب نمائيد.

زمان پذيرش
سال ۲۰۰۵
۴ آوريل تا اول جولاي
۴ جولاي تا ۳۰ سپتامبر
۳ اكتبر تا ۳۰ دسامبر

سال ‏۲۰۰۶‏‏
۲ ژانويه تا ۲۱ مارس
۲ آوريل تا ۳۰ جوئن
۳ جولاي تا ۲۹ سپتامبر
۲ اكتبر تا ۲۹ دسامبر

تاريخ درخواست
جهت در نظر گرفتن تاريخهاي پذيرش مورد نظر خود بايد تمام جزئيات درخواست خود را به IBA قبل از تاريخهاي اعلامي ارسال نمائيد. بياد داشته باشيد كه بعد از ارسال تمام جزئيات درخواست نامه ارسالي، نامه پذيرش دريافت خواهيد كرد، اما تا بعد از اين تاريخها، هيچگونه دسترسي به فرم درخواست خود نخواهيد داشت.
(آخرين تاريخ) پذيرش
اكتبر تا دسامبر ۲۰۰۵، جمعه ۲۷ مي ۲۰۰۵
ژانويه تا مارس ۲۰۰۶، جمعه ۲۶ اگوست ۲۰۰۵
آوريل تا ژوئن ۲۰۰۶، جمعه ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵
جولاي تا سپتامبر ۲۰۰۶، جمعه ۲۴ فبريه ‏۲۰۰۶‏‏-‏۰۹‏‏-‏۲۳‏
اكتبر تا دسامبر ۲۰۰۶، جمعه ۲۶ مي ۲۰۰۶

نحوه ارسال درخواست
تمايل خود را جهت شركت در برنامه هاي كارورزي IBA بوسيله e-mail ارسال كنيد (اگر به internet دسترسي نداريد پست نمائيد) در درخواست برنامه كارورزي IBA خود موارد زير را توضيح دهيد:

- يك بسته نامه پوششي، شامل موضوعات :
چرا مايل هستيد كه به عنوان يك كارورز محسوب شويد
تاريخي كه قادر به اشتغال بكارورزي خواهيد بود
موضوعات حقوقي را كه علاقمند به تجربه تحقيقات ويژه در آن مي باشيد
- سوابق كامل تحصيلات و كاري ريزومه
- فرم درخواست (قابل تهيه و download در سايت www.ibanet.org)
- توصيه نامه: تائيديه از يك استاد دانشگاه كه سابقه دانشگاهي و شخصيتي ونيز شايستگي شما را جهت برنامه هاي كارورزي تصديق نمايد.
- نمونه نگارش (تحقيقي): اين نمونه مي تواند مقاله كار تحقيقي حقوقي باشد كه شما براي مدرك دانشگاهي خود نوشته، يا گزارشي كه در مورد موضوع حقوقي تهيه شده، كه مورد علاقه شما يا مرتبط با موضوعاتي بوده كه مايل به فعاليت در آن زميته ميباشيد.
در خواستهاي خود را از طريق e-mail به آدرس ذيل ارسال نمائيد:
E-mail: internprogramme@int-bar.org
Ele Armitage
Intern Programme Manager
International Bar Association
۱۰th Floor, ۱ Stephen Street
London
W۱T ۱AT
United Kingdom
به محض اينكه درخواست كامل شما ( پنج سند مورد نياز بالا) دريافت شود، دفترIBA درخواست شما را بررسي خواهد كرد كه معمولا اين بررسي در خصوص محلي كه پيشنهاد نموده ايد دو هفته طول خواهد كشيد.

چه مدت طول خواهد كشيد كه خبر انتخاب شدن خود را بشنويم؟
به محض اينكه IBA تمام اطلاعاتي كه درخواست كرده، دريافت نمايد حدودا'' سه هفته طول خواهد كشيد تا شما از انتخاب شدن خود آگاه شويد.

محل دوره كارورزي
اخيرا''پيشنهاد شده است كه دوره هاي كارورزي در دفتر IBA در لندن واقع شود. اگر چه با مردمي كه با آنها سر و كار داريد ممكن است از كشورهاي ديگر باشند و شما نياز به استفاده از تلفن و e-mail و fax خواهيد داشت تا آنها را از پيشرفت در كارهاي خود مطلع نمائيد.
دفتر IBA در منطقه اي از لندن بنام West End در طبقه دهم خيابان اول Stephen واقع شده است. دفتر در ناحيه۱، شبكه ارتباطي مترو قرار دارد ( ناحيه۱ در مركز لندن است و ناحيه۶ در حدود ۲۰ مايلي لندن نزديك فرودگاه Heathrow واقع است) نزديكترين ايستگاه مترو Tottenham Court Road است كه در خط هاي مترو مركزي و شمالي قرار دارد. Tottenham Court Road در منطقه يك، سيستم متروي لندن قرار دارد.

مدت دوره كارورزي
اين دوره‌ها حداقل ۱۲ هفته و حداكثر ۶ ماه بطول خواهد كشيد.

ضوابط پوشيدن لباس
كارورزان ملزم به پوشيدن لباس فرم (كت) در دفتر IBA در لندن نبوده، پوشيدن لباس معمولي شيك(مرتب)كفايت مينمايد. لباسهاي جين قابل قبول نمي باشد.

تعداد ساعات در هفته
تا ۴۰ ساعت در هفته. كارورزان در دفتر IBA در لندن و حتي در مواقع ضروري در كتابخانه هاي محلي كار خواهند كرد. ساعات كار معمولا از ۹:۳۰ صبح تا ۵:۳۰ بعداز ظهر روزهاي دوشنبه تا جمعه است.

تنخواه (نياز) مالي
شما نياز به پشتيباني مالي خود در طي دوره كارورزي داريد. IBA هزينه تحقيقات شما را از قبيل مسافرتها و يا كتابخانه ها و غيره پرداخت خواهد كرد. لطفا بخاطر داشته باشيد محل اسكان و هزينه اياب و ذهاب در لندن گران مي باشد.

بخش IBA Educational Trust ( تا سقف ۱۵۰۰پوند) به دانشجوياني كه نتوانند به هرنحو به علت فشارهاي مالي از عهده هزينه ها برآيند، كمك هزينه تحصيلي اعطاء مي نمايد. درخواستهاي ارسالي از كشورهاي در حال توسعه جهت اعلام نتيجه، معمولا مورد حمايت قرارخواهند گرفت، اما ساير درخواستها مورد بررسي بيشتري واقع ميگردد.

محل اقامت
تمام كارورزاني كه در دوره كارورزي پذيرفته شده اند موظف به يافتن محل اقامت براي خود در خلال دوره مذكور مي باشند. بهترين راه براي پيدا كردن مكان اقامت جستجوي اينترنتي براي منازل ارزان قيمت است. همچنين مي توانيد بخش YMCA (Youth Hostel Association and the Halls ) براي اقامت تعدادي از دانشگاههاي لندن (بويژه در صورتيكه دوره كارورزي شما در ماههاي تابستان باشد مفيد خواهد بود) را در اينترنت بررسي نمائيد.

وقتي انتخاب شدم چه كنم؟
به محض اينكه حضور يك كارورز در IBA پذيرفته مي شود، كارورزها بايد درخواستي به يكي از سه موسسه زير براي اخذ ويزا به انگلستان، بفرستند. (اطلاعات بيشتر از طريق سايت اصلي IBA اقدام شود)

سوال:
چگونه ويزا بگيرم. متقاضيان از مناطق مختلف جهان، آمريكا، انگلستان و اروپا و بقيه نقاط شيوه‌هاي مختلفي خواهند داشت. (جهت اطلاعات تكميلي به سايت IBA مراجعه شود)
بالا
فهرست اصلي


  * معرفي برنامه اخذ ديپلم بين المللي IBA - كمك هزينه تحقيقاتي و تحصيلاتي و برنامه هاي آموزشي

كانون وكلاي بين المللي - معرفي ديپلم هاي هفت گانه IBA - امكانات كمك هزينه تحصيلاتي و تحقيقاتي IBA - برنامه هاي آموزشي بر خط IBA
                                       
۲) برنامه اخذ ديپلم بين المللي IBA۱-۲) مقدمه
برنامه اخذ ديپلم بين المللي، يك برنامه آموزشي حقوقي مستمر است، كه بويژه براي بررسي نيازهاي وكلاء بين المللي در سراسر جهان تنظيم شده است.

اين برنامه توسط كانون وكلاي بين المللي و كالج حقوق انگليس و ولز، طراحي شده، براي وكلاي كارآموز كه علاقه دارند در حرفه خود بهترين باشند. همچنين براي وكلايي كه علاقه دارند معلومات خود را در مسائل خاص و حرفه حقوقي افزايش دهند، جذابيت خاصي خواهد داشت.

ويژگي انعطاف پذيري آموزش از راه دور و پشتيباني ساختار برنامه، مبين اين معني است كه محدوديت فيزيكي مرزهاي حوزه قضائي، هيچ مانعي در كسب موفقيت نخواهد بود.

وروديهاي قبلي به اين برنامه شامل وكلايي از هر گوشه دنيا، از استراليا و آرژانتين تا آمريكا و اروگوئه مي باشند. شركت كنندگان جهت اخذ ديپلم شامل شركتهاي بين الملل حقوقي از قبيل
Allen & Overy LLP, Baker & McKenzie,
Freshfields Bruckhaus Deringer and Debevoise and Plimpton LLP
نيزمي‌شوند.

در برنامه اخذ ديپلم بين المللي، هفت نوع ديپلم، ارائه مي‌شود:
× سازمانهاي تجارت بين المللي
× ادغامه و مالكيت تجميعي بين المللي
× حقوق رقابت بين المللي
× سرمايه گذاري مشترك بين اللملي
× حقوق مالكيت معنوي بين المللي
× داوري بين المللي
× حقوق و ماهيت (كاربردي) حقوق بشر

در برنامه ديپلم بين المللي گرفتن، هيچ ديپلم اجباري وجود ندارد.
با تكميل موفقيت در هر ديپلم شما ديپلم كالج حقوق IBA را كه مرتبط به موضوع دوره است دريافت خواهيد كرد.

اگر شما بتوانيد حداقل پنج عنوان ديپلم فوق را در دوره هفت ساله، با موفقيت طي كنيد، مدرك تخصصي، كاركرد وكالت بين المللي را دريافت خواهيد كرد. به منظور ياري براي عضويت IBA در حرفه حقوق بين المللي، قيمتها (قيمت دوره ها) به ميزان ۱۰ درصد براي هر دو ديپلم يا زيرمجموعه ديپلم، كه ثبت نام مي‌كنيد، تخفيف داده مي شود.
دوره اخذ هر ديپلم، حدود ۶ ماه طول مي‌كشد، كه شروع آن در ژانويه و جولاي هر سال است.

۲-۲) كمك هزينه تحصيلي
خوشحاليم اعلام كنيم تعداد محدودي بورس تحصيلي براي وكلاي جوان و نيازمند فراهم خواهد شد كه به كمك هاي مالي به منظور شركت در اين برنامه، احتياج دارند.

علاوه بر نياز مالي، كانديدهاي بورسهاي تحصيل بايد معيارهاي ذيل را بررسي كند:
-        گيرندگان بايد در زمان شروع برنامه ۳۵ سال يا پائين تر باشند.
-        گيرندگان بايد پذيرفته شدگان حرفه‌هاي حقوقي باشند
-        گيرندگان بايد به اندازه كافي در زبان انگليسي براي كار در كلاس، تبحر داشته باشند، كه شامل نوشتن تكاليف نيز ميشود.
-        گيرندگان بايد اعضاي با امتياز بالا، در كانون وكلاء و جامعه حقوقي و يا سازمان مشابه كه آنها به آن متعلق هستند، باشند.
-        گيرندگان بايد از يكي از كشورهاي ليست شده باشند – لطفا براي مشاهده ليست، به سايت اصلي IBA مراجعه شود. (كانون وكلاي دادگستري مركز، جزو كشورهاي ليست مي‌باشد)

كمك هزينه تحصلي در دو سطح ارائه ميشود:
-        بورس تحصيلي كامل، يك بورس به مقدار ۸۵ درصد هزينه تحصيلي قابل پرداخت به IBA/col براي ديپلم حقوقي مربوطه
-        بورس تحصيلي غير كامل – بورسي كه كمتر ازميلغ كامل است (مثلا كمتر از ۸۵ درصد) كه منبع بورس دهنده با اختيار تام خود در اين خصوص تصميم گيري مي‌نمايد.

ساعات CPD
مدرك ديپلم حقوق بين الملل، توسط جامعه حقوقي انگليس و ولز، به رسميت شناخته شده است. وكلا در انگليس و ولز ممكن است (حق الزحمه قبول) دعوي خود را تا ۷۵ درصد cpd هاي مورد نياز و تا ۱۲ ساعت براي هر سال كه اين
ديپلم ها دريافت مي‌شوند، افزايش دهند.

درخصوص «كالج حقوقي»
كالج حقوقي بزرگترين ارائه كننده خدمات آموزش حقوقي در اروپا، بصورت آموزش مشاغل قضائي براي هزاران وكيل و مشاور حقوقي درهر سال مي‌باشد. كالج تعدادي برنامه آموزش از راه دور دارد كه شامل برنامه آموزش از راه دور مدرك LLB (كارشناسي حقوق) و دوره هاي مكالمه و تست زبان براي وكلاي خارجي، جهت اخذ توانائي و مدرك مشاوره حقوقي در انگليس مي‌شود. كالج همچنين Continuing Development Professional) CPD ( ، پيشرفت مستمر حرفه‌اي را براي مشاغل حقوقي فراهم مي‌كند و برنامه‌هاي متنوع آموزش بين المللي را در سراسر جهان برگزار كرده است. براي اطلاعات بيشتر به سايت اصلي IBA مراجعه شود.

۳-۲) سازمانهاي تجارت بين المللي
اين واحد تحصيلي با رجوع به حقوق و حرفه انگليس و ولز، ضمن مقايسه و اشاره به پيشرفتهايي كه توسط ديگر حوزه هايي قضائي كه شامل حقوق و مشاغل آمريكايي مي‌شود، بنيان و ساختار سازمان‌هاي تجارت جهاني را تدريس مي‌كند.

مبحث شامل:
-        شراكت
-        تشكيلات شركت
-        روند شركت
-        سهام داران
-         مديران
-         سرمايه سهمي
-         نگه داري سرمايه سهمي و كمك هاي مالي
-        وام مالي و ضامن
-        ورشكستگي
-        انواع شركتها

۴-۲) ادغام و مالكيت تجميعي بين المللي
بنظر مي‌رسد متقاضيان اين واحد تحصيلي، اطلاعات مكفي در باره سازمان تجارت جهاني كسب خواهند كرد. ماهيت موضوع، در دوره ديپلم سازمانهاي تجارت بين المللي پوشش داده خواهد شد بنابر اين مجددا تكرار نخواهد شد.
اين واحد تحصيلي با رجوع به حقوق و رويه قضائي انگليس و ولز با مقايسه و آمارهايي به پيشرفتهايي مختلفي كه توسط ديگر حوزه هايي قضائي كه شامل حقوق و حرفه آمريكا مي‌شود مباحث بنيادي و ساختاري ادغام و مالكيت تجميعي را تدريس مي‌كند.

مبحث ها شامل:
-        انواع مالكيت
-        ساختارهاي اصلي و اسناد مربوط مالكيت
-        تحقيق و پژوهش در موضوع
-         مسائل قرار دادي- مسئوليت فروشنده و جبران خسارت خريدار
-        مسائل استخدامي
-        فروش تجارت- توافقي مالكيت
-        فروش سهام-توافقي مالكيت
-        گروهاي شركتها
-        مديريت فروش، خريد و جمع آوري سهام

۵-۲) حقوق رقابت بين المللي

مطالب اين دوره شامل:
-        مقدمه
-        سوء استفاده از حكومت يا وضعيت‌هاي انحصاري
-        قراردادهاي ضد رقابتي
-        قراردادهاي موازي
-        موانع و توافقات عمودي
-        تحقيق و اجراي حقوق رقابتي
-        كنترل ادغام
-        IP و حقوق رقابتي
-        نوين گرايي حقوق رقابتي
-        ساير موضوعات

۶-۲) سرمايه گذاري مشترك بين المللي
بنظر مي‌رسد آنهايي كه براي اين واحد ثبت نام مي‌كنند دانشي در باره سازمان تجارت بين الملل خواهند يافت. ماهيت موضوع ها در دوره ديپلم سازمان تجارت بين المللي پوشش داده خواهد شد لذا اين دوره مجددا برگزار نخواهد شد.


اين واحد تحصيلي بر اساس حقوق و رويه انگليس و ولز، با مقايسه ها و اشاراتي به پيشرفت هاي مختلفي كه توسط ديگر حوزه هايي قضائي (نظير حقوق و رويه قضائي آمريكا) مباحث بنيادي و ساختاري سرمايه گذاري مشترك بين المللي را تدريس مي‌كند.

مباحث شامل:
ساختار سرمايه گذاري مشترك
سرمايه و دارائي (سرمايه گذاري مشترك ايجاد شده)
ساختار مديريت
حمايت از اقليت سهامداران
انتقال سهام
وقفه (ركود) تجاري
اتمام (پايان يافتن)
كنترل هاي رقابتي و تنظيمي
برنامه ريزي سرمايه گذاري مشترك

۷-۲) حقوق مالكيت معنوي (فكري) بين المللي
اين واحد تحصيلي بر اساس حقوق ورويه قضائي انگليس و ولز، ضمن مقايسه و اشاره به پيشرفتهاي ديگر حوزه هاي قضائي، بنيان و اساس مالكيت معنوي بين المللي را تدريس مي‌كند.

مباحث شامل:
مقدمه‌اي بر مالكيت معنوي
علائم تجارتي
فروش كالا با علامت مجعول
حق چاپ و نشر
حقوق داده‌هاا
حقوق طراحي
اختراعات
مباني حقوقي اطلاعات محرمانه
حقوق مالكيت معنوي و مقررات جامعه اروپا

۸-۲) حقوق داوري بين المللي
اين واحد تحصيلي با رجوع به حقوق و رويه قضائي انگليس و ولز ضمن مقايسه و اشاره هايي به پيشرفت هايي كه توسط ديگر حوزه هايي قضائي انجام ميشود اساس و ساختار داوري بين المللي را تدريس مي‌كند.

موسسه هاي داوري
قانون داوري ۱۹۹۶
مدل قانون UNCITRAL
قرارداد داوري
آغاز زمان داوري
تعيين دادگاه داوري
حوزه قضائي دادگاه
صلاحيت و وظايف دادگاه در روند داوري
اختيارات دادگاه در روند داوري
راي و هزينه داوري
قدرت دادگاه در رابطه با حكم
تشخيص و اجراي حكم

۹-۲) حقوق بشر و روند آن
اين واحد تحصيلي اطلاعات پايه را در خصوص حقوق بشر بين المللي و حقوق مذهبي جهاني و محلي و نيز دادگاههاي ملي با در نظر گرفتن نقش مشاغل قضائي و سيستمهاي دلجويي از قربانيان، را تدريس مي‌كند.

موضوع شامل:
قانون بين المللي حقوق بشر و نقش مشاغل قضائي: يك مقدمه كلي
مباني جهاني حقوق بشر و طرز بكارگيري آنها
مباني منطقه اي حقوق بشرو طرز بكارگيري آنها
مديريت دادگستري در شرايط اضطراري
حمايت و جبران خسارت براي قربانيان نقض حقوق بشر

۳) كمك هزينه تحصيلي

(توضيح آنكه كنفرانس ۲۰۰۵ پراگ برگزار شده است)

كنفرانس ۲۰۰۵ IBA در شهر پراگ
كانون وكلاي بين المللي، بزرگترين سازمان بين المللي جوامع حقوقي جهان،كانون هاي وكلا و وكلاي شخصي در حقوق فرا كشوري مشغول بكار مي باشد،كنفرانس ۲۰۰۵ خود را در پراگ از ۲۵ تا ۳۰ سپتامبر برگزار خواهد كرد. يكي از بزرگترين گردهمايي هاي حقوقي، در ۲۰۰۵ حدود ۳۰۰۰ وكيل و بيش از ۹۰ كشور. برگزار خواهد شد.

تمامي ۴۹ كميته تخصصي بخش حقوق عملي، برنامه هابي شامل، موضوعات جاري در باره اهميت وكلاي تجاري جهان، ارائه خواهند كرد. اعضاي بخش‌هاي عمومي و حرفه اي IBA بعلاوه جلسات مفصلي، با در نظر گرفتن منافع عمومي و شغلهاي حرفه اي، برگزار خواهند كرد.

برنامه هاي كاري با برنامه هاي جانبي اجتماعي تكميل مي شود تا به برقراري و حفظ ارتباطات تجاري و آشنايي با مشاغل قضائي بين المللي، كمك نمايد.

بخش حقوق عملي، سرمايه اي بعنوان بورسهاي تحصيلي به وكلاي جواني كه خواهان شركت در اين كنفرانس مي باشند اما بخاطر فشارهاي مالي قادر به شركت نيستند اعطاء مي‌نمايد.

كنفرانس گردهمايي محلي كارائيب و آمريكاي لاتين
بورس تحصيلي Jack Batievsky به وكلاي جواني كه در منطقه آمريكايي لاتين و كارآئيب هستند و علاقه به شركت در كنفرانس محلي دارند داده ميشود.

از آنجائيكه گردهمايي محلي بعدي آمريكاي لاتين و كارآئيب در مارچ ۲۰۰۶ برگزار خواهد شد اطلاعات بيشتر در مورد بورس تحصيلي فقط در اواخر سال ارائه خواهد شد.

۴) دورهاي آموزشي
اين دوره ها كه در سال ۱۹۵۵ ايجاد شده اند به صورت قسمت كاملي از بخش عمومي و حرفه‌اي (كانون وكلاي بين المللي) به حساب مي‌آيند. آنها براي كمك به وكلاي كارآموز، جهت درك بنيانهاي رويه تجارت حقوق بين المللي طراحي شده‌اند.

اين دوره براي رويه عملي حقوق تجارت بين المللي، در فضاي فعلي جهاني سازي، برنامه اي فراهم مي‌كند كه براي صاحب منصبان اين حرفه، بيش از بيش مفيد و مهم خواهد بود. IBA بهترين جامعه وكلاء است و از نظر وفور استعداد ها و داشته‌هاي بين المللي و اعضاء متخصص، در وضعيت بي رقيب و بي‌همتايي، از حيث فراهم كردن يك وجهه كاملا بين المللي در مفاهيم پايه‌اي رويه حقوق تجارت، براي وكلاي جوان در سرتاسر دنيا قرار دارد.

۱-۴) وضعيت دوره
دوره بشدت تاثير گذار مي‌باشد. براي افزايش شانس بحث و گفتگو، اعلام شده كه بيشتر از چهار موضوع در يك روز مورد بررسي قرار نمي گيرد. اين موضوع فرصت زيادي به حضار شركت كننده مي‌دهد.

۲-۴) موضوعات
كانون وكلاي محلي يا جامعه حقوقي براي انتخاب بيشترين موضوعات مربوط به حضار محلي دعوت شده اند. ليست موضوعات ذيل، كه بوسيله كميته هاي زير مجموعه بخش حقوق عملي تهيه شده است، جهت طي دورها در دست رس قرار دارد. فهرست مذكور كامل مي‌باشد.
۱-        مقدمه‌اي بر حقوق رقابتي
۲-        مقدمه‌اي بر داوري بين المللي
۳-         مقدمه اي بر پروژه هاي اعتباري
۴-        مقدمه‌اي بر پروژه‌هاي مالي
۵-        مقدمه‌اي بر حقوق استخدامي
۶-        مقدمه‌اي بر حقوق محيط زيست
۷-        مقدمه‌اي بر مشاركتهاي بين المللي
۸-        مقدمه‌اي بر سرمايه گذاريهاي متقابل
۹-        مقدمه‌اي بر ورشكستگي
۱۰-        مقدمه‌اي بر حقوق بيمه
۱۱-        مسئله خصوصي سازي وظايف سرويسهاي عمومي
۱۲-         مقدمه اي بر حقوق مالكيت معنوي(فكري)
۱۳-         مقدمه اي بر حقوق تكنولوژي
۱۴-         مقدمه‌اي بر قراردادهاي بين المللي
۱۵-         نمايندگي بين المللي و توافقات پخش
۱۶-         مقدمه‌اي بر مالياتهاي بين المللي
۱۷-         مسئله دادخواهي بين المللي
۱۸-         مقدمه‌اي بر بازارهاي سرمايه اي بين المللي

۳-۴) زبان
دوره مي‌تواند به زبانهاي انگليسي، فرانسوي يا آلماني برگزار شود. ديگر زبانها با درخواست كارورزان برگزار مي‌شوند. اگر تقسيم بندي هاي يك دوره قابل سازمان دادن در يك زبان نبود، مترجمان همزمان توسط كانون وكلاي محلي يا انجمن حقوق انتخاب ميشوند. گويندگان حرفه‌اي و روان در زبان منتخب توسط كميته مربوطه فراهم خواهند شد.

۴-۴) نقش كشور ميزبان
كانون وكلاي محلي و اجتماعي مسئول موارد زير است:
گزينش مناسبترين موضوعات براي مخاطبان محلي
تهيه ساختمان مناسب
فراهم آوري نيازهاي سمعي و بصري
ارائه و اطلاع رساني دوره به اعضاء
نام نويسي دوره‌ها

در صورتيكه انجام تمام موارد بالا براي كشور ميزبان ممكن نباشد، IBA مفتخر به دادن كمك هاي لازم است.

۵-۴) نقش IBA
IBA عهده دار:
فراهم كردن سخنرانان متخصص و ارزشمند براي موضوع هاي انتخاب شده
توليد و چاپ برنامه دوره
كمك براي بخش برنامه
فراهم آوردن تمام مطالب مربوط به دوره

۶-۴) دوره‌هاي آتي و گذشته

۳ تا ۵ ماه مي ۲۰۰۵ در نيجيريه
انجمن محلي آفريقا وابسته به كانون وكلاي بين المللي با همكاري كانون وكلاي نيجيريه يك برنامه آموزش براي وكلاي نيجيريه اي جوان و كارآموز در ابرجا برگزار مي‌نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * سفر رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و هيات همراه به شهر پراگ (كنفرانس IBA)

شنبه ۲۴ سپتامبر- دوم مهرماه ۱۳۸۴

ساعت ۳:۰۵ بامداد روز شنبه دوم مهرماه باتفاق آقايان دكترنجفي توانا از كانون مركز، آقاي خليلي اعلم رئيس كانون وفارس، كهكيلويه وبويراحمد وبوشهر وآقاي مقتدري نايب رئيس كانون مذكور با هواپيمائي اطريش تهران را به مقصد پراك ازطريق وين ترك كرديم.
پس از چهارساعت پرواز به وين رسيده و درساعت ۷:۱۰ دقيقه صبح به وقت وين با تعويض هواپيما از وين به مقصد پراك پرواز كرديم و پس از ۵۵ دقيقه درفرودگاه پراك پياده شديم.
با تاكسي به هتل اي بيس اسميكوف، كه از قبل رزرو شده بود حركت كرده پس از ورود به هتل به لحاظ اينكه قبل از ساعت ۲ بعدازظهر وارد شديم اطاقها آماده نبود لذا صبحانه را در رستوران هتل صرف كرده و تاساعت ۵/۱ بعداز ظهر در لابي هتل استراحت نموده و سپس درطبقه ۶ هتل سكني گزيديم وبعدازظهر به لحاظ خستگي و بي خوابي به استراحت گذشت.

يكشنبه ۲۵ سپتامبر- سوم مهر ۱۳۸۴

ساعت ۵/۸ صبح، پس از صرف صبحانه درهتل باتفاق دوستان به محل برگزاري كنفرانس رفتيم و پس از اخذ اوراق و كارت ورود مدتي درمحل كنفرانس با وكلائي از كشورهاي نيجريه، تانزانيا، امارات متحده عربي.... آشنا شديم و از نكات جالب اين بود كه از كشور نيجريه با داشتن دوازده هزار نفر وكيل حدود يكصدنفر دركنفرانس شركت كرده بودند درحاليكه از كشور ما بجز ما چهارنفر كس ديگري حضور نداشت واين موجب تاسف شد كه چرا همكاران ما درايران از اين كنفرانسها استقبال نمي كنند. پس از صرف نهار به هتل مراجعت شد و پس از كمي استراحت درساعت ۷ به سالن شهرداري رفتيم كه محل جشني براي خوشامدگوئي به مهمانان و وكلا وحقوقدانان تشكيل شده بود و تا پاسي از شب ادامه داشت. سالن شهرداري يكي از ساختمانهاي بسيار زيبا و وسيع بود بطوري كه تمامي مهمانها به راحتي درآن جاي گرفتند. شام نيز درآنجا صرف شد.

دوشنبه ۲۶ سپتامبر- چهارم مهر ۱۳۸۴

امروز، روز افتتاحيه كنفرانس و تشكيل رسمي آن بود لذا تمامي مهمانان براي صرف صبحانه درمحل كنفرانس دعوت شده بودند. جلسه ساعت ۹ صبح شروع شد و ما ساعت ۵/۸ درمحل كنفرانس بوديم.
كنفرانس راس ساعت ۹ با نواختن آهنگي وسيله دسته موزيك و باحضور كليه حقوقدانان و باسخنان آقاي فرانسيس نت افتتاح شد. آقاي نت درمورد IBA و سابقه آن و تعداد اعضاء مطالبي عنوان كرد واز حضور رئيس جمهور چك واينكه امكان تشكيل جلسه دراين كشور را فراهم كرده اند تشكر كرد. سپس آقاي كلوس رئيس جمهور چك به سخن پرداخت و ضمن خوش آمد گوئي براي حقوقدانان، درطول اقامت آرزوي موفقيت و از اينكه كنفرانس IBA در پراك تشكيل شده است اظهار خوشحالي نمود. ساعت ۱۰ صبح جلسه افتتاحيه خاتمه يافت و درساعت ۵/۱۰ صبح جلسات رسمي در موضوعات مختلف حقوقي شروع شد كه درصبح اينجانب باتفاق همراهان درجلسه:
Enforcement of EU law and competition law Showcase by private parries
شركت كرديم و پس از آن درجلسه ديگري كه درزمينه:
International Bar Association Foundation open forum and Reception
باحضور مديران IBA ازجمله آقايان فرانسيس نت، كاردناس وفرناندو پمپو تشكيل شده بود حضور يافتيم.
پس از صرف نهار درمحل كنفرانس درساعت ۵/۲ بعداز ظهر درجلسه اي كه ازطرف كميسيون حقوق بشر IBAدر هتلCormthea tover درموضوع:
Restructuring of the united Nations
تشكيل شد. حضور يافته و مانند ساير شركت كنندگان از كشورهاي مختلف خود رامعرفي كرديم. درساعت ۵ جلسه پايان يافت و به هتل مراجعت نموده و خود را براي شركت درمهماني كه از طرف كانون چك درPrague Castle ترتيب داده شده بود آماده كرده و درساعت ۵/۷ بعدازظهر درآنجا حضور يافتيم. محل برگزاري مهماني باغي بسيار بزرگ وزيبا داراي سالنهاي متعدد بود كه درتمامي آنها ميزهاي متعدد با غذاهاي متنوع چيده شده بود. از خصوصيات اين مهماني اين بود كه مهمانان مي توانستند با لباسهاي محلي خودشان درآن شركت كنند. لذا آفريقائي ها با لباس محلي خود حضور داشتند. از طرف كانون چك كيكي ۱۴ طبقه تهيه شده بود كه با آن از مهمانان پذيرائي مي شد. دراين جشن با مليتهاي مختلف و حقوقدانان تعدادي از كشورها آشنا شديم. و با بعضي از كانونها در زمينه مسائل حقوقي و كانونها و تعداد اعضاء شركت كننده و وكلاي عضو هركانون بحث و مذاكره بعمل آمد و تا پاسي از شب ادامه داشت. در پايان به هتل مراجعت نموديم.

سه شنبه ۲۷ سپتامبر- پنجم مهر ۸۴

ساعت ۹ صبح، پس از صرف صبحانه درهتل به كنفرانس رفتيم. باتفاع همراهان درجلسه داوري:Investment treaty arbitration workshop
شركت كرديم . اين جلسه حالت workshop داشت،دونفر از اعضاء هيات رئيسه موضوعات داوري كه داشتند مطرح كردند به ترتيب آقاي Clous از كشور مكزيك وخانم Dominique از سويس مطالب خود را بيان كردند. پس از ختم جلسه از نامبردگان خواسته شد كه فتوكپي از موضوعات مطرح شده را بمن بدهند كه همراه نداشتند و تقاضا كردم بهEmail اينجانب بفرستند پذيرفتند بعدازظهر درجلسه:
International Criminal Court
شركت كرديم كه به رياست كاردناس تشكيل شد. شب شام را درهتل صرف كرديم.


چهارشنبه ۲۸ سپتامبر – ششم مهر۸۴


امروز صبح طبق برنامه تعيين شده باتفاق همراهان به محل كنفرانس رفتيم و پس از بررسي برنامه ها اينجانب وهمكاران از كانون شيراز درجلسه Human Rights law
شركت كرديم و آقاي دكترتوانا درجلسه قاچاق انسان شركت كردند كه درمورد چگونگي قاچاق اطفال وزنان از كشورهاي افريقايي، آسيايي- بويژه جنوب شرقي- كشورهاي تازه استقلال يافته مطرح، و تاكيد مضاعفي درمورد قاچاق كودكان وزنان تنها مانده از حادثه سونامي توسط برخي شركت كنندگان انجام شد. چگونگي رويكرد وپيشگيري از چنين پديده اي عمدتا حول محور تدابير كيفري ويا همكاري بين المللي ومنطقه اي... پيشگيري از ورود اطفال و زنان قرباني اين پديده به كشورهاي مقصد وحمايت از قربانيان... استوار گرديده بود. متاسفانه مدنظر بحث مهم اصلي ديگر كه بايد درچنين جرايمي مدنظر قرارگيرد مغفول مي ماند. موضوع تضعيف و يا امحاء دلايل و عوامل اصلي يعني مسايل اقتصادي، فقر، بيكاري است كه مي تواند موجب هدايت بسياري از كودكان و زنان و يا والدين به سوي خود دراين پديده گردد.
بعداز ظهر امروز به لحاظ سرماخوردگي و سردرد شديد اينجانب به هتل مراجعت و به استراحت گذشت.

پنجشنبه ۲۹ سپتامبر- هفتم مهر ۱۳۸۴

صبح باتفاق همراهان به مركز كنفرانس رفتيم واينجانب و همراهان شيراز درجلسه IBA Open Forum كه باحضور آقاي نت – مارك اليس وفرناندوپمپور وساير مديران تشكيل شده بود حضور يافتيم موضوع بحث برنامه هاي IBA بود كه اينجانب نيز درخصوص مكاتبات كانون مركز به IBA صحبتي كردم وخواستم اقدامات IBA را توضيح دهند. آقاي دكترنجفي توانا درجلسه مقررات سازمان بين المللي درمورد مسئوليت مقررات سازمان بين المللي درمورد مسئوليت همكاري بين المللي اقتصادي و ساير اقدامات تجاري درارتباط با حقوق بشر، مسائل مربوط به حمايت از مصرف كننده،محيط زيست، فعالين ديگران اين گونه فعاليت ها و چگونگي پذيرش واجراي مقررات بين المللي در وصول به اهداف فوق، درفعاليت هاي بين المللي تجاري كه معمولا بصورت فراملي و بين چند موسسه اقتصادي درقالب دويا چند جانبه انجام مي شود به دليل اينكه درآمد از مجموعه فعاليت تحصيل مي شود واينكه ممكن است درمسيراين فعاليت حقوق فردي و عمومي كه درارتباط با نظم عمومي است مورد تعرض قرارگيرد، دغدغه عمومي هدفمندي تصويب واجرائي كردن مقرراتي درصحنه بين المللي وپذيرش آن در داخل كشور را جستجو مي كند. اينگونه تدابير از تواري سودبران بين المللي وصاحبان سرمايه وفعالين امورتجاري از كنترل داخلي وبين المللي جلوگيري مي كند. و فرايند چنين اقدامي قطعا موجب حمايت بهتر از كارمندان، مصرف كنندگان، محيط زيست و... خواهد شد.
نگاه عمومي: هرچند ظاهرا كوشش مي شود كه فعاليت اينگونه انجمن هاي بين المللي صرفا حرفه اي به نظر آيد ولي براحتي و با اندكي دقت مي توان غلبه كشورهاي صاحب صنعت و علم را با ديدگاه خاص سياسي ملاحظه نمود. طبيعتا اين اثرپذيري هم درتعيين وطرح مسايل دربرنامه ها، تعيين سخن گويان، نتيجه گيري وحتي بگونه اي كه ملاحظه فرموديد درتدوين قطعنامه نهائي كاملا مشهود است. بنابراين پيشنهاد مي شود در دورهاي آتي موضوعات مورد توجه دركشورما براي علاقمندان مطرح و قبل از حضور بصورت كتبي مقاله اي كه متضمن ابعاد مختلف باشد ارايه كه ضمن حضور تخصصي دراين نشست هاي حرفه اي نيروهاي جوان وعلاقمند بتدريج دراينگونه صحنه ها مطرح شوند. سپس درجلسه روساي كانونها نيز شركت كرده آقاي دكترنجفي هم بودند دراين جلسه نيز اينجانب صحبت كردم پيشنهاد كردم IBA بيشتر به كشورهاي اسيائي بپردازد و از لندن وكشورهاي اروپائي خارج شود. پس از صرف نهار درجلسه ساعت ۵/۲
Insolvecy, Restructuring and Creditors Rights Section
شركت كرديم . دراين جلسه كه مربوط به روساي كانونها و مشاورين بود طبق دستور جلسه تاساعت ۵/۵ يكسره ادامه داشت. شركت كنندگان درهيات رئيسه عبارت بودند از: نت، پمپور، اليس و خزانه دار. دراين جلسه (۲۹ سپتامبر۲۰۰۵) مشاورين دعوت شده بودند كه متاسفانه آقاي دكتركاشاني نيامدند وعدم حضور خود را نيز اعلام نكردند كه مورد ايراد قرارگرفت.هريك از مشاورين مسائل مربوط به كانون وكشور خودشان را مطرح كردند ازجمله آمريكا، افريقاي جنوبي نيجريه، مالزي، سوئد، استراليا، هندوستان كه پاسخ هريك وسيله رئيس جلسه (آقاي فرانسيس نت) و يا ديگر اعضاء هيات رئيسه نظير آقايان فرناندو پمپور ومارك اليس داده مي شد. و سپس بيلان ساليانه و حساب سود وزيان وسيله آقاي باب اشتاين – خزانه دار مطرح و مورد تصويب قرارگرفت. توضيح اينكه تمامي كشورهائي كه كانون آنها عضو IBA بودند نمايندگان آنان درجلسه مشاورين حضور داشتند.
درپايان آقاي نت ضمن آرزوي موفقيت براي شركت كنندگان دركنفرانس آرزو كرد آنان را درسال ۲۰۰۶ (سپتامبر) درشيكاگو ملاقات كند وجلسه پايان يافت.

جمعه ۳۰ سپتامبر- ۸ مهر۸۴

ساعت ۹ صبح به طرف كنفرانس حركت كرديم باتفاق همراهان به كميسيون مشاورين حقوق بشر رفتيم موضوع جلسه گزارش كميسيون حقوق بشر ازجمله ايران بود كه به پرونده آقاي سلطاني نيز اشاره داشت.تا ساعت ۱۲ جلسه ادامه يافت وگزارش حقوق بشر دركشورهاي ايران،عراق، روسيه، زيمبابوه،تايلندو... مورد بحث قرارگرفت وهريك از مشاورين گزارش خود را ارائه دادند. پس از صرف نهار به هتل مراجعه كرديم و جلسه ساليانه IBA پايان يافت.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمدجندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي


  * كنفرانس سالانه ۲۰۰۶ كانون وكلاي بين المللي IBA - شيكاگو - امريكا

خلاصه اطلاعات مربوط به كنفرانس سالانه كانون وكلاي بين المللي
معرفي IBA و مسئولين اصلي آن - پيغام آقاي نت رئيس كانون وكلاي بين المللي
                                       
كنفرانس سالانه IBA (۲۰۰۶ ميلادي) در شهر شيكاگو كشور آمريكا در روزهاي ۱۷ تا ۲۲ سپتامبر سال جاري (۲۶ تا ۳۱ شهريور ۱۳۸۵) توسط كانون وكلاي بين المللي، برگزار خواهد شد.

جهت اطلاع و دسترسي به تمامي فرمها و جزئيات مربوط به نحوه درخواست حضور در اجلاس شيكاگو و هزينه هاي متعلقه و چگونگي استفاده از تخفيف براي اعضاي رسمي IBA و هم چنين كيفيت عضويت در كانون وكلاي بين المللي و زمان بندي ثبت نام زود هنگام براي استفاده از تخفيف بيشتر در هزينه كنفرانس، بعلاوه برنامه دقيق اجلاس و معرفي كميته ها و قسمت هاي داخلي و اسامي روساي كميته هاي تخصصي و آدرس پست الكترونيكي آنها و خلاصه هر آنچه كه براي اطلاع از اين كنفرانس لازم است، به آدرس سايت رسمي IBA در اينترنت مراجعه شود.

سايت كانون وكلاي بين المللي www.ibanet.org


بديهي است علاوه بر مسائل ثبت نام در كانون وكلاي بين المللي - مشكلات صدور رواديد از كشور آمريكا - مسائل مربوط به مسافرت و اقامت در محل كنفرانس نياز به هماهنگي هاي بسيار زيادي دارد.

حسب اعلام مسئولين كانون وكلاي دادگستري مركز چنانچه همكاراني، علاقه مند به حضور در اين كنفرانس، با هزينه شخصي و در قالب هيات مشترك هستند، بعد از مشاهده كامل بروشور مربوط به كنفرانس شيكاگو در سايت IBA در اينترنت و كسب آمادگي مقدماتي، مي‌توانند براي اقدامات نهايي با آقاي يزدي دبير محترم كميسيون روابط بين الملل كانون مركز هماهنگي نمايند.

صفحه مخصوص اطلاعات كنفرانس شيكاگو www.ibanet.org/chicago>

معرفي مختصر كانون وكلاي بين المللي

IBA مخفف عبارت International Bar Association بزرگ ترين سازمان جهاني وكالت در سطح بين المللي مي‌باشد. اين نهاد مركب از ۱۹۴ كانون وكلاي دادگستري يا انجمن حقوقي كشوري و حدود ۰۰۰/۲۰ نفر شخص حقيقي وكيل و حقوق دان و يا موسسه حقوقي مي‌باشد.

اصلاح لاتيني «the global voice of the legal profession» به معني صداي جهاني حرفه وكالت معرف اين نهاد بين المللي مي‌باشد.

IBA شامل دبيرخانه مركزي در شهر لندن كشور انگلستان و از دو قسمت اصلي به نامهاي بخش حقوق عملي Legal Practice Division و بخش حرفه اي و عمومي Public and Professional Interest Division و گروه هاي متعدد منطقه اي، تشكيل شده كه هر يك از اين قسمت ها داراي كميته هاي تخصصي بيشماري مي‌باشد.

كانون وكلاي بين المللي علاوه بر كنفرانس هاي منطقه اي و تخصصي در هر سال يك اجلاس سراسري برگزار مي‌كند و در نشست هاي سالانه مهمترين مباحث حقوق بين الملل و مسائل مرتبط، با حضور چند هزار نفر از وكلا و حقوق دانان جهاني تشكيل ميشود.

كانون وكلاي داگستري ايران با نمايندگي كانون وكلاي دادگستري مركز از سال ۱۹۵۴ ميلادي عضو رسمي IBA مي باشد. خدمات مرحوم سرشار كه مدتي نيز معاونت اين ارگان مهم بين المللي را دارا بوده است، هنوز در خاطره جامعه وكالت ايران به ياد مانده است.

در سالهاي اخير رياست هيات مديره كانون مركز و برخي همكاران ساير كانون ها، در اجلاس هاي سراسري IBA شركت مي‌كنند و گزارش سفر ايشان در سايت و مجله كانون درج شده است.

در سال ۱۳۸۱ آقاي كارديناس رئيس وقت كانون وكلاي بين المللي و هيات همراه از ايران بازديد داشتند. شرح مسائل و مطالب جلسات هيات مذكور به زبان فارسي و انگليسي در سايت قابل مشاهده ميباشد.

اميد است در اين دوره، شاهد حضور موثر و پر بار هيات ايراني بوده و گزارشات مفيدي از توسعه مسائل وكالتي – قضائي ايران در اجلاس مذكور ارائه شود و در پايان نيز اطلاعات تخصصي و قابل استفاده براي ارتقاء سطح دانش مسائل وكالتي- قضائي داخلي از كنفرانس شيكاگو براي جامعه وكالت ايران فراهم گردد.

مسئولين كانون وكلاي بين المللي

Michael J Reynolds
Chairman Legal Practice Division

Francis Neat
President International Bar Association

Thomas Forbes
Chairman Public and Professional Interest Division

در حال حاضر آقاي فرنسيس نت Francis Neate ، رياست اين ارگان جهاني را به عهده دارد. همچنين آقاي ميشل رينولدز Michael J Reynolds ريئس بخش Legal Practice Division و آقاي توماس فوربس Thomas Forbes رئيس بخش Public and Professional Interest Division مي باشد. مشاهده اطلاعات مسئولين IBA

جهت آشنايي با مسئولان iba در ادامه خلاصه پيغام رئيس فعلي كانون وكلاي بين المللي به كنفرانس شيكاگو، تقديم مي‌گردد.


پيغام آقاي فرانسيس نت رئيس كانون وكلاي بين المللي
بسيار جاي خوشوقتي است كه شما را به كنفرانس سالانه IBA در سال ۲۰۰۶ ميلادي در شهر شيكاگو دعوت كنم. شهري كه خاطرات خوش دوران دانشجويي مرا، زنده مي‌كند. شيكاگو شهر محوري اقتصاد آمريكا و جايگاه نژادهاي گوناگون و محل مناسبي براي تمامي مشاغل حقوقي مي باشد. ....

كنفرانس سالانه iba فرصت بي مانندي را براي شركت كنندگان در اجلاس فراهم مي‌كند تا با ملاقات يكديگر به استماع مسائل اصلي توسعه حقوقي در حوزه هاي مختلف قضائي بپردازنند.

بعنوان صداي جهاني حرفه وكالت iba توانائي مفيدي در جمع آوري نمايندگان متنوع صاحبان تجارب و دانش هاي مختلف از كل دنيا، كميسيون هاي تخصصي، گروها و تشكل هاي حرفه اي قضائي را دارد.

كنفرانس امسال، دو سري نشستهاي خيلي مهم و حساس را براي تمامي حقوق دانان با دقت و نظم خاصي فراهم مي‌كند. دو شنبه ۱۸ سپتامبر، بخش عمومي و حرفه اي the Public and Professional Interest Division مباحث اصلاحات قضائي در وضعيت اقتصاد پيشرفته و جامعه پايدار را ارائه مي‌نمايد. چهار شنبه ۲۰ سپتامبر بخش حقوق عملي the Legal Practice Division توجه عميقي به تغييرات محيطي در اصلاحات و همكاري دولتها و حوادث فعلي جهاني معطوف خواهد نمود.

اگر شما تاكنون عضو رسمي iba نيستيد بنده توصيه مي‌كنم عضويت در iba را بررسي و اقدام كنيد. اين عمل گذشته از منافع و امكانات زيادي كه براي شما ايجاد مي‌كند موجب استفاده از تخفيف در هزينه كنفرانس شيكاگو مي‌شود.

ما همكارامان را به مشاركت كاري و آگاهي همگاني جهت كارهاي مشترك در تمامي زمينه هاي شغلي دعوت مي‌كنيم. آنهايي كه به اين امر اعتقاد داشته و در جهت توسعه حرفه اي و پيشرفت شخصي حركت مي‌كنند.
اميدوارم با ما در كنفرانس شيكاگو همراه باشيد.

Francis Neate, President International Bar Association

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi