لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   *


سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي


   * اسامي و اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره - ( دوره ۱۴ )
   * اسامي و اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره - ( دوره ۱۳ )
   * برگزاري مراسم سالروز استقلال كانونهاي وكلا و انتشار مجدد نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل
   * اسامي و اعضاي دوره ۱۵ -( ۸۷-۱۳۸۵)
صفحه ۲
   * انتخاب آقاي دكتر حسين فرهودي نيا - بعنوان رياست هيات مديره جديد كانون وكلاي آذربايجان شرقي
   * هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
دوره ۱۶ (۸۹-۱۳۸۷)

   * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
   * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت۸۹ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
   * مراسم جشن استقلال كانون وكلا و بزرگداشت روز وكيل مدافع كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
   * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
   * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
   * امكان تغيير محل كارآموزي از كانون آذربايجان شرقي مقدور نيست
   * اعضاء هيات مديره جديد كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي براي يك دوره دو ساله اتخاب شدند.
   * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال۹۱ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi