لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
سايت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
www.westbar.ir


فهرست اصلي:
صفحه ۲
   * درباره اجراي علني احكام اعدام
   * اعتماد عمومي و استقلال وكلا
   * آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجانغربي
   * عمل كشنده و آلت قتاله
   * پيشگيري از جرم در گرو تدوين سياست جنايي
   * اسامي كانديدا هاي هشتمين دوره انتخابات هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي
   * اعلام نتيجه قطعي آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
   * آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجانغربي
   * اسامي نفرات قبول شده در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹كانون آذربايجان غربي
   * برنامه زماني اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي
   * اطلاعات كانون وكلاي وكلاي دادگستري استان آذربايجان غربي
   * برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان در شش ماهه دوم سال ۸۹ كانون وكلاي آذربايجان غربي
صفحه ۳
   * انتخابات هفتمين دوره كانون وكلاء دادگستري آذربايجانغربي
صفحه ۴
   * موسسه معاضدت قضائي ، اركان ، وظايف و نحوه كاركرد آن
صفحه ۵
   * دادگاه انتظامي
   * كميسيون نقل انتقالات
   * كميسيون وام و اعضاي شعبه صندوق و حمايت وكلا و كارگشايان
   * دايره معاضدت قضايي
   * دادسراي انتظامي
   * كميسيون اختبار و كارآموزي
   * كميسيون كارگاه آموزش وكالت
   * كميسيون استفتائات
   * كميسيون روابط عمومي
   * نمايندگان بازرسي كانون
   * مجله كانون
   * تعداد وكلا و كار آموزان
   * قسمت هاي اداري كانون
   * آدرس و تلفن كانون
   * آدرس محاكم قضائي و انتظامي و ثبتي استان آذربايجان غربي
صفحه ۶
   * موقعيت استان آذربايجان غربي
   * حوزه قضائي تحت پوشش كانون
   * شروع فعاليت كانون
   * مراجع قضائي استان هاي تحت پوشش الف : آذربايجان غربي
صفحه ۷
   * چهاردهمين همايش سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران آغاز به كار كرد
صفحه ۸
   * آموزش كامپيوتر (كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي )
صفحه ۹
   * برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي‌(قبولي ۸۸)
   * برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي‌(قبولي ۸۷)
   * اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
   * پيام تسليت به جناب آقاي كريم مقبل و جناب آقاي ناصر الدين حسيني همكاران محترم كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي
صفحه ۱۰
   * چرايي نقض احترام به قانون كيفري
   * نقدي به طرح استقرار قضات در مراكز انتظامي
   * چكيده خواسته جامعه وكالت چيست؟
   * اعلام نتيجه قطعي آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
صفحه ۱۱
   * اطلاعيه دعوت از پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي كانون وكلاي آذربايجان غربي
   * اطلاعيه جهت دعوت از كارآموزان حائز شرايط اختبار وكالت جهت تكميل مدارك بمنظور شركت در آزمون اختبار سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي آذربايجان غربي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi