لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
www.westbar.ir

(صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * انتخابات هفتمين دوره كانون وكلاء دادگستري آذربايجانغربي
-------------------------------------------------------------  * انتخابات هفتمين دوره كانون وكلاء دادگستري آذربايجانغربي

اعضاء اصلي منتخب هيئت مديره
                                       
اعضاء اصلي منتخب هيئت مديره مركب ازآقايان احد غلامي رضايي ، لطيف اميد فر، سعيد عباسي ،
احمد كبيري و ناصرالدين حسيني پس از قطعيت اعضاي منتخب اعلامي از هيات نظارت در ساعت ۱۶ روز ۳/۱۲/۸۸ در جلسه خود نسبت به انتخاب رئيس و نايب رئيس و بازرس و منشي و عضو هيئت مديره اقدام نمودند و نهايتاً
آقاي احد غلامي رضائي                         رياست هيئت مديره كانون
آقاي لطيف اميد فر                           نايب رئيس هيئت مديره كانون
آقاي سعيد عباسي                                 بازرس هيئت مديره كانون
آقاي ناصر الدين حسيني                        منشي هيئت مديره كانون
آقاي احمد كبيري                                عضو هيئت مديره كانون
تعيين و هيئت مديره منتخب جديدبا كادرفوق الذكراز تاريخ ۴/۱۲/۸۸ وظايف مديريت كانون را برعهده خواهند داشت .
دبير خانه كانون وكلاء دادگستري آذربايجانغربي
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi