لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
www.westbar.ir

(صفحه۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * دادگاه انتظامي
  * كميسيون نقل انتقالات
  * كميسيون وام و اعضاي شعبه صندوق و حمايت وكلا و كارگشايان
  * دايره معاضدت قضايي
  * دادسراي انتظامي
  * كميسيون اختبار و كارآموزي
  * كميسيون كارگاه آموزش وكالت
  * كميسيون استفتائات
  * كميسيون روابط عمومي
  * نمايندگان بازرسي كانون
  * مجله كانون
  * تعداد وكلا و كار آموزان
  * قسمت هاي اداري كانون
  * آدرس و تلفن كانون
  * آدرس محاكم قضائي و انتظامي و ثبتي استان آذربايجان غربي
-------------------------------------------------------------  * دادگاه انتظامي

رياست دادگاه انتظامي :
آقاي محسن اكرمي افشار
اعضاي اصلي :
آقاي كريم نجفي - آقاي مصطفي مراد خان
اعضاي علي البدل :
آقاي رحيم دادوند
بالا
فهرست اصلي


  * كميسيون نقل انتقالات

آقاي ماجد رشادي رئيس
آقاي ايرج بهنام ماكوئي عضو اصلي
آقاي رضا گلچين عضو اصلي
آقاي جعفر عزت خواه عضو اصلي
بالا
فهرست اصلي


  * كميسيون وام و اعضاي شعبه صندوق و حمايت وكلا و كارگشايان

خانم فريده فرشباف
بالا
فهرست اصلي


  * دايره معاضدت قضايي

با دو شعبه ۱- شعبه قضايي ۲- شعبه عرايض تشكيل است
اعضاي شعبه قضايي : با رياست آقاي پرويز فتحي و آقاي محمدرضا آقاوردي زاده

اعضاي شعبه عرايض : آقاي علي قويدل - آقاي جعفر عسگر پور منفرد تشكيل است
با همكاري و مساعدت تمامي وكلاي محترم حوزه كانون در اروميه و ساير بخش ها و شهرهاي تابعه امر مساعدت به اشخاص بي بضاعت و معرفي وكيل معاضدتي را عهده دار بوده
بالا
فهرست اصلي


  * دادسراي انتظامي

دادستان آقاي اسماعيل شفيعي
داديار آقاي پرويز صفري
داديار آقاي كريم فرهادي
داديار خانم فاطمه غلامي
داديار آقاي سيامك سعادت گزنق
بالا
فهرست اصلي


  * كميسيون اختبار و كارآموزي

رئيس - آقاي اصغر ذوالفقاري
اعضاء
آقاي ناصر الدين حسيني
آقاي رضا حبيب زاده شريف
آقاي بابك محمد رضا پور
آقاي جعفر عزت خواه
بالا
فهرست اصلي


  * كميسيون كارگاه آموزش وكالت

آقاي اصغر ذوالفقاري برا
آقاي پرويز صفري
بالا
فهرست اصلي


  * كميسيون استفتائات

اعضاء
آقاي محسن اكرمي افشار
آقاي مصطفي مرادخان
آقاي كريم نجفي
آقاي محمد باقر محمد زاده
بالا
فهرست اصلي


  * كميسيون روابط عمومي

آقاي صادق كوهي نژاد رئيس
آقاي امير نجفي قامت
خانم مريم امير زاده خياباني
آقاي حسن انصاري يار عزيز
بالا
فهرست اصلي


  * نمايندگان بازرسي كانون

آقاي حسن انصاري يار عزيز
آقاي جواد محمدزاده قهرمانلو
آقاي يعقوب عباسي حديدي
آقاي جواد هادي مقوي
بالا
فهرست اصلي


  * مجله كانون

مدير مسئول مجله :
آقاي علي عليزاده
بالا
فهرست اصلي


  * تعداد وكلا و كار آموزان

كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي تعداد۴۲۶نفر وكيل پايه يك دادگستري اعم از ليسانس و فوق ليسانس و ۱نفر كارگشاي دادگستري و ۱۵۷نفر كار آموز وكالت دارد .
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت هاي اداري كانون

۱: مديريت داخلي ، به تصدي آقاي حسين شايگان
۲: مديريت امورمالي و حسابداري ، به تصدي آقاي حسين خليلي اصل ملكي
۳: قسمت رايانه و انفورماتيك ، به مديريت خانم مريم الماسي
۴: قسمت مربوط به اموردادگاه و دادسرا و بايگاني ، خانم مريم حجازي
۵: دبيرخانه و معاضدت قضايي ، خانم شيما عباسي
۶: كتابخانه ، خانم زهرا جعفر نژاد
بالا
فهرست اصلي


  * آدرس و تلفن كانون

كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي در ساختمان سه طبقه اجارهاي موقت تا احداث ساختمان به نشاني :
اروميه خيابان كاشاني روبروي مركز بهداشت جنب بانك سامان .

تلفن : ۲۲۳۵۵۸۱- ۲۲۲۲۳۶۱-۲۲۴۳۹۴۴
رياست - داخلي ۱

مدير داخلي - داخلي ۲

حسابداري - داخلي۳

انفورماتيك - داخلي ۴

دبيرخانه - داخلي ۵

دفتر دادگاه و دادسرا - داخلي ۶

معاضدت - داخلي ۸

فكس - داخلي ۹
بالا
فهرست اصلي


  * آدرس محاكم قضائي و انتظامي و ثبتي استان آذربايجان غربي

كاخ دادگستري آذربايجان غربي
رياست : حجت الاسلام حاج آقا فيض - تلفن ۲۲۲۲۴۴۱ - ۰۴۴۱

اروميه - ميدان انقلاب
شامل : تمامي شعب فرد محاكم عمومي شهرستان اروميه - تمامي محاكم تجديدنظر استان
تلفن : ۲۲۳۴۰۰۷ - ۲۲۰۲۱۹

دادگاه هاي انقلاب
رياست : آقاي محمد جليل زاده - تلفن ۳۳۶۳۱۸۸

مجتمع قضائي شماره يك اروميه
رياست : آقاي غلامعلي استادي - تلفن ۳۳۶۸۸۷۷

اروميه خيابان والفجر دو - - تلفن : ۳۳۶۸۸۷۲ و ۳۳۶۸۸۷۳ و ۳۳۶۸۸۷۴
شامل تمامي محاكم زوج عمومي شهرستان

كلانتري هاي اروميه
كلانتري شماره يك
تلفن ۲۳۵۱۱۱۱

كلانتري شماره دو
تلفن ۲۳۵۲۶۳۲

كلانتري شماره سه
تلفن ۲۲۲۲۶۳۳

كلانتري شماره ۴
تلفن ۳۴۴۷۰۰

كلانتري شماره ۵
تلفن ۳۸۲۲۹۹۰

كلانتري شماره ۶
تلفن ۲۷۷۷۳۳۰

كلانتري شماره ۷
تلفن ۲۷۷۹۹۰۱

كلانتري شماره ۸
تلفن ۳۴۴۷۱۰اداره ثبت اسناد و املاك استان آذربايجان عربي
اروميه خيابان سرباز گمنام نبش خيابان ورزش
تلفن : ۳۴۴۱۰۵۰ - ۳۴۴۱۰۲۰ - ۳۴۴۲۰۲۰ - ۳۴۴۴۰۴۰
فاكس : ۳۴۴۸۹۱۲

دادگستري شهرهاي تابعه استان :
شهر - رياست دادگستري - تلفن مستقيم - كد شهري

اشنويه - آقاي شهرام جلالي - ۵۶۲۲۹۰۰ - ۰۴۴۴

انزل - آقاي مختاربادر ياوري - ۲۹۳۵ - ۰۴۴۳۳۲۲

بوكان - آقاي علي رحمتي وند - ۶۲۳۵۰۷۰ - ۰۴۸۲

پلدشت - آقاي عبدالله رحيمي - ۴۶۲۲۰۰۷ - ۰۴۶۲

پيرانشهر - آقاي فرامرز پاشاپور - ۴۲۲۳۴۰۲ - ۰۴۴۴

تكاب - آقاي قربانعلي ميرزائي - ۵۲۲۲۹۹۰ - ۰۴۸۲

چالدران - آقاي احمد كاظم زاده - ۳۶۲۳۹۷۲ - ۰۴۶۲

خوي - آقاي جعفر صادق عرب باغي - ۲۴۴۲۰۶۰ - ۰۴۶۱

انقلاب خوي - آقاي عباس حسين زاده - ۲۲۲۴۱۴۷ - ۰۴۶۱

سردشت - آقاي حميدشكارچي - ۳۲۲۴۲۳۴ - ۰۴۴۴

سلماس - آقاي غلامعلي حاجي زاده - ۵۲۴۳۵۶۶ - ۰۴۴۳

شوط - آقاي حسن پاشازاده - ۴۲۲۲۴۱۵ - ۰۴۶۲

شاهين دژ - آقاي صابر آرامش - ۴۲۲۳۴۴۰ - ۰۴۸۲

قره ضياالدين - آقاي عليرضا بصيري - ۲۷۲۲۶۹۹ - ۰۴۶۲

كشاورز - آقاي محمد علي جودت - ۲۷۲۲۶۹۹ - ۰۴۶۲

ماكو - آقاي محمد علي اكبر زاده - ۳۲۴۴۰۲۸ - ۰۴۶۲

مرحمت آباد - آقاي اسماعيل ترابي - ۳۲۲۳۱۷۱ - ۰۴۸۲

مهاباد - آقاي ميكائيل فرجي - ۲۲۲۰۹۰ - ۰۴۴۲

انقلاب مهاباد - آقاي غلام حيدر هاشم زاده - ۲۳۳۲۷۰۰ - ۰۴۴۲

مياندوآب - آقاي حبيب ا . . افلاكي - ۲۲۲۳۹۰۰ - ۰۴۸۱

نازلو - آقاي عليرضا اكبري - ۲۹۸۹ - ۰۴۴۳۳۷۲

نقده - آقاي مصطفي جبيبي - ۶۲۲۴۳۰۰ - ۰۴۴۳
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi