لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
www.westbar.ir

(صفحه۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * موقعيت استان آذربايجان غربي
  * حوزه قضائي تحت پوشش كانون
  * شروع فعاليت كانون
  * مراجع قضائي استان هاي تحت پوشش الف : آذربايجان غربي
-------------------------------------------------------------  * موقعيت استان آذربايجان غربياستان آذربايجان غربي
در تقسيم بندي منطقه آذربايجان به دو استان در سال ۱۳۱۱ شمسي بعنوان استان چهارم بمركزيت اورميه در شمال غربي ايران قرار دارد از ديرباز سرزمين آبادي بوده و يكي از مراكز مهم امپراتوري ماد را تشكيل ميداده است .
موقعيت استان در نقشه كشور
اين سرزمين از گذشته بسيار دور ، بعلت موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در كنار روسيه تزاري و امپراطوري عثماني قديم و در حال حاضر هم مرز بودن با كشور آذربايجان و ارمنستان و جمهوري خودمختار نخجوان و تركيه و عراق از موقعيت ويژه اي برخوردار است .

آذربايجان غربي زادگاه زرتشت پيامبر مقر پرستشگاه شاهان ساساني و محل پرورش شاعران , دانشمندان , علما , و سرداران و رجال بنام ايران است .

آذربايجان غربي در نهضت مشروطيت ايران عليه رژيم استبداد و قاجار سهم بسزايي دارد .

استان آذربايجان غربي با مساحتي حدود ۹/۳۷۵۹۸ كيلومتر مربع بدون احتساب درياچه اروميه ( ۴۸۶۸ كيلومتر ) بين ۳۵ درجه و ۵۸ دقيقه , ۳۹ درجه و ۴۷ دقيقه عرض شمالي و ۴۴ درجه و ۱۴ دقيقه تا ۴۷ درجه و ۱۹ دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد و بهمراه استان كردستان كه با استانهاي قزوين زنجان و همدان و آذربايجان شرقي همسايه مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * حوزه قضائي تحت پوشش كانون

شامل شهرهاي استان آذربايجان غربي، كه داراي حداقل يك شعبه دادگاه عمومي هستند ، در حدود ۲۳شهر و بخش ، به شرح قسمت مراجع قضائي استان هاي تحت پوشش ميباشد .
بالا
فهرست اصلي


  * شروع فعاليت كانون


كانون وكلاي دادگستري
آذربايجان غربي

پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري سال ۱۳۷۶ شمسي ايجاد گرديد .
عكس سردر كانون

در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۷۶ با حضور نزديك به ۸۰ نفر وكيل پايه يك دادگستري ، عضو كانون هاي مركز و آذربايجان سابق ، اولين انتخابات هيت مديره كانون برگزار و آقايان بهروز تهرانچي – محسن فريور – مرحوم ايوب سيفي و حميد چاره ساز و خليل صوفي زاده بعنوان اعضاي اصلي و آقايان مرحوم ابراهيم معصومي و رحمت صابونچي ذوالفقاري و مرحوم اكبر سلامت نيا به سمت اعضاي علي البدل آن انتخاب گرديده اند .
بالا
فهرست اصلي


  * مراجع قضائي استان هاي تحت پوشش الف : آذربايجان غربي

شماره شهر محاكم عمومي تجديدنظر انقلاب
۱ اروميه ۲۸ ۹ ۴
۲ ماكو ۴
۳ نقده ۵
۴ قره ضيا الدين ۲
۵ تكاب ۳
۶ شوط ۱
۷ پلدشت ۱
۸ پيرانشهر ۳
۹ بوكان ۵
۱۰ سردشت ۳
۱۱ چالداران ۳
۱۲ خوي ۱۲
۱۳ سلماس ۷
۱۴ مهاباد ۷ ۲
۱۵ ميان دوآب ۶
۱۶ شاهندژ ۴
۱۷ اشنويه ۳
۱۸ بخش نازلو ۳
۱۹ شوط ۱
۲۰ بخش خليفيان ۱
۲۱ بخش مرحمت آباد ۱
۲۲ بخش كشاورز ۱

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi