لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
www.westbar.ir

(صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

آموزش كامپيوتر (كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي )
-------------------------------------------------------------آموزش كامپيوتر (كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي )
داراب حقي پور
                                       
ارائه مدرك مهارتهاي هفتگانه (ICDL) براي كليه كارآموزان وكالت آذربايجان غربي الزامي شد .
با توجه به اهميت دانش كامپيوتر و لزوم تسلط وكلاء به علم روز كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي ارائه مدرك فوق را شرط ورود به دوره اختبار اعلام نمود ، كارآموزان مي توانند در آموزشگاههاي مجاز دانش لازم را بياموزند . از كارآموزان در زمينه فوق اختبار به عمل خواهد آمد و مدارك آنان بررسي خواهد شد .

مسئول كميسيون انفورماتيك


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi