لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
www.westbar.ir

(صفحه۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي‌(قبولي ۸۸)
  * برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي‌(قبولي ۸۷)
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
  * پيام تسليت به جناب آقاي كريم مقبل و جناب آقاي ناصر الدين حسيني همكاران محترم كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي
-------------------------------------------------------------  * برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي‌(قبولي ۸۸)

برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان قبولي ۸۸
                                       
برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان در شش ماهه اول سال ۸۹

تاريخ        روز        ساعت
جلسه اول          ۲۰/۳/۸۹         پنجشنبه        ۱۰صبح
جلسه دوم         ۳/۴/۸۹        پنجشنبه        ۱۰صبح
جلسه سوم        ۱۷/۴/۸۹        پنجشنبه        ۱۰صبح
جلسه چهارم         ۷/۵/۸۹        پنجشنبه        ۱۰صبح
جلسه پنجم        ۲۱/۵/۸۹        پنجشنبه        ۱۰صبح
جلسه ششم         ۴/۶/۸۹        پنجشنبه        ۱۰صبح
جلسه هفتم        ۱۸/۶/۸۹        پنجشنبه        ۱۰صبح


كارگاه آموزش وكالت دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي‌(قبولي ۸۷)

تاريخ        روز        ساعت
جلسه اول         ۲۷/۱/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
جلسه دوم         ۱۷/۲/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
جلسه سوم        ۳۱/۲/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
جلسه چهارم         ۲۸/۳/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
جلسه پنجم        ۱۸/۴/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
جلسه ششم         ۰۱/۵/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
جلسه هفتم        ۱۵/۵/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
جلسه هشتم        ۲۹/۵/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
جلسه نهم         ۱۹/۶/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
جلسه دهم         ۰۲/۷/۸۸        پنجشنبه        ۱۱صبح
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي

اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
بالا
فهرست اصلي


  * پيام تسليت به جناب آقاي كريم مقبل و جناب آقاي ناصر الدين حسيني همكاران محترم كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي

سانحه سقوط هواپيمايي تهران - اروميه
                                       
پيام تسليت

جناب آقاي كريم مقبل و جناب آقاي ناصر الدين حسيني همكاران محترم كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي

سانحه سقوط هواپيمايي تهران - اروميه و كشته شدگان جمعي از هموطنان عزيز در اين سانحه دلخراش را تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي بازماندگان و همشهريان صبر و شكيبايي مسئلت داريم

درگذشت خواهر و داماد گرامي همكار محترم جناب آقاي كريم مقبل بر اثر سانحه دلخراش سقوط هواپيمايي تسليت عرض نموده و براي داغ ديده گان و بازماندگان آن از درگاه خداوند متعال صبر و شكيبايي مسئلت داريم

درگذشت مادر زن همكار محترم جناب آقاي ناصر الدين حسيني بر اثر سانحه دلخراش سقوط هواپيمايي تسليت عرض نموده و براي داغ ديده گان و بازماندگان آن از درگاه خداوند متعال صبر و شكيبايي مسئلت داريم

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi