لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۱۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
صندوق حمايت وكلا ـ شعبه كانون وكلاي دادگستري خراسان

  * اعضاي صندوق حمايت
  * پيام صندوق ۱
(شرح مختصري بر تاريخچه ، وظايف و تعهدات)
نشريه اطلاع رساني و تازه هاي صندوق حمايت وكلاي دادگستري

  * معرفي سايت صندوق حمايت وكلاي دادگستري: www.Hamivakil.ir
  * عضويت در صندوق حمايت وكلاي دادگستري و مدارك لازم براي تشكيل پرونده
  * دريافت كد شناسايي و رمز مخصوص جهت دسترسي به قسمت اطلاعات شخصي در سايت صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان
  * انواع وام و شرايط
  * تذكرات ضروري در مورد فيش‌هاي پرداخت حق بيمه
  * افزايش حقوق ماهيانه بازنشستگي و از كار افتادگي بيمه شدگان صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان
  * مصوبه شماره ۱۶۵۰۹۶/ت ۴۰۵۴۶ ك مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۷ هيات محترم وزيران در مورد احتساب سوابق وكلاي محترم دادگستري
  * اطلاعيه صندوق حمايت كانون وكلا شعبه خراسان
-------------------------------------------------------------  *
صندوق حمايت وكلا ـ شعبه كانون وكلاي دادگستري خراسانبالا
فهرست اصلي


  * اعضاي صندوق حمايت

اعضاي اصلي صندوق حمايت

۱.خانم مريم تجعفري (نماينده صندوق حمايت)

۲. خانم سميه رحمانيان
بالا
فهرست اصلي


  * پيام صندوق ۱
(شرح مختصري بر تاريخچه ، وظايف و تعهدات)
نشريه اطلاع رساني و تازه هاي صندوق حمايت وكلاي دادگستري


بيشتر همكاران تنها در هنگام تمديد پروانه براي دريافت مفاصا حساب ، به صندوق حمايت مراجعه نموده ، و سپس تا تمديد بعدي پروانه ارتباطي با صندوق حمايت ندارند و قبض هاي حق عضويت هم كه فصلي صادر مي شود و با مكانيزه بودن سيستم ، نيازي به مراجعه مستقيم نيست و از اولين شعبه بانك عامل قابل اقدام است و در نتيجه از ارتباط همكاران با صندوق هر چه بيشتر كاسته شده است .
گرچه سخنرانان و نويسندگان در هر نوشتار يا سخنراني ، اطلاع رساني جوانان و همكاران تازه وارد را انگيزه طرح مطلب نوان مي كنند ، اما جوان و پيش كسوت به يك اندازه از موقعيت صندوق حمايت آگاهي دارند و حتي پيش كسوتان كمتر ، كم نيستند همكاران پيش كسوتي كه هنوز صندوق حمايت را «صندوق تعاون» مي داندد و از وظايف و ماموريت صندوق بي اطلاع هستند يا در مراجعات و مكاتبات خود آنرا «صندوق حمايت كانون مركز» مي نامند .
تاريخچه و چگونگي شكل گيري صندوق و نام بزرگواراني كه در راستاي به تصويب رساندند قانون مربوط و تاسيس و ساماندهي آن نقشي داشته اند در مقاله اي به قلم همكار ارجمند جناب آقاي بهزادي در مجله كانون وكلاي مركز شماره ۱۷ و ۱۸ زمستان ۸۳ درج گرديده است كه از تكرار آن خودداري مي شود و علاقمندان مي توانند به آن مقاله مراجعه كنند .
در اين نوشتار همين اشاره بس كه قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري در دي ماه سال ۱۳۵۵ از تصويب مجلس گذشت و تا تصويب نهائي آئين نامه و اجرائي شدن آن زماني نسبتاً طولاني طي شد و بالاخره از ابتداي سال ۱۳۷۸ صندوق عملاً آغاز بكار كرد و به ساماندهي بازنشستگي وكلاي دادگستري پرداخت . ماموريتي كه قانون به عهده صندوق محول كرده است تنظيم امور بازنشستگي و از كار افتادگي وكلاي دادگستري و كارگشايان در سراسر كشور است . (ماده يك) كه هم اينك بالغ بر ۱۷۰۰۰ نفر (شامل كارآموزان) را در بر مي گيرد . هر وكيل دادگستري كه عضو صندوق ديگري نباشد الزاماً عضو اين صندوق است . (تبصره ماده يك)
در مهلتي كه قانون و آئين نامه پيش بيني كرده بود وكلايي كه سابقه خدمت دولتي يا قضائي داشتند مجاز به انتقال آن سوابق به صندوق بودند و حسب تفاهم نامه اي كه با وكيل منعقد مي شد سوابق مزبور نيز جزئي از سوابق موثر در بازنشستگي به حساب آمد .
همچنين هر وكيل دادگستري كه در تاريخ اجرايي شدن قانون و آئين نامه ، داراي سوابق وكالتي بود ، مي توانست با پرداخت حق عضويت سنوات پيشين را به عنوان سابقه لحاظ نمايد كه اين مهم نيز با تنظيم توافق نامه صندوق با هر يك از وكلاء انجام گرفت و همه وكلاي دادگستري كه در آن زمان تمايل به احتساب سوابق خويش داشتند با پرداخت نقدي يك سوم حق عضويت سنوات گذشته خود ( حداكثر تا بيست سال ) و تقسيط باقيمانده در ۶۰ قسط كه هر سه ماه يكبار قابل وصول بود از لحاظ بازنشستگي تحت پوشش صندوق حمايت قرار گرفتند .
بدين ترتيب صرف نظر از سالهاي وكالت همكاران ، كه بعضاً از نيم قرن هم تجاوز مي كند حداكثر سابقه موثر و قابل قبول براي بازنشستگي وكلاي دادگستري در مقطع ۰۱/۰۱/۱۳۷۸ بالاتر از ۲۰ سال نيست .
در تاريخ تصويب قانون و آئين نامه به هر دليلي درآمد ماهيانه هر وكيل پايه يك دادگستري /۰۰۰/۴۰۰ ريال و پايه دو و كارآموز /۰۰۰/۳۲۰ ريال و پايه سه و كارگشا /۰۰۰/۲۸۰ ريال در نظر گرفته شده و حق عضويت ها بر همان اساس دريافت مي گرديد كه عبارت بود از ۸ درصد درآمد ماهيانه مفروض ، بعلاوه ۴ درصد كه مي بايستي كانون متبوع هر وكيل ، به صندوق بپردازد و به عبارت ديگر با منطق رياضي هر وكيل با پرداخت ماهيانه فقط /۰۰۰/۴۸ ريال تحت پوشش بازنشستگي قرار مي گرفت كه در صورت بازنشستگي يا از كار افتادگي مستمري دريافتي و در مورد فوت ، مستمري باماندگان رقمي ناچي مي شد كه با در نظر گرفتن تورم ساليانه چندين ساله ، حتي هزينه تاكسي براي دريافت آن را تكافو نمي كرد ، متاسفانه مراحل و مراجع پيش بيني شده در قانون براي اصلاح متن يا اعداد و ارقام مندرج در آن دور از دسترس صندوق بود و همين امر باعث گرديد كه تا سال جاري تغيير و افزايش مباني حق عضويت و به تبع آن مستمري هاي بازنشستگي و از كار افتادگي و بازماندگان عملي نگردد و خوشبختانه در سال جاري اين امر محقق گرديد كه در ادامه بحث گفته خواهد شد .
گذشته از دشواريهاي مراحل تصويب خواهي تغييرات و اصلاحات مورد نظر ، رويكرد همكاران وكيل كه خود صاحبان اصلي صندوق اند در ارتباط با پرداخت حق عضويت ها و ديگر وجوهي كه قانوناً مكلف به پرداخت آن هستند جاي تامل دارد و هدف و انگيزه اصلي اين گزارش گونه پرداختن به همين موضوع است . در ديباچه اين گزارش اشاره شد كه همكاران اعم از پيش كسوتان و سايرين ، شناخت دقيقي از صندوق ندارند و بجاي آنكه صرفنظر از تكليف قانوني حداقل به لحاظ وظيفه اي كه اخلاقاً دارند و مي بايستي صندوق را كه پشتوانه آينده آنان است تقويت و حمايت كنند ، در پرداخت وجوهي كه بايد به صندوق بپردازند ، كوتاهي و مسامحه روا مي دارند و در پاره اي موارد از بازگوئي حقايق در زمينه مشاوره ها طفره مي روند . هر وكيل دادگستري مكلف موظف است در هنگام ابطال تمبر ، معادل نصف مبلغي كه تمبر مالياتي ابطال مي نمايد به صندوق بپردازد ، اين مبلغ معمولاً توسط مامورين الصاق همزمان با ابطال تمبر مالياتي از وكلاء وصول و به حساب صندوق منظور مي شود كه در دوره هاي ماهانه يا بيشتر به حساب صندوق حواله مي گردد علاوه بر اين مبلغ ، پرداخت معادل نصف ماليات مكسوره از حق المشاوره و قراردادهاي تنظيمي وكيل دادگستري با اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي و دولتي يا عمومي به صندوق حمايت ، تكليف و وظيفه هر وكيل است متاسفانه همكاران وكيل با تسامح و غفلت از اينكه صندوق جز همين وجوه عايدي و محل درآمد ديگري ندارد و افزايش بنيه مالي صندوق در درازمدت به نفع يكايك همكاران خواهد بود ، مي كوشند كه به هر نحو ممكن در اداي اين تكليف اخلاقي و قانوني طفره بروند و اكثريت قابل توجهي از همكاران عليرغم اينكه از محل قراردادهاي مشاوره با ارگانهاي مختلف نظير بانكها ، شهرداري ها و ساير سازمانهاي دولتي و غير دولتي درآمدهايي با مبالغ مختلف دراند دركتمان و اختفاي اين درآمدها مي كوشند بي آنكه توجه كنند پرداخت ۵/۲ درصد درآمد ماهانه يا سالانه ، تامين و تقويت پشتوانه مالي صندوق براي دوران بازنشستگي خود يا ديگر همكاران آنها است و لاغير .
صندوق در مالكيت مشاعي همه همكاران قرار دارد و چتر حمايت و پوشش آن در دوران از كار افتادگي يا بازنشستگي فوت ، تگك تك وكلاي مشمول را در بر مي گيرد .
آرزو مي كنيم هيچ وكيلي از كار افتاده نباشد و همه از عمر طولاني و سلامت روحي و جسمي برخوردار باشند . اما از قشر فرهيخته و دانشمند و فعال در امور اجتماعي انتظار مي رود كه حتي چنانچه خود را بي نياز از حمايت صندوق بدانند براي تامين آتيه و رفاه همگان اين تكليف قانون و اخلاقي خويش را داوطلبانه و آگاهانه انجام دهند و به هنگام تنظيم فرمهاي مربوطه با درستي و صداقت اطلاعات خواسته شده را اعلام و دين خويش را ادا نمايند .
قطعاً نيازي به تشريح برهان خلف اعلان ها خلاف واقع نخواهد بود معنا و مفهوم عدم پرداخت وجوهي كه قانوناً و اخلاقاً بايد پرداخت شود سهيم شدن غير مشروع در پرداختهاي ديگران است و انتساب چنين حركتي به وكيل دادگستري زيبنده نيست . صرفنظر از تعبير و تفسيرهاي موهن كه در چنين حالتي مصداق پيدا مي كند ، اعلام خلاف واقع مي تواند به عنوان رفتار خلاف شئون شغلي و منافي سوگندي كه وكيل اتيان داشته است تلقي و تبعات ديگري را به دنبال داشته باشد كه اميداوريم هيچگاه شاهد آن نباشيم .
هيات مديره صندوق وظيفه خود مي داند به عنوان امين همكاران و براي حفظ حقوق و منافع همه وكلا نسبت به شناسايي همكاراني (هر چند معدود ) كه با عدم اعلام به موقع و صحيح درآمدهاي وكلاتي و مشاوره اي خود ، زيان سايرين را باعث مي گردند اقدام كند و دو نيم درصد موضوع قانون را مطالبه و در صورت عدم پرداخت ، از صدور مفاصا حساب براي تمديد پروانه خودداري نمايد و قطعاً ماده ۱۱ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مطمح نظر همكاران قرار دارد كه تمديد پروانه بودن اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع بوده و حركتي خلاف قانون محسوب مي گردد و هيات مديره هاي محترم كانونهاي سراسر كشور از اقدام غير قانوني مبرا هستند . در يادداشتهاي آتي ميزان حقوق بازنشستگي از كار افتادگي و مستمري فوت بازماندگان ، نحوه احتساب آن و افزايشي كه در سال جاري با همت و پايمردي همكاران شما حاصل گرديده است ، به تفصيل مورد بحث قرار گرفته و به اطلاع وكلاي محترم دادگستري خواهد رسيد .


اطلاعات مختصري در مورد صندوق حمايت :
۱.قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ تصويب شد .
۲.قانون اصلاح ماده ۸ قانون مزبور در تاريخ ۲۳/۸/۱۳۷۵ به تصويب رسيد .
۳.آئين نامه اجراي قانون در تاريخ ۵/۱۲/۱۳۷۷ از تصويب هيات وزيران گذشت .
۴.صندوق از سال ۱۳۷۸ آغاز به كار كرد .
۵.در مقطع ۱/۱۰/۱۳۸۴ تعداد ۱۵۶۳۰ نفر از وكلا دادگستري سراسر كشور و كارآموز تحت پوشش صندوق قرار گرفته اند .
۶.در مقطع ۱/۱۰/۱۳۸۴ تعداد ۴۰ نفر از وكلا و كارگشايان دادگستري با سپردن پروانه وكالت خويش به كانون متبوع يا بعلت از كارافتادگي از صندوق مستمري ماهيانه دريافت مي دارند همچنين خانواده ۱۳۷ نفر وكيل متوفي مستمري بگير صندوق هستند .
۷.تعداد ۳۵۹۶ نفر از وكلاي دادگستري كه قبل از اشتغال به وكالت بازنشسته بوده يا عضو هيات هاي علمي دانشگاهها و مراكز علمي مي باشند از شمول قانون خارج بوده و حق عضويتي به صندوق نمي پردازند .
بالا
فهرست اصلي


  * معرفي سايت صندوق حمايت وكلاي دادگستري: www.Hamivakil.ir

كليه وكلا و كارآموزان محترم عضو صندوق حمايت وكلاي دادگستري با ورود به سايت اختصاصي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ، علاوه بر دسترسي به اطلاعات عمومي و مصوبات صندوق و مشخصات كامل كليه وكلا و كارآموزان عضو صندوق ، مي‌توانند با استفاده از كدشناسايي و رمز مخصوص تعيين شده براي هر عضو از كليه اطلاعات و وضعيت مالي شخص خود مطلع گرديده و با صندوق حمايت در ارتباط باشند .
نشاني سايت صندوق حمايت وكلاء و كار گشايان : www.Hamivakil.ir
بالا
فهرست اصلي


  * عضويت در صندوق حمايت وكلاي دادگستري و مدارك لازم براي تشكيل پرونده

عضويت در صندوق حمايت وكلاي دادگستري براي كليه وكلا و كارآموزان محترم اجباري مي‌باشد . همكاران محترم جهت تشكيل پرونده مي‌بايد مدارك زير را به شعبه صندوق حمايت وكلاي دادگستري مستقر در كانون وكلاي دادگستري خراسان ارائه نمايند :
۱.        دو برگ تصوير پروانه كارآموزي وكالت
۲.        تصوير شناسنامه متقاضي و افراد تحت تكفل
۳.        تصوير كارت پايان خدمت
۴.        واريز مبلغ اعلامي به حساب شماره ۱۷۷۸۸۰۰۰۳۷۳۰۴ بانك سپه شعبه ونك تهران ، به نام صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري
۵.        اصل و تصوير حواله بانكي فوق
۶.        دو قطعه عكس
۷.        تكميل سه فقره فرم مربوطه و امضاء آنها
بالا
فهرست اصلي


  * دريافت كد شناسايي و رمز مخصوص جهت دسترسي به قسمت اطلاعات شخصي در سايت صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان

از همكاران محترم عضو صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري دعوت مي‌شود به منظور دريافت كد شناسايي و رمز مخصوص جهت دسترسي به قسمت شناسايي و مالي مختص به خود در سايت صندوق شخصاً به شعبه صندوق حماي مراجعه فرمايند .
ضمناً همكاراني كه تصاوير شناسنامه و پروانه وكالت يا كارآموزي و دو قطعه عكس با آدرس دقيق محل كار و سكونت و تلفنهاي مربوطه را جهت تكميل پرونده بازنشستگي و همچنين تعرفه به بانكهاي طرف قرارداد صندوق به منظور بازگشايي حساب و صدور كارت عابر ويژه جهت تسهيل در امر پرداخت و درافت مسايل مربوط به امور وام به صندوق ارائه ننموده‌اند ، لطقاً در اسرع وقت اقدام فرمايند .
بالا
فهرست اصلي


  * انواع وام و شرايط

۱. وام خريد دفتر :
مبلغ : چهارصد ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ريال)
سود : ۱۶%
مهلت بازپرداخت : حداكثر ۶۰ ماه
معرفي به بانك سپه محل پروانه و با شرايط اجاره به شرط تمليك پرداخت خواهد شد .

۲.وام خريد دفتر :
مبلغ : يك ميليارد ريال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱)
سود: ۵/۲۴درصد
مهلت پرداخت : حداكثر ۶۰ ماهه
معرفي به بانك تجارت تهران
توجه: تمامي كارهاي مربوط به وام دربانك تجارت تهران انجام ميشود.دفترحتمابايد ملك باشد.آستانه اي و اوقاف قابل قبول نيست.

۳.وام خريد خودرو :
مبلغ : هفتاد ميليون ريال (۰۰۰/۰۰۰/۷۰ريال)
سود : ۱۵%
مهلت بازپرداخت : حداكثر ۶۰ ماه
معرفي به بانك سپه محل پروانه
كليه ضوابط و شرايط بانكي در رابطه با اخذ وام هاي فوق اجرا خواهد گرديد و بانك مربوطه تنها از طريق اعلام اسامي وكلاء از طريق صندوق حمايت مبادرت به پرداخت تسهيلات خواهد نمود .

شرايط و ضوابط دريافت وام :
۱.        وكلاي پايه يك كه حق بيمه مستمر به صندوق حمايت وكلاء را داشته باشند .
۲.        تاكنون وامي از صندوق حمايت وكلاء دريافت نداشته و يا از طرف صندوق حمايت به بانكها جهت اخذ وام معرفي نشده باشند .
۳.        حق بيمه خود را بطور مرتب پرداخت و تا تاريخ درخواست وام بدهي به صندوق حمايت وكلاء نداشته باشند.
۴.        ارائه نامه رسمي از رئيس شعبه صندوق و يا نماينده صندوق مستقر در استان مربوطه مبني بر تاييد عضو كانون متبوع به ضميمه كليه مدارك مورد نياز مصوبه كميسيون وام كانون مربوطه الزامي ترين شرط كسب امتياز جهت بررسي در صندوق و تعيين تكليف نهائي آن خواهد بود كه صندوق حمايت وكلاي دادگستري براساس ضوابط و سهميه هرگونه تصميم نهايي را داير بر رد يا قبول مصوب و ابلاغ مي نمايد .

توجه نماييد :
اعضاي صندوق كه داراي بدهي به هر شكل باشند و يا اعضاي ساير صندوقهاي بازنشستگي ديگر به علت عدم عضويت در اين صندوق نمي توانند وام دريافت دارند .
وامها فقط و فقط از طريق بانكهاي مستقر در شهر محل اشتغال قيد شده در پروانه وكالت پس از تصويب قابل پرداخت خواهد بود .
بالا
فهرست اصلي


  * تذكرات ضروري در مورد فيش‌هاي پرداخت حق بيمه

۱.        بانك دريافت كننده حق بيمه از سپه به تجارت سپه تغيير و شماره حساب مربوطه نيز در فيشها منعكس مي‌باشد .
۲.        صدور و ارسال فيشهاي مربوطه صرفاً جهت اطلاع و پرداخت حق بيمه ماههاي آتي ظرف مدت مقرر بوده و به هيچ وجه مويد تصفيه حساب ماههاي قبل نمي‌باشد .
۳.        نظر به اينكه پرداخت حق بيمه فقط با فيشهاي رايانه‌اي داراي كد شناسايي مخصوص مورد محاسبه قرار مي‌گيرد . فلذا حفظ و نگهداري آنها حائز كمال اهميت بوده و متذكر مي‌گردد كه پرداخت حق بيمه با فيش نقدي و غيره به دليل عدم وجود كد شناسائي در سيستم رايانه‌اي مورد محاسبه قرار نگرفته و موجب احتساب افزايش نرخ حق بيمه مي‌شود . فلذا تاكيد فرمايند كه همكاران محترم فقط از فيشهاي رايانه‌اي داراي كد شناسايي جهت پرداخت استاده فرمايند .
۴.        معاذيري نظير نرسيدن به موقع فيش و يا عدم اطلاع از موضوع و مطالب غير از آن بهيچوه مجوز عدم محاسبه و عدم وصول افزايش نرخ حق بيمه نمي‌باشد ، زيرا حق بيمه سهم هر يك از بيمه‌شدگان بايد حداقل هر سه ماه يكبار با فيشهاي مربوطه پرداخت گردد و چنانچه بيمه شده فيش دريافت نكرده مي‌تواند در اسرع وقت صدور و ارسال فيشهاي خود را از طريق فاكس شماره ۲۲۲۵۷۶۸۵ درخواست نمايد .
۵.        نظر ه اينكه پرداخت هر يك از فيشها در آغاز هر سه ماه و يا قبل از آخرين مهلت موجب تقويت بنيه مال صندوق و ارائه امكانات بيشتر در افزايش تعهدات صندوق مي‌گردد . اميد است همكاران محترم با انجام آن صندوق متعلق به خويش را در تحقق اين امر ياري فرمايند .
۶.        نظر به ضرورت اعلام صريح هرگونه تغيير وضعيت از قبيل اشتغال ، انصراف ، استعفا ، تغيير نشاني دفتر و تلفن و يا ارتقاء از كارآموزي به وكالت مقر است بيمه شدگان محترم ، اينگونه امور را در اسرع وقت به صندوق حمايت منعكس و مدارك لازم را ارسال فرمايند .
بالا
فهرست اصلي


  * افزايش حقوق ماهيانه بازنشستگي و از كار افتادگي بيمه شدگان صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان

با تلاش و پيگيري بي‌وقفه صندوق حمايت كه از سال ۱۳۸۰ آغاز و نهايتاً در نيمه دوم سال جاري به ثمر نشسته است . موادي از مقررات آئين‌نامه قانوني صندوق حمايت كه مصوب هيات محترم وزيران بوده و درخصوص حقوق بازنشستگي همكاران محترم عضو عملاً و به صراحت ماده ۲ آئين‌نامه مذكور حداكثر رقم محاسبه حق بيمه به ماخذ حقوق ماهيانه چهارصد هزار ريال براي وكلاي پايه يك و حقوق ماهيانه /۰۰۰/۳۲۰ ريال براي وكلاي پايه دو و كارآموزان و حقوق ماهيانه /۰۰۰/۲۸۰ ريال براي كارگشايان دادگستري تنظيم و قطعي و قابل اجراء مي‌بود كه صندوق به حكم قانون و در رعايت پرداخت‌ها فقط مي‌توانست ماهيانه مبلغ يكصد و هفده هزار تومان به وكلاي محترم پايه يك پس از سالها تلاش به عنوان بازنشستگي پرداخت نمايد . دغدغه خاطر صندوق و كاتبات و مراجعات مكرر و تشكيل جلسات عديده و مسايل پيشنهادي نهايتاً موجب تغيير چند ماده از آئين‌نامه قانوني موصوف براساس پيشنهاد صندوق حمايت و توسط هيات محترم وزيران گرديد و به ياري خداوند متعال با برداشته شدن سقف حداكثر پرداختهاي ناچيز و تبديل آن به ارقام و جداول ديگر موجب افزايش قابل توجه حقوق ماهيانه بازنشستگي گرديده است كه البته ارقام موصوف هر ساله افزايش يافته و سقفي براي محدوديت وجود ندارد . عليهذا مراتب جهت اطلاع كليه همكاران اعلام مي‌گردد .

تصويب‌نامه هيات وزيران
هيات وزيران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۴۶۸۷/۵۲/۱۱۱ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ تصويب نمود :
آئين‌نامه اجرايي ماده ياد شده ، موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷/ ت ۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ به شرح زير اصلاح مي‌گردد :
۱. ماده (۲۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود :
ماده ۲۱ ـ مستمريهاي موضوع اين آئين‌نامه هر سال با توجه به تغييرات شاخص هزينه زندگي براسا پيشنهاد وزارت دادگستري و تصويب هيات وزيران اضافه مي‌شود .
۲. متن زير به عنوان تبصره به ماده (۲۱) اضافه مي‌شود :
مستمريهاي استحقاقي موضوع مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۱۲) اين آئين‌نامه كه تا پايان سال ۱۳۸۰ قابل پرداخت بوده است از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۱ به ميزان بيست و پنج درصد (۲۵%) افزايش مي‌بايد . چنانچه ميزان مستمري كه به اين ترتيب محاسبه مي‌شود از حداقل مقرر در ماده (۱۸) اين آئين‌نامه كمتر باشد حداقل ياد شده قابل پرداخت خواهد بود .

تصويب‌نامه هيات وزيران
هيات وزيران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري ـ مصوب ۱۳۷۵ـ تصويب نمود :
ماده (۲) آئين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري ، موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۱۸۱۹/ ت ۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ به شرح زير اصلاح مي‌گردد :
ماده ۲ ـ درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه اين آئين‌نامه به عنوان پايه براي سال اول اشتغال به وكالت وكلاي پايه دو و سه و كارگشايان (۱) برابر و براي وكلاي پايه يك (۲/۱) برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در هر سال خواهد بود كه به ازاي هر سال اشتغال به وكالت ده درصد (۱۰%) مبلغ پايه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پايه آن گروه اضافه مي‌شود .
بالا
فهرست اصلي


  * مصوبه شماره ۱۶۵۰۹۶/ت ۴۰۵۴۶ ك مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۷ هيات محترم وزيران در مورد احتساب سوابق وكلاي محترم دادگستري

بسمه تعالي

وزارت دادگستري

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ بنابه پيشنهاد شماره ۹۴۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۸/۵/۱۳۸۷ وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگسرتي - مصوب ۱۳۷۵ - و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند :
عبارت '' ظرف حداكثر يكسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه '' از تبصره (۲) ماده (۱۴) آيين نامه اجرايي ماده (۸) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري موضوع تصويب نامه شماره ۸۱۸۱۷/ت ۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ حذف مي شود.
اين تصويب نامه در تاريخ ۱۵/۹/۱۳۸۷ به تدييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه صندوق حمايت كانون وكلا شعبه خراسان

باستناد مصوبه مورخ ۱۴/۹/۸۷ هيات محترم وزيران وكلاي محترم دادگستري مي توانند نسبت به احتساب سوابق خدمتي قضائي - خدمت رسمي ثابت دولتي يا عناوين مشابه دولتي - خدمت سربازي - سالهاي كارآموزي وكالت با پرداخت حق بيمه اقدام نمايند همكاران محترم درصورت تمايل جهت تسليم درخواست بهمراه مستندات سوابق مذكور و تكميل فرم مربوطه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه بين ساعت ۸ الي ۱۳به دفتر صندوق حمايت شعبه خراسان مراجعه فرمايند .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi