لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Associationليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  *
كميسيون كارآموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري خراسان

  * اعضاي كميسيون كاراّموزي
  * شرح وظايف كارآموزان وكالت
مصوب ۳۱/۴/۸۵ با آخرين اصلاحات تا ۷/۲/۸۸

  * وكلاي واجد شرايط سرپرستي كارآموزان وكالت و شرايط مربوط
  * ميزان صلاحيت وكالت در دعاوي توسط كارآموزان وكالت
  * اصلاحات مربوط به تعداد جلسات حضور كارآموزان وكالت در جلسات دادرسي و كارگاه آموزشي
  * اعلام ختم دوره كارآموزي و تكاليف مربوطه
  * امتيازات ارائه مقاله يا ترجمه جهت درج در نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري خراسان
  * نحوه‌ي بررسي تكاليف كارآموزان ميهمان
  * ميزان صلاحيت كارآموزان محترم در خصوص تقاضاي اعمال ماده ۱۸
  * افزايش صلاحيت كارآموزان وكالت
  * قبول وكالت طلاق توافقي از ناحيه كارآموزان بلامانع است
  * اطلاعيه تعيين وكيل سرپرست در شهرستانها :
  * اطلاعيه دوره كارآموزي وكلاي محترم مركز مشاوران قوه قضائيه :
  * صورت جلسه مورخه ۱۲/۳/۸۷ كميسيون كارآموزي :
  * مقررات و شرح وظايف كارآموزي ( مصوب ۷/۳/۱۳۹۰ )
  * اطلاعيه كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي خراسان در خصوص شصت ونهمين جلسه سخنراني جهت كارآموزان وكالت (دوشنبه ۱۸/۰۲/۹۱)
  * سي و ششمين كارگاه آموزشي با عنوان جرايم موادمخدر
  * اطلاعيه ۱/۱۰/۱۳۹۱ مصوبه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري خراسان
  * اطلاعيه شماره ۱ اختبار دوره شانزدهم
-------------------------------------------------------------  *
كميسيون كارآموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري خراسانبالا
فهرست اصلي


  * اعضاي كميسيون كاراّموزي

اعضاي كميسيون كارآموزي

۱.        آقاي مهدي شالفروشان         - رئيس
۲.        آقاي حسين بهرامي زاده        
۳.        آقاي حسين حسيني مدرس
۴.        آقاي اكبر غفوري        
۵.        آقاي مرتضي قاضي
۶.        آقاي مهدي ندافيان
۷.        آقاي علي بياتي        
۸.        آقاي گلناري
۹.        آقاي محسن رسولي
بالا
فهرست اصلي


  * شرح وظايف كارآموزان وكالت
مصوب ۳۱/۴/۸۵ با آخرين اصلاحات تا ۷/۲/۸۸


(ويژه كارآموزان كانون وكلاي دادگستري خراسان)
                                       
فصل اول ـ مدارك مربوط به شروع كارآموزي
كارآموزان براي شروع كارآموزي بايد مدارك زير را از دفتر كميسيون كارآموزي دريافت دارند :
۱ . اصل پروانه كارآموزي كه عكس كارآموز بر روي آن الصاق و مشخصات كامل شناسنامه اي و محل اشتغال به كارآموزي و محل اشتغال پس از دريافت پروانه و نام و نام خانوادگي وكيل سرپرست وي در آن درج شده باشد .
۲ . سه برگ معرفي نامه ، كه نسخه اول مربوط به وكيل سرپرست ، نسخه دوم متعلق به كارآموز مي باشد و نسخه سوم كه با قيد تاريخ به رويت و امضاء وكيل سرپرست رسيده باشد ظرف مدت يك هفته توسط كارآموز به دفتر كميسيون كارآموزي تسليم خواهد شد .
۳ . دو برگ معرفي نامه ، كه نسخه اول آن بعنوان دادگستري مركز استان محل اشتغال به كارآموزي (جهت انجام كارآموزي در محاكم) كه بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته توسط كارآموز به دادگستري مركز استان تحويل شود تا كارآموز از طريق آن مرجع به يكي از شعب دادگاهها جهت كارآموزي معرفي گردد و نسخه دوم آن مربوط به شخص كارآموز مي باشد .
(تبصره) : مفاد اين بند تا اطلاع ثانوي لازم الاجرا نمي باشد .
۴ . كارنامه كارآموزي كه عكس كارآموز در صفحه اول الصاق و مشخصات وي در آن درج شده و مهمور به مهر كانون باشد .


فصل دوم ـ انجام كارهاي تحقيقي
۵ . كارآموز بايد حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت پروانه كارآموزي فرم مربوط را با خط خوانا دقيقاً و كاملاً تكميل و هفت مورد از موضوعات مورد علاقه خود را به عنوان كار تحقيقي پيشنهاد كند تا كميسيون كارآموزي يك مورد از عناوين پيشنهادي را انتخاب و به كارآموز ابلاغ كند . كارآموز بايد حداكثر مدت ۱۵ روز از تاريخ تسليم فرم كار تحقيقي براي اطلاع از موضوع تعيين شده به دفتر كميسيون كارآموزي مراجعه كند كارآموزان از پيشنهاد عناوين كلي از قبيل : حقوق مدني ، حقوق درياها ، حقوق ثبت ، حقوق تجارت ، قانون مالك و مستاجر و . . خودداري كنند .
۶ . كارتحقيقي بايد حاصل مطالعات و تحقيقات شخص كارآموز باشد . رونويسي از كتب و يا مقالات يا تحقيقات ديگران يا طرح و عنوان كردن موضوعات غير مرتبط با موضوع ، از موجبات رد كار تحقيقي خواهد بود . در مواردي هم كه نظر يا عقيده مولفين ديگر در متن كار تحقيقي درج مي شود بايد با علامت مشخصه در ذيل همان ورق منعكس گردد .
۷ . كارآموز بايد كار تحقيقي را با رعايت اصول علمي تحقيق تهيه و بصورت تايپ شده و به تعداد نسخ و صفحاتي كه از طرف كميسيون كارآموزي تعيين مي شود تهيه و در مهلت مقرره تحويل دبيرخانه كميسيون كارآموزي نمايد .
۸ . كار تحقيق بايد حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ ابلاغ موضوع تحقيق تهيه ، تايپ ، صحافي و بهعمراه ديسكت مربوطه در مقابل اخذ رسيد به دفتر كميسيون كارآموزي تسليم گردد . تغيير موضوع انتخاب شده و يا عدم تمديد مهلت تعيين شده براي ارائه كار تحقيقي بدون عذر موجه قابل پذيرش نيست .


فصل سوم ـ مقررات مربوط به حضور در جلسات دادرسي دادگاهها
۹ . كارآموز بايد هر ماه در دو جلسه دادرسي شركت نموده و كارنامه خود را بدون قلم خوردگي و لاك گرفتگي تنظيم ، وبه امضاء رييس يا دادرس دادگاه رسانيده و به مهر شعبه مهمور گردد . جلسه دادگاه بايد در روز مربوطه تشكيل شده باشد بنابراين تهيه گزارش از روي پرونده هاي قبلي قابل پذيرش نخواهد بود .
(تبصره) : تهيه گزارشهاي حقوقي و كيفري در هر ماه به نسبت ۳ گزارش حقوقي و ۱ گزارش كيفري ، خواهد بود .
۱۰ . در خصوص حضور جلسات دادرسي مدني و كيفري توجه به نكات زير ضرورت دارد .
۱ ـ ۱۰ . هدف از حضور در جلسات دادگاه كيفري و مدني آن است كه كارآموز با طرز استدلال و استناد طرفين دعوي و قوانين و نحوهبرخورد قضائي دادگاه با موضوع مطروحه و دلايل رد يا قبول استدلالات و مستندات طرفين از جانب دادگاه آشنا شود تا بتواند در اقدامات عملي خود مورد استفاده قرار دهد .
۲ ـ ۱۰ . در محاكم كيفري ، كارآموز بايد در تمام جريان محكمه حضور داشته و گزارش جامعي از پرونده شامل شكوائيه ، تحقيقات مقدماتي ، تامين ماخوذه از متهم ، قرار مجرميت ، كيفرخواست ، جريان محاكمه از قبيل نوع اتهام و ادله و تلخيص جريان تحقيقات و اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و مدافعات متهم و وكيل وي و راي يا تصميم دادگاه و مواد استنادي آن را تهيه نمايد .
۳ ـ ۱۰ . منظور از حضور در محاكمات مدني حضور در جلسه اي است كه رسماً تشكيل و محاكمه انجام شده باشد اعم از اينكه محاكمه منتج به ختم دادرسي شده يا نشده باشد . بنابراين در صورتي كه جلسه دادگاه بدون محاكمه تجديد شود حضور در اين قبيل جلسات دليل بر انجام وظايف كارآموزي محسوب نمي گردد در هر يك از جلسات دادرسي مدني اصحاب دعوي و وكلاي ايشان و تصميم كامل دادگاه تهيه شود .
(تبصره) : گزارش جلسات كيفريو مدني كه بشرح فوق تهيه مي شود بايد بطور منظم جمع آوري و جلد شود تا در مواقعي كه اعلام مي شود به كانون وكلا تسليم گردد . كارآموزان گزارشهاي مذكور را با خط خوانا يا تايپ شده تهيه و در موعد مقرر به كميسيون كارآموزي تحويل دهند .
۴ ـ ۱۰ . كارآموزان مكلفند در پايان هر يك از گزارش هاي كيفري و مدني نظريه خود را حداقل در ده سطر نسبت به دعوي مطروحه و اظهارات طرفين دهوي و نيز تصميم دادگاه نفياً يا اثباتاً بطور مستدل بيان نمايند .
(تبصره) : تعيين فهرست و شماره گذاري براي گزارشهاي كارآموزي ضروري است .
۵ ـ ۱۰ . حضور كارآموزان وكالت در جلسات دادرسي مدني و يا كيفري دادگاهها به تعداد دو بار در هر ماه الزامي است . لذا كسري حضور در جلسات دادگاهها در هر ماه نمي تواند از طريق شركت اضافي در جلسات دادگاهها در ماههاي ديگر جبران شود .
۱۱ . شركت در هر يك از جلسات دادگاهها بايد در نيمه اول و دوم هر ماه انجام شود بنابراين شركت در دو جلسه متوالي در يك نيمه ماه قابل قبول نخواهد بود .
(تبصره) : حكم بند ۱۱ مذكور شامل فروردين ماه نخواهد بود و كارآموزان مي توانند در نيمه دوم اين ماه در دو جلسه دادگاه شركت نمايند .
۱۲ . كارآموز موظف است حتي المقدور در جلسات محاكم با موضوعات متنوع شركت كند و از تهيه گزارش با موضوعات تكراري و مشابه خودداري نمايد .
۱۳ . رديفهاي كارنامه كارآموزان مربوط به حضور در جلسات دادگاهها بايد منظم و از نظر تقدم و تاخر تاريخ هاي متوالي باشد . كارنامه هائي كه رعايت اين ترتيب در آنها نشده باشد از نظر كميسيون كارآموزي قابل پذيرش نيست .
۱۴ . كليه رديف ها و قسمت هاي كارنامه كارآموز كه مربوط به شركت در جلسات دادگاهها مي باشد بايد در همان روزي كه كارآموز در جلسات دادرسي شركت كرده تنظيم و توسط دادگاه گواهي شده باشد لذا رديف ها و قسمت هائي كه دادگاه گواهي نكرده يا سفيد باشد توسط كميسيون كارآموزي ابطال مي گردد .
۱۵ . تهيه گزارش از پرونده هائي كه شخص كارآموز در آن وكالت دارد قابل پذيرش نيست .
۱۶ . دليل و مستند انجام وظايف كارآموزي منحصراً كارنامه كارآموزي است كه در دو نسخه تهيه مي شود تا كارآموزان پس از شركت در دادگاه و تكميل آن نسخه دوم را جدا كرده و در بايگاني خود نگهدارند لذا ادعاي فقدان يا از بين رفتن كارنامه بهيچ وجه مسموع نخواهد بود .
۱۷ . هرگونه دست بردن در مندرجات كارنامه كارآموزي يا ساير مدارك كارآموزي از قبيل تغيير يا پاك كردن اعداد و عبارات و مندرجات آن ، همچنين الحاق يا دخل و تصرف در تاييديه هاي وكلاي سرپرست و اعضاي كميسيون كارآموزي از نظر كانون وكلا تخلف محسوب و عمل كارآموز قطع نظر از جنبه كيفري آن موجب تعقيب انتظامي است .


فصل چهارم ـ جلسات سخنراني و كارگاه هاي آموزشي
۱۸ . كارآموزان مكلفند در جلسات سخنراني ماهانه كه توسط كانون وكلا برگزار مي شود شركت نمايند و براي اطلاع از تاريخ و محل و ساعت برگاري جلسه سخنراني بايد به كانون وكلا مراجعه و يك ساعت قبل از شروع سخنراني جهت بررسي كارنامه حاضر شوند .
(تبصره ۱) : غيبت در جلسه سخنراني قابل قبول نبوده و تاخير بيش از ۱۵ دقيقه به منزله غبيبت خواهد بود .
(تبصره ۲) : كارآموزان بايد در جلسه سخنراني كارنامه كارآموزي را همراه داشته باشند . همراه نداشتن كارنامه بمنزله غيبت در جلسه سخنراني تلقي خواهد شد .
۱۹ . كارآموزان بايد در كارگاههاي آموزشي كه تاريخ و نحوه تشكيل آن توسط كانون وكلا اعلام خواهد شد شركت نمايند .
۲۰ . كارآموزاني كه در بعضي از جلسات كارگاه آموزشي به تشخيص كميسيون با عذر موجه شركت نكرده اند مكلفند در اولين ماه بعد از تشخيص موجه بودن عذر ايشان به جاي ۲ جلسه در ۴ جلسه دادگاه شركت كرده و گزارش از ۴ جلسه تهيه كنند .
۲۱ . كارآموزاني كه بدون عذر موجه در بعضي از جلسات كارگاه آموزشي شركت نكرده اند موظفند ظرف ۲ ماه بعد از برگزاري كارگاه به جاي هر جلسه كارگاه مجموعاً چهار جلسه دادگاه اضافه بر تكاليف مقرر شركت و گزارش تهيه نمايند . يعني در هر ماه ۴ جلسه و شروع آن اولين ماه بعد از برگزاري كارگاه است .
۲۲ . حداكثر موارد عذر موجه براي عدم شركت ، سه جلسه كارگاه آموزشي است .
۲۳ . چنانچه كارگاه مذكور تا قبل از ختم دوره كارآموزي تكرار شود ، كارآموزاني كه در آن كارگاه بهر دليل شركت نكرده اند موظف به شركت در كارگاه جديد مي باشند و تكليف شركت اضافي در جلسات دادگاه به قوت خود باقي است .
۲۴ . عدم شركت در بيش از سه جلسه كارگاه با عذر موجه يا غير موجه از موارد نقض مدارك كارآموزي و موجب تمديد دوره مي شود .
۲۵ . طي دوره كارگاه آشنايي با كامپيوتر و اينترنت براي كليه كارآموزان در يك دوره كارآموزي ضروريست و هيچ گونه عذري در اين مورد پذيرفته نيست و عدم ارائه مدرك در موعد تعيين شده موجب تمديد دوره كارآموزيست .
۲۶ . شركت كارآموزان محترم در جلسات كارگاه آموزشي و سخنراني الزاماً بايد به همراه كارنامه باشد و چنانچه كارآموز با عذر موجه كارنامه در اختيار ندارد بايد ظرف ۴۸ ساعت كارنامه خود را به كانون تحويل نمايد والا شركت نامبرده در كارگاه يا سخنراني گواهي نخواهد شد .


فصل پنجم ـ كارآموزي نزد وكيل سرپرست
۲۷ . كارآموزان بايد بلافاصله پس از صدور پروانه كارآموزي خود را به وكيل سرپرست معرفي كنند تا وكيل سرپرست شروع به كار وي را با درج تاريخ در كارنامه كارآموزي قيد و امضاء نمايد .
(تبصره) : محاسبه مبدا شروع كارآموزي تاريخ اعلام وكيل سرپرست به كانون وكلا خواهد بود .
۲۸ . كارآموز بايد بطور منظم در دفتر وكيل سرپرست خود حضور داشته باشد .
۲۹ . كاراموزاني كه از تاريخ صدور پروانه يكسال متوالي يا دو سال متناوب وظايف كارآموزي را انجام ندهند مردود قطعي مي شوند .
۳۰ . كارآموز بايد هر سه ماه يكبار نظريه وكيل سرپرست خود را اخذ و به امضاي وي برساند . نظريه مزبور در صفحات مربوط به كارنامه كارآموزي منعكس خواهد شد .
۳۱ . كارهائي كه وكيل سرپرست به كارآموز ارجاع مي كند بايد در كارنامه كارآموزي منعكس گردد .
۳۲ . پس از خاتمه دوره كارآموزي وكيل سرپرست نظر خود را در خصوص كيفيت كار و طرز رفتار كارآموز در كارنامه كارآموزي منعكس خواهد نمود .


فصل ششم ـ مقررات انتظامي
۳۳ . نشاني كارآموز قبل از اخذ پروانه وكالت دفتر وكيل سرپرست خواهد بود و كارآموزان تحت هيچ عنوان به تنهائي يا با شركت ديگران اعم از وكيل يا كارآموز حق داير نمودن دفتر را ندارند.
۳۴ . كارآموزان بايد در سربرگ و كارت ويزيت خود منحصراً نام و نام خانوادگي و عنوان (كارآموز وكالت) و شماره پروانه كارآموزي و نشاني وكيل سرپرست و تلفن وي را قيد نموده و از درج و استفاده از هر عنوان ديگر اكيداً احتراز نمايند . تهيه و چاپ سربرگ و كارت ويزيت بدون درج نشاني و يا تصريح عنوان كارآموز وكالت ممنوع است .
۳۵ . با توجه به اينكه كار وكالتي فرع بر انجام وطايف كارآموزي است كارآموز مي تواند منحصراً با تصويب و امضاي وكيل سرپرست در ذيل وكالتنامه ، و در حدود صلاحيت كارآموزان قبول وكالت نمايند و كارآموزان جهت قبول وكالت از فرم مخصوص كارآموزان وكالت استفاده كنند . تمركز وكالتي در غير از حوزه اي كه براي آن پروانه كارآموزي دريافت نموده اند ممنوع مي باشد . حدود صلاحيت كارآموزان براي قبول وكالت بشرح تبصره ۳ ذيل ماده قانوني كيفيت اخذ پروانه وكالت ايران و تصويب كانون وكلاي دادگستري خراسان مي باشد و در دعاوي مالي حداكثر تا سقف يكصد و پنجاه ميليون ريال معادل پانزده ميليون تومان است .
عين تبصره ۳ ماه ۶ قانون كيفيت اخذپروانه وكالت : ( كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديد نظر از احكام آنها ديوانعالي كشور مي باشد را ندارند )
۳۶ . كارآموز نمي تواند با وكيل سرپرست خود و يا وكيل ديگري متفقاً يا منفرداً در موضعي كه خارج از حدود صلاحيت كارآموزان است وكالت كند . امضاء وكيل سرپرست در هر حال الزامي است .
۳۷ . فرم وكالتنامه مخصوص كارآموزان وكالت پس از ثبت شماره آن در دفتر كانون وكلا در اختيار كارآموزان قرار مي گيرد لذا مسئوليت هر نوع سوء استفاده احتمالي از فرم وكالتنامه متوجه شخص كارآموز خواهد بود .
۳۸ . كارآموزان بايد نسخه سوم وكالتنامه هاي تنظيمي را به وكيل سرپرست خود تحويل و تصوير آنرا در پرونده مخصوص به خود نگهداري كنند و در صورت مطالبه كانون وكلا آنها را ارائه نمايند .


فصل هفتم ـ مدت كارآموزي و اختبار
۳۹ . مدت انجام وظايف كارآموزي هجده ماه است كه كارآموز بايد بلاانقلاع وظايف كارآموزي را انجام داده و پس از پايان دوره با تحويل كليه مدارك ، اتمام دوره كارآموزي را به كميسيون كارآموزي اعلام دارد و چنانچه كميسيون كارآموزي با شركت ايشان در اختبار موافقت نمايد در اولين اختبار شركت خواهد كرد . بديهي است در اينصورت كارآموز تا زمان دريافت پروانه وكالت بايد كليه وظايف كارآموزي به استثناء حضور در جلسات دادگاهها و سخنراني و كارگاههاي آموزشي را تحت نظر وكيل سرپرست انجام دهد .
۴۰ . عدم ارائه مدارك انجام كارآموزي بدون عذر موجه يا ارائه ناقص مدارك در مهلت هاي تعيين شده كانون بمنزله خودداري از انجام وظايف كارآموزي تلقي و موجب تمديد يا تجديد دوره خواهد بود كارآموزان مذكور فقط يكبار ديگر حق تجديد دوره را دارند . تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر ، با كميسيون كارآموزي است .
۴۱ . در صورتي كه كارآموز از شركت در اختبار خودداري كند ، موضوع در كميسيون كارآموزي ، مطرح و بر حسب وضعيت كارآموز و نحوه كارآموزي و علت عدم شركت در اختبار دوره كارآموزي آنان تمديد يا تجديد خواهد شد و در صورت تجديد دوره كارآموز فقط يك دوره ديگر مي تواند كارآموزي را انجام دهد .
۴۲ . تجديد دوره منزله رد شدن در اختبار تلقي مي گردد . هر كارآموزي كه تجديد دوره شود به تشخيص كميسيون كارآموزي مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه موظف به طي مجدد دوره كارآموزي خواهد بود .
۴۳ . حداقل معدل كتبي و شفاهي كارآموزان در اختبار نمره ده (۱۰) مي باشد چنانچه معدل كل از ۱۰ تا ۱۲ باشد در يك درس نمره كمتر از ۷ و در صورتي كه معدل كل بالاتر از ۱۲ باشد در دو درس نمره كمتر از ۷ قابل پذيرش است .
۴۴ . اگر كارآموز با داشتن عذر موجه در يك يا چند درس در اختبار شركت نكند در اولين فرصت پس از رفع عذر از وي اختبار بعمل مي آيد . چنانچه عدم شركت در يكي از دورس بدون عذر موجه باشد نمره آن درس صفر محسوب مي گردد .
۴۵ . كارآموزي وكالت براي دو دوره امكان پذير است كارآموزاني كه به هر علت يا عذر (اعم از موجه يا غيرموجه) اولين دوره كارآموزي را بلاانقطاع طي نكنند يا بهر علت (نظير عدم انجام تكاليف دوره كارآموزي يا رد شدن در اختبار) دوره كارآموزي آنان تجديد شود فقط يكبار ديگر مي توانند دوره كارآموزي را طي نمايند . چنانچه اين كارآموزان براي بار دوم كارآموزي را عوق گذاشته و دوره را بطور متوالي و بلاانقطاع طي نكنند يا تكاليف دوره كارآموزي را انجام ندهند يا بهر علت در اختبار شركت نكنند يا پس از شركت در اختبار مردود شوند پروانه كارآموزي آنان از درجه اعتبار ساقط مي شود درخواست مجدد پروانه كارآموزي افراد مزبور با لحاظ ساير شرايط قانوني منوط به شركت مجدد در آزمون ورودي و قبولي در آن خواهد بود .
۴۶ . كارآموزان وكالت بايد كليه امور مربوط به وكالت از قبيل تنظيم وكالتنامه و دادخواست ، شكوائيه و لايحه را با نظارت و مشورت وكيل سرپرست تكميل و ذيل وكالتنامه را به تاييد وي برسانند .


فصل هشتم ـ مقررات عمومي
۴۷ . اعتبار كليه پروانه هاي كارآموزي در ابتداي آبان ماه هر سال منقضي مي گردد . لذا كارآموز بايد در آبان ماه هر سال براي تمديد پروانه كارآموزي به دبيرخانه كانون وكلا ماجعه نمايد . كارآموز در صورت عدم تمديد پروانه تحت هيچ عنوان حق قبول وكالت به تنهايي يا با وكيل ديگر حتي با وكيل سرپرست خود را ندارد . تخلف از اين امر مشمول مقررات انتظامي خواهد بود .
۴۸ . نظر به اينكه حفظ شئون وكالت در جامعه و محيط كار اعم از دادگاهها و ديگر مراجع قضائي از جانب هر يك از وكلا و كارآموزان وكالت ضرورت دارد لذا رعايت نزاكت و ادب در دادخواست ها و لوايح تنظيمي و نوشته ها و برخورد با دادگاه و اعضاي دفتري آنها و اصحاب دعوي بخصوص وكلاي آنان و پيروي از آداب و اصول اخلاقي و پوشش مناسب و ظاهر آراسته (الزاماً استفاده از كت و شلوار براي آقايان و پوشش مناسب اداري براي خانمها) را به كارآموزان يادآوري مي نمايد .
۴۹ . نظر به اينكه طبق ماده ۸۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كارآموزان از حيث تخلفات مانند وكلا مشمول مقررات انظباتي مي باشند لذا توصيه مي شود كارآموزان قبل از شروع كارآموزي كليه قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مرتبط به وكالت را دقيقاً مطالعه و براسا آن اقدام و ملاك انجام وظايف خود قرار دهند .
تذكر : استناد به عدم اطلاع از قوانين و مقررات مربوط به وكالت در هيچ مورد قابل استماع نخواهد بود .
۵۰ . چون كارآموز به محض صدور پروانه كارآموزي وكالت الزاماً تحت پوشش صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري (بيمه بازنشستگي) قرار خواهند گرفت . لذا بايد قبوض مربوط به حق بازنشستگي را مرتباً در راس مواعد معينه پرداخت نمايند . تمديد پروانه كارآموزي موكول به ارائه گواهي پرداخت حق بيمه خواهد بود .
۵۱ . كارآموزان وكالت مكلفند مرتباً به كانون وكلا مراجعه تا از تصميمات كانون وكلا ارگانهاي آن خصوصاً كميسيون كارآموزي مطلع شوند . الصاق تصميمات كانون وكلاء و كميسيون كارآموزي در تابلو اعلانات و سايت كانون و همچنين اعلام آن در جلسات سخنراني بمنزله ابلاغ به كارآموزان وكالت مي باشد و هيچگونه عذري در باب عدم اطلاع در اين مورد قابل پذيرش نخواهد بود .
۵۲ . كارآموزان مكلفند كارهائي را كه از طرف ارگانهاي كانون به آنان ارجاع مي شود در اسرع وقت بنحو مطلوب انجام دهند و گزارش آنرا بموقع به ارگان مربوط تسليم نمايند .
۵۳ . اين مقررات و شرح وظايف در جلسه مورخ ۳۱/۴/۸۵ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان تصويب و با اصلاحات بعمل آمده در جلسات ۸/۲/۸۶ و ۷/۲/۸۸ از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و شرح وظايف قبلي ملغي الاثر مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * وكلاي واجد شرايط سرپرستي كارآموزان وكالت و شرايط مربوط

طبق تصميم مورخ ۴/۴/۸۲ كميسيون كارآموزي بندهاي ۳ و ۴ تصويب‌نامه جهت اطلاع كارآموزان محترم به شرح زير اعلام مي‌شود :
بند۳ ـ وكلاي واجد شرايط سرپرستي ، مي‌توانند سرپرستي حداكثر ۵ نفر كارآموز وكالت را بر عهده گيرند . بديهي است كارآموزاني كه ختم دوره كارآموزي خود را اعلام كرده‌اند جزء تعداد مذكور محسوب نخواهند شد .
بند ۴ ـ با عنايت به بند ۳ اين مصوبه و احتمال كمبود وكلاي واجد شرايط سرپرستي پيشنهاد مي‌شود با تصويب هيات مديره محترم ، نفات اول تا سوم هر دوره اختبار كه موفق به دريافت پروانه وكالت پايه يك مي‌شود و چهار سال كامل سابقه وكالت دارند . همچنين همكاراني كه در دانشكده‌هاي حقوق به امر تدريس اشتغال داشته و داراي چهار سال سابقه وكالت مي‌باشند ، به عنوان وكيل واجد شرايط سرپرستي شناخته شوند .
بالا
فهرست اصلي


  * ميزان صلاحيت وكالت در دعاوي توسط كارآموزان وكالت

۱. مطابق مصوبه مورخ ۳۰/۴/۷۹ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان ميزان صلاحيت وكالت در دعاوي توسط كارآموزان به شرح زير ابلاغ مي‌شود :
((هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان با توجه به نظريه مشورتي كميسيون استعلامات كانون و عنايت به اظهارنظر نظر كميسيون كارآموزي كانون مركز و توجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ و نظر به اينكه دعاوي مالي به خواسته بيش از بيست ميليون ريال و بعضي از دعاوي غير مالي احصاء شده در بند ۲ ماده ۳۶۷ قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب اصولاً قابليت فرجامخواهي را دارد و نظر به اينكه وكالت كارآموز خلاف اصل و استثناء بر اصل است و در صورت ابهام مورد ترديد داخل در اصل است لذا كارآموزان محترم وكالت مجاز براي قبول وكالت در دعاوي مذكور نيستند مقتضي است . وكلاي محترم سرپرست نيز از تاييد اين قبيل وكالت‌نامه‌هاي كارآموزان خودداري فرمايند .))
۲. حسب قسمت اخير بند ۲ مصوبه مورخه ۶/۵/۸۰ هات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان چون دعاوي مطلق طلاق نيز مانند دعاوي مربوط به اصل طلاق با توجه به مقررات آيين دادرسي مدني قابل فرجامخواهي مي‌باشد لذا كارآموزان محترم وكالت از قبول دعاوي طلاق ممنوع مي‌باشند .
۳. بنا به پيشنهاد شماره ۷۶ ـ ۲۶/۵/۸۳ كميسيون كارآموزي و طبق مصوبه مورخ ۳۱/۵/۸۳ هيات مديره كانون خراسان قبول دعاوي مالي تا حد نصاب مبلغ پنجاه ميليون ريال براي كارآموزان محترم وكالت بلامانع اعلام مي‌شود .
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاحات مربوط به تعداد جلسات حضور كارآموزان وكالت در جلسات دادرسي و كارگاه آموزشي

با توجه به اصلاح بند ۳ ماده ۳۶ آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، مصوب ۱۳۳۴ ، موضوع اصلاح موادي ازآئين‌نامه مزبور ، مصوب رياست محترم قوه قضائيه منتشره در شماره ۱۷۷۰۷ ـ ۱۶/۹/۸۴ روزنامه رسمي كشور ،‌مبني بر حضور كارآموزان محترم وكالت در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل ماهي دو مرتبه ، و شركت در كارگاههاي آموزشي ، و پيشنهادات كميسيون كارآموزي و تصويب آن در هيات مديره ، مقرر است در اجراي اصلاحيه مزبور از دي‌ماه سال جاري ، عموم كارآموزان بجاي چهار جلسه شركت در دادگاهها ، دو جلسه شركت نمايند ، بنحويكه در طول يك دوره هجده ماهه كارآموزي در ۲۶ جلسه دادگاه حقوقي و ۱۰ جلسه دادگاه كيفري حضور داشته و گزارش كار توام با نقد و نظريه خود را طبق آئين‌نامه شرح وظايف كارآموزي تهيه و در موعد مقرر به كميسيون كارآموزي تسيم دارند . و نظر به اهميت و ضرورت آشنائي وكلاي دادگستري به مباني كامپيوتر و اينترنت و استفاده از آنها در ارتباط با تكنولوژي ارتباطات ، بعنوان اولين كارگاه آموزشي همزمان با تقليل جلسات دادگاهها ، كارآموزان بايستي گواهي شركت و قبولي در دوره مربوط به مباني استفاده از كامپيوتر و اينترنت و استفاده عملي از آنرا در سطح متوسط از موسسات معتبر كه بعداً آگهي مي‌شود اخذ و ارائه نمايند .
بديهي است با فراهم شدن مقدمات تشكيل كارگاههاي آموزشي ديگر با برنامه‌ريزي به تدريج به اطلاع كار‌آموزان محترم خواهد رسيد .
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام ختم دوره كارآموزي و تكاليف مربوطه

۱. كارآموزان محترم وكالت موظف و مكلف مي‌باشند از تاريخ شروع به كارآموزي در پايان دوره (۱۸ ماه يا ۱۹ ماه) ختم دوره كارآموزي خود را اعلام و حداكثر ظرف دو ماه مدارك و تكاليف دوره خود را به دفتر كانون تسليم نمايند و الا پرونده ايشان به كميسيون كارآموزي به منظور اتخاذ تصميم مقتضي و عندالاقتضا جهت تجديد دوره ارجاع خواهد شد .

۲. كليه كارآموزاني كه مدت ۱۸ ماه (يا حسب مورد ۹ ماه) كارآموزي آنها تمام شده و تكاليف كارآموزي را به تشخيص خود بطور كامل انجام داده‌اند مي‌توانند مدارك حاكي از طي دوره كارآموزي را ضمن اعلام كتبي ختم دوره كارآموزي به كميسيون كارآموزي براي ارزيابي تسليم نمايند . بديهي است در مقاطعي كه كميسيون كارآموزي براي ارزيابي و بررسي تكاليف كارآموزان مشمول اختبار مهلت تعيين مي‌كند آنها مكلفند در مهلت‌هاي تعيين شده مدارك خود را تسليم و تقاضاي اتمام دوره كارآموزي نمايند . (مصوبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ كميسيون كارآموزي كانون وكلاي خراسان)

۳. نظر به اينكه مقالات تحقيقي كارآموزان محترم در دوره كارآموزي بايد كار شخصي آنها باشد ضمن آنكه نبايستي تكراري و تقليدي بوده باشد ، عليهذا به موجب تصميم مورخ ۲۵/۳/۸۱ كميسيون كارآموزي كانون وكلالي دادگستري خراسان مقرر شد چنانچه معلوم شود مقاله تحقيقي كارآموزان فاقد اوصاف مقرر در شرح وظايف كارآموزي ، يا عين پايان‌نامه تحصيلي آنان در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكترا بوده است ، اين نوع مقالات مردود و موجب رد تكاليف كارآموز مربوطه مي‌گردد .

۴. كارآموزان محترمي كه در مقام اختتام دوره كارآموزي و تسليم مدارك طي دوره كارآموزي خود هستند ، بايد مشخصات پرونده‌هائي را كه در دوره كارآموزي بعنوان كارآموز وكالت دخالت داشته‌اند به كميسيون كارآموزي تسليم نمايند ، در ارائه مشخصات اين پرونده‌ها به عناوين و اطلاعات زير توجه داشته باشند كه لزوماً به كميسيون كارآموزي اعلام گردد :
الف ) نام موكل
ب ) نام طرف دعوي
ج ) موضوع دعوي
د ) شماره پرونده و شعبه دادگاه رسيدگي كننده
هـ ) نتيجه ، تصميم يا راي دادگاه تا حال حاضر

۵ . معدل قبولي در اختبار :
الف ) چنانچه معدل كتبي و شفاهي كارآموزي در اختبار ۱۰ باشد و در دو يا چند ماده نمره ۷ تا ۱۰ تحصيل نمايد ، قبول خواهد بود . و همچنين با معدل كل ۱۰ و داشتن يك نمره ۵/۳ تا ۷ نيز قبول مي‌باشد ولي بيش از آن ، كارآموز مردود محسوب مي‌گردد .
ب ) چنانچه كارآموزي با داشتن معدل ۱۰ يك نمره كمتر از ۵/۳ و يا دو نمره كمتر از ۷ داشته باشد ، مردود خواهد بود .
تذكر : نظر به اينكه اهميت آگاهي كارآموزان از مقررات وكالت دادگستري ، مقرر شد در ارتباط قوانين راجع به وكالت دادگستري ، سئوالاتي دراختبار آئين دادرسي مدني مطرح گردد . (مصوبه مورخ ۱۶/۸/۸۰ كميسيون كارآموزي كانون وكلاي خراسان)
بالا
فهرست اصلي


  * امتيازات ارائه مقاله يا ترجمه جهت درج در نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري خراسان

به موجب تصميم هيات مديره محترم در جلسه مورخ ۲۱/۱/۸۲ در اجراي ماده ۱۰ دستور العمل چگونگي انتخاب و فعاليت هيات تحريريه نشريه داخلي كانون ((كارآموزاني كه مقاله يا ترجمه‌اي جهت درج در نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري خراسان تهيه نموده و به تصويب اكثريت اعضاي هيات تحريريه رسانيده باشند در صورت تصويب كميسيون كارآموزي از انجام تكليف مربوط به تهيه مقاله دوره كارآموزي معاف مي‌باشند))
بالا
فهرست اصلي


  * نحوه‌ي بررسي تكاليف كارآموزان ميهمان

حسب مذاكرات اعضاي شوراي هماهنگي كميسيون‌هاي كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري كشور در جلسه تهران ـ آبان‌ماه ۱۳۸۰ بمنظور اتخاذ روش واحد در خصوص بررسي مدارك انجام تكاليف كارآموزي كارآموزان ميهمان ، و بنا به پيشنهاد مورخ ۲۰/۸/۸۰ كميسيون كارآموزي و تصويب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان ، مقرر شده است :
((در مورد كارآموزان عضو كانون وكلاي دادگستري خراسان كه بصورت ميهمان به كانون وكلاي دادگستري ديگري اعزام مي‌شوند (وبالعكس) ، بررسي اوليه انجام تكاليف كارآموزي آنان و نيز تعيين عنوان مقاله تحقيقي و اظهارنظر جامع ، بوسيله كانون ميزبان صورت مي‌گيرد و پس از تسليم مدارك طي دوره كارآموزي به كانون مبداء ارسال مي‌دارد . اظهارنظر كانون ميزبان بعنوان زمينه بررسي در كانون مبداء قابل استفاده است ولي در هر صورت اظهارنظر نهائي و اجازه شركت كارآموز در اختبار با كميسيون كارآموزي كانون مبداء خواهد بود . بديهي است شركت اين قبيل كارآموزان در اختبار ، موكول به وصول اظهارنظر كانون ميزبان و اظهارنظر نهائي و اعلام وسيله كميسيون كارآموزي كانون مبداء خواهد بود . ))
بالا
فهرست اصلي


  * ميزان صلاحيت كارآموزان محترم در خصوص تقاضاي اعمال ماده ۱۸

با توجه به مصوبه مورخ ۱۷/۸/۸۸ كميسيون محترم كارآموزي چنانچه راي قطعي از دادگاه بدوي و يا تجديدنظر صادر شده باشد كارآموز صلاحيت تقاضاي اعمال ماده ۱۸ را خواهد داشت بديهي است در صورتيكه راي قطعي از ديوانعالي كشور صادر شده باشد تقاضاي اعمال ماده ۱۸ از صلاحيت كارآموزان خارج است .
بالا
فهرست اصلي


  * افزايش صلاحيت كارآموزان وكالت

حسب مصوبه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در همايش آبماه ۸۸ تبريز ، و تصويب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان حد نصاب پذيرش دعاوي مالي براي كارآموزان محترم از يكصد و پنجاه ميليون ريال به پانصد ميليون ريال افزايش يافته است
بالا
فهرست اصلي


  * قبول وكالت طلاق توافقي از ناحيه كارآموزان بلامانع است

به اطلاع كليه وكلاي محترم سرپرست و كارآموزان گرامي عضو كانون وكلاي دادگستري خراسان مي رساند :
با توجه به اظهار نظر كميسيون استعلامات و موافقت كميسيون كارآموزي و هيات مديره كانون وكالت طلاق توافقي از ناحيه كارآموزان وكالت بلامانع مي باشد
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه تعيين وكيل سرپرست در شهرستانها :

حسب پيشنهاد مورخ ۵/۳/۸۷ كميسيون كارآموزي و تصويب هيات مديره در جلسه ۷/۳/۸۷ ، مقرر شد به تعداد كارآموزاني كه از دوره قبل كماكان در شهرستانهاي داراي وكيل واجد شرايط در حال كارآموزي هستند و وجود محدوديت بسيار در اين دوره براي تعيين وكيل سرپرست در شهرستانها ، استثنائاً در اين دوره ، پذيرفته شدگان داوطلب پروانه كارآموزي مي توانند در شهرهائي كه وكيل واجد شرايط وجود دارد نسبت به انتخاب وكيل سرپرست اقدام نمايند از اينكه شهر مورد انتخاب همان شهري باشد كه پس از پايان كارآموزي در آنجا اشتغال خواهند داشت و يا خير .
ضمناً مقرر است از دواطلبان پذيرفته شده تعهد كتبي مبني بر عزيمت و اشتغال و استقرار عملي در شهرستان مندرج در پروانه وكالت پايه يك ، اخذ گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه دوره كارآموزي وكلاي محترم مركز مشاوران قوه قضائيه :

حسب مصوبه مورخ ۷/۳/۸۷ هيات مديره كانون ، دوره كارآموزي وكلاي محترم مركز مشاوران قوه قضائيه (موضوع ماده ۱۸۷) كه در آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري خراسان پذيرفته شده و يا در آينده پذيرفته مي شوند و از تاريخ صدور پروانه وكالت ايشان (پايه دو يا يك) حداقل يكسال گذشته باشد ، به يكسال تقليل مي يابد .
بالا
فهرست اصلي


  * صورت جلسه مورخه ۱۲/۳/۸۷ كميسيون كارآموزي :

جلسه كميسيون كارآموزي در ساعت ۱۱ روز يكشنبه ۱۲/۳/۸۷ با حضور امضاء كنندگان ذيل تشكيل است ، موضوعات زير مطرح و به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت .
۱.        كارآموزان وكالت ، كه مجدداً در آزمون ورودي كانون وكلاء شركت نموده و پذيرفته ميشوند ، در صورت ثبت نام و صدور پروانه كارآموزي جديد ، بايستي نسبت به عودت اصل پروانه و كارنامه و كارت شناسائي كارآموزي قبلي خود ، اقدام و دوره جديد كارآموزي را طبق شرح وظايف و مقررات ، آيين نامه مربوطه سپري نمايند . در اينصورت مدت كارآموزي قبلي آنان محاسبه و منظور نخواهد شد . لازم است اين مطلب در شرايط آزمون آگهي شود .
۲.        جهت فعال كردن كارگاههاي آموزشي و حسب مذاكراتي كه جناب آقاي بهرامي زاده عضو محترم كميسيون و مسئوول برگزاري كارگاههاي آموزشي كميسيون كارآموزي ، با انجمن جرم شناسي (شاخه خراسان) و همكار محترم آقاي قديري انجام داده اند و مقرر شده با همكاري مسئولين نيروي انتظامي و پزشكي قانوني كارگاههائي در زمينه قتل ، بازديد از زندان ، كارشناسي تشخيص هويت در جرم حعل ، شرح وظايف كلانتري ها و . . . برگزار شود بحث و بررسي و نهايتاً موافقت گرديد برنامه ريزي و اعلام كارگاهها و برگزاري آن و نظارت بر چگونگي برگزاري و نيز كنترل حضور كارآموزان با جناب آقاي بهرامي زاده انجام شود . بديهي است چنانچه هزينه اي براي دعوت از اساتيد مربوط لازم باشد با پيشنهاد آقاي بهرامي زاده و تاييد رياست كميسيون براي تصويب و پرداخت به رياست محترم كانون ارجاع خواهد شد .
بالا
فهرست اصلي


  * مقررات و شرح وظايف كارآموزي ( مصوب ۷/۳/۱۳۹۰ )

فصل اول : كليات و تعاريف

ماده &#۱۶۳۳; (در اين شرح وظايف ، اصطلاحات در معاني زير استفاده شده است:

الف ( اتحاديه : اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران .
ب ( صندوق : صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري .
ج ( پروانه : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري .
د ( كانون يا كانون متبوع : كانون وكلاي دادگستري صادركننده پروانه .
ه ( آزمون : آزمون ورودي داوطلبان كارآموزي وكالت .
و ( كارآموز : دارنده پروانه معتبر از كانون .
ز ( كميسيون : كميسيون كار آموزي كانون مربوط .
ح ( دوره يا كارآموزي : مدت زمان انجام تكاليف كارآموزي .
ط ( پروانه معتبر : پروانه اي كه با شرايط قانوني صادر و در موعد مقرر تمديد اعتبار شده و ازدرجه اعتبار ساقط نشده باشد.
ي ( محل اشتغال : شهري كه از سوي كانون براي اشتغال به وكالت تعيين مي شود.
ك ( محـل كارآموزي :شهري كه از سوي كانون براي طي دوره ، تعييـن مي شود.
ل ( وظايف يا تكاليف : كليه تكاليفي كه كارآموز بايد در طي دوره انجام دهد.
م ( پايان يا ختم دوره : اتمام انجام كليه تكاليف ، طبق شرح وظايف در مدت مقرر و اعلام كتبي به كميسيون.
ن ( مدارك : آنچه كه نشان دهنده انجام تكاليف است.
س ( اختبار : امتحان كتبي و شفاهي پايان دوره.
ماده &#۱۶۳۴; ( كارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار مي گيرد، لذا بايد حق بيمه مقرر را در مهلت معين بپردازد.
ماده &#۱۶۳۵; ( ملاك تعيين محل اشتغال ، نمره اكتسابي داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهميه قبولي خواهد بود.
فصل دوم : شروع كارآموزي و مدت آن
ماده &#۱۶۳۶; ( پذيرفته شده آزمون و متقاضي پروانه بعد از ثبت نام ، تكميل پرونده و تصويب هيئت مديره ، مدارك زير را از دفتر كانون دريافت مي كند:
الف ( اصل پروانه و كارنامه مطابق نمونه اتحاديه.
ب ( سه برگ معرفي نامه ) نسخه اول و دوم ، براي وكيل سرپرست و كارآموز و نسخه سوم مشتمل برتاييد وكيل سرپرست با قيد تاريخ رويت و گواهي شروع دوره جهت ضبط در پرونده كانون.)
ج ( دو نسخه معرفي نامه ) نسخه اول به دادگستري كل محل كارآموزي جهت معرفي به دادگاه ها ، نسخه دوم براي كارآموز.)
د ( شرح وظايف
تبصره )( كارآموز مكلف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اخذ مدارك ، در دفتر وكيل سرپرست حاضر شده و نسخه سوم معرفي نامه بند ) ب ( را پس از گواهي وكيل سرپرست به كانون ارائه دهد.تاريخ گواهي ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اينكه ظرف مدت فوق ، تكاليف كارآموزي را شروع كند.
ماده &#۱۶۳۷; ( از تاريخ شروع دوره ، كارآموز موظف است هجده ماه تمام ) به استثناي مواردي كه درقانون مدت ديگري تعيين شده باشد ( تكاليف را بلاانقطاع انجام دهد .
تبصره ( در صورتي كه به عللي مانند بيماري ، زايمان ، فوت اقرباي نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول، سفر حج واجب و تحصيل ، وقفه اي در كارآموزي ايجاد شود ، كارآموز بايد كتبا'' تقاضاي مرخصي خود را براي اتخاذ تصميم به كميسيون ارائه دهد.
ماده &#۱۶۳۸; ( درصورتي كه كارآموز بدون اخذ مرخصي از انجام بلاانقطاع تكاليف خودداري ورزد ، مدت زمان توقف به انضمام تمام يا قسمتي از كارآموزي قبل از آن ، قابل پذيرش نخواهد بود.
ماده &#۱۶۳۹; ( كارآموز مكلف است صرفا ''در محلي كه توسط كانون براي كارآموزي تعيين شده ، وظايف خود را تحت نظر وكيل سرپرست انجام دهد و در دادگاه هاي همان محل شركت كند.در مواردي كه شهر محل كارآموزي خارج از مركز استان باشد ، كارآموز مي تواند تا يك چهارم حد نصاب تكليف شركت در جلسات دادگاه را با موافقت كميسيون در جلسات دادگاه هاي كيفري استان و تجديدنظراستان متبوع شركت كند.
ماده &#۱۶۴۰; ( در صورتي كه در اثناي دوره ، كانون متبوع كارآموز به طور قطع تغيير كند ، نظريه كميسيون كانون اول در مورد مدت زمان كارآموزي قبلي به كانون دوم ارسال مي شود .پذيرش تمام يا قسمتي از مدت مذكور با كميسيون كانون دوم خواهد بود.
ماده &#۱۶۴۱; ( در صورت وجود شرايط پيش بيني شده در آيين نامه انتقال ، كارآموز مي تواند دوره خود را به صورت مهمان در غير از كانون متبوع طي كند.كانون ها )متبوع و ميزبان ( در رد يا قبول درخواست انتقال مختارند.
ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; ( در صـــورت پذيرش انتقال ، كارآموزي ، تحت نظر كانون متبوع و ميزبان به ترتيب زيرانجام مي شود:
الف ( امور تحت نظر كانون متبوع
&#۱۶۳۳; ( صدور و تمديد پروانه
&#۱۶۳۴; ( موافقت ابتدايي با معرفي كارآموز به كانون ميزبان.
&#۱۶۳۵; ( بررسي نهايي مدارك و عنداللزوم اعطاي مجوز شركت در اختبار.
&#۱۶۳۶; ( برگزاري اختبار ، اعلام نتيجه و حسب مورد صدور پروانه وكالت يا تجديد دوره.
&#۱۶۳۷; ( هرگونه تصميم گيري در خصوص كارآموز به استثناي مواردي كه در بند ب خواهد آمد.
ب ( امور تحت نظر كانون ميزبان .
&#۱۶۳۳; ( موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان.
&#۱۶۳۴; ( تعيين وكيل سرپرست و معرفي كارآموز به وي.
&#۱۶۳۵; ( صدور كارنامه.
&#۱۶۳۶; ( معرفي به دادگستري كل محل كارآموزي.
&#۱۶۳۷; ( تعيين نحوه حضور در جلسات سخنراني و كارگاه هاي آموزشي.
&#۱۶۳۸; ( تعيين عنوان كار تحقيقي ، دريافت ، بررسي ، تاييد يا رد آن.
&#۱۶۳۹; ( اتخاذ تصميم در مورد موضوع ماده &#۱۶۳۸;
&#۱۶۴۰; ( بررسي ابتدايي مدارك و اعلام نتيجه به كانون متبوع حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تحويل توسط كارآموز.
&#۱۶۴۱; ( تشخيص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق كارآموز ، مخالفت قطعي با ادامه كارآموزي و معرفي كارآموز به كانون متبوع جهت هرگونه تصميم گيري از جمله در خصوص اعمال تبصره &#۱۶۳۵; ماده &#۱۶۳۸; قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري.
&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; ( رسيدگي به ساير تخلفات انتظامي كارآموز در طول دوره.
تبصره &#۱۶۳۳; ( انتقال محل كارآموزي به كانون ميزبان براي يك دوره كامل است . در صورت تجديد يا تمديد دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت كانون هاي متبوع و ميزبان است.
تبصره &#۱۶۳۴; ( پرونده اداري كارآموز در كانون متبوع نگهداري و بدل مفيد آن به كانون ميزبان ارسال مي شود.

فصل سوم : تكاليف كارآموزي

ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ( كارآموز موظف است وظايف زير را در دوره كارآموزي تحت نظر كانون انجام دهد.
۱-&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ( انجام كارهايي كه از طرف كانون ارجاع مي شود ، مانند كار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه معاضدت و غيره.
۲-۱۱ ( طي دوره آموزش رايانه به تشخيص كانون و ارائه گواهي مراكز آموزشي مورد تاييد كانون.
۳-۱۱ ( مطالعه قوانين و متون حقوقي، انجام كارها و پيگيري پرونده هاي مرتبط با كارآموزي، تحت نظر و راهنمايي هاي وكيل سرپرست و تسليم گزارش به وي.
نتيجه اقدامـــات مذكور در كارنامه كارآموز درج و توسط وكيل سرپرست گواهي مي شود.
تبصره &#۱۶۳۳; ( كارآموز بايد كليه امور وكالتي را كه خود قبول مي كند يا توسط وكيل سرپرست ارجاع مي شود، مانند تنظيم وكالت نامه ، دادخواست ، شكواييه ، لايحه و ...با نظارت وكيل سرپرست انجام دهد، به گونه اي كه در هر مورد رسيدگي به امور وكالتي كارآموز به وسيله وكيل سرپرست و مقامات كانون به سهولت امكان پذير باشد.
تبصره &#۱۶۳۴; ( كارآموز از تاسيس هرگونه دفتر يا موسسه ، منفردا يا متفقا با كارآموزان ديگر و وكلا ممنوع بوده و مكلف است در دفتر وكيل سرپرست حاضر شود. تخطي از اين امر تخلف انتظامي محسوب مي شود.
تبصره &#۱۶۳۵; ( نشاني كارآموز منحصرا نشاني وكيل سرپرست است كه بايد جهت ابلاغ هرگونه اوراق ارسالي از كانون يا اوراق قضايي ، در وكالتنامه ، سربرگ، كارت ويزيت و مكاتبات قيد نمايد.
تبصره &#۱۶۳۶; ( كارآموز بايد گزارش عملكرد خود را كه حاوي حضور در جلسات دادگاه ، سخنراني وكارگاه آموزشي و دفتر است ، در پايان هر سه ماه ، به وكيل سرپرست ارائه دهد.وكيل سرپرست نيز بايد پس از ملاحظه گزارش مذكور ، حداكثر ظرف يك هفته ، نظر خود را به كميسيون اعلام كند.
۴-&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ) شركت در جلسات سخنراني ، كلاس ها و كارگاه هاي آموزشي كه از طرف كانون برگزار مي شود.
تبصره &#۱۶۳۳; ( عدم حضور كارآموز در بيش از يك پنجم مجموع جلسات سخنراني يا كارگاه هــاي آموزشي ، نقصان محسوب و برابر ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; عمل مي شود.
تبصره &#۱۶۳۴; ( عدم حضور در بيش از يك دوم جلسات موجب تجديد دوره خواهد شد.
تبصره &#۱۶۳۵; ( جلسات سخنراني و كارگاه هاي آموزشي بايد با ذكردقيق تاريخ ، موضوع و نام سخنران به طور متوالي در كارنامه درج و به مهر و امضاي نماينده كميسيون برسد.
تبصره &#۱۶۳۶; ( همراه نداشتن كارنامه ، تاخير بيش از پانزده دقيقه يا ترك جلسه پيش از اتمام به منزله غيبت خواهد بود.
۵-&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ( ايراد سخنراني با توجه به امكانات كانون و تصميم كميسيون.
۶-&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ) تهيه و ارائه كار تحقيقي.
تبصره &#۱۶۳۳; ( كارآموز بايد حداكثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان كار تحقيقي به كميسيون پيشنهاد كند . موضوع كار تحقيقي با تصميم كميسيون از بين عناوين پيشنهادي يا خارج از آن تعيين و ابلاغ مي شود.
تبصره &#۱۶۳۴; ( كار تحقيقي تحت نظر وكيل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهيه و به همراه لوح فشرده نهايتا سه ماه قبل از پايان دوره به كميسيون ارائه مي شود.
تبصره &#۱۶۳۵; ( كار تحقيقي بايد حاصل مطالعات شخصي كارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه وآموزش هاي كاربردي بوده ، با رعايت دقيق اصول نگارش و ذكر منابع استنادي ، تهيه شود.
تبصره &#۱۶۳۶; ( عدم ارائه كار تحقيقي در موعد مقرر موجب تجديد دوره و عدم تاييد نهايي آن ، موجب ادامه دوره به مدت شش ماه با انجام كليه تكاليف است.
۷-&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ( شركت در جلسات دادرسي مدني و كيفري دادگاه ها حداقل ماهي دو مرتبه و تهيه گزارش از پرونده هاي مذكور.
تبصره &#۱۶۳۳; ( هدف از حضور در جلسات دادگاه هاي مدني و كيفري آن است كه كارآموز با طرز استدلال و استناد طرفين دعوا و وكلاي آن ها به قوانين ، نحوه برخورد قضايي دادگاه ها با موضوع پرونده و دلايل رد يا قبول استدلال ها و مستندات طرفين آشنا شود. براي آموزش بهتر ، كارآموز بايد حتي المقدور در جلسات محاكم با موضوعات متنوع شركت كرده ، از تهيه گزارش با موضوعات تكراري و مشابه خودداري كند.
تبصره &#۱۶۳۴; ( يكي از جلسات ماهانه دادگاه ها ، بايد محاكمه كيفري باشدو كارآموز در تمام جريان دادرسي حضور داشته و گزارش جامعي از پرونده، شامل :شكواييه ، تحقيقات مقدماتي، قرار اخذ تامين كيفري ، قرار مجرميت ، كيفرخواست و رسيدگي در دادگاه اعم از : كيفيت ابلاغ و احضار ، نوع اتهام ، اظهارات طرفين و وكلاي آن ها و راي يا تصميم دادگاه تهيه كند.
تبصره &#۱۶۳۵; ( منظور از محاكمات مدني حضور در جلسه اي است كه تشكيل و دادرسي انجام شود، اعم از اينكه منجر به ختم آن بشود يا خير.لذا حضور در جلسه دادگاهي كه بدون محاكمه تجديد شود ، دليل انجام وظايف نيست.از پرونده اي كه در جلسه موردنظر رسيدگي شده ، بايد گزارش كاملي شامل : متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، كيفيت ابلاغ ، جريان دادرسي ، اظهارات اصحاب دعوا و وكلاي ايشان و راي يا تصميم كامل دادگاه تهيه شود.
تبصره &#۱۶۳۶; ( تهيه گزارش از موضوعاتي كه مستلزم تشكيل جلسه دادرسي نيست ،مانند برخي از مسائل امور حسبي ، دستور موقت ، تامين خواسته ، تامين دليل و پرونده هاي اجرايي ، همچنين تهيه گزارش از روند تحقيقات مقدماتي دادسرا در پرونده هاي كيفري انجام تكليف مقرر محسوب نمي شود.
تبصره &#۱۶۳۷; ( گزارش ها بايد حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع آوري ، تايپ يا پاكنويس شده ، در مواعد اعلامي ، تسليم كميسيون شود. شماره گذاري صفحات و تنظيم فهرست براي گزارش ها ضروري است .
تبصره &#۱۶۳۸; ( كارآموز بايد در پايان هر يك از گزارش ها ، نظر استنباطي خود را حداقل در ده سطر نسبت به موضوع پرونده ، گردش كار ، اظهارات طرفين و تصميم دادگاه ، نفيا يا اثباتا به صورت مستدل بيان كند. گزارش ها و اظهار نظر كارآموز ، توسط اعضاي كميسيون ارزيابي مي شود.
تبصره &#۱۶۳۹; ( حضـــور كارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسي مدني و كيفري دادگاه ها ، حداقل تكليف است . لذا كسري حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمي توان از طريق شركت اضافي در ماه هاي ديگر جبران كرد.
تبصره &#۱۶۴۰; ( در صورت لزوم و به تشخيص كميسيون ، به تعداد شركت در جلسات دادگاه اضافه خواهد شد.
تبصره &#۱۶۴۱; ( كارآموز بايد در هر نيمه از ماه در يك جلسه دادگاه شركت كند. در ماه هاي فروردين و اسفند ، شركت در دو جلسه در يك نيمه از ماه بلامانع است.
تبصره &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۲; ( كارنامه بايد از حيث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظر رديف و تقدم و تاخر تاريخ متوالي باشد. كارنامه هايي كه اين ترتيب در آن ها رعايت نشود ، از نظر كميسيون قابل پذيرش نيست.
تبصره &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۳; ( كليه رديف ها و قسمت هاي مربوط به شركت در جلسات دادگاه ها ، بايد در روزجلسه دادرسي تنظيم و توسط دادگاه گواهي شود. رديف ها و قسمت هاي فاقد اين شرايط ، توسط كميسيون ابطال مي شود.
تبصره &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; ( تهيه گزارش از پرونده هايي كه كارآموز در آن وكالت دارد ، قابل پذيرش نيست.
تبصره &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; ( كارنامه و گزارش هاي تهيه شده ، دليل عمده و ملاك انجام تكاليف است ، لذا بايد درحفظ و نگهداري كارنامه و گزارش ها كمال دقت و مواظبت به عمل آيد.
تبصره &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; ( صـــفحات كارنامه در دو نسخه تهيه مي شود. كارآموز پس از تكميل هر صفحه بايــد نسخه دوم را جدا كرده و در بايگاني خود نگه دارد.در صـــورت فقـدان يا از بين رفتن كارنامه ، نسخه دوم جايگزين آن مي شود. عدم ارائه نســخ دوم در موعد اعلامي ، به منزله عدم انجام تكاليف
تلقي مي گردد و كميسيون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد نمود.
۸-۱۱ ( حضور در دايره معاضدت قضايي و آموزش لازم با توجه به امكانات كانون و تصميم كميسيون ، و ارائه دوره گواهي دايره مذكور در پايان دوره.
فصل چهارم : پايان دوره و اختبار
ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; ( كارآموز مكلف است پس از پايان دوره يا در مواعدي كه كميسيون مقرر مي دارد، ختم دوره خود را اعلام ، و مدارك انجام تكاليف را حداكثر ظرف بيست روز به شرح زير تسليم كند:
الف ( كارنامه كارآموزي
ب ( گزارش ها
ج ( گواهي تسليم كار تحقيقي
د ( گواهي طي دوره هاي آموزش در دايره معاضدت قضايي و مباني كامپيوتر و اينترنت.
ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵; ( كميسيون بعد از بررسي مدارك و تكاليف كارآموزان متقاضي شركت در اختبار ، اسامي واجدين شرايط را حداقل يك هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سايت كانون ، اعلام مي كند.
ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۶; ( كميسيون درباره كارآموزاني كه در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نكرده ، يا مدارك خود را كلا'' يا جزئا ''تسليم ننموده ، يا مدارك ايشان قابل قبول تشخيص داده نشود ، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۷; ( كميسيون در مميزي تكاليف كارآموزان واجد شرايط شركت در اختبار ، درجات زير را اعمال مي كند.
الف ( قابل قبول ب ( خوب ج ( بسيار خوب د ( عالي
براي درجات خوب ، بسيار خوب و عالي به ترتيب نمرات يك ، دو ، سه منظور مي شود. اين
نمـــره با مجموع نمرات نهايــي اكتسابي كارآموز در اختبار ) موضوع تبصره ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; ( جمع و سپس معدل كل تعيين مي شود.
ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; ( چنانچه در انجام تكاليف ، بدون عذر موجه نقصاني وجود داشته باشد كه از موارد تجديد دوره محسوب نشود ، دوره ، با انجام تمام يا بعضي از تكاليف به مدتي كه از يك سال بيشتر نباشد ، تمديد مي شود. در صورت وجود عذر موجه ، كارآموز موظف به تكميل دوره و رفع نقص از تكاليف ، طبق نظر كميسيون خواهد بود.
ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; ( كارآموزي كه براي عدم شركت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، بايد قبل از اختبار و در مورد حوادث غير مترقبه حداكثر ظرف يك هفته بعد از اختبار ، موضوع را به كميسيون اعلام كند . در صورت تشخيص موجه بودن عذر ، كارآموز موظف به شركت در كليه مراحل و مواد درسي اختبار بعدي خواهد بود. در اين صورت كارآموز از انجام تكاليف به استثناي وظايف محوله از سوي كانون و وكيل سرپرست معاف است .
تبصره &#۱۶۳۳; ( بيماري با گواهي پزشك متخصص ، زايمان ، فوت اقرباي نسبي و سببي درجه اول از طبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذير موجه محسوب مي شوند.
تبصره &#۱۶۳۴; ( استفاده از حكم اين ماده در هر شرايطي براي دو بار امكان پذير است.
ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; ( كميسيون حداقل سالي يك بار اختبار برگزار مي كند . آگهي متضمن زمان و مكان برگزاري در محل كانون الصاق و در سايت كانون منعكس مي شود و به منزله ابلاغ به كارآموزان واجد شرايط براي اختبار است.
تبصره &#۱۶۳۳; ( پس از آگهي مذكور هيچ كارآموزي نمي تواند مدعي عدم اطلاع از زمان و مكان برگزاري اختبار باشد.
تبصره &#۱۶۳۴; ( مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدني ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آيين دادرسي مدني و قوانين و مقررات وكالت ، آيين دادرسي كيفري و حقوق ثبت و امور حسبي.
ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; ( حداقل نمره قبولي در اختبار معدل ده از بيست است . چنانچه معدل كل بين ده تا دوازده باشد ، يك نمره كمتر از هفت و در صورتي كه بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره كمتر ازهفت قابل پذيرش است.
تبصره ) در معدل گيري هر درس ضريب نمره اختبار كتبي &#۱۶۳۵; و شفاهي يك خواهد بود.
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۲; ( نتيجه اوليه اختبار در محل كانون اعلام مي شود و كارآموز مردود مي تواند از تاريخ اعلان ، حداكثر ظرف سه روز اعتراض خود را با ذكر دليل به كميسيون اعلام كند ، نظر كميسيون در رسيدگي به اعتراضات و بررسي اوراق امتحاني ، قطعي است.
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۳; ( كميسيون حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان رسيدگي به اعتراضات ، نتيجه نهايي اختبار را جهت طرح در هيئت مديره و اتخاذ تصميم به رياست كانون گزارش مي كند.
تبصره ( كانون مي تواند حسب مقتضيات خود براي نفرات برتر اختبار هر دوره با توجه به تعداد آن ها ، حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگيرد.
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۴; ( كارآموز درصورت شركت در اختبار تا اعلام قبولي و انجام مراسم تحليف ، مكلف است امور وكالتي را كماكان تحت نظارت وكيل سرپرست انجام دهد.
فصل پنجم : تجديد دوره و انتفاي كارآموزي
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۵; ( تجديد دوره به اين معنا است كه كارآموز بايد يك دوره ديگر تمام تكاليف را انجام دهد. ( به استثناي آموزش رايانه و اينترنت و تهيه كار تحقيقي مشروط به آنكه قبلا انجام شده باشد.)
تبصره ( تجديد دوره تحت هر شرايطي فقط براي يك دوره امكان پذير است و مدت آن براي مردودين علمي يك سال و در ساير موارد هجده ماه خواهد بود.
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶; ( موارد تجديد دوره به قرار زير است :
۴-۱&#۱۶۳۳; الف ( مورد پيش بيني شده در تبصره &#۱۶۳۴; بند &#۱۶۳۶;
ب ( ايجاد وقفه در طي دوره به مدت يك سال متوالي و يا دو سال متناوب.
ج ( كارآموزي كه در اولين دوره ، اعلام ختم دوره نكرده و در مواعد مقرر ، مدارك را تسليم نكند.
د ( كارآموزي كه بدون عذر موجه در اختبار مقرر شركت نكند.
ه ( كارآموزي كه عليرغم شركت در جلسات كتبي اختبار ، بدون عذر موجه از شركت در جلسات شفاهي خودداري كند.
ز ( كارآموزي كه در اختبار پايان اولين دوره مردود شود.
ح ( كارآموزي كه به تشخيص كميسيون ، تكاليف خود را به نحو كامل انجام نداده و امكان رفع نقص از آن نيز وجود نداشته باشد و يادر صورت امكان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع نقص نكند.
ط ( كارآموز مشمول ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; كه در اختبار مقرر شركت نكند.
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۷; ( انتفاي كارآموزي به اين معنا است كه به تشخيص كميسيون و تصويب هيئت مديره استمرار كارآموزي كان لم يكن و ملغي الاثر مي شود و پذيرش مجدد منوط به قبولي در آزمون ورودي خواهد بود.
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸; ( موارد انتفاي كارآموزي به قرار زير است:
الف ( اصرار بر عدم رعايت شئون وكالت يا اخلاق حرفه اي يا تكرار تخلف از شرح وظايف به نحوي كه استمرار كارآموزي به مصلحت نباشد.
ب ( عدم شروع دوره و يا وقفه غير موجه در انجام تكاليف به مدت بيش از يك سال متوالي و يا بيش از دو سال متناوب از تاريخ صدور پروانه يا تجديد دوره.
ج ( كارآموزي كه در پايان دوره تجديدي ، از حضور در اختبار خودداري كرده و مشمول ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸; نباشد يا در صورت شركت در اختبار ، مردود علمي شود.
د ( كارآموز مشمول ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; كه سابقا تجديد دوره شده و از حضور در اختبار مقرر خودداري كند ويا در صورت شركت در اختبار مردود علمي شود.
تبصره ( در موارد انتفاي كارآموزي كميسيون تصميم خود را به كارآموز اعلام و براي وكيل سرپرست وي ، رياست كل دادگستري استان و اتحاديه ارسال مي كند.در اين صورت استفاده ازپروانه و عنوان كارآموزي ممنوع و از مصاديق تظاهر به وكالت موضوع ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; قانون وكالت است.
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹; ( از جمله مصاديق بند الف ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۸; عبارتند از :
الف ( نقض قوانين و نظامات .
ب ( رفتار و گفتار برخلاف شرافت وكالت و قضاوت .
ج ( بي حرمتي به مقامات قضايي ، اداري ، وكلا و كارآموزان .
د ( بي حرمتي و عدم رعايت ادب و نزاكت نسبت به اعضاي كانون ، مسئولين و ارگان هاي آن.
ه ( تعامل غيرمتعارف با اشخاص حقيقي يا حقوقي در امور وكالت .
د ( تشكيل پرونده هاي متعدد انتظامي عليه كارآموز در طي دوره .
ز ( عدم توجه و بي اعتنايي به دعوت نامه ها و اخطاريه هاي كانون و ارگان هاي آن .
فصل ششم : وظايف وكلاي سرپرست
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰; ( پذيرفته شدگان كارآموزي براي سرپرستي دوره،موافقت كتبي دو وكيل واجد شرايط را اخذ و تسليم مي كنند.
ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۴۱; ( امور زير از جمله وظايف وكيل سرپرست است :
الف ( نظارت مستمر بر عملكرد وكالتي كارآموز و راهنمايي وي در كليه مراحل ، شامل : تنظيم قرارداد وكالت با موكل ، نحوه طرح دعوا و شكايت ، تنظيم دادخواست و شكواييه ، امـــور مربوطه به حق الزحمه و پرداخت هزينه هاي قانوني توسط كارآموز ، تدارك دفاع ، تنظيم لوايح دفاعيه و.......
ب ( آموزش مستمر كارآموز جهت آشنايي با وظايف و اختيارات وكيل دادگستري ، فن دفاع ، اخلاق حرفه اي ، نحوه تعامل با همكاران ، قضات ، كارمندان اداري ، موكل و ...
ج ( نظارت و بررسي دقيق انجام تكاليف .
د ( همكاري مستمر با كميسيون جهت اجراي برنامه هاي آموزشي.
هـ ) نظارت بر تهيه گزارش هاي سه ماهه موضوع تبصره &#۱۶۳۶; بند &#۱۶۳۵; و اعلام نظر به كميسيون.
و ( اعلام تخلف احتمالي يا نداشتن حسن اخلاق و رفتار كارآموز به كميسيون.
ز ( اعلام شروع به كارآموزي و اظهار نظر پيرامون نحوه انجام تكاليف در پايان دوره.
ح ( در صورت تاييد ، امضاي وكالتنامه تنظيمي بين كارآموز و موكلين وي ، با توجه به صلاحيت علمي ، عملي و قانوني كارآموز.
ط ( ارائه مشاوره به كارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وي .
ي ( اتخاذ تدابير عملي براي حضور كارآموز حداقل &#۱۶۳۴; روز در هفته در دفتر، به نحوي كه كليه امور وكالتي تحت نظارت وكيل سرپرست انجام شود.
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۲; ( تغيير وكيل سرپرست در طي دوره ، فقط براي يك بار امكان پذير و منوط است به درخواست كتبي كارآموز با ذكر دلايل موجه ، ارائه موافقت كتبي وكيل سرپرست وقت و وكيل مورد نظر بعدي ، نظر كميسيون و موافقت هيئت مديره.
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳; ( در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وكالت ، تعليق يا توديع پروانه وكالت و انتقال محل اشتغال وكيل سرپرست و يا انصراف وي از سرپرستي با ارائه دلايل موجه ، كارآموز بايد يك وكيل واجد شرايط ديگر به كانون معرفي كند.
تبصره ( در صورتي كه بنا به معاذيري مانند بيماري يا مسافرت ، وقفه اي در امور سرپرستي ايجاد شود ، سرپرستي موقت كارآموز با رياست كانون و يا وكيلي كه از طرف وي تعيين مي شود، خواهد بود.
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۴; ( وكيل سرپرست از قبول وكالت يا ارائه مشاوره به طرف مقابل كارآموز خود يا تاييد وكالت يا انجام مشاوره به يكي از كارآموزان در مقابل كارآموز ديگر خود ، ممنوع است.
فصل هفتم : مقررات انضباطي و انتظامي
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵; ( كارآموزي كه مرتكب تخلف انتظامي شود ، مشمول آيين نامه لايحه قانوني استقلال...مصوب &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶; و نظامات مندرج در اين شرح وظايف خواهد بود.
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۶; ( رعايت نزاكت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوايح و مكاتبات نسبت به مقامات قضايي ،اداري ،اصحاب دعوا و وكلاي آن ها و نيز پيروي از آداب و اصول اخلاقي و داشتن پوشش مناسب و آراسته ، براي كارآموز الزامي است.
تبصره ( استفاده از آرم كانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمي و قضايي براي كارآموز الزامي است.
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۷; ( اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضي مي شود.كارآموز بايد در آبان هرسال براي تمديد پروانه به دبيرخانه كانون مراجعه كند. در صورت عدم تمديد پروانه ، كارآموز تحت هيچ عنوان حق قبول وكالت به تنهايي يا با كارآموز يا وكيل ديگر حتي وكيل سرپرست خود را ندارد.
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸; ( كارآموز منفردا'' يا متفقا'' به همراه وكيل سرپرست خود يا وكلاي ديگر ، علاوه بر محدوديت مقرر در قسمت اخير تبصره &#۱۶۳۵; ماده &#۱۶۳۸; قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، حق مداخله در دعاوي مالي بيش از حد نصاب معين شده توسط اتحاديه را ندارد.
تبصره &#۱۶۳۳; ( در پرونده هاي كيفري كه مرجع تجديد نظر آن ها ديوان عالي كشور است ، كارآموز از ابتداي رسيدگي نزد قضات دادسرا ) دادستان ، داديــار و بازپرس ( ، حق وكالت و دخالت نخواهدداشت.
تبصره &#۱۶۳۴; ( در صورتي كه بعد از قبول وكالت و جريان دعوا به عللي چون اعتراض خوانده به تقويم خواسته يا مواردي كه خواسته به طور علي الحساب تقويم شده ، مشخص شود دعوا خارج ازصلاحيت كارآموز است ، كارآموز بايد با اعلام موضوع به موكل ، استعفا دهد.
تبصره &#۱۶۳۵; ( قبول وكالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول اين ماده نيست.
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹; ( هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارك و كارنامه ، از قبيل تغيير ، پاك كردن اعداد و عبارات آن يا الحاق ، قطع نظر از وصف كيفري ، از نظر كانون تخلف محسوب و موجب تعقيب انتظامي و عدم پذيرش مدارك و كارنامه خواهد بود.
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۴۰; ( كارآموز در طول دوره ، تا تحليف ، حق استفاده از عنوان وكيل دادگستري يا مشاورحقوقي را ندارد. ذكر عنوان كارآموز وكالت بعد از نام و نام خانوادگي ) اعم از فارسي يا لاتين ( و نيز درج شماره پروانه و نشاني وكيل سرپرست در كليه موارد مانند سربرگ ، كارت ويزيت و مهرضروري است . استفاده از عباراتي نظير عضو كانون وكلا ، وكيل دعاوي ، قبول وكالت و غيره ممنوع است .
ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۴۱; ( قبول كار وكالتي منوط به انجام وظايف كارآموزي است و كارآموز بايد منحصرا'' با موافقت و امضاي وكيل سرپرست در وكالت نامه و در حدود صلاحيت كارآموزان قبول وكالت كند.
تبصره ( كارآموز بايد از وكالت نامه هاي مخصوص كارآموزان استفاده كند كه پس از ثبت شماره سريال در دفتر كانون به كارآموز تحويل مي شود و مسئوليت هر نوع سوءاستفاده احتمالي از وكالتنامه هاي مذكور متوجه شخص كارآموز خواهد بود.
ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۲; ( كارآموز بايد نسخه اي از وكالت نامه را به موكل و نسخه ديگر را به وكيل سرپرست تحويل داده و تصوير آن را در پرونده مخصوص به خود نگهداري كند.
ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۳; ( كارآموز مكلف است كليه امور ارجاعي از سوي ارگان هاي كانون را در اسرع وقت و به نحو شايسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسليم كند و در امور محرمانه مانند ارجاعات دادسرا ، دادگاه انتظامي يا بازرسي ، رازداري را رعايت كند.
ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; ( كارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به كانون است . در صورت كشف خلاف ، كميسيون بررسي و اتخاذ تصميم خواهد كرد.
ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۵; ( كارآموز از هرگونه تبليغ يا اقدامات غيرمتعارف ممنوع است.
ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶; ( شرح وظايف كارآموزي وكالت دادگستري در جلسات مورخ بيست و نهم و سي ام مهر ، هجدهم و نوزدهم آذر ، نهم و دهم دي و اول بهمـــن
سال يك هزار و سيصد و هشتاد و نه توسط نمايندگان كانون هاي وكلا در&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶; ماده و &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۶; تبصره ، بررسي و تنظيم و در جلسه مورخ هفتم و هشتم ارديبهشت يك هزار و سيصد نود هيئت عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در قم تصويب شد.
ودر جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان ، تنفيذ و تاييد گرديد.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي خراسان در خصوص شصت ونهمين جلسه سخنراني جهت كارآموزان وكالت (دوشنبه ۱۸/۰۲/۹۱)

بدينوسيله به اطلاع كليه كارآموزان محترم عضو كانون وكلاي دادگستري خراسان كه دوره كارآموزي خود را در مشهد مي گذرانند و نيزكارآموزان محترم وكالت عضوكانونهاي وكلاي دادگستري ساير استانهاي كشوركه بعنوان مهمان اين كانون در مشهد به كارآموزي اشتغال دارند ميرساند كه :
(( شصت و نهمين جلسه سخنراني جهت كارآموزان وكالت از طرف كانون وكلاي دادگستري خـــراسان روز دوشنبـه مـــورخ ۱۸/۰۲/۹۱ در آمفي تاتر دانشگاه آزاد اسلامي – واقع در قاسم آباد – مجتمع علوم انساني تشكيل ميگردد ))
شــروع سخنراني: راس ساعت ۱۷ الي ۱۹
سخنـران جلســه :        استاد ارجمند جناب آقاي دكتر علي آزمايش
موضـوع سخنرانـي:        بررسي جرم تحصيل مال نامشروع

تذكر:
۱- حضور كارآموزان وكالت فوق الذكر در جلسات سخنراني طبق مقررات آئين نامه قانون استقلال كانون وكلاء وشرح وظايف كارآموزي، الزامي و جزء تكاليف كارآموزي است .
۲- كارآموزان محترم بايستي با همراه داشتن كارنامه كارآموزي ، قبل از شروع سخنراني در محل حاضر باشند و قبل از ورود به سالن سخنراني ضمن ثبت نام در ليست ، دفترچه كارآموزي ، ( كارنامه كارآموزي ) خود را جهت گواهي به مسئول مربوطه تحويل نمايند .

كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي خراسان
بالا
فهرست اصلي


  * سي و ششمين كارگاه آموزشي با عنوان جرايم موادمخدر

بدينوسيله به اطلاع كليه كارآموزان محترم عضو كانون وكلاي دادگستري خراسان ميرساند كـــه :

سي و ششمين كارگاه آموزشي با عنوان جرايم مواد مخدر
سخنران : جناب آقاي سلطاني قاضي دادگاه انقلاب

از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح

روز پنجشنبـه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۱ مكان :بلوارسازمان آب. بلوارقاضي طباطبايي .نبش قاضي طباطبايي ۷.ساختمان جديد الاحداث كانون تشكيل ميگردد .
* ضـمنا'' شركت كارآموزاني كه پروانه كارآموزي وكالت دريافت نموده اند و حضور كارآموزاني كه در كارگاه آموزشي فوق شركت نكرده اند الزامي ميباشد و هم چنين شركت كارآموزان محترمي كه از ساير استانها و مراكز در اين كانون مهمان هستند و تاكنون در اين كارگاه شركت نكرده و هنوز ختم دوره كارآموزي خود را اعلام نكرده اند به عنوان تكليف كارآموزي ضروريست و مراتب در صـــورت حضور تا پايان جلسه ، در كارنامه آنان درج و گواهي خواهـــد شد .

اقتضا دارد حداقل نيم ساعت قبل از شروع جلسه ، كارنامه خود را به مسئول گواهي حضور كارآموزان در محل اجلاس ارائه و با امضاي ليست حاضرين ، در جلسه شركت نمايند .
كميسيون آموزش و تحقيقات كانون وكلاي خراسان
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه ۱/۱۰/۱۳۹۱ مصوبه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري خراسان

ازآنجا كه برابر شرح وظايف كارآموزان وكالت يكي از تكاليف دوره كارآموزي تهيه مقاله تحقيقي با شرايط مقرر در مصوبه مزبوراست . و اصولا كارآموزان وكالت موظفند به ترتيب مزبورنسبت به انجام تكاليف و تهيه مقاله تحقيقي اقدام نمايند.بنابراين تنها مقاله حقوقي كه دريكي ازمجلات علمي پژوهشي كشور به چاپ رسيده باشد مي تواند به جاي مقاله تحقيقي پذيرفته شود.تشخيص اعتبار و نوع مجله با مسئول مربوط دركميسيون كارآموزي مي باشد.
كميسيون كارآموزي
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه شماره ۱ اختبار دوره شانزدهم

كليه كارآموزاني كه تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ دوره كارآموزي آنان خاتمه مي يابد بايستي حداكثر تا ۵/۱۲/۹۱ ختم دوره خود را اعلام واز آن تاريخ ۲۰ روز تكاليف خود را تحويل دهند , بديهي است مهلت مذكور تمديد نخواهد شد.
نسبت به كارآموزاني كه پايان دوره كارآموزي آنان بعد از ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ ميباشد به موجب تصميم جداگانه درآينده اطلاع رساني خواهد شد./.
كميسيون كارآموزي
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi