لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۱۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تغيير زمان برگزاري انتخابات كانون وكلاي دادگستري گيلان
-------------------------------------------------------------  * تغيير زمان برگزاري انتخابات كانون وكلاي دادگستري گيلان

پيرو آگهي هاي منتشره در مورخه هاي ۱۲/۱/۸۹ و ۲۸/۱/۸۹ شماره هاي ۳۱۷۳ و ۳۱۷۹ روزنامه نسيم به اين وسيله به اطلاع كليه وكلاي محترم عضو كانون وكلاي دادگستري گيلان مي رساند : به موجب مصوبه مورخ ۱۷/۴/۸۹ هيات مديره ، برگزاري انتخابات ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان از ۲۴/۴/۸۹ به تاريخ پنج شنبه ۱۴/۵/۸۹ موكول گرديده است . محل برگزاري انتخابات كماكان هتل كادوس رشت و شروع مراسم ساعت ۹ صبح مي باشد.


با احترام – احمد بزرگ نيا
رئيس هيات نظارت بر ششمين دوره انتخابات
و رئيس كانون وكلاي دادگستري گيلان

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi