لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۳۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * راي شماره‌هاي ۲۴۹ـ۲۵۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهاي ۱ الي ۶ ماده ۳۲ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هيات وزيران
-------------------------------------------------------------  * راي شماره‌هاي ۲۴۹ـ۲۵۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهاي ۱ الي ۶ ماده ۳۲ آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هيات وزيران

الف:نظر به اين كه به موجب نامه هاي شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸و۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ شوراي نگهبان،اطلاق ماده ۱۲ و بند هاي يك الي شش ماده ۳۲ آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع اعلام شده است ، در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵، اطلاق ماده ۱۲ و بند هاي يك الي شش ماده ۳۲ آيين نامه مذكور ابطال مي شوند.
ب:با توجه به اين كه ماده ۱۱((قانون تشكيل و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳))دريافت حق التوليه متولي و يا سازمان در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات متصرفي و همچنين حق النظاره و جهات و موارد آن تعيين و تجويز شده است، تبصره ۲ ماده ۳۳ آيين نامه مورد شكايت در حد اختيارات قانوني ياد شده تنظيم و خلاف قانون تشخيص نشد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري-محمد جعفر منتظري

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi