لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۳۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اطلاعيه
-------------------------------------------------------------  * اطلاعيه

دعوت از همكاران براي استفاده از رايانه
                                       
اطلاعيه

نظر به ضرورت بكارگيري سامانه هاي رايانه اي، و ناگزيري روزافزون گسترش اين فن آوري در تمام عرصه هاي حيات اجتماعي، از جمله در حوزه دادرسي ( در همه سطوح آن ، اعم از چگونگي تشكيل پرونده هاي جزايي و حقوقي ، قضاوت ، وكالت و ...) و نظر به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران تحت عنوانwww.iranbar.org ونيز وجود محدوده اختصاصي پايگاه اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري گيلان، در همين مجموعه، بدينوسيله از عموم علاقمندان و بويژه وكلاي محترم عضو كانون و همچنين كارآموزان عزيز، دعوت مي شود تا هرگونه مقاله، نقد، تحقيق خود را ، مرتبط با امر دادرسي و يا فعاليت كانون و اتحاديه ، به دفتر كانون تحويل تا پس از بررسي تحت نام صاحب اثر در پايگاه اختصاصي مذكور منتشر شود.ضمناً تلاش مي شود در خصوص فعاليت كانون و كميسيون ها (كارآموزي، معاضدت) يا دادسرا و دادگاه انتظامي، از طريق پايگاه اختصاصي كانون گيلان، اطلاع رساني شود.

محمود كامران زاده
رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi