لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۴۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * آگهي ثبت نام متقاضيان عضويت در هفتمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان
-------------------------------------------------------------  * آگهي ثبت نام متقاضيان عضويت در هفتمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان

نظر به اينكه مدت مديريت ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان نزديك به پايان است از كليه همكاران محترم وكلاي دادگستري حوزه كانون گيلان كه واجد شرايط مقرر در قوانين و آيين نامه هاي وكالت دادگستري و لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ خصوصاً مادتين ۲ و ۴ اين قانون بوده و حداقل ۳۵ سال سن و لااقل هشت سال سابقه وكالت و يا چهار سال وكالت و چهار سال قضاوت داشته باشند ، دعوت مي نمايد در صورت تمايل براي عضويت در هيات مديره هفتمين دوره كانون وكلاي دادگستري گيلان ، تا پايان وقت اداري روز ۸/۴/۹۱ درخواست خود را جهت ثبت در دفتر مخصوص به محل كانون واقع در : رشت – ابتداي خيابان آيت اله رودباري – كوچه ليفكوهي تحويل فرمايند.
تقاضاي ثبت نام پس از وقت مقرر پذيرفته نخواهد شد.
ضمناً مكان و زمان برگزاري انتخابات در آگهي بعدي اعلام خواهد شد.

محمود كامران زاده
رئيس هيات نظارت بر انتخابات هفتمين دوره
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گيلان

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi