لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۵۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * آيين‌نامه ايمني كار با ماشين‌آلات عمراني
-------------------------------------------------------------  * آيين‌نامه ايمني كار با ماشين‌آلات عمراني

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك فقره آئين‌نامه ايمني كار با ماشين‌آلات عمراني (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون كار براي درج در آن روزنامه ارسال مي‌گردد، دستور فرمائيد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال يك نسخه از روزنامه حاوي آئين‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومي اقدام نمايند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

آيين‌نامه ايمني كار با ماشين‌آلات عمراني

فصل اول ـ كليات و تعاريف :

هدف :
هدف از تدوين اين آيين‌نامه، ايمن سازي محيط كار و صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور و پيشگيري از حوادث ناشي از كار در فعاليت‌هاي مرتبط با ماشين‌آلات عمراني استفاده مي‌باشد.

دامنه شمول :

مقررات اين آيين‌نامه به استناد ماده ۸۵ قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده و براي كليه كارگاههايي كه مشمول قانون كار كه در آنها از ماشين‌آلات مندرج در اين آيين‌نامه مورد استفاده قرار مي‌گيرند لازم الاجراء مي­باشد.

فصل اول ـ تعاريف

ماشين: مجموعه­اي از قطعات متحرك و ثابت كه بر روي شاسي قرار گرفته و براي تسهيل در عمليات عمراني در كارگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و براساس نوع راهبري به موارد زير تقسيم مي‌شوند:
۱ـ ماشين با سرنشين۱: ماشيني است خودكشنده كه براي راندن داراي كابين و صندلي است و عامل انجام كار پس از استقرار روي آن مي‌تواند نسبت به هدايت و كنترل ماشين با ابزار وتجهيزات متصل به آن اقدام نمايد.
۲ـ ماشين بي سرنشين۲: ماشيني است خودكشنده با كنترل مستقيم و تجهيزات كنترلي كه روي ماشين نصب شده است و عامل انجام كار بصورت پياده ماشين را هدايت و كنترل مي­نمايد.
۳ـ ماشين كنترل از راه دور۳: ماشيني است كه توسط دستگاه‌هاي كنترل از راه دور به دو روش بي­سيم و باسيم هدايت و كنترل مي­شود.

ماشين‌آلات عمراني براساس نوع كاربري

اين ماشين‌آلات به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:

۱ـ حفار: اين دسته از ماشين‌آلات براي حفر، گودبرداري در عمليات اجرايي در كارگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرند نظير بيل‌هاي مكانيكي و الكتريكي، نهركن‌ها۴، دريل واگن‌ها۵، جامبو دريل‌ها۶، چكش‌هاي حفاري (پنوماتيكي و هيدروليكي)، رودهدر۷

۲ـ خاكبردار: اين دسته از ماشين‌آلات براي خاكبرداري از محل دپو، تخريب و نظاير آن و جابجايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نظير لودرها، بيل‌هاي مكانيكي، دوزرها، حفار كابلي چرخ زنجيري با تجهيزات كششي

۳ـ تسطيح‌كننده: اين دسته از ماشين‌آلات براي تسطيح محل مورد استفاده قرار مي‌گيرند. نظير لودرها، اسكريپرها، گريدرها

۴ـ فشرده ساز: اين دسته از ماشين‌آلات براي فشرده نمودن لايه‌هاي خاك و ساير مصالح مورد استفاده قرار مي‌گيرند. نظير انواع غلطك‌ها

۵ ـ تهيه مصالح: به دسته‌اي از ماشين‌آلات عمراني اطلاق مي‌گردد كه نسبت به توليد مصالح از قبيل شن و ماسه، بتن، اسفالت، قير گرم و نظاير مشابه اقدام مي‌كنند

۶ ـ انتقال مواد: ماشيني است كه براي حمل و يا جابجايي مواد و مصالح مورد استفاده قرار مي‌گيرند. نظير دوزرها، لودرها، نوارنقاله، اسكريپرها، دامپرها، تراك‌ها

۷ ـ باربردار: ماشيـني است كه نسبـت به بلندنمودن بار در محور قائم و يا ساير محورهاي تركيبي عمل نموده و بار را از روي سطح مبنا برداشته و جابجا مي‌كند. نظير جرثقيل، بالابر و ليفتراك

۸ ـ تكميل و نهايي‌كننده: ماشيني است كه براي عمليات تكميلي و نهايي روي سطح مسيرهاي تردد ترافيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد نظير، قير پاشها، فينيشرها ۱

۹ـ لوله‌گذار: ماشيني است خودكشنده با چرخ لاستيكي يا زنجيري مجهز به تجهيزات لوله­گذاري با شاسي اصلي، بالابري قرقره­اي، بوم جانبي با قابليت گردش محور عمودي و وزنه تعادل كه عمدتاً براي لوله‌گذاري در محل استفاده مي­شود.

۱. Ride Machine

۲. Non Riding Machine

۳. Remote Control Machine

۴. Trencher

۵. Drill wagon

۶. Jumbo Drill

۷. Road header

۸. Flinisher machine

۱۰ـ لايروب: ماشيـني است كه براي جمع‌آوري گل و لاي و لجن مورد استفاده قرار گرفته و قادر به انجام كار در شرايط مشابه مي‌باشد.

۱۱ـ تراكتور يا كشنده: ماشيني است كه به منظور كشيدن تجهيزات و ادوات عمراني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

شماره شناسايي محصول: عبارت است از يك مجموعه مشخصات، حروف و عدد كه براي شناسايي محصول مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و استاندارد ملي ايران به شماره ۸۴۰۵ توسط سازنده به يك ماشين كامل اختصاص‌يافته و بر روي سازه اصلي نصب مي‌گردد.

حفاظ: وسيله­اي است كه براي ايمن‌سازي فرد در برابر قسمت هاي خطرناك ماشين بكار مي­رود.

حفاظ ايمن درهم‌قفل‌شونده: حفاظي است كه بوسيله قطعه درهم‌قفل‌شونده مكانيكي يا الكتريكي عمل مي­كند و مانع از كاركرد ماشين تا زمان بسته شدن حفاظ مي­گردد و در صورت باز شدن درب حفاظ، فرمان توقف را به ماشين صادر مي‌كند.

شروع به كار ماشين: به تغيير حالت ماشين از وضعيت استراحت يا توقف به وضعيت حركت قسمتي يا تمام ماشين اطلاق مي­شود.

شروع به كار ناخواسته: به هرگونه شروع به كار غير برنامه‌ريزي شده ناشي از عوامل بيروني و دروني ماشين اطلاق مي­شود.

شخص ذيصلاح: شخصي است حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت، تجربه و مهارت انجام كار را به صورت علمي و فني دارا بوده و مي‌تواند نسبت به انجام كار محول شده يا مسئوليت پذيرفته شده اقدام كند.

شرايط اضطراري: وضعيتي است كه طي آن، روند معمول و متعارف عملياتي دست‌خوش تغييرات ناگهاني و غيرعادي يا تهديدآميز مي‌گردد.

حريم عمليات ماشين‌آلات عمراني: محدوده‌اي است تعريف شده در حوزه عملياتي ماشين يا دستگاه كه حضور افراد غير مجاز در آن ممنوع است.

منطقه كاري: به ناحيه‌اي اطلاق مي‌گردد كه عمليات اجرايي و كار با ماشين‌آلات عمراني در آن انجام مي‌شود.

عامل انجام كار: فردي است ذيصلاح كه داراي گواهينامه ويژه از راهنمايي و رانندگي و مهارت فني و حرفه‌اي از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور بوده و قادر به انجام كار با ماشين‌آلات عمراني مي‌باشد.

جام۱: محفظه‌اي است كه براي بارگيري و بلند كردن توده خاك و مصالح در ماشين‌آلات عمراني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

پنوماتيك (نيوماتيك): به سيستمي اطلاق مي‌شود كه براي تامين نيروي اعمال قدرت توسط ماشين و تجهيزات از هواي فشرده استفاده مي‌شود .

هيدروليك: به سيستمي اطلاق مي‌شود كه براي تامين نيروي اعمال قدرت توسط ماشين و تجهيزات از سيال روغن تحت فشار استفاده مي‌گردد.

شبه حادثه: به رويداد يا رخداد غير منتظره اي كه منجر به ايجاد خسارات جاني و مالي نمي‌گردد اطلاق مي‌شود.

فصل دوم ـ مقررات عمومي :

ماده۱ـ كـارفرما مكـلف اسـت در حيـطه وظايـف و مـسئوليت خـود نسـبت به شناسايي، ارزيابي و كنترل خطرات (ريسك) در محدوده عمليات اجرايي در طول مدت اجراي پروژه اقدام و دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي عمليات بصورت ايمن را تهيه نموده و نسبت به استقرار سيستم ايمني كار، قبل و حين اجراي عمليات و اتمام آن اقدام نمايد و كليه پرسنل شاغل در كارگاه ملزم به رعايت و اجراي سيستم مذكور مي‌باشند.

ماده۲ـ مقاطعه‌دهنده براساس مفاد آيين‌نامه ايمني امور پيمانكاري، مسئول نظارت بر عمليات اجرايي و ايمني مجري بوده و در صورت تخلف وي موارد را بصورت كتبي به او اعلام و در صورت عدول مجري بايد نسبت به توقف عمليات اقدام نمايد.


۱ . bucket

ماده۳ـ كارفرما مكلف است براي بهره‌برداري از ماشين‌آلات عمراني فقط از عامل انجام كاري استفاده نمايد كه حسب مورد مطابق با قوانين جاري داراي گواهينامه ويژه به همراه مدارك مهارتي از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مي‌باشد و از بكارگيري افراد فاقد صلاحيت در اين بخش اكيدا خودداري نمايد.

ماده۴ـ رانـنده يا عامل انـجام كار با ماشين­آلات عمراني بايد آموزش­هاي فني و ايمني لازم را در خصوص آشنـايي با سـاختار ماشيـن‌آلات عمراني، اصول سرويس و نگهداري روزانـه، بازديـد فنـي مطابق بـا وظـايف محـوله و اصـول ايمـني مـربوط به حـرفه خود را فرا گرفتـه و داراي كارت مـلي مهارت ذكر شده بـوده و مـطابق با آيين‌نامه آموزش كارفرمايان، كارگران و كار آموزان داراي گواهينامه آموزشي از مراجع ذيصلاح باشد.

ماده۵ ـ بهره‌برداران وكارفرمايان مكلف مي­باشند ماشين­آلاتي كه داراي استانداردهاي بين‌المللي يا مطابق با استاندارد ملي به شماره ۱۲۵۴۴ مي‌باشند را تهيه و در عمليات اجرايي استفاده نمايند.

ماده۶ ـ كارفرما مكلف است ماشين‌آلات عمراني را مورد استفاده قرار دهد كه كابين و سـاختارهاي حفاظتي آن مطابق با استانداردهاي ملي به شماره‌هاي ۸۶۱۰، ۸۱۵۷ و ۱۰۴۸۲ طراحي و ساخته شده باشد.

ماده۷ـ كارفرما مكلف است از بكارگيري عامل انجام كار فاقد گواهي سلامت معتبر از مراكز درماني ذيصلاح خودداري نمايد.

ماده۸ ـ ماشين‌آلات عمراني بايد داراي لوح مشخصات به شرح زير باشند:

الف ـ نام شركت سازنده يا وارد كننده

ب ـ وزن ماشين عمراني بدون بار

ج ـ ظرفيت مجاز عملياتي ماشين ( SWL )

دـ شماره شناسايي محصول مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره ۸۴۰۵

ه ـ سال يا مدل ساخت

و ـ شماره سريال ساخت

ماده ۹ـ ماشين‌آلات عمراني بايد به لوازم زير تجهيز گردند:

الف ـ دستگاه سيگنال صوتي برقي

ب ـ نورافكن جلو و عقب ماشين و چراغ‌هاي عقب و جلو مطابق با استاندارد ملي به شماره ۱۰۱۸۲

ج ـ ترمز دستي و ترمز پدالي و در صورت لزوم ترمز اضطراري مطابق با استانداردهاي ملي به شماره هاي ۸۴۱۵، ۸۶۱۲ و ۱۰۹۷۵

دـ چراغ گردان هشداردهنده

ه ـ صداخفه‌كن‌ها مطابق با استانداردهاي ملي به شماره‌هاي ۱۰۹۷۴، ۱۱۵۸۳

وـ آژيرهاي هشداردهنده (دنده عقب، تجاوز از شرايط عملياتي ماشين) كه ميزان صداي آنها حداقل ۱۰ دسي بل بيش از صداي زمينه مي‌باشد.

زـ حفاظ ايمن هنگام تعويض، باد كردن و پنچرگيري لاستيك چرخ

ماده۱۰ـ كابيـن عامل انجام كار در ماشيـن‌آلات عمراني بايد داراي مشخصات زير باشد :

الف ـ راننده يا عامل انجام كار را در شرايط جوي نامساعد و نفوذ گرد و غبار هنگام عمليات اجرايي محافظت نمايد.

ب ـ داراي شيشه ايمن و مقاوم در برابر ضربه مطابق با استاندارد ملي به شماره ۱۰۱۸۲ باشد.

ج ـ ديد راننده يا عامل انجام كار را مطابق با استانداردهاي ملي به شماره‌هاي ۸۴۱۵، ۸۶۱۲ و ۱۰۹۷۵ محدود نكند.

دـ مجهز به آينه‌هاي جانبي براي ديد اطراف و حسب مورد نمايشگرهاي آشكارساز مناسب باشد.

ه ـ داراي سيستم گرمايشي و سرمايشي ايمن و مناسب مطابق با استانداردهاي ملي به شماره هاي ۱۰۹۷۴ و ۱۱۵۸۳ باشد.

وـ داراي كپسول اطفاء حريق مناسب و جعبه كمك‌هاي اوليه باشد.

زـ شبكه يا محافظ ايمن در مقابل شيشه براي ماشين‌آلاتي كه در معرض ريسك بالاي خطر ناشي از برخورد سنگ يا ساير اجسام نظير آن از جبهه كاري مي‌باشند.

ح ـ ابعاد شبكه حفاظ در مقابل شيشه بايد حداكثر ۲×۲ سانتيمتر باشد.

ط ـ دفترچه راهنماي ارائه شده توسط سازنده درخصوص ايمني كار با ماشين مذكور مطابق با استاندارد ملي به شماره ۱۰۴۸۴ موجود باشد.

ي ـ صندلي راننده به كمربند ايمني مجهز باشد.

ك ـ برف‌پاكن مناسب و سالم مجهز و به تعداد كافي باشد.

تبصره: آن دسته از ماشين‌آلاتي كه داراي كابين بدون شيشه مي‌باشند و فقط داراي سازه محافظ هستند از شمول بندهاي الف، ب، ج، ه، ك خارج مي‌باشند.

ماده۱۱ـ صندلي ماشين‌آلات عمراني بايد داراي مشخصات فني زير باشد:

الف ـ مجهز به ضربه‌گير باشد.

ب ـ كمربند ايمني سالم داشته باشد.

ج ـ قابل تنظيم در طول و ارتفاع باشد.

دـ راحت بوده و مطابق با اصول ارگونومي طراحي و ساخته شده باشد.

ه ـ مطابق با استانداردهاي بين‌المللي يا ملي به شماره هاي ۸۴۰۴ و ۹۹۳۲ باشد.

ماده۱۲ـ ماشين‌آلات عمراني بايد مجهز به علايم و برچسب‌هاي ايمني مناسب بوده و اين علايم بايد كاملاً خوانا، تميز و قابل رويت بوده و مطابق با استاندارد ملي به شماره ۱۰۴۷۷ باشد.

ماده۱۳ـ هنگام سوار و پياده شدن از كابين ماشين‌آلات عمراني يا به آن، بايد موارد زير رعايت گردد:

الف ـ از پلكان نصب شده بر روي ماشين براي تردد استفاده شود.

ب ـ سه نقطه تماس در بالا رفتن يا پايين آمدن از پلكان رعايت گردد. (دو پا و يك دست يا دو دست و يك پا)

ج ـ پلكان بايد عاري از هرگونه لكه چرب، روغني يا گريسي و نظاير آن باشد.

دـ اولين پلكان تردد عامل انجام كار به كابين بايد حداكثر ۶۰ سانتيمتر از سطح زمين فاصله داشته باشد.

ه ـ هنگام تردد از روي پلكان همواره بايد صورت فرد رو به پلكان باشد.

ماده۱۴ـ كارفرما مكلف است قبل از شروع عمليات عمراني نسبت به طراحي و احداث ايمن راههاي دسترسي و اصلي كارگاه را براساس اصول فني و مهندسي اقدام نمايد .

ماده۱۵ـ كارفرما مكلف است نسبت به نصب تابلوها، علايم و نشانه‌هاي ايمني و هشداردهنده در مسيرهاي خطرناك و ناايمن براساس آيين‌نامه‌هاي علايم ايمني در كارگاه، راهنمايي و رانندگي و مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان در كارگاه و مسيرهاي دسترسي به كارگاه ها اقدام نمايد .

ماده۱۶ـ كارفرما مكلف است در محيط هايي كه احتمال خطر استنشاق گرد و غبار ناشي از فعاليت ماشين‌آلات عمراني وجود دارد موارد زير را رعايت نمايد:

الف ـ پاشيدن آب جهت كاهش حجم گرد و غبار در هنگام كار

ب ـ عدم استفاده از هواي تحت فشار براي تميزكاري

ج ـ تحويل و نظارت بر استفاده همه كارگران از تجهيزات حفاظتي فردي متناسب با نوع فعاليت و محيط كار

دـ ساير اقدامات احتياطي و تدابير ايمني فني و مهندسي متناسب با شرايط محيط كار

ماده۱۷ـ كارفرما مكلف است هنگام انتقال ماشين‌آلات عمراني بر روي سكو يا تريلر حمل ماشين‌آلات، موارد زير را رعايت نمايد:

الف ـ بكارگيري شخص ذيصلاح براي نظارت بر انتقال ماشين‌آلات بر روي سكو يا تريلر حمل ماشين‌آلات.

ب ـ سكوي انتقال ماشين روي تريلر عريض و مقاوم باشد.

ج ـ سكوي انتقال يا تريلر لغزنده نباشد.

دـ فقط از اهرم حركت ماشين استفاده شده و ديفرانسيل قفل باشد.

هـ ـ ماشين بطور آهسته و ايمن به سكو متنقل شود .

وـ سكوي انتقال و تريلر تراز باشد.

زـ ماشين بر روي سكو يا تريلر مهار گردد.

ماده۱۸ـ كارفرما مكلف است براي حمل ماشين­آلات عمراني از روي پل يا سازه‌هاي نظير آن قبلاً از استحكام و مقاومت آن از طريق مراجع ذيصلاح اطمينان حاصل نموده و نسبت به اخذ مجوز مربوطه اقدام نمايد.

ماده۱۹ـ كارفرما مكلف است نسبت به تعيين محدوديت‌هاي سرعت مجاز وسايل نقليه (اعم از ماشين‌آلات كارگاهي و عبوري) در سطح كارگاه مطابق با مقررات جاري اقدام نمايد.

ماده۲۰ـ كارفرما مكلف است با توجه به نوع عمليات، ماشين‌آلات عمراني متناسب با نوع فعاليت اجرايي را انتخاب نمايد و استفاده از هرگونه ماشين‌آلات عمراني بصورت غيرمتعارف ممنوع است.

ماده۲۱ـ كارفرما مكلف است نسبت به تهيه دستورالعمل كار با ماشين‌آلات عمراني اقدام نموده و آن را در اختـيار عامل انجام كار قرار دهد، عامل انجام كار نيز موظف به رعايت و اجراي آن مي‌باشد .

ماده۲۲ـ كارفرما مكلف است براي انجام عمليات عمراني فقط از ماشين‌آلات عمراني كه داراي معاينه فني معتبر مي‌باشند، استفاده نمايد .

ماده۲۳ـ كارفرما مكلف است از ورود افراد غير مجاز در حريم عمليات ماشين‌آلات عمراني در حين انجام عمليات اجرايي اكيداً خود داري نمايد.

ماده۲۴ـ راننده يا عامل انجام كار با ماشين‌آلات عمراني موظف است ضمن رعايت قوانين و مقررات موجود از مسيرهاي مشخص شده در كارگاه تردد نمايد.

ماده۲۵ـ عامل انجام كار و راننده بايد در هنگام كار و رانندگي از انجام اعمالي نظير خوردن، آشاميدن، استعمال دخانيات، صحبت با تلفن همراه و نظاير آن و استفاده از داروهاي خواب‌آور و ساير اعمالي كه سبب كاهش هوشياري و تمركز وي مي‌گردد خودداري نمايد.

ماده۲۶ـ كارفرما مكلف است نسبت به توقف عمليات اجرايي در شرايط جوي نامساعد نظير طوفان، مه گرفتگي، گرد و غبار شديد و نظاير آن (به استثناي ماشين‌آلاتي كه براي شرايط اضطراري و عملياتي مذكور تجهيز شده‌اند) اقدام نمايد.

ماده۲۷ـ نگهـداري مواد قابل اشتعال يا انفجار در داخل كابين راننده اكيداً ممنوع است.

ماده۲۸ـ حمل و جابه‌جايي مواد قابل اشتعال و انفجار تنها با استفاده از ماشين‌آلاتي كه براي اين منظور طراحي و ساخته شده‌اند مجاز است.

ماده۲۹ـ ماشين‌آلات عمراني كه بخش‌هايي از آن فاقد ديد كافي مي­باشند بايد به وسايل آشكارساز مناسب تجهيز گردند.

ماده۳۰ـ كارفرما مكلف است در موارد زير نسبت به استفاده از فرد علامت‌دهنده اقدام نمايد:

الف ـ هنگام ورود ماشين به حريم دكل‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو با رعايت مقررات حريم خطوط انتقال نيرو و توزيع برق.

ب ـ درمحيط هايي كه اطراف ماشين به نحو مناسبي قابل رويت نباشد.

ج ـ در محيط هاي خطرناك كه ريسك حادثه بالا مي‌باشد.

ماده۳۱ـ فرد علامت­دهنده به راننده يا عامل انجام كار با ماشين‌آلات عمراني بايد با دستورالعمل­ها و نشانه­هاي علامت‌دهي بطور كامل آشنا بوده و نسبت به هدايت ماشين مذكور بطور صحيح در مواقع ضروري اقدام نمايد.

ماده۳۲ـ در صورت برخورد ماشين به خطوط هوايي انتقال برق تا زمان جداشدن جريان برق از ماشين، عامل انجام كار بايد در ماشين بماند.

ماده۳۳ـ اگر ماشين به سبب برخورد با خطوط انتقال برق در معرض آتش‌سوزي باشد عامل انجام كار بايد براي خروج از ماشين موارد زير را رعايت نمايد:

الف ـ بايد از روي ماشين بپرد تا بدون اتصال به ماشين به زمين برسد.

ب ـ از تماس با ماشين پس از خروج خودداري نمايد .

ج ـ براي فاصله گرفتن از ماشين و عدم ايجاد ولتاژ گام بايد با پاهاي به هم چسبيده حركت نمايد.

ماده۳۴ـ راننده يا عامل انجام كار موظف است در هنگام كار نسبت به رعايت موارد زير اقدام نمايد :

الف ـ رعايت سرعت مطمئنه در حمل و جابجايي و توده مواد، خاك به بالاي پرتگاه و يا انتهاي سراشيبي با ماشين

ب ـ رعايت توزيع يكنواخت بار بر روي سطح تيغه و جام

ج ـ جمع آوري و قرار دادن ادوات كاري ماشين در تراز ۳۰ سانتيمتري از سطح زمين در سراشيبي

دـ حركت در سراشيبي و سربالايي فقط با دنده سنگين مجاز است.

ه ـ رعايت فاصله ايمن از وسيله نقليه جلويي

وـ تخليه و بارگيري روي سطوح مقاوم، مستحكم و ايمن با مجوز كارفرما

زـ رعايت فاصله ايمن از لبه پرتگاه، محل تجمع كارگران، تاسيسات و ساختمان ها

ح ـ محدوده عملياتي توصيه شده توسط سازندگان ماشين

ط ـ ماشين‌آلات عمراني داراي بوم، در حين حركت بايد بوم آنها در راستاي محور طولي ماشين مستقر گردد.

ماده۳۵ـ دور زدن ماشين‌آلات عمراني روي سطح شيبدار تنها با توجه به محدوده عملياتي ماشين، براساس توصيه كارخانه سازنده مجاز مي‌باشد.

ماده۳۶ـ استـفاده از ادوات ماشين براي كاهـش سرعت و افزايش اصطكاك در سراشيبي ممنوع است .

ماده۳۷ـ بكسل كردن ماشين روي سطوح با شيب تند ممنوع است.

ماده۳۸ـ بكسل كردن ماشين‌آلات عمراني فقط با استفاده از بكسل ثابت مجاز است.

ماده۳۹ـ در صورت بكارگيري ماشين‌آلات عمراني با چرخ لاستيكي بر روي اجسام تيز و برنده بايد از زنجير حفاظتي مناسب استفاده گردد.

ماده۴۰ـ عامل انجام كار يا راننده موظف است هنگام توقف ماشين و قبل از ترك آن، نسبت به رعايت موارد زير اقدام نمايد:

الف ـ ماشين را روي زمين مستحكم و مسطح متوقف نمايد.

ب ـ از توقف كامل ماشين اطمينان حاصل نموده و سوئيچ را در وضعيت خاموش قرار داده و آن را بردارد.

ج ـ ادوات ماشين را بر روي زمين قرار دهد.

دـ از توقف ماشين بر روي سطوح شيبدار خودداري نموده و در شرايط اضطراري نسبت به استفاده و نصب گوه مقاوم و ايمن در زير چرخ لاستيكي و زنجيري اقدام نمايد.

ه ـ براي توقف ماشين‌آلات عمراني از تخته سنگ يا گوه محكم و مقاوم در زير چرخ و زنجير استفاده نمايد.

وـ نصب حصار، علامت، پرچم و روشنايي كافي به منظور پارك ماشين در مسير عمومي الزامي است.

زـ جمع‌آوري ادوات كاري بداخل و قرارگيري آن‌ها در ارتفاع ۴۰ الي ۵۰ سانتيمتري از سطح زمين در هنگام حركت ماشين انجام گيرد.

ماده۴۱ـ موانع گوه‌اي كه براي جلوگيري حركت وسيله‌ي نقليه‌ي چرخ لاستيكي زير چرخها قرار مي‌گيرند، بايد قادر به نگهداري چرخ‌هايي باشد كه سنگين‌ترين بار را تحمل مي‌كنند.

ماده۴۲ـ ماشين چرخ لاستيكي كه بطور مرتب در شيبي بيش‌تر از ۵ درصد كار مي‌كند، اگر وزن بدون بار آن كم تر از ۴ تن باشد، بايد حداقل به يك مانع گوه‌اي و در صورتي كه وزن بدون بار آن ۴ تن و يا بيشتر باشد، بايد به دو عدد مانع گوه‌اي براي توقف، مجهز شود.

ماده۴۳ـ كار با ماشين‌آلات عمراني در حالت خلاص در سراشيبي ممنوع مي‌باشد.

ماده۴۴ـ ورود افراد متفرقه به كابين راننده به غير از تعميركار، فرد ذيصلاح و مسئول فني كارگاه در حين عمليات اجرايي ممنوع است.

ماده۴۵ـ سوار شدن كارگران بر روي ماشين‌آلات عمراني و ساير اجزاء آن نظير تيغه‌ها، جام و مانند آنها ممنوع است.

ماده۴۶ـ انجام عمليات اجرايي در شب و در محيط‌هاي تاريك در صورت تامين روشنايي كافي و مناسب مجاز مي‌باشد.

ماده۴۷ـ جابجايي جام ماشين‌آلات عمراني از روي تاسيسات و كارگران ممنوع است.

تبصره: چنانچه امكان حذف حركت جام ماشين از روي تاسيسات و كارگران وجود نداشته باشد بايد تمهيدات ايمني و اقدامات احتياطي لازم بعمل آمده باشد.

ماده۴۸ـ ماشين‌آلات عمراني با موتور الكتريكي بايد به سيستم اتصال به زمين مناسب مجهز باشند .

ماده۴۹ـ قطع و وصل جريان برق از منبع تغذيه در ماشين‌آلات عمراني با موتور الكتريكي بايد توسط فرد ذيصلاح انجام پذيرد.

ماده۵۰ ـ فاصله كابين از جبهه كاري بايد حداقل ۱ متر باشد.

ماده۵۱ ـ سوار و پياده شدن كارگران به ماشين‌آلات عمراني يا از آن در حين حركت و عمليات اجرايي اكيداً ممنوع است.

ماده۵۲ ـ كارفرما مكلف است در هنگام كار با مواد قابل اشتعال به تعداد كافي وسايل اطفاء حريق مناسب و متناسب با نوع كار در سايت يا محيط كار آماده نگهدارد.

ماده۵۳ ـ مسير تردد فرد روي ماشين‌آلات سنگين عمراني كه داراي ارتفاع بوده و خطر سقوط افراد در هنـگام راه رفتن در آن زياد مي‌باشد بايد به نرده‌هاي حفاظتي به ارتفاع حداقل ۸۵ و حداكثر ۱۰۰سانتيمتر مجهز باشد .

ماده۵۴ ـ سازندگان و بهره‌برداران از ماشين‌هاي عمراني موظف مي‌باشند تا قسمتهاي گردنده، برنده، له‌كننده، سوزاننده و ساير قسمتهاي خطرناك ماشين‌آلات عمراني را مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره ۹۹۷۶ ايمن نمايند.

ماده۵۵ ـ قسمتهاي خطرناك ماشين بايد توسط حفاظ درهم‌قفل‌شونده محافظت‌شده و تا زمانيكه حفاظ بسته و قفل نشده است ماشين شروع به كار نكند.

ماده۵۶ ـ تجهيزات، ماشين‌آلات عمراني و وسايل اعم از مكانيكي و برقي بايد:

الف ـ مطابق با استانداردهاي بين‌المللي، ملي و منطبق با اصول و قواعد ارگونومي ساخته شده باشند.

ب ـ به موقع و مطابق با دستورالعمل شركت سازنده تعمير دوره‌اي شوند.

ج ـ حفاظ‌ها، ورق‌ها، ساير تجهيزات و ابزارآلات بايد مطابق با دستورالعمل سازنده تعمير شوند.

دـ به يك كاهنده صداي منبع و كنترل‌كننده صدا مجهز شده باشند.

ماده۵۷ ـ ابزارهاي تيز با لبه برنده بايد در جعبه، غلاف و يا ورق‌هاي محافظ نگهداري و حمل شوند.

ماده۵۸ ـ استفاده از ابزارهاي مولد جرقه در محيط‌هاي قابل اشتعال و انفجار ممنوع است.

ماده۵۹ ـ قبل از شروع به كار ماشين‌آلات عمراني، عامل انجام كار موظف است نسبت به بررسي و كنترل موارد زير اقدام نمايد:

الف ـ بازديد اطراف و زير ماشين

ب ـ كنترل چراغ‌ها، پلكان‌ها، دستگيره‌ها، اهرم ها، ترمزها

ج ـ بررسي ميزان فشار باد و وضعيت لاستيك

دـ كنترل ميزان فشار هيدروليك و پنوماتيك مخزن

ه ـ ساير مواردي كه در دستورالعمل شركت سازنده ذكر شده است.

ماده۶۰ ـ براي كار با ماشين‌آلات عمراني در شرايط جوي نامساعد، رعايت شرايط زير الزامي است :

الف ـ سرعت بايد متناسب با فاصله ديد، ترافيك و شرايط جاده باشد.

ب ـ براي ديدن و ديده شدن بايد برف و يخ از ماشين (بدنه، سقف، شيشه‌ها) توسط عامل انجام كار پاكسازي شود

ج ـ در زمان كار بر روي مسيرهاي پوشيده از برف و يخ كه احتمال لغزش ماشين وجود دارد چرخ‌ها بايد به لاستيك‌هاي يخ‌شكن يا به زنجيرهاي مناسب طبق دستورالعمل شركت سازنده تجهيز شوند.

دـ از تميز بودن لوله اگزوز از برف اطمينان حاصل شود.

ماده۶۱ ـ ماشين‌آلات عمراني نبايد در محل‌هايي كه خطر انفجار يا فروروي، ريزش و رانش وجود دارد نگهداري يا به كار گرفته شوند.

ماده۶۲ ـ هنگام سوخت‌گيري ماشين‌آلات عمراني عامل انجام كار موظف است:

الف ـ موتور را خاموش نمايد.

ب ـ از سوخت گيري در محل هاي بدون تهويه مناسب خودداري نمايد.

ج ـ از وسايل توليد جرقه و مصرف دخانيات در زمان سوخت‌گيري خودداري نمايد.

دـ تلفن همراه خود را خاموش نمايد .

ماده۶۳ ـ قبل از روشن كردن ماشين در مكان‌هاي سرپوشيده بايد اطمينان حاصل شود كه سيستم تهويه كارايي لازم را دارد. براي خروج دود از اين مكان‌ها، لوله اگزوز را بايد به بيرون از محوطه ارتباط داد.

ماده۶۴ ـ در شرايط زير تلفن همراه بايد خاموش گردد:

الف ـ در زمان سوختگيري

ب ـ در محل‌هايي كه عمليات انفجاري انجام مي‌شود.

ج ـ در محل‌هايي كه خاموش بودن تلفن همراه طبق تابلوها يا دستورالعمل‌ها و ديگر قوانين الزامي شده باشد.

ماده۶۵ ـ ماشين ها نبايد در كنار گودبرداري و كانال ها توقف يا حركت كنند مگراينكه مهارهاي گودبرداري يا كانال نصب شده و سربار ماشين‌آلات در طراحي آن‌ها لحاظ شده باشد.

ماده۶۶ ـ ايجاد موانع مستحكم در اطراف پرتگاه ها براي جلوگيري از ورود چرخ‌هاي ماشين‌آلات به منطقه خطر الزامي است.

ماده۶۷ ـ گذاشتن بار يا اشياء در جلو يا عقب ماشين اعم از داخل يا خارج كابين به گونه اي كه مانع ديد راننده گردد ممنوع است.

ماده۶۸ ـ هنگام حركت با ماشين‌آلات عمراني انجام اعمال زير ممنوع است:

الف ـ مسابقه دادن با ماشين‌آلات

ب ـ انجام كارهاي نمايشي با ماشين‌آلات

ج ـ هر نوع عمل دور از احتياط، توقف و دور زدن سريع و ناگهاني

ماده۶۹ ـ محل‌هاي بارگيري يا باربري مرتفع، بايد به تابلوي علائم اخطاري و هشداردهنده مناسب در نزديك به محل اجراي عمليات مجهز شود.

ماده۷۰ـ در صورت توقف ماشين‌آلات در غير از پاركينگ‌ها، ماشين بايد با استفاده از علايم هشداردهنده و آگاه‌كننده مانند شبرنگ، چراغ، شعله‌ي آتش و يا هر وسيله‌ي هشداردهنده‌ي ديگري كه براي محيط مورد نظر مناسب و ايمن باشد مشخص شود.

ماده۷۱ـ توقف در داخل قوس‌هاي فاقد ديد كافي ممنوع است و در صورت اجبار بايد علايم هشداردهنده‌اي را كه مبني بر احتياط وسايل عبوري است در فاصله‌ي مناسب، قبل از وسيله‌ي متوقف شده، قرار داد.

ماده۷۲ـ تابلـو و صفحاتي كه داراي اطـلاعات نحوه راه‌اندازي و كار با ماشين مي‌باشند بايد در داخل كابين نصب و موجود بوده و نبايد حذف، تغيير داده شده و يا مخدوش شوند.

ماده۷۳ـ عبور از روي كابلهاي برقي كه در سطح زمين قرار دارند، مجاز نيست مگر آن كه در برابر له شدن و پارگي محافظت شده باشند.

ماده۷۴ـ خاكريز اطمينان ( Berm )، بلوكهاي ضربه‌گير، قلابهاي ايمني، يا وسايل سدكننده مشابه ديگر را بايد در مكانهاي خطرناك كه خطر سقوط و واژگوني ماشين‌آلات وجود دارد، ايجاد يا نصب كرد.

ماده۷۵ـ در كليه محل‌هاي كاري به خصوص در مكان‌هاي انتقال مواد و جاده‌هاي ترابري كه امكان كاهش ديد در اثر گرد و خاك وجود دارد، بايد گرد و خاك را با روشي مناسب كنترل كرد.

ماده۷۶ـ به كارگيري ماشين‌آلات عمراني در مناطق داراي تاسيسات الكتريكي و خطوط لوله نفت وگاز و نظاير آن فقط با كسب مجوز از مراكز ذيصلاح و با رعايت اصول ايمني مجاز است.

ماده۷۷ـ استقرار جك ماشين‌آلات بر روي تاسيسات از قبيل لوله‌هاي نفت، گاز و خطوط برق ممنوع است.

ماده۷۸ـ تمامي كارگران موظف مي­باشند هنگام عمليات اجرايي در طول شبانه‌روز در محوطه كارگاه و سطح جاده، از پوشش و لباس مناسب كه مطابق با استاندارد ۱۹۹۴ـ۴۷۱ BS(EN) بوده و براي رانندگان قابل رويت است استفاده نمايند.

ماده۷۹ـ مشخصات فني لباس كارگران در محوطه كارگاه بايد مطابق با موارد زير باشد:

الف ـ رنگ لباس زرد يا نارنجي فلورسنت باشد.

ب ـ عرض نوارهاي منعكس‌كننده در لباس بايد حداقل ۵ سانتيمتر باشد.

ج ـ نوارها بايد حتي‌الامكان از شبرنگ زرد يا نقره‌اي رنگ انتخاب گردند.

د ـ عرض نوارهاي شبرنگ روي پوشش (كاورها) نبايد كمتر از ۳ سانتيمتر باشد.

ماده۸۰ ـ كارفرما مكلف است در كارگاه‌هايي كه از وسايل نقليه، ماشين‌آلات عمراني، ماشين حمل مواد يا مصالح و تجهيزات حمل استفاده مي‌كند نسبت به ايجاد راه دسترسي ايمن و مناسب و كنترل و نظارت بر ترافيك بصورت ايمن براي تامين ايمني بهره برداران اقدام نمايد.

ماده۸۱ ـ مشخصات فني علايم و نشانه‌ها و حفاظ­هاي ايمني بايد مطابق موارد زير باشد:

الف ـ از جنس مقاوم و مناسب تهيه شده باشد.

ب ـ ابعاد و اندازه آن بايد به اندازه كافي و مطابق ديد در روز از روشنايي و انعكاس مناسبي برخوردار باشد.

ج ـ ابعاد و اندازه علايم و نشانه­‌ها بايد مطابق با استانداردهاي معتبر بين‌المللي و ملي باشد.

دـ حفاظ‌هاي ترافيكي بايد از نوار شبرنگ استاندارد و مناسب برخوردار باشند.

ه ـ حداقل و حداكثر ارتفاع حفاظ هاي ترافيكي براي عابرين پياده بايد ۱۱۵و ۱۵۰ سانتيمتر در نظر گرفته شود.

وـ حداقل پهناي نوار شبرنگ روي حفاظها بايد ۱۵ سانتيمتر در نظر گرفته شود.

زـ حداقل ارتفاع نصب اولين نوار شبرنگ از سطح زمين روي حفاظ ترافيكي براي عابرين ۳۰ سانتيمتر در نظر گرفته شود.

ماده۸۲ ـ كاركنان شاغل در كارگاه موظف مي‌باشند تمامي حوادث و شبه حوادث بوقوع پيوسته را در اسرع وقت به سرپرست كارگاه يا مسئول ايمني گزارش داده و مسئولين مربوطه بايد نسبت به ثبت دقيق شرح حادثه در دفتر حادثه اقدام و كارفرما مكلف است گزارش مربوطه را به ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حسب مورد تامين اجتماعي محل ارسال نمايند.

فصل سوم ـ مقررات اختصاصي

ماده۸۳ ـ راننده يا عامل انجام كار با ماشين حمل بار و جابجايي مصالح ( دامپر) و تريلر قبل از حركت موظف به رعايت موارد زير مي‌باشد:

الف ـ بارگيري بيش از ارتفاع ديواره‌هاي محفظه دپوي بار ممنوع است.

ب ـ بارهايي كه احتمال ريزش، لغزش و يا سر خوردن آنها وجود دارد بايد بطور اطمينان‌بخشي مهار و سپس حمل گردند.

ج ـ چيدمان بارهاي لوله­اي شكل روي تريلر، بايد به گونه­اي باشد كه از لغزش نابه‌هنگام آنها جلوگيري بعمل آيد.

دـ نحوه بارگيري بارها در محفظه مربوطه بايد به نحوي باشد كه باعث نامتعادل ساختن وسيله نقليه در هنگام حركت نگردد.

ه ـ حمل و جابجايي بارهايي كه داراي طول زياد و يا نوسان مي‌باشند بايد با رعايت كليه مسايل ايمني و قوانين مربوطه صورت پذيرد.

ماده۸۴ ـ هنگام بارگيري توده­هاي خاك، نخاله ­هاي ساختماني، آجر، ماسه، شن و مانند آن توسط ماشين­آلات عمراني مربوطه حداقل فاصله كاميونت، دامپر، كمپرسي از بيل مكانيكي و لودر بايد ۶۰ سانتيمتر باشد.

ماده۸۵ ـ بار بايد از ارتفاع مناسبي به داخل كاميون تخليه شود. رها كردن بار از ارتفاع زياد به داخل محفظه كاميون ممنوع است.

ماده۸۶ ـ قبل از شروع بارگيري بايد اطمينان حاصل شود كه پايداري بيل مكانيكي در زمان بارگيري و مانور، حفظ مي‌شود.

ماده۸۷ ـ براي حفظ تعادل بيشتر دستگاه، در زمان حركت لودر با جام بار شده، بايد جام نزديك زمين نگه داشته شود.

ماده۸۸ ـ مكان بارگيري بايد حتي‌المقدور در سطوح نسبتاً افقي انتخاب و از بارگيري درسطوح شيب‌دار با باركننده‌هاي متداول خودداري شود.

ماده۸۹ ـ در صورتي كه خاك، نخاله‌ها يا ساير مصالح ناشي از عمليات حفاري و نظاير آن كه در بارگيري مستعد ريزش و آوار مي‌باشند، بايد ماشين باركننده و يا حمل بار در وضعيت مناسب و ايمن نسبت به محل ريزش قرار گيرد.

ماده۹۰ـ بارگيري در جبهه كار مستعد ريزش تنها پس از ايمن‌سازي و حصول اطمينان از عدم ريزش جبهه ي كار مجازاست.

ماده۹۱ـ در جبهه كارهاي مستعد ريزش بايد يك نفر ناظر بر عمليات كار در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم، كاربران را از وضع به وجود آمده با به كارگيري علايم مشخصي مطلع سازد.

ماده۹۲ـ حركت ماشين‌آلات عمراني حمل مواد و مصالح در حالي كه محفظه آن در وضعيت تخليه قرار دارد ممنوع است.

ماده۹۳ـ ماشين‌آلات عمراني حمل مواد و مصالح بايد در فاصله‌اي مطمئن و ايمن از محل تخليه بايستند و منتظر اجازه براي تخليه‌ي بار باشند.

ماده۹۴ـ ماشين‌آلات عمراني حمل مواد و مصالح بايد در سطوح صاف و مسطح براي تخليه قرار گيرند، تخليه در شرايطي كه اين ماشين‌آلات زاويه دار باشند، ممنوع است.

ماده۹۵ـ پس از تخليه‌ي بار از جام دستگاه و قبل از حركت آن، راننده بايد اطمينان حاصل نمايد كه محفظه از بار خالي است.

ماده۹۶ـ هنگام تخليه و قبل از فعال كردن جك تخليه، ماشين حمل مواد بايد در محل خود كاملاً متوقف شده باشد.

ماده۹۷ـ مكان‌هاي تخليه را بايد قبل از آغاز به كار از نظر پايداري، بازرسي چشمي نموده تا در صورت مشاهده‌ي شكاف و يا ترك‌هايي به موازات لبه‌ي خاكريز (ترك‌هاي كششي) از ورود ماشين‌آلات به آن مكان جلوگيري شود.

ماده۹۸ـ در مواردي كه شواهد نشان دهد مكان تخليه، تحمل وزن ماشين‌آلات باربري را ندارد، بايد بار را در فاصله امني از محدوده ي ناپايدار تخليه كرد.

ماده۹۹ـ به هنگام تخليه بار بايد فاصله مناسب از لبه‌ي خاكريزهاي سست رعايت شود.

ماده۱۰۰ـ زماني كه اهرم در تخليه بار محفظه كاميون حمل بار (دامپر) بصورت دستي فعال مي‌شود ابزار كنترلي براي اهرم در تخليه بايد طوري طراحي شود كه فعال نمودن عمل باز و بسته كردن آن بصورت ايمن در محلي خارج از تخليه مواد مانند داخل كابين و يا پشت آن در ابتداي محفظه صورت پذيرد.

ماده۱۰۱ـ در صورت استفاده از فرد علامت‌دهنده (راهبر) براي تخليه بار در محل، عامل انجام كار موظف است از فرد علامت‌دهنده استفاده نمايد و فرد مذكور بايد در فاصله‌ي ايمن از كاميوني كه در حال عقب رفتن به محل تخليه است، مستقر شده و در صورت لزوم از چراغهاي علامت‌دهنده مناسب استفاده كند و هنگام عدم دريافت علايم راهبر نسبت به توقف ماشين اقدام نمايد.

ماده۱۰۲ـ راههاي ارتباطي، رمپ‌ها و تجهيزات تخليه بايد به گونه‌اي طراحي و ساخته شوند كه قادر به تحمل نيروهايي كه در معرض آن قرار دارند، باشند.

ماده۱۰۳ـ مشخصات راه‌هاي ارتباطي و ابعاد تجهيزات تخليه مانند عرض، فواصل وسيله باربري تا ديواره‌ها و ارتفاع كف تا سقف، بايد به گونه‌اي باشد كه تجهيزات متحركي را كه براي عمليات تخليه به اين مكان وارد مي‌شوند، به نحو ايمن در خود جاي دهد.

ماده۱۰۴ـ عامل انجام كار با ماشين‌آلات حفاري عمراني نبايد در هنگام كار نسبت به حفاري در زير محل استقرار بيل مكانيكي خود اقدام نمايد.

ماده۱۰۵ـ دهانه­هاي ورودي يا خروجي ماشين­آلاتي مانند پمپ بتن، قيف­هاي تراك ميكسر، سيلوهاي انبار سيمان و نظاير آن كه احتمال سقوط يا ورود افراد يا اعضاي بدن كارگران به آنها وجود دارد بايد به نحوي حفاظ گذاري گردد كه امكان وقوع حادثه ميسر نباشد.

ماده۱۰۶ـ هنگام كار با ماشين اسكريپر(scraper ) رعايت موارد زير الزامي است:

الف ـ اسكريپر بايد توسط يك رشته كابل اطمينان به كشنده متصل شود.

ب ـ هنگام تعويض تيغه‌هاي اسكريپر، جام تيغه‌ها بايد بعنوان تكيه‌گاه قرار گيرد.

ماده۱۰۷ـ ماشين‌آلات قيرپاش بايد داراي مشخصات فني زير باشند:

الف ـ سطوح چوبي ماشين‌آلات قيرپاش بايد توسط ورقه‌هاي فلزي پوشيده شده باشند.

ب ـ مخزن ماشين‌آلات قير پاش بايد داراي حفاظ‌هاي مناسب و ايمن باشد.

ج ـ محل پاشنده قير در ماشين‌آلات آسفالت­كاري بايد توسط حفاظ مقاوم در برابر آتش محافظت شوند.

ماده۱۰۸ـ به منظور پيشگيري از آتش سوزي ناشي از كف ايجاد شده در قير موجود در قير پاش بايد نسبت به رعايت موارد زير اقدام گردد:

الف ـ ديگ مجهز به ابزاري براي ممانعت از رسيدن كف به مشعل باشد.

ب ـ از مواد غير كف زا استفاده شود.

ماده۱۰۹ـ استفاده از شعله براي مشاهده و مشخص كردن سطح قير و آسفالت در داخل مخزن ممنوع بوده و عامل انجام كار موظف است از وسايل مناسب براي اين كار استفاده نمايد.

ماده۱۱۰ـ اسپري‌هاي پاششي در ماشين‌هاي قيرپاش بايد با يك ورق مقاوم در برابر آتش كه داراي دريچه‌اي براي مشاهده مي‌باشد مجهز گردند.

ماده۱۱۱ـ كارگران نبايد پيش از تخليه كامل فشار درون مخزن تانكر قيرپاش نسبت به باز نمودن دريچه­هاي بازديد اقدام نمايند.

ماده۱۱۲ـ ماشين‌آلات عمراني حمل مواد قيري، اسفالت و سوختي بايد مجهز به يك خاموش كننده محتوي فوم باشند.

ماده۱۱۳ـ كارفرما مكلف است هنگام اسفالت كاري بر روي مسيرهاي عمومي نسبت به اجراي سيستم كنترل ترافيكي مناسب اقدام نمايد.

ماده۱۱۴ـ كارفرما مكلف است ظروف محتوي مواد قير و نفتي را بعد از سرد شدن روي بالابر بارگذاري نموده و حمل نمايد.

ماده۱۱۵ـ استفاده از شعله گرم براي حرارت دادن رقيق‌كننده در عمليات اسفالت كاري و قيرپاشي ممنوع است.

ماده۱۱۶ـ باز و بسته نمودن در مخزن ماشين‌آلات عمراني حمل قير و اسفالت، بونكر سيمان و حمل مواد سوختي و نظاير آن هنگامي كه تحت فشار مي‌باشد ممنوع است.

ماده۱۱۷ـ استفاده از ماشين‌آلات عمراني حمل مواد قابل اشتعال و انفجار، در مواقعي كه عامل انجام كار را در محدوده خطر قرار مي‌دهد فقط با استفاده از كنداكتورهاي موثر الكتريكي و عايق‌هاي الكتريكي مناسب مجاز مي‌باشد.

ماده۱۱۸ـ عامل انجام كار با ماشين­آلات عمراني داراي تيغه نبايد به جز در شرايط اضطراري از تيغه دستگاه براي توقف ماشين استفاده نمايد.

ماده۱۱۹ـ انواع لايروب‌ها و ماشين‌آلات حفاري ثابت نبايد روي ديوارهاي با ارتفاع بيش از يك متر حفاري استفاده شوند مگر اينكه ماشين‌آلات مذكور حداقل به يك نقطه محكم و ايمن مهار شده باشد.

ماده۱۲۰ـ كارفرما مكلف است قبل از غلطك‌زني سطح جاده، بررسي‌ها و اقدامات كنترلي مناسب و لازم را براي تامين ايمني نظير ظرفيت مجاز، ايمني عمومي، ايمني لبه ترانشه ها و شيب‌ها به عمل آورد.

ماده۱۲۱ـ هنگامي كه غلطك كار نمي‌كند:

الف ـ بايد ترمز گرفته شود.

ب ـ چنانچه غلطك در شيب قرار گرفته است بايد در دنده مخالف نيروي ثقل زمين قرار گيرد.

ج ـ سوئيچ يا كليد در وضعيت خاموش باشد.

دـ چرخ ها بايد توسط موانع محكم و مقاوم مسدود شوند.

ماده۱۲۲ـ حركت غلطك دستي يا غلطك‌هايي كه عامل انجام كار در حالت پياده در كنار غلطك قرار مي‌گيرد بايد از نوعي باشد كه حركت غلطك را در هر جهت كنترل نمايد.

ماده۱۲۳ـ براي خاموش كردن عملكرد ارتعاشي استوانه در غلطك‌هاي كششي، عامل انجام كار بايد به راحتي قادر به انجام قطع عملكرد از طريق ايستگاه كنترلي نصب شده در ماشين باشد.

ماده۱۲۴ـ حدود تماس شغلي در خصوص ارتعاشات بايد در زمان استفاده از ماشين‌آلاتي نظير غلتك‌هاي ارتعاشي (ويبره)، بولدوزر و چكش‌هاي حفاري براساس مقررات جاري اعمال گردد .

تبصره۱: در صورت افزون بودن ميزان ارتعاش ماشين‌آلات از حدود تماس شغلي، بايد ماشين‌آلات به ميراكننده‌ها و عايق‌هاي ارتعاش مجهز شوند.

تبصره۲: براي پيشگيري از بروز عارضه بيماري‌هاي شغلي ناشي از ارتعاشات دستگاه‌ها و ماشين‌آلات عمراني، معاينات پزشكي ساليانه و دوره‌اي بايد در مورد كاركنان در معرض ارتعاشات انجام گيرد.

ماده۱۲۵ـ ماشين‌آلات حفاري نظير دريل واگن‌هاي با سيستم هواي فشرده، بايد به سيستم كنترل گرد و غبار مجهز شده باشند.

ماده۱۲۶ـ استفاده از ماشين‌آلات كنترل از راه دور در محدوده تاسيسات برقي و مخابراتي ممنوع است.

ماده۱۲۷ـ راه‌اندازي و بهره‌برداري از ابزارآلات پنوماتيكي قابل حمل بايد:

الف ـ ريسك ناشي از صدمات شروع به كار ماشين را به حداقل برساند.

ب ـ در مواقعي كه فشار بهره‌برداري متغير مي‌باشد شير هوا بصورت اتوماتيك تنظيم گردد.

ماده۱۲۸ـ شيلنگ و اتصال شيلنگ هواي فشرده ابزار پنوماتيكي قابل حمل بايد:

الف ـ براي فشار كاري مجاز طراحي شده باشد.

ب ـ بصورت محكم و ايمن به خروجي لوله بسته شده باشد.

ماده۱۲۹ـ ابزارهاي پنوماتيكي (چكش و دريل‌هاي بادي) بايد به گيره ايمن و ابزار آزادساز براي جلوگيري از قلاب شدن ابزارها مجهز باشند.

ماده۱۳۰ـ براي عمليات كندن، هل دادن، دپوكردن و تسطيح خاك در زمين‌هاي ناپايدار، بايد از ماشين‌هاي داراي چرخ‌هاي زنجيري استفاده شود.

ماده۱۳۱ـ جك‌هاي هيدروليكي ماشين‌آلات عمراني كه براي ايجاد تعادل ماشين مورد استفاده قرار مي‌گيرند بايد به سامانه‌ي شيرهاي قفل‌دار تجهيز گرديده تا در صورت بروز اختلال در عملكرد آن، مانع از برهم خوردن تعادل ماشين گردد.

ماده۱۳۲ـ ماشين‌آلات عمراني كه عامل انجام كار بصورت پياده با آن اقدام به انجام كار مي‌كند، بايد به سامانه‌اي مجهز باشند كه در صورت رها كردن فرمان يا اهرم هدايت، متوقف گردند.

ماده۱۳۳ـ كارفرما مكلف است در هنگام كار با ماشين­آلات تكميل و نهايي‌كننده در مسيرهاي قابل تردد، براي كنترل ترافيك از يك تيم مجهز به پوشش‌هايي با قابليت انعكاس نور، استفاده نمايد.

ماده۱۳۴ـ وسايلي كه براي محكم نگاه داشتن وينچ به بدنه ماشين بكار مي‌روند بايد طوري طراحي شده باشند كه قادر به تحمل نيرويي معادل دو برابر حداكثر كشش را داشته و همچنين نيروي وارده ناشي از سيم بكسل رابدون ايجاد تغيير شكل دائمي تحمل نمايد.

ماده۱۳۵ـ ماشين‌آلات عمراني مجهز به وينچ عقب سوار بايد به صفحات محافظ در ابعاد و اندازه كافي با حداقل ضخامت ۶ ميلي متر و ابعاد ۴۵×۴۵ ميلي متر بين كاربر و وينچ مجهز باشند.

ماده۱۳۶ـ به استناد مواد ۹۱ و ۹۵ قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت رعايت مقررات اين آيين‌نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه بدليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران خسارات وارده مي‌باشد.

اين آيين‌نامه مشتمل بر۳ فصل و ۱۳۶ ماده و ۴ تبصره به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۹۱شوراي عالي حفاظت فني مورد تدوين قرار گرفته و در تاريخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است.

عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi