لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۶۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اختبار كارآموزان ورودي سال ۱۳۸۹
-------------------------------------------------------------  * اختبار كارآموزان ورودي سال ۱۳۸۹

با احترام ، بدينوسيله مصوبه مورخ ۹/۹/۹۱ كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري گيلان به شما اعلام و ابلاغ مي شود


الف : اختبار كتبي :
۱-چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ از ساعت ۹ صبح الي ۴۵/۱۰ حقوق مدني ، ۱۵/۱۱ الي ۴۵/۱۲ آئين دادرسي مدني و قانون وكالت
۲-پنج شنبه مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ از ساعت ۹ صبح الي ۴۵/۱۰ حقوق تجارت ، ۱۵/۱۱ الي ۴۵/۱۲ قانون ثبت و امور حسبي
۳-جمعه مورخ ۱۳/۱۱/۹۱ از ساعت ۹ صبح الي ۴۵/۱۰ آيين دادرسي كيفري ، ۱۵/۱۱ الي ۴۵/۱۲ حقوق جزا

ب : اختبار شفاهي :
۱-چهارشنبه مورخ ۲/۱۲/۹۱ از ساعت ۹ صبح الي ۵ بعدازظهر : حقوق مدني ، آيين دادرسي مدني و قانون وكالت ، حقوق تجارت
۲-پنج شنبه مورخ ۳/۱۲/۹۱ از ساعت ۹ صبح الي ۵ بعدازظهر : حقوق جزا ، آيين دادرسي كيفري و حقوق ثبت و امور حسبي
ج :
كارآموزي مي تواند در اختبار شركت كند كه اولاً : تا پايان آذرماه ۱۳۹۱ تكاليف كارآموزي خود را به كانون تسليم نموده باشد ثانياً : كميسيون كارآموزي گزارشات و مقاله تحقيقي كارآموز را تاييد كرده باشد ثالثاً : طبق دستورالعمل كارآموزي در جلسات سخنراني شركت كرده باشد و بيش از يك پنجم جلسات غيبت نداشته باشد رابعاً : وكيل سرپرست حسن اخلاق و رفتار و كردار كارآموز را تاييد كرده باشد .


بهمن حيدري نژاد
رئيس كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري گيلان

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi