لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۲۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * بيانيه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي كرمانشاه به مناسبت روز جهاني حقوق بشر
  * اساسنامه مركز داوري كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه
  * برنامه اختبار نيمه دوم سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
  * رونمايي از وب سايت جديد كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام به مناسبت هفته وكيل
-------------------------------------------------------------  * بيانيه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي كرمانشاه به مناسبت روز جهاني حقوق بشر

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي د ادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام به مناسبت روز جهاني حقوق بشر بيانيه اي را صادر كرد. در اين بياينه آمده است: ضمن تسليت ايام سوگواري اباعبداله الحسين (ع) و اعلام انزجار از ترور مذبوحانه دكتر شهرياري يادآور مي گردد در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷) سرانجام تلاش و پيكار خستگي ناپذير كثيري از انديشمندان و متفكران شريف و انسانهاي آزاده و بشر دوست منجر به تصويب اعلاميه اي جهاني حقوق بشر گرديد، اعلاميه اي كه حفظ حقوق اساسي بشر و پاسداري از كرامت و حيثيت انسان را وارد مرحله تازه در دنياي مدرن نمود.بدين وسيله انسان خسته از جنگ و خونريزي، استبداد و ديكتاتوري، ظلم و ستم، چراغي افروخته فرا راه آينده روشن خود ديد چراغي كه هم در برافروختن آن و هم در روشن نگاه داشتنش، تاكنون بشريت هزينه هاي بسياري پرداخته است، جدال در عرصه حقوق بشر، هميشه جدال ما بين قدرتمندان و زورگويان سرتا پا مسلح با انديشمندان و مصلحاني بوده است كه مسلح به تفكر انساني و پيام آزادي و حريت بشر بوده اند. عليرغم اين جدال نابرابر، مشيت و قدرت الهي پشتيبان و ياور مناديان كرامت انسان بوده و هر روز اين چراغ را افروخته تر و اين راه را روشن تر نموده است. كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام ضمن گراميداشت روز جهاني حقوق بشر و ابراز ارادت خالصانه و خاضعانه نسبت به پيشگامان، بزرگان و تلاشگران تاريخ حقوق بشر، اعلام مي نمايد با عشق و افتخار گام در اين راه پر مخاطره نهاده تا فراخور توان و استعدادش در گسترش اين انديشه عالي انساني سهيم باشد كه بدون ترديد در كشور ما با عنايت به نقيصه هاي فراواني كه در اين زمينه وجود دارد و پلشتيهاي گونه گوني كه اين چراغ را فرا گرفته جولانگاه فراختر و مخاطرات به همان نسبت بيشتر خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * اساسنامه مركز داوري كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

فراخوان نظرات همكاران گرامي
                                       
احتراماَ به استحضار همكاران محترم مي رساند چون درنظر است، مركز داوري در كانون تاسيس و راه اندازي شود متن اساسنامه تهيه شده جهت اطلاع و اعلام نظر درج مي گردد ضمناً جزئيات مربوط به آئين رسيدگي و ساير موارد در آئين كار مركز داوري لحاظ خواهد شد. بنابراين خواهشمند است نظرات خود را به طور مكتوب حداكثر تا تاريخ ۱۶/۱۰/۸۹ به مسوول روابط عمومي كانون (آقاي باقرآبادي) تحويل فرمائيد. اضافه مي نمايد پس از انقضاي مدت مذكور نظرات جمع بندي و جهت تصويب در هيات مديره مطرح خواهد شد.

اساسنامه مركز داوري كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در جهت اعتلاي حرفه وكالت، فيصله اختلافات و دعاوي پيچيده و تخصصي تعامل با دستگاه قضايي جهت كاستن از حجم ورودي پرونده ها، استفاده از همكاري وكلاي علاقه مند و متخصصين در تامين حقوق قانوني موكلين آنان، رسيدگي به اختلاف وكلا با موكلين آنان، گسترش اعتماد عمومي به حرفه وكالت با استفاده از پتانسيل خود در جهت مشاركت وكلا و كانون در حل و فصل و تنش زدايي بين اصحاب اختلاف و امكان ادامه روابط في مابين آنها بعلت مداخله كدخدا منشانه در جلسه مورخه ............... مواد اين اساسنامه را در جهت تشكيل مركز داوري كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام به شرح ذيل تصويب نمود
ماده ۱) مركز داوري كانون در شهرستان مركز استان كرمانشاه به شرح مواد ذيل تشكيل مي گردد. علي ايحال مركز داوري كانون كرمانشاه مي تواند جهت تسريع در روند رسيدگي به صورت سيار در شهرستان ايلام نسبت به اختلافات مربوط به آن استان تشكيل جلسه دهد. به علاوه مركز مي تواند در ساير شهرستانها شعبه داير نمايد.
ماده۲) وظيفه تعيين داور و يا هياتهاي داوري با رعايت موازين اين اساسنامه بر عهده مركز داوري كانون بوده كه مرجع رسيدگي اختلافات از طريق داوري با رعايت مقررات موضوعه و اين اساسنامه و آئين نامه اي خواهد بود كه متعاقباً به تصويب هيات مديره خواهد رسيد.
ماده ۳) نحوه ابلاغ اوراق دعوا و همچنين نظرات كارشناسي و تصميمات داوران با رعايت قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود و ممكن است طبق توافق طرفين و نظر داور جهت تسريع از طريق ايميل،پيام كوتاه، تلگراف، تلفن، پست سفارشي و ... با رعايت قانون مرقوم باشد.
ماده ۴) اركان مركز داوري كانون متشكل از:
الف) هيات امناي مركز
ب) داوران منتخب

ج) دبيرخانه و دبير مركز
مي باشدكه وظايف و اختيارات آنان در اين اساسنامه به شرح مود آتي پيش بيني شده است:
ماده ۵) هيات امناي مركز متشكل از ۵ نفر از وكلاي دادگستري مي باشد كه شرايط عضويت در هيات مديره كانون وكلا را داشته باشند و با راي مخفي اعضاي هيات مديره براي مدت ۲ سال به اين سمت منصوب خواهند شد. رئيس كانون همواره از اعضاء هيات بوده و به لحاظ سمت خود رياست جلسات هيات امنا را بر عهده خواهد داشت. جلسات هيات امناء با حضور سه نفر رسميت خواهد يافت.
تبصره ۱ ) به غير از رياست كانون ساير اعضاء هيات مديره تا زمان حفظ سمت، حق عضويت در هيات امناء را ندارند.
تبصره ۲) هيات امناء در مدت تصدي نمي توانند قبول سمت داوري در هيچ دعواي حقوقي را نموده و در موقع انتخاب داور چنانچه در دعواي مطروحه بعنوان وكيل يا مشاور بطور مستقيم يا غير مستقيم مداخله داشته باشند، نمي توانند در راي گيري شركت نمايند. در غير اينصورت پس از اثبات موضوع، راي مشاراليه فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده ۶) وظايف و اختيارات هيات امناي مركز به قرار ذيل است:
الف) انتخاب داور يا داوران در هر مورد اختلاف كه به موجب توافق اصحاب دعوي يا حسب ارجاع پرونده از دادگاه صلاحيتدار امر انتخاب داور به عهده كانون وكلاء، رئيس كانون وكلا و يا مركز داوري كانون قرار داده شده باشد.
ب) تعيين و اعلام فهرستهاي داوران مورد اعتماد كانون وكلاي دادگستري
تبصره۱) با توجه به صلاحيت علمي و عملي داوران منتخب عضو كانون وكلاي دادگستري جهت دعاوي مشروحه ذيل حتي الامكان فهرست عليحده اي تنظيم تا پس از تصويب هيات مديره كانون بعنوان داوران مورد اعتماد كانون معرفي و اعلام شوند.
۱) دعاوي بازرگاني بين المللي ۲) دعاوي بازرگاني داخلي ۳) اختلافات سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ۴) اختلافات و دعاوي ملكي و ثبتي ۵) دعاوي مالياتي و گمركي ۶) دعاوي مربوط به حمل و نقل ۷) دعاوي پيمانكاري و ساختماني ۸) دعاوي مربوط به امور بانكي، مالي و بيمه ۹) دعاوي و اختلافات صنفي و حرفه اي
تبصره۲) علاوه بر تخصص علمي و عملي، داوران مي بايستي عضو كانون و حداقل داراي پنج سال سابقه وكالت پايه يك يا قضاوت بوده و خوشنام و فاقد مجازات انتظامي درجه ..... به بالا باشند.
تبصره ۳) ساير دعاوي و اختلافات به غير از موارد مذكور در بند ب ماده ۶ مشروط به امكان رسيدگي با رعايت قوانين موضوعه پس

از پيشنهاد هيات امنا و تصويب هيات مديره (به صورت فوق العاده) امكان تهيه فهرست مجزا و يا داور مشخص جهت رسيدگي را خواهند يافت.
تبصره ۴) نحوه بررسي صلاحيت متقاضيان داوري :
هر وكيل واجد شرايط درخواست كتبي خود را پس از تكميل فرم مخصوص در مهلت زمان مقرر اعلامي به هيات امنا تحويل خواهد داد كه پس از بررسي هيات مذكور با راي مخفي اعضاء هيات، راي به پذيرش يا رد تقاضاي وي صادر مي گردد و جهت تصويب نهايي به هيات مديره كانون پيشنهاد خواهد شد. پس از تصويب نهايي فهرستهاي اعلامي از طرق مقتضي به مراجع قضايي و نهادها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي اطلاع رساني خواهد گرديد. كساني كه تقاضاي آنان از سوي هيات امناء رد مي گردد حق دارند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع اعتراض خود را به هيات مديره تسليم نمايند، تصميم هيات مديره در اين مورد قطعي است. (وكلا و حقوقدانان غير عضو كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه و نيز كارشناسان رسمي در صورت تصويب هيات امناء مي توانند تقاضاي ثبت در ليست هاي مركز را بدهند، موافقت نهايي با هيات مديره كانون مي باشد.)
تبصره ۵) تعداد داوران تخصصي مذكور در فهرستهاي مختلف حتي الامكان در بدو امر حداقل ۵ نفر خواهند بود كه با پيشنهاد هيات امنا و تصويب هيات مديره كانون قابل افزايش مي باشند.
تبصره ۶) انتخاب يك داور در بيش از سه رشته فهرست ممنوع است.
پ)..پيشنهاد تعيين دبير مركز و تعيين حقوق و اختيارات وي ( در مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده) براي تصويب هيات مديره
ت) رسيدگي به ادعاي جرح داور توسط هريك از اصحاب دعوي.
ث) اعلام تخلف از ناحيه هريك از داوران منتخب به هيات مديره كانون.
ج) تجديدنظر يا تعيين جانشين براي هريك از داوران عضو فهرست هاي تخصصي كه مستعفي، معلق، مجروح، سلب صلاحيت يا فوت شده باشند. هيات امناء مي تواند با پيشنهاد دبير مركز در موارد لزوم داور يا داوراني كه در پرونده هاي تحت رسيدگي تعلل و كوتاهي نمايند، پس از كسب نظر هيات مديره عزل و جانشين را تعيين نمايند. دبير مركز هم زمان با پيشنهاد به داور يا داوران مذكور موضوع را اطلاع خواهد داد. هيات مديره ظرف ده روز از تاريخ اعلام هيات امناء اتخاذ تصميم خواهد نمود، در غير اينصورت نظر هيات امناء قابل اجرا خواهد بود.

چ) نظارت بر حسن انجام وظيفه دبيرخانه مركز.
ح) تدوين و اصلاح آئين نامه رسيدگي مركز داوري و همچنين آئين نامه هاي داخلي براي پيشنهاد به هيات مديره كانون. در اين
خصوص هيات امناء مي تواند از همكاري و نظرات وكلاي عضو كانون استفاده نمايد.
خ) تعيين ميزان حق داوري در انواع دعاوي با تفكيك هزينه هاي اداري و حق داوري داوران منتخب ( و درصد سهم كانون) با تنظيم جداول مربوطه با رعايت مقررات مرتبط جهت تصويب هيات مديره. هيات امناء با در نظر گرفتن نوع اختلاف و وضعيت طرفين و ساير جهات مي تواند به صورت موردي حق داوري را تخفيف دهد.
س) پيشنهاد اصلاح اساسنامه مركز به هيات مديره كانون.
ماده ۷) دبيرخانه و دبير كل مركز:
دبيرخانه مركز مشتمل بر تعداد لازم كارشناس حقوقي (حتي الامكان از ميان وكلا و كارآموزان انتخاب خواهند شد) و كارمندان اداري زير نظر مستقيم دبير مركز انجام وظيفه خواهد كرد.
دبير مركز بدون حق راي در جلسات هيات امناء شركت نموده و سمت دبيري هيات مذكور را نيز به عهده خواهد داشت. دبيرخانه
مي تواند از خدمات كارآموزان وكالت نيز استفاده نمايد.
تبصره: عدم انجام وظيفه از ناحيه كارآموزان در دفترچه كارآموزي آنان درج خواهد شد.
ماده۸) وظايف و اختيارات دبير مركز به قرار زير است:
الف) سرپرستي و نظارت بر دبيرخانه مركز
ب) نظارت بر حسن اداره دعاوي ارجاع شده به مركز
پ) تهيه گزارش حقوقي از دعاوي ارجاعي به مركز
ت) مراقبت در پرداخت به موقع هزينه داوري و حق الزحمه داوران توسط متداعيين با رعايت ضوابط مصوب هيات امناء. وجوه مربوط به حساب كانون واريز و پرداخت هزينه هاي لازم و حق الزحمه و ... با امضاء دبير مركز و رئيس يا نائب رئيس كانون پرداخت مي گردد.
ث) رسيدگي مقدماتي به ادعاي جرح هريك از داوران به منظور تسليم گزارش به هيات امناء
ج) تعيين دستيار حقوقي داوران از بين كارآموزان وكالت يا وكلا در هر پرونده به منظور همكاري با داوران در زمينه اجراي مقررات

داوري مركز و ابلاغ اطلاعيه ها و دعوتنامه هاي داوران، فراهم كردن تسهيلات لازم براي داوران، نظارت بر اعطاي فرصت دفاع مناسب به اصحاب دعوي و نظارت بر صدور راي در مهلت هاي قانوني.
چ) فراهم كردن تسهيلات و ملزومات دفتري براي داوران منتخب.
ح) انجام ساير اموري كه با رعايت مقررات اين اساسنامه توسط هيات امناء به دبيرخانه مركز ارجاع خواهد شد.
د) امضاء مكاتبات و ارتباطات الكترونيكي در حدود اختيارات مركز.
ز) تامين موجبات گسترش امور ارجاعي به مركز داوري از طريق ارتباط مستقيم با موسسات بازرگاني، شركتهاي ساختماني، سرمايه گذاران داخلي و خارجي و برگزاري سمينارهاي فصلي و تشويق وكلا به درج شرط داوري مركز در قراردادهاي تنظيمي.
ژ) دبير مركز در موارد خيلي ضروري و در اختلافاتي كه فوريت رسيدگي را اقتضاء نمايد و امكان تشكيل جلسه هيات امناء نباشد مي تواند به جاي هيات امناء داور انتخاب نمايد.
ماده ۸) هريك از داوران تخصصي مذكور در فهرستهاي اعلامي كه با راي هيات امنا كانون بعنوان داور در پرونده اي تعيين مي شوند قبل از قبول سمت، لازم است به مركزداوري اعلام نمايند كه با هيچيك از اصحاب دعوي در ارتباط با دعواي مطروحه و يا ساير امور بازرگاني و مالي طرفين هيچگونه ارتباط مستقيم و غيرمستقيم نداشته و مي توانند با كمال بي طرفي به دعوي رسيدگي نمايند. در اطلاعيه مذكور هرگونه رابطه قرابت يا دوستي با هريك از اصحاب دعوي يا سهامداران شركتهاي مربوط و هرگونه نفع احتمالي در دعوي از ناحيه داور بايد افشاء گردد.
تبصره: داوران قبولي خود را ظرف پنج روز اداري از تاريخ ابلاغ سمت داوري كتباً به دبيرخانه اعلام خواهند كرد.
ماده ۹) هيات مديره كانون مي تواند با توجه به وضعيت كار مركز داوري و درآمد آن، براي هيات امناء پاداش يا حقوق مقرر نمايد.
ماده ۱۰) چگونگي دخالت وكيل در پرونده هاي مركز داوري و تعداد وكلا و دخالت مقامات كانون به عنوان وكيل و ... در آئين نامه مشخص مي گردد.
ماده ۱۱) مقررات اين اساسنامه و آئين نامه اي كه پس از پيشنهاد هيات امناء به تصويب هيات مديره خواهد رسيد و همچنين مقررات باب هفتم از قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ در داوريهاي داخلي و در داوريهاي بين المللي علاوه بر موارد مذكور قانون داوري تجاري بين المللي مصوب ۱۳۷۶ لازم الرعايه و مجري خواهد بود. چنانچه مواردي پيش آيد كه طبق مقررات مذكور و ديگر مقررات

جاريه كشور قابل حل و فصل نباشد مقررات مركز داوري معتبر در ايران يا رويه مسلم آنها ملاك قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۲) آئين نامه مركز داوري كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام حداكثر ظرف يكماه از تاريخ تصويب آين اساسنامه توسط
هيات امناي مركز داوري تهيه و تدوين و پس از تصويب نهايي هيات مديره قابليت اجرايي خواهد يافت.
ماده۱۳) انحلال موسسه با پيشنهاد هيات امناء و تصويب هيات مديره ( به اتفاق آراء تمام اعضاء هيات مديره) امكان پذير است و با انحلال مركز تمامي حقوق و اموال و مطالبات و ديون و تعهدات و ... به كانون وكلاي مركز كرمانشاه منتقل مي گردد.
اين آئين نامه در ۱۳ ماده و ۹ تبصره در جلسه مورخه ............................به تصويب نهايي هيات مديره رسيد و رئيس كانون ماموريت يافت تا نسبت به ثبت آن به عنوان موسسه «مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه» و وابسته به كانون وكلا در اداره ثبت شركتهاي ثبت اسناد و املاك كرمانشاه اقدام نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

جهت مشاهده اسامي به سايت كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام به آدرس زير رجوع كنيد:
http://www.kermanshahbar.com
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه

ليست نهايي پذيرفته شدگان - مدارك مورد نياز ثبت نام و برنامه زمانبندي ثبت نام
                                       
اسامي پذيرفته شدگان كارآموزي ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام
رتبه        نام خانوادگي        نام        نام پدر
۱        فرزانه        سعيد        حسين
۲        انصاري پور        مريم        جمال
۳        ابراهيمي        بختيار        حسن
۴        صبور        محسن        عليرضا
۵        عمراني        عرفان        عليمحمد
۶        اميري        فواد        علي اكبر
۷        رستمي        علي        منصور
۸        ناصري        يونس        اسدالله
۹        اسديان ورمله        هدي        خيرمراد
۱۰        رستمي        ليلي        بندر
۱۱        حسيني        ناهيد        منصور
۱۲        حشمتي        فرشته        امامعلي
۱۳        حقگويي        كاوه        حسن
۱۴        جعفري        محبوبه        فرهاد
۱۵        رشيدي        مسعود        مهدي
۱۶        اعظمي        محمد        صيدمحمد
۱۷        شيخي دلفان        عين الله        سهراب
۱۸        ازادي سياكمري        فرهاد        عليخان
۱۹        بابلي        فريد        روح الله
۲۰        خزايي        احسان        رضا
۲۱        زماني        ارسلان        بابامير
۲۲        احمدي        كامران        پرويز
۲۳        اسدي        نسترن        صفدر
۲۴        ارشدي بيدگلي        محمدتقي        اكبر
۲۵        شكربيگي        احسان        علي اكبر
۲۶        گلي گرميانكي        وحيد        علي
۲۷        سعيدي        اميد        روح اله
۲۸        محمدي سريني        آرزو        صيدكرم
۲۹        غلامي چقازردي        نگين        روضان
۳۰        جوادنيا        مهدي        اردشير
۳۱        عباسي        ليلا        محمدحسن
۳۲        محمدي‌بلوردي        وحيد        رسول
۳۳        كياني        مهدي        فرهنگ
۳۴        سهرابيان        حامد        رضا
۳۵        حسيني        بهمن        محمدصالح
۳۶        تخت نباتي        يوسف        حسينعلي
۳۷        مهري        مهرداد        غلامعلي
۳۸        فيضي        محمدحسين        مجيد
۳۹        شيخي‌سهراب‌وندي        حمزه        لطفعلي
۴۰        محمدي        پريسا        حسنعلي
        سهميه        ايثارگران        
۱        اكبري        رامين        رحمان
۲        عموزاده        امين        عباس
۳        حق جو        رويا        عزيز
۴        وارسته        پيام        عبدالرحيم
۵        نصرتي        يزدان        شاه ولي
۶        پاشايي وحيد        مهدي        حسين
۷        سليمي        صادق        حبيب
۸        رجبي        قاسم        حاجيعلي
۹        اميري        يزدان        اكبر
۱۰        براتي        جعفر        اله يار
نحوه و برنامه زمانبندي ثبت نام قبول شدگان
قبول شدگان بايد به ترتيب رديف اعلام شده براي تشكيل پرونده راس ساعت مقرر با به همراه داشتن مدارك زير در كانون وكلاي دادگستري واقع در كرمانشاه ، ۲۲ بهمن ، ميدان مركزي ، كوچه ۱۳۰ ، پلاك ۵ حضور بهم رسانند.
مدارك لازم : « تمامي كپي ها الزاماً در كاغذ A۴ تهيه شود»
۱-        اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (دوسري)
۲-        اصل و كپي برابر با اصل شده كارت ملي
۳-         اصل و كپي برابر با اصل شده مدرك تحصيلي دانشنامه يا گواهينامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيلي در مورد متقاضي در آن درج شده باشد.
۴-        اصل و كپي برابر با اصل شده كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت (مخصوص برادران)
(تاريخ پايان خدمت يا صدور معافيت دائم بايد حداكثر ۱۲/۹/۸۹ باشد)
توجه : قبول شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد «ورودي سال ۸۹-۸۸» يادكتري «ورودي سالهاي ۸۸-۸۷» مي باشند و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند.
۵-        دوازده قطعه عكس رنگي ۴*۳ كه مشخصات كامل متقاضي پشت آن درج شده باشد.
۶-        اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري (مخصوص ايثارگران) .
تذكرات :
چنانچه قبول شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.
قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري مراجعه نمايند.
حضور شخصي قبول شدگان در روزهاي تعيين شده و راس ساعت اعلام شده الزامي است.
چنانچه قبول شدگان شرايط مندرج در آگهي مورخ ۸/۷/۸۹ را نداشته باشند، از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.
ضمناً كساني كه نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند مي توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين اطلاعيه، اعتراض خود را « در فرم مخصوص موجود در سايت www.kermanshahbar.com به پيوست كارنامه» به كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام ارسال نمايند.

زمانبندي ثبت نام
روز        تاريخ        ساعت        رتبه
شنبه        ۲/۱۱/۸۹        ۹ صبح        ۱ الي ۲۰
يكشنبه        ۳/۱۱/۸۹        ۹ صبح        ۲۰ الي ۴۰
دوشنبه        ۴/۱۱/۸۹        ۹ صبح        ۱ الي ۱۰ ايثارگري


روابط عمومي و انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام
بالا
فهرست اصلي


  * برنامه اختبار نيمه دوم سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

برنامه اختبار نيمه دوم سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

برنامه اختبار نيمه دوم سال ۱۳۸۹
روز        تاريخ        ساعت        امتحان
جمعه        ۱/۱۱/۸۹        ۹ صبح         حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
جمعه        ۱/۱۱/۸۹        ۲ بعدازظهر        آئين دادرسي كيفري
جمعه        ۸/۱۱/۸۹        ۹ صبح         حقوق تجارت
جمعه        ۸/۱۱/۸۹        ۲ بعدازظهر        حقوق ثبت و امور حسبي
جمعه        ۱۵/۱۱/۸۹        ۹ صبح         حقوق مدني
جمعه        ۱۵/۱۱/۸۹        ۲ بعدازظهر        آئين دادرسي مدني

۱- پنجشنبه ۲۱ و جمعه ۲۲ بهمن ماه اختبار شفاهي از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۶
۲- جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون با به همراه داشتن پروانه تمديد شده كارآموزي خود طي روزهاي ۲۹ و ۳۰ دي ماه به كانون وكلاي دادگستري مراجعه فرماييد.
۳- تاريخ مراسم تحليف و اعطاء پروانه پايه يك به قبول شدگان ۷/۱۲/۸۹ همزمان با جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع انجام مي شود.

محل برگزاري آزمون اختبار دبيرستان فرهنگ(روبروي كانون وكلا)
        
كميسيون كارآموزي و اختبار
كانـون وكلاي دادگستري كرمانشاه وايلام
بالا
فهرست اصلي


  * رونمايي از وب سايت جديد كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام به مناسبت هفته وكيل

www.kermanshahbar.org
                                       
به مناسبت هفته وكيل و با عنايت به نيازهاي روبه رشد كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام و در جهت نيل به يك سيستم اطلاع رساني توانمند كه با معيارها و طرفيت هاي سيستم اتوماسيون داخلي كانون نيز هماهنگ باشد كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام اقدام به طراحي و اجراي وب سايت جديد خود نمود. بنابراين از كليه همكاران گرامي در راستاي اعتلاي هرچه بيشتر سايت كانون دعوت به عمل مي آيد.

www.kermanshahbar.org
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi