لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

(صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * افتتاح وب سايت رسمي كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
  * اطلاعيه كميسيون كارآموزي در خصوص تاريخ برگزاري اختبار كارآموزان وكالت در سال ۸۴
  * انتصابات جديد در كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
  * اطلاعيه هيات نظارت بر دومين دوره انتخابات هيات مديره
كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

  * اعلام نتايج آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري خوزستان - لرستان - سال ۱۳۸۳
  * مدارك مورد نياز و روزهاي ثبت نام در كانون وكلاي دادگستري خوزستان - لرستان
-------------------------------------------------------------  * افتتاح وب سايت رسمي كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

وب سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان با پيام آقاي احمد باغ ورداني رئيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان افتتاح گرديد .

در قسمتي از اين پيام آمده است :
دنياي قرن بيستم و بويژه قرن بيست و يكم كه هم اكنون در اوايل جريان آن قرار داريم ؛ قرنهاي فن آوري و اطلاع رساني است . ما با توجه به تاريخ جهان مي دانيم كه در گذشته نسبتا دور انتقال اختراعات و ابداعات بخصوص در فنون و علوم از كشوري به كشور ديگر و يا از محلي به محل ديگر با كندي و اغلب پس از چند سال صورت مي گرفت . حال آنكه ملاحظه مي شود كه امروزه صحبت از خلق ساعت به ساعت پديده هاي جديد و انتقال آنها از نقطه اي به ديگر نقطه جهان است ...

از همكاران ارجمند دعوت مي شود ضمن فراگيري و تسلط به علوم و فنون رايانه اي ؛ از خدمات اطلاع رساني و تبادل نظرات حقوقي و صنفي مندرج در سايت كانون و بكارگيري پست الكترونيكي بهره مند شوند .

نشاني و درج آدرس سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگتسري خوزستان و لرستان به شرح ذيل است.
www.khoozestanbar.org
برخي ديگر از عناوين سايت عبارت است از:

اطلاعيه كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان در خصوص تاريخ برگزاري اختبار كتبي

گزارش برگزاري دومين دوره انتخابات هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

اطلاعيه كميته انفورماتيك در خصوص نحوه استفاده از سايت و ساير مطالب مربوطه
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كميسيون كارآموزي در خصوص تاريخ برگزاري اختبار كارآموزان وكالت در سال ۸۴

كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان طي اطلاعيه اي تاريخ برگزاري اختبار كتبي كارآموزان در سال ۸۴ را بشرح ذيل اعلام نمود :

۱ - آئين دادرسي مدني ۲۵ /۴ /۸۴

۲ - حقوق تجارت ۲۶ /۴ /۸۴

۳ - آئين دادرسي كيفري ۲۷ /۴ /۸۴

۴ - حقوق مدني ۲۸ /۴ /۸۴

۵ - حقوق جزا ۲۹ /۴ /۸۴

۶ - حقوق ثبت و امور حسبي ۳۰ /۴ /۸۴

اختبار راس ساعت ۵ /۸ صبح آغاز و بمدت ۲ ساعت ادامه خواهد يافت ۰ بديهي است اسامي كارآموزان واجد شرايط شركت كننده در اختبار متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد ۰

كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
بالا
فهرست اصلي


  * انتصابات جديد در كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

با شروع به كار هيئت مديره جديد كانون اعضاء دادسرا دادگاه و كمسيونها به شرح ذيل انتخاب شدند :

دادسرا :
آقاي منصور شكيبا دادستان

آقاي منصور شمس داديار
آقاي علي محمد صالحي داديار
آقاي سيد يزد اله طاهري نسب داديار

دادگاه :

آقاي عبد المجيد زرگر رئيس
آقاي محمد ايرج وزيري عضو
آقاي حسين شرطان عضو

كمسيون كارآموزي :

آقاي محمد علي لواف پور رئيس
آقاي محمد صادق اولي پور عضو
آقاي محمد علي شوشتري عضو
آقاي سياوش شجاع پوريان عضو
آقاي عبدالامير عليزاده حداد عضو

اداره معاضدت و تسخيري :

خانم نوال نزاري رئيس

كمسيون روابط عمومي :

آقاي غلامرضا موسي قزويني رئيس
آقاي جواد طريري عضو
آقاي عبد العلي مهر خواه عضو

كميته انفورماتيك :

آقاي محمد امين درويش رئيس

صندوق حمايت :
خانم مهري كرماني القريشي رئيس
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه هيات نظارت بر دومين دوره انتخابات هيات مديره
كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان


پيرو آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۳۲۸۳ مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۳ و در اجراي مفاد لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و آئين نامه آن ،

دومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان، روز پنج شنبه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۳ برگزار و بلافاصله پس از خاتمه راي گيري“ آراء ماخوذه در محل راي گيري قرائت از مجموع ۱۵۹ راي ماخوذه در محل راي گيري قرائت، از مجموع ۱۵۹ راي ماخوذه ،حائزين اكثريت آراء به ترتيب بشرح ذيل تغيين گرديدند:

الف: اعضاء اصلي هيات مديره:
۱- آقاي احمد باغ ورداني با ۱۴۱ راي

۲- آقاي منصور شكيبا با ۱۲۰ راي

۳- آقاي محمدعلي لواف پور با ۱۱۰ راي

۴- آقاي محمدعلي شوشتري با ۱۰۴ راي

۵- آقاي حسن رضا دقيقيان با۹۷ راي

اعضاي علي البدل هيات مديره:
۶- آقاي حسين شرطان با ۷۷ راي
۷- خانم نوال نزاري با ۵۴ راي
۸- آقاي فيصل سعيدي با ۵۰ راي

رئيس هيات نظارت بر انتخابات هيات مديره كانون
وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان (دوره دوم)
احمد باغ ورداني
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام نتايج آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري خوزستان - لرستان - سال ۱۳۸۳

رديف نام خانوادگي و نام نام پدر شماره شناسنامه
۱ حلفي خالد طاهر ۱۳۰۰۳
۲ نيسي جميل عنايت اله ۱۹۷۰
۳ سعيدي ساماني سپيده هدايت اله ۱۷۱
۴ حقيقي ايمان محمدحسين ۱۱۲
۵ سليماني ايمان اسماعيل ۷۰
۶ حسنوند محسن خان احمد ۶۱۹
۷ ناصري كريم وند اسداله نعمت اله ۹۲۵۹
۸ حميد محمود عبداله ۸
۹ نورعلي علي فتحعلي ۶۲۴
۱۰ حيدري پروين ماشااله ۲۶۳
۱۱ شاكريان مسعود علي اكبر ۱۲۲۴۲
۱۲ سوري محمد سعيد اكبر ۱۱۲۳
۱۳ تراب مهرداد فتح اله ۷۱۲
۱۴ برخورداري كريم اله سعيدرضا تقي ۴۴۲۱
۱۵ دريگوند هوشنگ علي فتح ۴۲
۱۶ اسياباني فرهاد پيرمراد ۶۷۴
۱۷ آزادبخت حسن برادرگجر ۲۶۲۷
۱۸ اصولي صفار نفيسه محمد حسين ۱۵۱۸
۱۹ دريكوندي فاطمه شيخ مراد ۱۲۷۱
۲۰ طولابي يداله فتح اله ۱۲۵۶۷
۲۱ استاديان طاها يداله ۹۸۵
۲۲ داودي كمال الدين قندي ۴۷۵۰
۲۳ عالمي نيسي بتول نعيم ۷۹۶۸
۲۴ اميدي علي علي راست ۶۷۶۸
۲۵ راستيان چراغ نورخدا كرم خدا ۳۹۴۵
۲۶ مرعشي سيدعبدالرضا سيدحيات ۱۲۳۱
۲۷ سعادت فر عليرضا محمد رضا ۵۴
۲۸ سلطاني فرد زهرا اكبر ۲۷۷۷۶
۲۹ نظري مصطفي كم جان ۵۵۲
۳۰ سواري ابراهيم محمدرحيم ۸۵۱
۳۱ عبدالهي محبوبه مجيد ۲۴۶۵
۳۲ بختياري مهدي اسداله ۲۵۲۴۴
۳۳ خلف زاده عبدالصمد حميد ۳۰۲۴۰
۳۴ هادي زاده هادي صفرعلي ۳۷۹
۳۵ مسعد دزفولي مجيد محمدعلي ۳۰۶
۳۶ حسنوند مهتاب داربلوط ۳۵۷
۳۷ مرادي فرد محمدرضا عبداله ۱۸۷
۳۸ رحيمي اماني سياوش الماس ۱۷۵
۳۹ چگني سعيد علي محمد ۱۴۳۹۵
۴۰ بهراميان اميراحمد غلامحسين ۱۰۳
۴۱ ال محمد سيدامين سيدمحمد صادق ۱۷۵۷
۴۲ سبحاني علي حسن ۴۸
۴۳ سلامتي پور مهدي رحمان ۲۳۶
۴۴ نوروزي مريم اسماعيل ۴۱۹۴
۴۵ اميد مهرمحمد اميد ۱۳۴۱
۴۶ باز . ندي واحد ايمانعلي ۹۷۷
۴۷ قلي زاده عبدالحسين علي ۱۳۰۰
۴۸ درويشي شهناز مهدي ۴۰۴
۴۹ قادرپناه راضيه داراب ۵۶۳
۵۰ محمدي گراوند شهرام اسداله ۲۸۵۵
۵۱ زراعت پيشه مريم خدارحم ۱۷۴۶
۵۲ غضنفري يحيي مرتضي قلي ۲۷
۵۳ عزيزي حميد هادي ۶۰۳
۵۴ رحيمي محمد منسي ۱۵۲۹
۵۵ اسياباني فرامرز پيرمراد ۸۰۰
۵۶ محمودي مهدي ملك محمد ۱۲۶
۵۷ زيلابي فرزانه معتمد ۷۰۶
۵۸ غلامي رضا عيسي ۶۴۱
۵۹ ميرزاده هدا رضاعلي ۱۳۸۳
۶۰ مكوندي گوداژدر جليل درويش ۱۲۴۲
۶۱ اباديان طوبي نامدار ۱۳۴۱
۶۲ فرخ پي مهدي رحمن ۱۵۷۶
۶۳ نيسي روشنك عبدالساده ۱۲۰
۶۴ دلگرم سعيد عليرضا ۱۲۹
۶۵ دودماني صادق سردار ۵۷
۶۶ حميداوي نژاد فاطمه حبيب ۵۵۵
۶۷ سانيري عبدالمحمد خضير ۲۵۷
۶۸ انصاري جمشيد خاني ۲۳۸۰۴۶۶۶۴۵
۶۹ حسني حسين احمد ۱۳۷۵
۷۰ غلام زاده مجيد غلامعلي ۱۱۱۸
۷۱ زارعي شاه آبادي رحيم محمد ۱۰۱۷
۷۲ اميري روح اله نصراله ۲۰۰۱
۷۳ باوي عزيز حسين ۱۴۵۵
۷۴ باقري علي باقر ۱۳۱
۷۵ محمدي سپهوند نرگس مهدي قلي ۱۳۴۸
۷۶ دلفي صباح خلف ۱۳۴۰
۷۷ اميري اكرم علي احمد ۷۷۱
۷۸ زند علي هوشنگ ۶۵۸
۷۹ شيخ زاده برزو شيرزاد ۸۰۳
۸۰ نژاد محمدرضا مسعود ۶۰
۸۱ توسلي نژاد محمدعلي علي ۱۰۸۰
۸۲ محمديان قدرت اله امير ۳
۸۳ عبدي خسرو آبادي عليرضا محمد ۲
۸۴ فولادوند هوشنگ محمدكرم ۲۹۷۴
۸۵ صفايي فر محمد اله كرم ۸۴۶
۸۶ دغاغله علي حريب ۵۸۰۷
۸۷ افراخته مجيد محمدزكي ۲۶۶۶
۸۸ فولادوند ولي اله علي محمد ۶۹۶
۸۹ همتيان جمشيد نظرعلي ۶۲
۹۰ پورسلطانيان جمشيد عبداله ۲۲۵۵
۹۱ بچاري كفايت علي ۴۹۰۱۵
۹۲ سيدزاده صابر ناصر ۳۲۸
۹۳ شيرواني اردلي ساسان روزعلي ۵۰۱
۹۴ صدري عبدعظيم حسن ۱۴۷۷
۹۵ هاشمي امير ميرپنج ۴۴۸
۹۶ حويزاوي حمزه عباس ۴۵۷۳
۹۷ محمدي دهنو جواد محمدعلي ۳۱۸
۹۸ خالدي فرد حسين عبدالكاظم ۲۶۲
۹۹ ساكي عبدالسلام حميد ۷۵۶۸
۱۰۰ كشاورز فرد علي اكبر ۱۳۰
۱۰۱ غبيشاوي عبدالرسول زعيل ۳
۱۰۲ دانشفر رمضان عبدالنبي ۴۶
۱۰۳ رشيدي زاد عيسي كاظم ۲۱۶۷
۱۰۴ چهره افروز عليرضا علي ۱۷۵۴
۱۰۵ اميرخاني ايوب عبدالحسين ۱۷۵
۱۰۶ گندم چين مهدي رضا ۲۶۰
۱۰۷ خاكي سعيد كريم  

بالا
فهرست اصلي


  * مدارك مورد نياز و روزهاي ثبت نام در كانون وكلاي دادگستري خوزستان - لرستان

۱ - فتوكپي مصدق شناسنامه
۲ - اصل و فتوكپي مصدق كارت پايان خدمت نظام وظيفه
۳ - اصل و فتوكپي دانشنامه كارشناسي و يا كارشناسي ارشد
۴ - دو قطعه عكس ۴ × ۳
۵ - فيش بانكي به مبلغ ۵۰۰۰۰ ريال بحساب ۷۳۳۰۰۵ بانك ملت شعبه ميدان هجرت اهواز بنام كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

ضمنا : پذيرفته شدگان طبق جدول زمانبندي زير در وقت اداري جهت ثبت نام به نشاني اهواز كيانپارس خيابان اسفند غربي شماره ۵۶ مراجعه نمايند . بديهي است عدم مراجعه به منزله انصراف از ثبت نام تلقي خواهد شد .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi