لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

(صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون وكالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
-------------------------------------------------------------  * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون وكالت كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

آزمون سال ۱۳۸۴ - حضور در تاريخ هاي مقرر به همراه مدارك اعلام شده
                                       
اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۴
كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان

به ترتيب:
رديف – نام خانودگي – نام – نام پدر – ش ش – سهميه


۱-باوي-فاخر-قاسم-۸۱۹ -آزاد
۲ -فروزش نيا -روح الله -علي -۱۳۸۲-آزاد
۳-حاجي پور -سعيد-محمد -۳۸۸۵-آزاد
۴-ولي زاده -زهرا -شاه مراد -۹-آزاد
۵-قاسمي نيك منش -بهروز-اسفنديار-۲۰۸-آزاد
۶-فرهاديان عسگر آبادي -محمد حسين -اسفنديار -۱۱۱۴۹-آزاد
۷-لامي نژاد -جواد -كاظم -۳۰۳۶-آزاد
۸-نامي -سيد مجتبي -سيد موسي -۳۸۹-آزاد
۹-موسوي -سيدقادر-سيد حمدالله -۲۱۶-آزاد
۱۰-بيگدلي -مهدي-محمدآقا-۵۷۵-آزاد

۱۱-محمدي فرد-مهري -شرفعلي -۱۵-ايثارگران
۱۲-محمد هاشمي -زهرا -سيدمكي -۵۲۸-آزاد
۱۳-ملكشاهيان -مهدي -يدالله -۳۱۲-آزاد
۱۴-فرازمند-مصطفي-محمد حسين -۳۷۹۱-آزاد
۱۵-نصرتي -سيد علي رضا-سيد نورالله -۲۵۲۱۲-آزاد
۱۶-حزبا -يوسف -كريم -۱۵۶۸۷-آزاد
۱۷-باوي -زهرا-عزيز-۶۸۹۱-آزاد
۱۸-مير دريكوندي-عابدين -سيف الدين -۳۳۵-آزاد
۱۹-اسكندري -عليرضا-ذبيح اله -۱۷-آزاد
۲۰-ملكشاهي -محسن -حاتم -۴۹۶-آزاد

۲۱-مقصودي ملاميري -عبدالرضا -حيدر-۳۶۱-آزاد
۲۲-ابراهيمي -جواد-خدامنده -۱۴-آزاد
۲۳-سرهنگي-حبيب اله -يداله -۹۲-آزاد
۲۴-يساري-اكرم -علي -۹۰۶-آزاد
۲۵-جعفري -علي -مصطفي -۶۸۱-آزاد
۲۶-احتشام زاده -مجتبي-علي عباس-۲۸۲۶-آزاد
۲۷-طرفي -بشير-مظلوم -۷۵۶۵-ايثارگران
۲۸-فلاح -فضل اله -محمد -۴۸۳-آزاد
۲۹-موسوي هاشمي -سيد حسن -سيد ستار -۱۱۳۳۰-آزاد
۳۰-فرهود-نغمه -مظفر -۱۷۸۷-آزاد

۳۱-واثقي فر-اميد-ناصر-۴۹-آزاد
۳۲-فارسي-مهوش-حجت اله-۱۴۳۸-آزاد
۳۳-قلندريان-مريم -عبدالحسين -۵۰۱۶۸-آزاد
۳۴-دشتباني روزبهاني-محمد-محمد حسين -۲۰۳۶۲-آزاد
۳۵-شاكري -افرا-خداداد-۲۳۹۵-آزاد
۳۶-عليپور-محمد-رحمان-۸۰۶۴۹-آزاد
۳۷-هدايت فر-بهروز-هوشنگ-۹۹-آزاد
۳۸-شاه كرمي-نوراله-امان الله-۱۳۸-ايثارگران
۳۹-عبدي-عليرضا-محمد -۲-ايثارگران
۴۰-محمودي -محمد-علي آقا-۳۷۰۲-ايثارگران

۴۱-زماني راد-عليرضا-حسنعلي-۵۷۷۷۵-ايثارگران
۴۲-مرادي-حميد-ابراهيم-۵۵۸۰-ايثارگران
۴۳-حياوي اهواز-سعادت -عويد-۷۱۴-ايثارگران
۴۴-عبادي-عبدالحسن-عبدالحسين-۱۴-ايثارگران
۴۵-حاتمي نيا-احمد-اسفنديار-۱۰۰۱۱-ايثارگران
۴۶-حسين زاده-روزه-آقا رضا-۱۸۳۰۴۶۲۱۱۳-ايثارگران
۴۷-واسعي -فريد-عباس-۲۹۱-ايثارگران
۴۸-بهمئي-منصور-صفرعلي-۲۳۵-ايثارگران
۴۹-شهابي طرفي-فواد-رمضان-۷۶۱۳-ايثارگران
۵۰-مهرابي نيا-داود-حسين خون-۷۸۶-ايثارگران
۵۱-امرائي-پرويز-غلام-۷۴۰-ايثارگران

برنامه زمان بندي ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت
كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان – سال ۱۳۸۴

پذيرفته شدگان مي بايست به ترتيب رديف اعلام شده ، براي تشكيل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وكالت و كارآموزي راس ساعت ۳۰ / ۹ صبح ، در روزهاي تعيين شده با همراه داشتن مدارك مشرو حه ذيل در كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان واقع در اهواز _ كيانپارس ، خيابان اسفند غربي ، شماره ۵۶ حاضر شوند .

مدارك لازم :
۱ - اصل و كپي برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه ( دو سري ) .
۲ – اصل و كپي برابر اصل شده مدرك ليسانس .

تبصره : كساني كه در ترم آخر مقطع كارشناسي تحصيل مي نمايند لازم است گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده و واحدهاي انتخاب شده در ترم جاري را كه از دانشگاه مربوط صادر گرديده است بهمراه مدارك خود ارائه نمايند .

۳ – اصل و كپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت از آن .
تبصره : پذيرفته شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد يا دكترا مي باشند و از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند.

۴ – شش قطعه عكس ۴ . ۳ كه مشخصات متقاضي پشت آن درج شده باشد .

تذكرات :
الف : چنانچه پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را بهمراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت .

ب : متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري و يا مراجع قضائي مراجعه نمايند.

ج : پذيرفته شدگاني كه در تاريخهاي مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمايند در صورت تكميل ظرفيت محل اشتغال و كار آموزي ، حق اولويت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در اين خصوص نخواهند داشت .

( جدول زمانبندي):
شنبه ، ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۴ – از رديف ۱ الي ۱۰

يكشنبه ، ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۴ – از رديف ۱۱ الي ۲۰         

دوشنبه ، ۱۲ / ۱۰ /۱۳۸۴ – از رديف ۲۱ الي ۳۰

سه شنبه ، ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۴ – از رديف ۳۱ الي ۴۰         

چهارشنبه ، ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۴ – از رديف ۴۱ الي ۵۱
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi