لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
كانون وكلاي دادگستري قم


فهرست اصلي:
صفحه ۱
   *


سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري قم


   * زمان تحويل مدارك كارآموزي براي شركت در اختبار ۸۷
   * تاريخ برگزاري آزمون اختبار ۸۷
صفحه ۲
   * اسامي پذيرفته شدگان ازمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۶
   * بخشنامه رئيس كل دادگستري استان قم در ارتباط با اعلام آدرس وكلا در اوراق
   * نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان ازمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري قم سال ۱۳۸۶
صفحه ۳
   * زمان توزيع كارت آزمون اختبار اسفند ماه ۱۳۸۷كانون وكلاي دادگستري قم
صفحه ۴
   * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷
   * نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري قم سال ۱۳۸۷
صفحه ۵
   * نمونه سوالات اختبار كانون وكلاي دادگستري استان قم
صفحه ۶
   * ليست افراد و تاريخ مشاوره آنها در اداره معاضدت قضائي يا مجتمع شهيد قدوسي(خانواده)
صفحه ۷
   * دعوت به همكاري از سوي معاونت برنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري استان قم
   * انتخابات هيات رئيسه اسكودا
صفحه ۸
   * مدارك لازم جهت صدور پروانه پايه يك
   * قابل توجه وكلاي محترم و كارآموزان وكالت
   * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري استان قم
   * افتتاح سايت رسمي كانون وكلاي دادگستري استان قم
   * ائتلاف حق دفاع پيروز انتخابات كانون وكلا ي دادگستري استان قم
   * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري استان قم
   * مراسم جشن استقلال كانون وكلا و بزرگداشت روز وكيل مدافع كانون وكلاي دادگستري قم
   * اعلام تاريخ جلسات سخنراني كانون وكلاي دادگستري قم
   * اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري قم سال ۱۳۹۰
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi