لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري قم

(صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * كانون وكلاي دادگستري قم


  *


سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري قم


  * زمان تحويل مدارك كارآموزي براي شركت در اختبار ۸۷
  * تاريخ برگزاري آزمون اختبار ۸۷
-------------------------------------------------------------  *


سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري قم
بالا
فهرست اصلي


  * زمان تحويل مدارك كارآموزي براي شركت در اختبار ۸۷

اطلاعيه كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري قم
                                       
الف:كارآموزان محترم پس از پايان دوره كارآموزي خود مهلت دارند ظرف مدت ۱۰ روز مدارك خود را كه شامل : كارنامه كارآموزي و گزارشات و كار تحقيقي( در صورت عدم ارائه تا كنون ) مي باشد تحويل كميسيون كارآموزي دهند.

ب:كارآموزاني كه نياز به مهلت بيشتري براي تكميل مدارك دارند مي توانند تا ۲۰/۱۲/۸۶ مدارك خود را تحويل كميسيون كارآموزي بدهند

توجه : اين دسته از كارآموزان خود را تا هنگام تحويل مدارك ادامه داده و گزارش جلسات دادگاه را نيز تا آن تاريخ تهيه نمايند.

ج:كارآموزاني كه مدارك خود بعد از تاريخ تعيين شده تحويل دهند نمي توانند در اختبار ارديبهشت ماه شركت نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ برگزاري آزمون اختبار ۸۷

كانون وكلاي دادگستري قم
                                       
بر اساس مصوبه كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري قم آزمون كتبي اختبار در روزهاي ۲۵و۲۶و۲۷ ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۷ در دو نوبت صبح و عصر به شرح ذيل برگزار مي گردد:
چهارشنبه ۲۵/۲/۸۷ : آزمون حقوق مدني(۹صبح) آزمون آيين دادرسي مدني(۳ بعد از ظهر)
پنج شنبه ۲۶/۲/۸۷ : آزمون آيين دادرسي كيفري(۹صبح) آزمون حقوق جزا(۳بعداز ظهر)
جمعه ۲۷/۲/۸۷ : آزمون حقوق ثبت و امور حسبي(۹صبح) آزمون حقوق تجارت(۳بعد از ظهر)

''آزمون شفاهي اختبار متعاقبا اعلام خواهد شد.''
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi