لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري قم

(صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷
  * نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري قم سال ۱۳۸۷
-------------------------------------------------------------  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷

كانون وكلاي دادگستري استان قم
                                       
رديف / نام خانوادگي و نام / شماره شناسنامه / سهميه / رتبه
۱- آقا اميني فشمي هادي / ۱۶ آزاد ۱
۲- آقا كوچكي امير / ۳۸۶ آزاد ۱۳
۳- بابا ولي محمد / ۵۶۰۱ آزاد ۹
۴- ثقفي علي / ۲۴۵۴ آزاد ۱۲
۵- چزاني شراهي سميه / ۱۵۷۶ آزاد ۸
۶- چهره قاني بزچلو محمد / ۳۴۹۵ آزاد ۱۸
۷- حاجي اصغر شعر باف احمد / ۱۵۴۸۸ آزاد ۵
۸- خوشنام اعظم / ۴۴۱۹۷ آزاد ۲
۹- دلاور رسول / ۴۶ آزاد ۱۵
۱۰-رضايتي سعيده / ۲۱۳۸ آزاد ۱۷
۱۱- سلطاني احمد آباد سعيد / ۳ آزاد ۴
۱۲-سوري رو داوري ابراهيم / ۱۰ آزاد ۱۰
۱۳- عسگري طاري پريسا / ۱۵۵۹۷ آزاد ۶
۱۴- فقيهي محمدي وحيد / ۶۷۶ آزاد ۳
۱۵- فرشيد فر مريم / ۵۱۰۰ آزاد ۱۶
۱۶-قاسمي تجن امير / ۱۸۶۲۱ آزاد ۱۱
۱۷-مظفريان يلدا / ۵۳۵۹ آزاد ۷
۱۸- وطن دوست زهره / ۳۶۵۷ آزاد ۱۴
۱۹-بشيري ژيلا / ۱۲۸۰۷ ايثارگري ۴ (قبولي مشروط بر آوردن گواهي سهميه )
۲۰-رستمي محمود آبادي محمدتقي / ۵۲۲ ايثارگري ۵
۲۱- قرباني محمود / ۲۳۶۴ ايثارگري ۷
۲۲- مقيسه مريم / ۱۱۱۴ ايثارگري ۱ (قبولي مشروط بر آوردن گواهي سهميه )
۲۳-محمدي نيستاني مهدي / ۷۹۶ ايثارگري ۳
۲۴-مومن محمد حسين / ۴۸۵۴ ايثارگري ۶
۲۵-نوري سيدمحمدامين /۲۱۰۵۷ ايثارگري ۲
بالا
فهرست اصلي


  * نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري قم سال ۱۳۸۷

كانون وكلاي دادگستري استان قم
                                       
قبول شدگان بايد از روز ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ تا پايان هفته(۲۶/۱۰/۱۳۸۷) در ساعت اداري (۸ تا ۱۳ ) براي تشكيل پرونده با به همراه داشتن مدارك ذيل در كانون وكلاي دادگستري قم واقع در خيابان شهيد لواساني (ساحلي ) - كوچه يك - پلاك ۱۵ حضور به هم رسانند.
مدارك لازم :
۱ - اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (دو سري )
۲ - اصل و كپي برابر اصل شده مدرك كارشناسي حقوق ، حقوق قضائي ، علوم قضائي ، فقه و مباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه معادل حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي (تاريخ فارغ التحصيلي حداكثر تا تاريخ ( ۲/۹/۸۷)
تبصره:مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه ، گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي مي باشد. بنابراين متقاضيان بايد از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمايند.
۳ - اصل و كپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم (حداكثر تا تاريخ ۲/۹/۸۷ )
تبصره:پذيرفته شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد (ورودي سال ۸۶و۸۷ ) و يا دكتري (ورودي سال ۸۵ و بعد از آن ) مي باشند و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود كه سال ورود در آن درج شده است را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند.
۴ - اصل و كپي برابر اصل شده كارت ملي ۲ سري
۵ - هشت قطعه عكس ۴*۳ (آقايان الزاما با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد.
۶ - اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران (يا ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازي ، آزادگي و شاهد).
تذكرات:
*- چنانچه پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنها هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت.
*- حضور پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده و راس ساعت اعلام شده الزامي است.
*- تمامي شركت كنندگان براي دسترسي به ريز نمرات خود به نشاني اينترنتي www.sanjesh.org مراجعه نمايند.
*- تاكيد ميشود از مراجعه به كانون جهت دريافت ريز نمرات خودداري نمائيد.
*-كساني كه نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند ظرف ۱۰ روز از زمان اعلام نتايج اعتراض خود را به صندوق پستي سازمان سنجش به شماره ۱۳۱۴-۱۵۸۷۵ ارسال كنند.
پس از پايان مهلت به اعتراضات وارده رسيدگي مي شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi