لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
كانون وكلاي دادگستري گلستانكانون وكلاي دادگستري گلستان در سال ۱۳۸۶ تاسيس شده است. جهت مشاهده اطلاعات تكميلي به سايت اختصاصي كانون گلستان به آدرس www.golestanbar.com مراجعه شود.

  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۶
كانون وكلاي دادگستري گلستان

  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي سال ۸۸ كانون وكلاي دادگستري گلستان
  * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري گلستان
  * آيين نامه نقل و انتقالات و تغيير محل اشتغال وكلا كانون وكلاي دادگستري گلستان مصوب ۲۸ /۴/۹۰
  * هفدهمين همايش اسكودا ( ۲۳ و ۲۴آذر ) در گرگان و با ميزباني كانون وكلاي گلستان برگزار خواهد شد
  * اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري گلستان
  * اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري گلستان
-------------------------------------------------------------  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۶
كانون وكلاي دادگستري گلستان


نحوه و برنامه زمانبندي ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري گلستان سال۱۳۸۶
                                       
رديف-نام خانوادگي و نام-شماره شناسنامه-رتبه
۱-ابراهيمي نصيبه-۸۴-۹
۲-ازاد حسين-۱۷۵-۱
۳-ازوني دوجي امان دردي-۲-۷
۴-اسلاني كتولي مصطفي-۱۵۷۲-۱۴
۵-اشرفي مجيد-۸۹۳-۱۰
۶-باي الياس-۲-۴۲
۷-بردي زاده طيبه-۱۲۰۲-۳۰
۸-پهلواني محمد تقي-۳۶۸۲-۳۱
۹-پورجعفر سيد رضا-۲۴-۲۹
۱۰-چراغي عبدالملكي احسان-۲۹۵۱-۱۳

۱۱-حبيبي نوده فاطمه-۵۰۵-۱۲
۱۲-حسين تبار موزيرجي ندا-۱۸۰۶-۱۹
۱۳-حسيني سيد محمد حسين-۳۲۲-۳۴
۱۴-حسيني سيد مهدي-۲-۵۰
۱۵-دادخواه مارال-۷۰۰-۸
۱۶-داودي محمد امين-۶۷۰-۴۰
۱۷-رجبلو محسن-۱۱۰۳-۴۴
۱۸-رضايي سامره-۱۶۹-۴۱
۱۹-رضايي نيلوفر-۲۹۸۱-۱۵

۲۰-روشندل مصطفي-۱۳۸۸۰-۳۵
۲۱-ساور چمني عادله-۵۶۳-۵
۲۲-سعيدي مهديس-۹۱۳-۱۶
۲۳-سقائي مريم-۱۵۸۹-۱۸
۲۴-شاهوار سكينه-۴۷۷۹-۲۵
۲۵-شبان نبي الله-۱۷-۱۷
۲۶-طوراني هادي-۵۶۰۸-۶
۲۷-طيبي فاطمه-۱۳۰-۳
۲۸-عباسي محسن-۴۰۰۹-۴۶
۲۹-علي زاده مهدي-۱۴۲۵-۲۴

۳۰-فرزانگان حسن-۲۲۰۷-۲۲
۳۱-قارداش عمران سمانه-۱۶-۲۶
۳۲-كاظمي حاجي زهرا-۳۳-۲۷
۳۳-كاهه حميد-۹۵۵-۲۳
۳۴-كتوك محمد-۳۸-۲۸
۳۵-كريم آبادي وحيد-۲۰۳۷-۳۳
۳۶-كلته امارال-۵۰۹-۲۰
۳۷-گرگانلي دوجي عبد الحميد-۳-۴۷
۳۸-گلشاهي محمود-۶۹۵-۴۷
۳۹-محمد زاده اندواري روح اله-۵-۱۱

۴۰-مختومي عبد الحكيم-۱۰۵-۲
۴۱-مظفري پور جمشيد-۶۰-۴۹
۴۲-ملك زينب-۲۲-۳۶
۴۳-ممشلو سكينه-۳۳۴-۳۸
۴۴-مهيمني معصومه-۱۱۸۹-۳۹
۴۵-مير كريمي سيده مهناز-۲۹۲۰-۲۱
۴۶-ميلادي گرجي اسماعيل-۸۴۰-۴
۴۷-ناظر مريم-۵۶۴-۴۵
۴۸-هزارجريبي محمد علي-۸۸-۳۷
۴۹-وجداني اكرم-۲۰-۳۲
۵۰-يگانه مرضيه-۶-۴۳


************************************************
نحوه و برنامه زمانبندي ثبت نام از پذيرفته گان :
قبول شدگان بايد به ترتيب رتبه و جدول زمانبندي در روز تعييني و راس ساعت مقرر براي تشكيل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وكالت و كارآموزي با همراه داشتن مدارك ذيل در كانون وكلاي دادگستري استان گلستان واقع در گرگانپارس – خيابان دي – پلاك ۳ حضور بهم رسانيد.

مدارك لازم :

۱.        اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه ( دو سري )
۲.        اصل و كپي برابر با اصل شده مدرك كارشناسي حقوق ، حقوق قضايي ، علوم قضايي ، فقه و مباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه معادل حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي ( تاريخ فارغ التحصيلي حداكثر تا تاريخ ۲/۹/۸۶)
تبصره :
مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه ، گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيل در مورد متقاضي در آن درج شده، مي باشد . بنابراين متقاضيان بايد از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمايند.
۳.        اصل و كپي برابر با اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم ( حداكثر تا تاريخ ۲/۹/۸۶)
تبصره :
پذيرفته شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد ( ورودي سال ۸۵ و ۸۶ ) و يا دكتري ( ورودي سال ۸۴ و بعد از آن ) مي باشند و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود كه سال ورود در آن درج شده است را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند.
۴.        شش قطعه عكس ۴*۳ ( آقايان الزماً با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي ) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد.
۵.        اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران يا ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازي، آزادگي و شاهد.

تذكرات :
•        چنانچه پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت.
•         متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري مراجعه نمايند.
•        پذيرفته شدگاني كه در تاريخ هاي مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمايند در صورت تكميل ظرفيت محل اشتغال و كارآموزي ، حق اولويت خود نسبت به انتخاب شهررا از دست خواهند داد و حق اعتراض در اين خصوص را نخواهند داشت .
•        حضور پذيرفته شدگان در روز تعيين شده و راس ساعت اعلام شده الزامي است.
•        نظر به كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور، چنانچه پذيرفته شدگان فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون مورخه ۲۲/۶/۸۶ باشند از ثبت نام آن جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي شان كان لم يكن تلقي خواهد شد.
•        تمامي شركت كنندگان براي دسترسي به ريز نمرات خود حداكثر تا تاريخ ۲۸/۱۲/۸۶ به نشاني اينرنتي www.sanjesh.org مراجعه نمايند.
•        اسامي پذيرفته شدگان در سايت كانون وكلاي دادگستري به نشاني هاي ذيل موجود مي باشد:

www.iranbar.org

جدول زمان بندي ثبت نام :

روز تاريخ ساعت رتبه

پنج شنبه ۱۱/۱۱/۸۶ ۹ صبح ۱ الي ۲۵

پنج شنبه ۱۱/۱۱/۸۶ ۱۵ عصر ۲۶ الي ۵۰
فهرست


  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي سال ۸۸ كانون وكلاي دادگستري گلستان

اسامي قبول شدگان در آزمون ورودي سال ۸۸ كانون وكلاي دادگستري گلستان


فهرست


  * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري گلستان

مشاهده اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري گلستان

فهرست


  * آيين نامه نقل و انتقالات و تغيير محل اشتغال وكلا كانون وكلاي دادگستري گلستان مصوب ۲۸ /۴/۹۰

به استناد بند ( ب ) ماده ۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ و به منظور تنظيم و تدوين ضوابط و شرايط نقل و انتقال و تغيير محل اشتغال وكلا در حوزه كانون وكلاي دادگستري گلستان آئين نامه زير به شرح مواد آتي تصويب گرديد.

ماده ۱- از تاريخ تصويب اين آئين نامه كليه نقل و انتقالات و تغيير محل اشتغال وكلاي شاغل در حوزه كانون وكلاي دادگستري گلستان و از حوزه هاي ديگر به حوزه گلستان و بالعكس، بر اساس ضوابط و شرايط مقرر در اين آئين نامه خواهد بود.

تبصره- در خواستهايي كه تا كنون منتهي به تصميم نهايي نشده است بر اساس اين آئين نامه و با رعايت حقوق مكتسبه متقاضيان رسيدگي مي شود.

ماده ۲- كميسيون نقل و انتقالات كانون –كه منبعد از آن تحت عنوان كميسيون نام برده مي شود – مسوول اجراي اين آئين نامه مي باشد كه در هر سال ۳ نوبت در ماههاي تير، آبان و اسفند به اين منظور تشكيل جلسه خواهد داد.

تبصره: در صورت ضرورت با اعلام هيات مديره يا رياست كانون ،كميسيون بطور فوق العاده تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده ۳- كميسيون از ۳ نفر وكلاي پايه يك دادگستري گلستان با انتخاب هيات مديره تشكيل مي گرددو تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر است.

تبصره- هيات مديره از بين اعضاي كميسيون يك نفر را بعنوان رئيس انتخاب مي كنند .رئيس مسوول اداره جلسات ، دعوت از اعضا و تقسيم كار مي باشد.

ماده۴- با توجه به اينكه محل اشتغال كارآموزان در طي دوره كارآموزي تابع محل اشتغال وكيل سرپرست مي باشد تصميم گيري در اين خصوص توسط هيات مديره و كميسيون كارآموزي صورت مي گيرد لذا نقل و انتقال و تغيير محل كارآموزي اين افراد از شمول اين آيين نامه خارج است.

ماده۵- به منظور طرح درخواست نقل و انتقال و تغيير محل اشتغال در كميسيون ، متقاضي مي بايست مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال به حساب شماره ۳۱۰۲۰۶۷۷۸۸ بانك تجارت كانون وكلاي دادگستري گلستان واريز و رسيد آنرا به ضميمه تقاضا تسليم كانون نمايد.

تبصره: مبلغ فوق به هيچ عنوان ( انصراف - رد تقاضاو...) قابل برگشت و استردادنخواهد بود.

ماده ۶- هر متقاضي در سال فقط دو بار حق طرح درخواست نقل و انتقال و تغيير محل اشتغال را خواهد داشت.

ماده۷- شرايط نقل و انتقال و تغيير محل اشتغال :

الف- نقل و انتقال از حوزه اي به حوزه ديگر

۱- متقاضي انتقال از حوزه كانون گلستان به ساير كانونها علاوه بر واريز وجه موضوع ماده ۵ اين آئين نامه مكلف است موافقت نامه كانون مقصد و مفاساحساب كامل از حسابداري و كتابخانه كانون را بپيوست درخواست خود ارائه نمايد.

تبصره- اعلام موافقت كانون وكلاي دادگستري گلستان منوط به پيشنهاد رياست كانون و تصويب هيات مديره خواهد بود.

۲- متقاضيان انتقال از ساير كانونها به حوزه كانون گلستان ضمن واريز وجه موضوع ماده ۵ از حيث تعيين محل اشتغال مشمول رديف ۲ بند ب ماده ۷ اين آئين نامه خواهند بود.

ب- شرايط تغيير محل اشتغال در حوزه كانون گلستان

۱- براي انتقال به مركز استان و شهرستان گنبد داشتن حداقل ۳ سال و براي ساير شهرها ۲ سال سابقه اشتغال متوالي و مستمر در محل مبدا.

۲- در نظر داشتن تعداد وكلاي شاغل در مبدا و ظرفيت پذيرش در مقصد.

تبصره: هيات مديره در ابتداي هرسال سقف پذيرش در هرمحل را تعيين و به كميسيون ابلاغ مي كند.

ماده۸- موارد ذيل از شمول شرايط مندرج در بندهاي الف و ب ماده ۷ خارج است.

۱- اعضاي هيات علمي ( رسمي آزمايشي ) دانشگاهها به منظور اشتغال در محل دانشگاه متبوع.

۲- بانواني كه همسرشان در محل مقصد به شغل دولتي اشتغال دارند.

۳- كسانيكه خود يا اعضاي درجه يك آنها( پدر و مادر تحت تكفل- همسر و فرزندان) دچار بيماري خاصي هستند كه امكانات درماني براي آنها در محل اشتغال فعلي شان وجودنداشته باشد.با نظر و تاييد پزشك معتمد كانون.

۴- زن و شوهري كه هر دو نفر وكيل باشند بنا به درخواست مشترك آنها به محل اشتغال همسر بلا مانع است.

۵- فرزندان وكلا براي انتقال به محل اشتغال والدين( پدر يا مادر) و بالعكس.

۶- شاغلين به تحصيل در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در طي دوره تحصيل براي آن محل بطور موقت.توضيحاً در مقطع كارشناسي ارشد حداكثر ۲ سال و در مقطع دكتري حداكثر ۳ سال ( اشتغال موقت).

۷- رتبه اول آزمون اختبار

ماده ۹- در صورت كثرت تعداد متقاضيان تغيير محل اشتغال بر ميزان قابل پذيرش در محل مقصد ( موضوع بند ۱ ب ماده ۷) اولويت بر حسب كسب امتيازات زير خواهد بود:

۱-۹ براي هر سال سابقه اشتغال بيش از حد مقرر در بند يك شق ب ماده ۷ آئين نامه ( ۱۰ امتياز)

۲-۹ تاهل (داشتن همسر ۱۰ امتياز ، داشتن فرزند به هر تعداد ۱۰ امتياز)

۳-۹ همكاري موثر با كانون ( ۲۰- امتياز) ميزان تاثير به تشخيص رياست كانون است.

۴-۹ داشتن تاليفات به صورت كتاب يا مقاله حقوقي درج شده در جرايد يا خبرنامه كانون ( ۱۰- امتياز)

۵-۹ عدم محكوميت قطعي انتظامي ( ۱۰ امتياز)

۶-۹ فاصله شهر مبدا تا محل مقصد هر ۲۰ كيلومتر ( ۱- امتياز)

۷-۹ فرزند شهيد ( ۱۰ امتياز)

۸- ۹ جانباز ( هر ده درصد -۲ امتياز)

ماده ۱۰ - متقاضي تغيير محل اشتغال بطور موقت مي تواند با رعايت شرايط زير درخواست خود را به كانون ارائه كند.

الف- حداكثر مدت انتقال موقت دو سال مي باشد

ب- اين مدت غير قابل تمديد خواهد بود.

ج- در طول مدت اشتغال موقت در شهر مقصد، حق دايركردن دفتردر محل قبلي را نخواهد داشت.

د- مدت اشتغال موقت متقاضي جزو سوابق نامبرده در محل اصلي اشتغال دائم وي محسوب نمي شود.

ه- براي تغيير محل به شهرستانها غير از مركز استان و شهرستان گنبد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال و براي انتقال به گرگان و گنبد براي مدت مذكور ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال به حساب كانون واريز نمايند.

ماده۱۱- كميسيون مي تواند به تقاضاي وكيل و بنا به پيشنهاد رياست كانون و تصويب هيات مديره با درنظرداشتن مصلحت وكيل و كانون وكلا با ارائه گزارش و دلايل توجيهي ، محل اشتغال وكيل را از محلي به محل ديگر تغييردهد.

ماده ۱۲- در خصوص هريك از درخواستهاي وارده، چنانچه كميسيون تحقيقي را لازم بداند به نحو مقتضي و از طريق دواير مختلف كانون بعمل خواهد آورد

ماده۱۳- تصميم كميسيون در هر مورد بايد مستند و مدلل باشد.

ماده ۱۴- تصميم كميسيون در موافقت با نقل و انتقال و يا تغيير محل اشتغال مستقيماً جهت اتخاذ تصميم نهايي به هيات مديره ارسال مي گردد.

ماده ۱۵- چنانچه تصميم كميسيون داير بر رد درخواست متقاضي باشد تصويري از آن بوسيله پست پيشتاز دو قبضه جهت ابلاغ به متقاضي ارسال خواهد شد.

ماده ۱۶- رد درخواست متقاضي ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض توسط وي در هيات مديره خواهد بود و هيات مديره در اين خصوص اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ماده ۱۷- متقاضياني كه كميسيون با درخواست آنها موافقت نموده است مبالغ ذيل را حسب مورد جهت تامين هزينه هاي كانون بعنوان همياري پرداخت مي نمايد.

الف- نقل و انتقال از ساير شهرهاي حوزه كانون به گرگان حداقل ۱۲ ميليون تومان.

ب- نقل و انتقال از ساير شهرهاي حوزه كانون به گنبد حداقل ۹ ميليون تومان .

ج- نقل و انتقال از ساير شهرهاي حوزه كانون به شهر ديگر حداقل ۵ ميليون تومان

تبصره۱: متقاضيان نقل و انتقال موضوع بند ( ب) ماده ۷، بندهاي ۴و ۵ و ۶ و ۷ ماده ۸ آئين نامه از پرداخت مبالغ مقرر در ماده ۱۷ معاف مي باشند.

تبصره۲- متقاضيان نقل و انتقال موضوع بندهاي ذيل از مقررات ماده ۸ آئين نامه ، مبالغ موضوع ماده ۱۷ را نسبت به در صدهاي زير پرداخت مي نمايند:

۱-۲ بند ۱ ۵۰%

۲-۲ بند۲ ۵۰ %

۳-۲ بند ۳ ۳۰%

تبصره۳- مبلغ قابل پرداخت جهت نقل و انتقال وكلاي موضوع ماده ۱۱ آئين نامه بنابر پيشنهاد رياست كانون و تصويب هيات مديره خواهد بود.

تبصره ۴- هر متقاضي فقط حق استفاده از يكي از موارد تخفيف مندرج در اين آيين نامه را دارد.

ماده ۱۸- ساير مواررديكه در اين آئين نامه پيش بيني نشده است در كميسيون مطرح و بررسي و پس از اظهار نظر كميسيون مزبور به جهت اتخاذ تصميم در هيات مديره مطرح خواهد شد.

ماده ۱۹- اين آئين نامه در ۱۹ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۲۸ /۴/۹۰ به تصويب هيات مديره كانون وكلاي دادگستري گلستان رسيد.

برگرفته از وبسايت كانون گلستان
فهرست


  * هفدهمين همايش اسكودا ( ۲۳ و ۲۴آذر ) در گرگان و با ميزباني كانون وكلاي گلستان برگزار خواهد شد

هفدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) طي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه ۲۳ و ۲۴ آذر ماه جاري به ميزباني كانون وكلاي دادگستري استان گلستان برگزار مي شود.

دبير اين همايش با اعلام اين خبر اظهار داشت: مراسم افتتاحيه اين همايش دو روزه، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه با حضور هيات رئيسه اتحاديه، اعضاي اصلي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور و جمعي از وكلا و حقوقدانان كشور و با سخنراني آقايان بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، دكتر محمد علي موحد استاد دانشگاه تهران ، جناب آقاي فاضليان رييس كل دادگستري استان گلستان، آيت الله نورمفيدي نماينده ولي فقيه استان و نيز خير مقدم گويي آقاي صادق رياضي رييس كانون وكلاي دادگستري گلستان در تالار فخرالدين اسعد گرگاني برگزار خواهد شد.

به گفته غلامرضا رياضي، پس از مراسم افتتاحيه جلسات تخصصي در تالار باباطاهر با حضور هيات رئيسه اسكودا و اعضاي اصلي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور ادامه خواهد يافت. دبير هفدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به محورهاي اصلي اين همايش افزود: رسيدگي به امور جاري وكالت و بحث و بررسي در خصوص مشكلات و معضلات جامعه وكلاي كشور، بررسي ثبت نام مجدد مراكز مشاوران قوه قضاييه، انتخابات هيات رئيسه اتحاديه (اسكودا)، بررسي وضعيت طرح تقديمي نمايندگان محترم مجلس شواري اسلامي در مورد پيش نويس كانون وكلا و همچنين بررسي دستورات جلسه كه پيش از اين توسط شوراي اجرايي اتحاديه اعلام گرديده، از جمله محورهاي اصلي اين همايش خواهد بود. وي در پايان افزود: نشست اسكودا در روز پنج شنبه ۲۴ آذرماه با صدور قطعنامه به كار خود پايان خواهد داد.

كميته اطلاع رساني هفدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

برگرفته از وبسايت كانون وكلاي دادگستري گلستان
فهرست


  * اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري گلستان

اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري گلستان در سال۱۳۹۰

فهرست


  * اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري گلستان

www.golestanbar.com

فهرست


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi