لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
كانون وكلاي دادگستري اردبيل


فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * خبر تاسيس كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * انتخابات ميان دوره اي كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * ادرس جديد كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * فراخوان مقاله خبرنامه كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * اطلاعيه شعبه سخنراني كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * اطلاعيه شعبه سخنراني كانون وكلاي اردبيل
   * اعلام تشكيل مجمع عمومي كانون وكلاي دادگستري اردبيل در خصوص بررسي مشكلات صنفي وكالت و تبعات آيين نامه اخير التصويب لايحه استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و دستور رياست محترم قوه قضائيه مبني بر توقف اجراي آن
   * اطلاعيه روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * گزارش مجمع عمومي كانون وكلاي دادگستري اردبيل با موضوع بررسي مشكلات صنفي وكالت و تبعات آيين نامه اخير التصويب لايحه استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و دستور رياست محترم قوه قضائيه مبني بر توقف اجراي آن
   * آراء دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري اردبيل
صفحه ۲
   * دومين دوره انتخابات هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري اردبيل برگزار گرديد
   * انتخابات اعضاء هيئت رئيسه و عامله دوره دوم كانون وكلاي دادگستري اردبيل برگزار گرديد
   * مدارك مورد نياز ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * اعلام زمان برگزاري اختبار كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * برگزاري مراسم سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع در كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * گزارش برگزاري همايش بزرگداشت هفتم اسفند سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع كانون وكلاي دادگستري اردبيل
صفحه ۳
   * اطلاعيه در خصوص دريافت كارت عضويت
   * برگزاري ضيافت افطار كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * اعلام زمان برگزاري آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * اعلام مراسم روز وكيل مدافع و استقلال كانون وكلاي دادگستري كانون اردبيل
   * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * پيام تبريك
   * قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * آگهي تغييرات در هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * پيام تسليت روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اردبيل
صفحه ۴
   * برگزاري سومين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري اردبيل واعلام نتايج انتخابات اعضاءهيئت رئيسه و عامله دوره سوم
   * اطلاعيه كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * اعلام زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰كانون وكلاي دادگستري اردبيل
صفحه ۵
   * چاپ و پذيرش ۷ مقاله علمي -پژوهشي و علمي- ترويجي(ISC)
عضو كانون وكلاي دادگستر ي اردبيل در نشريات معتبر داخلي

   * اعلام زمان آزمون اختبار سال ۱۳۹۰كانون وكلاي دادگستري اردبيل
   * مراسم جشن استقلال كانون وكلا و روز وكيل مدافع در كانون اردبيل برگزار شد
   * متن سخنراني نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي- كنگره ملي وكلا
   * تربيت وكلاي مستقل با امنيت و مصونيت شغلي وكلا ممكن است
   * گزارشي از جلسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با روساي كانون ها
   * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال۹۱ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi