لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري اردبيل

(صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اطلاعيه در خصوص دريافت كارت عضويت
  * برگزاري ضيافت افطار كانون وكلاي دادگستري اردبيل
  * اعلام زمان برگزاري آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري اردبيل
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
  * آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
  * اعلام مراسم روز وكيل مدافع و استقلال كانون وكلاي دادگستري كانون اردبيل
  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري اردبيل
  * پيام تبريك
  * قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
  * آگهي تغييرات در هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري اردبيل
  * پيام تسليت روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اردبيل
-------------------------------------------------------------  * اطلاعيه در خصوص دريافت كارت عضويت

به اطلاع وكلا وكارآموزان محترم كانون وكلاي دادگستري اردبيل مي رساند جهت دريافت كارت عضويت به كانون مراجعه فرمايند
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري ضيافت افطار كانون وكلاي دادگستري اردبيل

برگزاري ضيافت افطار كانون وكلاي دادگستري اردبيل
با آرزوي قبولي طاعات وعبادات بدين وسيله از كليه وكلاء وكارآموزان محترم دعوت ميگردد در مورخه ۸۹/۵/۳۰ در تالار وليعصر در ضيافت افطار حضور بهم رسانند
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام زمان برگزاري آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري اردبيل

اعلام زمان برگزاري آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري اردبيل
به اطلاع كاراموزان محترم مي رساند زمان آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري اردبيل به شرح ذيل مي باشد:
اختبار كتبي:

روزهاي پنجشنبه وجمعه مورخه ۲۳/۱۰/۸۹و۲۴/۱۰/۸۹به شرح ذيل ميباشد
روز آزمون......................ساعت آزمون........ماده درسي
۲۳/۱۰/۸۹ روز پنج شنبه..........۸صبح..............حقوق جزا
۲۳/۱۰/۸۹ روز پنج شنبه.......۹:۳۰صبح............حقوق مدني
۲۳/۱۰/۸۹ روز پنج شنبه..........۱۱صبح............آئين دادرسي مدني
۲۴/۱۰/۸۹ روز جمعه.................۸صبح.............آئين دادسي كيفري
۲۴/۱۰/۸۹ روز جمعه............۹:۳۰صبح............حقوق ثبت
۲۴/۱۰/۸۹ روز جمعه...............۱۱صبح.............حقوق تجارت
اختبارشفاهي:
روزهاي چهارشنبه وپنجشنبه مورخه۲۰/۱۱/ ۸۹و ۲۱/۱۱/۸۹ كه در محل كانون وكلاء اردبيل برگزار خواهد گرديد
مواد آزمون شامل:۱.حقوق مدني ۲.آئين دادرسي مدني۳. آئين دادرسي كيفري ۴.حقوق جزاء ۵.حقوق تجارت ۶.حقوق ثبت خواهد بود كارآموزان محترم ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به كميسيون كار آموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري اردبيل مراجعه فرمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل

اسامي پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
آزاد
رتبه ...نام خانوادگي .....................نام................تاريخ تولد...........شماره شناسنامه..........نمره كل
۱........شاهي گنزق....................حسن..............۱۳۶۴................۱۷..............................۷۶۴۲
۲........پناهي.............................هادي..............۱۳۶۵................۶۷۱۶...........................۶۴۲۳
۳........زارعي.............................غلامرضا...........۱۳۵۸................۷۱۳.............................۶۰۶۲
۴........نجفلو..............................سحر..............۱۳۶۶.................۸۴۲۶...........................۶۰۶۰
۵........حضرتي قشلاقچايي..........بهنام...............۱۳۶۴................۹۲۱.............................۶۰۵۲
۶........هواخواه وطن خانكندي.......منصور.............۱۳۶۳..................۱۲.............................۵۸۴۷
۷........اميرپور............................كامبيز.............۱۳۶۱...................۱۵.............................۵۸۰۳
۸........رحماني..........................داريوش...........۱۳۶۴...................۷۱۶۷.........................۵۷۸۲
۹........نوري نيري......................حكمعلي..........۱۳۵۷..................۶۹۵۵...........................۵۶۹۲
۱۰......مولاي............................داريوش............۱۳۶۴..................۱۶..............................۵۶۴۱
۱۱......آذري حميدآباد.................احسان............۱۳۶۶...................۱۰۶۰۷........................۵۶۰۰
۱۲......عبدي ينگجه...................مسلم.............۱۳۶۳..................۷۱۴.............................۵۵۹۱
۱۳.....يونسي حمزه خانلو...........غفور...............۱۳۵۹..................۳۸۷.............................۵۴۶۱
۱۴.....توفيقي...........................زهرا................۱۳۶۴..................۶۶۲.............................۵۴۵۵
۱۵.....بابايي تالي ايوريق............مرتضي.............۱۳۶۶..................۸۷۵۲...........................۵۴۵۴
۱۶.....مرتضوي نير.....................سيد مرتضي......۱۳۶۱...................۵۳۲............................۵۴۴۲
۱۷.....شهري كشاورزان.............بهمن...............۱۳۶۳...................۱۶۱۰۳۸۱۰۴۱................۵۴۰۵
۱۸.....عبادي درمانلو ................سميه..............۱۳۶۵...................۹۴..............................۵۳۷۴
۱۹.....علي پور........................شهره...............۱۳۶۴...................۳۸۶۳..........................۵۳۳۵
۲۰.....فرهاني مزرعه جهان........فيروز................۱۳۶۷...................۴۶..............................۵۳۳۳
۲۱.....زيرك مرادلو.....................مهدي..............۱۳۶۴...................۵۵...............................۵۳۳۲
۲۲.....خاكباز...........................محمد...............۱۳۶۳...................۴۷۰۳...........................۵۲۶۶
۲۳.....محمدنژاد......................فرشيد...............۱۳۶۵...................۲۸۰۵...........................۵۲۴۰
۲۴.....اقبالي جلودارلو..............ايوب.................۱۳۶۴....................۲................................۵۲۲۶
۲۵.....شيري جناقرد................مهدي...............۱۳۶۵....................۵۱۱۴...........................۵۲۱۹
۲۵.....ميكاييل زاده فرد............رحيم................۱۳۶۶....................۸۷..............................۵۲۱۹
۲۷.....ايلانلو.........................هادي................۱۳۶۵...................۱۸۶۰۱..........................۵۲۰۷
۲۸.....فرهنگ پيراقوم.............سعيد................۱۳۶۵...................۳۴۲۲...........................۵۱۷۲
۲۹.....دلخواه اصل..................ليلا...................۱۳۶۶...................۷۹۲۷...........................۵۱۵۰
سهميه ايثارگران
رتبه...نام خانوادگي .....................نام................تاريخ تولد...........شماره شناسنامه......نمره كل
۱......عباس زاده قرپنلو عليا............علي..............۱۳۴۸.................۱۰۴۸۵۳.....................۴۰۵۲
تاريخ ونحوه ثبت نام متعاقباً از همين سايت اعلام خواهد شد
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل

آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل:
پذيرفته شدگاني كه اسامي آنان در سايت كانون اعلام شده است از تاريخ ۹/۱۱/۸۹ لغايت۱۱/۱۱/۸۹ جهت ثبت نام و تكميل پرونده همراه مدارك ذيل در ساعات اداري به كانون وكلاي دادگستري اردبيل مراجعه نمايند.

مدارك لازم:

۱- اصل و تصوير گواهي شده تمام صفحات شناسنامه (دو سري)

۲- اصل و تصوير گواهي شده مدارك تحصيلي اعم از كارشناسي حقوق، حقوق قضائي و علوم قضائي، فقه و مباني حقوق اسلامي و يا سطح ۲ حوزه (دو سري).

۳- اصل و تصوير گواهي شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم.

تبصره- پذيرفته شدگاني كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد(ورودي ۸۸) و يا دكتري (ورودي سال ۸۷و بعد از آن) مي باشند و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود كه سال ورود در آن درج شود را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت همراه تعهد ثبتي ارائه دهند.

۴- ۱۲ قطعه عكس رنگي۴×۳ (آقايان با كت و خانمها با رعايت پوشش اسلامي) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آنها درج شود.

۵- كارت ملي اصل و كپي.

تذكرات- به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نشده و تشكيل پرونده نخواهد شد.

پذيرفته شدگان براي برابر با اصل نمودن تصاوير مدارك ميتوانند به دفترخانه هاي رسمي و يا دادگستري مراجعه نمايند.

گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران

الف- كساني كه شش ماه سابقه حصور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته(حداكثر تا تاريخ ۶۷/۶/۳۱) يا در اسارت دشمن بوده اند.

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.

ج- بستگان درجه اول شهدا، جانبازان بالاي ۵۰ درصد.

تبصره- بستگان درجه اول عبارتند از : پدر- مادر و اولاد .

صدور گواهي بايد در سال ۱۳۸۹باشد به گواهي هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي شود.

حضور پذيرفته شدگان شخصاً در روز تعيين شده الزامي است.
*- نظر به كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور, چنانچه پذيرفته شدگان فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

< قبلي بعدي >
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام مراسم روز وكيل مدافع و استقلال كانون وكلاي دادگستري كانون اردبيل

هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري اردبيل از وكلاي محترم دادگستري و كارآموزان گرامي دعوت مي نمايد در مراسم گراميداشت سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع وضيافت شام حضور بهم رسانند .
زمان:۷/۱۲/۱۳۸۹----ساعت ۶:۳۰ بعد از ظهر
مكان:تالار وليعصر
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري اردبيل

اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري اردبيل:
بدين وسيله به اطلاع كليه پذيرفته شدگان محترم آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ميرساندحداكثر تا تاريخ ۱۶/۲/۹۰ نسبت به ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري و جوابيه تست مرفين اقدام نمايند
بالا
فهرست اصلي


  * پيام تبريك

پيام تبريك
جناب آقاي محمد تربيت رياست محترم كانون وكلاي دادگستري اردبيل
با نهايت خوشوقتي انتخاب جنابعالي را در نشست دوم اجلاس سالانه كنگره ملي وكلا در ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ در اصفهان بعنوان يكي از اعضاي هيات مديره كه از موجبات سربلندي و افتخار كانون وكلاي اردبيل گرديده است صميمانه تبريك عرض مينمائيم
جامعه وكلاي دادگستري استان اردبيل
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري اردبيل

اعلام زمان انتخاب شهر كارآموزان محترم آزمون ورودي سال ۱۳۸۹
                                       
بدين وسيله به اطلاع كليه كارآموزان محترم آزمون ورودي سال ۱۳۸۹ مي رساند : زمان انتخاب شهر روز چهارشنبه ۲۸/۲/۱۳۹۰ ساعت ۳۰/۱۴ در محل كانون وكلاي دادگستري اردبيل مي باشد. كارآموزان محترم راس ساعت مقررحضور يافته و با توجه به اولويت رتبه نسبت به انتخاب شهر محل اشتغال خود اقدام نمايند در صورت عدم حضور به موقع كانون نسبت به انتخاب محل اشتغال آنها اقدام خواهد نمود و اعتراض بعدي آنان مسموع نخواهد بود
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي تغييرات در هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري اردبيل

در تاريخ ۸/۶/۱۳۹۰ آقاي محمد تربيت از رياست و عضويت در هيئت مديره استعفاء نمودند با قبول استعفاي مذكور و انجام انتخابات داخلي در هيئت مديره تركيب هيئت رئيسه جديد به شرح ذيل مشخص شد :
۱.آقاي جليل گل نهالي به عنوان رئيس
۲.آقاي رضا زرعي به عنوان نائب رئيس
۳.خانم سيمين جوهري به عنوان بازرس
۴.آقاي ايرج صدرالممالكي به عنوان منشي
۵.آقاي دكتر عليرضا لطفي به عنوان عضو اصلي هيئت رئيسه
مراتب به اطلاع همكاران اعلام ميشود
جليل گل نهالي
رئيس كانون وكلاي دادگستري اردبيل
بالا
فهرست اصلي


  * پيام تسليت روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اردبيل

همكار گرامي جناب آقاي عزت آئينه چي وكيل محترم دادگستري
                                       
بدين وسيله در گذشت ابوي گرامي را از صميم قلب به جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده بقاي عمر بازماندگان آن مرحوم را از درگاه خداوند متعال خواستاريم
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري اردبيل
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi