لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري اردبيل

(صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * برگزاري سومين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري اردبيل واعلام نتايج انتخابات اعضاءهيئت رئيسه و عامله دوره سوم
  * اطلاعيه كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري اردبيل
  * اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري اردبيل
  * اعلام زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰كانون وكلاي دادگستري اردبيل
-------------------------------------------------------------  * برگزاري سومين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري اردبيل واعلام نتايج انتخابات اعضاءهيئت رئيسه و عامله دوره سوم

سومين دوره انتخابات هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري اردبيل در مورخه ۷/۷/۱۳۹۰ با حضور جمع كثيري از وكلاي پايه يك كانون وكلاي دادكستري اردبيل برگزار گرديد كه حائزين آراء به شرح ذيل ميباشند:
آقايان.۱.رضا زرعي ۴۳ راي ۲.منوچهر شهبازي ۴۱ راي ۳.دكتر عليرضا لطفي ۳۹ راي ۴.طاهر اميري اضماري ۳۹ راي ۵.مطلب شهباززادگان ۳۴ راي ۶. خانم زهراء ياوريان ۲۸ راي ۷.آقاي عزت آئينه چي ۲۲ راي ۸.علي مقيمي اصل ۲۲ راي

وانتخابات اعضاء هيئت رئيسه و عامله دوره سوم كانون وكلاي دادگستري اردبيل در مورخه ۲۵/۷/۱۳۹۰ در بين پنج نفر حائزين اكثريت اعضاء اصلي كانون برگزار و اعضاء هيئت مديره كانون به شرح زير براي مدت دو سال انتخاب شدند :
جناب آقاي رضا زرعي(رئيس)
جناب آقاي منوچهر شهبازي (نائب رئيس)
جناب آقاي مطلب شهباززادگان (منشي)
جناب آقاي طاهر اميري اضماري (بازرس)
جناب آقاي دكتر عليرضا لطفي (عضو اصلي)
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري اردبيل

بدين وسيله به اطلاع كليه وكلاء وكاراموزان محترم ميرساند در راستاي بروز رساني اطلاعات فردي وكلاء وكاراموزان محترم در سايت اتحاديه همكاران محترم ميتوانند جهت تهيه فرم مخصوص تكميل اطلاعات فردي به بخش انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري اردبيل مراجعه فرمايندلازم به ذكر است كه مسئوليت صحت اطلاعات اعلام شده در فرم بعهده متقاضي محترم ميباشد ودر صورت وجود هر گونه اشتباه مسئوليتي متوجه كميسيون انفورماتيك نميباشد.
با تشكر ياشار طاهري
نماينده كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري اردبيل در اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري اردبيل

اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۹۰ كانون وكلاي دادگستري اردبيل به شرح ذيل مي باشد شرايط ثبت نام متعاقباً اعلام خواهد شد.
رتبه در كانون....نام خانوادگي...........نام............فرزند............شماره شناسنامه...تاريخ تولد..........سهميه
۱-..................بخت آوراجيرلو...........علي..........تاپدوق..........۷۰۸.......................۱۳۶۵..................آزاد
۲-..................رسولي جمادي........طاهر..........اعتماد..........۴۱.........................۱۳۶۵..................آزاد
۳-..................عالي زاده................مهدي.........اميدعلي.......۷۸.........................۱۳۶۵.................آزاد
۴-..................ماهپور.....................فرزاد..........مهدي..........۱۹۰۸.......................۱۳۶۴.................آزاد
۵-..................شاه گلدي آقاباغر.......موسي.......اختيار..........۱۵۰۶.......................۱۳۶۳................آزاد
۶-..................اكبري الني...............رحمان.......حسين.........۵۲...........................۱۳۶۴................آزاد
۷-..................شفق نيا..................كيوان........احد..............۸۰۹.........................۱۳۶۴................آزاد
۸-..................غلام ويسي..............شاهين......اقبال............۷۹۰۴.......................۱۳۶۶................آزاد
۹-.................محمود زاده...............محمود.......صابر.............۵۴..........................۱۳۶۵..................آزاد
۱۰-................خانزاده قرهاغاجلو......اباصلت......محمد............۲۰۲۲......................۱۳۶۳.................آزاد
۱۱-................الفبايي.....................مرتضي.....غلامعلي.........۹۷۴۸.....................۱۳۶۶.................آزاد
۱۲-................اسدي......................آرزو...........جابر...............۲۸۳۷.....................۱۳۶۴.................آزاد
۱۳-................لطفي دودران..............خديجه......ميرزاآقا...........۸۸۴.......................۱۳۵۰................آزاد
۱۴-...............كياني وراغول..............وحيد........امين..............۲۳۷۱.....................۱۳۶۵..................آزاد
۱۵-...............يوسفي مره جين........خديجه......عزيز علي.......۴۰۳۳.....................۱۳۶۶..................آزاد
۱۶-...............مهري قلعه..................اصغر..........رحيم............۱۲۸۸......................۱۳۶۲................آزاد
۱۷-..............محمدي سولا..............الهام..........امامعلي........۶۸۱۳......................۱۳۶۵................آزاد
۱۸-..............مرادي پسند...............گلناز..........بهمن............۱۲۳۶۱.....................۱۳۶۷.................آزاد
۱۹-..............كرمدار.......................كيوان........ولي...............۷۱۲........................۱۳۶۴..................آزاد
۲۰-..............عيسي زاده اجيرلو.......بهمن.........احمد.............۱۲۸۵......................۱۳۶۴.................آزاد
۲۱-.............رزاق پور......................نگين..........فرخ...............۳۰۳۹......................۱۳۶۳.................آزاد
۲۲-............نوري پيرالقير................كيوان........فضايل............۲۰۲۹......................۱۳۶۳...................آزاد
۲۳-............عدلي حمزه خانلو.........روح اله.......علي قنبر........۱...........................۱۳۶۴..................آزاد
۲۴-............نعمت زاده شرقي.........عليرضا.......نعمت.............۲۶۲۸......................۱۳۶۴..................آزاد
۲۵-............محمدي......................حسن........محمود...........۴۸..........................۱۳۶۴..................آزاد
۲۶-............مختاري......................هاجر..........الله شكر........۱۶۲.........................۱۳۶۶..................آزاد
۲۷-............علي محمدي..............احمد..........آقاخان...........۱۶۱۰۵۶۳۷۰۰............۱۳۴۲...................آزاد
۲۸-............فخرزاده......................علي........رحيم.............۹۴۹۱........................۱۳۶۱....................آزاد
۲۹-............ايلانلو........................هما.........اكبر...............۱۰۲۳۶.......................۱۳۶۲...................آزاد
۳۰-...........آزادارسي...................فاطمه......عبداله...........۳۵............................۱۳۵۳.....................آزاد
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰كانون وكلاي دادگستري اردبيل

اعلام زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري اردبيل:
پذيرفته شدگان محترم آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري اردبيل از تاريخ ۲۵/۱۰/۹۰ لغايت ۲۹/۱۰/۹۰ به واحد كارآموزي كانون مراجعه و با ارائه مدارك زير نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند:


۱ - كارنامه صادره از سازمان سنجش


۲ - دانشنامه يا گواهي اتمام دوره كارشناسي (اصل و فتوكپي مصدق)


۳- پايان خدمت يا معافيت دائم (اصل و فتوكپي مصدق)


۴ - شناسنامه (اصل و فتوكپي مصدق تمام صفحات شناسنامه)


۵ - كارت ملي (اصل و فتوكپي)۶ - عكس رنگي ۳×۴ ۱۲ قطعه
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi