لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
كانون وكلاي دادگستري استان مركزيفهرست:

  * راه اندازي سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري مركزي -www.markazibar.org
  * اولين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
  * اسامي قبول شدگان كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷
كانون وكلاي دادگستري استان مركزي

  * اسامي پذيرفته‌شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري استان مركزي در خصوص اعلام نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹
  * اسامي پذيرفته‌شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
-------------------------------------------------------------  * راه اندازي سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري مركزي -www.markazibar.org

به گزارش واحد انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركزي


سايت اختصاصي كانون طراحي و در ا ينترنت به آدرس www.markazibar.org قابل استفاده مي باشد


ضمن تبريك به همكاران محترم براي ايشان از درگاه ايزد منان آرزوي توفيق روز افزون و موفقيت بيشتر مسئلت مي گردد


سايت اتحاديهفهرست


  * اولين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان مركزي

اولين انتخابات هيات مديره كانون در مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ در شهر اراك استان مركزي برگزار گرديد و بموجب آرائ ماخوذه و انتخاب بعدي اعضاي هيات مديره كانون بشرح ذيل اعلام شده است:

۱- آقاي كورش زند كريمي - رئيس هيات مديره
۲- آقاي احمد صمدي - نايب رئيس هيات مديره

۳- آقاي ذبيح اله جباري - بازرس
۴- آقاي محمد مهر پويا - منشي
۵- آقاي وهاب شهبازي - عضو اصلي

آدرس كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
اراك - خيابان ۲۲ بهمن - بين خيابان مخابرات و ميدان دارائي - تلفكس : ۲۲۳۳۵۵۸- ۰۸۶۱
فهرست


  * اسامي قبول شدگان كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷
كانون وكلاي دادگستري استان مركزي


اسامي قبول شدگان كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري استان مركزي


رديف - نام ونام خانوادگي - شماره شناسنامه - نمره كل - رتبه

۱ - زهره زند - ۲۸۳ - ۷۷۶۱ - اول
۲ - علي صالحي - ۱۶۳ - ۷۶۹۰ - دوم
۳ - فريبا جوادي - ۵۶ - ۷۶۹۰ - سوم
۴ - اميرحسين عطاريان - ۵۲۸ - ۷۴۱۴ - چهارم
۵ - حسن جوادپور جمال آباد- ۹۴۷۹ - ۷۴۰۶ - پنجم

۶ - زهره اسماعيل بيگي - ۱۰۵۷ - ۷۳۷۴ - ششم
۷ - محمد قرابيگلو زارع - ۵۳۱ - ۷۲۸۲ - هفتم
۸ - حسين كميلي اصفهاني - ۵۶۴۳ - ۷۲۶۹ - هشتم
۹ - فاطمه مجيدي - ۴۹۶۳ - ۷۲۵۰ - نهم
۱۰ - مهشيد خلوتي - ۸۲۹۰ - ۷۲۲۷ - دهم

۱۱ - محمد آبان گاه - ۳۲۹ - ۷۲۰۴ - يازدهم
۱۲ - ابوالفضل خسروي - ۱۴۶۹۱ - ۷۱۹۰ - دوازدهم
۱۳ - رضا غلامحسيني - ۵۲۵۴ - ۷۱۶۷ - سيزدهم
۱۴ - محمد منوچهري - ۴۴۶۸ - ۷۱۵۸ - چهاردهم
۱۵ - علي رضايي - ۱ - ۷۰۹۴ - پانزدهم

۱۶ - الهه رودباراني -۲۳۷۰ - ۷۰۷۰ - شانزدهم
۱۷ - سارا طالبي پور - ۲۲۲۸ - ۷۰۵۵ - هفدهم

۱۸ - محمد فرجي(سهميه) - ۱۵ - ۴۹۷۴ - اول (سهميه)
۱۹ - محمد قهاري(سهميه) - ۷ - ۴۱۴۲ - دوم (سهميه)
۲۰ – غلامرضا عيسايي(سهميه)- ۱۰۰۲ - ۴۱۲۸ - سوم (سهميه)
فهرست


  * اسامي پذيرفته‌شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري استان مركزي

اسامي قبول شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
فهرست


  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري استان مركزي در خصوص اعلام نتايج آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹

به اطلاع شركت كنندگان محترم آزمون كارآموزي سال ۱۳۸۹ كانون وكلا مي‌رساند :

شركت كنندگان محترم جهت ملاحظه نتيجه آزمون خود مي‌توانند از تاريخ ۱۸/۱۰/۸۹ لغايت پايان مهلت اداري ۲۲/۱۰/۸۹ به محل كانون وكلاي دادگستري استان مركزي، واقع در خيابان هپكو انتهاي خيابان امام حسين مراجعه نماييد و چنانچه اعتراضي دارند كتبا اعلام فرمايند بديهي است اعتراض پس از مهلت مذكور مسموع نخواهد‌بود.

كد خبر : ۱۴/۱۰/۸۹ - ۸۹۱۰۱۰۲
منبع: http://www.markazibar.org/portal
فهرست


  * اسامي پذيرفته‌شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان مركزي

اسامي پذيرفته‌شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان مركزي

فهرست


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi