لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفتهكانون وكلاي دادگستري بوشهر
سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري بوشهر

(صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اسامي پذيرفته شدگان قطعي ومشروط آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر
  * شرايط و زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر
  * اطلاعيه برگزاري چهارمين دوره اختبار كتبي كارآموزان وكالت دادگستري دي ماه ۱۳۹۱
  * ۸۸۸
  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر در رابطه با فيلم اهانت آميز عليه ساحت مقدس پيامبر اسلام (ص)
  * نشست رياست كانون وكلا با نمايند ه محترم شهرستان بوشهر در مجلس شوراي اسلامي
  * برگزاري جشن ميلاد آقا امام زمان توسط كانون وكلاي دادگستري
  * مشروح نشست في ما بين رياست آموزش و پرورش شهرستان و رياست كانون وكلاي استان بوشهر
  * اعلام زمان ومكان برگزاري جشن استقلال كانون وكلا و مراسم تحليف قبول شدگان اختبار
  * اعلام تاريخ جديد برگزاري همايش بين المللي
  * آگهي نتايج اختبار داخلي كارآموزان بهمن ۱۳۹۰
  * ريز نمرات كارآموزان اختبار سال ۱۳۹۰ - كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * شرايط و زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري بوشهر
  * ريز نمرات كارآموزان اختبار كتبي سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر واعلام تاريخ برگزاري اختبار شفاهي
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * * اطلاعيه تجديد مهلت برگزاري اختبار كتبي كارآموزان واجد شرايط در پائيز ۱۳۹۰
  * سئوالات حقوق مدني اختبار كتبي آبانماه ۱۳۸۹
  * سئوالات آئين دادرسي مدني اختبار كتبي آبان ماه ۱۳۸۹
  * سوالات حقوق تجارت اختبارآبان ماه ۱۳۸۹
  * سئوالات حقوق كيفري آزمون كتبي اختبار آبانماه ۱۳۸۹
  * سئوالات حقوق ثبت اسناد واملاك اختبار كارآموزان آبان ماه ۱۳۸۹
  * اطلاعيه برگزاري اختبار كتبي كارآموزان واجد شرايط در پائيز ۱۳۹۰
  * اولين نشست اعضا همايش بين المللي بهمن ماه سال ۱۳۹۰
  * اسامي و مهلت ثبت نام پذيرش شدگان جديد سال ۱۳۸۹
  * اعلام اسامي پذيرش شدگان جديد كارآموزي وكالت ۱۳۸۹
  * اعلام جلسه سخراني توسط كميسيون اختبار و كاراموزي كانون وكلاي بوشهر
  * نشست مشترك هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بوشهر ومسئولين قضايي استان برگزار گرديد.
  * تاريخچه وكالت وتشكيل كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * سخنراني آقاي صفدر يوسفي عضو هيئت مديره كانون بوشهر در جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري
  * آگهي نتايج دومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * آگهي تمديد مدت ثبت نام داوطلبان عضويت در دومين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * اعلام تاريخ برگزاري انتخابات دومين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * آگهي انتخابات دومين دوره هيات مديره كانون و كلاي دادگستري استان بوشهر
  * اسامي قبول شدگان اختبار كارآموزي وكالت پايه يك دادگستري استان بوشهرآبان ماه ۸۹
  * آزمون اختبار كتبي كارآموزان وكالت پايه يك برگزار شد
  * آگهي دومين دوره اختبار كار آموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * برگزاري مراسم يكصدمين سال بنيان وكالت در ايران همگام باسالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع در كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت ۱۳۸۹كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
  * اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان كارآموز وكالت سال۸۸ كانون وكلاي دادگستري بوشهر
  * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت دادگستري سال ۱۳۸۸
  * حقوق شهروندي درگذر زمان
  * مهلت تحويل مدارك براي بيمه خدمات درماني
  * تسلبت به مناسبت درگذشت همكار ارجمند جناب آقاي دكتر جلالي
  * در جستجوي عدالت
  * سالروز تاسيس كانون وكلاي دادگستري بوشهر
  * اولين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بوشهر(۸/۱۰/۱۳۸۷)
-------------------------------------------------------------  * اسامي پذيرفته شدگان قطعي ومشروط آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر

بسمه تعالي                                         
اسامي پذيرفته شدگان قطعي ومشروط آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر                                         
                                        
                                        
                                        
        شماره داوطلبي        نام خانوادگي        نام        رديف        
        ۸۸۶۴۰        دارابي        عادل        ۱        
        ۸۸۸۱۴        حسيني        سيدفرهاد        ۲        
        ۸۸۱۸۸        شفيعي        علي        ۳        
        ۸۸۶۰۸        دارابي        وحيد        ۴        
        ۸۸۱۸۴        حسيني        ابوذر        ۵        
        ۸۷۹۹۵        امجدي        نوريه        ۶        
        ۸۸۳۴۶        پارسائي        حسين        ۷        
        ۸۸۱۶۷        فرشته زاده        داراب        ۸        
        ۸۷۸۸۷        نوع پرست        زهرا        ۹        
        ۸۸۵۶۶        محمدي        رحيم        ۱۰        
        ۸۸۴۶۶        افشون        احمد        ۱۱        
        ۸۸۳۸۸        علمي        حسين        ۱۲        
        ۸۸۲۹۸        شاياني        بابك        ۱۳        
        ۸۸۶۵۱        اسكندري        حامد        ۱۴        
        ۸۸۸۱۱        رحماني        مهدي        ۱۵        
        ۸۸۷۶۸        دشتي        حامد        ۱۶        
        ۸۸۵۴۴        دهقانيان        ابوالقاسم        ۱۷        
        ۸۸۴۲۸        كمالي        عبدالرسول        ۱۸        
        ۸۸۶۰۱        پورقيومي        علي        ۱۹        
        ۸۷۶۰۵        نعمتي پور        زينب        ۲۰        
        ۸۷۷۲۷        غلامي        مهين        ۲۱        
        ۸۸۵۱۶        نيك اقبال        موسي        ۲۲        
        ۸۸۷۴۰        قلندر        محمد        ۲۳        
        ۸۸۴۸۶        ذوالفقاري        فرهاد        ۲۴        
        ۸۸۵۵۴        قزل بيگلو        رحمت الله        ۲۵        
        ۸۸۱۹۶        محمدي منش        مسعود        ۲۶        
        ۸۸۷۰۰        فولادي        علي        ۲۷        
        ۸۷۸۴۱        فتحي        فاطمه        ۲۸        
        ۸۸۳۴۴        ميرفردي        هدايت        ۲۹        
        ۸۸۷۳۴        موسوي        سيدابوالحسن        ۳۰        
        ۸۸۳۳۸        زندي لك        اردوان        ۳۱        
        ۸۷۹۱۴        آريايي روش        عظيمه        ۳۲        
        ۸۷۶۹۲        احمدي        اقدس        ۳۳        
        ۸۸۵۸۹        زكي پور        بهنام        ۳۴        
        ۸۸۱۴۱        عسكري        ايوب        ۳۵        
        ۸۸۰۴۶        قايدي        مريم        ۳۶        
        ۸۸۳۳۳        بخشيان        مرتضي        ۳۷        
        ۸۷۹۳۴        اسدي داليني        سميه         ۳۸        
        ۸۸۲۴۳        جوكار        علي اصغر        ۳۹        
        ۸۸۲۹۳        شاهسوني        سجاد        ۴۰        
        ۸۸۲۴۰        بهرامي        ميثم        ۴۱        
        ۸۷۵۷۲        مهركي        شاداب        ۴۲        
        ۸۸۶۴۸        باقري        حسن        ۴۳        
        ۸۸۰۱۲        آزاده نمين        مريم        ۴۴        
        ۸۸۳۷۷        ارتشي        ابراهيم        ۴۵        
        ۸۸۶۳۵        بيرانوند        سعيد        ۴۶        
        ۸۸۳۸۴        احمدي        صادق        ۴۷        
        ۸۸۶۳۱        بازدرهوا        غلامرضا        ۴۸        
        ۸۸۶۵۶        اكبري        حسين        ۴۹        
        ۸۸۲۳۵        شهرياري        شهريار        ۵۰        
        ۸۸۱۰۷        اكبري پشت پري        محمد        ۵۱        
        ۸۸۱۱۸        شيباني        مجيد        ۵۲        
        ۸۸۲۰۰        خادمي        عليرضا        ۵۳        
        ۸۷۶۵۱        بهروزي        زهرا         ۵۴        
        ۸۸۵۹۸        خلفي        كرامت        ۵۵        
        ۸۷۷۰۳        محمدي        نسترن        ۵۶        
        ۸۸۷۴۱        زيرراهي فرد        جهانگير        ۵۷        
        ۸۸۸۳۰        ربيعي        محمدرضا        ۵۸        
        ۸۸۴۹۲        همداني        محمدحسن        ۵۹        
        ۸۸۱۹۰        رزمجونظرآقا        اسماعيل        ۶۰        
        ۸۸۲۶۱        موسوي        سيدحسين        ۶۱        
        ۸۷۶۵۹        دادگري        رقيه         ۶۲        
        ۸۸۸۵۴        قائمي        سيف اله        ۶۳        
        ۸۸۱۰۲        حيدري        يداله         ۶۴        
        ۸۸۳۸۶        كمالي        حسين        ۶۵        
        ۸۸۲۶۷        قرائتي        حسن        ۶۶        
        ۸۸۱۸۹        رفعت نيا        جواد        ۶۷        
        ۸۸۳۰۴        سعادت نيا        رضا        ۶۸        
        ۸۸۵۷۵        دوريشي        صدرالله        ۶۹        
        ۸۸۴۹۰        محمودزاده        عطا        ۷۰        
        ۸۸۶۱۷        شهرياري        اله كرم        ۷۱        
        ۸۸۷۷۲        جوكار        سعيد        ۷۲        
        ۸۸۷۷۸        بوسم        محسن        ۷۳        
        ۸۸۰۴۱        دهقاني         روشن        ۷۴        
        ۸۷۶۸۴        آزادي         رخساره        ۷۵        
                                        
        از رديف ۵۵لغايت ۷۵ جهت تعيين تكليف خود حداكثر ظرف سه هفته ازتاريخ ۲۶/۱۰/۹۱ به دفتر                                
        كانون وكلا مراجعه نمايند در غيراينصورت كانون وكلا در مقابل شخصي كه در فرصت اعلامي                                 
                                        
        مراجعه ننموده است هيچگونه مسئوليتي ندارد. هرگونه اعتراض به نتايج اعلام شده ظرف مدت                                 
                                        
        پنج روز پس از انتشار اسامي پذيرفته شدگان دريكي از نشريات محلي قابل بررسي در اين كانون                                
                                        
         ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * شرايط و زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر

شرايط و زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر
از پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت اعم از سهميه آزاد و ايثارگران براي تشكيل پرونده و انتخاب محل اشتغال به كارآموزي و وكالت دعوت بعمل مي آيد كه از روز دوشنبه مورخه ۲۶ديماه سال جاري راس ساعت ۵/۸ صبح به ترتيب مقرر در بند ۲ اين آگهي با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به ضوابط اعلام شده قبلي، در كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر واقع در خيابان بهشت صادق روبروي ستاد ديه حضور بهمرسانند ..

بند يك : مدارك لازم جهت ثبت نام

۱ - اصل و كپي برابر اصل شده مدرك تحصيلي دو نسخه .(كساني كه داراي مدرك بالاتر از كارشناسي هستند ارايه مدرك تحصيلي دوره كارشناسي مكفي است )
تبصره ۱ : منظور از مدرك تحصيلي – دانشنامه دوره كارشناسي در رشته حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.
مدرك فارغ التحصيلي پذيرفته شده بايد حداكثر تا تاريخ ۱۹/۸/۹۱ باشد.تبصره ۲ :

۲ - اصل و كپي برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي دو نسخه.
يك نسخه ۳ - اصل و كپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم

تبصره
۳ - تاريخ پايان خدمت يا معافيت پذيرفته شده بايد حداكثرتا تاريخ ۱۹/۸/۹۱ باشد.

۴ - اصل و كپي برابر اصل شده گواهي حضور داوطلبانه در جبهه جنگ ، جانبازي، آزادگي و شاهد. (براي ايثارگران)
۵ - شش قطعه عكس۴×۳ با درج مشخصات متقاضي در پشت آن ( عكس پرسنلي براي آقايان با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي )

۶-واريز هزينه هاي قانوني بحساب شماره ۸۷/۱۴۱۵۱۶۱۹بانك ملت بنام كانون وكلاي دادگستري بوشهر وارائه فيش

بند دو : زمان مراجعه جهت ثبت نام
روز        رديف        تاريخ مراجعه
سه شنبه        يك تا هجدهم        ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
چهارشنبه        نوزدهم تا سي وهفتم        ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
شنبه        سي وهشتم تا پنجاه وشش        ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
يكسنبه        پنجاه وهفت تا هفتادوپنج        ۱۳۹۱/۱۱/۱
تـذكـــر:
الف – متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري يا دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.
ب – بدون همراه داشتن مدارك فوق، ثبت نام و تشكيل پرونده انجام نخواهد شد.
تبصره:
ج- حسب ماده ۱قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶مدت تكميل پرونده قبول شدگان و صدور پروانه كارآموزي شش ماه از تاريخ برگزاري آزمون تعيين گرديده است و بر اين اساس مي بايست تا ۳۰/۲/۹۲ با تكميل پرونده و وصول پاسخ استعلامات، پروانه كارآموزي صادر گردد. لذا عدم مراجعه هر يك از قبولشدگان حداكثر تا پايان ۱۰/۱۱/۹۱ سال ۱۳۹۱ كه سبب عدم تكميل پرونده و عدم دريافت پاسخ استعلامات در موعد مقرر قانوني خواهد شد، موجب انتفاء قبولي بوده و هيچگونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.
كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه برگزاري چهارمين دوره اختبار كتبي كارآموزان وكالت دادگستري دي ماه ۱۳۹۱

باياري خداوند چهارمين دوره اختبار كتبي كارآموزان وكالت دادگستري كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر در دي ماه ۱۳۹۱برگزار مي شود . كار آموزان واجد شاريط كه ۱۸ ماه از تاريخ معرفي و تائيد شروع دوره كار آموزي توسط وكيل سرپرست ،دوره كارآموزي را سپري كرده اند مي توانند از ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۱ لغايت ۲۵ آذرماه ۱۳۹۱ تقاضاي شركت در اختبار را به همراه مدارك ذيل:
۱.        يك نسخه از كار تحقيقي كه با موافقت كميسيون كارآموزي و اختبار انجام شده و وكيل سرپرست آن را تائيد كرده باشد.
۲.        تهيه ۱۸ گزارش از پرونده محاكم دادگستري با اظهار نظر كارآموزان در پايان هر مورد كه به نظر و امضاوكيل سرپرست رسيده باشد.
۳.        شركت درجلسات دادگاه ها به ميزاني كه در آئين نامه مقرر شده است. (حداقل ۲بار در ماه)
۴.        شركت در ۱۸جلسه سخنراني كه توسط كانون وكلا برگزار شده است.
۵.        اخذ نظر وكيل سرپرست وانعكاس آن در صفحات مربوط به كارنامه كارآموزي نسبت به اخلاق و چگونگي كارآموزي متقاضي
۶.        تائيد اموري كه از طرف وكيل سرپرست با واحد هاي كانون نظير شعبه معاضدت به كار آموز ارجاع شده
۷.        واريز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ۱ ريال به شماره حساب ۸۷/۱۴۵۱۶۱۹ بانك ملت حساب جام كانون وكلاي دادگستري بوشهر و ضميمه كردن فيش آن، به دفتر كانون تحويل خانم شعباني دهند و رسيد دريافت نمايند . ۸. رفع اشكالات قابل رفع و جزئي در فرصت مناسب خللي در اختبار وارد نمي كند ولي نقص اسامي مدارك و گزارش كميسيون مانع از شركت در اختبار شده و حسب مورد باعث تجديد دوره و استمهال ميشود .
۹.اختبار در امور حقوقي و كيفري به ترتيب در تاريخ ۴و۵ دي ماه سال ۱۳۹۱ از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ساعت ۱۳:۳۰ همان روز برگزار مي شود.محل برگزاري اختبار سالن جديد كانون وكلا به آدرس بوشهر خيابان بهشت صادق مقابل كانون اصلاح وتربيت ميباشد .
۱۰.ستفاده از مجموعه قوانين و آراء وحدت رويه بدون حاشيه نويسي مجاز است.
۱۱۰ گواهي داير بر گذراندن دوره رايانه برابر نظامنامه كانون الزامي است . ضمنا تمديد پروانه الزامي مي باشد. احمد ميرزائي كميسيون اختبار و كار آموزي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر»
بالا
فهرست اصلي


  * ۸۸۸

بسمه تعالي                                        
                        
        رتبه        معدل        نمره نهايي شفاهي        نمره نهايي كتبي        نام و نام خانوادگي        رديف
        اول        ۱۸/۵۶         ۱۹ ۱۸/۴۲ اعظم كسرائي        ۱
                                                
        دوم        ۱۷/۷۵         ۲۰ ۱۷/۰۰         شهين كياني برازجاني        ۲
                                                
        سوم         ۱۸ ۱۷/۰۷ مرتضي رستم نژاد        ۳
                                                
        چهارم        ۱۷/۱۲         ۱۹          ۱۶/۵۰ زهرا ملك زاده        ۴
                                                
        پنجم        ۱۷/۰۰ ۲۰ ۱۶/۰۰ زهرا عراقي        ۵
                                                
        ششم        ۱۶/۸۵         ۱۹ ۱۶/۱۴ مجتبي پناهيان        ۶
                                                
        هفتم        ۱۶/۷۸                 ۱۴ ۱۷/۷۱ علي كره بندي        ۷
                                                
        هشتم        ۱۶/۷۶                 ۱۸ ۱۶/۳۵         موسي بهرام كركوندي        ۸
                                                
        نهم        ۱۶/۶۹                 ۱۷/۵۰ ۱۶/۴۲         اسماعيل محمدي        ۹
                                                
        دهم        ۱۶/۶۵                 ۱۶/۵۰ ۱۶/۷۱        احمد اتحاديه        ۱۰
                                                
        يازدهم        ۱۶/۶۳                ۱۹ ۱۵/۸۵         احمد رضا دامي        ۱۱
                                                
        يازدهم        ۱۶/۶۳                 ۱۹ ۱۵/۸۵         فاطمه شمسي        ۱۲
                                                
        يازدهم        ۱۶/۶۳                ۱۹ ۱۵/۸۵        امير حسين مستقيم نائيني        ۱۳
                                                
        دوازدهم        ۱۶/۱۰                 ۱۹ ۱۵/۱۴         فرج الله نگين تاجي        ۱۴
                                                
        سيزدهم        ۱۶/۰۳                ۱۴         ۱۶/۷۱ عبداله غلامي        ۱۵
                                                
        چهاردهم        ۱۵/۹۶                ۱۶/۵۰ ۱۵/۷۸         رحيم بحراني فرد        ۱۶
                                                
        پانزدهم        ۱۵/۸۰                 ۱۸ ۱۵/۰۷         سكينه خسروي نژاد        ۱۷
                                                
        شانزدهم        ۱۵/۷۲                 ۱۴ ۱۶/۲۸         حيدر حيدري        ۱۸
                                                
        هفدهم        ۱۵/۷۱                ۱۵/۵۰ ۱۵/۷۸         محمد اميدوار        ۱۹
                                                
        هجدهم        ۱۵/۶۹         ۱۹/۵۰          ۱۴/۴۲ حامد اسكندري        ۲۰
                                                
        نوزدهم        ۱۵/۶۰         ۱۴ ۱۶/۱۴                حسن ابراهيمي        ۲۱
                                                
        بيستم        ۱۵/۵۸         ۱۵ ۱۵/۷۸                رضا بيشه كار        ۲۲
                                                
        بيست و يكم        ۱۵/۴۸ ۱۵         ۱۵/۶۵         محمد مهدي قاسمي        ۲۳
                                                
        بيست و دوم        ۱۵/۴۶ ۱۶        ۱۵/۲۸                 ناهيد غلامي        ۲۴
                                                
        بيست و سوم        ۱۵/۳۷ ۱۸        ۱۴/۵۰         هاجر آذر كشت        ۲۵
                                                
        بيست و چهارم        ۱۵/۳۵ ۱۶        ۱۵/۱۴                 عبدلله صالح نژاد        ۲۶
                                                
        بيست و پنجم        ۱۵/۳۳ ۱۴        ۱۶/۶۴                 سارا سلامي سرابي        ۲۷
                                                
        بيست و پنجم          ۱۵/۳۳ ۱۵/۵۰ ۱۵/۲۸ حسين مرادي        ۲۸
                                
                                                
        بيست و ششم        ۱۵/۲۵         ۱۳        ۱۶/۰۰        اردوان مينائي فر        ۲۹
                                                
        بيست و هفتم        ۱۵/۲۱         ۱۵         ۱۵/۲۸        شهاب حايري اصفهاني        ۳۰
                                                        
        بيست و هشتم        ۱۵/۰۶         ۱۱         ۱۵/۴۲        سهيلا احساني        ۳۱        
                                                        
        بيست وهشتم        ۱۵/۰۶         ۱۴         ۱۶/۴۲         اميد دولاح        ۳۲        
                                                        
        بيست و نهم        ۱۵/۰۱ ۱۵/۵۰         ۱۴/۸۵        مهتاب آخوندنيا        ۳۳        
        سي ام         ۱۴/۹۸         ۱۴/۵۰ ۱۶/۶۴ علي حسيني        ۳۴        
                                                        
        سي ام                ۱۴/۹۸ ۱۴/۵۰        ۱۵/۱۴ نورعلي ميثم زاده        ۳۵        
                                                        
        سي و يكم                ۱۴/۹۰         ۱۴ ۱۵/۲۱        رضا فرخي خرارود        ۳۶        
                                                        
        سي ويكم                ۱۴/۹۰         ۱۴ ۱۵/۲۱        حسن كهوري صادق        ۳۷        
                                                        
        سي ويكم                 ۱۴/۹۰         ۱۴ ۱۵/۲۱        رضا محمد گنجي        ۳۸        
                                                        
        سي و دوم         ۱۴/۸۷         ۱۹         ۱۳/۵۰        عنايت رضايي        ۳۹
                                                
        سي و سوم        ۱۴/۸۳         ۱۳/۵۰        ۱۵/۲۸        صالح شاهين        ۴۰
                                                
        سي و چهارم        ۱۴/۸۰         ۱۱        ۱۶/۰۷        يونس فيض كريملو        ۴۱
                                                
        سي و پنجم        ۱۴/۷۸         ۱۴/۷۸        ۱۴/۷۱        مولود حاتمي        ۴۲
                                                
        سي و ششم        ۱۴/۶۵ ۱۳        ۱۵/۲۱                 خرمه باربد        ۴۳
                                                
        سي و هفتم        ۱۴/۵۰ ۱۰        ۱۶/۰۰                 الهام صفري        ۴۴
                                                
        سي و هشتم        ۱۴/۴۸         ۸        ۱۶/۶۴         بيتا بهروز        ۴۵
                                                
        سي و نهم                ۱۴/۴۲         ۱۲/۵۰ ۱۵/۰۷        عبدالرسول حسيني        ۴۶
                                                
        چهلم         ۱۴/۲۸        ۱۴/۵۰         ۱۴/۲۱         مهدي رستمي        ۴۷
                                                
        چهل و يكم         ۱۴/۲۱        ۱۵/۵۰          ۱۳/۷۸         زهره غلامعلي زاده        ۴۸
                                                
        جهل و دوم         ۱۴/۱۰        ۱۱         ۱۵/۱۴        احسان باولي        ۴۹
                                                
        چهل و سوم        ۱۴/۰۱         ۱۶ ۱۳/۳۵        يوسف رضايي        ۵۰
                                                
        چهل و چهارم        ۱۴/۰۰        ۸ ۱۶/۰۰                 مهدي زارع        ۵۱
                                                
        چهل و پنجم        ۱۳/۹۸        ۱۳/۹۸ ۱۴/۱۴                 ليلا حاتمي        ۵۲
                                                
        جهل وپنجم         ۱۳/۹۸        ۱۳/۵۰         ۱۴/۱۴        مسعود صادقي نيا        ۵۳
                                                
        چهل و ششم        ۱۳/۸۵         ۱۱/۵۰        ۱۴/۶۴        فاطمه وقاري ديزگيان        ۵۴
                                                
        چهل و هفتم        ۱۳/۷۶         ۱۳/۵۰        ۱۳/۸۵        آزاده رضايي مفرد        ۵۵        
        چهل وهشتم        ۱۳/۵۰         ۹        ۱۵        اميد اسماعيل طهراني        ۵۶        
                                                        
        چهل و نهم         ۱۳/۳۸        ۱۳/۵۰          ۱۳/۳۵        جبار شريفي        ۵۷        
                                                        
        پنجاه          ۱۳/۱۲        ۱۰/۵۰         ۱۴/۰۰        حامد فيروزفر        ۵۸        
                                                        
        پنجاه و يك         ۹۸/.۱۲        ۹/۵۰         ۱۴/۱۴        علي حسين مرادي        ۵۹        
                                                        
        پنجاه ودو         ۶۹/.۱۲        ۱۵         ۱۱/۹۲        محسن قياس        ۶۰        
                                                        
        پنجاه و سه         ۵۱./۱۲        ۱۰          ۱۳/۳۵        عبدالرحمن اسلام پور        ۶۱        
                                                        
        پنجاه وچهار                ۳۷/.۱۲        ۱۵ ۱۱/۵۰        آمنه غلامي پور        ۶۲        
                                                        
        پنجاه و پنج                ۵۱./۱۱        ۱۰/۵۰ ۱۱/۸۵ محمود شهبازي
                                                
        پنجاه وشش        ۷۱/.۱۰ ۹                 ۱۱/۲۸        فاطمه ملكي        ۶۴
                                                
                ۰۰/۰۰        غيبت         ۱۵/۲۸        حسن اكرامي نيا        ۶۵
                                                
                ۰۰/۰۰        غيبت         ۱۲/۷۱        الهه السادات درجوش        ۶۶
                                                
                ۰۰/۰۰        غيبت          ۱۶/۷۸         سارا فدايي        ۶۷
                                                
                ۰۰/۰۰        غيبت         ۱۵/۹۲        مهرنوش مظلوميان جهرمي        ۶۸
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر در رابطه با فيلم اهانت آميز عليه ساحت مقدس پيامبر اسلام (ص)

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

بار ديگر دستان لرزان و آلوده صهيونيست هاي خبيث با همراهي بعضي از كشيش هاي افراطي آمريكايي و متعاقب آتش زدن قرآن مجيد ، اين بار با انتشار فيلمي اهانت آميز عليه ساحت مقدس پيامبر اعظم (ص) دلهاي ييدار هر مسلمان حقيقي را در اقصي نقاط جهان به درد آوردند. اين اقدام از نظر اخلاقي غير قابل قبول و با سوء استفاده از آزادي بيان تجاوز به حريم خصوصي ، عقيدتي مسلمانان مي باشد و واضح و مبرهن است كه نقض مسلم مقدسات ديني احاد ملت ها ، قوانين ، ميثاق ها و منشورهاي بين المللي مي باشد كه دستاوردي جزنفرت بيش از پيش جهانيان نسبت به عاملان اين جسارتها به همراه نخواهد داشت و موجب تقويت و افزايش وحدت مسلمين جهان در برابر دشمنان اسلام عزيز گرديده است . كانون وكلاي استان بوشهر با محكوم كردن اين اهانت عظيم ، از مجامع حقوقي و قضايي جهان تقاضاي محكوكيت اين اقدامات موهن وضد بشري را دارد
بالا
فهرست اصلي


  * نشست رياست كانون وكلا با نمايند ه محترم شهرستان بوشهر در مجلس شوراي اسلامي

نشست رياست كانون وكلا با نمايند ه محترم شهرستان بوشهر در مجلس شوراي اسلامي
دراين نشست دوستانه كه در جوي صميمي برگزارشد صفدر يوسفي رياست كانون وراجع به مشكلات مردم در مراجعه به محاكم قضائي ونحوه دفاع متهم در پرونده هاي كيفري و اختيارات وكيل در دفاع و بهداشت قضائي و نهايتا استقلال كانون هاي وكلا و معايب طرح جامع وكالت قضائي عنوان و سپس جمهيري نماينده محترم بوشهر راجع به وظايف نمايندگي در مجلس و قرابت بين وكيل مجلس و وكيل مجلس دو وكيل دادگستري اعتقاد به استفاده از تخصص متعهدانه در امور ولزوم اجراي عدالت در منظر اسلامي و ارتباط استقلال قاضي و وكيل مطالبي را بيان و بررسي مسائل بصورت علمي و كارشناسانه را عنوان داشتند و عبدالصمد دولاح عضو هيئت مديره راجع به عدالت وماموريت وكيل دادگستري و فرايند اجراي عدالت مطالبي را عنوان داشتند.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري جشن ميلاد آقا امام زمان توسط كانون وكلاي دادگستري

جشن ميلاد آقا امام زمان توسط كانون وكلاي دادگستري با قرائت آياتي نوراني از كلام الله مجيد وسرود جمهوري اسلامي ايران و با سخنراني رياست محترم كانون ونيز قرائت شعري در وصف مولي صاحب الزمان توسط وكيل سكينه آتشي صفابخش محفل دوستانه وكلاي بوشهربود برگزار گرديد.
متن سخنراني صفدر يوسفي رياست كانون وكلاي بوشهر به شرح ذيل است:
خدمت حضار محترم عرض سلام وادب دارم. السلام عليك يا صاحب الزمان نيمه شعبان تولد مولود مبارك فخر دو عالم حضرت بقيه الله العظم مولانا صاحب الزمان بر جامعه بزرگ وكالت مبارك باد. فلسفه قيام مولاي ما تحقق قسط و عدل است.پس درود بر شمافرهيختگان كه بال فرشته عدالتيد پرنده بدون بال پرواز نمي كند حكومت آقا امام زمان هم بدون حضورمردان عدالت برقرار نمي شود. وكالت شغلي است الهي وكيل انساني مقدس است . پس خودرا متعلق كنيم به اخلاق الهي خداوند عادل است و خصم ظالم است اولين وكيل وكيل خداست بعدش انسانهاي خاص كه ليا قت پوشيدن رداي وكالت را پيدا مي كنند.پس بكوشيم در اين ايام مبارك حاميان واقعي عدالت و خصم واقعي ظلمات و تاريكي هاباشيم. همكاران من بتابيد وبدرخشيد و برپا داريد بيرق عدالت را اي ياوران حضرت قائم و برپاكننده عدل و دادالهي بر كره خاكي ايام بر شما مبارك باد.محفل سبز خودرا روشنايي بخشيد و با حضور گرم و صميمي خود درود بر شما پيروان راستين عدالت صداقت پاكي و نجات براي سلامتي خود و خانواده هايتان در فرج آقا زمان صلوات. ;

روبط عمومي كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * مشروح نشست في ما بين رياست آموزش و پرورش شهرستان و رياست كانون وكلاي استان بوشهر

طي نشست في مابين رياست كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر يوسفي ورياست محترم آموزش وپرورش شهرستان بوشهرمنعمي مشكلات علمي وفرهنگي استان مورد بررسي حقوق ونگاه جامعه شناسي قرار گرفت ونهايتاً مقرر شد باتوجه به نگاه خاص طرفين نسبت به مسائل فرهنگي درهفته مشاغل وكلايي كه تمايل دارند به مدارس معرفي تا نسبت به بسترسازي فرهنگي درخصوص امر وكالت به معرفي حرفه وكالت بپردازند.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام زمان ومكان برگزاري جشن استقلال كانون وكلا و مراسم تحليف قبول شدگان اختبار

جشن استقلال كانون وكلا ومراسم تحليف قبول شدگان اختبار روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ در سالن سينما كانون (فلكه شهرباني جنب فرمانداري بوشهر)از ساعت ۱۷ الي ۲۰ برگزار ميشود.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام تاريخ جديد برگزاري همايش بين المللي

بدينوسيله اعلام ميگردد تاريخ برگزاري همايش بين المللي وكيل در منابع شرعي وحقوق داخلي و اسناد بين المللي ۴/۳/۱۳۹۱ ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي نتايج اختبار داخلي كارآموزان بهمن ۱۳۹۰

بدينوسيله اسامي ۶۴ نفر از شركت كنندگان در اختبار كتبي وشفاهي سال جاري كه نمره قبولي را كسب كرده اند ، اعلام ميشود . ۴نفر در اختبار شفاهي غائب بودند كه درصورت داشتن عذر موجه از آنها امتحان به عمل خواهد آمد . نمرات درسي با ارفاق لازم منظور شده است ومطابق ماده (۲۰)آئين نامه كارآموزي فقط مردودين در اختبار حق اعتراض به نمرات اعلامي را دارند بنابراين با قبولي كليه شركت كنندگان در اختبار ، امكان اعتراض با اين وضعيت براي اين عزيزان وجود ندارد .

بااحترام،
احمد ميرزائي
رئيس كميسيون اختبار وكارآموزي كانون وكلاي بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * ريز نمرات كارآموزان اختبار سال ۱۳۹۰ - كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

بسمه تعالي
ريز نمرات كار آموزان اختبار سال ۱۳۹۰-كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
رديف        نام         نام خانوادگي        نمره نهايي كتبي        نمره نهايي شفاهي         معدل        رتبه
۱        اعظم        كسرائي        ۴۲/۱۸        ۱۹        ۵۶/۱۸        اول
۲        شهين        كياني برازجاني        ۰۰/۱۷        ۲۰        ۷۵/۱۷        دوم
۳        مرتضي        رستم نژاد        ۰۷/۱۷        ۱۸        ۳۰/۱۷        سوم
۴        زهرا        ملك زاده        ۵۰/۱۶        ۱۹        ۱۲/۱۷        چهارم
۵        زهرا        عراقي        ۰۰/۱۶        ۲۰        ۰۰/۱۷        پنجم
۶        مجتبي        پناهيان        ۱۴/۱۶        ۱۹        ۸۵/۱۶        ششم
۷        علي        كره بندي        ۷۱/۱۷        ۱۴        ۷۸/۱۶        هفتم
۸        موسي        بهرامي كركوندي        ۳۵/۱۶        ۱۸        ۷۶/۱۶        هشتم
۹        اسماعيل        محمدي        ۴۲/۱۶        ۵۰/۱۷        ۶۹/۱۶        نهم
۱۰        احمد        اتحاديه        ۷۱/۱۶        ۵۰/۱۶        ۶۵/۱۶        دهم
۱۱        احمدرضا        دامي        ۸۵/۱۵        ۱۹        ۶۳/۱۶        يازدهم
۱۲        فاطمه        شمسي        ۸۵/۱۵        ۱۹        ۶۳/۱۶        يازدهم
۱۳        اميرحسين        مستقيم نائيني        ۸۵/۱۵        ۱۹        ۶۳/۱۶        يازدهم
۱۴        فرج الله        نگين تاجي        ۱۴/۱۵        ۱۹        ۱۰/۱۶        دوازدهم
۱۵        عبدالله        غلامي        ۷۱/۱۶        ۱۴        ۰۳/۱۶        سيزدهم
۱۶        رحيم        بحراني فرد        ۷۸/۱۵        ۵۰/۱۵        ۹۶/۱۵        چهاردهم
۱۷        سكينه        خسرواني نژاد        ۰۷/۱۵        ۱۸        ۸۰/۱۵        پانزدهم
۱۸        حيدر        حيدري        ۲۸/۱۶        ۱۴        ۷۲/۱۵        شانزدهم
۱۹        محمد        اميدوار        ۷۸/۱۵        ۵۰/۱۵        ۷۱/۱۵        هفدهم
۲۰        حامد        اسكندري        ۴۲/۱۴        ۵۰/۱۹        ۶۹/۱۵        هجدهم
۲۱        حسن         ابراهيمي        ۱۴/۱۶        ۱۴        ۶۰/۱۵        نوزدهم
۲۲        رضا        بيشه كار        ۷۸/۱۵        ۱۵        ۵۸/۱۵        بيستم
۲۳        محمدمهدي        قاسمي        ۶۵/۱۵        ۱۵        ۴۸/۱۵        بيست ويكم
۲۴        ناهيد        غلامي        ۲۸/۱۵        ۱۶        ۴۶/۱۵        بيست ودوم
۲۵        هاجر         آذركشت        ۵۰/۱۴        ۱۸        ۲۷/۱۵        بيست وسوم
۲۶        عبداله        صالح نژاد        ۱۴/۱۵        ۱۶        ۲۵/۱۵        بيست وچهار
۲۷        سارا        سلامي سرابي        ۶۴/۱۶        ۱۴        ۳۳/۱۵        بيست وپنجم
رديف        نام        نام خانوادگي        نمره نهائي كتبي        نمره نهائي شفاهي        معدل        رتبه
۲۸        حسين        مرادي        ۲۸/۱۵        ۵۰/۱۵        ۲۲/۱۵        بيست وپنجم
۲۹        اردوان        مينائي        ۰۰/۱۶        ۱۳        ۲۵/۱۵        بيست وششم
۳۰        شهاب        حايري اصفهاني        ۲۸/۱۵        ۱۵        ۲۱/۱۵        بيست وهفتم
۳۱        سهيلا        احساني        ۴۲/۱۵        ۱۱        ۰۶/۱۵        بيست وهشتم
۳۲        اميد        دولاح        ۴۲/۱۶        ۱۴        ۰۶/۱۵        بيست وهشتم
۳۳        مهتاب        آخوندنيا        ۸۵/۱۴        ۵۰/۱۵        ۰۱/۱۵        بيست ونهم
۳۴        علي        حسيني        ۶۴/۱۶        ۵۰/۱۴        ۹۸/۱۴        سي ام
۳۵        نورعلي        ميثم زاده        ۱۴/۱۵        ۵۰/۱۴        ۹۸/۱۴        سي ام
۳۶        رضا        فرخي خرارود        ۲۱/۱۵        ۱۴        ۹۰/۱۴        سي ويك
۳۷        حسن        كهوري صادق        ۲۱/۱۵        ۱۴        ۹۰/۱۴        سي ويك
۳۸        رضا        محمدگنجي        ۲۱/۱۵        ۱۴        ۹۰/۱۴         سي ويك
۳۹        عنايت        رضايي        ۵۰/۱۳        ۱۹        ۸۷/۱۴        سي ودوم
۴۰        صالح        شاهين        ۲۸/۱۵        ۵۰/۱۳        ۸۳/۱۴        سي وسوم
۴۱        يونس        فيض كريم لو        ۰۷/۱۶        ۱۱        ۸۰/۱۴        سي وچهارم
۴۲        مولود        حاتمي        ۷۱/۱۴        ۷۸/۱۴        ۷۸/۱۴        سي وپنجم
۴۳        خرمه        باربد        ۲۱/۱۵        ۱۳        ۶۵/۱۴        سي وششم
۴۴        الهام        صفري        ۰۰/۱۶        ۱۰        ۵۰/۱۴        سي وهفتم
۴۵        بيتا        بهروز        ۶۴/۱۶        ۸        ۴۸/۱۴        سي وهشتم
۴۶        عبدالرسول        حسيني        ۰۷/۱۵        ۵۰/۱۲        ۴۲/۱۴        سي ونهم
۴۷        مهدي        رستمي        ۲۱/۱۴        ۵۰/۱۴        ۲۸/۱۴        چهلم
۴۸        زهره        غلامعلي زاده        ۷۸/۱۳        ۵۰/۱۵        ۲۱/۱۴        چهل ويك
۴۹        احسان        باولي        ۱۴/۱۵        ۱۱        ۰۱/۱۴        چهل ودوم
۵۰        يوسف        رضايي        ۳۵/۱۳        ۱۶        ۰۱/۱۴        چهل وسه
۵۱        مهدي        زارع        ۰۰/۱۶        ۸        ۰۰/۱۴        چهل وچهار
۵۲        ليلا        حاتمي        ۱۴/۱۴        ۹۸/۱۳        ۹۸/۱۳        چهل وپنجم
۵۳        مسعود        صادقي نبا        ۱۴/۱۴        ۵۰/۱۳        ۹۸/۱۳        چهل وپنجم
۵۴        فاطمه        وقاري ديزگيان        ۶۴/۱۴        ۵۰/۱۱        ۸۵/۱۳        چهل وششم
۵۵        آزاده        رضايي مفرد        ۸۵/۱۳        ۵۰/۱۳        ۷۶/۱۳        چهل وهفتم
۵۶        اميد اسماعيل        طهراني        ۱۵        ۹        ۵۰/۱۳        چهلوهشتم
۵۷        جبار        شريفي        ۳۵/۱۳        ۵۰/۱۳        ۳۸/۱۳        پنجاه
رديف        نام         نام خانوادگي        نمره نهائي كتبي        نمره نهائي شفاهي        معدل        رتبه
۵۸        حامد        فيروز        ۰۰/۱۴        ۵۰/۱۰        ۱۲/۱۳        پنجاه
۵۹        علي حسين        مرادي        ۱۴/۱۴        ۵۰/۹        ۹۸/۱۲        پنجاه دو
۶۰        محسن         قياس        ۹۲/۱۱        ۱۵        ۶۹/۱۲        پنجاه وسه
۶۱        عبدالرحمان        اسلام پور        ۳۵/۱۳        ۱۰        ۵۱/۱۲        پنجاه وچهار
۶۲        آمنه        غلامي پور        ۵۰/۱۱        ۱۵        ۳۷/۱۲        پنجاه وپنج
۶۳        محمود        شهبازي        ۸۵/۱۱        ۵۰/۱۰        ۵۱/۱۱        پنجاه وشش
۶۴        فاطمه        ملكي        ۲۸/۱۱        ۹        ۷۱/۱۰        
۶۵        حسن        اكرامي نيا        ۲۸/۱۵        غيبت        ۰۰/۰۰        
۶۶        الهه        سادات درجوش        ۷۱/۱۲        غيبت        ۰۰/۰۰        
۶۷        سارا        فدايي        ۷۸/۱۶        غيبت        ۰۰/۰۰        
۶۸        مهرنوش        مظلوميان        ۹۲/۱۵        غيبت        ۰۰/۰۰
بالا
فهرست اصلي


  * شرايط و زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري بوشهر

از پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت اعم از سهميه آزاد و ايثارگران براي تشكيل پرونده و انتخاب محل اشتغال به كارآموزي و وكالت دعوت بعمل مي آيد كه از روز شنبه مورخه ۸ بهمن ماه سال جاري راس ساعت ۵/۸ صبح به ترتيب مقرر در بند ۲ اين آگهي با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به ضوابط اعلام شده قبلي، در كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر واقع در خيابان مطهري انتهاي خيابان شهيد رجائي( آتش نشاني ) نبش شهرك بهمن حضور بهمرسانند ..
بند يك : مدارك لازم جهت ثبت نام
۱ - اصل و كپي برابر اصل شده مدرك تحصيلي دو نسخه .(كساني كه داراي مدرك بالاتر از كارشناسي هستند ارايه مدرك تحصيلي دوره كارشناسي مكفي است )
تبصره ۱ : منظور از مدرك تحصيلي – دانشنامه دوره كارشناسي در رشته حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.
مدرك فارغ التحصيلي پذيرفته شده بايد حداكثر تا تاريخ ۴/۹/۹۰ باشد.تبصره ۲ :
۲ - اصل و كپي برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي دو نسخه.
۳- اصل و كپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يك نسخه
تبصره ۳ - تاريخ پايان خدمت يا معافيت پذيرفته شده بايد حداكثرتا تاريخ ۴/۹/۹۰ باشد.
۴ - اصل و كپي برابر اصل شده گواهي حضور داوطلبانه در جبهه جنگ ، جانبازي، آزادگي و شاهد. (براي ايثارگران)
۵ - شش قطعه عكس۴×۳ با درج مشخصات متقاضي در پشت آن ( عكس پرسنلي براي آقايان با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي )
بند دو : زمان مراجعه جهت ثبت نام
نوع سهميه        رتبه        تاريخ مراجعه
آزاد        يك تا بيست        ۱۳۹۰/۱۱/۸
        بيست و يك تا چهل        ۱۳۹۰/۱۱/۹
        چهل و يك تا پنجاه و هفت        ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
ايثارگران        پنجاه وهشت تا شصت        ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
تـذكـــر:
الف – متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري يا دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.
ب – بدون همراه داشتن مدارك فوق، ثبت نام و تشكيل پرونده انجام نخواهد شد.
ج - چون ثبت نام - تشكيل پرونده - انتخاب شهر كارآموزي و وكالت به ترتيب رتبه قبولي داوطلبان انجام ميشود پذيرفته شدگاني كه در موعد مقرر مذكور (۸/۱۱/۹۰ ساعت ۵/۸ صبح الي ۱۲:۳۰) مراجعه نمايند حق اولويت خود را نسبت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و هيچ حق اعتراضي را در اين خصوص نخواهند داشت.
تبصره:
د- حسب ماده ۱قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶مدت تكميل پرونده قبول شدگان و صدور پروانه كارآموزي شش ماه از تاريخ برگزاري آزمون تعيين گرديده است و بر اين اساس مي بايست تا ۴/۳/۹۱ با تكميل پرونده و وصول پاسخ استعلامات، پروانه كارآموزي صادر گردد. لذا عدم مراجعه هر يك از قبول شدگان حداكثر تا پايان بهمن ماه ۱۳۹۰ كه سبب عدم تكميل پرونده و عدم دريافت پاسخ استعلامات در موعد مقرر قانوني خواهد شد، موجب انتفاء قبولي بوده و هيچگونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.
كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * ريز نمرات كارآموزان اختبار كتبي سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر واعلام تاريخ برگزاري اختبار شفاهي

بسمه تعالي
با عنايت به اينكه اختبار كتبي از (۶۸) نفر از كارآموزان واجد شرايط در نيمه دوم آذرماه ۱۳۹۰ بعمل آمد كه ريز نمرات آنها جهت درج در سايت كانون وتابلو اعلانات تقديم ميشود مقتضي است اختباردهندگان خود را براي اختبار شفاهي در روزهاي پنجم وششم بهمن ماه ۱۳۹۰ آماده نمايند .

رديف        نام و نام خانوادگي        آ.د.م        ح مدني        آ.د.ك        حقوق ثبت        حقوق تجارت        جزاي عمومي        جزاي اختصاصي        نمره نهائي
۱        فاطمه شمسي        ۵/۱۶        ۵/۱۸        ۱۸        ۹        ۱۴        ۱۷        ۱۸        ۱۱۴/۱۴۵/۸۵
۲        الهه اسادات درجوش        ۵/۱۵        ۵/۱۷        ۵/۱۷        ۱۰        ۱۳        ۵/۱۵        ۱۸        ۱۵/۲۸
۳        فاطمه وقاري ديزگيان        ۵/۱۳        ۵/۱۶        ۵/۱۶        ۱۱        ۱۳        ۱۸        ۱۴        ۱۴/۶۴
۴        محمد مهدي قاسمي        ۵/۱۷        ۱۸        ۱۹        ۹        ۱۳        ۱۶        ۱۷        ۱۵/۶۵
۵        علي حسين مرادي        ۱۱        ۱۴        ۱۵        ۱۰        ۱۳        ۱۹        ۱۷        ۱۴/۱۴
۶        اميد دولاح        ۱۶        ۱۸        ۵/۱۵        ۱۳        ۱۳        ۱۵        ۵/۱۷        ۱۵/۴۲
۷        محمد اميدوار        ۵/۱۶        ۱۸        ۵/۱۷        ۱۰        ۱۳        ۱۹        ۵/۱۶        ۱۵/۷۸
۸        علي كره بندي        ۱۶        ۵/۱۸        ۱۹        ۱۹        ۱۶        ۵/۱۷        ۱۸        ۱۷/۷۱
۹        احمد اتحاديه        ۵/۱۷        ۵/۱۸        ۵/۱۸        ۵/۱۵        ۱۳        ۱۸        ۱۶        ۱۶/۷۱
۱۰        جبار شريفي        ۵/۱۱        ۵/۱۳        ۵/۱۳        ۱۰        ۱۴        ۵/۱۵        ۵/۱۵        ۱۳/۳۵
۱۱        رحيم بحراني فرد        ۵/۱۳        ۵/۱۶        ۵/۱۸        ۵/۱۳        ۱۳        ۵/۱۸        ۱۷        ۱۵/۷۸
۱۲        حامد فيروزفر        ۱۰        ۵/۱۶        ۵/۱۶        ۸        ۱۳        ۱۹        ۱۵        ۱۴
۱۳        حامد اسكندري        ۱۴        ۱۷        ۱۵        ۱۰        ۱۳        ۱۵        ۱۷        ۱۴/۴۲
۱۴        فرج الله نگين تاجي        ۵/۱۵        ۱۷        ۵/۱۸        ۱۰        ۱۳        ۱۵        ۱۷        ۱۵/۱۴
۱۵        رضافرخي خرارود        ۵/۱۶        ۱۸        ۵/۱۷        ۹        ۱۰        ۱۸        ۵/۱۷        ۱۵/۲۱
۱۶        سكينه خسروي نژاد        ۵/۱۳        ۵/۱۵        ۵/۱۷        ۸        ۱۴        ۱۹        ۱۸        ۱۵/۰۷
۱۷        الهام صفري        ۱۷        ۵/۱۸        ۱۸        ۱۲        ۱۳        ۵/۱۶        ۱۷        ۱۶
۱۸        مولودحاتمي        ۵/۱۴        ۱۷        ۵/۱۶        ۱۳        ۱۳        ۱۶        ۱۳        ۱۴/۷۱
۱۹        ليلاحاتمي        ۱۰        ۱۴        ۵/۱۶        ۱۰        ۱۳        ۱۷        ۵/۱۸        ۱۴/۱۴
۲۰        اسماعيل محمدي        ۱۷        ۱۹        ۵/۱۷        ۱۱        ۱۳        ۵/۱۸        ۱۹        ۱۶/۴۲
۲۱        حسن اكرامي نيا        ۱۰        ۱۴        ۱۸        ۶        ۱۰        ۱۶        ۱۵        ۱۲/۷۱
۲۲        حسن ابراهيمي        ۱۳        ۱۶        ۱۹        ۱۷        ۱۳        ۱۹        ۱۶        ۱۶/۱۴
۲۳        حيدر حيدري        ۵/۱۷        ۵/۱۸        ۱۸        ۱۴        ۱۳        ۱۸        ۱۵        ۱۶/۲۸
۲۴        محمدرضا گنجي        ۱۷        ۵/۱۸        ۱۵        ۱۶        ۱۳        ۱۳        ۱۴        ۱۵/۲۱
۲۵        سهيلا احساني        ۱۶        ۵/۱۸        ۵/۱۶        ۱۷        ۱۵        ۱۷        ۱۵        ۱۶/۴۲رديف
        نام و نام خانوادگي        آ.د.م        ح مدني        آ.د.ك        حقوق ثبت        حقوق تجارت        جزاي عمومي        جزاي اختصاصي        نمره نهايي

۲۶        يونس فيض كريملو        ۵/۱۷        ۱۳        ۱۹        ۱۳        ۱۴        ۵/۱۷        ۵/۱۸        ۱۶/۰۷
۲۷
        سارا سلامي سرابي        ۵/۱۵        ۱۸        ۵/۱۶        ۹        ۱۳        ۱۷        ۱۸        ۱۵/۲۸
۲۸
        خرمه باربد        ۱۵        ۵/۱۷        ۱۶        ۱۰        ۱۳        ۱۹        ۱۶        ۱۵/۲۱
۲۹
        شهاب حايري اصفهاني        ۵/۱۵        ۱۸        ۵/۱۶        ۱۰        ۱۳        ۱۷        ۱۷        ۱۵/۲۸

۳۰        محسن قياس        ۹        ۱۳        ۵/۱۶        ۶        ۱۳        ۱۳        ۱۳        ۱۱/۹۲
۳۱        سارا فدايي        ۱۶        ۵/۱۸        ۱۹        ۱۶        ۱۳        ۱۷        ۱۸        ۱۶/۷۸
۳۲
        احسان باولي        ۱۵        ۵/۱۷        ۵/۱۵        ۱۰        ۱۳        ۱۹        ۱۶        ۱۵/۱۴
۳۳
        احمد رضا دامي        ۱۶        ۱۸        ۵/۱۷        ۱۳        ۱۵        ۵/۱۶        ۱۵        ۱۵/۸۵
۳۴
        زهرا ملك زاده        ۱۶        ۱۹        ۵/۱۸        ۱۴        ۱۳        ۱۸        ۱۷        ۱۶/۵
۳۵        زهره غلامعلي زاده        ۱۳        ۱۶        ۵/۱۳        ۱۰        ۱۳        ۱۶        ۱۵        ۱۳/۷۸
۳۶
        امنه غلامي پور        ۸        ۵/۱۳        ۱۷        ۱۰        ۶        ۱۲        ۱۴        ۱۱/۵
۳۷
        مجتبي پناهيان        ۱۴        ۱۸        ۱۸        ۱۳        ۱۵        ۱۸        ۱۷        ۱۶/۱۴
۳۸
        عبداله غلامي        ۵/۱۷        ۱۹        ۵/۱۷        ۱۵        ۱۳        ۱۷        ۱۸        ۱۶/۷۱
۳۹
        شهين كياني برازجاني        ۱۷        ۱۹        ۱۹        ۱۳        ۱۴        ۵/۱۸        ۵/۱۸        ۱۷
۴۰
        بيتا بهروز        ۵/۱۶        ۱۸        ۱۸        ۱۳        ۱۳        ۱۹        ۱۹        ۱۶/۶۴
۴۱
        امير حسين مستقيم نائيني        ۵/۱۴        ۱۷        ۱۹        ۱۲        ۱۳        ۵/۱۷        ۱۸        ۱۵/۸۵

۴۲        مرتضي رستم زاده        ۵/۱۷        ۵/۱۸        ۵/۱۹        ۱۷        ۱۷        ۱۴        ۱۶        ۱۷/۰۷
۴۳
        نورعلي ميثم زاده        ۱۴        ۵/۱۸        ۱۵        ۱۲        ۱۳        ۱۵        ۱۵        ۱۶/۶۴
۴۴
        ناهيد غلامي        ۱۳        ۵/۱۷        ۱۷        ۱۲        ۱۳        ۱۷        ۵/۱۷        ۱۵/۲۸
۴۵
        مهتاب آخوندنيا        ۱۴        ۱۷        ۵/۱۷        ۱۰        ۱۴        ۵/۱۵        ۱۶        ۱۴/۸۵
۴۶
        موسي بهرام كركوندي        ۱۶        ۱۸        ۵/۱۷        ۱۴        ۱۴        ۵/۱۷        ۵/۱۷        ۱۶/۳۵
۴۷
        هاجر آذر كشت        ۱۲        ۵/۱۳        ۱۷        ۱۳        ۱۳        ۱۷        ۱۶        ۱۴/۵
۴۸
        عنايت رضايي        ۵/۹        ۱۳        ۱۸        ۱۰        ۱۳        ۵/۱۵        ۵/۱۵        ۱۳/۵
۴۹
        مهرنوش مظلوميان جهرمي        ۱۱        ۱۴        ۲۰        ۱۲        ۱۶        ۵/۱۹        ۱۹        ۱۵/۹۲
۵۰
        صالح شاهين        ۵/۱۵        ۱۸        ۵/۱۶        ۱۳        ۱۳        ۱۶        ۱۵        ۱۵/۲۸


رديف
        نام و نام خانوادگي        آ.د.م        ح مدني        آ.د.ك        حقوق ثبت        حقوق تجارت        جزاي عمومي        جزاي اختصاصي        نمره نهايي
۵۱        علي حسيني        ۱۳        ۱۶        ۱۷        ۱۴        ۱۵        ۵/۱۵        ۵/۱۵        ۱۵/۱۴
۵۲        زهرا عراقي
        ۱۵        ۱۸        ۵/۱۷        ۱۲        ۱۳        ۱۹        ۵/۱۷        ۱۶
۵۳
        مسعود صادقي نيا        ۵/۱۲        ۵/۱۳        ۵/۱۷        ۹        ۱۳        ۱۷        ۵/۱۶        ۱۴/۱۴
۵۴
        عبدلله صالح نژاد        ۵/۱۳        ۵/۱۶        ۱۷        ۱۲        ۱۳        ۱۸        ۱۶        ۱۵/۱۴
۵۵
        مهدي زارع        ۵/۱۶        ۵/۱۸        ۱۸        ۱۲        ۱۳        ۱۷        ۱۷        ۱۶
۵۶
        حسين مرادي        ۱۴        ۱۷        ۱۵        ۱۰        ۱۳        ۵/۱۸        ۱۵        ۱۶/۶۴
۵۷
        رضا بيشه كار        ۱۵        ۱۸        ۵/۱۸        ۱۱        ۱۵        ۱۸        ۱۵        ۱۵/۷۸
۵۸
        آزاده رضايي مفرد        ۵/۹        ۱۳        ۵/۱۶        ۱۲        ۱۳        ۵/۱۶        ۵/۱۶        ۱۳/۸۵
۵۹
        فاطمه ملكي        ۱۴        ۵/۱۷        ۵/۱۳        ۷        ۳        ۱۲        ۱۲        ۱۱/۲۸
۶۰
        عبدالرسول حسيني        ۱۳        ۱۶        ۵/۱۷        ۱۳        ۱۵        ۱۶        ۱۵        ۱۵/۰۷
۶۱
        عبدالرحمن اسلام پور        ۱۰        ۱۵        ۱۵        ۱۰        ۱۳        ۵/۱۵        ۱۵        ۱۳/۳۵
۶۲
        محمود شهبازي        ۵/۹        ۵/۱۴        ۵/۱۴        ۷        ۷        ۵/۱۵        ۱۵        ۱۱/۸۵
۶۳
        حسن كهوري صادق        ۵/۱۴        ۵/۱۷        ۱۹        ۱۰        ۱۳        ۵/۱۷        ۱۵        ۱۵/۲۱
۶۴
        اميد اسماعيل طهراني        ۱۳        ۵/۱۶        ۱۸        ۹        ۱۳        ۵/۱۸        ۱۷        ۱۳/۱۴
۶۵
        اعظم كسرائي        ۵/۱۹        ۵/۱۹        ۱۹        ۱۷        ۱۷        ۱۹        ۱۸        ۱۸/۴۲
۶۶
        يوسف رضايي        ۹        ۵/۱۲        ۱۵        ۱۲        ۱۲        ۱۸        ۱۵        ۱۳/۳۵
۶۷
        مهدي رستمي        ۵/۹        ۱۳        ۱۷        ۱۲        ۱۲        ۱۸        ۱۸        ۱۴/۲۱
۶۸
        اردوان مينائي فر        ۵/۱۶        ۱۸        ۵/۱۷        ۱۳        ۱۴        ۱۷        ۱۶        ۱۶
كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر                                
        رديف        نام        نام خانوادگي        شماره داوطلبي        
        ۱        سيدحسين        دانشيار        ۸۳۲۸۰        
        ۲        فرزاد        ترابي        ۸۳۳۹۸        
        ۳        سارا        نويين اصفهاني        ۸۲۷۸۳        
        ۴        مرتضي        لشكري        ۸۳۵۸۲        
        ۵        زهرا         نجفي        ۸۲۸۶۲        
        ۶        كيوان        كيارز        ۸۳۴۲۴        
        ۷        ريحانه        حيدري مقدم        ۸۳۰۰۶        
        ۸        غنچه        كلاني        ۸۳۰۳۶        
        ۹        معصومه        محمودي        ۸۲۶۱۵        
        ۱۰        كامران        سالاريان        ۸۳۱۷۶        
        ۱۱        مهدي        شكرايي        ۸۳۲۶۸        
        ۱۲        هاجر        جهانگيرفام        ۸۲۷۲۲        
        ۱۳        سيدفرناز        بزرگي        ۸۳۱۱۶
        ۱۴        حميد        ال كثير        ۸۳۴۱۶
        ۱۵        سهيلا        افشنگ        ۸۲۸۸۵
        ۱۶        ميثم        كاظمي ميركي        ۸۳۵۷۲
        ۱۷        عسكر        هاشمي        ۸۳۷۲۷
        ۱۸        مجيد        غفارزاده        ۸۳۶۲۶
        ۱۹        اميد        شركا        ۸۳۱۹۳
        ۲۰        مجتبي        حسيني        ۸۳۶۷۵
        ۲۱        اميد        درويشي        ۸۳۶۳۰
        ۲۲        سيدعليرضا        افشين        ۸۳۲۲۵
        ۲۳        امين        افشاريان زاده        ۸۳۲۶۹
        ۲۴        حميد        شكري        ۸۳۷۷۲
        ۲۵        زينب        كامكار        ۸۲۶۳۸
        ۲۶        عطاالله        حمداني        ۸۳۳۳۷
        ۲۷        رامين         يونسي زاده        ۸۳۳۰۵
        ۲۸        خليل        ابيار        ۸۳۱۹۰
        ۲۹        طناز        جعفري دارابجردي        ۸۲۹۷۶
        ۳۰        ابراهيم        پورذوالفقار        ۸۳۷۷۸
        ۳۱        فاطمه        رضائي        ۸۲۹۳۷
        ۳۲        محمدعلي        فرهمندينيا        ۸۳۵۸۱
        ۳۳        مهدي        رزمجوئي        ۸۳۳۱۰
        ۳۴        بهرام        حسين زاده علي كردي        ۸۳۷۸۰
        ۳۵        مجتبي        دهقان        ۸۳۲۳۷
        ۳۶        حميد        سعادتمند        ۸۳۱۷۴
        ۳۷        سعيد        عطاپور        ۸۳۳۸۰
        ۳۸        محمدرضا        مهتابي        ۸۳۶۱۸
        ۳۹        عليرضا        محبي        ۸۳۷۸۵
        ۴۰        مهبد        قادريان        ۸۳۱۷۲
        ۴۱        الهام        اديب        ۸۲۹۸۰
        ۴۲        امين        كاظمي ابنوي        ۸۳۲۳۱
        ۴۳        وحيد        برامكي        ۸۳۵۵۶
        ۴۴        يوسف         جعفري        ۸۳۵۳۷
        ۴۵        جواد        اكبري مزدي        ۸۳۲۴۷
        ۴۶        عمار        آقايي        ۸۳۵۴۲
        ۴۷        فرزانه        حميدي بجندي        ۸۳۰۶۱
        ۴۸        مهران        افشار        ۸۳۲۳۲
        ۴۹        محمد        فلاح ارزفوني        ۸۳۴۸۳
        ۵۰        نسرين        قاديكلايي         ۸۲۶۲۴
        ۵۱        حسين        نظري        ۸۳۴۷۳
        ۵۲        ولي        پرويزي        ۸۳۳۴۶
        ۵۳        حسن        سرتيپ دولق        ۸۳۶۰۴
        ۵۴        كاظم        شايسته        ۸۳۵۴۶
        ۵۵        مهدي        حجازي راد        ۸۳۷۱۶
        ۵۶        امين        شهيد زاده        ۸۳۲۱۱
        ۵۷        پريسا        تابع خليلي        ۸۲۷۲۸
        ۵۸        هوشنگ        رضائي        ۸۳۱۹۴
        ۵۹        حسين        شوركي        ۸۳۲۹۳
        ۶۰        مريم        شريعتي        ۸۳۱۴۰
                                                                
بدينوسيله اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر حائز رتبه ونمره خام ماخوذه جهت اطلاع اعلام مي گردد . هرگونه اعتراض                                                                
به نتايج اعلام شده ظرف مدت پنج روز پس از انتشار اسامي پذيرفته شدگان دريكي از نشريات محلي قابل بررسي در اين كانون مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * * اطلاعيه تجديد مهلت برگزاري اختبار كتبي كارآموزان واجد شرايط در پائيز ۱۳۹۰

بسمه تعالي

كارآموزاني كه ۱۸ ماه دوره كارآموزي خود را سپري كرده اند با لحاظ شرايط ذيل مي توانند در اختباركتبي شركت نمايند:
۱.حداكثر تا۲۰ آبان ماه ۱۳۹۰ وظايف و تكاليف خود را برابر مقررات انجام داده و مدارك ياد شده را با تقاضاي كتبي مبني بر اعلام آمادگي به دفتر كانون وكلاتسليم نمايند.
۲.در صورت بروز اشكالات جزئي پس از تحويل تا آخر آبان ماه ۱۳۹۰ آن را مرتفع سازند.
۳.با اطلاع قبلي در روز و ساعت در جلسه امتحان حاضر شوند.
۴.استفاده ازمجموعه قوانين و مجموعه آراء وحدت رويه در جلسه بدون حاشيه نويسي آزاد است.
۵.مواد اختبار عبارتنداز:
الف)حقوق مدني
ب ) حقوق جزا
ج) حقوق تجارت
د) آئين دادرسي مدني,قوانين و مقررات وكالت
ه ) آئين د ادرسي كيفري
و)حقوق ثبت و امور حسبي
ح)آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و هيات عمومي ديوان عدالت اداري در محدوده حقوق قضائي
ط)قوانين ومقررات خاص در امور حقوقي,جزائي و ثبتي
سئوالات طبق معمول به صورت مساله مطرح ميشود و در دادن امتياز به استدلال و استناد به اصول ومباني حقوقي توجه مي شود.
۶.زمان و مكان برگزاري اختبار:
۱-۶)آئين دادرسي مدني و حقوق مدني ۱۷/۹/۱۳۹۰ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
قوانين ومقررات وكالت و امور حسبي جزء مواد امتحاني آئين دادرسي مدني است.
۲-۶)حقوق جزاي عمومي و اختصاصي۱۸/۹/۱۳۹۰ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
۳-۶)آئين دادرسي كيفري و حقوق ثبتي ۱۹/۹/۱۳۹۰ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
۷)واريز مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ريال به شماره حساب۸۷ /۱۴۱۵۱۶۱۹ بانك ملت حساب جام كانون وكلاي دادگستري بوشهر
۸)محل برگزاري اختبار ساختمان كانون وكلا طبقه اول مي باشد.
*ضمنا معرفي براي شركت در آزمون منوط به تمديد پروانه و اعتبار آن تا تاريخ امتحان مي باشد.
احمد ميرزائي

رئيس كميسيون اختبار وكارآموزي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * سئوالات حقوق مدني اختبار كتبي آبانماه ۱۳۸۹

سوالات حقوق مدني اختبار كارآموزان آبان ۱۳۸۹دوره دوم
كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
وقت : ۲ساعت
۱-شخصي از سال ۱۳۵۴ ، ملك تجاري را بعنوان اجاره در تصرف داشته ولي هيچگونه سندي اعم از عادي يا رسمي بين مالك ومتصرف تنظيم نشده ومدتي هم مقرر نگرديده ؛ در سال ۱۳۸۷ آقاي «الف» بعنوان يكي از دونفر وارث متصرف سابق عليه وارث مالك دعوايي بخواسته الزام به تنظيم اجاره نامه مطرح مي كند وآقاي «ب » وارث ديگر متصرف سابق نيز جداگانه دعواي مطالبه حق كسب وپيشه را عليه وراث مالك مطرح مي نمايد . وراث مالك در قبال هر دو دعوا به فقدان هر گونه اجاره نامه از گذشته تا كنون استناد ومنكر رابطه استيجاري مي شوند .
اولاً : شما بعنوان وكيل آقاي «الف» در قبال انكار رابطه استيجاري از سوي وراث ، چه دفاعي را براي موكل خود كه وارث متصرف سابق است انجام مي دهيد . مستنداً بيان كنيد .
ثانياً : نظر خود را بطور مستند ومستدل در خصول ماهيت دعواي آقاي «ب» از ابعاد مختلف بيان نماييد. (۴نمره)
۲-شخصي در زمان حيات خود در حضور عده اي اظهار مي دارد كه بعد از مرگ من آقاي حسن وكيل است كه درآمد اجاره منزلم را وقف مسجد محل نمايد . چند سال بعد، مالك فوت مي كند ومتعاقب آن اداره اوقاف مدعي وقفيت ملك مي گردد . شما بعنوان وكيل وراث قانوني مالك در خصوص اقدام مالك وادعاي اوقاف در خصوص موارد زير چه دفاعي انجام مي دهيد :
الف) وضع حقوقي تفويض اقدام از سوي مالك به آقاي حسن براي بعد ازمالك
ب) تحقق ياعدم تحقق وقف نسبت به درآمد يا ملكيت ملك
پاسخ خود را مستنداً به مواد قانوني مربوط بيان نماييد . (۴نمره)
۳-بانكي خصوصي در قبال تسهيلاتي كه به آقاي محمود پرداخت نموده ، قرارداد وسند مربوطه را با تمامي شرايط رايج در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم وطي سند ،مديون به وصول وام اقرار نموده وضمن آن آقاي احمد نيز شخصاً از دين آقاي محمود ضمانت نموده وملك خود را وثيقه اين ضمانت قرار مي دهد . بعداً آقاي رسول به استناد حكمي قطعي كه طي آن سند مورد وثيقه متعلق به آقاي احمد بدليل وقوع جعل وتخلفاتي نظير آن كه در ثبت ملك صورت گرفته بوده باطل اعلام گرديده ، توثيق ملك خود بوسيله احمد را غير قانوني دانسته وخواهان ابطال سند رهني مي گردد .
اولاً : وضعيت قرارداد بانك با آقاي محمود (مديون) واحمد(ضامن) در زمان تنظيم سند رسمي ونيز پس از صدور حكم ابطال سند ملك را چگونه مي دانيد .
ثانياً : تاثير ابطال سند ملكي كه مورد وثيقه بوده در تعهدات مديون وضامن را چگونه ارزيابي مي كند .
ثالثاً : بنظر شما دادگاه در قبال دعواي ابطال سند رهني چه رايي بايد بدهد . (۶نمره)
۴-آقاي فريبرز در رابطه با بيع ملك خود به آقاي شيرزاد ، قراردادي را منعقد وطي آن شروطي مقرر مي شود به اين نحو كه : ميزان ثمن معامله براساس عرف رايج بازار در تاريخي مشخص در آينده باشد ؛ بابت ثمن معامله آقاي بابك چك سفيد امضاء وفاقد تاريخ به آقاي فريبرز مي دهد كه مبلغ ثمن را در آن بنويسد ووصول نمايد ؛ چنانچه چك مزبور در هرزمان به بانك ارائه شود و منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت گردد فريبرز حق فسخ معامله را خواهد داشت . ضمناً مورد معامله نيز به خريدار تسليم گرديده است . حال باتوجه به شرايط فوق ، وضعيت حقوقي وآثار ناشي از هريك از شروط يادشده در قرارداد را مستقلاً با استناد به مقررات قانوني مربوط بيان نماييد . (۴نمره)
۵-شخصي با ورود به تلمبه خانه باغي اقدام به آتش زدن آن نموده كه براثر آن ساختمان ووسايل وتجهيزات وتلمبه خانه موجود در آن كاملاً از بين مي رود . درهمان حين ، آتش سوزي به اتاق ومخزن سوخت داخل آن كه مجاور تلمبه خانه بوده سرايت كرده وآنرا منفجر مي نمايد . صاحب باغ با رويت آتش براي جلوگيري از سرايت آن به باغ بسرعت بوسيله لودر اقدام به تخريب درختان مجاور آتش وجابجايي تنه هاي آنها به طرف باغ مي كند كه اين اقدام وي موثر واقع واز گسترش حريق به باغ جلوگيري مي شود. عامل حادثه نيز به آتش زدن تلمبه خانه اقرارمي كند . در اين فرض مساله ، باطرح دعواي حقوقي در دادگاه:
اولاً : مباني قانوني مسئوليت شخص فوق ( ايجاد كننده حريق) را درخصوص هر يك از انواع خسارات وارده بر چه اساسي دانسته ودر دادگاه مطرح مي كنيد .
ثانياً : براي اثبات مسئوليت ايجاد كننده حريق در جبران زيانهاي وارده ، وظيفه شما بعنوان وكيل صاحب باغ در مورد هريك از خسارات وارده شامل تلمبه خانه ، مخزن سوخت ودرختان تخريب شده چيست ودفاع خود را بر چه محور يا محورهايي قرار مي دهيد ؟ به تفكيك ومستنداً ومستدلاً بيان نماييد . (۴نمره)
بالا
فهرست اصلي


  * سئوالات آئين دادرسي مدني اختبار كتبي آبان ماه ۱۳۸۹

بسمه تعالي
اختبار كارآموزان دوره دوم كانون وكلاي دادگستري بوشهرآئين دادرسي مدني
آئين دادرسي مدني
وقت : يك ساعت

۱-الف ) با مراجعه به دفتر وكالت شما اظهاري دارد يك قطعه زمين به شماره ثبتي ۱۸۹/۸۷ واقع در بخش ۲ بوشهر ، يك قطعه زمين فاقد سابقه ثبتي در اهرم ويك دستگاه خودروي سواري بنز مدل ۲۰۱۰ را في المجموع به مبلغ پنج ميليارد ريال از آقايان احمد ومحمود خريده است كه هردومالك مشاعي املاك فوق مي باشند هم اكنون با مراجعه به ايشان ؛ آنها حاضر به انتقال املاك مذكور نمي باشند وادعاي پرداخت باقي مانده مبلغ قراردادي كه يك ميليارد ريال مي باشد را نموده اند ودعوايي درهمين خصوص در اقامتگاهم شهر گناوه از بابت مطالبه يك ميليارد طرح كه تحت كلاسه ۸۹۰۰۱۲۰ ش ۱ در حال رسيدگي مي باشد وتاريخ اولين جلسه رسيدگي آن نيز ۱/۱۱/۸۹ تعيين شده است به فرض پذيرش وكالت ايشان :
اولاً : چه دعوايي ودر چه مرجعي اقافه مي نمائيد ؟( ۲نمره)
ثانياً : خواسته خودرا چگونه تقويم مي نمائيد وموكل شما چه ميزان هزينه دادرسي وبه چه ترتيب پرداخت مي كند ؟ (۲نمره)

ثالثاً چنانچه دعوايي براي موكل خود طرح نكرديد درجلسه دادرسي پرونده ۸۹۰۰۱۲۰ ش ۱ گناوه چه دفاعي وبه استناد به چه قانوني براي موكل انجام مي دهيد ؟ (۲نمره)

۲-الف ) بامراجعه به شما اظهاري دارد كه وكيل زوجه وي در دادخواستي كه براي اخذ گواهي عدم امكان سازش طرح كرده است وي را فردي فاقد شخصيت متعادل وغير متعهد به اصول اخلاقي معرفي كرده است واين عبارات را دردادخواست خود صراحتاً به وي منتسب كرده است چنانچه شما در مقام داديارانتظامي كانون وكلاي دادگستري مي باشد آيا تخلفي را متوجه اين وكيل مي دانيد يا خير؟ ودرصورت وجود تخلف چه مجازاتي را براي وي درخواست مي نمائيد ؟(۴نمره)
۳-الف) بامراجعه به شما اظهار مي دارد مبلغي وجه نقد از شخصي به نام يونس طلبكار مي باشم كه سررسيد چك وي ۱۲/۱۲/۸۹ مي باشد وي هم اكنون قصد عزيمت به انگلستان واقامت دائم در آن كشور را دارد ودرحال فروش اموال خود مي باشد شما وكالت ايشان را مي پذيرد ودراين خصوص
اولاً : وكالت وي را مستند به چه قانوني قبول كرده ايد ؟ (۲نمره)
ثانياً : چه اقدامي يا اقداماتي جهت احقاق حقوق موكل خود انجام مي دهيد ؟(۲نمره)
۴-شخصي بامراجعه به شما اعلام مي دارد كه حكمي كه در مورخه ۲۰/۷/۸۸ به محل كار اينجانب كه ۶ماه قبل از ين تاريخ بعلت بيماري جنون ادواري خودم تعطيل بوده است ابلاغ گرديده است امروز ۲۲/۸/۸۹ بامراجعه به آنجا متوجه شده ايم كه چكي را كه در سال ۸۷ به آقاي الف داده بوده ام وبعداً پول آنرا نقداً به حسابش واريز كرده ام ايشان با ظهرنويسي به «ب » منتقل كرده است و«ب» موفق به اخذ راي عليه اينجانب درخصوص پرداخت آن شده است شما وكالت وي را مي پذيرد حال :
اولاً : شما باشخص مذكور قرارداد وكالت امضاء مي كنيد ؟ (۲نمره)
ثانياً : درصورت طرخ دعوا عليه چه شخص يا اشخاصي وچه نوع دعوايي وبه چه دليل يا ادله اي طرح مي نمائيد؟(۴نمره)
بالا
فهرست اصلي


  * سوالات حقوق تجارت اختبارآبان ماه ۱۳۸۹

بسمه تعالي
سوالات حقوق تجارت اختبار كارآموزان دوره دوم
كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر آبان ماه ۱۳۸۹
وقت : يك ساعت
۱-شركت سهامي خاص بوشهر سرام با سرمايه يك ميليون ريال تشكيل وسه سال بعد با بدهي سي ميليون ريال متوقف گرديده است به نحويكه دارايي آن براي تاديه ديونش كافي نمي باشد . يكي از طلبكاران شركت با در دست داشتن قراردادي به مبلغ مطالبه يك ميليون ريال به شما مراجعه مي كند تا براي اوطرح دعوي نمايد .
شما چه دعوي يا دعاوي وعليه چه شخص يااشخاصي طرح خواهيد كردتا موكلتان بتواند به طلب خود برسد . استدلال خود را توضيح دهيد ؟(۲نمره)
۲-يكي ازمديران شركت سهامي كه حق امضاء ذيل قراردادهاي شركت با اشخاص ثالث ندارد ، قراردادي به ارزش يكصد ميليون ريال براي خريد يكدستگاه خودرو بنام شركت وبامهر شركت كه بصورت غيرمجاز نزد اوست منعقد مي كند . بامراجعه فروشنده به شركت براي دريافت طلب خود (ثمن) باعذر عدم اختيار نماينده شركت مواجه مي شود . بامراجعه فروشنده به شما ، چه دعوا يا دعاوي طرح خواهيد كرد. استدلال خود را درهردعوي كه طرح مي كنيد بيان نماييد ؟(۳نمره)
۳-چكي به مبلغ سي ميليون ريال صادره از آقاي الف نزد «ب» امانت است و«ب» باخيانت آن را مصروف خريد لوازم خانه در مغازه «ج» مي كند . بامراجعه «ج» به بانك وعدم موجودي حساب ، عليه «الف» طرح دعوي مي كند . چنانچه شما وكيل «الف» باشيد طرح (يادعاوي) يا دفاع خود را مختصراً توضيح دهيد . (۲نمره)
۴-وضعيت سرقفلي وحق كسب وپيشه در وضعيت قانون قديم وجديد را مختصراً توضيح دهيد ؟(۳نمره)
بالا
فهرست اصلي


  * سئوالات حقوق كيفري آزمون كتبي اختبار آبانماه ۱۳۸۹

بسمه تعالي
سوالات حقوق كيفري اختبار كارآموزان
دوره دوم كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر – آبان ماه ۱۳۸۹
وقت : ۴:۳۰ ساعت
۱-        در سال ۱۳۸۵ حسن ، باقر را با شليك سلاح جنگي به قتل مي رساند . متهم ادعا مي كند كه درصدد شليك تيرهوايي در مقام دفاع بوده وبه طور تصادفي به باقر اصابت نموده است . دادسراي محل پس از انجام تحقيقات مقدماتي وجلب نظر كارشناس با عنايت به صدور قرار مجرميت از ناحيه بازپرس كيفرخواست عليه باقر مبتني بر قتل عمد را صادر مي كند . با طرح پرونده در دادگاه كيفري ادعاي وي در دفاع مشروع پذيرفته نشده وحكم به قصاص نفس باقر صادر مي شود . دراثر تجديد نظرخواهي وكيل محكوم عليه پرونده به شعبه هفدهم ديوان عالي كشور ارجاع مي گردد . شعبه مذكور با استدلال بر اينكه هر چند شرايط دفاع كاملاً مهيا نبوده معذلك متهم استحقاق قصاص را ندارد وبايد به اولياء دم مقتول ديه بپردازد حكم را نقض مي كند وپرونده به شعبه ديگر دادگاه كيفري ارجاع مي گردد . قبل از ابلاغ حكم ديوان عالي كشور به وكيل يا اولياء دم ، برادر باقر به همراه ديگر برادرش با مشاهده حسن در نقطه اي از شهر ، وي با شليك چند گلوله مي كشد .
الف ) نظر خود را نسبت به راي ديوان عالي كشور بيان نماييد . (۳نمره)
ب) آيا وكالت دو برادر مرحوم باقر را مي پذيريد ؟ اتهام وارده به هركدام چيست؟ با تفكيك اتهام هركدام دفاع شما در قبال آن اتهام ها چگونه است ؟ (۳نمره)
۲- آقاي شهرابي كارمند دانشگاه در بوشهر خدمت مي كند به خاطر بعد مسافت وفقدان وسيله نقليه روزانه قادر به بازگشت به منزل نيست و در پايان هفته به منزلش مراجعت مي كند . در يكي از روزهاي پايان هفته به منزل رجوع كرده همسرش را با مردي اجنبي ديده ومرد اجنبي را مي كشد . در پي اين حادثه همسر ظهرابي به اتهام زناي محصنه تحت تعقيب قرار مي گيريد .(۴نمره)
الف) تحقيقات مقدماتي بايد در كدام مرجع صورت گيرد ؟ (با ذكر مواد قانوني)
ب) متهمه (همسرآقاي ظهرابي) در دادگاه ودر جلسات رسمي اقرار به ارتكاب جرم به دفعات لازم نموده كه شوهرش در محل كار بوده است . آيا وكالت او را مي پذيريد ؟ پاسخ خود را به طور مستدل مرقوم فرماييد .
ج) به نظر شما چه ايرادي در باب ادله اثباتي جرم به مقررات قانوني وارد است ؟ (۴نمره)
۳- رضا در حال تعقيب حسين بوده كه از منزل وي جواهرآلات همسرش را دزديده بوده است . تقي كه در فاصله چندقدمي حسين بوده است در اثر تقاضاي رضا حسين را متوقف مي كند ودر همان حال رضا از نزديك با كلت كمري به طرف حسين شليك مي كند وحسين كشته مي شود .
الف) اتهام رضا وتقي به نظر شما چيست ؟ ( با ذكر مواد قانوني استدلال نماييد . ب ) وكالت كدام يك از دونفر (رضا يا تقي) را مي پذيريد ؟ با ذكر مواد قانوني پاسخ دهيد . (۴ نمره)
۴- حسن شيركاني تبعه ايران در خارج از ايران يك فقره چك بانك سپه شعبه دبي به مبلغ دو هزار درهم در وجه حسين خواجه احمدي صادر كرده است حسين خواجه احمدي چك را به بانك محال عليه ارايه مي دهد وبه خاطر فقدان موجودي گواهي عدم پرداخت صادر مي شود . دارنده چك در اثر تعقيب شيركاني متوجه مي گردد كه صادركننده چك به شهر اصفهان اقامتگاه دايمي خود مسافرت نموده است . اكنون دارنده چك به شما مراجعه نموده است .
الف) آيا وكالت ايشان را مي پذيريد ؟
ب) باذكر دلايل ومستندان اعلام نماييد چه دادگاهي صالح به رسيدگي است ؟ (۳نمره)
۵- سهراب به موجب وكالت نامه رسمي به الماس وتيمور در فروش يك دستگاه اتومبيل پژو ۴۰۵ خويش را به هر شخصي وبه هر شرط وهر مبلغي مي دهد دو وكيل مذكور استناد وكالت نامه مورد معامله را به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال مي فروشند وثمن اتومبيل را دريافت مي كنند . سهراب بدون هيچ توجيهي مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال از ثمن معامله را كه نزدش بوده به سهراب مسترد نمي كند وآقاي تيمور هم با استناد به قرارداد عادي كه هنوز اختلاف ناشي از حق الوكاله با سهراب دارد از استرداد ده ميليون ريال خودداري مي كند وليكن مبلغ باقي مانده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال از ثمن را به موكل مسترد مي دارد . اكنون سهراب براي هردو اظهار نامه رسمي فرستاده كه ظرف هفت روز از دريافت اظهارنامه وجوه ثمن خودر را به وي مستر كنند . با انقضاي هفت روز از ابلاغ اظهارنامه وعدم دريافت هيچ گونه پاسخي سهراب به شما مراجعه كرده است تا هر دو وكيل را به خاطر استرداد ثمن معامله تحت پيگرد كيفري قرار دهيد .
الف) آيا هر دو وكيل مرتكب جرم شده اند ؟
ب) اگر قايل به تفصيل وتفكيك هستيد با ذكرمواد قانوني به طور مستدل توضيح دهيد عمل كدام يك واجد عنوان مجرمانه است ؟ (۴نمره)
۶- اميد كه در گناوه ساكن است از ارسلان مي خواهد كه براي رهايي از چنگال طلبكاران وپرداخت ديون ، فرزند احمد را در بوشهر بربايد وبه گناوه بياورد ارسالان با كمك فرزندش رهام كه ۱۷ ساله است در راه مدرسه در بوشهر فرزند احمد را ربوده وسوار بر اتومبيل مي نمايد . درمحل ايست بازرسي بوشهر ، مامورين درصدد توقف اتومبيل به رانندگي ارسلان مي شوند . ارسلان به خاطر نداشتن گواهينامه رانندگي باسرعت از جلو مامورين مي گذرد ليكن با طي مسير كوتاهي توسط مامورين بالا جبار وادار به توقف مي گردد . در بازرسي بدني از ارسلان يك قبضه سلاح كلاشنكف واز رهام يك قبضه كلت كمري كشف مي شود . طفل مذكور در حالي كه در داخل اتومبيل سرش به بدنه اتومبيل خورده وزخمي شده است اظهار مي دارد كه ربوده شده است پدر طفل از هرسه نفرشاكي مي شود . در جريان تحقيقات معلوم مي شود كه اتومبيل مورد استفاده ارسلان يك ماه قبل در كنار خيابان در شهر كنگان بوده توسط ارسلان سرقت شده است .
الف) با ذكر مواد قانوني اتهامات منتسب به هر كدام از سه نفر را نام ببريد .
ب) با استناد به قواعد حقوقي ومواد قانوني در باب صلاحيت دادگاههاي كيفري اتهام يا اتهامات هركدام دركدام دادگاه بدوي قابل رسيدگي است ؟ (۳نمره)
۷- شهلا به خاطر اختلافات با شوهرش ، در غذاي او سم ريخته وشوهرش در اثر مسموميت فوت مي كند . تنها ولي دم مقتول ، فرزندش سميرا است كه صغير مي باشد . دادگاه برادر كبير مقتول را به سمت قيم تعيين مي نمايد وقيم درخواست تعقيب وقصاص شهلا را نموده است . شهلا در دادگاه اعتراق به قتل شوهرش نموده وحكم قصاص وي صادر مي گردد . وكيل شهلا از حكم صادره درخواست تجديد نظر مي كند . شعبه ديوان استدلال مي كند كه قاتل ما در صغير است ومعلوم نيست كه قصاص مادر با غبطه صغيرسازگار باشد حكم را نقض مي كند . دادگاه هم عرض نيز به درخواست قيم حكم به قصاص مي دهد وعلاوه بر آن ، قاتل را از لحاظ بيم تجري به ۶ سال حبس محكوم مي نمايد . وكيل شهلا از اين حكم تجديد نظر خواهي مي كند. به نظر شما ايرادات عمده برحكم دادگاه اول – ديوان عالي كشور ودادگاه هم عرض چيست ؟
اگر ديوان عالي كشور استدلال دادگاه همعرض را نپذيرد بايد چه كار كند؟با استناد به مواد قانوني پاسخ دهيد .(۳نمره)
۸- انباردار يك شركت دولتي مقداري از وسايل انبار را در اختيار عليرضا كه راننده شركت است قرارداده وآن راننده آن را در بازار آزاد مي فروشد . حميد كه كارمند آن شركت است وخارج از شركت در حال احداث ساختماني است با علم واطلاع كه وسايل متعلق به شركت دولتي است ، مقداري از وسايل شركت را از عليرضا با قيمت نازل خريداري مي نمايد . با كشف جرم توسط اداره اطلاعات ، پرونده در دادسرا تشكيل وتحقيقات مقدماتي صورت مي پذيرد . اتهام انباردار شركت وعليرضا راننده شركت چيست؟ آيا حميد مرتكب جرمي شده است ؟ با ذكر دليل ومستندات قانوني پاسخ دهيد ونوع جرايم آنها را معلوم كنيد .(۴نمره)
۹- خانم مينا به طبيب مراجعه مي كند وطبيب تشخيص ميدهد كه با ادامه وضعيت حاملگي ، جان مينا درخطر است . كميسيون پزشكي نيز نظر طبيب معالج مينا را تاييد مي كند . شوهر مينا در زمان عمل سقط جنين غائب بوده است ورضايت خود را براي معالجه اعلام نكرده است . اكنون اطلاع پيدا كرده وعليه همشرش و پزشك جراح شكايتي در اين خصوص مطرح نموده است . دادگاه نيز حكم به پرداخت ديه عليه مينا وپزشك جراح صادر كرده است .
الف) مبناي صدور حكم دادگاه به پرداخت ديه چيست ؟
ب) با ذكر مواد استنادي پاسخ دهيد حكم را نسبت به هردو نفر قانوني وعادلانه
مي دانيد؟(۳نمره)
۱۰- آذرپور مستخدم منزل آقاي صدر در شهر اصفهان است . آقاي صدر صبحگاه براي كار اداري از منزلش خارج مي شود . درغياب صاحب خانه ، آذرپور چندفقره از تراول چك آقاي صدر جمعاً به ارزش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال را از جيب كتش بر مي دارد . آقاي صدر به مستخدم منزل مشكوك مي شود وبا طرح شكايت در دادسرا ، آذرپور اعتراف به برداشتن تراول چكها مي كند . اكنون نسبت به نوع جرم بين بازپرس ودادستان اختلاف است . بازپرس عمل مجرمانه را سرقت مي داند ودادستان آن را خيانت در امانت .
الف) به نظر شما از نظر مقررات قانوني در اين خصوص چه گونه حل اختلاف مي شود ؟ بااستناد به مواد قانوني پاسخ دهيد .
ب) دركيفرخواست دادسرا نوع اتهام با استناد به كدام ماده قانوني بايد ذكرگردد وبا اين ترتيب توضيح دهيد كه چرا قانونگذار عمل مجرمانه را اين چنين توصيف كرده است؟(۳نمره)
۱۱- رئيس كلانتري به يكي از مامورين خود دستور مي دهد تا حسين تاجيك را مورد ضرب وشتم قرار دهد تا اقرار به جرم كلاهبرداري از وي اخذ كند . در جريان ضرب وشتم توسط مامور كلانتري ، حسين تاجيك دستش مي شكند و از ناحيه سر مجروح مي شود . علاوه بر اين حسين تاجيك براي جلوگيري از ضرب وشت بيشتر ، مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال به مامور پول مي دهد .
الف ) رئيس كلانتري مرتكب چه جرمي شده است
ب) مامور كلانتري مرتكب چه جرايمي شده است ؟ در هردو مورد با استناد به مواد قانوني نظر خود رابنويسيد .
ج) چرا عمل حسين تاجيك در پرداخت وجه را مجرمانه نمي دانيد ؟(۴نمره)
۱۲- احسان ضرغامي در دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبليغ عليه نظام محاكمه مي شود . به دستور دادگاه ، حضور دارند واخبار تهيه مي كنند . ضرغامي كه با سپردن وثيقه آزاد است ، به دفتر وكالت شما مراجعه مي كند واظهار مي دارد انتشار جريان محاكمه از رسانه هاي گروهي وي را به شدت تحت فشار قرارداده است وديگر نمي تواند بين آشنايان ظاهر شود واز شما مي خواهد وكالت ايشان را نسبت به انتشار جلسات دادگاه و تجاوز به حقوق شهروندي قبول نمايد . آيا وكالت ايشان را مي پذيريد؟ تشريفات شكايت در صورت مثبت بودن پاسخ باتوجه به سمت قضايي متهم چه گونه بايد صورت پذيرد وبراي ايراد اتهام از كدام ماده قانوني كمك مي گيريد ؟(۲نمره)
بالا
فهرست اصلي


  * سئوالات حقوق ثبت اسناد واملاك اختبار كارآموزان آبان ماه ۱۳۸۹

بسمه تعالي
سئوالات حقوق ثبت اسناد واملاك اختبار كارآموزان آبان ماه ۱۳۸۹
دوره دوم كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
وقت : يك ساعت
۱-شخصي درسال ۴۳ با تنظيم سند رسمي انتقال اقدام به خريد ملكي به مساحت ۵۰۰ متر (هرمتر مربع ۳۰۰ريال) نموده در سال ۸۹ به شهرداري مراجعه تا پروانه احداث ساختمان اخذ نمايد . كارشناس شهرداري پس از بازديد از ملك وپياده كردن ابعاد مندرج در سند متوجه مي شود كه ملك فوق ۲۵ متر اضافه مساحت دارد واين اضافه مساحت نيز در محدوده سند مالكيت مي باشد . شهرداري به دليل مغايرت بين مساحت مندرج در سند و وضع طبيعي ملك از صدور پروانه ساختمان خودداري مي كند. اگر مالك براي رفع مشكل خود به شما مراجعه كند ، بعنوان وكيل چه اقداماتي را انجام مي دهيد . مرجع صلاحيت دار ونوع اقدامات ومستند قانوني آن را بيان نماييد . (۲نمره)
۲-شخصي اقدام به احداث بنايي در ۱۲ طبقه در زميني به ابعاد ۳۰×۴۰ متر ومساحت ۱۲۰۰ مترمربع مي نمايد . پس از اتمام ساختمان وصدور پايانكار ، مالك يكي از املاك مجاور متوجه ميشود كه ساختمان احداثي به ميزان ۱۰ سانتيمتر عرض و۳۰ متر طول درزمين وي احداث شده ومجموعاً به مقدار سه متر مربع به ملك وي تجاوز شده است . مالك مجاور اقدام به طرح دعواي خلع يد وقلع و قمع بنا مي نمايد . دادگاه بدوي به صرف مالكليت مجاور واحراز تجاوز به ميزان فوق حكم به خلع يد وقلع وقمع ساختمان نسبت به سه متر مورد تجاوز مي دهد . بديهي است با اجراي حكم قلع وقمع نسبت به سه متري كه ادعا شده ، كل ساختمان دچار صدمه اساسي خواهد شد وايمني كل بنا نيز بخطر خواهد افتاد خصوصاً اينكه اجزايي از فونداسيون ستونهاي اصلي ساختمان در ملك مجاور احداث شده است . مالك ساختمان با در دست داشتن حكم بدوي ودر مهلت تجديد نظر خواهي به شما مراجعه مي كند . شما براي رفع مشكل مالك وجلوگيري از تخريب ساختمان درمقام تجديد نظرخواهي چه اقدامات قضايي وثبتي را مستند دفاعيات خود در دادگاه تجديد نظر قرار مي دهيد . مستنداً بيان كنيد . (۲نمره)
۳-خانمي برا ي وصول ۱۰۰ سكه بهار آزادي بابت مهريه خود اقدام به درخواست صدور اجرائيه مي نمايد . دفترخانه تنظيم كننده سند بهاي سكه ها را به نرخ روز محاسبه وبهاي ريالي سكه ها را بعنوان موضوع اجرائيه در آن قيد واجرائيه را براي وصول مبلغ مزبور به اجراي ثبت محل مي فرستد . پس از ابلاغ اجرائيه ، عمليات اجرايي شروع ودر راستاي آن كارگاه نجاري زوج وابزار وماشين آلات موجود در آن توقيف وكارگاه تعطيل مي گردد . زوج در اين زمان به شما مراجعه واز شما مي خواهد اقدامات قانوني لازم را درقبال موضوعي كه با آن مواجه شده انجام دهيد . باتوجه به فرض مساله ، شما چه راههايي را درچه مراجعي وبراساس چه قانوني ومقرراتي دنبال مي كنيد ؟ مستنداً بيان كنيد .( ۲نمره)
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه برگزاري اختبار كتبي كارآموزان واجد شرايط در پائيز ۱۳۹۰

بسمه تعالي
اطلاعيه برگزاري اختبار كتبي كارآموزان واجد شرايط در پائيز ۱۳۹۰
كارآموزاني كه ۱۸ ماه دوره كارآموزي خود را سپري كرده اند با لحاظ شرايط ذيل مي توانند در اختباركتبي شركت نمايند:
۱.حداكثر تا ۱۵ شهريور ماه ۱۳۹۰ وظايف و تكاليف خود را برابر مقررات انجام داده و به دفتر كانون وكلا تحويل دهند.
۲.در صورت بروز اشكالات جزئي پس از تحويل تا آخر شهريور ماه ۱۳۹۰ آن را مرتفع سازند.
۳.با اطلاع قبلي در روز و ساعت امتحان حاظر شوند.
۴.استفاده از قوانين در جلسه بدون حاشيه نويسي آزاد است.
۵.برنامه امتحاني عبارت است از:
الف)آئين دادرسي مدني
ب)آئين دادرسي كيفري
ج)كليات حقوق مدني
د)كليات حقوق جزا(اعم از عمومي و اختصاصي)
ه)كليات قوانين ومقررات ثبت اسناد واملاك
و)قوانين ومقررات راجع به وكالت
ز)كليات حقوق تجارت
ح)آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و هيات عمومي ديوان عدالت اداري در محدوده حقوق قضائي
ط)قوانين ومقررات خاص در امور حقوقي,جزائي و ثبتي
سئوالات طبق معمول به صورت مسئاله مطرح ميشود و در دادن امتياز به استدلال و استناد به اصول ومباني حقوقي توجه مي شود.
۶.زمان امتحان:
۱-۶)آئين دادرسي مدني و كليات حقوق مدني ,۲۱/۷/۱۳۹۰ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
قوانين ومقررات وكالت جزء مواد امتحاني آيين دادرسي مدني است.
۲-۶)حقوق جزاي عمومي و اختصاصي ۲۲/۷/۱۳۹۰ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
۳-۶)آيين دادرسي كيفري و حقوق ثبتي ۲۳/۷/۱۳۹۰ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
۷)واريز مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ريال به شماره حساب ۸۷/۱۴۱۵۱۶۱۹ بانك ملت حساب جام كانون وكلاي دادگستري بوشهر
*ضمنا معرفي براي شركت در آزمون منوط به تمديد پروانه و اعتبار آن تا تاريخ امتحان مي باشد.

احمد ميرزائي
رئيس كميسيون اختبار وكارآموزي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اولين نشست اعضا همايش بين المللي بهمن ماه سال ۱۳۹۰

در مورخ ۴/۴/۹۰ نشستي با حضور اعضا هيات مديره ودبيرخانه همايش در محل كانون وكلا برگزار شد.
ازانجا كه اين همايش بين المللي با موضوع وكيل در منابع شرعي و اسناد بين المللي در بهمن ماه سال جاري در بوشهر و توسط كانون وكلاي بوشهر برگزار ميگرد؛ دبيرخانه همايش توسط رييس كانون وكلاي بوشهر عبدالصمد دولاح راه اندازي گرديده كه دبير همايش نيز ايشان ميباشند.
دراولين جلسه كه بحث پيرامون محورهاي پيشنهادي همايش بود در مورخ ۴/۴/۹۰ تشكيل گرديد؛ اين محورها كه بر سه محور۱-حقوقي-فقهي ۲-حرفهاي-اخلاقي ۳-سياسي-اجتماعي استوار بوده هر كدام شامل بندهاي مختلفي است ،اعضا حاضر:منصوره قناعت پيشه، جعفرزاده،يوسفي،زيرايي،بصيري،عابدين غريبي،خسروي ودكتر عبداللهي در اين زمينه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را مطرح وتشريح نمودند كه در پايان محورهاي پيشنهادي با كمي تغيير وتحول به تصويب رسيد؛ كه در آينده در سايت به نمايش عموم گذارده خواهد .
۵/۴/۹۰
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي و مهلت ثبت نام پذيرش شدگان جديد سال ۱۳۸۹

رتبه -اسامي شماره شناسنامه
۲۱ -ابراهيمي حسين ۳
۲۲-غريبي فاطمه ۱۲۷۷
۲۳-تبادار عباس ۴
۲۴-زنگي زهرا ۲۶۵۵
۲۵-شهير عصمت ۲۵
۲۶رضايي مسلم ۶۷
۲۷-افراش فرزاد ۸۹۰
۲۸-خالدي اسداله ۲۱۲
۲۹-تنگستاني نژاد خاتون ۹۳۵
۳۰-قايدزاده مالك ۱۲۹۹
۳۱-شريفي داوود ۸۵
۳۲-اميري رباب ۵۷۹
۳۳-ميرفردي حميد ۱۴۷۶۹
۳۴-افراس محمد ۱۶۵
۳۵-دامن پژوه يوسف ۲۹۵

بدينوسيله از پذيرفته شدگان جديد آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ دعوت بعمل مي آيد در روزهاي شنبه و يكشنبه رتبه هاي ۲۱ الي ۲۵ روزهاي دوشنبه وسه شنبه رتبه هاي ۲۶ الي ۳۰ و روزهاي چهارشبه و پنجشنبه رتبه هاي ۳۱ الي ۳۵ از تاريخ ۳۱/۳/۹۰ لغايت ۳۱/۴/۹۰ جهت ثبت نام به دفتر كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر به نشاني بوشهر. خيابان مطهري . انتهاي خيابان آتش نشاني . كانون وكلاي داگستري استان بوشهر مراجعه نمايند . در غير اينصورت از ليست پذيرفته شدگان آزمون حذف خواهند شد
مدارك لازم جهت ثبت نام :
۱- اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (دوسري)
۲- اصل و كپي برابر با اصل شده مدرك كارشناسي حقوق, حقوق قضائي, علوم قضائي, فقه و مباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه معادل حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي
تبصره: مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه, گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيل در مورد متقاضي در آن درج شده ,مي باشد.بنابراين متقاضيان بايد از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمايند.
۳- اصل و كپي برابر با اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم
تبصره: پذيرفته شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري مي باشندو از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود كه سال ورود در آن درج شده است را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند .
۴- شش قطعه عكس ۴*۳ و دو قطعه عكس ۴*۶ (آقايان الزاماً با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي ) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد.
۵- اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران (يا ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه , جانبازي, آزادگي و شاهد)..
۶-الزاما مي بايست تصوير اسكن شده كليه مدارك فوق بصورت فايل تصويري با حجم هر فايل كمتر از ۵۰ كيلو بايت هنگام ثبت نام بر روي يك لوح فشرده تحويل گردد.
تذكرات:
*- چنانچه پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت .
*-متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري مراجعه نمايند.
*- حضور پذيرفته شدگان شخصاً در روز تعيين شده الزامي است.
*- نظر به كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور, چنانچه پذيرفته شدگان فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.
مديريت سايت كانون وكلاي بوشهر مورخ ۳۰/۳/۹۰
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام اسامي پذيرش شدگان جديد كارآموزي وكالت ۱۳۸۹

طبق مصوبه مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ و موافقت رياست محترم سابق كانون وكلاي بوشهر آقاي سيد اصغر سجادي ورياست محترم كل دادگستري بوشهر آقاي حيدر بحراني در قبول پذيرش نشدگان رتبه هاي ۲۱ الي ۳۵ آزمون پذيرش كاراموزان وكالت سال ۱۳۸۹ و پذيرفتن اين تعداد(۱۵نفر) جهت طي دوره كاراموزي موضوع مطرح شد و مورد موافقت هيات مديره كانون وكلا قرار گرفت .
مديريت سايت كانون وكلاي بوشهر مورخ ۳۰/۳/۹۰
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام جلسه سخراني توسط كميسيون اختبار و كاراموزي كانون وكلاي بوشهر

جلسه سخراني به تاريخ ۱/۴/۹۰ ساعت ۱۷ الي ۱۹ در سالن اجتماعات بيمه تامين اجتماعي برگزار خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * نشست مشترك هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بوشهر ومسئولين قضايي استان برگزار گرديد.

نشست مشترك هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بوشهر ومسيولين قضايي استان در مورخ بيست ودوم خردادماه در محل كانون برگزار گرديد.
در آغاز دكتر عبدالصمد دولاح رياست كانون ضمن خيرمقدم به رييس كل دادگستري استان,معاون قضايي دادگستري و رييس كل دادگستري شهرستان بوشهر و همراهان يك جلد كلام الله مجيد به رسم يادبود تقديم داشتند.
در ادامه عبدالصمد دولاح كه در مقطع دكتري حقوق بين الملل مشغول به تحصيل ميباشدتصريح داشت : رسالت ما توسعه حقوق و تامين شرايط براي اجراي عدالت است كه نتيجه آن خدمت به مردم شريف مي باشد. اين رسالتي مشترك ميان دستگاه قضا ووكلاي دادگستري مي باشد كه مبتني بر اين اساس طرفين در واقع شايسته است كه ويزگيهايي را بدست آورند در واقع از جمله تربيت نفساني و آنچه بزرگان گفته اند در رسيدن به مقام آدميت است چرا كه آدمهاي بزرگ هيچ وقت به آنجه بوده اند قانع نبوده و همواره خود را مورد سنجش قرار داده اند و بزرگترين دغدغه ايشان رسيدن به مدارج عالي بوده است. يكي از موضوعاتي كه هم براي قاضي هم وكيل خطر دارد سكر قدرت است و آنچه در اين حال به دادشان مي رسد تربيت اخلاقي است. علما همواره در نهايت علم گفته اند كه من جاهل هستم تا از سكر قدرت دور شوند در بين وكلاي دادگستري انسانهاي بزرگ بسيار ديدم و در بين قضات نيز و هيچ كس شايسته تر از خودمان براي حرمت گذاشتن به ما نيست.
رئيس كانون وكلاي استان اظهار داشت در راستاي ارج گذاري مقام وكيل و مردم شريف استان كانون مستقل استان بوشهرتشكيل شده است.عبدالصمد دولاح كه در مقطع دكتري حقوق بين الملل مشغول به تحصيل ميباشد تبيين داشت : بسياري از نخبگان استان در اين كانون هستند و اين يك گنج براي استان است. آمدن كانون نتيجه ان تمركز مديريت و پيوندهاست كه وكلا و قضات مي توانند گامهاي بلندي در در مسير رسالت مشترك خود بردارند و اين نكته عطفي براي استان است و كانون بوشهر در اهداف دراز مدت خود تصميم راسخ دارد.
پس از آن رياست كانون نسبت به لزوم تهيه زمين مناسب جهت احداث ساختمان كانون وكلا طرح موضوع نمودند و همكاري دادگستري در اين خصوص را خواستار شدند.
دكتردولاح در خصوص فعالسازي سايت كانون وكلا، انتشار خبرنامه طي يكماه آينده و همچنين برگزاري همايش علمي كه مبتني بر ۴محورو۳۰ موضوع با حضور قضات و حقوقدانان برجسته داخلي و خارجي در بهمن ماه آينده توسط كانون وكلا نكاتي را ذكر داشتند.
رييس كانون همچنين در خصوص طرح جديد كانون وكلاي بوشهر در راستاي ايجاد كميسيون تخصصي(ايده پردازي)براي اعتلاي جامعه حقوقدانان كشور واستان جهت ارايه طرحهاي نوين علمي و خلاق عنوان داشتند كه اين كميسيون در كانون فعال شده است.
احمد ميرزايي رييس كميسيون اختبار وعضو هيات مديره ضمن ابراز خرسندي از انتخاب يك فرد بوم به عنوان رياست كانون وكلا متذكر شدند كه استفاده از وكيل در دادگستري هم باعث بهتر انجام شدن كار مي شود و هم از مفسده جلوگيري مي كندو در اين راستا نبايد وكيل و قاضي را از هم جدا بدانيم ؛ ايشان همچنين دغدغه هميشگي خود كه همانا مسيُله آموزش بهتر كارآموزان ميباشد را نيز مطرح نمودند.
رضا زيرايي عضو هيات مديره و رييس دادگاه انتظامي كانون وكلا:ضمن قدرداني از زحمات مدير كل محترم دادگستري انتظارات كانون را به عنوان خواسته هاي حداقلي و حداكثري مطرح نمودند ايشان خاطر نشان كردند كه تا خواسته هاي حداقلي انجام نشود به خواسته هاي حداكثري پرداخت به عنوان مثال«ما يك مكان يا سالن مناسب جهت برگزاري جلسات نداريم و...».
مسعود جعفرزاده نايب رييس كانون ضمن تاكيد بر حداقل ها مسئله اعلام تخلف وكلا از طرف قضات و دستگاه قضايي به كانون را مطرح نموده و تبيين داشتند كه صرف عدم حضور وكيل را تخلف تلقي و اعلام ننمايند زيرا عدم حضور در جايي قابل پيگرد است كه باعث تجديد جلسه گردد.
همچنين صفدر يوسفي عضو هيات مديره كانون وكلا در اين نشست عنوان داشت:كانون وكلا كميسيوني تخصصي با عضويت افتخاري حقوقدانان،اساتيد دانشگاه،قضات شريف وكارآموزان وكالت و اعضاي اصلي شامل وكلاي پايه يك دادگستري توسط كانون تشكيل شده است تا به بررسي علمي و حقوقي مسائل روز مبادرت ورزد.
ايشان همچنين در خصوص مسئله آموزش كارآموزان عنوان داشت :يكي از مشكلات كارآموزان اينست كه در برنامه ريزي ده روزه براي شركت در جلسات دادگاه قرار ميگيرند در حاليكه كارآموزان مكلفند در هر ماه يك شعبه حقوقي و شعبه كيفري حاضر شده و حضورشان از سوي قاضي محترم شعبه تاييد گردد لذا در اين خصوص نيز خواهان همكاري دادگستري گرديد .
بهزاد نژادي دادستان دادسراي انتضامي كانون وكلا بر اين نكته اشاره نمودند كه كانون در راستاي آموزش ماآبي ،شوراي داوري متشكل از اساتيد دانشگاه داير نموده كه تخلف همكاران كه اغلب قابل اغماض مي باشد را از بعد ديگري نگريسته و تخلف وكيل را بدون درج در پرونده متذكر شوند تا هم وكيل متبه شده و هم سوسابقه اي براي وي ايجاد نشود.
پس از آن دكتر بصيري خواستار صدور كتابچه تعيين قيمت منطقه اي براي جلوگيري از اطاله دارسي شدند و به لزوم توجه بيشتر به پرونده هاي مربوط به دعاوي مطروحه با كميسيون هاي ماده ۵۶ وماده واحده منابع طبيعي جهت احقاق حقوق مردم تاكيد نمودند.
مهدي شعبان زاده:از رياست كل محترم دادگستري خواستار تشكيل دادگاه مجازي شدند تا از اين طريق بهتر به مسئله آموزش پرداخته شود.
سكينه آتشي حمايت و همكاري دستگاه قضايي از كارآموزان را خواستار شدند.
رياست كل دادگستري استان ضمن تاكيد بر توجه به خودسازي در ايام ماه رجب جهت همكاري در خصوص تهيه زمين كانون وكلا قول مساعد دادند و ابراز داشتند كه كتابچه قيمت منطقه اي زمين براي شهرستان بوشهر تهيه شده وبراي ساير شهرستانها نيز در آينده نزديك تدوين خواهد شد.
همچنين ايشان در خصوص پيشنهاد هيات مديره مبني بر واگذاري اتاقي جهت استفاده وكلا در محل دادگستري قول بررسي لازم جهت انجام اين مهم را دادند.
در پايان دكتر دولاح موضوع پذيرش داوطلبان كاراموزي وكالت براي سال جاري و تعداد پذيرش شوندگان را طرح نمودند كه مقرر شد تعداد اين افراد پس از بررسي بيشتراعلام گردد.
از حاشيه هاي جذاب اين نشست شعر ذيل بود كه دكتر دولاح سروده و در جلسه قرائت نمودند:
كاغذ رايم
اندرونم قصه فراوان دارم
قصه ها
از دل وجدان
دل زندان
اشك باران
قصه فراوان دارم
قصه از عين عدالت
عين صداقت
قصه از عمق نفسهاي قضاوت
قصه از هر چه وكيل است
من فراوان دارم
قصه از جاي قلمها
زسر انگشت قوانين دارم
قصه را هر چه كه دارم
عدالت نيست
گله ام اما، از قلم قاضي نيست
ودفاع و هر چه وكالت نيست
من گله ام از رنگ قلمهاست
من گله ام ازهر كه در منظومه وجدانش
تك مصرع انصاف نيست
هر كه هستي
بر من اگر مي باري
بر من اگر مي تازي
هر چه بنگاري
هر چه پنداري
عدل تو
انصاف تو
امروز تو
ياور فرداي توست
اين عدالت حاكم فرداي توست.
بالا
فهرست اصلي


  * تاريخچه وكالت وتشكيل كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي وتاقبل از اجراي قانون در استان بوشهر منحصراً سه مرجع قضائي مشتمل بردادگاه شهرستان بوشهر ودادگاههاي بخش مستقل برازجان وگناوه داير ومشغول به فعاليت بوده ومرجع تجديد نظر آراء دادگاه شهرستان بوشهر در دادگاه استان فارس بوده است. تاقبل از سال ۱۳۶۰ وكلاي دعاوي فاقد دفتر وكالت ثابت وداير دراستان بوشهر بوده واصحاب دعوي ناچاراً براي تفويض وكالت به دفاتر وكلاي دعاوي در شيراز مراجعه ميكرده اند .
ازآنجائيكه كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس ، استان بوشهر رانيز پوشش مي داده لذا از سال ۱۳۶۱ وبامستقل شده دادگستري بوشهر ، درخواستهائي براي صدور پروانه وكالت واشتغال در استان بوشهر به كانون فارس وبنادر طرح واولين افرادي كه پروانه وكالت براي داير نمودن دفتر وكالت درشهر بوشهر از كانون فارس اخذ نموده اند در بدو امر مرحوم عبدالخالق چوبك وسپس مرحومين ابوالقاسم عبدالنبي زاده وعباس رستم زاد به عنوان وكلاي پايه يك ومرحومين علي رجب پور ومهيمني بعنوان كارگشا بوده اند .
متعاقباً باتشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو وداديارهاي كيفري يك ودو واحداث ساختمان جديد دادگستري با همت مرحوم عبدالعزيز حقدوست رياست كل دادگستري استان وضرورت حضور وكلاي دعاوي بيشتر ، آقايان سيدحسام جعفري ومحمدمهدي معتمدي وسپس آقاي مسعود جعفرزاده ساماني به ترتيب در سالهاي ۱۳۶۴ و۱۳۶۵ و۱۳۶۶ ومتعاقباٌ بانو دروتي سيار دفتر خود را در سال ۱۳۶۷ در بوشهر داير ودرهمين سالها آقاي عباس رستمي ورسول عطار حسيني دربوشهر ومرحومين حاج علي برازجاني وسيدمختار خديور بعنوان كارگشا در برازجان مشغول بكار شدند.
درسال ۱۳۷۱ آقاي سيداصغر سجادي دربرازجان ودر سال ۱۳۷۲ آقايان محمدتقي ماحوزي واحمد ميرزائي در بوشهر دفاتر خود را داير وتعدادي از وكلاي فوق الذكر نيز به شيراز منتقل ونتيجتاً طي سالهاي ۱۳۶۵ لغايت ۱۳۷۲ تعداد وكلاي شاغل در استان بوشهر جمعاً ۶نفرشدند وهمچنين آقاي صفدر يوسفي وخانم سكينه علمدا ر در سال ۱۳۷۶ وبانوان منصوره قناعت پيشه وسكينه آتشي وآقاي علي حسن زاده درسال ۱۳۷۸ در بوشهر وآقاي مجيد راستان درهمين سال در برازجان دفاتر خود را تاسيس نمودند .
بنابراين تعداد وكلاي دادگستري شاغل در استان روبه افزايش گذاشته وباتوجه به نياز مردم به دخالت وكيل درامور حقوقيشان وتنوع دعاوي مطروحه در محاكم ، از سال ۱۳۸۰ به بعد افزايش يافته كه دراين سال آقايان ابراهيم خليلي ، رضا زيرائي و عبدالصمد دولاح پروانه وكالت اخذ ومشغول فعاليت شدند.
متعاقباً درسالهاي ۱۳۸۱ و۱۳۸۲ آقايان سيروس شهرياري ، بابااحمدي ، مهاجر، افراس وتعدادي ديگر بااخذ پروانه وكالت ، دفاتر خود را در بوشهر ،برازجان ، كنگان و... داير نمودند به نحوي كه تعداد وكلاي پايه يك در استان بوشهر در پايان سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۲۵ نفر گرديد درسالهاي ۱۳۸۳ و۱۳۸۴ تعداد وكلاي شاغل در استان رشد چشمگيري يافته وبالغ بر ۶۰ نفر ازجمله آقايان مسيح زاده ،عابدين غريبي ، سعيدي ، آران ، سعادت نيا، شعبان زاده ، قائدي ثاني ، فروغ ، احمدزاده ، اميران ، محمدي،داوردان،قائدي، فرهمندصابر ، ماندگار،علي نژاد ، خسروي ، بصيري ونژاد ي گرديد . دراين سالها قضات شايسته وصديقي در دادگستري استان بوشهر به خدمت اشتغال كه بيش از ده مدير كل مسئوليت دادگستري را بعهده داشته كه نقش سه نفر از آنان آقايان عبدالعزيز حقدوست وجمال انصاري وحيدر بحراني (مديركل محترم فعلي) در رشد وتعالي كمي وكيفي دادگستري از بقيه چشمگير تر بوده است .
از سال ۱۳۸۱ امكان طي دوره ي كارآموزي نزد وكلاي باسابقه شاغل دراستان بوشهر فراهم گرديد وازهمين سال اقداماتي در جهت اخذ نمايندگي كانون فارس در استان بوشهر صورت گرفت كه آقاي صفدر يوسفي بعنوان بازرس كانون فارس وبنادر مشغول به فعاليت گرديد ، متعاقباً نيز باتلاش خانم دروتي سيار دايره معاضدت در استان بوشهر برقرار شد .
موضوع نمايندگي كانون وكلاي دادگستري فارس وبنادر دراستان بوشهر امر بسيار مهم وباارزشي بود چراكه اين امر عملاً پايه گذار تشكيل كانون وكلاي دادگستري در استان بوشهر گرديد . دراين امر خطير تلاش وفعاليت آقايان صفدر يوسفي واحمد ميرزائي قابل توجه مي باشد در هرحال افراد يادشده هركدام مدتي بعنوان نماينده كانون فارس دراستان بوشهر طي مدت حدود پنج سال مشغول فعاليت بوده تااينكه در سال ۱۳۸۶ براي اولين بار انتخاباتي باحضور اكثريت وكلاي دادگستري شاغل دراستان بوشهر به منظور انتخاب نماينده منتخب وكلا وبه منظور تلاش بيشتر درجهت رفع مشكلات صنفي ، باحمايت رياست كل دادگستري استان جناب آقاي بحراني وهمكاري دادگستري استان صورت گرفت كه نتيجتاً آقاي صفدر يوسفي بااكثريت قاطع آراء ماخوذه بعنوان نماينده وكلا در استان بوشهر انتخاب وطي مدتي كمتر از يكسال اقدامات قابل توجهي در جهت اداره نمايندگي بوشهر ونيز رفع مشكلات وكلا وكارآموزان وبسط همدلي وتلاش در جهت تشكيل كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر معمول داشته است كه نهايتاً منجر به تشكيل كانون وكلاي دادگستري بوشهر گرديد واين تلاش مقدس قابل ستايش مي باشد .
متعاقباً با اضافه شدن تعداد ۳۰ نفر همكار جديد درسال ۱۳۸۶ ونيز تعداد هفت نفر در سال ۱۳۸۷ تعداد وكلاي دادگستري استان بوشهر مجموعاً به ۱۱۷ نفر بالغ گرديد كه باتوجه به تعداد وكلاي دادگستري شاغل دراستان ورسيدن به حدنصاب براي تشكيل كانون ، باهمت وكلاي پيشكسوت ونيز حمايت وهمكاري بي وقفه وشايان توجه جناب آقاي حيدر بحراني رياست محترم كل دادگستري استان در ديماه ۱۳۸۷ با حضور اكثريت قابل توجه وكلاي دادگستري شاغل دراستان بوشهر ، اولين انتخابات رسمي براي تشكيل كانون وكلاي دادگستري بوشهر وانتخاب اعضاي هيئت مديره كانون ، صورت گرفت كه باحضور بيش از ۶۰ نفر از وكلاي داراي حق راي وازطريق راي گيري مخفي به ترتيب آقايان صفدر يوسفي ،احمد ميرزائي وسيداصغر سجادي وبانوان دروتي سيار وسكينه آتشي بعنوان پنج عضو اصلي هيئت مديره وآقايان ماحوزي ،حسن زاده وخانم سكينه علمدار بعنوان اعضاء علي البدل انتخاب ومتعاقباً باحضور اعضاي هيئت مديره وطبق راي گيري داخلي آقاي سيداصغر سجادي بعنوان اولين رئيس كانون وكلاي دادگستري بوشهر وبانو دروتي سيار بعنوان نائب رئيس انتخاب شدند .
دربهمن ماه سال ۱۳۸۹ دومين دوره انتخابات اعضاي هيئت مديره كانون بوشهر درحاليكه تعدا د اعضاي كانون بر ۸۰ نفر بوده ، با حضور پرشور تعداد۱۴۰نفر از وكلاي واجد شرايط ، كه ازبين تعداد ۱۶نفر كانديداي عضويت در هيئت مديره آقايان عبدالصمد دولاح،صفدر يوسفي ، احمد ميرزائي ، رضاز يرائي و مسعود جعفرزاده بعنوان اعضاي اصلي هيئت مديره وآقاي سيداصغر سجادي وبانوان سيار وآتشي بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند .
طبق تصميم هيئت مديره منتخب جلسه ۴/۲/۹۰ از بين اعضاي منتخب دومين دوره ، آقاي عبدالصمد دولاح بعنوان رئيس كانون وكلاي بوشهر وآقاي مسعود جعفرزاده بعنوان نائب رئيس كانون وآقاي صفدر يوسفي بعنوان بازرس كانون وآقاي احمد ميرزائي بعنوان منشي كانون تعيين وآقاي زيرايي ازهمين تاريخ مشغول به انجام امور محوله گرديدند.
كميسيونهاي داخلي من جمله كميسيون تخصصي ونيز اعضاي دادگاه ودادسراي انتظامي كانون به انتخاب اعضاي هيئت مديره منصوب ومشغول به ايفاي وظايف محوله گرديده كه شرح آن متعاقباً درسايت كانون درج خواهد گرديد .
مسعود جعفرزاده.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني آقاي صفدر يوسفي عضو هيئت مديره كانون بوشهر در جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري

مراعهديست باجانان كه تاجان دربدن دارم
هواداران كويش را چوجان خويشتن دارم
پنجاه وهفتمين سالگرد استقلال كانون وكلا ويكصدمين سال تاسيس نهاد كانون وكلاست . بدواً تشكر مي كنم از حضار محترم كه دعوت خانواده بزرگ وكالت را لبيك گفتند وباحضور سبزخود شادي بخش محفل ماشدند استقلال درلسان وكالت چه تعبيري دارد كه از ۱۳۳۴ به اين طرف در هر شرايطي براي آن جشن گرفته شده است .
استقلال ووكالت دوقلوهاي همزاد وهمسان اند ،لازم وملزوم هم اند . دادرسي عادلانه استقلال وكيل را مي طلبد.
اين زبان حال خانواده بزرگ وكالت است خطاب به هياتهاي حاكمه .
گرمن ازباغ تويك ميوه بچينم ، چه شود؟
پيش پائي بچراغ تو ببينم ، چه شود؟
يارب اندر كنف سايه آن سروبلند
گرمن سوخته يكدم بنشينم چه شود؟
آخر اي خاتم جمشيد همايون آثار
گرفتد عكس تو برنقش نگينم ، چه شود؟
آري استقلال وكيل يعني امنيت شغلي وكيل ، اگر اين امنيت نباشد وكالت تهي از ماهيت مي شود ،پوسته اي است بدون هسته ، بي هويت است ، توخالي است.اين يك روي سكه ، امنيت شغلي درحقوق ملي وروي ديگر حضور در محاكم بين المللي است جهت دفاع از حقوق ملت ، محاكم بين المللي وكيلي را مي پذيرد كه تابع كانون وكلائي مستقل باشد،درغيراينصورت نماينده دولت است.
كانون وكلاي مستقل است كه وكيل مستقل تعليم داده است وبه جامعه تحويل مي دهد.كانون مستقل گذرگاه وكيل مستقل است .
وكيلي مستقل است كه تابع كانون وكلائي مستقل باشد ودرمقام دفاع دغدغه فردا را نداشته باشد.اگرقرارباشد هيات حاكمه پروانه راصادركند وخودنيز بركار وكيل نظارت كند، اينكه هم نظارت است وهم دخالت ، اين وكيل ، وكيل الدوله است . پس تكليف ملت چيست؟
ازدستگاه قضا وقوه قضائيه وقوه مقننه مي خواهم كه ياري گرماباشند، اگر خداي ناكرده روزي اين استقلال آسيب ببيند، بعدش مصداق شعرشاعر است كه مي فرمايد:
چورخت خويش برستم در اين خاك
همه گفتند باما آشنا بود
وليكن كس ندانست اين مسافر
چه گفت وباكه گفت وازكجا بود
ركن ركين دادرسي عادلانه حضور وكيل مستقل است . استقلال به معناي خود محوري وخودمختاري وجداني از قانون نيست . استقلال دركنار كارائي وبي طرفي سه تكيه گاه اساسي دادرسي عادلانه اند . حضور وكيل در دادرسي تعديل كننده است ، مفيد است به حال جامعه .
شغل قضا ووكالت دوشغل نيست
كاين هردويك وظيفه ولي دردوحالت است
نهاد وكالت در پي تعامل با دستگاه قضا است . حاصل مبادلات وتعاملات بين دستگاه قضاء ونهاد وكالت حصول نتيجه مطلوب است . درتضارب آراء است كه صدور راي عادلانه محقق خواهد شد .
شاهين بدست قاضي واز هردوسو وكيل
دوكفه اند ودركف ميزان عدالت است
باحجم بالاي قوانين وسرعت بالاي قانونگذاري كدام قاضي باتراكم كاري مي تواند مدعي باشد كه اشراف به تمامي قوانين واطلاعات به روز دارد. بر وكلا ست كه ياري گر مقام قضا باشند ، قوانين كمتر شناخته شده را واكاوي كرده دراختيار قضات قرار بدهند .
وكلاآدمهائي فاضل – صبور ونجيب اند مشكلات را تحمل مي كنند .
اما عدم استقلال را بر نمي تابند، عدم استقلال وكيل را تهي از هويت مي كند .

گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
آري شود وليك به خون جگر شود
قاضي ووكيل دومقام مسئول وموثر در احقاق حق ودفع ستم از مظلوم ونهايتاً مجريان عدالتند . جامعه وكالت در تقابل با دستگاه قضا نيست .
گويند كه مردمان به حاكمانشان شبيه تر اند تا به پدرانشان ، اين شباهت در شخصيت اكتسابي ست نه در ژنتيك ، اگر ما را ياري كنند ملت متنعم مي شود، آفت عدالت افراط درتعلق صنفي است بايد اين موضوع تعديل شود، تا با حرف حسابي طرف مقابل برافروخته نشويم.
اي خدا اي فضل تو حاجت روا
باتوياد هيچ كس نبود روا
اينقدر ارشاد تو بخشيده اي
تابدين جا بس عيب ما پوشيده اي
قطره دانش كه بخشيدي زپيش
متصل گردان زدرياهاي خويش
گرخطا گفتيم اصلاحش توكن
مصلحي تو اي توسلطان سخن
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي نتايج دومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

دومين دوره انتخابات كانون وكلاي دادگستري استان بوشهردر تاريخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۹برگزار شد
                                       
آگهي نتايج انتخابات
در تاريخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ انتخابات دومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر در محل كانون برگزار گرديد. و نتايج انتخابات وفق ماه ۸ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات مربوطه با قرائت آرا به اطلاع ساير همكاران محترم نيز رسانيده شد. ازمجموع ۱۳۶ آرا ماخوذه به ترتيب
۱.        عبدالصمد دولاح ۱۰۶ راي
۲.        صفدر يوسفي ۹۹ راي
۳.        احمد ميرزايي ۸۸ راي
۴.        رضا زيرايي ۷۹ راي
۵.        مسعود جعفرزاده ساماني ۷۰ راي
۶.        سيد اصغر سجادي ۵۹ راي
۷.        دروتي سيار ۵۴ راي
۸.        سكينه آتشي ۴۷ راي
۹.         سكينه علمدار ۱۵ راي
۱۰.        شيخ غلامحسين عاشوري ۵ راي
۱۱.        محمد تقي ماحوزي ۴ راي
۱۲.         علي حسن زاده ۴ راي
۱۳.        مجيد راستان ۳ راي
۱۴.         رزمجويي ۰ راي

را كسب نمودند . به موجب ماده ۱۲ آئين نامه فوق الذكر مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از قرائت آراي مي باشد .
سيد اصغر سجادي
رياست هيات نظارت دومين دوره انتخابات
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي تمديد مدت ثبت نام داوطلبان عضويت در دومين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

مهلت ثبت نام تا پايان وقت اداري ۸۹/۸/۲۰تمديد شد.
                                       
بسمه تعالي


بموجب مصوبه مورخ ۱۰/۸/۸۹ هيئت نظارت بر انتخابات دومين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر ، مدت ثبت نام از تاريخ ۱۱/۸/۸۹ ، تاپايان وقت اداري روز ۲۰/۸/۸۹ (پنجشنبه ساعت ۱۳:۳۰ ) تمديد مي شود .


سيداصغر سجادي

رئيس هيئت نظارت بر انتخابات هيئت مديره

كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام تاريخ برگزاري انتخابات دومين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

انتخابات دومين دوره هيئت مديره روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ از ساعت ۸ صبح لغايت ۱۶ در محل كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر برگزار مي گردد.
                                       
آگهي انتخابات دومين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بدينوسيله به اطلاع كليه وكلاي محترم پايه يك دادگستري استان بوشهر مي رساند: انتخابات دومين دوره هيئت مديره روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۸ از ساعت ۸ صبح لغايت ۱۶ در محل كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر به نشاني بوشهر. خيابان شهيد مطهري. انتهاي خيابان شهيد رجائي ( آتش نشاني ) برگزار مي گردد.
ضمناً يادآوري مي شود همراه داشتن پروانه وكالت تمديد شده جهت شركت در انتخابات ضروري است.
سيد اصغر سجادي
رئيس هيئت نظارت بر انتخابات دومين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي انتخابات دومين دوره هيات مديره كانون و كلاي دادگستري استان بوشهر

مهلت ثبت نام براي نامزدي عضويت در هيات مديره دومين دوره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر از تاريخ ۱/۸/۸۹ لغايت مورخ ۱۰/۸/۸۹ از ساعت ۸.۳۰ الي ۱۳.۳۰
                                       
به موجب مصوبه مورخ ۲۶/۰۷/۸۹ هيات نظارت بر انتخابات دومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر ؛ و كلاي پايه يك دادگستري واجد شرايط نامزدي عضويت در هيات مديره دومين دوره كانون ياد شده به شرح آتي مي توانند از تاريخ ۰۱/۰۸/۸۹ ( از ساعت ۸ تا ۳۰/۱۳) لغايت ۱۰/۰۸/۸۹ ( ساعت ۳۰/۱۳) با همراه داشتن در خواست كتبي نامزدي و همچنين پروانه معتبر ( تمديد شده در سال جاري ۱۳۸۹)، شخصاً به دفتركانون وكلا به نشاني - بوشهر خيابان شهيد رجايي (آتش نشاني ) ساختمان كانون وكلاي استان بوشهر مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند .
- شرايط نامزدي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري
۱- داشتن حداقل ۳۵ سال سن
۲- حداقل ۸ سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها سلب نشده باشد.
۳- عدم محكوميت انتظامي درجه چهارو بالاتر
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق ( سوء شهرت)
۵- عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغل وكالت
- شرايط انتخاب كنندگان
انتخاب كنندگان علاوه بر داشتن پروانه معتبر وكالت پايه يك دادگستري ( تمديد شده در سال جاري ۱۳۸۹) در روز اخذ راي؛ بايد واجد شرايط ذيل باشند
۱-عدم محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا
۲- در حال تعليق از وكالت نباشد

هيات نظارت بر انتخابات دوره دوم هيات مديره كانون
و كلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي قبول شدگان اختبار كارآموزي وكالت پايه يك دادگستري استان بوشهرآبان ماه ۸۹

اسامي قبول شدگان اختبار آبان ماه ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

رديف        نام و نام خانوادگي        رتبه         نمره
۱        علي رفيعي          اول        ۲۵/۸۸
۲        سولماز اكبرزاده         اول        ۲۵/۸۸
۳        علي آريانا        دوم        ۸۵
۴        نسرين استوار سنگري        سوم        ۳۷/۸۳
۵        معصومه يزدان پناه         چهارم        ۷۵/۸۲
۶        علي پولاديان         پنجم        ۵/۸۱
۷        شهناز شهرياري         ششم        ۶۲/۸۰
۸        وحيد قائدي        هفتم        ۷۹
۹        صادق بهروزي زاده         هشتم        ۵/۷۷
۱۰        علي چيذري        هشتم        ۵/۷۷
۱۱        مهدي جوكار        نهم        ۳۷/۷۷
۱۲        اكبر زارعي        دهم         ۷۷
۱۳        آزاد شريفي نژاد دشتي         يازدهم         ۵/۷۶
۱۴        مهدي وصالي         دوازهم        ۵/۷۵
۱۵        آزاده غفاري         سيزدهم         ۷۵/۷۴
۱۶        نوراله مظفري         چهاردهم         ۷۴
۱۷        سيد روح اله معزي         پانزدهم         ۲۵/۷۳
۱۸        سيده فاطمه مصلح         شانزدهم         ۷۳
۱۹        علي شيخياني         هفدهم         ۷۵/۷۲
۲۰        عبدالمجيد زماني         هفدهم         ۷۵/۷۲
۲۱        محمود بيخوف         هجدهم        ۲۵/۷۷
۲۲        سهيل حسين خاني         هجدهم         ۲۵/۷۷
۲۳        كرامت قاسمي         نوزدهم        ۱۲/۷۲
۲۴        محمد احمد پور        بيستم         ۸۷/۷۱
۲۵        آسيه نوابي         بيست و يكم        ۷۵/۶۷
۲۶        شكوفه السادات سليمان زاده         بيست و دوم         ۸۷/۶۴
۲۷        عباس چراغ آخر        بيست وسوم        ۲۵/۶۴

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * آزمون اختبار كتبي كارآموزان وكالت پايه يك برگزار شد

اولين آزمون اختبار علمي كارآموزان وكالت توسط كانون وكلاي دادگستري بوشهر برگزار شد
                                       
به نام خدا
اولين آزمون اختبار كتبي كارآموزان وكالت پايه يك دادگستري در سالن كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر با حضور اعضاي محترم هيات رئيسه كانون درروز هاي ۱۴و ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۸برگزارشد. در اين آزمون ۲۰ تن از كارآموزان پس از طي دوره ۱۸ ماهه كارآموزي در روز پنجشنبه به سوالات جزائي و روز جمعه به سوالات حقوقي پاسخ دادند.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي دومين دوره اختبار كار آموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

مهلت تحويل مدارك و تقاضاي اختبار كارآموزان وكالت تا ششم آبانماه ۸۹ مي باشد و آزمون در تاريخ ۲۲و ۲۴ آبان برگزار خواهد شد
                                       
باياري خداوند يكتادومين دوره اختبار كتبي كارآموزان وكالت پايه يك دادگستري كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر درپاييز سال ۱۳۸۹ برگزار مي شود . كار آموزان واجد شاريط كه ۱۸ ماه از تاريخ معرفي و تائيد شروع دوره كار آموزي توسط وكيل سرپرست ،دوره كارآموزي را سپري كرده اند مي توانند از هفتم مهر ماه ۱۳۸۹ لغايت ششم آبانماه ۱۳۸۹ تقاضاي شركت در اختبار را به همراه مدارك :
۱.        يك نسخه از كار تحقيقي كه با موافقت كميسيون كارآموزي و اختبار انجام داده باشد.
۲.        تهيه ۱۸ گزارش از پرونده محاكم دادگستري با اظهار نظر كارآموز در پايان هر مورد كه به نظر وكيل سرپرست رسيده باشد.
۳.        شركت درجلسات دادگاه ها به ميزاني كه دردفترچه كار آموزي است (حداقل ۴بار در يكماه)
۴.        شركت در جلسات سخنراني كه توسط كانون وكلا برگزار شده است.
۵.        اخذ نظر وكيل سرپرست وانعكاس آن در صفحات مربوط به كارنامه كارآموزي نسبت به اخلاق و چگونگي كارآموز متقاضي
۶.        تائيد امور كه از طرف وكيل سرپرست با واحد هاي كانون نظير شعبه معاضدت به كار آموز ارجاع شده
۷.        واريز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال به شماره حساب ۸۷/۱۴۵۱۶۱۹ بانك ملت حساب جام كانون وكلاي دادگستري بوشهر و ضميمه كردن فيش آن، به دفتر كانون تحويل خانم شعباني دهند و رسيد دريافت نمايند . تقاضاي كار آموزان و مدارك انجام كارآموزي چنانچه كامل باشد مي توانند در آزمون اختبار شركت نمايند.اشكالات قابل رفع چنانچه قبل از انقضاي مهلت مذكور، توسط كارآموز جبران شود قابل پذيرش است و الا با گزارش كميسيون كار آموزي، كارآموزاني كه بنا به دلايلي از شركت در اختبار خوداري نمايند بايد با ذكر علت از كميسيون كار اموزي درخواست تمديد يا تجديد دوره نمايند.
اختبار در امور حقوقي و كيفري به ترتيب در تاريخ ۲۲ و ۲۴ آبان ماه سال ۸۹ از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ساعت ۱۳:۳۰ همان روز برگزار مي شود.
استفاده از مجموعه قوانين و آراء وحدت رويه بدون حاشيه نويسي مجاز است.
« كميسيون اختبار و كار آموزي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر»
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري مراسم يكصدمين سال بنيان وكالت در ايران همگام باسالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع در كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

زمان : دوم اسفند ماه ۱۳۸۸ ساعت ۲۰۳۰ - ۱۶۳۰
مكان : مجتمع فرهنگي هنري بوشهر
                                       
ضمن تبريك هفته وكالت و روز كيل مدافع خدمت تماتمي انسان هاي آزاده ؛از كليه همكاران گرانقدر، وكلاي محترم دادگستري و كارآموزان گرامي دعوت مي شود كه در مراسم گرامي داشت يكصدمين سال بنيان وكالت در ايران ،يكمين سال استقلال كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر و روز وكيل مدافع حضور بهم رسانند.شايان ذكر است در اين مراسم كاراموزاني كه موفق به گذاراندن آزمون اختبار شفاهي و كتبي شده اند با انجام مراسم تحليف به موفق به اخذ پروانه وكالت پايه يك دادگستري خواهند شد.

زمان : دوم اسفند ماه ۱۳۸۸ ساعت ۲۰۳۰ - ۱۶۳۰

مكان : مجتمع فرهنگي هنري بوشهر

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

تاريخ ثبت نام پذيرفتگان آزمون كار آموزي روز هاي دوشنبه ۸۹/۱۰/۲۵ و ۸۹/۱۱/۴ تعين گرديده است
                                       
بدينوسيله از پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ دعوت بعمل مي آيد در روزهاي دونشبه تواريخ ۸۹/۱۰/۲۵ و ۸۹/۱۱/۴ جهت ثبت نام به دفتر كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر به نشاني بوشهر. خيابان مطهري . انتهاي خيابان آتش نشاني . كانون وكلاي داگستري استان بوشهر مراجعه نمايند .
توجه : پذيرفته شدگان از تاريخ۲۵/۱۰/۸۹حداكثر تا ۲ ماه جهت رفع نقص از مدارك خود فرصت خواهند داشت در غير اينصورت از ليست پذيرفته شدگان آزمون حذف خواهند شد.
مدارك لازم جهت ثبت نام :
۱- اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (دوسري)
۲- اصل و كپي برابر با اصل شده مدرك كارشناسي حقوق, حقوق قضائي, علوم قضائي, فقه و مباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه معادل حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي
تبصره: مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه, گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيل در مورد متقاضي در آن درج شده ,مي باشد.بنابراين متقاضيان بايد از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمايند.
۳- اصل و كپي برابر با اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم
تبصره: پذيرفته شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري مي باشندو از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود كه سال ورود در آن درج شده است را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند .
۴- شش قطعه عكس ۴*۳ و دو قطعه عكس ۴*۶ (آقايان الزاماً با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي ) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد.
۵- اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران (يا ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه , جانبازي, آزادگي و شاهد)..
۶-الزاما مي بايست تصوير اسكن شده كليه مدارك فوق بصورت فايل تصويري با حجم هر فايل كمتر از ۵۰ كيلو بايت هنگام ثبت نام بر روي يك لوح فشرده تحويل گردد.
تذكرات:
*- چنانچه پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت .
*-متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري مراجعه نمايند.
*- حضور پذيرفته شدگان شخصاً در روز تعيين شده الزامي است.
*- نظر به كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور, چنانچه پذيرفته شدگان فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت ۱۳۸۹كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر

اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت ۱۳۸۹كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر به شرح زير مي باشد . شرايط ثبت نام متعاقباً اعلام خواهد شد.

رديف         نام و ناو خانوادگي        رتبه                نمره

۱        عبدالرضا صادقي                ۱                ۷۲۴۰

۲        صادق خدري                ۲                ۶۹۸۲

۳        فرشته كردي                ۳                ۶۸۵۶

۴        اسكندر آريانا                ۴                ۵۹۳۸

۵        مصطفي احمدي                ۵                ۵۴۹۸

۶        اعظم تاجديني                ۶                ۵۴۸۶

۷        سيد قاسم علوي         ۷                ۵۴۳۷

۸        محمد علي ظهرابي         ۸                ۵۴۲۸

۹        اكبر احمدي                 ۹                ۵۰۵۷

۱۰        محمد غلامي                 ۱۰                ۵۰۴۱

۱۱        غلامعلي حيدرپور        ۱۱                ۴۹۶۷

۱۲        مهدي مهرابي                ۱۲                ۴۸۸۴

۱۳        زينب بيات                ۱۳                ۴۸۸۰

۱۴        حسين خسروي                ۱۴                ۴۸۶۸

۱۵        مهين افضلي نيا                ۱۵                ۴۸۴۵

۱۶        سيد حسن حسيني زاده         ۱۶                ۴۸۱۷

۱۷        طيبه كاشفي                ۱۷                ۴۸۱۴

۱۸        عليرضا انصاري                ۱۸                ۴۸۰۵

۱۹        محمود كرمي                 ۱۹                ۴۷۲۹

۲۰        هاجر گنخكي                ۲۰                ۴۷۰۱
لازم به ذكر است كه كليه شركت كنندگان مي توانند به ريز نمرات خود از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش و آموزش كشور دسترسي پيدا نموده و چنانچه داوطلبين پذيرفته نشده به نمرات و يا رتبه خود معترض باشند حداكثر ظرف مهلت ۵ روز از تاريخ ۱۸/۱۰/۸۹ اعتراض نامه خود را با ذكر مشخصات كامل و شماره داوطلبي به دفتر كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر تحويل داده تا جهت بررسي مجدد ، عيناً به سازمان سنجش و آموزش كشور ارسال گردد .
يادآوري : فرم چاپي اعتراض نامه موجود در كانون مي بايستي شخصا توسط معترض تنظيم و تحويل متصدي مربوطه در كانون گردد.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان كارآموز وكالت سال۸۸ كانون وكلاي دادگستري بوشهر

زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت و مدارك مورد نياز
                                       
اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان :
پيرو اطلاعيه اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۸ بدينوسيله از پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸ دعوت بعمل مي آيد از تاريخ۳/۱۱/۸۸ لغايت۷/۱۱/۸۸ بر اساس جدول زير به ترتيب رتبه جهت ثبت نام به دفتر كانون وكلاي دادگستري بوشهر نشاني بوشهر.خيابان شهيد مطهري .انتهاي خيابان شهيد رجائي(آتشنشاني). نبش شهرك بهمن مراجعه نمايند .
لازم به ذكر است كه كليه شركت كنندگان مي توانند به ريز نمرات خود از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش و آموزش كشور دسترسي پيدا نموده و چنانچه داوطلبين پذيرفته نشده به نمرات و يا رتبه خود معترض باشند حداكثر ظرف مهلت ۱۰ روز از تاريخ اعلام اسامي درشماره۱۴۹ هفته نامه چشم انداز جنوب اعتراض نامه خود را با ذكر مشخصات كامل و شماره داوطلبي .پرينت كارنامه و تنظيم فرم اعتراض به دفتر كانون وكلاي دادگستري بوشهر تحويل داده تا جهت بررسي مجدد ، عيناً به سازمان سنجش و آموزش كشور ارسال گردد .
۳/۱۱/۸۸ ..........از رتبه ۱ الي۲۰
۴/۱۱/۸۸...........از رتبه۲۱ الي۴۰
۵/۱۱/۸۸...........از رتبه۴۱ الي ۶۰
۶/۱۱/۸۸ ......... از رتبه ۶۱ الي ۷۵
۷/۱۱/۸۸.........: پذيرفته شدگان سهميه ايثارگران
توجه : پذيرفته شدگان از تاريخ۱۹/۱۰/۸۸ حداكثر تا ۶ ماه جهت رفع نقص از مدارك خود فرصت خواهند داشت در غير اينصورت از ليست پذيرفته شدگان آزمون حذف خواهند شد.
مدارك لازم جهت ثبت نام :
۱- اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (دوسري)
۲- اصل و كپي برابر با اصل شده مدرك كارشناسي حقوق, حقوق قضائي, علوم قضائي, فقه و مباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه معادل حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي
تبصره: مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه, گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيل در مورد متقاضي در آن درج شده ,مي باشد.بنابراين متقاضيان بايد از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمايند.
۳- اصل و كپي برابر با اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم
تبصره: پذيرفته شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري مي باشندو از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود كه سال ورود در آن درج شده است را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند .
۴- شش قطعه عكس ۴*۳ و دو قطعه عكس ۴*۶ (آقايان الزاماً با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي ) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد.
۵- اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران (يا ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه , جانبازي, آزادگي و شاهد).
۶- الزاماْ مي بايست تصوير اسكن شده كليه مدارك فوق نيز هنگام ثبت نام بر روي يك لوح فشرده ( CD ) تحويل شود.


تذكرات:
*- چنانچه پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت .
*-متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري مراجعه نمايند.
*- حضور پذيرفته شدگان شخصاً در روزهاي تعيين شده الزامي است.
*- نظر به كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور, چنانچه پذيرفته شدگان فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي شان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت دادگستري سال ۱۳۸۸

كانون وكلاي دادگستري بوشهر
                                       
اسامي پذيرفته شدگان سهميه آزاد آزمون وكالت سال ۱۳۸۸كانون وكلاي دادگستري بوشهر

رتبه        نمره كل        شماره داوطلب        نام ونام خانوادگي        
۱        ۸۷۵۴        ۷۳۸۸۲        خليل شجاعي        
۲        ۸۲۱۹        ۷۳۸۰۲        فرج اله نگين تاجي حميد آباد        
۳        ۸۰۱۹        ۷۳۷۰۹        اردوان مينايي فر        
۴        ۷۹۰۳        ۷۴۰۷۶        محمد جديدي        
۵        ۷۸۸۲        ۷۳۶۴۹        بهاران لشكري        
۶        ۷۵۸۶        ۷۳۵۹۳        زهرا هويدا        
۷        ۷۵۵۹        ۷۳۲۷۸        الهام صفري        
۸        ۷۴۷۱        ۷۳۸۰۷        مسعود احمدي        
۹        ۷۴۶۲        ۷۳۹۲۷        مجتبي پناهيان        
۱۰        ۷۳۹۰        ۷۳۷۹۷        خسرو بهزادي باشيز        
۱۱        ۷۲۲۹        ۷۳۷۲۷        اميرثابت سلطاني نژاد        
۱۲        ۷۱۹۰        ۷۳۹۸۱        رضا محمد گنجي        
۱۲        ۷۱۹۰        ۷۴۱۴۰        حسن باراني        
۱۴        ۷۱۸۵        ۷۴۰۶۹        احمدرضا دامي        
۱۵        ۷۱۷۹        ۷۳۳۱۵        فرزانه مهدي زاده كفاش        
۱۶        ۷۱۲۷        ۷۳۶۹۰        علي حسيني        
۱۷        ۷۱۲۵        ۷۳۸۱۲        عنايت رضايي         
۱۸        ۷۰۸۳        ۷۳۷۰۲        اميد اسماعيل طهراني        
۱۹        ۷۰۵۷        ۷۴۰۳۸        رحيم بحراني فرد        
۲۰        ۷۰۳۳        ۷۲۸۳۲        اميد دولاح        
۲۱        ۷۰۰۸        ۷۳۹۳۶        مهدي رستمي        
۲۲        ۶۹۶۸        ۷۳۶۳۷        هاجر آذرگشت        
۲۳        ۶۹۵۶        ۷۳۵۳۳        كوكب قطبي        
۲۴        ۶۹۵۲        ۷۳۶۲۹        زهرا ملك زاده        
۲۵        ۶۹۲۸        ۷۳۷۷۴        محمد اميدوار        
۲۶        ۶۹۱۰        ۷۳۵۵۴        فاطمه كشاورز        
۲۷        ۶۸۴۲        ۷۳۵۷۹        مهرنوش مظلوميان جهرمي        
۲۸        ۶۸۳۴        ۷۳۴۰۲        سارا سلامي سرابي        
۲۹        ۶۷۸۹        ۷۳۳۱۴        سارا سهرابي ابد        
۳۰        ۶۷۵۴        ۷۳۶۰۴        مريم احراري        
۳۱        ۶۷۲۷        ۷۳۹۳۹        حجت اله آموزش        
۳۲        ۶۷۱۶        ۷۳۷۹۳        احمد اتحاديه        
۳۳        ۶۷۱۰        ۷۳۴۳۱        مژده دهقاني        
۳۴        ۶۶۸۲        ۷۳۲۹۱        زهره غلامعلي زاده        
۳۵        ۶۶۷۰        ۷۳۸۴۴        احسان باولي        
۳۶        ۶۶۳۳        ۷۳۲۸۸        زهرا عراقي        
۳۷        ۶۶۱۶        ۷۳۳۶۵        شهين كياني برازجاني        
۳۸        ۶۶۰۳        ۷۳۸۰۶        محسن قياس        
۳۹        ۶۵۸۴        ۷۳۳۲۰        اعظم كسرايي        
۴۰        ۶۵۶۱        ۷۳۹۱۳        حسن كهور صادق        
۴۱        ۶۵۳۹        ۷۳۳۲۲        آمنه غلامي پور        
۴۲        ۶۵۲۹        ۷۳۲۸۶        زهرا بهروزي        
۴۳        ۶۵۱۶        ۷۳۹۰۷        يونس فيض كريملو        
۴۴        ۶۵۰۹        ۷۴۰۳۰        علي حسين مرادي        
۴۵        ۶۴۹۵        ۷۳۴۷۴        زهرا ابراهيمي        
۴۶        ۶۴۹۱        ۷۳۳۲۶        سارا فدايي        
۴۷        ۶۴۱۶        ۷۳۴۰۰        انجمن قطبي        
۴۸        ۶۴۱۲        ۷۳۴۸۱        مرضيه مكاري مقدم        
۴۹        ۶۴۰۵        ۷۳۲۸۱        سكينه خسرواني نژاد        
۵۰        ۶۳۸۴        ۷۳۶۵۱        الهام كچوييان جوادي        
۵۱        ۶۳۴۱        ۷۳۴۴۹        مريم محمدي        
۵۲        ۶۳۰۰        ۷۳۷۰۱        موسي بهرامي كركوندي        
۵۳        ۶۲۹۹        ۷۳۸۲۷        امير حسين مستقيم ناپيني        
۵۴        ۶۲۹۵        ۷۳۷۲۵        عبدالمحمد بناري        
۵۵        ۶۲۸۹        ۷۳۵۷۴        سميه مبارك ماب        
۵۶        ۶۲۷۴        ۷۳۶۸۵        روح اله رجايي نيا        
۵۷        ۶۲۷۲        ۷۴۰۴۴        رضا فرخي خرارود        
۵۸        ۶۲۶۴        ۷۳۳۸۱        سوده وفاسرشت        
۵۹        ۶۲۴۶        ۷۳۴۰۶        آزاده رضايي مفرد        
۶۰        ۶۲۴۳        ۷۳۷۳۴        يوسف رضايي        
۶۱        ۶۱۹۹        ۷۳۶۸۰        آمينه غلامي        
۶۲        ۶۱۷۵        ۷۳۴۶۹        ناهيد غلامي        
۶۳        ۶۱۵۲        ۷۳۸۰۴        امير حسين خاصي پور        
۶۴        ۶۱۲۱        ۷۳۳۵۳        فاطمه حق پرست         
۶۴        ۶۱۲۱        ۷۳۳۷۱        فرزانه صفري        
۶۶        ۶۰۹۹        ۷۳۳۳۹        مهتاب اخودنيا        
۶۷        ۶۰۷۵        ۷۳۷۲۴        عبداله صالح نژاد        
۶۸        ۶۰۵۳        ۷۳۵۷۳        خرمه باربد        
۶۹        ۶۰۴۶        ۷۴۱۵۳        شاهين صالح        
۷۰        ۶۰۴۱        ۷۳۷۹۹        شهاب حايري اصفهاني        
۷۱        ۶۰۴۰        ۷۳۴۱۰        فيروزه بيات        
۷۲        ۶۰۱۹        ۷۳۸۲۶        امير جمالي حاجياني        
۷۳        ۶۰۱۵        ۷۳۴۴۶        مولود حاتمي        
۷۳        ۶۰۱۵        ۷۳۵۵۲        ليلا حاتمي        
۷۵        ۶۰۰۹        ۷۴۱۱۳        آرش خرمشاهي        
                                اسامي پديرفته شدگان سهميه ايثارگران آزمون وكالت سال ۱۳۸۸كانون وكلاي دادگستري بوشهر

رتبه        نمره كل        شماره داوطلب        نام ونام خانوادگي        
۱        ۵۷۷۴        ۷۳۷۳۰        عبدالرسول حسيني        
۲        ۵۳۸۶        ۷۴۱۷۵        اسماعيل پارسامهر        
۳        ۴۱۰۶        ۷۳۸۳۴        محمد ابيا        
۴        ۴۰۲۶        ۷۳۵۵۱        سهيلا احساني        
۵        ۴۰۱۸        ۷۳۷۳۸        جلال قاسمي


زمان و مدارك لازم براي ثبت نام متعاقباً اعلام خواهد شد.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق شهروندي درگذر زمان

حقوقي كه در نگرشي به تاريخ باستان مي توان رد پاي آن را از زمان ايران باستان يافت.
رسول سعادت نيا ـ وكيل دادگستري
                                       
با نگاهي به تاريخ بشريت درمي يابيم يكي ازموضوعات مورد نظر بشر برابري وعدالت بوده است . وانسان ها همواره از تبعيض و بي عدالتي رنج برده اند .فلسفه حضور پيامبران وآرزو و آمال بزرگان انديشمند هميشه برقراري قسط و عدالت بوده و هست.

و اين آرزو و آمال بشر درگذر زمان سبب نگرشي نوين درمفهوم حاكميت گرديد و براين بنياد نهاد تصميم گيري حاكميت از پادشاهي به مردم سالاري انتقال موضع نمود.به ديگر سخن با ظهور ديدگاه مردم سالاري به مفهوم حاكيمت «رعيت» به مقام« شهروند» ارتقاء مقام يافت ودر كنار تعهدات و وظائفي كه ديروز به دوش مي كشيد صاحب حقوق اجتماعي نيز گرديد. حقوقي كه برخودار از حمايت قانوني بودو.در پرتوكوشش هاي بي وقفه ي شهروندان اقتدارگران ناگزير به پذيرش قانون شدند واقتدارگرائي جاي خود را به قانونمداري وانهاد.دراين زمان بود كه حقوق شهروندي زاد شد

حقوقي كه در نگرشي به تاريخ باستان مي توان رد پاي آن را از زمان ايران باستان يافت.براستوانه اي گلين مشهور به منشورحقوق بشركوروش، پادشاه هخامنشي ، منشوري كه درآن بسياري از مباني و مبادي اوليه حقوق بشر و شهروندي را مورد تاكيد قرارداده است. كه ازآن جمله مي توان به تساوي افراد در برابر قانون، رعايت حقوق كارگران وشرايط مناسب كار،ممنوعيت برده داري و...اشاره كرد و جا دارد درنوشته اي ويزه به آن پرداخته شود.

همچنين فيلسوف بزرگ يونان افلاطون حكيم در كتاب «جمهوريت» خودشهروندان را از محورهاي اصلي تاسيس دولت و حكومت مطلوب قرار مي دهد. و ارسطو شهروند را كسي مي داند كه در حكمراني و فرمانبرداري سهيم باشد. او معتقد است كه يك شهروند خوب بايد بداند كه چگونه همچون يك آزاد مرد حكمراني و چگونه همانند آزاد مرد فرمانبرداري كند. حسب اين استدلال فرد با ترك زندگي خصوصي وارد دنياي سياست مي شود. بااين اوصاف به صرف جمع شدن افراد در مكاني خاص وتشكيل اجتماع انساني ،شهروند بوجود نمي آيدبلكه زماني افراد اجتماع بشري لقب شهروندي به خود مي گيرند كه آگاه به حقوق و تكاليف خود باشندو به آن عمل نمايند.

حقوق شهروندي ازدستاوردهاي بشري است كه دربسياري از موارد مورد تاييد دين اسلام نيز مي باشد. حقوقي از جمله: حق حيات« و اذ اخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم و لا تخرجون ... (بقره ۸۴) و چون از شما پيمان محكم گرفتيم كه خون همديگر را مريزيد و يكديگر را از سرزمين خود بيرون نكنيد.» حق آزادي بيان و انتقاد«..و لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن (عنكبوت ۴۶) با اهل كتاب جز با شيوه اي كه نيكوتر است مجادله نكنيد. لااكراه في الدين قد تبيين الرشدُ من الغي ... (بقره ۲۵۶) در قبول دين اكراهي نيست، راه درست از راه انحرافي روشن شده است»حق امنيت،« يا ايها الذين امنوا لا تدخلو بيوتاً غيربيوتكم ... (نور ۲۸ - ۲۷) اي اهل ايمان هرگز به هيچ خانه اي مگر خانه هاي خودتان تا با صاحبانش انس (اجازه) نداريد وارد نشويد و چون رخصت يافتيد و داخل شديد» حق برابري و عدم تبعيض«.. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و انثي و جعلناكم و .. (حجرات ۱۳) اي مردم، ما شما را از يك مرد و يك زن آفريدم و شما را به صورت جماعت ها و قبيله ها قرار داديم تا با يكديگر آشنا شويد همانا گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست خدا دانا و آگاه است»

عدم رعايت حقوق بشر واصول اوليه انساني دردوران تاريك قرون وسطي اروپائيان را برانگيخت تا فكري به حال حقوق اوليه خويش نمايد لذا دركشور فرانسه به سال ۱۷۸۹ميلادي به نگارش اعلاميه «حقوق بشر وشهروندي »اقدام گرديد.وپس از آن بود كه كشورهاي ديگر اروپا نيز يكي پس از ديگر براي حفظ حقوق شهروندان، متناسب با سرزمين خود به وضع قوانيني پرداختند. انقلاب فرانسه وصنعتي شدن جوامع اورپائي ونيز استقلال آمريكا سبب سرعت بخشي به روند تدوين چنين قوانيني شد.ودرزمان جنگ جهاني دوم حقوق بين الملل بشري به سرعت درحال گسترش بود. «اعلاميه حقوق بشر ملل متحد» كه دردهمدسامبر سال ۱۹۴۸ ميلادي به اكثريت آراي مجمع عمومي سازمان ملل پذيرفته شده« اساس قانون بشر» است. پس ازآن بود كه كنوانسيون‌هائي درموضوعاتي نظير غيرقانوني نمودن شكنجه، تبعيض عليه زنان و كودكان و افزايش حقوق مهاجرت، حمايت بين الملل گسترده‌اي را بدست آوردند. البته بايد دقت داشت كه حقوق شهروندي ناظر به اتباع يك كشور در رابطه با موسسات عمومي مانند حقوق اساسي، حق استخدام، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داور و مصدق شدن است. بنابراين واژه مذكور اعم از حقوق سياسي وغير سياسي است به ديگر سخن حقوق شهروندي شامل حقوق مدني و سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي‌باشند

با طرح اين مقدمه برآن هستيم تا ماهيت حقوقي حق شهروندي ومصاديق عيني آن درپيمان ها ومعاهدات بين المللي ومجموعه قوانين و مقرارات جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي ومداقه قرار داده و درآگاهي بخشي به شهروندان ميهن عزيزمان گامي موثربرداشت. باشد كه سبب رعايت هرچه بهتر حقوق شهروندي فراهم گردد.

ياشد كه با آگاهي بيشتر به حقوق شهروندي شاهد جامعه اي بالنده و قانونمدار باشيم.

رسول سعادت نيا
وكيل دادگستري
Saadatnia.rasool@iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


  * مهلت تحويل مدارك براي بيمه خدمات درماني

اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري بوشهر
                                       
به منظور معرفي همكاران به سازمان بيمه خدمات درماني جهت عقد قرارداد بيمه درماني شايسته است همكاران محترم حداكثر تا تاريخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ به كانون وكلاي دادگستري بوشهرمراجعه و نسبت به تحويل مدارك مورد نياز اقدام عاجل فرمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * تسلبت به مناسبت درگذشت همكار ارجمند جناب آقاي دكتر جلالي

از شمار دو چشم، يك تن كم ....از شمــار خرد ، هزاران بيش
                                       
از شمار دو چشم، يك تن كم
از شمــار خرد ، هزاران بيش..
ضايعه ي درگذشت همكار گران سنگ جناب آقاي دكتر محمدرضا جلالي نائيني از پيشكسوتان بنام جامعه وكلا دادگستري ايران برتمامي عدالت ورزان و حق پيشگان تسليت باد
بي شك غم خاموشي چراغ پرفروغ آن بزرگ مرد ساليان دراز بردوش اديبان و عدالت پيشگان سنگني خواهد كرد.انديشمندي كه درسال ۱۳۱۹ به شغل قضاوت و سپس به سال ۱۳۲۵خورشيدي به كسوت وكالت روي آورد و درسال ۱۳۴۹ به عنوان رياست كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شد.از سوئي ديگر علاوه برانجام وكالت در پژوهشهاي قرآني و هندشناسي نيز سالهاي سال تحقيقات گسترده‌اي نمود كه بخشي از اين پژوهشها به صورت سخنراني، مقاله و كتاب منتشر شده است.وحاصل نيم قرن مطالعات جلالي نائيني در زمينه‌هاي فرهنگي، تاريخي و ديني هند چهارده عنوان كتاب از جمله ''مجموعه پنجاه اوپانيشاد'' موسوم به سرّ اكبر ترجمه محمد داراشكوه به اهتمام دكتر تاراچند و علي دهباشي است كه تاكنون سه بار تجديد چاپ شده است.البته مخفي نيست كه آن انسان وارسته با شخيت هاي برجسته اي همچون جواهر لعل نهرو، ابو اكلام آزاد و اينديرا گاندي ملاقات و گفتگو داشته است. و آثار گران سنگي را براي تشنگان عرصه ادب بر جاي گذاشته است.
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * در جستجوي عدالت

به مناسبت اولين سالگرد تاسيس كانون وكلاء دادگستري استان بوشهر
نويسنده : عبدالصمد دولاح
وكيل پايه يك دادگستري و نماينده كانون وكلاء دادگستري استان بوشهر در اسكودا
                                       
لقد ارسلنا رسلنا با البينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس باالقسط

(سوره مباركه حديد آيه ۲۵)


عدالت كمال مطلوبي است كه انسان اجتماعي براي نيل به اين ارمغان بي‌همتا هيچ‌گاه فراغت نمي‌يابد. حكمتي است آسماني و بشر دوستانه، كه دريچه دل را گشوده و انسان با اميد به آن دهها سال زندگي پر مرارت را به خود هموار مي‌سازد.

از منظر قرآن كريم تجلي يافتن عدالت در عرصه هستي، اصلي اساسي و بنيادين است چرا كه تحقق تدبير امور عالم برگرفته از همين مباني است و بر اساس اين دليل روشن است كه خداوند به تمامي انسانها قسط و عدل را تاكيد مي‌كند.

در ديدگاه فقهاء و فلاسفه اسلامي، عدالت بعد از توحيد اصلي‌ترين معيار فضيلت، و ريشه همه فضائل بيان شده است. عدالت از مقولات وجود و محور زندگي انسان بوده، چرا كه از يكطرف بنيان هستي و خلقت آدمي (قانون حركت) مبتني بر نهضت فراگير انديشه عدل سرشته شده است و از سوي ديگر نيز جامعه بشري جز به اجراي قسط و بسط عدل قوام نمي‌يابد.

حقوق با قواعد خويش سمند چموش بي‌عدالتي را مهار مي‌كند، بنابراين غايت آمال و آخرين آرمان همه انسانها در گرو اجراي صحيح عدالت مي‌باشد، گرچه دستيابي به عدالت الهي ميسر نيست اما به كه چهره خاكي آن را از دست ندهيم.

در طول تاريخ به حاشيه راندن عدالت توسط سلاطين اين سرزمين از صفويه تا قاجاريه ديده مي‌شود، در حاليكه اهميت و ضرورت آن تا بدان حد است كه يك پاي تمام مطالبات، ديني، اجتماعي، حقوقي و جنبش‌هاي مدني جامعه ايراني از يك سده گذشته (تا قبل از پيروزي جمهوري اسلامي) را تشكيل مي‌دهد. برپا داشتن عدالت خانه و اجراي قوانين اسلامي بدون ملاحظات شخصي نمونه‌هايي از همين مطالبات است. هدف متعالي و آينده سازي كه به موجب قانون اساسي در اصول متعدد خود اجراي آن، را رسالت و وظيفه پايدار حاكميت مي‌داند.

از نگاه قانون اساسي، قوه قضائيه، قوه‌ايي است مستقل كه پشتيبان و متضمن حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به اصل الهي عدالت مي‌باشد. (اصل ۱۵۶) خطير بودن امر قضا چه از نظر ساختاري چه از لحاظ محتوايي آنچنان داراي اهميت است كه از جمله حقوق الهي به شمار مي‌رود چنان كه خداوند متعال در قرآن كريم موصوف به صفت خيرالحاكمين و مزين به احكم الحاكمين است، همان گونه كه يكي از وظايف توحيدي پيامبران الهي در جامعه انساني تصدي امر قضا فاحكم بين الناس باالحق بوده است. در همين راستا امام خميني (ره) در تحريرالوسيله در باب خصيصه‌هاي قضاوت، بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، اجتهاد مطلق، پاكي تولد و اعلم بودن را از شروط لازم براي اين امر خطير بر مي‌گزينند.

قانون اساسي در اصول گوناگون، حقوق متعدد شخصي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، قضائي، فكري و... براي افراد قائل است كه بيانگر احترام به شخصيت و موجوديت افراد است. عليرغم اين مهم، وجود خصلت‌ها و رفتارهاي متجاوزانه همواره امنيت افراد را دستخوش خطرات عديده قرار داده است.

بي‌انصافي است اگر در كنار اصل وكالت، اين نكته حساس درك نشود كه ركن قضاوت نيمي از ساز و كار ترجمان عدالت است كه نويسنده اين سطور بحث در خصوص نقش و اهميت جايگاه قاضي و قضاوت به مجالي ديگر وا مي‌گذارد. وكيل با تسلط بر قوانين و با فراست بايد تفسير لازم را از قانون ارائه نمايد و آن را براي داوري در اختيار قاضي قرار دهد تا بر اساس علم، ايمان و اقناء وجداني و قضائي حكم عادلانه خويش را صادر و جهت تامين امنيت و نظر اجتماعي گام بردارد.

امروزه، كانونهاي وكلاء از جمله مهمترين موسسات اجتماعي – حقوقي در تمام كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه هستند كه مورد توجه و احترام وافر قرار دارند و از مراجع مورد وثوق و مورد اطمينان محاكم كشورها مي‌باشند كه به دليل تسلط بر قوانين و توان تفسير و خلق راه كارهاي حقوقي مناسب و منصفانه مورد مشورت و توجه خاص قرار دارند.

مردم زماني مي‌توانند از عدالت، آزادي مسئولانه، برابري، حقوق فردي و شهروندي خود سخن بگويند كه اطمينان حاصل نمايند جامعه حقوقدانان و نهادهاي حقوقي برآمده از انديشه آنان مدافع حقيقي، شجاع و خستگي‌ناپذير و توصيه ناپذير بوده و مجدانه مروج و مبلغان حقيقي، حقوق مردم باشند، بديهي است اين كار سعي وافر و جهدي جدي را مي‌طلبد و روشن است كه كارهاي خطير همواره با مخاطرات فردي و جمعي همراه و هم سفر بوده است.

فلسفه نگارش سطور فراروي، به پاس قدرداني از تلاشها و زحمات جامعه حقوقدانان استان، مساعدت قوه قضائيه، دادگستري و اتحاديه كانونهاي وكلاء ايران صورت مي‌گيرد كه نويسنده در مقام بيان عقايد خود پيرامون عدالت و تحليل حقوقي آن به منظور اولين سالگرد تاسيس كانون وكلاي بوشهر، مطالبي كوتاه با مردم شريف ديارش و جامعه حقوقدانان و مسئولين در ميان گذاشته است با يادآوري اين مهم كه تاريخ‌مان كه متبرك به خون شهداء، - پيش‌گامان عدالت خواهي و ظلم ستيزي - است.

اين اقدام نيك همكاران، نتيجه آن برپا داشتن كانون وكلاي استان و توليد حجمي همسو با اهداف حقوقي و دادگستري در جامعه مي‌باشد كه ستودني است، ليكن آنچه بدان دست يافته‌ايم اگر چه كاري بزرگ و قابل تحسين است اما نبايد ما را در اين حد متوقف سازد بلكه بايد با شناسايي عميق‌تر اين رسالت، گامهاي بلندتري براي رسيدن به اهداف متعالي اين رسالت الهي برداشته شود كه اين مهم با برنامه‌هاي صحيح و انديشه‌هاي نو عملي و شدني است.

قاطبه متفكرين و متخصصين حقوق يكي از مكتب‌هاي علم حقوق را مبناي رفتار و نگرش علمي خود جهت انجام پژوهش و روش دفاع بر مي‌گزينند. اما امروز نمي‌توانيم به دليل ارتباط وثيقي كه دانش حقوق با سياست و حكومت دارد و بخش عمده‌ايي از قواعد و منابع حقوقي توسط دولت مردان تدوين و تنظيم و در نهايت اجرا مي‌گردد بي‌توجه باشيم. بديهي است كه حقوقدانان اين سرزمين نيز داراي عقايد و رويكردهاي مختلف سياسي هستند. زيرا حقوقدانان در دو دغدغه مصايب اجتماعي خود را دارند و براي حل مشكلات حقوقي جامعه ساعي‌اند. آنچه در اين وادي مهم و حائز اهميت است :

اولاً – هر انسان دلسوز و مسئول در اجتماع، بي‌تفاوت و خنثي نيست و داراي نگاه و انديشه سياسي است و پر واضح است كه يك وكيل انديشه و بينش سياسي عميق‌تري نسبت به سايرين داراست ولي نگاه سياسي – اجتماعي يك وكيل حقوق دان نبايد ممزوج و خلط فعاليت و دفاعيات او از حقوق مردم شود. ثانياً – نگاه سياسي – اجتماعي آنان نبايد منجر به نگاه ابزاري به جايگاه منيع و رفيع كانون وكلاء شود و باعث فرو كاستن اعتبار و جايگاه حقوقي آن گردد كه گناهي غير قابل بخشش، خطر و آسيبي جبران ناپذير است. بنابراين كياست و ضرورت اقتضاء مي‌نمايد ضمن احترام به عقايد سياسي و اجتماعي يكديگر، همه ما بايد با جدي وافر در حفظ جايگاه حقوقي اجتماعي اين نهاد نوپا در استان و دخالت ندادن آن در مناقشات سياسي بكوشيم و شايد بتوان گفت يكي از وظايف حقوق دانان، تشخيص بيماريها، ناهنجاريها و انحرافات اجتماعي و تجويز درمان حقوقي آن است. بدون شك اين كمك فكري به منطقه جغرافيايي فعاليت و سكونتمان به منظور توسعه پايدار در اين زمينه مي‌تواند نوعي ره آورد كاهش بخشي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را به دنبال داشته باشد.

به باور نگارنده يك حقوق دان جامعه اسلامي در پيشگاه عدالت زانو مي‌زند و انديشه عدالت خواهي او در چهارچوب قانون بيرق ادعاي او مي‌باشد چرا كه :

۱- در دنيا اصل ابدي عدالت، تغيير ناپذير است، لذا هرگاه كسي در لباس وكالت و صادقانه براي اين صفت تلاش كند و بشر در راه آن پافشاري نمايد آن اصل هميشه در دنيا ابدي باقي و پايدار خواهد ماند.

۲- نظام هستي بر پايه عدالت بنا شده است و اصل عدالت اصل انساني نظام هستي مي‌باشد.

۳- از آنجا كه سرچشمه مباني عالي، بيان عدالت است پس تا زمانيكه جهان عدالت، اصول انساني را برتر مي‌شمارد، نام حرفه وكالت و مآلاً عملكرد وكيل متعهد و انسان دوست پايدار خواهد ماند.

۴- كلام آخر در اين مختصر كه وكالت عشق به خدا است (حسبن ا... و نعم الوكيل.....) كه كمال مطلق است و به تبع آن عشق به انسان است كه احسن الخالقين است و بايد اذعان نمود كه وكالت در جايگاه اصيل خود عشق به عدالت است چونكه خدا مي‌خواهد اساس و مبناي زندگي اجتماعي انسان باشد و عشق به آزادي متعهدانه (حق و تكليف) است و نه تنها تجلي گاه وجود بلكه عين وجود آدمي است.

ناظر روي تو صاحب نظر انند آري

سر گيسوي تو در هيچ سري نيست كه نيست

بنابراين، وكالت تجلي‌گاه وجود شگفت‌انگيز انسان حقيقت طلب و عدالت خواه است و به قول استاد بايد گفت كه، اي عدالت، ما را در زمره‌ي عاشقان خود بپذير و فيضي بخش تا سيماي تو را در پرده‌ي هر پندار و ريا از ستم باز شناسيم، ما نيز در برابر، سراسر منطق را به پاي تو مي‌ريزيم و همه‌ي قوانين را به سوي تو مي‌كشيم، باشد كه اين معامله به هدايت انديشه ما و چيرگي تو به لشكر ظلم انجامد، يگانه آرزو و آسودگي‌مان آنجاست كه غباري بر چهره عدالت نبينيم ..........


اگر ايمن كني مردمان را به داد

خود ايمن بيني و از داد شاد

به پاداش نيكي بيا بي‌بهشت

خنك آنكه جز تخم نيكي نكشت (فردوسي)نويسنده : عبدالصمد دولاح

وكيل پايه يك دادگستري و نماينده كانون وكلاء دادگستري استان بوشهر در اسكودا
بالا
فهرست اصلي


  * سالروز تاسيس كانون وكلاي دادگستري بوشهر

سالروز تاسيس كانون وكلاي دادگستري بوشهر خجسته باد
                                       
يك سال از اهتزاز درفش كانون مستقل وكلاي دادگستري بوشهر مي گذرد .با تمامي فراز و نشيب هايش سالي سرشار از دستاورد هاي بي بديل براي استان بوشهربود.با آنكه اين نهال نوپا سال اول استقلال خود را تجربه مي نمود اما با كوشش فراوان و صميمانه همكاران ارجمند درهيات مديره و همكاري عزيزان همكار ، دستاوردهائي را براي استان به ارمغان آورد كه كمتر كانوني در سال اول تاسيس خود به چنين دستاورد هائي نائل گرديده است.بربنياد شايسته است از تك تك همكاراني كه در اين راه خطير با كوشش هاي بي دريغ خود موجب دستيابي به چنين دستاورد هائي شده اند صميمانه تشكر و قدر داني نمود. لذا ضمن تقدير و سپاس از يكان يكان اعضاي هيات مديره محترم و همكاران گرامي،سالروز تاسيس نهاد مدني كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر بر تمامي همكاران ،دادخواهان و دادپروران خجسته باد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بالا
فهرست اصلي


  * اولين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بوشهر(۸/۱۰/۱۳۸۷)

اعضاي اصلي

۱- آقاي سيد اصغر سجادي ( رئيس)
۲- خانم دروتي سيار ( نايب رئيس )
۳- آقاي صفدر يوسفي
۴- آقاي احمد ميرزايي
۵- خانم سكينه آتشي

اعضاي علي البدل

۱- آقاي محمد تقي ماحوزي
۲- خانم سكينه علمدار
۳- علي حسن زاده
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi