لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۳ ( شماره پياپي ۱۷۲ )

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * نامهاي در نهايت اخلاص
   * جشن چهل و هشتمين سال استقلال كانون وكلا
صفحه ۲
   * پيام بانو دايانا كمپ ، رئيس كانون بين المللي وكلاي دادگستري
   * · تذكاريه انجمن وكلاي دادگستري جمهوري عربي سوريه به چهل و يكمين كنفرانس اتحاديه بينالمللي وكلا ( بوئنس ايرس/ ۲۹ اكتبر تا دوم نوامبر ۲۰۰۰ ) درباره نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و جولان سوريه
   * توسعه قضائي و نهاد داوري
صفحه ۳
   * اصلي منطقي و ناب گرفتار مفاهيمي مملو از ابهام
صفحه ۴
   * نگاهي به نظام حقوقي درياي خزر و مسائل مربوط به ان
صفحه ۵
   * تحولات ، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران
صفحه ۶
   * مقايسه اماري از وكلاي دادگستري بين دو كشور المان فدرال و ايالات متحده امريكا
صفحه ۷
   * يك كشور و دو نظام حقوقي و قضائي
   * سخني چند درباره قانون صندوق
   * گوشهاي از تاريخ محاكمات در ايران
صفحه ۸
   * پاسخ روابط عمومي به مقاله كثرت و ارزاني
   * نقد مقاله « كانون وكلا ، استيلا يا استقلال »
   * اراي وحدت رويه ديوانعالي كشور
   * نظر مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم
   * سوالها و پاسخها از كميسيون تخصصي حقوقي
   * نامه رياست محترم كانون به رياست محترم قوه قضائيه
صفحه ۹
   * آمار عملكرد سه ماهه دادسرا ، دادگهاههاو معاضدت قضائي كانون وكلاي دادگستري
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi