لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۶ - شماره پياپي ۱۷۵

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * شركت در انتخابات فريضه است - محمدعلي سفري وكيل پايه يك دادگستري
   * باز هم درباره ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - دكتررضا تمدن وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۲
   * مصاحبه درخصوص ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه - حجت الاسلام حيدري قاسمي
صفحه ۳
   * همايش سراسري وكلاي دادگستري مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰
   * سخنان اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور رياست كانون وكلاي دادگستري مركز در افتتاحيه همايش
صفحه ۴
   * لزوم دفاع از وكيل - دكتر محمدرضا مجتهدي - رئيس كانون وكلاي دادگستري اذربايجان شرقي و اردبيل
   * استقلال كانون وكلاي دادگستري دستاورد وكلاي دادگستري ايران و جهان - دكتر سيدمحمود كاشاني
وكيل پايه يك دادگستري

صفحه ۵
   * مصونيت نمايندگي مجلس
   * مصونيت پارلماني - حميد جنتي وكيل پايه يك دادگستري
   * مصونيت پارلماني - جواد طهماسبي مستشار دادگاه تجديدنظر خرم اباد
صفحه ۶
   * درباره سمينار اموزش منطقه اسيايي سازمان جهاني مالكيت معنوي در پكن - دكتر بهروز اخلاقي
وكيل پايه يك دادگستري

صفحه ۷
   * نگرشي بر قانون ديوان عدالت اداري - سيدنصراله صدرالحفاظي وكيل پايه يك دادگستري
   * نقدي بر لايحه پيشنهادي « قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » - جاويدان زرگري وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۸
   * تحليلي بر دادگاههاي فدرال و ايالات امريكا بويژه ديوان عالي كشور و صلاحيتهاي ان و نقدي بر نقش حزب ، سياست ، ايدئولوژي و افكار عمومي در دادرسي در امريكا - دكترمنصور وفائي وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۹
   * تعارض و خلا در مقوله شروع به جرم - دكتر علي نجفي توانا وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۱۰
   * نقدي پيرامون تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي - محمدعلي مرتضويي وكيل پايه يك دادگستري

   * ماده ۱۰ قانون مدني مبناي قانوني انواع قراردادهاي خصوصي - دكترمصطفي امامي وكيل پايه يك دادگستري

   * بيانيه كانون وكلاي دادگستري در دفاع از حقوق مردم فلسطين
   * نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
   * انتشار اولين شماره مجله كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس و استانهاي تابعه
   * نشريات رسيده به كانون
صفحه ۱۱
   * مقررات جايگزين مواد ۱۲۰ الي ۱۲۵ قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲ ( باب دسيسه و تقلب در كسب و تجارت ) و بياعتباري اين مواد - كيومرث سپهري - وكيل پايه يك دادگستري
   * نامه ها
   * آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
صفحه ۱۲
   * پرسشها و پاسخها از كميسيون تخصصي امور حقوقي

   * خبرها
صفحه ۱۳
   * آمار سه ماهه صدور پروانه ، دادسرا ، دادگاههاي انتظامي و معاضدت قضائي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi