لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۷ ( شماره پياپي ۱۷۶ )

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * به ياد سفري

   * جشن پنجاهمين سال استقلال كانون وكلا

   * اطلاعيه هيات نظارت بر انتخابات بيست و دومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
   * گزارش بيست و دومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
صفحه ۲
   * مصاحبه در مورد تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني
صفحه ۳
   * مادگان هزار دادستان - كتاب هزار راي - علي كاكا افشار وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۴
   * مباني حقوقي و مقررات بهره و زيان ديركرد - دكتر سيدمحمود كاشاني - استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي - وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۵
   * نقش قانون در سلامت جامعه - دكتر محسن فرشاد - وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۶
   * بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ - محمدجواد بهشتي دكتر نادر مرداني - مدرس دانشكده حقوق شيراز وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۷
   * كيفرهاي بازدارنده ـ تعارض در قوانين - اسمعيل گلستاني وكيل پايه يك دادگستري


صفحه ۸
   * اصول حقوقي حاكم بر ماهواره ها - دكتر محمدحسن بردبار وكيل پايه يك دادگستري


   * گوشهاي از تاريخ محاكمات در ايران
   * كانون وكلاي دادگستري به دريافت گواهينامه عضويت كانون بين المللي كانون وكلاي دادگستري نايل شد
   * گزارش درباره باشگاه وكلاي دادگستري
صفحه ۹
   * افتتاح رسمي ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز
   * بيانيه كانون وكلاي دادگستري در اعتراض به اظهارات رييس جمهور ايالات متحده در مورد
جمهوري اسلامي ايران

   * پرسشها و پاسخها - از كميسيون تخصصي امور حقوقي
   * نامه ها
   * اصلاحيه ماده ۲ ايين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري
   * خبرها
صفحه ۱۰
   * آمار عملكرد سه ماهه دادسرا ، دادگاههاو اداره معاضدت قضائي
   * تسليت ها
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi