لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۹ و ۱۰ ( شماره پياپي ۱۷۸ و ۱۷۹ )

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * سخنراني جناب آقاي بهمن كشاورز - رياست محترم كانون وكلاي مركز در پنجاه و يكمين سال جشن استقلال كانونهاي وكلا

صفحه ۲
   * ريشه يابي تراكم دعاوي - دكتر يحيي جليلوند وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۳
   * به كجا چنين شتابان . . . - نقد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
محمد موسوي مقدم قاضي دادگستري كرج

   * احياي دادسرا ، چرا و چگونه ؟ - غلامرضا جلائيان وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۴
   * نگاهي به آييننامه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه - عين اله فلاحزادگان كارآموز وكالت
صفحه ۵
   * تلقي دادگستري به عنوان يك بنگاه اقتصادي - فريد قدس گويا وكيل پايه يك دادگستري

صفحه ۷
   * زن در قانون اساسي : دستاوردها ، كاستي ها و راهكارها - زهرا شجاعي مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان
   * رفتار حرفه اي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاههاي انتظامي - حميد رفيعي فرد - مديركل امور بين الملل قوه قضائيه
صفحه ۸
   * مادگان هزار دادستان - علي كاكا افشار وكيل پايه يك دادگستري
   * شركتهاي خارجي طرف قراردادهاي درازمدت با شركتهاي ايراني - دكتر مصطفي امامي وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۹
   * كاستي هاي نظام قانونگزاري ايران - دكتر سيد محمود كاشاني وكيل پايه يك دادگستري
   * حقوق مالياتي ، شاخهاي نوين از دانش مالياتي - دكتر محمد توكل
صفحه ۱۰
   * معاهده رم و اتحاديه اروپا - دكتر رضا دشتآرا ( ترجمه و اقتباس ) وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۱۱
   * شبيه سازي و آثار حقوقي آن - دكتر مسحن فرشاد يكتا وكيل پايه يك دادگستري
   * بررسي و تحليل يك پرونده قتل عمد يا شركت در قتل غيرعمد - دكتر بهشيد ارفع نيا وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۱۲
   * آيين رفتار حرفهاي براي وكلاي مدافع دادگاه كيفري بين المللي - آلبرت برناردي و رضا معتمدي
وكلاي پايه يك دادگستري

   * آيين رفتار حرفهاي براي وكلاي مدافع دادگاه كيفري بين المللي
آلبرت برناردي و رضا معتمدي
وكلاي پايه يك دادگستري

صفحه ۱۳
   * بازخواني سوگند وكالت - عبدالفتاح سلطاني وكيل پايه يك دادگستري
   * نمونه آراء دادگاههاي انتظامي
صفحه ۱۴
   * گوشه اي از تاريخ محاكمات در ايران - به نقل از راپرت وزارت عدليه

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi