لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
شماره ۱۰ - شماره پياپي(۱۶۴ - ۱۶۵ ) -دوره جديد ۱۳۷۵

فهرست اصلي:
صفحه ۱
   * جايگاه حقوق اسلامي در نظم حقوقي ـ دكتر ناصر كاتوزيان
   * اعاده دادرسي از احكام كيفري ضرورت اصلاح قانون ـ دكتر فتح الله ياوري
   * نقش وكلاي دادگستري در تشويق سازش و داوري ـ دكتر محسن محبي
   * مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه ـ عباس قاسمي حامد
   * تكليف قاضي در موارد عدم امكان دستيابي به قانون خارجي صلاحيتدار ـ دلاور برادران
صفحه ۲
   * تفسير قرارداد در رويه قضايي ـ دكتر ناصر كاتوزيان
   * به اجرا درآمدن كنوانسيون واشنگتن مورخ ۲۸ اكتبر ۱۹۷۳ حاوي قانون متحد الشكل در خصوص شكل يك وصيت نامه بين المللي ـ ماري ريولارد ـ ترجمه: دكتر فرهاد خمامي زاده
   * حسن نيت ـ مارگريت وانل ـ ترجمه: دكتر غلامعلي سيفي
منصور اميني

   * نقش زمان و مكان در تغيير احكام ـ آيت الله محمد موسوي بجنوردي
   * قران و علوم بشري ـ آيت الله محمد هادي معرفت
   * نقدي بر كتاب حقوق جزاي عمومي واكنش جامعه عليه جرم : دكتر محمد صالح وليدي ـ نقدو بررسي : ناصر طاهري
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi