لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۱ و ۱۲ ( شماره پياپي ۱۸۰ و ۱۸۱ )

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * سخنراني آقاي دكتر غلامرضا طيرانيان در همايش كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در اصفهان
   * گزارش اجلاس كانون بين المللي وكلاي دادگستري
   * كنگره مركز مطالعات حقوقي و بين المللي در بوداپست
صفحه ۲
   * اصل تفكيك قوا/ بررسي لايحه تعيين حدود اختيارات رييس جمهور - دكتر سيد محمود كاشاني
وكيل پايه يك دادگستري

صفحه ۳
   * ادعاي جعل/ مفهوم و اقسام دعواي جعل - دكتر ناصر كاتوزيان وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۴
   * در دادگاه مهرداري - ترجمه : شهريار بهترين وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۵
   * دكترين مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم - دكتر محمد تقي كروبي مدرس دانشگاه
صفحه ۶
   * مادگان هزار دادستان / كتاب هزار راي ( ۴ ) - علي كاكاافشار وكيل پايه يك دادگستري
   * مسئوليت مدني ناشي از نقص ايمني اشياي پرنده ( مطالعه اجمالي سه سيستم حقوقي آمريكا ، اروپا و ايران ) - دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۷
   * نظارت چند جانبه بينالمللي بر ماليه عمومي و قدرت سياسي - ميشل بوويه
برگردان به فارسي : بنفشه فرج اللهي دانشجوي دكتري در دانشگاه پاريس

   * مرور زمان دادرسي - دكتر علي نجفي توانا وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۸
   * اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا - ترجمه : رضا معتمدي وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۹
   * آزاديهاي بنيادين بشري در اسناد بين المللي - مارگريت جواني وكيل پايه يك دادگستري
   * گوشهاي از تاريخ محاكمات در ايران به نقل از راپرت وزارت عدليه
   * رفتار حرفهاي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاههاي انتظامي

   * صداقت وكيل دادگستري در مقابل دستگاه قضائي و تقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موكل -
جواد آقابالي وكيل پايه يك دادگستري

صفحه ۱۰
   * اخلاق حرفه اي/ حفظ اسرار - بيژن شقاقي داديار دادسراي انتظامي
   * نمونه آراء دادگاههاي انتظامي
   * مصاحبه با پيشكسوتان ( ديدار با آلبرت برناردي و سيدعلي هاشميان )
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi