لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز - دوره جديد - شماره۱۴ ( شماره پياپي۱۸۳ )


فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * نتايج بيست و سومين دوره انتخابات كانونهاي وكلاي دادگستري
   * گزارشي براي ثبت در تاريخ - دكتر محمدعلي موحد - وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۲
   * محاكمه سقراط : خطاي عدالت - برگردان : محمدحسين پشتيبان - وكيل پايه يك دادگستري
   * حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات - فرهاد شمس - كارشناس ارشد حقوق خصوصي
صفحه ۳
   * چك ، سير تحول قوانين نقد آخرين اصلاحيه قانون صدور چك - محمد پورطهماسبي فرد - وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۴
   * مادگان هزار دادِستان / كتاب هزار راي ( ۶ ) - علي كاكا افشار وكيل پايه يك دادگستري
   * اصل امنيت قضائي - محمدرضا ويژه - وكيل پايه يك دادگستري

صفحه ۵
   * مصاديق عسر و حرج زوجه - كامران آقايي وكيل پايه يك دادگستري
   * اساسنامه كانون وكلاي بدون مرز فرانسه براساس قانون اول ژوئيه ۱۹۰۱
صفحه ۶
   * رفتار حرفه اي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاههاي انتظامي - فرامرز زماني سليمي - معاون دادسراي انتظامي كانون
   * گزارش سه فقره آرا هيات عمومي دادگاه انتظامي - كانون وكلاي دادگستري مركز
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi