لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱۵ و ۱۶ ( شماره پياپي ۱۸۴ و ۱۸۵ )

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * بردباري در ياد «بردبار»
   * ديدار هيات مديره كانون وكلاي مركز با حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي رياست قوه قضائيه
   * بازديد حجت الاسلام شوشتري از كانون وكلاي دادگستري
   * گزارش سفر هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز به تركيه
صفحه ۲
   * درباره قضيه پاكدشت
شانزده بار اعدام، براي بيجه!

   * گزارش ميزگرد تخصصي
بررسي راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي

صفحه ۳
   * شعب تشخيص ديوانعالي كشور
معضلات قانوني ـ نارسايي ها

   * ماهيت حقوقي دلالي در حقوق تجارت -دكتر نصراله قهرماني وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۴
   * رساله اي كهن در حقوق اساسي و اداري ايران
صفحه ۵
   * نامه اي و نظري پيرامون برنامه چهارم توسعه
   * حق آزادي و امنيت شخصي و بررسي شرايط بازداشت موقت طبق ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر-دكتر رزاقراچورلو-وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۶
   * مادگان هزار دادستان ـ كتاب هزار راي (۷)
صفحه ۷
   * در جامعه ما چك جايگاه خود را از دست داده است-دكترمصطفي امامي وكيل پايه يك دادگستري
   * بررسي مقررات چك - سپيده مجدزاده خانداني- كارآموز وكالت
   * عدم شمول ماده ۱۷۳ ق .آ.د.ك بر تعزيرات - محمدايزانلو وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۸
   * قايم مقامي در مطالبه خسارت معنوي بعد از فوت زيانديده - محمدرضا پيرهادي وكيل پايه يك دادگستري
   * وضع قوانين، تعبير،تفسير و استنتاج قضائي آنها- دكترابراهيم تقوايي وكيل پايه يك دادگستري
   * مسووليت حرفه اي وكيل - دكتر محمدحسين اسماعيل افراسيابي وكيل پايه يك دادگستري
صفحه ۹
   * حمايت از «اسرار تجاري » در حقوق امريكا
   * گوشه اي از تاريخ محاكمات در ايران - به نقل از راپرت وزارت عدليه
   * رفتار حرفه اي وكلا در آيينه دادسرا و دادگاه هاي انتظامي
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi