لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
امور كارآموزان و اختبار (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

مسائل كارآموزي و اختبار اول سال ۱۳۸۶ ( ۶ماهه اول سال ۱۳۸۶ )
  * مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار دوم سال ۱۳۸۶
  * سخنراني ماهيانه كارآموزان وكالت دادگستري شهر تهران - روز ۵ شنبه ۱/۹/۱۳۸۶
  * اسامي پذيرفته شدگان در اختبار دوره اول سال ۱۳۸۶
  * اسامي كارآموزاني كه در اختبار دوره اول سال ۱۳۸۶ معدل آنها بالاتر از ۱۳ است
  * مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار اول سال ۱۳۸۶
  * قابل توجه كارآموزان وكالت دادگستري شهر تهران
  * اسامي نفرات ذخيره در آزمون سال ۱۳۸۵ منتشر مي شود
  * قابل توجه كارآموزاني كه قبلا پروانه وكالت از مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه موضوع ماده ۱۸۷ داشته اند
  * قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۵
  * قابل توجه كارآموزاني كه دوره ۱۸ ماهه كارآموزي ايشان تا ۱۵/۷/۸۶ به پايان مي رسد
  * سخنراني ماهانه( ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۵/۷/۱۳۸۶)
كارآموزان وكالت دادگستري شهر تهران

  * سخنراني ماهيانه كارآموزان وكالت دادگستري شهر تهران
  * اطلاعيه تغيير زمان اختبار شفاهي حقوق جزا
  * اختبار شفاهي حقوق تجارت دوره اول سال ۱۳۸۶(كامل)
  * اختبار شفاهي حقوق تجارت دوره اول سال ۱۳۸۶
  * اختبار شفاهي ثبت و امور حسبي دوره اول سال ۱۳۸۶
  * اختبار شفاهي آئين دادرسي كيفري دوره اول سال ۱۳۸۶
  * اختبار شفاهي حقوق جزا دوره اول سال ۱۳۸۶
  * اختبار شفاهي آئين دادرسي مدني دوره اول سال ۱۳۸۶
  * اختبار شفاهي حقوق مدني دوره اول سال ۱۳۸۶
  * زمان و مكان برگزاري اختبار كتبي دوره اول سال ۱۳۸۶
  * تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه اختبار كتبي دوره اول سال ۱۳۸۶
  * اسامي كارآموزاني كه مجاز به شركت در اختبار كتبي دوره اول سال ۱۳۸۶ مي باشند
  * سخنراني ماهانه( ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۷/۴/۱۳۸۶)
  * مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار سوم سال ۱۳۸۵-كانون وكلاي دادگستري مركز
  * رتبه اول تا نوزدهم اختبار سوم سال ۱۳۸۵
  * اطلاعيه شماره ۲ اختبار اول سال ۱۳۸۶
  * قابل توجه كارآموزان كانون وكلاي دادگستري مركز:در خصوص حضور در جلسات دادگاه و تهيه گزارش از محاكم
  * قابل توجه كليه كارآمو زاني كه دوره ۱۸ ماه كارآموزي ايشان به پايان رسيده است(تاريخ ورود به سايت۲۸/۰۱/۱۳۸۶)
-------------------------------------------------------------مسائل كارآموزي و اختبار اول سال ۱۳۸۶ ( ۶ماهه اول سال ۱۳۸۶ )
  * مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار دوم سال ۱۳۸۶

ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۶ در سالن امام علي واقع در دانشگاه شهيد بهشتي
                                       
از كليه كارآموزان محترمي كه جزء قبول شدگان اختبار ياد شده مي باشند دعوت بعمل مي آيد در مراسم تحليف شركت نمايند.
انجام مراسم تحليف فقط با تحويل اصل پروانه كارآموزي انجام خواهد شد لذا به كارآموزان محترمي كه پروانه كارآموزي خود را تحويل ندهند اجازه شركت در مراسم تحليف داده نخواهد شد. بديهي است كليه كارآموزان محترم و همراهان آنان با پوشش مناسب شئون حرفه مقدس وكالت در مراسم حضور خواهند داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني ماهيانه كارآموزان وكالت دادگستري شهر تهران - روز ۵ شنبه ۱/۹/۱۳۸۶

زمان:ساعت ۹ صبح الي ۱۳ بعدازظهر
                                       
سخنراني ماهيانه به شرح زير اعلام مي گردد:

زمان:ساعت ۹ صبح الي ۱۳ بعدازظهر روز ۵ شنبه ۱/۹/۱۳۸۶

سخنران:جناب آقاي دكتر محمد آشوري وكيل پايه يك دادگستري

موضوع سخنراني:
نگاهي اجمالي به برخي نوآوريهاي پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري

مكان : تهران - خيابان دكتر شريعتي - بالاتر از پل سيد خندان - حسينيه ارشاد

توجه: به همراه داشتن كارنامه كارآموزي در جلسه سخنراني الزامي است و عدم ارائه آن به منزله غيبت مي باشد.
۲- ضروري است يك ساعت قبل از شروع در محل جلسه جهت ممهور نمودن كارنامه كارآموزي حضور بهمرسانيد.
۳- تاكيد مي گردد راس ساعت ۹ جلسه سخنراني آغاز خواهد شد و پس از آن كارنامه كارآموزي مهر نخواهد شد .
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي پذيرفته شدگان در اختبار دوره اول سال ۱۳۸۶

نام و نام خانوادگي -شماره پروانه
اسحاقي – اسماعيل -۱۰۲۲۸
اسلامي مبين – ليلا -۱۰۷۳۱
قاسم زاده مقدم – علي -۱۰۷۶۸
رحيمي – علي -۱۰۸۷۴
گلپرور مشهدي – عباس -۱۱۲۰۵
صباحي گراغاني – علي اكبر -۱۱۲۰۹
كاظمي – محسن-۱۱۵۶۰
نشتاعلي – حبيب اله -۱۱۵۶۷
جهاني – نجم الدين -۱۱۵۷۸
تاجي – هادي -۱۱۷۱۹
فخري-كيوان-۱۱۷۲۷
معظمي – معراج-۱۱۷۹۳
انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴
محبوبي فرد – مرضيه -۱۱۸۹۰
بزرگمهر- امير عباس-۱۱۸۹۹
صابري – روح ا...-۱۱۹۷۵
حسيني – ليلا -۱۱۹۷۶
كامراني - عليرضا-۱۲۰۰۸
دين محمدي – حسين -۱۲۰۴۸
براهيمي – گيتي -۱۲۱۳۳
ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰
جبرائيلي – محمدرضا -۱۲۱۶۲
كرمي چمه- محمد-۱۲۲۱۳
بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵
زندي – مجيد -۱۲۲۱۷
توكلي شانجاني – امير -۱۲۲۱۸
حريري – مجيد -۱۲۲۲۹
برناي – سعيد-۱۲۲۳۱
هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴
غلامي – حسن -۱۲۲۴۵
دارائي زاده – بهنام -۱۲۲۴۸
مولايي - هادي-۱۲۲۵۶
قهرماني – مريم-۱۲۲۶۷
پيري – غلامرضا -۱۲۲۶۸
شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴
نايبي – محسن -۱۲۲۸۰
غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷
مرداني – تبسم -۱۲۳۰۵
رحمتي سكر آباد – هايده -۱۲۳۱۱
شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷
سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴
شكرائي - شهروز-۱۲۳۳۰
رسول زاده زرين قبائي- مهدي-۱۲۳۳۵
رضائي – عليرضا -۱۲۳۳۸
اميرخان – نارك -۱۲۳۴۱
اسماعيلي – رضا -۱۲۳۴۶
بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵
پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸
نجف – افسانه -۱۲۳۵۹
يوسفيان – محمد رضا -۱۲۳۶۳
خان نژاد – هادي -۱۲۳۸۲
حاجي باقري ركن آبادي - علي-۱۲۳۸۸
قاسمي – منصوره-۱۲۳۹۱
دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵
وحداني – مرضيه-۱۲۳۹۶
محمدي جوزداني – زهرا -۱۲۴۰۳
محتشم ماهاني – افسون -۱۲۴۱۸
كريم زاده دولت آباد - فاطمه-۱۲۴۲۶
صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲
اسفنديار پور – شهره -۱۲۴۳۴
كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰
بهروزي – وحيد-۱۲۴۴۷
ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵
تقي پور – مرتضي -۱۲۴۶۶
فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲
سقرجوقي فراهاني- زينب-۱۲۴۷۶
قنبرزاده افروزي – نوروز علي-۱۲۴۹۶
فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲
قهرداري كلوانق – ابولفضل-۱۲۵۰۶
داعي – الهه -۱۲۵۱۱
اميرپور- رسول-۱۲۵۲۶
محبي – عباس -۱۲۵۳۰
رياضتي نژاد - سيمين-۱۲۵۳۶
انصاري – مهين -۱۲۵۴۵
پرنيا باران- احمد -۱۲۵۵۱
ذاكري خبيصي- زهرا -۱۲۵۶۰
رزمي – حميدرضا -۱۲۵۶۲
حسيني سعد آبادي – سيد مهدي-۱۲۵۶۳
ابوالبشري – وحيد رضا-۱۲۵۶۵
عطار ديمج - اميد-۱۲۵۶۸
فكرت شندي – حسين -۱۲۵۷۴
امامي عراقي – مينا -۱۲۵۷۸
زارع احمد آبادي - مهدي-۱۲۶۰۷
عظيمي نژاد- ناصر-۱۲۶۰۹
خدائيان كريم – افسانه -۱۲۶۱۱
كياني نژاد – فريد الدين -۱۲۶۱۷
سعيد فر – عبدالله -۱۲۶۱۹
كريمي – فاطمه -۱۲۶۲۰
بهزاد پور – اعظم -۱۲۶۲۱
ديواندري – سيد مصطفي-۱۲۶۴۳
قيصري پور- شهره-۱۲۶۴۴
بدرلو – علي اصغر -۱۲۶۴۶
حجتي همداني – غزاله -۱۲۶۵۲
كرمي ورنامخواستي- منا-۱۲۶۶۸
قديمي نژاد ورنوسفادراني - ايران-۱۲۶۶۹
طايف – مريم -۱۲۶۷۸
خوب جو – شبنم -۱۲۶۸۶
نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷
اسدالهي سيداني – احمد -۱۲۶۸۸
جعفري – مريم -۱۲۶۹۵
خاكسار – محسن -۱۲۶۹۶
مددي- مجيد-۱۲۶۹۷
بختياري – فرزاد -۱۲۶۹۸
رنگچيان – آينا -۱۲۷۰۵
فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰
ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳
پور عيسي – سولماز -۱۲۷۱۷
هدايت بهرامي - كژال-۱۲۷۱۹
رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴
نجفي – حسين -۱۲۷۲۶
ايماني – شهرام-۱۲۷۳۳
محمد بيگي نيه – سعيد -۱۲۷۳۵
اميري – الهام -۱۲۷۳۹
ساده – زهرا -۱۲۷۴۲
قرباني – عباس -۱۲۷۵۶
غلامي – ثمر -۱۲۷۵۹
سيفي- زينب-۱۲۷۶۸
مصدري – سميه -۱۲۷۷۳
صالحي – كامران -۱۲۷۷۶
دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷
شريعتي – مليحه -۱۲۷۷۹
فرجي- بهروز-۱۲۷۸۱
حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸
زارعي – هادي -۱۲۷۹۰
عبداله زاده شهربابكي-آزاده-۱۲۷۹۲
ميرزائي پرانده – محسن -۱۲۷۹۳
خوش بين – مريم-۱۲۷۹۵
عزيزي كمال آباد – اكبر -۱۲۸۱۲
جعفري پور مقدم - مصطفي-۱۲۸۱۳
مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶
ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶
گل جمال- الهام -۱۲۸۴۰
قديري – پروانه -۱۲۸۴۱
خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸
كربلائي حاجي آقائي دستجردي – محمد رضا-۱۲۸۵۱
بوربور – سروين -۱۲۸۵۵
اكبري كريم آبادي - احمد-۱۲۸۵۶
فروهر عزتي – بهنام -۱۲۸۶۰
درفشه – امير -۱۲۸۷۳
عرب گل – حسين-۱۲۸۷۶
شفاعي – ليلا-۱۲۸۷۸
مينازاده – هادي -۱۲۸۸۰
شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲
حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶
سپهري- خيرالنساء-۱۲۸۹۴
عباس پور- يگانه -۱۲۸۹۸
حاج اسماعيلي – فاطمه -۱۲۹۰۰
امين پور – يوسف -۱۲۹۲۸
علي آبادي – ليلا -۱۲۹۳۷
ابراهيمي – سارا -۱۲۹۴۰
قره باقري- ليلا-۱۲۹۴۵
احمدي – محمد -۱۲۹۴۷
يوسفي – اكبر -۱۲۹۴۸
اكرمي – خديجه -۱۲۹۴۹
ناصر جباري – مهرداد -۱۲۹۶۵
شجاعي – سهيلا -۱۲۹۷۲
جليلوند – محسن -۱۲۹۷۴
سالاري پور – مهدي-۱۲۹۸۰
اميري – محمد باقر -۱۲۹۸۷
نوزعيم- نويد-۱۲۹۹۱
مختاري – مهدي -۱۲۹۹۷
ميرجليلي – مالك -۱۲۹۹۹
محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱
جابري – فرزانه -۱۳۰۱۰
صفري – محمد رضا-۱۳۰۱۶
ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱
شهبازي مقدم – مهدي -۱۳۰۲۳
عباس زاده – سينا -۱۳۰۲۴
دهقاني ميبدي- ميترا-۱۳۰۲۵
نيكخواه راوري – سعيد -۱۳۰۳۴
اعتماديان- ابراهيم-۱۳۰۳۵
بصيري توتكابني - حسين-۱۳۰۳۶
اميدي- مهدي -۱۳۰۳۹
تاج الديني – مشتاقعلي -۱۳۰۴۵
البرز- نيلوفر-۱۳۰۴۶
بوربور – سميه -۱۳۰۴۹
عامري – نعيمه -۱۳۰۵۲
يحيي نژاد – سيدزاهد-۱۳۰۶۲
تارم – ميثم -۱۳۰۶۵
جابري- رضا-۱۳۰۶۷
مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹
عارفي - زهرا-۱۳۰۷۶
فتحي – سعيد -۱۳۰۷۹
برومند – فرناز -۱۳۰۸۰
قدس – سميه -۱۳۰۸۵
رازقي- بيژن-۱۳۰۸۷
دارائي – مريم -۱۳۰۸۹
عزيزي - نيكزاد -۱۳۰۹۰
نيكونيا- مونا-۱۳۰۹۲
ميلاني – عليرضا -۱۳۰۹۳
مختار آبادي - علي-۱۳۰۹۴
عصاري زاده – مهديه -۱۳۰۹۵
اصلاني – امير سجاد -۱۳۰۹۸
باقري- مهناز-۱۳۱۰۲
حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵
هاديان- سيدرضا-۱۳۱۰۷
زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸
بهنيا – مسيح -۱۳۱۱۶
جوان مولائي – شروين -۱۳۱۲۴
سالاريه – فاطمه -۱۳۱۲۹
قرباني – عليرضا -۱۳۱۳۲
باقري – سعيد-۱۳۱۳۴
روانبخش – عادل -۱۳۱۳۶
منفرد فام – پروين-۱۳۱۳۸
روح بخش – محمد علي -۱۳۱۴۲
نظريان – محمود -۱۳۱۴۴
فرخ سپهر – محمد -۱۳۱۴۷
كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸
شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹
صادقي – محمد صادق-۱۳۱۵۰
عباسي راد – حميد -۱۳۱۵۱
فلاح – عبدالله -۱۳۱۵۲
صادق زاده – افسون-۱۳۱۵۳
اشرف كاشاني – سارا -۱۳۱۵۴
حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸
ميرزماني – نجيبه -۱۳۱۶۳
سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷
يعقوبي – سهيلا -۱۳۱۶۹
شوركشتي – حميد رضا -۱۳۱۷۲
صحرائيان- افسانه-۱۳۱۸۰
عباسي شوازي – ابوالفضل-۱۳۱۸۴
پارسا – حسين -۱۳۱۸۷
خادمي قرالو – اليزا -۱۳۱۹۰
غفاري يامچلو – محمد -۱۳۱۹۷
مرادي خمس –يكتا-۱۳۲۰۰
جمالي جولادي – محمد رضا-۱۳۲۰۲
قنبريان نائيني – محمد -۱۳۲۰۵
خواجه عميد – امير هادي -۱۳۲۰۶
رحماني - ولي-۱۳۲۰۹
شفيعي – ميثم -۱۳۲۱۳
زماني- بابك-۱۳۲۱۴
السان- مصطفي-۱۳۲۱۶
حسين پور – وهاب -۱۳۲۱۸
باقري – مليحه -۱۳۲۲۷
يعقوبي - رضا-۱۳۲۲۸
اعلائي – ليلا -۱۳۲۲۹
طاهرزاده سهرابي – نسرين -۱۳۲۳۰
رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷
آرين - ونداد-۱۳۲۴۰
اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵
قبادي – محمد علي-۱۳۲۴۹
مفيد – محمد رضا-۱۳۲۵۱
آشوري – سحرناز -۱۳۲۵۲
رشيدي – علي -۱۳۲۵۵
گودرزي - كوروش-۱۳۲۵۹
فلاح – ندا -۱۳۲۶۸
شريفي – محمد رضا -۱۳۲۷۲
نوري - ندا-۱۳۲۷۹
سليمان جاه-سولماز-۱۳۲۸۰
اسفندياري – رويا -۱۳۲۸۲
زماني طالب قشلاقي - برات-۱۳۲۸۳
شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲
اكبري نسب احمدآبادي- پوران-۱۳۲۹۵
عطارد – حسين -۱۳۳۰۵
بخشي – حميد رضا -۱۳۳۰۷
صادق زارع – مهسا -۱۳۳۰۸
نجات پور – علي اكبر -۱۳۳۰۹
شوشتري صحنه - افشين-۱۳۳۱۰
پورمند – مژده -۱۳۳۱۲
تركمان – سميه -۱۳۳۱۳
مبشري- شمس اله-۱۳۳۱۴
ناجي – حسين -۱۳۳۱۵
رهبر اوغاني-ندا-۱۳۳۱۶
قرباني توسنلو- محسن -۱۳۳۱۷
ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸
عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱
رضائي – مهدي -۱۳۳۲۳
فردوس – فرناز -۱۳۳۲۶
مرادي ريزو- فاطمه-۱۳۳۳۰
قرباني- فرشته -۱۳۳۴۱
طوسي – مريم -۱۳۳۴۷
رستمي – نرگس-۱۳۳۴۸
ميرمحمدي – جهانگير -۱۳۳۴۹
تاجيك – مجتبي -۱۳۳۵۰
موذن زاده – رضا-۱۳۳۵۱
باغياني- حبيبه-۱۳۳۵۲
موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷
ذاكري – ابوذر-۱۳۳۵۹
شيرين كام- جيران-۱۳۳۶۰
اسعدي مقدم- جواد-۱۳۳۶۲
منظري توكلي- فاطمه -۱۳۳۶۳
دهقان پور فراشا – سودابه -۱۳۳۶۴
ناجي – فراز -۱۳۳۶۶
جوان جعفري مجنوردي- محمد رضا-۱۳۳۶۸
يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹
نامداري – الهام-۱۳۳۷۰
ترابي ساريجالو- جليل -۱۳۳۷۱
عابدين نيا- امير-۱۳۳۷۳
نورمحمد – فرناز -۱۳۳۷۵
جوادي – احمد -۱۳۳۷۶
آخوندي - حسين-۱۳۳۷۸
موسوي – سيدحسين-۱۳۳۸۰
بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱
عربي – محمد رضا -۱۳۳۸۴
شاكري – مجيد -۱۳۳۸۵
بشيري شمس آباد- سيف الدين-۱۳۳۹۱
رجبي – عبدالله -۱۳۳۹۶
دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷
زارع رشكوئيه- عزيز-۱۳۴۰۴
خاكدامن- محمد-۱۳۴۰۵
نكوجوي – نسرين -۱۳۴۰۸
نظري فرد - احمد-۱۳۴۰۹
سالاري – سيد حسين -۱۳۴۱۱
ابوالقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲
طاهرآبادي – نهاله -۱۳۴۱۴
اميني غفوري- نرجس خاتون-۱۳۴۱۶
جلا ل آبادي پور – ليلا -۱۳۴۱۸
اسدي – مهديه -۱۳۴۱۹
حضوري رازليقي – سعيد -۱۳۴۲۳
نوريان كفشگري - محمدصادق-۱۳۴۲۵
آذربرزين – بابك -۱۳۴۲۶
نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹
نوروزي گيسي – عباس -۱۳۴۳۱
رضائي – محمد ناصر -۱۳۴۳۴
يوسف زاده چابك – عباس -۱۳۴۳۹
پاكدامن – حسين -۱۳۴۴۴
دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷
بلاديان بهبهان – فاطمه -۱۳۴۴۸
سليمان زاده – معصومه -۱۳۴۴۹
مرادي – علي اصغر -۱۳۴۵۱
براتي طرقي – مجيد -۱۳۴۵۲
رحماني – حميد رضا -۱۳۴۵۵
ستاري طلاتپه – مريم -۱۳۴۵۹
رستمي فر – علي -۱۳۴۶۰
محي الدين – سحر-۱۳۴۶۱
ترابي – پونه -۱۳۴۶۸
اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹
علي اكبري – ريحانه -۱۳۴۷۰
نجاتيان – گيتا -۱۳۴۷۱
عظيمي- محمدعلي-۱۳۴۷۲
ظفري – هادي -۱۳۴۷۳
قاسمي- معصومه -۱۳۴۷۴
حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸
باقري تبار – سيد كارا -۱۳۴۸۱
داداش زاده – غلامرضا-۱۳۴۸۲
قاسمي فر - سيامك-۱۳۴۸۴
تقي زاده – داريوش -۱۳۴۸۵
تاج الديني – هوشنگ-۱۳۴۸۶
ناظمي – محمداسماعيل-۱۳۴۸۸
مظاهري سيچاني – امير مسعود-۱۳۴۸۹
لطفي گشنيگاني – عليرضا -۱۳۴۹۲
حاج نجاري – مهدي -۱۳۴۹۳
قديمي نژاد ورنوسفادراني – اعظم -۱۳۴۹۴
عزيزي – حسين -۱۳۴۹۵
جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷
شيخ زاده برآفتابي- تورج-۱۳۴۹۹
شاهمرادي ذوله – محسن -۱۳۵۰۰
وفائي – كاظم -۱۳۵۰۱
قورچيان – مهديه -۱۳۵۰۲
رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳
دانيالي – حميد -۱۳۵۰۸
رشيدي نيا – حسين -۱۳۵۱۰
حضوري آذر مغانلو – داود -۱۳۵۱۳
موسوي – جمشيد-۱۳۵۱۴
جعفريان كيكانلو-حسن-۱۳۵۱۵
نوري – مازيار -۱۳۵۱۸
خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰
جعفري – طاهره -۱۳۵۲۱
حامدي – عليرضا -۱۳۵۲۳
الماسي چگني-محمد-۱۳۵۲۵
شريف رازي – ژينوس -۱۳۵۲۶
منتظر – سورا -۱۳۵۲۷
باباپور – هادي -۱۳۵۲۹
خوش باف حقيقي- حميد -۱۳۵۳۵
خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳
خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵
صمدي – محمد حسين -۱۳۵۴۷
رسولي – محمد -۱۳۵۴۸
شعباني – مهد ي-۱۳۵۵۱
حسين نژاد ميان گفشه - پرويز-۱۳۵۵۲
شمس الديني مطلق - محمد-۱۳۵۵۳
شكري - مصطفي-۱۳۵۵۴
خان ميرزائي – محمود -۱۳۵۵۵
صالحي شرفدار كلائي - غلامرضا-۱۳۵۵۶
خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹
دارابي - راضيه-۱۳۵۶۰
مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳
فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴
دهقاني - جهانفر-۱۳۵۶۵
اسماعيلي – رحمت اله -۱۳۵۶۶
بخشي – سيما -۱۳۵۶۷
جهرمي – محمد ابراهيم -۱۳۵۸۲
عسگري – مرضيه -۱۳۵۸۶
كاظمي – سيد محسن -۱۳۵۸۹
امينيان – ليلا -۱۳۵۹۱
صمدي – عليرضا -۱۳۵۹۵
بيات – آزاده -۱۳۶۰۰
سعيد نيك – محسن -۱۳۶۰۱
يوسفي – سيد عليرضا -۱۳۶۰۷
توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲
رضانيا – مهدي -۱۳۶۱۵
بلالي – حسين -۱۳۶۱۶
خبيري – محبوبه السادات-۱۳۶۱۸
سيف اللهي – حميدرضا -۱۴۵۲۴
پيرايه جو- اسد -۱۴۵۵۸
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي كارآموزاني كه در اختبار دوره اول سال ۱۳۸۶ معدل آنها بالاتر از ۱۳ است

اسامي كارآموزاني كه در اختبار دوره اول سال ۱۳۸۶ جمع نمرات آنها بالاتر از ۷۸ و در نتيجه معدل آنها بالاتر از ۱۳ است


نام و نام خانوادگي -شماره پروانه-مجموع نمرات-رتبه

شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷-۹۶.۷۵-۱

بزرگمهر- امير عباس-۱۱۸۹۹-۹۳.۵-۲

شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲-۹۱-۳

ابوالقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲-۹۰-۴

شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴-۸۸.۵-۵

ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰-۸۷.۵-۶

ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶-۸۷.۲۵-۷

قرباني توسنلو- محسن -۱۳۳۱۷-۸۷.۲۵-۷

بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵-۸۷-۸

سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷-۸۷-۸

حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸-۸۶.۲۵-۹

اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹-۸۵.۷۵-۱۰

هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴-۸۵-۱۱

حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸-۸۴.۵-۱۲

پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸-۸۳.۷۵-۱۳

توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲-۸۳.۲۵-۱۴

فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰-۸۳-۱۵

رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴-۸۳-۱۵

ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸-۸۳-۱۵

حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵-۸۲.۷۵-۱۶

بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱-۸۲.۷۵-۱۶

دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷-۸۲.۷۵-۱۶

زندي – مجيد -۱۲۲۱۷-۸۲.۵-۱۷

داعي – الهه -۱۲۵۱۱-۸۲.۵-۱۷

نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹-۸۲.۵-۱۷

يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹-۸۲-۱۸

ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳-۸۱.۷۵-۱۹

غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷-۸۱.۲۵-۲۰

بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵-۸۱.۲۵-۲۰

دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷-۸۱.۲۵-۲۰

جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷-۸۱.۲۵-۲۰

مولايي - هادي-۱۲۲۵۶-۸۱-۲۱

مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳-۸۱-۲۱

حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶-۸۰.۵-۲۲

جوادي – احمد -۱۳۳۷۶-۸۰.۲۵-۲۳

رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳-۸۰.۲۵-۲۳

خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹-۸۰.۲۵-۲۳

دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵-۸۰-۲۴

خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰-۸۰-۲۴

خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳-۸۰-۲۴

سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴-۷۹.۷۵-۲۵

نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷-۷۹.۷۵-۲۵

كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰-۷۹.۵-۲۶

محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱-۷۹.۵-۲۶

كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸-۷۹.۵-۲۶

فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴-۷۹.۵-۲۶

انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴-۷۹.۲۵-۲۷

مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹-۷۹.۲۵-۲۷

فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲-۷۹-۲۸

مددي- مجيد-۱۲۶۹۷-۷۹-۲۸

ناجي – فراز -۱۳۳۶۶-۷۹-۲۸

خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵-۷۹-۲۸

حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸-۷۸.۷۵-۲۹

اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵-۷۸.۷۵-۲۹

خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸-۷۸.۵-۳۰

دارائي – مريم -۱۳۰۸۹-۷۸.۵-۳۰

شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹-۷۸.۵-۳۰

موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷-۷۸.۵-۳۰

ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵-۷۸.۲۵-۳۱

فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲-۷۸.۲۵-۳۱

ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱-۷۸.۲۵-۳۱

رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷-۷۸.۲۵-۳۱

شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲-۷۸.۲۵-۳۱

صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲-۷۸-۳۲

دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷-۷۸-۳۲

مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶-۷۸-۳۲

جابري- رضا-۱۳۰۶۷-۷۸-۳۲

زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸-۷۸-۳۲

عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱-۷۸-۳۲
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار اول سال ۱۳۸۶

ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۸/۸/۱۳۸۶
                                       
مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار اول سال ۱۳۸۶ ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۶ در سالن امام علي واقع در دانشگاه شهيد بهشتي بزگراه مي گردد لذا از كليه كارآموزان محترمي كه جزء قبول شدگان اختبار ياد شده مي باشند دعوت بعمل مي آيد در مراسم تحليف شركت نمايند.

انجام مراسم تحليف فقط با تحويل اصل پروانه كارآموزي انجام خواهدشد لذا به كارآموزان محترمي كه پروانه كارآموزي خود را تحويل ندهند اجازه شركت در مراسم تحليف داده نخواهد شد.

بديهي است كليه كارآموزان محترم و همراهان آنان با پوشش مناسب شئون حرفه مقدس وكالت در مراسم حضور خواهند داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه كارآموزان وكالت دادگستري شهر تهران

سخنراني ماهيانه : ساعت ۹ صبح روز ۵ شنبه ۱۰/۸/۱۳۸۶
                                       
سخنراني ماهيانه به شرح زير اعلام مي گردد:

زمان : ساعت ۹ صبح روز ۵ شنبه ۱۰/۸/۱۳۸۶

سخنران:استاد آقاي دكتر علي نجفي توانا وكيل پايه يك دادگستري

موضوع سخنراني:دفاع مشروع

مكان: تهران- خيابان دكتر شريعتي - بالاتر از پل سيدخندان- حسينيه ارشاد

توجه :

۱- به همراه داشتن كارنامه كارآموزي در جلسه سخنراني الزامي است و عدم ارائه آن به منزله غيبت مي باشد.
۲- ضروري است يك ساعت قبل از شروع، در محل جلسه جهت ممهور نمودن كارنامه كارآموزي حضور بهمرسانيد.

۳- تاكيد مي گردد راس ساعت ۹ جلسه سخنراني آغاز خواهد شد و پس از آن كارنامه كارآموزي مهر نخواهد شد.
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي نفرات ذخيره در آزمون سال ۱۳۸۵ منتشر مي شود

تاريخ ورود به سايت ۲۴/۷/۱۳۸۶
                                       
به آگاهي شركت كنندگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز مي رساند اسامي نفرات ذخيره در آزمون مذكور, در هفته اول آذرماه منتشر مي شود
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه كارآموزاني كه قبلا پروانه وكالت از مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه موضوع ماده ۱۸۷ داشته اند

تاريخ ورود به سايت ۲۴/۷/۱۳۸۶
                                       
نظر به اينكه مدت كارآموزي كساني كه قبلا پروانه وكالت از مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه موضوع ماده ۱۸۷ داشته اند برابر مصوبه هيات محترم مديره به يك سال تقليل داده شده است بنابراين كليه كارآموزان واجد شرايط مي توانند مدارك مربوط به سوابق مذكور را به كميسيون محترم كارآموزي جهت احراز موضوع ارائه نمايند. ضمنا در صورتي كه دوره كارآموزي اين دسته از كارآموزان تا ۲۰/۷/۱۳۸۶ به اتمام مي رسد مي توانند مدارك طي دوره كارآموزي خود را جهت شركت در اختبار دوم سال ۱۳۸۶ تا تاريخ ۶/۸/۱۳۸۶ به دفتر كميسيون كارآموزي ارائه نمايند.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۵

تاريخ ورود به سايت ۲۴/۷/۱۳۸۶
                                       
به آگاهي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز كه نام آنان در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ منتشر گرديده و جهت ثبت نام و تشكيل و تكميل پرونده در موعد مقرر مراجعه نكرده اند مي رساند چنانچه جهت ثبت نام و تشكيل و تكميل پرونده ظرف يكماه از تاريخ انتشار اين آگهي به كانون مراجعه و اقدام ننمايند نام آنان از ليست پذيرفته شدگان حذف و قبولي آنان كان لم يكن شناخته خواهد شد.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه كارآموزاني كه دوره ۱۸ ماهه كارآموزي ايشان تا ۱۵/۷/۸۶ به پايان مي رسد

اطلاعيه
كليه كارآموزاني كه وضعيت ايشان مشمول يكي از بندهاي ذيل است, مكلفند تكاليف دوره كارآموزي خود را شامل گزارش هاي جلسات دادگاه و كار تحقيقي بهمراه كارنامه كارآموزي , حداكثر تا ۳۰/۷/۱۳۸۶ به دفتر كميسيون تحويل نمايند.
الف- كارآموزاني كه دوره ۱۸ ماهه كارآموزي ايشان تا ۱۵/۷/۸۶ به پايان مي رسد.
ب-كارآموزان مشمول بند(د)ماده۸لايحه قانوني استقلال وتبصره۳ماده۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه دوره ۹ ماهه كارآموزي ايشان تا ۱۵/۷/۸۶ به پايان مي رسد.
ج- كليه كارآموزاني كه بنا به تصميم كميسيون موظف به ادامه كارآموزي تا اختبار دوم سال ۱۳۸۶ شده اند و دوره تمديد ايشان در ۱۵/۷/۸۶ خاتمه مي يابد.
رعايت دقيق وكامل شرح وظايف كارآموزي درتنظيم گزارش ها به ويژه مواردذيل الزامي است:
۱-        تنظيم فهرست و شماره گذاري دقيق گزارش ها به تفكيك حقوقي و كيفري
۲-        اظهار نظر مستدل كارآموز در مورد هر گزارش حداقل در ده سطر
۳-        گواهي و تاييد دادگاه در مورد حضور كارآموز در جلسات دادگاه ها (دونوبت در ماه) در كارنامه با قيد تاريخ.
۴-        تهيه گزارش كامل از جلسات دادگاه و پرونده مورد رسيدگي , با رعايت نكات مندرج در ماده ۱۰ شرح وظايف كارآموزي
۵-        گواهي و نظريه وكيل سرپرست در مورد پايان دوره كارآموزي در صفحات مخصوص كارنامه كارآموزي
به هر حال صدورمجوزشركت دراختبارمنوط به تاييد اجراي صحيح مواردمذكور توسط كميسيون كارآموزي مي باشد. مهلت مقرر فوق به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد و از كارآموزاني كه در تحويل تكاليف خود تاخير داشته باشند, هيچ عذري پذيرفته نخواهد شد و با آنان مطابق ماده ۳۳ شرح وظايف كارآموزي و ساير مقررات مربوطه رفتارخواهدشد.
كانون وكلاي دادگستري مركز
اطلاعيه
كليه كارآموزاني كه وضعيت ايشان مشمول يكي از بندهاي ذيل است, مكلفند تكاليف دوره كارآموزي خود را شامل گزارش هاي جلسات دادگاه و كار تحقيقي بهمراه كارنامه كارآموزي , حداكثر تا ۳۰/۷/۱۳۸۶ به دفتر كميسيون تحويل نمايند.
الف- كارآموزاني كه دوره ۱۸ ماهه كارآموزي ايشان تا ۱۵/۷/۸۶ به پايان مي رسد.
ب-كارآموزان مشمول بند(د)ماده۸لايحه قانوني استقلال وتبصره۳ماده۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه دوره ۹ ماهه كارآموزي ايشان تا ۱۵/۷/۸۶ به پايان مي رسد.
ج- كليه كارآموزاني كه بنا به تصميم كميسيون موظف به ادامه كارآموزي تا اختبار دوم سال ۱۳۸۶ شده اند و دوره تمديد ايشان در ۱۵/۷/۸۶ خاتمه مي يابد.
رعايت دقيق وكامل شرح وظايف كارآموزي درتنظيم گزارش ها به ويژه مواردذيل الزامي است:
۱-        تنظيم فهرست و شماره گذاري دقيق گزارش ها به تفكيك حقوقي و كيفري
۲-        اظهار نظر مستدل كارآموز در مورد هر گزارش حداقل در ده سطر
۳-        گواهي و تاييد دادگاه در مورد حضور كارآموز در جلسات دادگاه ها (دونوبت در ماه) در كارنامه با قيد تاريخ.
۴-        تهيه گزارش كامل از جلسات دادگاه و پرونده مورد رسيدگي , با رعايت نكات مندرج در ماده ۱۰ شرح وظايف كارآموزي
۵-        گواهي و نظريه وكيل سرپرست در مورد پايان دوره كارآموزي در صفحات مخصوص كارنامه كارآموزي
به هر حال صدورمجوزشركت دراختبارمنوط به تاييد اجراي صحيح مواردمذكور توسط كميسيون كارآموزي مي باشد. مهلت مقرر فوق به هيچ وجه قابل تمديد نمي باشد و از كارآموزاني كه در تحويل تكاليف خود تاخير داشته باشند, هيچ عذري پذيرفته نخواهد شد و با آنان مطابق ماده ۳۳ شرح وظايف كارآموزي و ساير مقررات مربوطه رفتارخواهدشد.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني ماهانه( ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۵/۷/۱۳۸۶)
كارآموزان وكالت دادگستري شهر تهران


سخنراني ماهيانه به شرح ذيل اعلام مي گردد:

زمان: ساعت ۱۴ بعدازظهر روز پنجشنبه ۵/۷/۱۳۸۶

سخنران:استادآقاي سيد نصراله صدرالحفاظي وكيل پايه يك دادگستري

موضوع سخنراني :
نگرشي به قانون ديوان عدالت اداري و اصلاحات آن و فلسفه تاسيس آن

مكان: تهران: خيابان دكتر شريعتي - بالاتراز پل سيدخندان حسينيه ارشاد

توجه :
۱- به همراه داشتن كارنامه كارآموزي در جلسه سخنراني الزامي است و عدم ارائه آن به منزله غيبت مي باشد.
۲- ضروري است يك ساعت قبل از شروع، در محل جلسه جهت ممهور نمودن كارنامه كارآموزي حضور بهمرسانيد.
۳- تاكيد مي گردد راس ساعت ۱۴ جلسه سخنراني آغاز خواهد شد و پس از آن كارنامه كارآموزي مهر نخواهد شد.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني ماهيانه كارآموزان وكالت دادگستري شهر تهران

زمان : ساعت ۱۰ صبح روز ۵ شنبه ۱/۶/۱۳۸۶
                                       
سخنراني ماهيانه به شرح زير اعلام مي گردد:

زمان : ساعت ۱۰ صبح روز ۵ شنبه ۱/۶/۱۳۸۶

سخنران: استاد آقاي دكتر محمدعلي متاني

موضوع سخنراني :جايگاه حقوق شهروندي در مراجع شبه قضايي ثبت با تاكيد به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت

مكان : تهران - خيابان دكتر شريعتي - با لاتر از پل سيد خندان - حسينيه ارشاد

توجه:

۱- به همراه داشتن كارنامه كارآموزي در جلسه سخنراني الزامي است و عدم ارائه آن به منزله غيبت مي باشد.

۲- ضروري است يك ساعت قبل از شروع، در محل جلسه جهت ممهور نمودن كارنامه كارآموزي حضور بهمرسانيد.

۳- تاكيد مي گردد راس ساعت ۱۰ جلسه سخنراني آغاز خواهد شد و پس از آن كارنامه كارآموزي مهر نخواهد شد.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه تغيير زمان اختبار شفاهي حقوق جزا

اختبار شفاهي درس حقوق جزا ساعت ۷ الي ۱۳ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۳/۵/۸۶ منتفي گرديد
تاريخ ورود به سايت ۱۷/۵/۱۳۸۶
                                       
اطلاعيه تغيير زمان اختبار شفاهي حقوق جزا
اختبار شفاهي درس حقوق جزا ساعت ۷ الي ۱۳ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۳/۵/۸۶ منتفي گرديد . از كارآموزان وكالتي كه موظف بودند در اين روز در جلسه اختبار شفاهي شركت نمايند خواهشمند است بجاي آن از ساعت ۷ الي ۱۳ روز شنبه مورخ ۲۷/۵/۸۶ حاضر شوند.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اختبار شفاهي حقوق تجارت دوره اول سال ۱۳۸۶(كامل)

تاريخ ورود به سايت۱۷/۵/۱۳۸۶
                                       
نام خانوادگي - نام- شماره پروانه- تاريخ- (ساعت از - الي ) -اتاق
اسحاقي – اسماعيل -۱۰۲۲۸-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
صيادي منش – مژگان -۱۰۴۲۶-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
اسلامي مبين – ليلا -۱۰۷۳۱-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
قاسم زاده مقدم – علي -۱۰۷۶۸-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
رحيمي – علي -۱۰۸۷۴-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
بابازاده – سعيد -۱۰۹۶۶-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
گلپرور مشهدي – عباس -۱۱۲۰۵-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
صباحي گراغاني – علي اكبر -۱۱۲۰۹-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
اندام – رضا -۱۱۳۸۷-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
كاظمي – محسن-۱۱۵۶۰-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
نشتاعلي – حبيب اله -۱۱۵۶۷-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جهاني – نجم الدين -۱۱۵۷۸-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
عبدالهي راد – نسرين -۱۱۶۴۶-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
تاجي – هادي -۱۱۷۱۹-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
فخري-كيوان-۱۱۷۲۷-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
معظمي – معراج-۱۱۷۹۳-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
محبوبي فرد – مرضيه -۱۱۸۹۰-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
بزرگمهر- امير عباس-۱۱۸۹۹-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
صابري – روح ا...-۱۱۹۷۵-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
حسيني – ليلا -۱۱۹۷۶-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
كامراني - عليرضا-۱۲۰۰۸-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
دين محمدي – حسين -۱۲۰۴۸-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
براهيمي – گيتي -۱۲۱۳۳-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰-۲۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جبرائيلي – محمدرضا -۱۲۱۶۲-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
روشن نيا – جهانگير -۱۲۱۷۳-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
كرمي چمه- محمد-۱۲۲۱۳-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
زندي – مجيد -۱۲۲۱۷-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
توكلي شانجاني – امير -۱۲۲۱۸-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
حريري – مجيد -۱۲۲۲۹-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
برناي – سعيد-۱۲۲۳۱-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
غلامي – حسن -۱۲۲۴۵-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
دارائي زاده – بهنام -۱۲۲۴۸-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
مولايي - هادي-۱۲۲۵۶-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
قهرماني – مريم-۱۲۲۶۷-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
پيري – غلامرضا -۱۲۲۶۸-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
نايبي – محسن -۱۲۲۸۰-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
مرداني – تبسم -۱۲۳۰۵-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
رحمتي سكر آباد – هايده -۱۲۳۱۱-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
شكرائي - شهروز-۱۲۳۳۰-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
رسول زاده زرين قبائي- مهدي-۱۲۳۳۵-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
رضائي – عليرضا -۱۲۳۳۸-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
اميرخان – نارك -۱۲۳۴۱-۲۹/۵-۸-۱۲-۲۳
اسماعيلي – رضا -۱۲۳۴۶-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
نجف – افسانه -۱۲۳۵۹-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
يوسفيان – محمد رضا -۱۲۳۶۳-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
خان نژاد – هادي -۱۲۳۸۲-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
حاجي باقري ركن آبادي - علي-۱۲۳۸۸-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
قاسمي – منصوره-۱۲۳۹۱-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
وحداني – مرضيه-۱۲۳۹۶-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
محمدي جوزداني – زهرا -۱۲۴۰۳-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
محتشم ماهاني – افسون -۱۲۴۱۸-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
كريم زاده دولت آباد - فاطمه-۱۲۴۲۶-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
اسفنديار پور – شهره -۱۲۴۳۴-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
بهروزي – وحيد-۱۲۴۴۷-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
تقي پور – مرتضي -۱۲۴۶۶-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲-۳۰/۵-۸-۱۲-۲۳
سقرجوقي فراهاني- زينب-۱۲۴۷۶-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
قنبرزاده افروزي – نوروز علي-۱۲۴۹۶-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
قهرداري كلوانق – ابولفضل-۱۲۵۰۶-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
حاجي ابول زاده - محمد-۱۲۵۱۰-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
داعي – الهه -۱۲۵۱۱-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
اميرپور- رسول-۱۲۵۲۶-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
محبي – عباس -۱۲۵۳۰-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
رياضتي نژاد - سيمين-۱۲۵۳۶-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
افسر دل – فرنوش -۱۲۵۴۱-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
انصاري – مهين -۱۲۵۴۵-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
پرنيا باران- احمد -۱۲۵۵۱-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
ذاكري خبيصي- زهرا -۱۲۵۶۰-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
رزمي – حميدرضا -۱۲۵۶۲-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
حسيني سعد آبادي – سيد مهدي-۱۲۵۶۳-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
ابوالبشري – وحيد رضا-۱۲۵۶۵-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
عطار ديمج - اميد-۱۲۵۶۸-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
فكرت شندي – حسين -۱۲۵۷۴-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
امامي عراقي – مينا -۱۲۵۷۸-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
زارع احمد آبادي - مهدي-۱۲۶۰۷-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
عظيمي نژاد- ناصر-۱۲۶۰۹-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
خدائيان كريم – افسانه -۱۲۶۱۱-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
كياني نژاد – فريد الدين -۱۲۶۱۷-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
سعيد فر – عبدالله -۱۲۶۱۹-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
كريمي – فاطمه -۱۲۶۲۰-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
بهزاد پور – اعظم -۱۲۶۲۱-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
ديواندري – سيد مصطفي-۱۲۶۴۳-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
قيصري پور- شهره-۱۲۶۴۴-۲۷/۵-۸-۱۲-۲۳
بدرلو – علي اصغر -۱۲۶۴۶-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
حجتي همداني – غزاله -۱۲۶۵۲-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
كرمي ورنامخواستي- منا-۱۲۶۶۸-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
قديمي نژاد ورنوسفادراني - ايران-۱۲۶۶۹-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
عبدالصمدي – الهام -۱۲۶۷۲-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
طايف – مريم -۱۲۶۷۸-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
خوب جو – شبنم -۱۲۶۸۶-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
اسدالهي سيداني – احمد -۱۲۶۸۸-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
اسلاميه – سمانه -۱۲۶۹۰-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
جعفري – مريم -۱۲۶۹۵-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
خاكسار – محسن -۱۲۶۹۶-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
مددي- مجيد-۱۲۶۹۷-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
بختياري – فرزاد -۱۲۶۹۸-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
رنگچيان – آينا -۱۲۷۰۵-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
پور عيسي – سولماز -۱۲۷۱۷-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
هدايت بهرامي - كژال-۱۲۷۱۹-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
نجفي – حسين -۱۲۷۲۶-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
ايماني – شهرام-۱۲۷۳۳-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
محمد بيگي نيه – سعيد -۱۲۷۳۵-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
اميري – الهام -۱۲۷۳۹-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
ساده – زهرا -۱۲۷۴۲-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
اكبري امير- آزاده-۱۲۷۴۴-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
قرباني – عباس -۱۲۷۵۶-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
غلامي – ثمر -۱۲۷۵۹-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
سيفي- زينب-۱۲۷۶۸-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
مصدري – سميه -۱۲۷۷۳-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
صالحي – كامران -۱۲۷۷۶-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷-۳۱/۵-۸-۱۲-۲۳
شريعتي – مليحه -۱۲۷۷۹-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
فرجي- بهروز-۱۲۷۸۱-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
زارعي – هادي -۱۲۷۹۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عبداله زاده شهربابكي-آزاده-۱۲۷۹۲-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
ميرزائي پرانده – محسن -۱۲۷۹۳-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
خوش بين – مريم-۱۲۷۹۵-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عزيزي كمال آباد – اكبر -۱۲۸۱۲-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
جعفري پور مقدم - مصطفي-۱۲۸۱۳-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
گل جمال- الهام -۱۲۸۴۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
قديري – پروانه -۱۲۸۴۱-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
كربلائي حاجي آقائي دستجردي – محمد رضا-۱۲۸۵۱-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
بوربور – سروين -۱۲۸۵۵-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
اكبري كريم آبادي - احمد-۱۲۸۵۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
فروهر عزتي – بهنام -۱۲۸۶۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عقلي مقدم – مبعث -۱۲۸۷۱-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
درفشه – امير -۱۲۸۷۳-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عرب گل – حسين-۱۲۸۷۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
شفاعي – ليلا-۱۲۸۷۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
مينازاده – هادي -۱۲۸۸۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
سعيدي – صادق -۱۲۸۸۳-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
سپهري- خيرالنساء-۱۲۸۹۴-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عباس پور- يگانه -۱۲۸۹۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
حاج اسماعيلي – فاطمه -۱۲۹۰۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
امين پور – يوسف -۱۲۹۲۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
علي آبادي – ليلا -۱۲۹۳۷-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
ابراهيمي – سارا -۱۲۹۴۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
قره باقري- ليلا-۱۲۹۴۵-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
احمدي – محمد -۱۲۹۴۷-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
يوسفي – اكبر -۱۲۹۴۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
اكرمي – خديجه -۱۲۹۴۹-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
ناصر جباري – مهرداد -۱۲۹۶۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
شجاعي – سهيلا -۱۲۹۷۲-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جليلوند – محسن -۱۲۹۷۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
سالاري پور – مهدي-۱۲۹۸۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
اميري – محمد باقر -۱۲۹۸۷-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
نوزعيم- نويد-۱۲۹۹۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
مختاري – مهدي -۱۲۹۹۷-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
ميرجليلي – مالك -۱۲۹۹۹-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جابري – فرزانه -۱۳۰۱۰-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صفري – محمد رضا-۱۳۰۱۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شهبازي مقدم – مهدي -۱۳۰۲۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عباس زاده – سينا -۱۳۰۲۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دهقاني ميبدي- ميترا-۱۳۰۲۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نيكخواه راوري – سعيد -۱۳۰۳۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اعتماديان- ابراهيم-۱۳۰۳۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بصيري توتكابني - حسين-۱۳۰۳۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اميدي- مهدي -۱۳۰۳۹-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
تاج الديني – مشتاقعلي -۱۳۰۴۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
البرز- نيلوفر-۱۳۰۴۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بوربور – سميه -۱۳۰۴۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عامري – نعيمه -۱۳۰۵۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صفي قلي – ابراهيم -۱۳۰۵۳-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جلوه قاضياني - ليلا-۱۳۰۵۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
يحيي نژاد – سيدزاهد-۱۳۰۶۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
تارم – ميثم -۱۳۰۶۵-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جابري- رضا-۱۳۰۶۷-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عارفي - زهرا-۱۳۰۷۶-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فتحي – سعيد -۱۳۰۷۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
برومند – فرناز -۱۳۰۸۰-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
قدس – سميه -۱۳۰۸۵-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رازقي- بيژن-۱۳۰۸۷-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دارئي – مريم -۱۳۰۸۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عزيزي - نيكزاد -۱۳۰۹۰-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نيكونيا- مونا-۱۳۰۹۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ميلاني – عليرضا -۱۳۰۹۳-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مختار آبادي - علي-۱۳۰۹۴ -۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عصاري زاده – مهديه -۱۳۰۹۵-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اصلاني – امير سجاد -۱۳۰۹۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
باقري- مهناز-۱۳۱۰۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
هاديان- سيدرضا-۱۳۱۰۷-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بهنيا – مسيح -۱۳۱۱۶-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جوان مولائي – شروين -۱۳۱۲۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
سالاريه – فاطمه -۱۳۱۲۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
قرباني – عليرضا -۱۳۱۳۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
باقري – سعيد-۱۳۱۳۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
روانبخش – عادل -۱۳۱۳۶-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
منفرد فام – پروين-۱۳۱۳۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
روح بخش – محمد علي -۱۳۱۴۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نظريان – محمود -۱۳۱۴۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فرخ سپهر – محمد -۱۳۱۴۷-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صادقي – محمد صادق-۱۳۱۵۰-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عباسي راد – حميد -۱۳۱۵۱-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فلاح – عبدالله -۱۳۱۵۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صادق زاده – افسون-۱۳۱۵۳-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اشرف كاشاني – سارا -۱۳۱۵۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ميرزماني – نجيبه -۱۳۱۶۳-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
يعقوبي – سهيلا -۱۳۱۶۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
شوركشتي – حميد رضا -۱۳۱۷۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
صحرائيان- افسانه-۱۳۱۸۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
عباسي شوازي – ابوالفضل-۱۳۱۸۴-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
پارسا – حسين -۱۳۱۸۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
خادمي قرالو – اليزا -۱۳۱۹۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
غفاري يامچلو – محمد -۱۳۱۹۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
مرادي خمس –يكتا-۱۳۲۰۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
جمالي جولادي – محمد رضا-۱۳۲۰۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
قنبريان نائيني – محمد -۱۳۲۰۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
خواجه عميد – امير هادي -۱۳۲۰۶-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
رحماني - ولي-۱۳۲۰۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
شفيعي – ميثم -۱۳۲۱۳-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
زماني- بابك-۱۳۲۱۴-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
السان – مصطفي -۱۳۲۱۶-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
حسين پور – وهاب -۱۳۲۱۸-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
باقري – مليحه -۱۳۲۲۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
يعقوبي - رضا-۱۳۲۲۸-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
اعلائي – ليلا -۱۳۲۲۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
طاهرزاده سهرابي – نسرين -۱۳۲۳۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
آرين - ونداد-۱۳۲۴۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
قبادي – محمد علي-۱۳۲۴۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
مفيد – محمد رضا-۱۳۲۵۱-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
آشوري – سحرناز -۱۳۲۵۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
رشيدي – علي -۱۳۲۵۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
گودرزي - كوروش-۱۳۲۵۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
فلاح – ندا -۱۳۲۶۸-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
شريفي – محمد رضا -۱۳۲۷۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
نوري - ندا-۱۳۲۷۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
سليمان جاه-سولماز-۱۳۲۸۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
اسفندياري – رويا -۱۳۲۸۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
زماني طالب قشلاقي - برات-۱۳۲۸۳-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
اكبري نسب احمدآبادي- پوران-۱۳۲۹۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
عطارد – حسين -۱۳۳۰۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
بخشي – حميد رضا -۱۳۳۰۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
صادق زارع – مهسا -۱۳۳۰۸-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
نجات پور – علي اكبر -۱۳۳۰۹-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شوشتري صحنه - افشين-۱۳۳۱۰-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
پورمند – مژده -۱۳۳۱۲-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
تركمان – سميه -۱۳۳۱۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مبشري- شمس اله-۱۳۳۱۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ناجي – حسين -۱۳۳۱۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رهبر اوغاني-ندا-۱۳۳۱۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
قرباني توسنلو- محسن -۱۳۳۱۷-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رضائي – مهدي -۱۳۳۲۳-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فردوس – فرناز -۱۳۳۲۶-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مرادي ريزو- فاطمه-۱۳۳۳۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
قرباني- فرشته -۱۳۳۴۱-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
طوسي – مريم -۱۳۳۴۷-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رستمي – نرگس-۱۳۳۴۸-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ميرمحمدي – جهانگير -۱۳۳۴۹-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
تاجيك – مجتبي -۱۳۳۵۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
موذن زاده – رضا-۱۳۳۵۱-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
باغياني- حبيبه-۱۳۳۵۲-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مسلم خاني – فرزانه -۱۳۳۵۸-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ذاكري – ابوذر-۱۳۳۵۹-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شيرين كام- جيران-۱۳۳۶۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اسعدي مقدم- جواد-۱۳۳۶۲-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
منظري توكلي- فاطمه -۱۳۳۶۳-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دهقان پور فراشا – سودابه -۱۳۳۶۴-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ناجي – فراز -۱۳۳۶۶-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جوان جعفري مجنوردي- محمد رضا-۱۳۳۶۸-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نامداري – الهام-۱۳۳۷۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ترابي ساريجالو- جليل -۱۳۳۷۱-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عابدين نيا- امير-۱۳۳۷۳-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نورمحمد – فرناز -۱۳۳۷۵-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جوادي – احمد -۱۳۳۷۶-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
آخوندي - حسين-۱۳۳۷۸-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
موسوي – سيدحسين-۱۳۳۸۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عربي – محمد رضا -۱۳۳۸۴-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شاكري – مجيد -۱۳۳۸۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
بشيري شمس آباد- سيف الدين-۱۳۳۹۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
رجبي – عبدالله -۱۳۳۹۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
زارع رشكوئيه- عزيز-۱۳۴۰۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
خاكدامن- محمد-۱۳۴۰۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
علي زاده ولوكلائي – اسمعيل -۱۳۴۰۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نكوجوي – نسرين -۱۳۴۰۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نظري فرد - احمد-۱۳۴۰۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
سالاري – سيد حسين -۱۳۴۱۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
ابوالقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
طاهرآبادي – نهاله -۱۳۴۱۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
اميني غفوري- نرجس خاتون-۱۳۴۱۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
جلا ل آبادي پور – ليلا -۱۳۴۱۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
اسدي – مهديه -۱۳۴۱۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
حضوري رازليقي – سعيد -۱۳۴۲۳-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نوريان كفشگري - محمدصادق-۱۳۴۲۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
آذربرزين – بابك -۱۳۴۲۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نوروزي گيسي – عباس -۱۳۴۳۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
شاه غلامي – ناهيد -۱۳۴۳۳-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
رضائي – محمد ناصر -۱۳۴۳۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
يوسف زاده چابك – عباس -۱۳۴۳۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
پاكدامن – حسين -۱۳۴۴۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
بلاديان بهبهان – فاطمه -۱۳۴۴۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
سليمان زاده – معصومه -۱۳۴۴۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
مرادي – علي اصغر -۱۳۴۵۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
براتي طرقي – مجيد -۱۳۴۵۲-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
رحماني – حميد رضا -۱۳۴۵۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
ستاري طلاتپه – مريم -۱۳۴۵۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
رستمي فر – علي -۱۳۴۶۰-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
محي الدين – سحر-۱۳۴۶۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
احسن – محبوبه -۱۳۴۶۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
فرماني سودمند - عليرضا-۱۳۴۶۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
ترابي – پونه -۱۳۴۶۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
علي اكبري – ريحانه -۱۳۴۷۰-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نجاتيان – گيتا -۱۳۴۷۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
عظيمي- محمدعلي-۱۳۴۷۲-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
ظفري – هادي -۱۳۴۷۳-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
قاسمي- معصومه -۱۳۴۷۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
باقري تبار – سيد كارا -۱۳۴۸۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
داداش زاده – غلامرضا-۱۳۴۸۲-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
قاسمي فر - سيامك-۱۳۴۸۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
تقي زاده – داريوش -۱۳۴۸۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
تاج الديني – هوشنگ-۱۳۴۸۶-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
ناظمي – محمداسماعيل-۱۳۴۸۸-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
مظاهري سيچاني – امير مسعود-۱۳۴۸۹-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
فرهنگي فارغاني – مهدي -۱۳۴۹۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
لطفي گشنيگاني – عليرضا -۱۳۴۹۲-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
حاج نجاري – مهدي -۱۳۴۹۳-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
قديمي نژاد ورنوسفادراني – اعظم -۱۳۴۹۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
عزيزي – حسين -۱۳۴۹۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
شيخ زاده برآفتابي- تورج-۱۳۴۹۹-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
شاهمرادي ذوله – محسن -۱۳۵۰۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
وفائي – كاظم -۱۳۵۰۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
قورچيان – مهديه -۱۳۵۰۲-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
دانيالي – حميد -۱۳۵۰۸-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
رشيدي نيا – حسين -۱۳۵۱۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
حضوري آذر مغانلو – داود -۱۳۵۱۳-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
موسوي – جمشيد-۱۳۵۱۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جعفريان كيكانلو-حسن-۱۳۵۱۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
نوري – مازيار -۱۳۵۱۸-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جعفري – طاهره -۱۳۵۲۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
حامدي – عليرضا -۱۳۵۲۳-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
الماسي چگني-محمد-۱۳۵۲۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
شريف رازي – ژينوس -۱۳۵۲۶-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
منتظر – سورا -۱۳۵۲۷-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
باباپور – هادي -۱۳۵۲۹-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خوش باف حقيقي- حميد -۱۳۵۳۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صمدي – محمد حسين -۱۳۵۴۷-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رسولي – محمد -۱۳۵۴۸-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شعباني – مهد ي-۱۳۵۵۱-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
حسين نژاد ميان گفشه - پرويز-۱۳۵۵۲-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شمس الديني مطلق - محمد-۱۳۵۵۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شكري - مصطفي-۱۳۵۵۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خان ميرزائي – محمود -۱۳۵۵۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صالحي شرفدار كلائي - غلامرضا-۱۳۵۵۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دارابي - راضيه-۱۳۵۶۰-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خزلي - عبدالزهرا-۱۳۵۶۱-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دهقاني - جهانفر-۱۳۵۶۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اسماعيلي – رحمت اله -۱۳۵۶۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بخشي – سيما -۱۳۵۶۷-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
جهرمي – محمد ابراهيم -۱۳۵۸۲-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
عسگري – مرضيه -۱۳۵۸۶-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
كاظمي – سيد محسن -۱۳۵۸۹-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
امينيان – ليلا -۱۳۵۹۱-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
صمدي – عليرضا -۱۳۵۹۵-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
بيات – آزاده -۱۳۶۰۰-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
سعيد نيك – محسن -۱۳۶۰۱-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
يوسفي – سيد عليرضا -۱۳۶۰۷-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
رضانيا – مهدي -۱۳۶۱۵-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
بلالي – حسين -۱۳۶۱۶-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
خبيري – محبوبه السادات-۱۳۶۱۸-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
صابري – عبدالله -۱۳۷۶۱-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
سيف اللهي – حميدرضا -۱۴۵۲۴-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
پيرايه جو- اسد -۱۴۵۵۸-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
مهدوي شريعت پناهي – محمد هادي -قم -۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
ميرجعفري – سيد مرتضي -قم-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
نظري – آيدا -قم -۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
شيك – زهرا -قم-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
پرگالي - مهدي-قم-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
بالا
فهرست اصلي


  * اختبار شفاهي حقوق تجارت دوره اول سال ۱۳۸۶

تاريخ ورود به سايت۱۳/۵/۱۳۸۶
                                       
نام و نام خانوادگي -شماره پروانه-تاريخ-ساعت (از-الي)-اتاق
اسحاقي – اسماعيل -۱۰۲۲۸---۲۳
صيادي منش – مژگان -۱۰۴۲۶---۲۳
اسلامي مبين – ليلا -۱۰۷۳۱---۲۳
قاسم زاده مقدم – علي -۱۰۷۶۸---۲۳
رحيمي – علي -۱۰۸۷۴---۲۳
بابازاده – سعيد -۱۰۹۶۶---۲۳
گلپرور مشهدي – عباس -۱۱۲۰۵---۲۳
صباحي گراغاني – علي اكبر -۱۱۲۰۹---۲۳
اندام – رضا -۱۱۳۸۷---۲۳
كاظمي – محسن-۱۱۵۶۰---۲۳
نشتاعلي – حبيب اله -۱۱۵۶۷---۲۳
جهاني – نجم الدين -۱۱۵۷۸---۲۳
عبدالهي راد – نسرين -۱۱۶۴۶---۲۳
تاجي – هادي -۱۱۷۱۹---۲۳
فخري-كيوان-۱۱۷۲۷---۲۳
معظمي – معراج-۱۱۷۹۳---۲۳
انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴---۲۳
محبوبي فرد – مرضيه -۱۱۸۹۰---۲۳
بزرگمهر- امير عباس-۱۱۸۹۹---۲۳
صابري – روح ا...-۱۱۹۷۵---۲۳
حسيني – ليلا -۱۱۹۷۶---۲۳
كامراني - عليرضا-۱۲۰۰۸---۲۳
دين محمدي – حسين -۱۲۰۴۸---۲۳
براهيمي – گيتي -۱۲۱۳۳---۲۳
ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰---۲۳
جبرائيلي – محمدرضا -۱۲۱۶۲---۲۳
روشن نيا – جهانگير -۱۲۱۷۳---۲۳
كرمي چمه- محمد-۱۲۲۱۳---۲۳
بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵---۲۳
زندي – مجيد -۱۲۲۱۷---۲۳
توكلي شانجاني – امير -۱۲۲۱۸---۲۳
حريري – مجيد -۱۲۲۲۹---۲۳
برناي – سعيد-۱۲۲۳۱---۲۳
هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴---۲۳
غلامي – حسن -۱۲۲۴۵---۲۳
دارائي زاده – بهنام -۱۲۲۴۸---۲۳
مولايي - هادي-۱۲۲۵۶---۲۳
قهرماني – مريم-۱۲۲۶۷---۲۳
پيري – غلامرضا -۱۲۲۶۸---۲۳
شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴---۲۳
نايبي – محسن -۱۲۲۸۰---۲۳
غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷---۲۳
مرداني – تبسم -۱۲۳۰۵---۲۳
رحمتي سكر آباد – هايده -۱۲۳۱۱---۲۳
شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷---۲۳
سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴---۲۳
شكرائي - شهروز-۱۲۳۳۰---۲۳
رسول زاده زرين قبائي- مهدي-۱۲۳۳۵---۲۳
رضائي – عليرضا -۱۲۳۳۸---۲۳
اميرخان – نارك -۱۲۳۴۱---۲۳
اسماعيلي – رضا -۱۲۳۴۶---۲۳
بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵---۲۳
پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸---۲۳
نجف – افسانه -۱۲۳۵۹---۲۳
يوسفيان – محمد رضا -۱۲۳۶۳---۲۳
خان نژاد – هادي -۱۲۳۸۲---۲۳
حاجي باقري ركن آبادي - علي-۱۲۳۸۸---۲۳
قاسمي – منصوره-۱۲۳۹۱---۲۳
دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵---۲۳
وحداني – مرضيه-۱۲۳۹۶---۲۳
محمدي جوزداني – زهرا -۱۲۴۰۳---۲۳
محتشم ماهاني – افسون -۱۲۴۱۸---۲۳
كريم زاده دولت آباد - فاطمه-۱۲۴۲۶---۲۳
صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲---۲۳
اسفنديار پور – شهره -۱۲۴۳۴---۲۳
كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰---۲۳
بهروزي – وحيد-۱۲۴۴۷---۲۳
ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵---۲۳
تقي پور – مرتضي -۱۲۴۶۶---۲۳
فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲---۲۳
سقرجوقي فراهاني- زينب-۱۲۴۷۶---۲۳
قنبرزاده افروزي – نوروز علي-۱۲۴۹۶---۲۳
فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲---۲۳
قهرداري كلوانق – ابولفضل-۱۲۵۰۶---۲۳
حاجي ابول زاده - محمد-۱۲۵۱۰---۲۳
داعي – الهه -۱۲۵۱۱---۲۳
اميرپور- رسول-۱۲۵۲۶---۲۳
محبي – عباس -۱۲۵۳۰---۲۳
رياضتي نژاد - سيمين-۱۲۵۳۶---۲۳
افسر دل – فرنوش -۱۲۵۴۱---۲۳
انصاري – مهين -۱۲۵۴۵---۲۳
پرنيا باران- احمد -۱۲۵۵۱---۲۳
ذاكري خبيصي- زهرا -۱۲۵۶۰---۲۳
رزمي – حميدرضا -۱۲۵۶۲---۲۳
حسيني سعد آبادي – سيد مهدي-۱۲۵۶۳---۲۳
ابوالبشري – وحيد رضا-۱۲۵۶۵---۲۳
عطار ديمج - اميد-۱۲۵۶۸---۲۳
فكرت شندي – حسين -۱۲۵۷۴---۲۳
امامي عراقي – مينا -۱۲۵۷۸---۲۳
زارع احمد آبادي - مهدي-۱۲۶۰۷---۲۳
عظيمي نژاد- ناصر-۱۲۶۰۹---۲۳
خدائيان كريم – افسانه -۱۲۶۱۱---۲۳
كياني نژاد – فريد الدين -۱۲۶۱۷---۲۳
سعيد فر – عبدالله -۱۲۶۱۹---۲۳
كريمي – فاطمه -۱۲۶۲۰---۲۳
بهزاد پور – اعظم -۱۲۶۲۱---۲۳
ديواندري – سيد مصطفي-۱۲۶۴۳---۲۳
قيصري پور- شهره-۱۲۶۴۴---۲۳
بدرلو – علي اصغر -۱۲۶۴۶---۲۳
حجتي همداني – غزاله -۱۲۶۵۲---۲۳
كرمي ورنامخواستي- منا-۱۲۶۶۸---۲۳
قديمي نژاد ورنوسفادراني - ايران-۱۲۶۶۹---۲۳
عبدالصمدي – الهام -۱۲۶۷۲---۲۳
طايف – مريم -۱۲۶۷۸---۲۳
خوب جو – شبنم -۱۲۶۸۶---۲۳
نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷---۲۳
اسدالهي سيداني – احمد -۱۲۶۸۸---۲۳
اسلاميه – سمانه -۱۲۶۹۰---۲۳
جعفري – مريم -۱۲۶۹۵---۲۳
خاكسار – محسن -۱۲۶۹۶---۲۳
مددي- مجيد-۱۲۶۹۷---۲۳
بختياري – فرزاد -۱۲۶۹۸---۲۳
رنگچيان – آينا -۱۲۷۰۵---۲۳
فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰---۲۳
ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳---۲۳
پور عيسي – سولماز -۱۲۷۱۷---۲۳
هدايت بهرامي - كژال-۱۲۷۱۹---۲۳
رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴---۲۳
نجفي – حسين -۱۲۷۲۶---۲۳
ايماني – شهرام-۱۲۷۳۳---۲۳
محمد بيگي نيه – سعيد -۱۲۷۳۵---۲۳
اميري – الهام -۱۲۷۳۹---۲۳
ساده – زهرا -۱۲۷۴۲---۲۳
اكبري امير- آزاده-۱۲۷۴۴---۲۳
قرباني – عباس -۱۲۷۵۶---۲۳
غلامي – ثمر -۱۲۷۵۹---۲۳
سيفي- زينب-۱۲۷۶۸---۲۳
مصدري – سميه -۱۲۷۷۳---۲۳
صالحي – كامران -۱۲۷۷۶---۲۳
دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷---۲۳
شريعتي – مليحه -۱۲۷۷۹-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
فرجي- بهروز-۱۲۷۸۱-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
زارعي – هادي -۱۲۷۹۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عبداله زاده شهربابكي-آزاده-۱۲۷۹۲-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
ميرزائي پرانده – محسن -۱۲۷۹۳-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
خوش بين – مريم-۱۲۷۹۵-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عزيزي كمال آباد – اكبر -۱۲۸۱۲-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
جعفري پور مقدم - مصطفي-۱۲۸۱۳-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
گل جمال- الهام -۱۲۸۴۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
قديري – پروانه -۱۲۸۴۱-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
كربلائي حاجي آقائي دستجردي – محمد رضا-۱۲۸۵۱-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
بوربور – سروين -۱۲۸۵۵-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
اكبري كريم آبادي - احمد-۱۲۸۵۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
فروهر عزتي – بهنام -۱۲۸۶۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عقلي مقدم – مبعث -۱۲۸۷۱-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
درفشه – امير -۱۲۸۷۳-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عرب گل – حسين-۱۲۸۷۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
شفاعي – ليلا-۱۲۸۷۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
مينازاده – هادي -۱۲۸۸۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
سعيدي – صادق -۱۲۸۸۳-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
سپهري- خيرالنساء-۱۲۸۹۴-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
عباس پور- يگانه -۱۲۸۹۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
حاج اسماعيلي – فاطمه -۱۲۹۰۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
امين پور – يوسف -۱۲۹۲۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
علي آبادي – ليلا -۱۲۹۳۷-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
ابراهيمي – سارا -۱۲۹۴۰-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
قره باقري- ليلا-۱۲۹۴۵-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
احمدي – محمد -۱۲۹۴۷-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
يوسفي – اكبر -۱۲۹۴۸-۱۸/۵-۱۶-۱۹-۲۳
اكرمي – خديجه -۱۲۹۴۹-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
ناصر جباري – مهرداد -۱۲۹۶۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
شجاعي – سهيلا -۱۲۹۷۲-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جليلوند – محسن -۱۲۹۷۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
سالاري پور – مهدي-۱۲۹۸۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
اميري – محمد باقر -۱۲۹۸۷-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
نوزعيم- نويد-۱۲۹۹۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
مختاري – مهدي -۱۲۹۹۷-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
ميرجليلي – مالك -۱۲۹۹۹-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جابري – فرزانه -۱۳۰۱۰-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صفري – محمد رضا-۱۳۰۱۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شهباز مقدم – مهدي -۱۳۰۲۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عباس زاده – سينا -۱۳۰۲۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دهقاني ميبدي- ميترا-۱۳۰۲۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نيكخواه راوري – سعيد -۱۳۰۳۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اعتماديان- ابراهيم-۱۳۰۳۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بصيري توتكابني - حسين-۱۳۰۳۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اميدي- مهدي -۱۳۰۳۹-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
تاج الديني – مشتاقعلي -۱۳۰۴۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
البرز- نيلوفر-۱۳۰۴۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بوربور – سميه -۱۳۰۴۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عامري – نعيمه -۱۳۰۵۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صفي قلي – ابراهيم -۱۳۰۵۳-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جلوه قاضياني - ليلا-۱۳۰۵۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
يحيي نژاد – سيدزاهد-۱۳۰۶۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
تارم – ميثم -۱۳۰۶۵-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جابري- رضا-۱۳۰۶۷-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عارفي - زهرا-۱۳۰۷۶-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فتحي – سعيد -۱۳۰۷۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
برومند – فرناز -۱۳۰۸۰-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
قدس – سميه -۱۳۰۸۵-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رازقي- بيژن-۱۳۰۸۷-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دارئي – مريم -۱۳۰۸۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عزيزي - نيكزاد -۱۳۰۹۰-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نيكونيا- مونا-۱۳۰۹۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ميلاني – عليرضا -۱۳۰۹۳-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مختار آبادي - علي-۱۳۰۹۴ -۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عصاري زاده – مهديه -۱۳۰۹۵-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اصلاني – امير سجاد -۱۳۰۹۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
باقري- مهناز-۱۳۱۰۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
هاديان- سيدرضا-۱۳۱۰۷-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بهنيا – مسيح -۱۳۱۱۶-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جوان مولائي – شروين -۱۳۱۲۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
سالاريه – فاطمه -۱۳۱۲۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
قرباني – عليرضا -۱۳۱۳۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
باقري – سعيد-۱۳۱۳۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
روانبخش – عادل -۱۳۱۳۶-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
منفرد فام – پروين-۱۳۱۳۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
روح بخش – محمد علي -۱۳۱۴۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نظريان – محمود -۱۳۱۴۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فرخ سپهر – محمد -۱۳۱۴۷-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صادقي – محمد صادق-۱۳۱۵۰-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عباسي راد – حميد -۱۳۱۵۱-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فلاح – عبدالله -۱۳۱۵۲-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صادق زاده – افسون-۱۳۱۵۳-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اشرف كاشاني – سارا -۱۳۱۵۴-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸-۱۷/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ميرزماني – نجيبه -۱۳۱۶۳-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
يعقوبي – سهيلا -۱۳۱۶۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
شوركشتي – حميد رضا -۱۳۱۷۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
صحرائيان- افسانه-۱۳۱۸۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
عباسي شوازي – ابوالفضل-۱۳۱۸۴-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
پارسا – حسين -۱۳۱۸۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
خادمي قرالو – اليزا -۱۳۱۹۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
غفاري يامچلو – محمد -۱۳۱۹۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
مرادي خمس –يكتا-۱۳۲۰۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
جمالي جولادي – محمد رضا-۱۳۲۰۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
قنبريان نائيني – محمد -۱۳۲۰۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
خواجه عميد – امير هادي -۱۳۲۰۶-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
رحماني - ولي-۱۳۲۰۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
شفيعي – ميثم -۱۳۲۱۳-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
زماني- بابك-۱۳۲۱۴-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
السان – مصطفي -۱۳۲۱۶-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
حسين پور – وهاب -۱۳۲۱۸-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
باقري – مليحه -۱۳۲۲۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
يعقوبي - رضا-۱۳۲۲۸-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
اعلائي – ليلا -۱۳۲۲۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
طاهرزاده سهرابي – نسرين -۱۳۲۳۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
آرين - ونداد-۱۳۲۴۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
قبادي – محمد علي-۱۳۲۴۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
مفيد – محمد رضا-۱۳۲۵۱-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
آشوري – سحرناز -۱۳۲۵۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
رشيدي – علي -۱۳۲۵۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
گودرزي - كوروش-۱۳۲۵۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
فلاح – ندا -۱۳۲۶۸-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
شريفي – محمد رضا -۱۳۲۷۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
نوري - ندا-۱۳۲۷۹-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
سليمان جاه-سولماز-۱۳۲۸۰-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
اسفندياري – رويا -۱۳۲۸۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
زماني طالب قشلاقي - برات-۱۳۲۸۳-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
اكبري نسب احمدآبادي- پوران-۱۳۲۹۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
عطارد – حسين -۱۳۳۰۵-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
بخشي – حميد رضا -۱۳۳۰۷-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
صادق زارع – مهسا -۱۳۳۰۸-۱۷/۵-۸-۱۲-۲۳
نجات پور – علي اكبر -۱۳۳۰۹-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شوشتري صحنه - افشين-۱۳۳۱۰-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
پورمند – مژده -۱۳۳۱۲-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
تركمان – سميه -۱۳۳۱۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مبشري- شمس اله-۱۳۳۱۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ناجي – حسين -۱۳۳۱۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رهبر اوغاني-ندا-۱۳۳۱۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
قرباني توسنلو- محسن -۱۳۳۱۷-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رضائي – مهدي -۱۳۳۲۳-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فردوس – فرناز -۱۳۳۲۶-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مرادي ريزو- فاطمه-۱۳۳۳۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
قرباني- فرشته -۱۳۳۴۱-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
طوسي – مريم -۱۳۳۴۷-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رستمي – نرگس-۱۳۳۴۸-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ميرمحمدي – جهانگير -۱۳۳۴۹-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
تاجيك – مجتبي -۱۳۳۵۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
موذن زاده – رضا-۱۳۳۵۱-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
باغياني- حبيبه-۱۳۳۵۲-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مسلم خاني – فرزانه -۱۳۳۵۸-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ذاكري – ابوذر-۱۳۳۵۹-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شيرين كام- جيران-۱۳۳۶۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اسعدي مقدم- جواد-۱۳۳۶۲-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
منظري توكلي- فاطمه -۱۳۳۶۳-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دهقان پور فراشا – سودابه -۱۳۳۶۴-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ناجي – فراز -۱۳۳۶۶-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جوان جعفري مجنوردي- محمد رضا-۱۳۳۶۸-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نامداري – الهام-۱۳۳۷۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
ترابي ساريجالو- جليل -۱۳۳۷۱-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عابدين نيا- امير-۱۳۳۷۳-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
نورمحمد – فرناز -۱۳۳۷۵-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
جوادي – احمد -۱۳۳۷۶-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
آخوندي - حسين-۱۳۳۷۸-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
موسوي – سيدحسين-۱۳۳۸۰-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
عربي – محمد رضا -۱۳۳۸۴-۱۵/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شاكري – مجيد -۱۳۳۸۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
بشيري شمس آباد- سيف الدين-۱۳۳۹۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
رجبي – عبدالله -۱۳۳۹۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
زارع رشكوئيه- عزيز-۱۳۴۰۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
خاكدامن- محمد-۱۳۴۰۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
علي زاده ولوكلائي – اسمعيل -۱۳۴۰۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نكوجوي – نسرين -۱۳۴۰۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نظري فرد - احمد-۱۳۴۰۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
سالاري – سيد حسين -۱۳۴۱۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
ابوالقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
طاهرآبادي – نهاله -۱۳۴۱۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
اميني غفوري- نرجس خاتون-۱۳۴۱۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
جلا ل آبادي پور – ليلا -۱۳۴۱۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
اسدي – مهديه -۱۳۴۱۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
حضوري رازليقي – سعيد -۱۳۴۲۳-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نوريان كفشگري - محمدصادق-۱۳۴۲۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
آذربرزين – بابك -۱۳۴۲۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نوروزي گيسي – عباس -۱۳۴۳۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
شاه غلامي – ناهيد -۱۳۴۳۳-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
رضائي – محمد ناصر -۱۳۴۳۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
يوسف زاده چابك – عباس -۱۳۴۳۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
پاكدامن – حسين -۱۳۴۴۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
بلاديان بهبهان – فاطمه -۱۳۴۴۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
سليمان زاده – معصومه -۱۳۴۴۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
مرادي – علي اصغر -۱۳۴۵۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
براتي طرقي – مجيد -۱۳۴۵۲-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
رحماني – حميد رضا -۱۳۴۵۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
ستاري طلاتپه – مريم -۱۳۴۵۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
رستمي فر – علي -۱۳۴۶۰-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
محي الدين – سحر-۱۳۴۶۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
احسن – محبوبه -۱۳۴۶۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
فرماني سودمند - عليرضا-۱۳۴۶۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
ترابي – پونه -۱۳۴۶۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
علي اكبري – ريحانه -۱۳۴۷۰-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
نجاتيان – گيتا -۱۳۴۷۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
عظيمي- محمدعلي-۱۳۴۷۲-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
ظفري – هادي -۱۳۴۷۳-۱۵/۵-۸-۱۲-۲۳
قاسمي- معصومه -۱۳۴۷۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
باقري تبار – سيد كارا -۱۳۴۸۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
داداش زاده – غلامرضا-۱۳۴۸۲-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
قاسمي فر - سيامك-۱۳۴۸۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
تقي زاده – داريوش -۱۳۴۸۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
تاج الديني – هوشنگ-۱۳۴۸۶-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
ناظمي – محمداسماعيل-۱۳۴۸۸-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
مظاهري سيچاني – امير مسعود-۱۳۴۸۹-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
فرهنگي فارغاني – مهدي -۱۳۴۹۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
لطفي گشنيگاني – عليرضا -۱۳۴۹۲-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
حاج نجاري – مهدي -۱۳۴۹۳-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
قديمي نژاد ورنوسفادراني – اعظم -۱۳۴۹۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
عزيزي – حسين -۱۳۴۹۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
شيخ زاده برآفتابي- تورج-۱۳۴۹۹-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
شاهمرادي ذوله – محسن -۱۳۵۰۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
وفائي – كاظم -۱۳۵۰۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
قورچيان – مهديه -۱۳۵۰۲-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
دانيالي – حميد -۱۳۵۰۸-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
رشيدي نيا – حسين -۱۳۵۱۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
حضوري آذر مغانلو – داود -۱۳۵۱۳-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
موسوي – جمشيد-۱۳۵۱۴-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جعفريان كيكانلو-حسن-۱۳۵۱۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
نوري – مازيار -۱۳۵۱۸-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
جعفري – طاهره -۱۳۵۲۱-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
حامدي – عليرضا -۱۳۵۲۳-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
الماسي چگني-محمد-۱۳۵۲۵-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
شريف رازي – ژينوس -۱۳۵۲۶-۱۸/۵-۸-۱۲-۲۳
منتظر – سورا -۱۳۵۲۷-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
باباپور – هادي -۱۳۵۲۹-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خوش باف حقيقي- حميد -۱۳۵۳۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صمدي – محمد حسين -۱۳۵۴۷-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
رسولي – محمد -۱۳۵۴۸-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شعباني – مهد ي-۱۳۵۵۱-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
حسين نژاد ميان گفشه - پرويز-۱۳۵۵۲-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شمس الديني مطلق - محمد-۱۳۵۵۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
شكري - مصطفي-۱۳۵۵۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خان ميرزائي – محمود -۱۳۵۵۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
صالحي شرفدار كلائي - غلامرضا-۱۳۵۵۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دارابي - راضيه-۱۳۵۶۰-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
خزلي - عبدالزهرا-۱۳۵۶۱-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
دهقاني - جهانفر-۱۳۵۶۵-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
اسماعيلي – رحمت اله -۱۳۵۶۶-۱۶/۵-۱۶-۲۰-۲۳
بخشي – سيما -۱۳۵۶۷-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
جهرمي – محمد ابراهيم -۱۳۵۸۲-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
عسگري – مرضيه -۱۳۵۸۶-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
كاظمي – سيد محسن -۱۳۵۸۹-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
امينيان – ليلا -۱۳۵۹۱-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
صمدي – عليرضا -۱۳۵۹۵-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
بيات – آزاده -۱۳۶۰۰-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
سعيد نيك – محسن -۱۳۶۰۱-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
يوسفي – سيد عليرضا -۱۳۶۰۷-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
رضانيا – مهدي -۱۳۶۱۵-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
بلالي – حسين -۱۳۶۱۶-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
خبيري – محبوبه السادات-۱۳۶۱۸-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
صابري – عبدالله -۱۳۷۶۱-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
سيف اللهي – حميدرضا -۱۴۵۲۴-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
پيرايه جو- اسد -۱۴۵۵۸-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
مهدوي شريعت پناهي – محمد هادي -قم -۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
ميرجعفري – سيد مرتضي -قم-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
نظري – آيدا -قم -۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
شيك – زهرا -قم-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
پرگالي - مهدي-قم-۱۶/۵-۱۰-۱۲-۲۳
بالا
فهرست اصلي


  * اختبار شفاهي ثبت و امور حسبي دوره اول سال ۱۳۸۶

تاريخ ورود به سايت ۱۳/۵/۱۳۸۶
                                       
نام و نام خانوادگي -شماره پروانه-تاريخ-ساعت( از-الي)-اتاق
اسحاقي – اسماعيل -۱۰۲۲۸-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
صيادي منش – مژگان -۱۰۴۲۶-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
اسلامي مبين – ليلا -۱۰۷۳۱-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
قاسم زاده مقدم – علي -۱۰۷۶۸-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
رحيمي – علي -۱۰۸۷۴-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
بابازاده – سعيد -۱۰۹۶۶-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
گلپرور مشهدي – عباس -۱۱۲۰۵-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
صباحي گراغاني – علي اكبر -۱۱۲۰۹-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
اندام – رضا -۱۱۳۸۷-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
كاظمي – محسن-۱۱۵۶۰-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
نشتاعلي – حبيب اله -۱۱۵۶۷-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
جهاني – نجم الدين -۱۱۵۷۸-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
عبدالهي راد – نسرين -۱۱۶۴۶-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
تاجي – هادي -۱۱۷۱۹-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
فخري-كيوان-۱۱۷۲۷-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
معظمي – معراج-۱۱۷۹۳-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
محبوبي فرد – مرضيه -۱۱۸۹۰-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
بزرگمهر- امير عباس-۱۱۸۹۹-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
صابري – روح ا...-۱۱۹۷۵-۲۲/۵-۸-۱۱-۱۹
حسيني – ليلا -۱۱۹۷۶-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
كامراني - عليرضا-۱۲۰۰۸-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
دين محمدي – حسين -۱۲۰۴۸-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
براهيمي – گيتي -۱۲۱۳۳-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
جبرائيلي – محمدرضا -۱۲۱۶۲-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
روشن نيا – جهانگير -۱۲۱۷۳-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
كرمي چمه- محمد-۱۲۲۱۳-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
زندي – مجيد -۱۲۲۱۷-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
توكلي شانجاني – امير -۱۲۲۱۸-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
حريري – مجيد -۱۲۲۲۹-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
برناي – سعيد-۱۲۲۳۱-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
غلامي – حسن -۱۲۲۴۵-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
دارائي زاده – بهنام -۱۲۲۴۸-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
مولايي - هادي-۱۲۲۵۶-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
قهرماني – مريم-۱۲۲۶۷-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
پيري – غلامرضا -۱۲۲۶۸-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴-۲۴/۵-۸-۱۱-۱۹
نايبي – محسن -۱۲۲۸۰-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
مرداني – تبسم -۱۲۳۰۵-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
رحمتي سكر آباد – هايده -۱۲۳۱۱-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
شكرائي - شهروز-۱۲۳۳۰-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
رسول زاده زرين قبائي- مهدي-۱۲۳۳۵-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
رضائي – عليرضا -۱۲۳۳۸-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
اميرخان – نارك -۱۲۳۴۱-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
اسماعيلي – رضا -۱۲۳۴۶-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
نجف – افسانه -۱۲۳۵۹-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
يوسفيان – محمد رضا -۱۲۳۶۳-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
خان نژاد – هادي -۱۲۳۸۲-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
حاجي باقري ركن آبادي - علي-۱۲۳۸۸-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
قاسمي – منصوره-۱۲۳۹۱-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
وحداني – مرضيه-۱۲۳۹۶-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
محمدي جوزداني – زهرا -۱۲۴۰۳-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
محتشم ماهاني – افسون -۱۲۴۱۸-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
كريم زاده دولت آباد - فاطمه-۱۲۴۲۶-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
اسفنديار پور – شهره -۱۲۴۳۴-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
بهروزي – وحيد-۱۲۴۴۷-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
تقي پور – مرتضي -۱۲۴۶۶-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
سقرجوقي فراهاني- زينب-۱۲۴۷۶-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
قنبرزاده افروزي – نوروز علي-۱۲۴۹۶-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
قهرداري كلوانق – ابولفضل-۱۲۵۰۶-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
حاجي ابول زاده - محمد-۱۲۵۱۰-۲۵/۵-۸-۱۱-۱۹
داعي – الهه -۱۲۵۱۱-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
اميرپور- رسول-۱۲۵۲۶-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
محبي – عباس -۱۲۵۳۰-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
رياضتي نژاد - سيمين-۱۲۵۳۶-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
افسر دل – فرنوش -۱۲۵۴۱-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
انصاري – مهين -۱۲۵۴۵-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
پرنيا باران- احمد -۱۲۵۵۱-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
ذاكري خبيصي- زهرا -۱۲۵۶۰-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
رزمي – حميدرضا -۱۲۵۶۲-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
حسيني سعد آبادي – سيد مهدي-۱۲۵۶۳-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
ابوالبشري – وحيد رضا-۱۲۵۶۵-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
عطار ديمج - اميد-۱۲۵۶۸-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
فكرت شندي – حسين -۱۲۵۷۴-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
امامي عراقي – مينا -۱۲۵۷۸-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
زارع احمد آبادي - مهدي-۱۲۶۰۷-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
عظيمي نژاد- ناصر-۱۲۶۰۹-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
خدائيان كريم – افسانه -۱۲۶۱۱-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
كياني نژاد – فريد الدين -۱۲۶۱۷-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
سعيد فر – عبدالله -۱۲۶۱۹-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
كريمي – فاطمه -۱۲۶۲۰-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
بهزاد پور – اعظم -۱۲۶۲۱-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
ديواندري – سيد مصطفي-۱۲۶۴۳-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
قيصري پور- شهره-۱۲۶۴۴-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
بدرلو – علي اصغر -۱۲۶۴۶-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
حجتي همداني – غزاله -۱۲۶۵۲-۲۸/۵-۸-۱۱-۱۹
كرمي ورنامخواستي- منا-۱۲۶۶۸-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
قديمي نژاد ورنوسفادراني - ايران-۱۲۶۶۹-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
عبدالصمدي – الهام -۱۲۶۷۲-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
طايف – مريم -۱۲۶۷۸-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
خوب جو – شبنم -۱۲۶۸۶-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
اسدالهي سيداني – احمد -۱۲۶۸۸-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
اسلاميه – سمانه -۱۲۶۹۰-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
جعفري – مريم -۱۲۶۹۵-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
خاكسار – محسن -۱۲۶۹۶-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
مددي- مجيد-۱۲۶۹۷-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
بختياري – فرزاد -۱۲۶۹۸-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
رنگچيان – آينا -۱۲۷۰۵-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
پور عيسي – سولماز -۱۲۷۱۷-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
هدايت بهرامي - كژال-۱۲۷۱۹-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
نجفي – حسين -۱۲۷۲۶-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
ايماني – شهرام-۱۲۷۳۳-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
محمد بيگي نيه – سعيد -۱۲۷۳۵-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
اميري – الهام -۱۲۷۳۹-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
ساده – زهرا -۱۲۷۴۲-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
اكبري امير- آزاده-۱۲۷۴۴-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
قرباني – عباس -۱۲۷۵۶-۲۳/۵-۸-۱۱-۱۹
غلامي – ثمر -۱۲۷۵۹-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
سيفي- زينب-۱۲۷۶۸-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
مصدري – سميه -۱۲۷۷۳-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
صالحي – كامران -۱۲۷۷۶-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
شريعتي – مليحه -۱۲۷۷۹-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
فرجي- بهروز-۱۲۷۸۱-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
زارعي – هادي -۱۲۷۹۰-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
عبداله زاده شهربابكي-آزاده-۱۲۷۹۲-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
ميرزائي پرانده – محسن -۱۲۷۹۳-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
خوش بين – مريم-۱۲۷۹۵-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
عزيزي كمال آباد – اكبر -۱۲۸۱۲-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
جعفري پور مقدم - مصطفي-۱۲۸۱۳-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
گل جمال- الهام -۱۲۸۴۰-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
قديري – پروانه -۱۲۸۴۱-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
كربلائي حاجي آقائي دستجردي – محمد رضا-۱۲۸۵۱-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
بوربور – سروين -۱۲۸۵۵-۲۷/۵-۸-۱۱-۱۹
اكبري كريم آبادي - احمد-۱۲۸۵۶-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
فروهر عزتي – بهنام -۱۲۸۶۰-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
عقلي مقدم – مبعث -۱۲۸۷۱-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
درفشه – امير -۱۲۸۷۳-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
عرب گل – حسين-۱۲۸۷۶-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
شفاعي – ليلا-۱۲۸۷۸-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
مينازاده – هادي -۱۲۸۸۰-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
سعيدي – صادق -۱۲۸۸۳-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
سپهري- خيرالنساء-۱۲۸۹۴-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
عباس پور- يگانه -۱۲۸۹۸-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
حاج اسماعيلي – فاطمه -۱۲۹۰۰-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
امين پور – يوسف -۱۲۹۲۸-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
علي آبادي – ليلا -۱۲۹۳۷-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
ابراهيمي – سارا -۱۲۹۴۰-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
قره باقري- ليلا-۱۲۹۴۵-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
احمدي – محمد -۱۲۹۴۷-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
يوسفي – اكبر -۱۲۹۴۸-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
اكرمي – خديجه -۱۲۹۴۹-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
ناصر جباري – مهرداد -۱۲۹۶۵-۲۹/۵-۸-۱۱-۱۹
شجاعي – سهيلا -۱۲۹۷۲-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
جليلوند – محسن -۱۲۹۷۴-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
سالاري پور – مهدي-۱۲۹۸۰-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
اميري – محمد باقر -۱۲۹۸۷-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
نوزعيم- نويد-۱۲۹۹۱-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
مختاري – مهدي -۱۲۹۹۷-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
ميرجليلي – مالك -۱۲۹۹۹-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
جابري – فرزانه -۱۳۰۱۰-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
صفري – محمد رضا-۱۳۰۱۶-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
شهباز مقدم – مهدي -۱۳۰۲۳-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
عباس زاده – سينا -۱۳۰۲۴-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
دهقاني ميبدي- ميترا-۱۳۰۲۵-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
نيكخواه راوري – سعيد -۱۳۰۳۴-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
اعتماديان- ابراهيم-۱۳۰۳۵-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
بصيري توتكابني - حسين-۱۳۰۳۶-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
اميدي- مهدي -۱۳۰۳۹-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
تاج الديني – مشتاقعلي -۱۳۰۴۵-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
البرز- نيلوفر-۱۳۰۴۶-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
بوربور – سميه -۱۳۰۴۹-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
عامري – نعيمه -۱۳۰۵۲-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
صفي قلي – ابراهيم -۱۳۰۵۳-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
جلوه قاضياني - ليلا-۱۳۰۵۴-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
يحيي نژاد – سيدزاهد-۱۳۰۶۲-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
تارم – ميثم -۱۳۰۶۵-۳۰/۵-۸-۱۱-۱۹
جابري- رضا-۱۳۰۶۷-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
عارفي - زهرا-۱۳۰۷۶-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
فتحي – سعيد -۱۳۰۷۹-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
برومند – فرناز -۱۳۰۸۰-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
قدس – سميه -۱۳۰۸۵-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
رازقي- بيژن-۱۳۰۸۷-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
دارئي – مريم -۱۳۰۸۹-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
عزيزي - نيكزاد -۱۳۰۹۰-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
نيكونيا- مونا-۱۳۰۹۲-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
ميلاني – عليرضا -۱۳۰۹۳-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
مختار آبادي - علي-۱۳۰۹۴ -۱/۶-۸-۱۱-۱۹
عصاري زاده – مهديه -۱۳۰۹۵-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
اصلاني – امير سجاد -۱۳۰۹۸-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
باقري- مهناز-۱۳۱۰۲-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
هاديان- سيدرضا-۱۳۱۰۷-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
بهنيا – مسيح -۱۳۱۱۶-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
جوان مولائي – شروين -۱۳۱۲۴-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
سالاريه – فاطمه -۱۳۱۲۹-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
قرباني – عليرضا -۱۳۱۳۲-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
باقري – سعيد-۱۳۱۳۴-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
روانبخش – عادل -۱۳۱۳۶-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
منفرد فام – پروين-۱۳۱۳۸-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
روح بخش – محمد علي -۱۳۱۴۲-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
نظريان – محمود -۱۳۱۴۴-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
فرخ سپهر – محمد -۱۳۱۴۷-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
صادقي – محمد صادق-۱۳۱۵۰-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
عباسي راد – حميد -۱۳۱۵۱-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
فلاح – عبدالله -۱۳۱۵۲-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
صادق زاده – افسون-۱۳۱۵۳-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
اشرف كاشاني – سارا -۱۳۱۵۴-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸-۱/۶-۸-۱۱-۱۹
ميرزماني – نجيبه -۱۳۱۶۳-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
يعقوبي – سهيلا -۱۳۱۶۹-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
شوركشتي – حميد رضا -۱۳۱۷۲-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
صحرائيان- افسانه-۱۳۱۸۰-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
عباسي شوازي – ابوالفضل-۱۳۱۸۴-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
پارسا – حسين -۱۳۱۸۷-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
خادمي قرالو – اليزا -۱۳۱۹۰-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
غفاري يامچلو – محمد -۱۳۱۹۷-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
مرادي خمس –يكتا-۱۳۲۰۰-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
جمالي جولادي – محمد رضا-۱۳۲۰۲-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
قنبريان نائيني – محمد -۱۳۲۰۵-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
خواجه عميد – امير هادي -۱۳۲۰۶-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
رحماني - ولي-۱۳۲۰۹-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
شفيعي – ميثم -۱۳۲۱۳-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
زماني- بابك-۱۳۲۱۴-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
السان – مصطفي -۱۳۲۱۶-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
حسين پور – وهاب -۱۳۲۱۸-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
باقري – مليحه -۱۳۲۲۷-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
يعقوبي - رضا-۱۳۲۲۸-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
اعلائي – ليلا -۱۳۲۲۹-۳/۶-۸-۱۱-۱۹
طاهرزاده سهرابي – نسرين -۱۳۲۳۰-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
آرين - ونداد-۱۳۲۴۰-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
قبادي – محمد علي-۱۳۲۴۹-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
مفيد – محمد رضا-۱۳۲۵۱-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
آشوري – سحرناز -۱۳۲۵۲-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
رشيدي – علي -۱۳۲۵۵-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
گودرزي - كوروش-۱۳۲۵۹-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
فلاح – ندا -۱۳۲۶۸-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
شريفي – محمد رضا -۱۳۲۷۲-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
نوري - ندا-۱۳۲۷۹-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
سليمان جاه-سولماز-۱۳۲۸۰-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
اسفندياري – رويا -۱۳۲۸۲-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
زماني طالب قشلاقي - برات-۱۳۲۸۳-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
اكبري نسب احمدآبادي- پوران-۱۳۲۹۵-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
عطارد – حسين -۱۳۳۰۵-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
بخشي – حميد رضا -۱۳۳۰۷-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
صادق زارع – مهسا -۱۳۳۰۸-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
نجات پور – علي اكبر -۱۳۳۰۹-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
شوشتري صحنه - افشين-۱۳۳۱۰-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
پورمند – مژده -۱۳۳۱۲-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
تركمان – سميه -۱۳۳۱۳-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
مبشري- شمس اله-۱۳۳۱۴-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
ناجي – حسين -۱۳۳۱۵-۴/۶-۸-۱۱-۱۹
رهبر اوغاني-ندا-۱۳۳۱۶-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
قرباني توسنلو- محسن -۱۳۳۱۷-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
رضائي – مهدي -۱۳۳۲۳-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
فردوس – فرناز -۱۳۳۲۶-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
مرادي ريزو- فاطمه-۱۳۳۳۰-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
قرباني- فرشته -۱۳۳۴۱-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
طوسي – مريم -۱۳۳۴۷-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
رستمي – نرگس-۱۳۳۴۸-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
ميرمحمدي – جهانگير -۱۳۳۴۹-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
تاجيك – مجتبي -۱۳۳۵۰-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
موذن زاده – رضا-۱۳۳۵۱-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
باغياني- حبيبه-۱۳۳۵۲-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
مسلم خاني – فرزانه -۱۳۳۵۸-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
ذاكري – ابوذر-۱۳۳۵۹-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
شيرين كام- جيران-۱۳۳۶۰-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
اسعدي مقدم- جواد-۱۳۳۶۲-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
منظري توكلي- فاطمه -۱۳۳۶۳-۳۱/۵-۸-۱۱-۱۹
دهقان پور فراشا – سودابه -۱۳۳۶۴-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
ناجي – فراز -۱۳۳۶۶-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
جوان جعفري مجنوردي- محمد رضا-۱۳۳۶۸-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
نامداري – الهام-۱۳۳۷۰-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
ترابي ساريجالو- جليل -۱۳۳۷۱-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
عابدين نيا- امير-۱۳۳۷۳-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
نورمحمد – فرناز -۱۳۳۷۵-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
جوادي – احمد -۱۳۳۷۶-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
آخوندي - حسين-۱۳۳۷۸-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
موسوي – سيدحسين-۱۳۳۸۰-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
عربي – محمد رضا -۱۳۳۸۴-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
شاكري – مجيد -۱۳۳۸۵-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
بشيري شمس آباد- سيف الدين-۱۳۳۹۱-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
رجبي – عبدالله -۱۳۳۹۶-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
زارع رشكوئيه- عزيز-۱۳۴۰۴-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
خاكدامن- محمد-۱۳۴۰۵-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
علي زاده ولوكلائي – اسمعيل -۱۳۴۰۶-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
نكوجوي – نسرين -۱۳۴۰۸-۵/۶-۸-۱۱-۱۹
نظري فرد - احمد-۱۳۴۰۹-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
سالاري – سيد حسين -۱۳۴۱۱-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
ابوالقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
طاهرآبادي – نهاله -۱۳۴۱۴-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
اميني غفوري- نرجس خاتون-۱۳۴۱۶-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
جلا ل آبادي پور – ليلا -۱۳۴۱۸-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
اسدي – مهديه -۱۳۴۱۹-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
حضوري رازليقي – سعيد -۱۳۴۲۳-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
نوريان كفشگري - محمدصادق-۱۳۴۲۵-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
آذربرزين – بابك -۱۳۴۲۶-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
نوروزي گيسي – عباس -۱۳۴۳۱-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
شاه غلامي – ناهيد -۱۳۴۳۳-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
رضائي – محمد ناصر -۱۳۴۳۴-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
يوسف زاده چابك – عباس -۱۳۴۳۹-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
پاكدامن – حسين -۱۳۴۴۴-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
بلاديان بهبهان – فاطمه -۱۳۴۴۸-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
سليمان زاده – معصومه -۱۳۴۴۹-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
مرادي – علي اصغر -۱۳۴۵۱-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
براتي طرقي – مجيد -۱۳۴۵۲-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
رحماني – حميد رضا -۱۳۴۵۵-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
ستاري طلاتپه – مريم -۱۳۴۵۹-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
رستمي فر – علي -۱۳۴۶۰-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
محي الدين – سحر-۱۳۴۶۱-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
احسن – محبوبه -۱۳۴۶۴-۶/۶-۸-۱۱-۱۹
فرماني سودمند - عليرضا-۱۳۴۶۷-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
ترابي – پونه -۱۳۴۶۸-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
علي اكبري – ريحانه -۱۳۴۷۰-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
نجاتيان – گيتا -۱۳۴۷۱-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
عظيمي- محمدعلي-۱۳۴۷۲-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
ظفري – هادي -۱۳۴۷۳-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
قاسمي- معصومه -۱۳۴۷۴-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
باقري تبار – سيد كارا -۱۳۴۸۱-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
داداش زاده – غلامرضا-۱۳۴۸۲-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
قاسمي فر - سيامك-۱۳۴۸۴-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
تقي زاده – داريوش -۱۳۴۸۵-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
تاج الديني – هوشنگ-۱۳۴۸۶-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
ناظمي – محمداسماعيل-۱۳۴۸۸-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
مظاهري سيچاني – امير مسعود-۱۳۴۸۹-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
فرهنگي فارغاني – مهدي -۱۳۴۹۰-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
لطفي گشنيگاني – عليرضا -۱۳۴۹۲-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
حاج نجاري – مهدي -۱۳۴۹۳-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
قديمي نژاد ورنوسفادراني – اعظم -۱۳۴۹۴-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
عزيزي – حسين -۱۳۴۹۵-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
شيخ زاده برآفتابي- تورج-۱۳۴۹۹-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
شاهمرادي ذوله – محسن -۱۳۵۰۰-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
وفائي – كاظم -۱۳۵۰۱-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
قورچيان – مهديه -۱۳۵۰۲-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳-۱۱/۶-۸-۱۱-۱۹
دانيالي – حميد -۱۳۵۰۸-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
رشيدي نيا – حسين -۱۳۵۱۰-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
حضوري آذر مغانلو – داود -۱۳۵۱۳-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
موسوي – جمشيد-۱۳۵۱۴-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
جعفريان كيكانلو-حسن-۱۳۵۱۵-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
نوري – مازيار -۱۳۵۱۸-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
جعفري – طاهره -۱۳۵۲۱-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
حامدي – عليرضا -۱۳۵۲۳-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
الماسي چگني-محمد-۱۳۵۲۵-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
شريف رازي – ژينوس -۱۳۵۲۶-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
منتظر – سورا -۱۳۵۲۷-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
باباپور – هادي -۱۳۵۲۹-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
خوش باف حقيقي- حميد -۱۳۵۳۵-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
صمدي – محمد حسين -۱۳۵۴۷-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
رسولي – محمد -۱۳۵۴۸-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
شعباني – مهد ي-۱۳۵۵۱-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
حسين نژاد ميان گفشه - پرويز-۱۳۵۵۲-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
شمس الديني مطلق - محمد-۱۳۵۵۳-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
شكري - مصطفي-۱۳۵۵۴-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
خان ميرزائي – محمود -۱۳۵۵۵-۱۲/۶-۸-۱۱-۱۹
صالحي شرفدار كلائي - غلامرضا-۱۳۵۵۶-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
دارابي - راضيه-۱۳۵۶۰-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
خزلي - عبدالزهرا-۱۳۵۶۱-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
دهقاني - جهانفر-۱۳۵۶۵-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
اسماعيلي – رحمت اله -۱۳۵۶۶-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
بخشي – سيما -۱۳۵۶۷-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
جهرمي – محمد ابراهيم -۱۳۵۸۲-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
عسگري – مرضيه -۱۳۵۸۶-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
كاظمي – سيد محسن -۱۳۵۸۹-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
امينيان – ليلا -۱۳۵۹۱-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
صمدي – عليرضا -۱۳۵۹۵-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
بيات – آزاده -۱۳۶۰۰-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
سعيد نيك – محسن -۱۳۶۰۱-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
يوسفي – سيد عليرضا -۱۳۶۰۷-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
رضانيا – مهدي -۱۳۶۱۵-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
بلالي – حسين -۱۳۶۱۶-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
خبيري – محبوبه السادات-۱۳۶۱۸-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
صابري – عبدالله -۱۳۷۶۱-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
سيف اللهي – حميدرضا -۱۴۵۲۴-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
پيرايه جو- اسد -۱۴۵۵۸-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
مهدوي شريعت پناهي – محمد هادي -قم -۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
ميرجعفري – سيد مرتضي -قم-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
نظري – آيدا -قم -۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
شيك – زهرا -قم-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
پرگالي - مهدي-قم-۱۳/۶-۸-۱۱-۱۹
بالا
فهرست اصلي


  * اختبار شفاهي آئين دادرسي كيفري دوره اول سال ۱۳۸۶

تاريخ ورود به سايت۱۳/۵/۱۳۸۶
                                       
نام و نام خانوادگي -شماره پروانهتاريخ-ساعت) از-الي(-اتاق
اسحاقي – اسماعيل -۱۰۲۲۸-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
صيادي منش – مژگان -۱۰۴۲۶-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
اسلامي مبين – ليلا -۱۰۷۳۱-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
قاسم زاده مقدم – علي -۱۰۷۶۸-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
رحيمي – علي -۱۰۸۷۴-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
بابازاده – سعيد -۱۰۹۶۶-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
گلپرور مشهدي – عباس -۱۱۲۰۵-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
صباحي گراغاني – علي اكبر -۱۱۲۰۹-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
اندام – رضا -۱۱۳۸۷-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
كاظمي – محسن-۱۱۵۶۰-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
نشتاعلي – حبيب اله -۱۱۵۶۷-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
جهاني – نجم الدين -۱۱۵۷۸-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
عبدالهي راد – نسرين -۱۱۶۴۶-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
تاجي – هادي -۱۱۷۱۹-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
فخري-كيوان-۱۱۷۲۷-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
معظمي – معراج-۱۱۷۹۳-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
محبوبي فرد – مرضيه -۱۱۸۹۰-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
بزرگمهر- امير عباس-۱۱۸۹۹-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
صابري – روح ا...-۱۱۹۷۵-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
حسيني – ليلا -۱۱۹۷۶-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
كامراني - عليرضا-۱۲۰۰۸-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
دين محمدي – حسين -۱۲۰۴۸-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
براهيمي – گيتي -۱۲۱۳۳-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
جبرائيلي – محمدرضا -۱۲۱۶۲-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
روشن نيا – جهانگير -۱۲۱۷۳-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
كرمي چمه- محمد-۱۲۲۱۳-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
زندي – مجيد -۱۲۲۱۷-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
توكلي شانجاني – امير -۱۲۲۱۸-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
حريري – مجيد -۱۲۲۲۹-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
برناي – سعيد-۱۲۲۳۱-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
غلامي – حسن -۱۲۲۴۵-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
دارائي زاده – بهنام -۱۲۲۴۸-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
مولايي - هادي-۱۲۲۵۶-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
قهرماني – مريم-۱۲۲۶۷-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
پيري – غلامرضا -۱۲۲۶۸-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴-۱۵/۵-۱۳-۱۶-۲۲
نايبي – محسن -۱۲۲۸۰-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
مرداني – تبسم -۱۲۳۰۵-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
رحمتي سكر آباد – هايده -۱۲۳۱۱-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
شكرائي - شهروز-۱۲۳۳۰-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
رسول زاده زرين قبائي- مهدي-۱۲۳۳۵-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
رضائي – عليرضا -۱۲۳۳۸-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
اميرخان – نارك -۱۲۳۴۱-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
اسماعيلي – رضا -۱۲۳۴۶-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
نجف – افسانه -۱۲۳۵۹-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
يوسفيان – محمد رضا -۱۲۳۶۳-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
خان نژاد – هادي -۱۲۳۸۲-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
حاجي باقري ركن آبادي - علي-۱۲۳۸۸-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
قاسمي – منصوره-۱۲۳۹۱-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
وحداني – مرضيه-۱۲۳۹۶-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
محمدي جوزداني – زهرا -۱۲۴۰۳-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
محتشم ماهاني – افسون -۱۲۴۱۸-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
كريم زاده دولت آباد - فاطمه-۱۲۴۲۶-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
اسفنديار پور – شهره -۱۲۴۳۴-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
بهروزي – وحيد-۱۲۴۴۷-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
تقي پور – مرتضي -۱۲۴۶۶-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
سقرجوقي فراهاني- زينب-۱۲۴۷۶-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
قنبرزاده افروزي – نوروز علي-۱۲۴۹۶-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
قهرداري كلوانق – ابولفضل-۱۲۵۰۶-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
حاجي ابول زاده - محمد-۱۲۵۱۰-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
داعي – الهه -۱۲۵۱۱-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
اميرپور- رسول-۱۲۵۲۶-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
محبي – عباس -۱۲۵۳۰-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
رياضتي نژاد - سيمين-۱۲۵۳۶-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
افسر دل – فرنوش -۱۲۵۴۱-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
انصاري – مهين -۱۲۵۴۵-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
پرنيا باران- احمد -۱۲۵۵۱-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
ذاكري خبيصي- زهرا -۱۲۵۶۰-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
رزمي – حميدرضا -۱۲۵۶۲-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
حسيني سعد آبادي – سيد مهدي-۱۲۵۶۳-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
ابوالبشري – وحيد رضا-۱۲۵۶۵-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
عطار ديمج - اميد-۱۲۵۶۸-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
فكرت شندي – حسين -۱۲۵۷۴-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
امامي عراقي – مينا -۱۲۵۷۸-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
زارع احمد آبادي - مهدي-۱۲۶۰۷-۲۱/۵-۹-۱۳-۲۲
عظيمي نژاد- ناصر-۱۲۶۰۹-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
خدائيان كريم – افسانه -۱۲۶۱۱-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
كياني نژاد – فريد الدين -۱۲۶۱۷-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
سعيد فر – عبدالله -۱۲۶۱۹-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
كريمي – فاطمه -۱۲۶۲۰-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
بهزاد پور – اعظم -۱۲۶۲۱-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
ديواندري – سيد مصطفي-۱۲۶۴۳-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
قيصري پور- شهره-۱۲۶۴۴-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
بدرلو – علي اصغر -۱۲۶۴۶-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
حجتي همداني – غزاله -۱۲۶۵۲-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
كرمي ورنامخواستي- منا-۱۲۶۶۸-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
قديمي نژاد ورنوسفادراني - ايران-۱۲۶۶۹-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
عبدالصمدي – الهام -۱۲۶۷۲-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
طايف – مريم -۱۲۶۷۸-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
خوب جو – شبنم -۱۲۶۸۶-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
اسدالهي سيداني – احمد -۱۲۶۸۸-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
اسلاميه – سمانه -۱۲۶۹۰-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
جعفري – مريم -۱۲۶۹۵-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
خاكسار – محسن -۱۲۶۹۶-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
مددي- مجيد-۱۲۶۹۷-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
بختياري – فرزاد -۱۲۶۹۸-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
رنگچيان – آينا -۱۲۷۰۵-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
پور عيسي – سولماز -۱۲۷۱۷-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
هدايت بهرامي - كژال-۱۲۷۱۹-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
نجفي – حسين -۱۲۷۲۶-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
ايماني – شهرام-۱۲۷۳۳-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
محمد بيگي نيه – سعيد -۱۲۷۳۵-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
اميري – الهام -۱۲۷۳۹-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
ساده – زهرا -۱۲۷۴۲-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
اكبري امير- آزاده-۱۲۷۴۴-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
قرباني – عباس -۱۲۷۵۶-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
غلامي – ثمر -۱۲۷۵۹-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
سيفي- زينب-۱۲۷۶۸-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
مصدري – سميه -۱۲۷۷۳-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
صالحي – كامران -۱۲۷۷۶-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷-۱۷/۵-۱۴-۱۷-۲۲
شريعتي – مليحه -۱۲۷۷۹-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
فرجي- بهروز-۱۲۷۸۱-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
زارعي – هادي -۱۲۷۹۰-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
عبداله زاده شهربابكي-آزاده-۱۲۷۹۲-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
ميرزائي پرانده – محسن -۱۲۷۹۳-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
خوش بين – مريم-۱۲۷۹۵-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
عزيزي كمال آباد – اكبر -۱۲۸۱۲-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
جعفري پور مقدم - مصطفي-۱۲۸۱۳-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
گل جمال- الهام -۱۲۸۴۰-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
قديري – پروانه -۱۲۸۴۱-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
كربلائي حاجي آقائي دستجردي – محمد رضا-۱۲۸۵۱-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
بوربور – سروين -۱۲۸۵۵-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
اكبري كريم آبادي - احمد-۱۲۸۵۶-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
فروهر عزتي – بهنام -۱۲۸۶۰-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
عقلي مقدم – مبعث -۱۲۸۷۱-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
درفشه – امير -۱۲۸۷۳-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
عرب گل – حسين-۱۲۸۷۶-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
شفاعي – ليلا-۱۲۸۷۸-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
مينازاده – هادي -۱۲۸۸۰-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
سعيدي – صادق -۱۲۸۸۳-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
سپهري- خيرالنساء-۱۲۸۹۴-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
عباس پور- يگانه -۱۲۸۹۸-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
حاج اسماعيلي – فاطمه -۱۲۹۰۰-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
امين پور – يوسف -۱۲۹۲۸-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
علي آبادي – ليلا -۱۲۹۳۷-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
ابراهيمي – سارا -۱۲۹۴۰-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
قره باقري- ليلا-۱۲۹۴۵-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
احمدي – محمد -۱۲۹۴۷-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
يوسفي – اكبر -۱۲۹۴۸-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
اكرمي – خديجه -۱۲۹۴۹-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
ناصر جباري – مهرداد -۱۲۹۶۵-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
شجاعي – سهيلا -۱۲۹۷۲-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
جليلوند – محسن -۱۲۹۷۴-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
سالاري پور – مهدي-۱۲۹۸۰-۳۱/۵-۱۴-۱۷-۲۲
اميري – محمد باقر -۱۲۹۸۷-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
نوزعيم- نويد-۱۲۹۹۱-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
مختاري – مهدي -۱۲۹۹۷-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
ميرجليلي – مالك -۱۲۹۹۹-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
جابري – فرزانه -۱۳۰۱۰-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
صفري – محمد رضا-۱۳۰۱۶-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
شهباز مقدم – مهدي -۱۳۰۲۳-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
عباس زاده – سينا -۱۳۰۲۴-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
دهقاني ميبدي- ميترا-۱۳۰۲۵-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
نيكخواه راوري – سعيد -۱۳۰۳۴-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
اعتماديان- ابراهيم-۱۳۰۳۵-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
بصيري توتكابني - حسين-۱۳۰۳۶-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
اميدي- مهدي -۱۳۰۳۹-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
تاج الديني – مشتاقعلي -۱۳۰۴۵-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
البرز- نيلوفر-۱۳۰۴۶-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
بوربور – سميه -۱۳۰۴۹-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
عامري – نعيمه -۱۳۰۵۲-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
صفي قلي – ابراهيم -۱۳۰۵۳-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
جلوه قاضياني - ليلا-۱۳۰۵۴-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
يحيي نژاد – سيدزاهد-۱۳۰۶۲-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
تارم – ميثم -۱۳۰۶۵-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
جابري- رضا-۱۳۰۶۷-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
عارفي - زهرا-۱۳۰۷۶-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
فتحي – سعيد -۱۳۰۷۹-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
برومند – فرناز -۱۳۰۸۰-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
قدس – سميه -۱۳۰۸۵-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
رازقي- بيژن-۱۳۰۸۷-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
دارئي – مريم -۱۳۰۸۹-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
عزيزي - نيكزاد -۱۳۰۹۰-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
نيكونيا- مونا-۱۳۰۹۲-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
ميلاني – عليرضا -۱۳۰۹۳-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
مختار آبادي - علي-۱۳۰۹۴ -۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
عصاري زاده – مهديه -۱۳۰۹۵-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
اصلاني – امير سجاد -۱۳۰۹۸-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
باقري- مهناز-۱۳۱۰۲-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
هاديان- سيدرضا-۱۳۱۰۷-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
بهنيا – مسيح -۱۳۱۱۶-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
جوان مولائي – شروين -۱۳۱۲۴-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
سالاريه – فاطمه -۱۳۱۲۹-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
قرباني – عليرضا -۱۳۱۳۲-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
باقري – سعيد-۱۳۱۳۴-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
روانبخش – عادل -۱۳۱۳۶-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
منفرد فام – پروين-۱۳۱۳۸-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
روح بخش – محمد علي -۱۳۱۴۲-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
نظريان – محمود -۱۳۱۴۴-۲۸/۵-۹-۱۳-۲۲
فرخ سپهر – محمد -۱۳۱۴۷-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
صادقي – محمد صادق-۱۳۱۵۰-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
عباسي راد – حميد -۱۳۱۵۱-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
فلاح – عبدالله -۱۳۱۵۲-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
صادق زاده – افسون-۱۳۱۵۳-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
اشرف كاشاني – سارا -۱۳۱۵۴-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
ميرزماني – نجيبه -۱۳۱۶۳-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
يعقوبي – سهيلا -۱۳۱۶۹-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
شوركشتي – حميد رضا -۱۳۱۷۲-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
صحرائيان- افسانه-۱۳۱۸۰-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
عباسي شوازي – ابوالفضل-۱۳۱۸۴-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
پارسا – حسين -۱۳۱۸۷-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
خادمي قرالو – اليزا -۱۳۱۹۰-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
غفاري يامچلو – محمد -۱۳۱۹۷-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
مرادي خمس –يكتا-۱۳۲۰۰-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
جمالي جولادي – محمد رضا-۱۳۲۰۲-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
قنبريان نائيني – محمد -۱۳۲۰۵-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
خواجه عميد – امير هادي -۱۳۲۰۶-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
رحماني - ولي-۱۳۲۰۹-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
شفيعي – ميثم -۱۳۲۱۳-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
زماني- بابك-۱۳۲۱۴-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
السان – مصطفي -۱۳۲۱۶-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
حسين پور – وهاب -۱۳۲۱۸-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
باقري – مليحه -۱۳۲۲۷-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
يعقوبي - رضا-۱۳۲۲۸-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
اعلائي – ليلا -۱۳۲۲۹-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
طاهرزاده سهرابي – نسرين -۱۳۲۳۰-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
آرين - ونداد-۱۳۲۴۰-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
قبادي – محمد علي-۱۳۲۴۹-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
مفيد – محمد رضا-۱۳۲۵۱-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
آشوري – سحرناز -۱۳۲۵۲-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
رشيدي – علي -۱۳۲۵۵-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
گودرزي - كوروش-۱۳۲۵۹-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
فلاح – ندا -۱۳۲۶۸-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
شريفي – محمد رضا -۱۳۲۷۲-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
نوري - ندا-۱۳۲۷۹-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
سليمان جاه-سولماز-۱۳۲۸۰-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
اسفندياري – رويا -۱۳۲۸۲-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
زماني طالب قشلاقي - برات-۱۳۲۸۳-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
اكبري نسب احمدآبادي- پوران-۱۳۲۹۵-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
عطارد – حسين -۱۳۳۰۵-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
بخشي – حميد رضا -۱۳۳۰۷-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
صادق زارع – مهسا -۱۳۳۰۸-۱۶/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
نجات پور – علي اكبر -۱۳۳۰۹-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
شوشتري صحنه - افشين-۱۳۳۱۰-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
پورمند – مژده -۱۳۳۱۲-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
تركمان – سميه -۱۳۳۱۳-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
مبشري- شمس اله-۱۳۳۱۴-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
ناجي – حسين -۱۳۳۱۵-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
رهبر اوغاني-ندا-۱۳۳۱۶-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
قرباني توسنلو- محسن -۱۳۳۱۷-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
رضائي – مهدي -۱۳۳۲۳-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
فردوس – فرناز -۱۳۳۲۶-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
مرادي ريزو- فاطمه-۱۳۳۳۰-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
قرباني- فرشته -۱۳۳۴۱-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
طوسي – مريم -۱۳۳۴۷-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
رستمي – نرگس-۱۳۳۴۸-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
ميرمحمدي – جهانگير -۱۳۳۴۹-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
تاجيك – مجتبي -۱۳۳۵۰-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
موذن زاده – رضا-۱۳۳۵۱-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
باغياني- حبيبه-۱۳۳۵۲-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
مسلم خاني – فرزانه -۱۳۳۵۸-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
ذاكري – ابوذر-۱۳۳۵۹-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
شيرين كام- جيران-۱۳۳۶۰-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
اسعدي مقدم- جواد-۱۳۳۶۲-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
منظري توكلي- فاطمه -۱۳۳۶۳-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
دهقان پور فراشا – سودابه -۱۳۳۶۴-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
ناجي – فراز -۱۳۳۶۶-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
جوان جعفري مجنوردي- محمد رضا-۱۳۳۶۸-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
نامداري – الهام-۱۳۳۷۰-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
ترابي ساريجالو- جليل -۱۳۳۷۱-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
عابدين نيا- امير-۱۳۳۷۳-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
نورمحمد – فرناز -۱۳۳۷۵-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
جوادي – احمد -۱۳۳۷۶-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
آخوندي - حسين-۱۳۳۷۸-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
موسوي – سيدحسين-۱۳۳۸۰-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
عربي – محمد رضا -۱۳۳۸۴-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
شاكري – مجيد -۱۳۳۸۵-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
بشيري شمس آباد- سيف الدين-۱۳۳۹۱-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
رجبي – عبدالله -۱۳۳۹۶-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
زارع رشكوئيه- عزيز-۱۳۴۰۴-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
خاكدامن- محمد-۱۳۴۰۵-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
علي زاده ولوكلائي – اسمعيل -۱۳۴۰۶-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
نكوجوي – نسرين -۱۳۴۰۸-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
نظري فرد - احمد-۱۳۴۰۹-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
سالاري – سيد حسين -۱۳۴۱۱-۳۰/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
ابوالقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
طاهرآبادي – نهاله -۱۳۴۱۴-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
اميني غفوري- نرجس خاتون-۱۳۴۱۶-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
جلا ل آبادي پور – ليلا -۱۳۴۱۸-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
اسدي – مهديه -۱۳۴۱۹-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
حضوري رازليقي – سعيد -۱۳۴۲۳-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
نوريان كفشگري - محمدصادق-۱۳۴۲۵-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
آذربرزين – بابك -۱۳۴۲۶-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
نوروزي گيسي – عباس -۱۳۴۳۱-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
شاه غلامي – ناهيد -۱۳۴۳۳-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
رضائي – محمد ناصر -۱۳۴۳۴-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
يوسف زاده چابك – عباس -۱۳۴۳۹-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
پاكدامن – حسين -۱۳۴۴۴-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
بلاديان بهبهان – فاطمه -۱۳۴۴۸-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
سليمان زاده – معصومه -۱۳۴۴۹-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
مرادي – علي اصغر -۱۳۴۵۱-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
براتي طرقي – مجيد -۱۳۴۵۲-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
رحماني – حميد رضا -۱۳۴۵۵-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
ستاري طلاتپه – مريم -۱۳۴۵۹-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
رستمي فر – علي -۱۳۴۶۰-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
محي الدين – سحر-۱۳۴۶۱-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
احسن – محبوبه -۱۳۴۶۴-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
فرماني سودمند - عليرضا-۱۳۴۶۷-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
ترابي – پونه -۱۳۴۶۸-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
علي اكبري – ريحانه -۱۳۴۷۰-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
نجاتيان – گيتا -۱۳۴۷۱-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
عظيمي- محمدعلي-۱۳۴۷۲-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
ظفري – هادي -۱۳۴۷۳-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
قاسمي- معصومه -۱۳۴۷۴-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
باقري تبار – سيد كارا -۱۳۴۸۱-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
داداش زاده – غلامرضا-۱۳۴۸۲-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
قاسمي فر - سيامك-۱۳۴۸۴-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
تقي زاده – داريوش -۱۳۴۸۵-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
تاج الديني – هوشنگ-۱۳۴۸۶-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
ناظمي – محمداسماعيل-۱۳۴۸۸-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
مظاهري سيچاني – امير مسعود-۱۳۴۸۹-۲۹/۵-۱۳-۱۶-۲۲
فرهنگي فارغاني – مهدي -۱۳۴۹۰-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
لطفي گشنيگاني – عليرضا -۱۳۴۹۲-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
حاج نجاري – مهدي -۱۳۴۹۳-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
قديمي نژاد ورنوسفادراني – اعظم -۱۳۴۹۴-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
عزيزي – حسين -۱۳۴۹۵-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
شيخ زاده برآفتابي- تورج-۱۳۴۹۹-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
شاهمرادي ذوله – محسن -۱۳۵۰۰-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
وفائي – كاظم -۱۳۵۰۱-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
قورچيان – مهديه -۱۳۵۰۲-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
دانيالي – حميد -۱۳۵۰۸-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
رشيدي نيا – حسين -۱۳۵۱۰-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
حضوري آذر مغانلو – داود -۱۳۵۱۳-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
موسوي – جمشيد-۱۳۵۱۴-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
جعفريان كيكانلو-حسن-۱۳۵۱۵-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
نوري – مازيار -۱۳۵۱۸-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
جعفري – طاهره -۱۳۵۲۱-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
حامدي – عليرضا -۱۳۵۲۳-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
الماسي چگني-محمد-۱۳۵۲۵-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
شريف رازي – ژينوس -۱۳۵۲۶-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
منتظر – سورا -۱۳۵۲۷-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
باباپور – هادي -۱۳۵۲۹-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
خوش باف حقيقي- حميد -۱۳۵۳۵-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
صمدي – محمد حسين -۱۳۵۴۷-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
رسولي – محمد -۱۳۵۴۸-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
شعباني – مهد ي-۱۳۵۵۱-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
حسين نژاد ميان گفشه - پرويز-۱۳۵۵۲-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
شمس الديني مطلق - محمد-۱۳۵۵۳-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
شكري - مصطفي-۱۳۵۵۴-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
خان ميرزائي – محمود -۱۳۵۵۵-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
صالحي شرفدار كلائي - غلامرضا-۱۳۵۵۶-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
دارابي - راضيه-۱۳۵۶۰-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
خزلي - عبدالزهرا-۱۳۵۶۱-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴-۲۲/۵-۱۳-۱۶-۲۲
دهقاني - جهانفر-۱۳۵۶۵-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
اسماعيلي – رحمت اله -۱۳۵۶۶-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
بخشي – سيما -۱۳۵۶۷-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
جهرمي – محمد ابراهيم -۱۳۵۸۲-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
عسگري – مرضيه -۱۳۵۸۶-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
كاظمي – سيد محسن -۱۳۵۸۹-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
امينيان – ليلا -۱۳۵۹۱-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
صمدي – عليرضا -۱۳۵۹۵-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
بيات – آزاده -۱۳۶۰۰-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
سعيد نيك – محسن -۱۳۶۰۱-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
يوسفي – سيد عليرضا -۱۳۶۰۷-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
رضانيا – مهدي -۱۳۶۱۵-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
بلالي – حسين -۱۳۶۱۶-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
خبيري – محبوبه السادات-۱۳۶۱۸-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
صابري – عبدالله -۱۳۷۶۱-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
سيف اللهي – حميدرضا -۱۴۵۲۴-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
پيرايه جو- اسد -۱۴۵۵۸-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
مهدوي شريعت پناهي – محمد هادي -قم -۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
ميرجعفري – سيد مرتضي -قم-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
نظري – آيدا -قم -۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
شيك – زهرا -قم-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
پرگالي - مهدي-قم-۲۳/۵-۸:۳۰-۱۳-۲۲
بالا
فهرست اصلي


  * اختبار شفاهي حقوق جزا دوره اول سال ۱۳۸۶

تاريخ ورود به سايت ۱۳/۵/۱۳۸۶
                                       
نام و نام خانوادگي -شماره پروانه-تاريخ-ساعت (از- الي )-اتاق
اسحاقي – اسماعيل -۱۰۲۲۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
صيادي منش – مژگان -۱۰۴۲۶-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
اسلامي مبين – ليلا -۱۰۷۳۱-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
قاسم زاده مقدم – علي -۱۰۷۶۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
رحيمي – علي -۱۰۸۷۴-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
بابازاده – سعيد -۱۰۹۶۶-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
گلپرور مشهدي – عباس -۱۱۲۰۵-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
صباحي گراغاني – علي اكبر -۱۱۲۰۹-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
اندام – رضا -۱۱۳۸۷-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
كاظمي – محسن-۱۱۵۶۰-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
نشتاعلي – حبيب اله -۱۱۵۶۷-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
جهاني – نجم الدين -۱۱۵۷۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
عبدالهي راد – نسرين -۱۱۶۴۶-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
تاجي – هادي -۱۱۷۱۹-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
فخري-كيوان-۱۱۷۲۷-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
معظمي – معراج-۱۱۷۹۳-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
محبوبي فرد – مرضيه -۱۱۸۹۰-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
بزرگمهر- امير عباس-۱۱۸۹۹-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
صابري – روح ا...-۱۱۹۷۵-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
حسيني – ليلا -۱۱۹۷۶-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
كامراني - عليرضا-۱۲۰۰۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
دين محمدي – حسين -۱۲۰۴۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
براهيمي – گيتي -۱۲۱۳۳-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
جبرائيلي – محمدرضا -۱۲۱۶۲-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
روشن نيا – جهانگير -۱۲۱۷۳-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
كرمي چمه- محمد-۱۲۲۱۳-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
زندي – مجيد -۱۲۲۱۷-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
توكلي شانجاني – امير -۱۲۲۱۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
حريري – مجيد -۱۲۲۲۹-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
برناي – سعيد-۱۲۲۳۱-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
غلامي – حسن -۱۲۲۴۵-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
دارائي زاده – بهنام -۱۲۲۴۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
مولايي - هادي-۱۲۲۵۶-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
قهرماني – مريم-۱۲۲۶۷-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
پيري – غلامرضا -۱۲۲۶۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
نايبي – محسن -۱۲۲۸۰-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
مرداني – تبسم -۱۲۳۰۵-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
رحمتي سكر آباد – هايده -۱۲۳۱۱-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
شكرائي - شهروز-۱۲۳۳۰-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
رسول زاده زرين قبائي- مهدي-۱۲۳۳۵-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
رضائي – عليرضا -۱۲۳۳۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
اميرخان – نارك -۱۲۳۴۱-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
اسماعيلي – رضا -۱۲۳۴۶-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
نجف – افسانه -۱۲۳۵۹-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
يوسفيان – محمد رضا -۱۲۳۶۳-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
خان نژاد – هادي -۱۲۳۸۲-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
حاجي باقري ركن آبادي - علي-۱۲۳۸۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
قاسمي – منصوره-۱۲۳۹۱-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
وحداني – مرضيه-۱۲۳۹۶-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
محمدي جوزداني – زهرا -۱۲۴۰۳-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
محتشم ماهاني – افسون -۱۲۴۱۸-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
كريم زاده دولت آباد - فاطمه-۱۲۴۲۶-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
اسفنديار پور – شهره -۱۲۴۳۴-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
بهروزي – وحيد-۱۲۴۴۷-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
تقي پور – مرتضي -۱۲۴۶۶-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲-۲۳/۵-۷-۱۳-۴۰
سقرجوقي فراهاني- زينب-۱۲۴۷۶-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
قنبرزاده افروزي – نوروز علي-۱۲۴۹۶-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
قهرداري كلوانق – ابولفضل-۱۲۵۰۶-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
حاجي ابول زاده - محمد-۱۲۵۱۰-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
داعي – الهه -۱۲۵۱۱-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
اميرپور- رسول-۱۲۵۲۶-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
محبي – عباس -۱۲۵۳۰-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
رياضتي نژاد - سيمين-۱۲۵۳۶-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
افسر دل – فرنوش -۱۲۵۴۱-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
انصاري – مهين -۱۲۵۴۵-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
پرنيا باران- احمد -۱۲۵۵۱-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
ذاكري خبيصي- زهرا -۱۲۵۶۰-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
رزمي – حميدرضا -۱۲۵۶۲-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
حسيني سعد آبادي – سيد مهدي-۱۲۵۶۳-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
ابوالبشري – وحيد رضا-۱۲۵۶۵-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
عطار ديمج - اميد-۱۲۵۶۸-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
فكرت شندي – حسين -۱۲۵۷۴-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
امامي عراقي – مينا -۱۲۵۷۸-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
زارع احمد آبادي - مهدي-۱۲۶۰۷-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
عظيمي نژاد- ناصر-۱۲۶۰۹-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
خدائيان كريم – افسانه -۱۲۶۱۱-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
كياني نژاد – فريد الدين -۱۲۶۱۷-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
سعيد فر – عبدالله -۱۲۶۱۹-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
كريمي – فاطمه -۱۲۶۲۰-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
بهزاد پور – اعظم -۱۲۶۲۱-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
ديواندري – سيد مصطفي-۱۲۶۴۳-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
قيصري پور- شهره-۱۲۶۴۴-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
بدرلو – علي اصغر -۱۲۶۴۶-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
حجتي همداني – غزاله -۱۲۶۵۲-۲۳/۵-۱۶-۱۹-۴۰
كرمي ورنامخواستي- منا-۱۲۶۶۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
قديمي نژاد ورنوسفادراني - ايران-۱۲۶۶۹-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
عبدالصمدي – الهام -۱۲۶۷۲-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
طايف – مريم -۱۲۶۷۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
خوب جو – شبنم -۱۲۶۸۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
اسدالهي سيداني – احمد -۱۲۶۸۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
اسلاميه – سمانه -۱۲۶۹۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
جعفري – مريم -۱۲۶۹۵-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
خاكسار – محسن -۱۲۶۹۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
مددي- مجيد-۱۲۶۹۷-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
بختياري – فرزاد -۱۲۶۹۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
رنگچيان – آينا -۱۲۷۰۵-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
پور عيسي – سولماز -۱۲۷۱۷-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
هدايت بهرامي - كژال-۱۲۷۱۹-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
نجفي – حسين -۱۲۷۲۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
ايماني – شهرام-۱۲۷۳۳-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
محمد بيگي نيه – سعيد -۱۲۷۳۵-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
اميري – الهام -۱۲۷۳۹-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
ساده – زهرا -۱۲۷۴۲-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
اكبري امير- آزاده-۱۲۷۴۴-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
قرباني – عباس -۱۲۷۵۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
غلامي – ثمر -۱۲۷۵۹-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
سيفي- زينب-۱۲۷۶۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
مصدري – سميه -۱۲۷۷۳-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
صالحي – كامران -۱۲۷۷۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
شريعتي – مليحه -۱۲۷۷۹-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
فرجي- بهروز-۱۲۷۸۱-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
زارعي – هادي -۱۲۷۹۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
عبداله زاده شهربابكي-آزاده-۱۲۷۹۲-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
ميرزائي پرانده – محسن -۱۲۷۹۳-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
خوش بين – مريم-۱۲۷۹۵-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
عزيزي كمال آباد – اكبر -۱۲۸۱۲-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
جعفري پور مقدم - مصطفي-۱۲۸۱۳-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
گل جمال- الهام -۱۲۸۴۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
قديري – پروانه -۱۲۸۴۱-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
كربلائي حاجي آقائي دستجردي – محمد رضا-۱۲۸۵۱-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
بوربور – سروين -۱۲۸۵۵-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
اكبري كريم آبادي - احمد-۱۲۸۵۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
فروهر عزتي – بهنام -۱۲۸۶۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
عقلي مقدم – مبعث -۱۲۸۷۱-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
درفشه – امير -۱۲۸۷۳-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
عرب گل – حسين-۱۲۸۷۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
شفاعي – ليلا-۱۲۸۷۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
مينازاده – هادي -۱۲۸۸۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
سعيدي – صادق -۱۲۸۸۳-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
سپهري- خيرالنساء-۱۲۸۹۴-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
عباس پور- يگانه -۱۲۸۹۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
حاج اسماعيلي – فاطمه -۱۲۹۰۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
امين پور – يوسف -۱۲۹۲۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
علي آبادي – ليلا -۱۲۹۳۷-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
ابراهيمي – سارا -۱۲۹۴۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
قره باقري- ليلا-۱۲۹۴۵-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
احمدي – محمد -۱۲۹۴۷-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
يوسفي – اكبر -۱۲۹۴۸-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
اكرمي – خديجه -۱۲۹۴۹-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
ناصر جباري – مهرداد -۱۲۹۶۵-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
شجاعي – سهيلا -۱۲۹۷۲-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
جليلوند – محسن -۱۲۹۷۴-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
سالاري پور – مهدي-۱۲۹۸۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
اميري – محمد باقر -۱۲۹۸۷-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
نوزعيم- نويد-۱۲۹۹۱-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
مختاري – مهدي -۱۲۹۹۷-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
ميرجليلي – مالك -۱۲۹۹۹-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
جابري – فرزانه -۱۳۰۱۰-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
صفري – محمد رضا-۱۳۰۱۶-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
شهباز مقدم – مهدي -۱۳۰۲۳-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
عباس زاده – سينا -۱۳۰۲۴-۲۴/۵-۷-۱۳-۴۰
دهقاني ميبدي- ميترا-۱۳۰۲۵-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
نيكخواه راوري – سعيد -۱۳۰۳۴-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
اعتماديان- ابراهيم-۱۳۰۳۵-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
بصيري توتكابني - حسين-۱۳۰۳۶-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
اميدي- مهدي -۱۳۰۳۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
تاج الديني – مشتاقعلي -۱۳۰۴۵-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
البرز- نيلوفر-۱۳۰۴۶-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
بوربور – سميه -۱۳۰۴۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
عامري – نعيمه -۱۳۰۵۲-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
صفي قلي – ابراهيم -۱۳۰۵۳-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
جلوه قاضياني - ليلا-۱۳۰۵۴-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
يحيي نژاد – سيدزاهد-۱۳۰۶۲-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
تارم – ميثم -۱۳۰۶۵-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
جابري- رضا-۱۳۰۶۷-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
عارفي - زهرا-۱۳۰۷۶-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
فتحي – سعيد -۱۳۰۷۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
برومند – فرناز -۱۳۰۸۰-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
قدس – سميه -۱۳۰۸۵-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
رازقي- بيژن-۱۳۰۸۷-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
دارئي – مريم -۱۳۰۸۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
عزيزي - نيكزاد -۱۳۰۹۰-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
نيكونيا- مونا-۱۳۰۹۲-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
ميلاني – عليرضا -۱۳۰۹۳-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
مختار آبادي - علي-۱۳۰۹۴ -۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
عصاري زاده – مهديه -۱۳۰۹۵-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
اصلاني – امير سجاد -۱۳۰۹۸-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
باقري- مهناز-۱۳۱۰۲-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
هاديان- سيدرضا-۱۳۱۰۷-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
بهنيا – مسيح -۱۳۱۱۶-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
جوان مولائي – شروين -۱۳۱۲۴-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
سالاريه – فاطمه -۱۳۱۲۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
قرباني – عليرضا -۱۳۱۳۲-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
باقري – سعيد-۱۳۱۳۴-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
روانبخش – عادل -۱۳۱۳۶-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
منفرد فام – پروين-۱۳۱۳۸-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
روح بخش – محمد علي -۱۳۱۴۲-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
نظريان – محمود -۱۳۱۴۴-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
فرخ سپهر – محمد -۱۳۱۴۷-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
صادقي – محمد صادق-۱۳۱۵۰-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
عباسي راد – حميد -۱۳۱۵۱-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
فلاح – عبدالله -۱۳۱۵۲-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
صادق زاده – افسون-۱۳۱۵۳-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
اشرف كاشاني – سارا -۱۳۱۵۴-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
ميرزماني – نجيبه -۱۳۱۶۳-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
يعقوبي – سهيلا -۱۳۱۶۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
شوركشتي – حميد رضا -۱۳۱۷۲-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
صحرائيان- افسانه-۱۳۱۸۰-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
عباسي شوازي – ابوالفضل-۱۳۱۸۴-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
پارسا – حسين -۱۳۱۸۷-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
خادمي قرالو – اليزا -۱۳۱۹۰-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
غفاري يامچلو – محمد -۱۳۱۹۷-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
مرادي خمس –يكتا-۱۳۲۰۰-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
جمالي جولادي – محمد رضا-۱۳۲۰۲-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
قنبريان نائيني – محمد -۱۳۲۰۵-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
خواجه عميد – امير هادي -۱۳۲۰۶-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
رحماني - ولي-۱۳۲۰۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
شفيعي – ميثم -۱۳۲۱۳-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
زماني- بابك-۱۳۲۱۴-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
السان – مصطفي -۱۳۲۱۶-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
حسين پور – وهاب -۱۳۲۱۸-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
باقري – مليحه -۱۳۲۲۷-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
يعقوبي - رضا-۱۳۲۲۸-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
اعلائي – ليلا -۱۳۲۲۹-۲۵/۵-۷-۱۳-۴۰
طاهرزاده سهرابي – نسرين -۱۳۲۳۰-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
آرين - ونداد-۱۳۲۴۰-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
قبادي – محمد علي-۱۳۲۴۹-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
مفيد – محمد رضا-۱۳۲۵۱-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
آشوري – سحرناز -۱۳۲۵۲-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
رشيدي – علي -۱۳۲۵۵-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
گودرزي - كوروش-۱۳۲۵۹-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
فلاح – ندا -۱۳۲۶۸-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
شريفي – محمد رضا -۱۳۲۷۲-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
نوري - ندا-۱۳۲۷۹-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
سليمان جاه-سولماز-۱۳۲۸۰-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
اسفندياري – رويا -۱۳۲۸۲-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
زماني طالب قشلاقي - برات-۱۳۲۸۳-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
اكبري نسب احمدآبادي- پوران-۱۳۲۹۵-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
عطارد – حسين -۱۳۳۰۵-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
بخشي – حميد رضا -۱۳۳۰۷-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
صادق زارع – مهسا -۱۳۳۰۸-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
نجات پور – علي اكبر -۱۳۳۰۹-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
شوشتري صحنه - افشين-۱۳۳۱۰-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
پورمند – مژده -۱۳۳۱۲-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
تركمان – سميه -۱۳۳۱۳-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
مبشري- شمس اله-۱۳۳۱۴-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
ناجي – حسين -۱۳۳۱۵-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
رهبر اوغاني-ندا-۱۳۳۱۶-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
قرباني توسنلو- محسن -۱۳۳۱۷-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱-۲۲/۵-۱۶-۱۹-۴۰
رضائي – مهدي -۱۳۳۲۳-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
فردوس – فرناز -۱۳۳۲۶-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
مرادي ريزو- فاطمه-۱۳۳۳۰-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
قرباني- فرشته -۱۳۳۴۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
طوسي – مريم -۱۳۳۴۷-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
رستمي – نرگس-۱۳۳۴۸-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
ميرمحمدي – جهانگير -۱۳۳۴۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
تاجيك – مجتبي -۱۳۳۵۰-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
موذن زاده – رضا-۱۳۳۵۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
باغياني- حبيبه-۱۳۳۵۲-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
مسلم خاني – فرزانه -۱۳۳۵۸-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
ذاكري – ابوذر-۱۳۳۵۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
شيرين كام- جيران-۱۳۳۶۰-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
اسعدي مقدم- جواد-۱۳۳۶۲-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
منظري توكلي- فاطمه -۱۳۳۶۳-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
دهقان پور فراشا – سودابه -۱۳۳۶۴-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
ناجي – فراز -۱۳۳۶۶-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
جوان جعفري مجنوردي- محمد رضا-۱۳۳۶۸-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
نامداري – الهام-۱۳۳۷۰-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
ترابي ساريجالو- جليل -۱۳۳۷۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
عابدين نيا- امير-۱۳۳۷۳-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
نورمحمد – فرناز -۱۳۳۷۵-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
جوادي – احمد -۱۳۳۷۶-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
آخوندي - حسين-۱۳۳۷۸-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
موسوي – سيدحسين-۱۳۳۸۰-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
عربي – محمد رضا -۱۳۳۸۴-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
شاكري – مجيد -۱۳۳۸۵-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
بشيري شمس آباد- سيف الدين-۱۳۳۹۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
رجبي – عبدالله -۱۳۳۹۶-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
زارع رشكوئيه- عزيز-۱۳۴۰۴-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
خاكدامن- محمد-۱۳۴۰۵-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
علي زاده ولوكلائي – اسمعيل -۱۳۴۰۶-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
نكوجوي – نسرين -۱۳۴۰۸-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
نظري فرد - احمد-۱۳۴۰۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
سالاري – سيد حسين -۱۳۴۱۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
ابوالقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
طاهرآبادي – نهاله -۱۳۴۱۴-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
اميني غفوري- نرجس خاتون-۱۳۴۱۶-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
جلا ل آبادي پور – ليلا -۱۳۴۱۸-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
اسدي – مهديه -۱۳۴۱۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
حضوري رازليقي – سعيد -۱۳۴۲۳-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
نوريان كفشگري - محمدصادق-۱۳۴۲۵-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
آذربرزين – بابك -۱۳۴۲۶-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
نوروزي گيسي – عباس -۱۳۴۳۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
شاه غلامي – ناهيد -۱۳۴۳۳-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
رضائي – محمد ناصر -۱۳۴۳۴-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
يوسف زاده چابك – عباس -۱۳۴۳۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
پاكدامن – حسين -۱۳۴۴۴-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
بلاديان بهبهان – فاطمه -۱۳۴۴۸-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
سليمان زاده – معصومه -۱۳۴۴۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
مرادي – علي اصغر -۱۳۴۵۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
براتي طرقي – مجيد -۱۳۴۵۲-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
رحماني – حميد رضا -۱۳۴۵۵-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
ستاري طلاتپه – مريم -۱۳۴۵۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
رستمي فر – علي -۱۳۴۶۰-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
محي الدين – سحر-۱۳۴۶۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
احسن – محبوبه -۱۳۴۶۴-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
فرماني سودمند - عليرضا-۱۳۴۶۷-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
ترابي – پونه -۱۳۴۶۸-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
علي اكبري – ريحانه -۱۳۴۷۰-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
نجاتيان – گيتا -۱۳۴۷۱-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
عظيمي- محمدعلي-۱۳۴۷۲-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
ظفري – هادي -۱۳۴۷۳-۲۲/۵-۷-۱۳-۴۰
قاسمي- معصومه -۱۳۴۷۴-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
باقري تبار – سيد كارا -۱۳۴۸۱-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
داداش زاده – غلامرضا-۱۳۴۸۲-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
قاسمي فر - سيامك-۱۳۴۸۴-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
تقي زاده – داريوش -۱۳۴۸۵-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
تاج الديني – هوشنگ-۱۳۴۸۶-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
ناظمي – محمداسماعيل-۱۳۴۸۸-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
مظاهري سيچاني – امير مسعود-۱۳۴۸۹-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
فرهنگي فارغاني – مهدي -۱۳۴۹۰-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
لطفي گشنيگاني – عليرضا -۱۳۴۹۲-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
حاج نجاري – مهدي -۱۳۴۹۳-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
قديمي نژاد ورنوسفادراني – اعظم -۱۳۴۹۴-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
عزيزي – حسين -۱۳۴۹۵-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
شيخ زاده برآفتابي- تورج-۱۳۴۹۹-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
شاهمرادي ذوله – محسن -۱۳۵۰۰-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
وفائي – كاظم -۱۳۵۰۱-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
قورچيان – مهديه -۱۳۵۰۲-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
دانيالي – حميد -۱۳۵۰۸-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
رشيدي نيا – حسين -۱۳۵۱۰-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
حضوري آذر مغانلو – داود -۱۳۵۱۳-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
موسوي – جمشيد-۱۳۵۱۴-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
جعفريان كيكانلو-حسن-۱۳۵۱۵-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
نوري – مازيار -۱۳۵۱۸-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
جعفري – طاهره -۱۳۵۲۱-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
حامدي – عليرضا -۱۳۵۲۳-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
الماسي چگني-محمد-۱۳۵۲۵-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
شريف رازي – ژينوس -۱۳۵۲۶-۱۶/۵-۱۶-۱۹-۴۰
منتظر – سورا -۱۳۵۲۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
باباپور – هادي -۱۳۵۲۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
خوش باف حقيقي- حميد -۱۳۵۳۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
صمدي – محمد حسين -۱۳۵۴۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
رسولي – محمد -۱۳۵۴۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
شعباني – مهد ي-۱۳۵۵۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
حسين نژاد ميان گفشه - پرويز-۱۳۵۵۲-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
شمس الديني مطلق - محمد-۱۳۵۵۳-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
شكري - مصطفي-۱۳۵۵۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
خان ميرزائي – محمود -۱۳۵۵۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
صالحي شرفدار كلائي - غلامرضا-۱۳۵۵۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
دارابي - راضيه-۱۳۵۶۰-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
خزلي - عبدالزهرا-۱۳۵۶۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
دهقاني - جهانفر-۱۳۵۶۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
اسماعيلي – رحمت اله -۱۳۵۶۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
بخشي – سيما -۱۳۵۶۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
جهرمي – محمد ابراهيم -۱۳۵۸۲-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
عسگري – مرضيه -۱۳۵۸۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
كاظمي – سيد محسن -۱۳۵۸۹-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
امينيان – ليلا -۱۳۵۹۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
صمدي – عليرضا -۱۳۵۹۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
بيات – آزاده -۱۳۶۰۰-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
سعيد نيك – محسن -۱۳۶۰۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
يوسفي – سيد عليرضا -۱۳۶۰۷-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
رضانيا – مهدي -۱۳۶۱۵-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
بلالي – حسين -۱۳۶۱۶-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
خبيري – محبوبه السادات-۱۳۶۱۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
صابري – عبدالله -۱۳۷۶۱-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
سيف اللهي – حميدرضا -۱۴۵۲۴-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
پيرايه جو- اسد -۱۴۵۵۸-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
مهدوي شريعت پناهي – محمد هادي -قم -۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
ميرجعفري – سيد مرتضي -قم-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
نظري – آيدا -قم -۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
شيك – زهرا -قم-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
پرگالي - مهدي-قم-۱۵/۵-۸-۱۲-۴۰
بالا
فهرست اصلي


  * اختبار شفاهي آئين دادرسي مدني دوره اول سال ۱۳۸۶

تاريخ ورود به سايت ۱۳/۵/۱۳۸۶
                                       
نام و نام خانوادگي -شماره پروانه-تاريخ-ساعت(از-الي)-اتاق
اسحاقي – اسماعيل -۱۰۲۲۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صيادي منش – مژگان -۱۰۴۲۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسلامي مبين – ليلا -۱۰۷۳۱-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قاسم زاده مقدم – علي -۱۰۷۶۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رحيمي – علي -۱۰۸۷۴-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بابازاده – سعيد -۱۰۹۶۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
گلپرور مشهدي – عباس -۱۱۲۰۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صباحي گراغاني – علي اكبر -۱۱۲۰۹-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اندام – رضا -۱۱۳۸۷-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كاظمي – محسن-۱۱۵۶۰-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نشتاعلي – حبيب اله -۱۱۵۶۷-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جهاني – نجم الدين -۱۱۵۷۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عبدالهي راد – نسرين -۱۱۶۴۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
تاجي – هادي -۱۱۷۱۹-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فخري-كيوان-۱۱۷۲۷-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
معظمي – معراج-۱۱۷۹۳-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
محبوبي فرد – مرضيه -۱۱۸۹۰-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بزرگمهر- امير عباس-۱۱۸۹۹-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صابري – روح ا...-۱۱۹۷۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حسيني – ليلا -۱۱۹۷۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كامراني - عليرضا-۱۲۰۰۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دين محمدي – حسين -۱۲۰۴۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
براهيمي – گيتي -۱۲۱۳۳-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جبرائيلي – محمدرضا -۱۲۱۶۲-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
روشن نيا – جهانگير -۱۲۱۷۳-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كرمي چمه- محمد-۱۲۲۱۳-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
زندي – مجيد -۱۲۲۱۷-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
توكلي شانجاني – امير -۱۲۲۱۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حريري – مجيد -۱۲۲۲۹-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
برناي – سعيد-۱۲۲۳۱-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
غلامي – حسن -۱۲۲۴۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دارائي زاده – بهنام -۱۲۲۴۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مولايي - هادي-۱۲۲۵۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قهرماني – مريم-۱۲۲۶۷-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
پيري – غلامرضا -۱۲۲۶۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نايبي – محسن -۱۲۲۸۰-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مرداني – تبسم -۱۲۳۰۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رحمتي سكر آباد – هايده -۱۲۳۱۱-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شكرائي - شهروز-۱۲۳۳۰-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رسول زاده زرين قبائي- مهدي-۱۲۳۳۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رضائي – عليرضا -۱۲۳۳۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اميرخان – نارك -۱۲۳۴۱-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسماعيلي – رضا -۱۲۳۴۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نجف – افسانه -۱۲۳۵۹-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
يوسفيان – محمد رضا -۱۲۳۶۳-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خان نژاد – هادي -۱۲۳۸۲-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حاجي باقري ركن آبادي - علي-۱۲۳۸۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قاسمي – منصوره-۱۲۳۹۱-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
وحداني – مرضيه-۱۲۳۹۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
محمدي جوزداني – زهرا -۱۲۴۰۳-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
محتشم ماهاني – افسون -۱۲۴۱۸-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كريم زاده دولت آباد - فاطمه-۱۲۴۲۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسفنديار پور – شهره -۱۲۴۳۴-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بهروزي – وحيد-۱۲۴۴۷-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
تقي پور – مرتضي -۱۲۴۶۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سقرجوقي فراهاني- زينب-۱۲۴۷۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قنبرزاده افروزي – نوروز علي-۱۲۴۹۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قهرداري كلوانق – ابولفضل-۱۲۵۰۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حاجي ابول زاده - محمد-۱۲۵۱۰-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
داعي – الهه -۱۲۵۱۱-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اميرپور- رسول-۱۲۵۲۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
محبي – عباس -۱۲۵۳۰-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رياضتي نژاد - سيمين-۱۲۵۳۶-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
افسر دل – فرنوش -۱۲۵۴۱-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
انصاري – مهين -۱۲۵۴۵-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
پرنيا باران- احمد -۱۲۵۵۱-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ذاكري خبيصي- زهرا -۱۲۵۶۰-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رزمي – حميدرضا -۱۲۵۶۲-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حسيني سعد آبادي – سيد مهدي-۱۲۵۶۳-۱۷/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ابوالبشري – وحيد رضا-۱۲۵۶۵-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عطار ديمج - اميد-۱۲۵۶۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فكرت شندي – حسين -۱۲۵۷۴-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
امامي عراقي – مينا -۱۲۵۷۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
زارع احمد آبادي - مهدي-۱۲۶۰۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عظيمي نژاد- ناصر-۱۲۶۰۹-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خدائيان كريم – افسانه -۱۲۶۱۱-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كياني نژاد – فريد الدين -۱۲۶۱۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سعيد فر – عبدالله -۱۲۶۱۹-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كريمي – فاطمه -۱۲۶۲۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بهزاد پور – اعظم -۱۲۶۲۱-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ديواندري – سيد مصطفي-۱۲۶۴۳-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قيصري پور- شهره-۱۲۶۴۴-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بدرلو – علي اصغر -۱۲۶۴۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حجتي همداني – غزاله -۱۲۶۵۲-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كرمي ورنامخواستي- منا-۱۲۶۶۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قديمي نژاد ورنوسفادراني - ايران-۱۲۶۶۹-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عبدالصمدي – الهام -۱۲۶۷۲-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
طايف – مريم -۱۲۶۷۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خوب جو – شبنم -۱۲۶۸۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسدالهي سيداني – احمد -۱۲۶۸۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسلاميه – سمانه -۱۲۶۹۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جعفري – مريم -۱۲۶۹۵-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خاكسار – محسن -۱۲۶۹۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مددي- مجيد-۱۲۶۹۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بختياري – فرزاد -۱۲۶۹۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رنگچيان – آينا -۱۲۷۰۵-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
پور عيسي – سولماز -۱۲۷۱۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
هدايت بهرامي - كژال-۱۲۷۱۹-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نجفي – حسين -۱۲۷۲۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ايماني – شهرام-۱۲۷۳۳-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
محمد بيگي نيه – سعيد -۱۲۷۳۵-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اميري – الهام -۱۲۷۳۹-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ساده – زهرا -۱۲۷۴۲-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اكبري امير- آزاده-۱۲۷۴۴-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قرباني – عباس -۱۲۷۵۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
غلامي – ثمر -۱۲۷۵۹-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سيفي- زينب-۱۲۷۶۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مصدري – سميه -۱۲۷۷۳-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صالحي – كامران -۱۲۷۷۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شريعتي – مليحه -۱۲۷۷۹-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فرجي- بهروز-۱۲۷۸۱-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
زارعي – هادي -۱۲۷۹۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عبداله زاده شهربابكي-آزاده-۱۲۷۹۲-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ميرزائي پرانده – محسن -۱۲۷۹۳-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خوش بين – مريم-۱۲۷۹۵-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عزيزي كمال آباد – اكبر -۱۲۸۱۲-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جعفري پور مقدم - مصطفي-۱۲۸۱۳-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
گل جمال- الهام -۱۲۸۴۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قديري – پروانه -۱۲۸۴۱-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كربلائي حاجي آقائي دستجردي – محمد رضا-۱۲۸۵۱-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بوربور – سروين -۱۲۸۵۵-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اكبري كريم آبادي - احمد-۱۲۸۵۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فروهر عزتي – بهنام -۱۲۸۶۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عقلي مقدم – مبعث -۱۲۸۷۱-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
درفشه – امير -۱۲۸۷۳-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عرب گل – حسين-۱۲۸۷۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شفاعي – ليلا-۱۲۸۷۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مينازاده – هادي -۱۲۸۸۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سعيدي – صادق -۱۲۸۸۳-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سپهري- خيرالنساء-۱۲۸۹۴-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عباس پور- يگانه -۱۲۸۹۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حاج اسماعيلي – فاطمه -۱۲۹۰۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
امين پور – يوسف -۱۲۹۲۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
علي آبادي – ليلا -۱۲۹۳۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ابراهيمي – سارا -۱۲۹۴۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قره باقري- ليلا-۱۲۹۴۵-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
احمدي – محمد -۱۲۹۴۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
يوسفي – اكبر -۱۲۹۴۸-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اكرمي – خديجه -۱۲۹۴۹-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ناصر جباري – مهرداد -۱۲۹۶۵-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شجاعي – سهيلا -۱۲۹۷۲-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جليلوند – محسن -۱۲۹۷۴-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سالاري پور – مهدي-۱۲۹۸۰-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اميري – محمد باقر -۱۲۹۸۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نوزعيم- نويد-۱۲۹۹۱-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مختاري – مهدي -۱۲۹۹۷-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ميرجليلي – مالك -۱۲۹۹۹-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱-۱۶/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جابري – فرزانه -۱۳۰۱۰-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صفري – محمد رضا-۱۳۰۱۶-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شهباز مقدم – مهدي -۱۳۰۲۳-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عباس زاده – سينا -۱۳۰۲۴-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دهقاني ميبدي- ميترا-۱۳۰۲۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نيكخواه راوري – سعيد -۱۳۰۳۴-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اعتماديان- ابراهيم-۱۳۰۳۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بصيري توتكابني - حسين-۱۳۰۳۶-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اميدي- مهدي -۱۳۰۳۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
تاج الديني – مشتاقعلي -۱۳۰۴۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
البرز- نيلوفر-۱۳۰۴۶-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بوربور – سميه -۱۳۰۴۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عامري – نعيمه -۱۳۰۵۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صفي قلي – ابراهيم -۱۳۰۵۳-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جلوه قاضياني - ليلا-۱۳۰۵۴-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
يحيي نژاد – سيدزاهد-۱۳۰۶۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
تارم – ميثم -۱۳۰۶۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جابري- رضا-۱۳۰۶۷-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عارفي - زهرا-۱۳۰۷۶-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فتحي – سعيد -۱۳۰۷۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
برومند – فرناز -۱۳۰۸۰-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قدس – سميه -۱۳۰۸۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رازقي- بيژن-۱۳۰۸۷-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دارئي – مريم -۱۳۰۸۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عزيزي - نيكزاد -۱۳۰۹۰-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نيكونيا- مونا-۱۳۰۹۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ميلاني – عليرضا -۱۳۰۹۳-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مختار آبادي - علي-۱۳۰۹۴ -۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عصاري زاده – مهديه -۱۳۰۹۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اصلاني – امير سجاد -۱۳۰۹۸-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
باقري- مهناز-۱۳۱۰۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
هاديان- سيدرضا-۱۳۱۰۷-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بهنيا – مسيح -۱۳۱۱۶-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جوان مولائي – شروين -۱۳۱۲۴-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سالاريه – فاطمه -۱۳۱۲۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قرباني – عليرضا -۱۳۱۳۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
باقري – سعيد-۱۳۱۳۴-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
روانبخش – عادل -۱۳۱۳۶-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
منفرد فام – پروين-۱۳۱۳۸-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
روح بخش – محمد علي -۱۳۱۴۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نظريان – محمود -۱۳۱۴۴-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فرخ سپهر – محمد -۱۳۱۴۷-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صادقي – محمد صادق-۱۳۱۵۰-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عباسي راد – حميد -۱۳۱۵۱-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فلاح – عبدالله -۱۳۱۵۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صادق زاده – افسون-۱۳۱۵۳-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اشرف كاشاني – سارا -۱۳۱۵۴-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ميرزماني – نجيبه -۱۳۱۶۳-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
يعقوبي – سهيلا -۱۳۱۶۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شوركشتي – حميد رضا -۱۳۱۷۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صحرائيان- افسانه-۱۳۱۸۰-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عباسي شوازي – ابوالفضل-۱۳۱۸۴-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
پارسا – حسين -۱۳۱۸۷-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خادمي قرالو – اليزا -۱۳۱۹۰-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
غفاري يامچلو – محمد -۱۳۱۹۷-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مرادي خمس –يكتا-۱۳۲۰۰-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جمالي جولادي – محمد رضا-۱۳۲۰۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قنبريان نائيني – محمد -۱۳۲۰۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خواجه عميد – امير هادي -۱۳۲۰۶-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رحماني - ولي-۱۳۲۰۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شفيعي – ميثم -۱۳۲۱۳-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
زماني- بابك-۱۳۲۱۴-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
السان – مصطفي -۱۳۲۱۶-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حسين پور – وهاب -۱۳۲۱۸-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
باقري – مليحه -۱۳۲۲۷-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
يعقوبي - رضا-۱۳۲۲۸-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اعلائي – ليلا -۱۳۲۲۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
طاهرزاده سهرابي – نسرين -۱۳۲۳۰-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
آرين - ونداد-۱۳۲۴۰-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قبادي – محمد علي-۱۳۲۴۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مفيد – محمد رضا-۱۳۲۵۱-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
آشوري – سحرناز -۱۳۲۵۲-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رشيدي – علي -۱۳۲۵۵-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
گودرزي - كوروش-۱۳۲۵۹-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فلاح – ندا -۱۳۲۶۸-۳۱/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شريفي – محمد رضا -۱۳۲۷۲-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نوري - ندا-۱۳۲۷۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سليمان جاه-سولماز-۱۳۲۸۰-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسفندياري – رويا -۱۳۲۸۲-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
زماني طالب قشلاقي - برات-۱۳۲۸۳-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اكبري نسب احمدآبادي- پوران-۱۳۲۹۵-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عطارد – حسين -۱۳۳۰۵-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بخشي – حميد رضا -۱۳۳۰۷-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صادق زارع – مهسا -۱۳۳۰۸-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نجات پور – علي اكبر -۱۳۳۰۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شوشتري صحنه - افشين-۱۳۳۱۰-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
پورمند – مژده -۱۳۳۱۲-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
تركمان – سميه -۱۳۳۱۳-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مبشري- شمس اله-۱۳۳۱۴-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ناجي – حسين -۱۳۳۱۵-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رهبر اوغاني-ندا-۱۳۳۱۶-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قرباني توسنلو- محسن -۱۳۳۱۷-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رضائي – مهدي -۱۳۳۲۳-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فردوس – فرناز -۱۳۳۲۶-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مرادي ريزو- فاطمه-۱۳۳۳۰-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قرباني- فرشته -۱۳۳۴۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
طوسي – مريم -۱۳۳۴۷-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رستمي – نرگس-۱۳۳۴۸-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ميرمحمدي – جهانگير -۱۳۳۴۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
تاجيك – مجتبي -۱۳۳۵۰-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
موذن زاده – رضا-۱۳۳۵۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
باغياني- حبيبه-۱۳۳۵۲-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مسلم خاني – فرزانه -۱۳۳۵۸-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ذاكري – ابوذر-۱۳۳۵۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شيرين كام- جيران-۱۳۳۶۰-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسعدي مقدم- جواد-۱۳۳۶۲-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
منظري توكلي- فاطمه -۱۳۳۶۳-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دهقان پور فراشا – سودابه -۱۳۳۶۴-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ناجي – فراز -۱۳۳۶۶-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جوان جعفري مجنوردي- محمد رضا-۱۳۳۶۸-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نامداري – الهام-۱۳۳۷۰-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ترابي ساريجالو- جليل -۱۳۳۷۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عابدين نيا- امير-۱۳۳۷۳-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نورمحمد – فرناز -۱۳۳۷۵-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جوادي – احمد -۱۳۳۷۶-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
آخوندي - حسين-۱۳۳۷۸-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
موسوي – سيدحسين-۱۳۳۸۰-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عربي – محمد رضا -۱۳۳۸۴-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شاكري – مجيد -۱۳۳۸۵-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بشيري شمس آباد- سيف الدين-۱۳۳۹۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رجبي – عبدالله -۱۳۳۹۶-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
زارع رشكوئيه- عزيز-۱۳۴۰۴-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خاكدامن- محمد-۱۳۴۰۵-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
علي زاده ولوكلائي – اسمعيل -۱۳۴۰۶-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نكوجوي – نسرين -۱۳۴۰۸-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نظري فرد - احمد-۱۳۴۰۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سالاري – سيد حسين -۱۳۴۱۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ابوالقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
طاهرآبادي – نهاله -۱۳۴۱۴-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اميني غفوري- نرجس خاتون-۱۳۴۱۶-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جلا ل آبادي پور – ليلا -۱۳۴۱۸-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسدي – مهديه -۱۳۴۱۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حضوري رازليقي – سعيد -۱۳۴۲۳-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نوريان كفشگري - محمدصادق-۱۳۴۲۵-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
آذربرزين – بابك -۱۳۴۲۶-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نوروزي گيسي – عباس -۱۳۴۳۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شاه غلامي – ناهيد -۱۳۴۳۳-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رضائي – محمد ناصر -۱۳۴۳۴-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
يوسف زاده چابك – عباس -۱۳۴۳۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
پاكدامن – حسين -۱۳۴۴۴-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بلاديان بهبهان – فاطمه -۱۳۴۴۸-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سليمان زاده – معصومه -۱۳۴۴۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مرادي – علي اصغر -۱۳۴۵۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
براتي طرقي – مجيد -۱۳۴۵۲-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رحماني – حميد رضا -۱۳۴۵۵-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ستاري طلاتپه – مريم -۱۳۴۵۹-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رستمي فر – علي -۱۳۴۶۰-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
محي الدين – سحر-۱۳۴۶۱-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
احسن – محبوبه -۱۳۴۶۴-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فرماني سودمند - عليرضا-۱۳۴۶۷-۲۳/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ترابي – پونه -۱۳۴۶۸-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
علي اكبري – ريحانه -۱۳۴۷۰-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نجاتيان – گيتا -۱۳۴۷۱-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عظيمي- محمدعلي-۱۳۴۷۲-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ظفري – هادي -۱۳۴۷۳-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قاسمي- معصومه -۱۳۴۷۴-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
باقري تبار – سيد كارا -۱۳۴۸۱-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
داداش زاده – غلامرضا-۱۳۴۸۲-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قاسمي فر - سيامك-۱۳۴۸۴-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
تقي زاده – داريوش -۱۳۴۸۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
تاج الديني – هوشنگ-۱۳۴۸۶-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ناظمي – محمداسماعيل-۱۳۴۸۸-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مظاهري سيچاني – امير مسعود-۱۳۴۸۹-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فرهنگي فارغاني – مهدي -۱۳۴۹۰-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
لطفي گشنيگاني – عليرضا -۱۳۴۹۲-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حاج نجاري – مهدي -۱۳۴۹۳-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قديمي نژاد ورنوسفادراني – اعظم -۱۳۴۹۴-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عزيزي – حسين -۱۳۴۹۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شيخ زاده برآفتابي- تورج-۱۳۴۹۹-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شاهمرادي ذوله – محسن -۱۳۵۰۰-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
وفائي – كاظم -۱۳۵۰۱-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
قورچيان – مهديه -۱۳۵۰۲-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دانيالي – حميد -۱۳۵۰۸-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رشيدي نيا – حسين -۱۳۵۱۰-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حضوري آذر مغانلو – داود -۱۳۵۱۳-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
موسوي – جمشيد-۱۳۵۱۴-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جعفريان كيكانلو-حسن-۱۳۵۱۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نوري – مازيار -۱۳۵۱۸-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جعفري – طاهره -۱۳۵۲۱-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حامدي – عليرضا -۱۳۵۲۳-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
الماسي چگني-محمد-۱۳۵۲۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شريف رازي – ژينوس -۱۳۵۲۶-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
منتظر – سورا -۱۳۵۲۷-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
باباپور – هادي -۱۳۵۲۹-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خوش باف حقيقي- حميد -۱۳۵۳۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صمدي – محمد حسين -۱۳۵۴۷-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رسولي – محمد -۱۳۵۴۸-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شعباني – مهد ي-۱۳۵۵۱-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
حسين نژاد ميان گفشه - پرويز-۱۳۵۵۲-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شمس الديني مطلق - محمد-۱۳۵۵۳-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شكري - مصطفي-۱۳۵۵۴-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خان ميرزائي – محمود -۱۳۵۵۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صالحي شرفدار كلائي - غلامرضا-۱۳۵۵۶-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دارابي - راضيه-۱۳۵۶۰-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خزلي - عبدالزهرا-۱۳۵۶۱-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
دهقاني - جهانفر-۱۳۵۶۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
اسماعيلي – رحمت اله -۱۳۵۶۶-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بخشي – سيما -۱۳۵۶۷-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
جهرمي – محمد ابراهيم -۱۳۵۸۲-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
عسگري – مرضيه -۱۳۵۸۶-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
كاظمي – سيد محسن -۱۳۵۸۹-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
امينيان – ليلا -۱۳۵۹۱-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صمدي – عليرضا -۱۳۵۹۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بيات – آزاده -۱۳۶۰۰-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سعيد نيك – محسن -۱۳۶۰۱-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
يوسفي – سيد عليرضا -۱۳۶۰۷-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
رضانيا – مهدي -۱۳۶۱۵-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بلالي – حسين -۱۳۶۱۶-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
خبيري – محبوبه السادات-۱۳۶۱۸-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
صابري – عبدالله -۱۳۷۶۱-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
سيف اللهي – حميدرضا -۱۴۵۲۴-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
پيرايه جو- اسد -۱۴۵۵۸-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
مهدوي شريعت پناهي – محمد هادي -قم -۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
ميرجعفري – سيد مرتضي -قم-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
نظري – آيدا -قم -۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
شيك – زهرا -قم-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
پرگالي - مهدي-قم-۲۴/۵-۱۱-۱۶-۴۱
بالا
فهرست اصلي


  * اختبار شفاهي حقوق مدني دوره اول سال ۱۳۸۶

تاريخ ورود به سايت۱۳/۵/۱۳۸۶
                                       
نام و نام خانوادگي -شماره پروانه-تاريخ-ساعت -اتاق
اسحاقي – اسماعيل -۱۰۲۲۸-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
صيادي منش – مژگان -۱۰۴۲۶-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
اسلامي مبين – ليلا -۱۰۷۳۱-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
قاسم زاده مقدم – علي -۱۰۷۶۸-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
رحيمي – علي -۱۰۸۷۴-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
بابازاده – سعيد -۱۰۹۶۶-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
گلپرور مشهدي – عباس -۱۱۲۰۵-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
صباحي گراغاني – علي اكبر -۱۱۲۰۹-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
اندام – رضا -۱۱۳۸۷-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
كاظمي – محسن-۱۱۵۶۰-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
نشتاعلي – حبيب اله -۱۱۵۶۷-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
جهاني – نجم الدين -۱۱۵۷۸-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
عبدالهي راد – نسرين -۱۱۶۴۶-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
تاجي – هادي -۱۱۷۱۹-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
فخري-كيوان-۱۱۷۲۷-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
معظمي – معراج-۱۱۷۹۳-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
محبوبي فرد – مرضيه -۱۱۸۹۰-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
بزرگمهر- امير عباس-۱۱۸۹۹-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
صابري – روح ا...-۱۱۹۷۵-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
حسيني – ليلا -۱۱۹۷۶-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
كامراني - عليرضا-۱۲۰۰۸-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
دين محمدي – حسين -۱۲۰۴۸-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
براهيمي – گيتي -۱۲۱۳۳-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
جبرائيلي – محمدرضا -۱۲۱۶۲-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
روشن نيا – جهانگير -۱۲۱۷۳-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
كرمي چمه- محمد-۱۲۲۱۳-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
زندي – مجيد -۱۲۲۱۷-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
توكلي شانجاني – امير -۱۲۲۱۸-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
حريري – مجيد -۱۲۲۲۹-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
برناي – سعيد-۱۲۲۳۱-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
غلامي – حسن -۱۲۲۴۵-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
دارائي زاده – بهنام -۱۲۲۴۸-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
مولايي - هادي-۱۲۲۵۶-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
قهرماني – مريم-۱۲۲۶۷-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
پيري – غلامرضا -۱۲۲۶۸-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴-۱۶/۵-۸-۱۲-۴۳
نايبي – محسن -۱۲۲۸۰-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
مرداني – تبسم -۱۲۳۰۵-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
رحمتي سكر آباد – هايده -۱۲۳۱۱-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شكرائي - شهروز-۱۲۳۳۰-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
رسول زاده زرين قبائي- مهدي-۱۲۳۳۵-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
رضائي – عليرضا -۱۲۳۳۸-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اميرخان – نارك -۱۲۳۴۱-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اسماعيلي – رضا -۱۲۳۴۶-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
نجف – افسانه -۱۲۳۵۹-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
يوسفيان – محمد رضا -۱۲۳۶۳-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خان نژاد – هادي -۱۲۳۸۲-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حاجي باقري ركن آبادي - علي-۱۲۳۸۸-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قاسمي – منصوره-۱۲۳۹۱-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
وحداني – مرضيه-۱۲۳۹۶-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
محمدي جوزداني – زهرا -۱۲۴۰۳-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
محتشم ماهاني – افسون -۱۲۴۱۸-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
كريم زاده دولت آباد - فاطمه-۱۲۴۲۶-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اسفنديار پور – شهره -۱۲۴۳۴-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
بهروزي – وحيد-۱۲۴۴۷-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
تقي پور – مرتضي -۱۲۴۶۶-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
سقرجوقي فراهاني- زينب-۱۲۴۷۶-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قنبرزاده افروزي – نوروز علي-۱۲۴۹۶-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قهرداري كلوانق – ابولفضل-۱۲۵۰۶-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حاجي ابول زاده - محمد-۱۲۵۱۰-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
داعي – الهه -۱۲۵۱۱-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اميرپور- رسول-۱۲۵۲۶-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
محبي – عباس -۱۲۵۳۰-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
رياضتي نژاد - سيمين-۱۲۵۳۶-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
افسر دل – فرنوش -۱۲۵۴۱-۱۶/۵-۱۳-۱۷-۴۳
انصاري – مهين -۱۲۵۴۵-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
پرنيا باران- احمد -۱۲۵۵۱-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
ذاكري خبيصي- زهرا -۱۲۵۶۰-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
رزمي – حميدرضا -۱۲۵۶۲-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
حسيني سعد آبادي – سيد مهدي-۱۲۵۶۳-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
ابوالبشري – وحيد رضا-۱۲۵۶۵-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
عطار ديمج - اميد-۱۲۵۶۸-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
فكرت شندي – حسين -۱۲۵۷۴-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
امامي عراقي – مينا -۱۲۵۷۸-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
زارع احمد آبادي - مهدي-۱۲۶۰۷-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
عظيمي نژاد- ناصر-۱۲۶۰۹-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
خدائيان كريم – افسانه -۱۲۶۱۱-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
كياني نژاد – فريد الدين -۱۲۶۱۷-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
سعيد فر – عبدالله -۱۲۶۱۹-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
كريمي – فاطمه -۱۲۶۲۰-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
بهزاد پور – اعظم -۱۲۶۲۱-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
ديواندري – سيد مصطفي-۱۲۶۴۳-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
قيصري پور- شهره-۱۲۶۴۴-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
بدرلو – علي اصغر -۱۲۶۴۶-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
حجتي همداني – غزاله -۱۲۶۵۲-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
كرمي ورنامخواستي- منا-۱۲۶۶۸-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
قديمي نژاد ورنوسفادراني - ايران-۱۲۶۶۹-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
عبدالصمدي – الهام -۱۲۶۷۲-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
طايف – مريم -۱۲۶۷۸-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
خوب جو – شبنم -۱۲۶۸۶-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
اسدالهي سيداني – احمد -۱۲۶۸۸-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
اسلاميه – سمانه -۱۲۶۹۰-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
جعفري – مريم -۱۲۶۹۵-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
خاكسار – محسن -۱۲۶۹۶-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
مددي- مجيد-۱۲۶۹۷-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
بختياري – فرزاد -۱۲۶۹۸-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
رنگچيان – آينا -۱۲۷۰۵-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
پور عيسي – سولماز -۱۲۷۱۷-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
هدايت بهرامي - كژال-۱۲۷۱۹-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
نجفي – حسين -۱۲۷۲۶-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
ايماني – شهرام-۱۲۷۳۳-۲۲/۵-۸-۱۲-۴۳
محمد بيگي نيه – سعيد -۱۲۷۳۵-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اميري – الهام -۱۲۷۳۹-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ساده – زهرا -۱۲۷۴۲-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اكبري امير- آزاده-۱۲۷۴۴-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قرباني – عباس -۱۲۷۵۶-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
غلامي – ثمر -۱۲۷۵۹-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
سيفي- زينب-۱۲۷۶۸-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
مصدري – سميه -۱۲۷۷۳-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
صالحي – كامران -۱۲۷۷۶-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شريعتي – مليحه -۱۲۷۷۹-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
فرجي- بهروز-۱۲۷۸۱-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
زارعي – هادي -۱۲۷۹۰-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عبداله زاده شهربابكي-آزاده-۱۲۷۹۲-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ميرزائي پرانده – محسن -۱۲۷۹۳-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خوش بين – مريم-۱۲۷۹۵-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عزيزي كمال آباد – اكبر -۱۲۸۱۲-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
جعفري پور مقدم - مصطفي-۱۲۸۱۳-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
گل جمال- الهام -۱۲۸۴۰-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قديري – پروانه -۱۲۸۴۱-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
كربلائي حاجي آقائي دستجردي – محمد رضا-۱۲۸۵۱-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
بوربور – سروين -۱۲۸۵۵-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اكبري كريم آبادي - احمد-۱۲۸۵۶-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
فروهر عزتي – بهنام -۱۲۸۶۰-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عقلي مقدم – مبعث -۱۲۸۷۱-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
درفشه – امير -۱۲۸۷۳-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عرب گل – حسين-۱۲۸۷۶-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شفاعي – ليلا-۱۲۸۷۸-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
مينازاده – هادي -۱۲۸۸۰-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
سعيدي – صادق -۱۲۸۸۳-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
سپهري- خيرالنساء-۱۲۸۹۴-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عباس پور- يگانه -۱۲۸۹۸-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حاج اسماعيلي – فاطمه -۱۲۹۰۰-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
امين پور – يوسف -۱۲۹۲۸-۲۲/۵-۱۳-۱۷-۴۳
علي آبادي – ليلا -۱۲۹۳۷-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
ابراهيمي – سارا -۱۲۹۴۰-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
قره باقري- ليلا-۱۲۹۴۵-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
احمدي – محمد -۱۲۹۴۷-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
يوسفي – اكبر -۱۲۹۴۸-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
اكرمي – خديجه -۱۲۹۴۹-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
ناصر جباري – مهرداد -۱۲۹۶۵-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
شجاعي – سهيلا -۱۲۹۷۲-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
جليلوند – محسن -۱۲۹۷۴-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
سالاري پور – مهدي-۱۲۹۸۰-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
اميري – محمد باقر -۱۲۹۸۷-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
نوزعيم- نويد-۱۲۹۹۱-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
مختاري – مهدي -۱۲۹۹۷-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
ميرجليلي – مالك -۱۲۹۹۹-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
جابري – فرزانه -۱۳۰۱۰-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
صفري – محمد رضا-۱۳۰۱۶-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
شهباز مقدم – مهدي -۱۳۰۲۳-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
عباس زاده – سينا -۱۳۰۲۴-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
دهقاني ميبدي- ميترا-۱۳۰۲۵-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
نيكخواه راوري – سعيد -۱۳۰۳۴-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
اعتماديان- ابراهيم-۱۳۰۳۵-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
بصيري توتكابني - حسين-۱۳۰۳۶-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
اميدي- مهدي -۱۳۰۳۹-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
تاج الديني – مشتاقعلي -۱۳۰۴۵-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
البرز- نيلوفر-۱۳۰۴۶-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
بوربور – سميه -۱۳۰۴۹-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
عامري – نعيمه -۱۳۰۵۲-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
صفي قلي – ابراهيم -۱۳۰۵۳-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
جلوه قاضياني - ليلا-۱۳۰۵۴-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
يحيي نژاد – سيدزاهد-۱۳۰۶۲-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
تارم – ميثم -۱۳۰۶۵-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
جابري- رضا-۱۳۰۶۷-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
عارفي - زهرا-۱۳۰۷۶-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
فتحي – سعيد -۱۳۰۷۹-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
برومند – فرناز -۱۳۰۸۰-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
قدس – سميه -۱۳۰۸۵-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
رازقي- بيژن-۱۳۰۸۷-۲۳/۵-۸-۱۲-۴۳
دارئي – مريم -۱۳۰۸۹-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عزيزي - نيكزاد -۱۳۰۹۰-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
نيكونيا- مونا-۱۳۰۹۲-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ميلاني – عليرضا -۱۳۰۹۳-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
مختار آبادي - علي-۱۳۰۹۴ -۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عصاري زاده – مهديه -۱۳۰۹۵-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اصلاني – امير سجاد -۱۳۰۹۸-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
باقري- مهناز-۱۳۱۰۲-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
هاديان- سيدرضا-۱۳۱۰۷-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
بهنيا – مسيح -۱۳۱۱۶-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
جوان مولائي – شروين -۱۳۱۲۴-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
سالاريه – فاطمه -۱۳۱۲۹-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قرباني – عليرضا -۱۳۱۳۲-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
باقري – سعيد-۱۳۱۳۴-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
روانبخش – عادل -۱۳۱۳۶-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
منفرد فام – پروين-۱۳۱۳۸-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
روح بخش – محمد علي -۱۳۱۴۲-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
نظريان – محمود -۱۳۱۴۴-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
فرخ سپهر – محمد -۱۳۱۴۷-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
صادقي – محمد صادق-۱۳۱۵۰-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عباسي راد – حميد -۱۳۱۵۱-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
فلاح – عبدالله -۱۳۱۵۲-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
صادق زاده – افسون-۱۳۱۵۳-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اشرف كاشاني – سارا -۱۳۱۵۴-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ميرزماني – نجيبه -۱۳۱۶۳-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
يعقوبي – سهيلا -۱۳۱۶۹-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شوركشتي – حميد رضا -۱۳۱۷۲-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
صحرائيان- افسانه-۱۳۱۸۰-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عباسي شوازي – ابوالفضل-۱۳۱۸۴-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
پارسا – حسين -۱۳۱۸۷-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خادمي قرالو – اليزا -۱۳۱۹۰-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
غفاري يامچلو – محمد -۱۳۱۹۷-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
مرادي خمس –يكتا-۱۳۲۰۰-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
جمالي جولادي – محمد رضا-۱۳۲۰۲-۲۳/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قنبريان نائيني – محمد -۱۳۲۰۵-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
خواجه عميد – امير هادي -۱۳۲۰۶-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
رحماني - ولي-۱۳۲۰۹-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
شفيعي – ميثم -۱۳۲۱۳-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
زماني- بابك-۱۳۲۱۴-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
السان – مصطفي -۱۳۲۱۶-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
حسين پور – وهاب -۱۳۲۱۸-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
باقري – مليحه -۱۳۲۲۷-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
يعقوبي - رضا-۱۳۲۲۸-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
اعلائي – ليلا -۱۳۲۲۹-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
طاهرزاده سهرابي – نسرين -۱۳۲۳۰-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
آرين - ونداد-۱۳۲۴۰-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
قبادي – محمد علي-۱۳۲۴۹-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
مفيد – محمد رضا-۱۳۲۵۱-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
آشوري – سحرناز -۱۳۲۵۲-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
رشيدي – علي -۱۳۲۵۵-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
گودرزي - كوروش-۱۳۲۵۹-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
فلاح – ندا -۱۳۲۶۸-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
شريفي – محمد رضا -۱۳۲۷۲-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
نوري - ندا-۱۳۲۷۹-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
سليمان جاه-سولماز-۱۳۲۸۰-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
اسفندياري – رويا -۱۳۲۸۲-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
زماني طالب قشلاقي - برات-۱۳۲۸۳-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
اكبري نسب احمدآبادي- پوران-۱۳۲۹۵-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
عطارد – حسين -۱۳۳۰۵-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
بخشي – حميد رضا -۱۳۳۰۷-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
صادق زارع – مهسا -۱۳۳۰۸-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
نجات پور – علي اكبر -۱۳۳۰۹-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
شوشتري صحنه - افشين-۱۳۳۱۰-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
پورمند – مژده -۱۳۳۱۲-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
تركمان – سميه -۱۳۳۱۳-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
مبشري- شمس اله-۱۳۳۱۴-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
ناجي – حسين -۱۳۳۱۵-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
رهبر اوغاني-ندا-۱۳۳۱۶-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
قرباني توسنلو- محسن -۱۳۳۱۷-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱-۲۴/۵-۸-۱۲-۴۳
رضائي – مهدي -۱۳۳۲۳-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
فردوس – فرناز -۱۳۳۲۶-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
مرادي ريزو- فاطمه-۱۳۳۳۰-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قرباني- فرشته -۱۳۳۴۱-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
طوسي – مريم -۱۳۳۴۷-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
رستمي – نرگس-۱۳۳۴۸-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ميرمحمدي – جهانگير -۱۳۳۴۹-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
تاجيك – مجتبي -۱۳۳۵۰-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
موذن زاده – رضا-۱۳۳۵۱-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
باغياني- حبيبه-۱۳۳۵۲-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
مسلم خاني – فرزانه -۱۳۳۵۸-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ذاكري – ابوذر-۱۳۳۵۹-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شيرين كام- جيران-۱۳۳۶۰-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
اسعدي مقدم- جواد-۱۳۳۶۲-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
منظري توكلي- فاطمه -۱۳۳۶۳-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
دهقان پور فراشا – سودابه -۱۳۳۶۴-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ناجي – فراز -۱۳۳۶۶-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
جوان جعفري مجنوردي- محمد رضا-۱۳۳۶۸-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
نامداري – الهام-۱۳۳۷۰-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ترابي ساريجالو- جليل -۱۳۳۷۱-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عابدين نيا- امير-۱۳۳۷۳-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
نورمحمد – فرناز -۱۳۳۷۵-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
جوادي – احمد -۱۳۳۷۶-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
آخوندي - حسين-۱۳۳۷۸-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
موسوي – سيدحسين-۱۳۳۸۰-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عربي – محمد رضا -۱۳۳۸۴-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شاكري – مجيد -۱۳۳۸۵-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
بشيري شمس آباد- سيف الدين-۱۳۳۹۱-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
رجبي – عبدالله -۱۳۳۹۶-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
زارع رشكوئيه- عزيز-۱۳۴۰۴-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خاكدامن- محمد-۱۳۴۰۵-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
علي زاده ولوكلائي – اسمعيل -۱۳۴۰۶-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
نكوجوي – نسرين -۱۳۴۰۸-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
نظري فرد - احمد-۱۳۴۰۹-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
سالاري – سيد حسين -۱۳۴۱۱-۲۴/۵-۱۳-۱۷-۴۳
ابوالقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
طاهرآبادي – نهاله -۱۳۴۱۴-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
اميني غفوري- نرجس خاتون-۱۳۴۱۶-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
جلا ل آبادي پور – ليلا -۱۳۴۱۸-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
اسدي – مهديه -۱۳۴۱۹-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
حضوري رازليقي – سعيد -۱۳۴۲۳-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
نوريان كفشگري - محمدصادق-۱۳۴۲۵-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
آذربرزين – بابك -۱۳۴۲۶-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
نوروزي گيسي – عباس -۱۳۴۳۱-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
شاه غلامي – ناهيد -۱۳۴۳۳-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
رضائي – محمد ناصر -۱۳۴۳۴-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
يوسف زاده چابك – عباس -۱۳۴۳۹-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
پاكدامن – حسين -۱۳۴۴۴-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
بلاديان بهبهان – فاطمه -۱۳۴۴۸-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
سليمان زاده – معصومه -۱۳۴۴۹-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
مرادي – علي اصغر -۱۳۴۵۱-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
براتي طرقي – مجيد -۱۳۴۵۲-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
رحماني – حميد رضا -۱۳۴۵۵-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
ستاري طلاتپه – مريم -۱۳۴۵۹-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
رستمي فر – علي -۱۳۴۶۰-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
محي الدين – سحر-۱۳۴۶۱-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
احسن – محبوبه -۱۳۴۶۴-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
فرماني سودمند - عليرضا-۱۳۴۶۷-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
ترابي – پونه -۱۳۴۶۸-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
علي اكبري – ريحانه -۱۳۴۷۰-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
نجاتيان – گيتا -۱۳۴۷۱-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
عظيمي- محمدعلي-۱۳۴۷۲-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
ظفري – هادي -۱۳۴۷۳-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
قاسمي- معصومه -۱۳۴۷۴-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
باقري تبار – سيد كارا -۱۳۴۸۱-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
داداش زاده – غلامرضا-۱۳۴۸۲-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
قاسمي فر - سيامك-۱۳۴۸۴-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
تقي زاده – داريوش -۱۳۴۸۵-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
تاج الديني – هوشنگ-۱۳۴۸۶-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
ناظمي – محمداسماعيل-۱۳۴۸۸-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
مظاهري سيچاني – امير مسعود-۱۳۴۸۹-۲۵/۵-۸-۱۲-۴۳
فرهنگي فارغاني – مهدي -۱۳۴۹۰-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
لطفي گشنيگاني – عليرضا -۱۳۴۹۲-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حاج نجاري – مهدي -۱۳۴۹۳-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قديمي نژاد ورنوسفادراني – اعظم -۱۳۴۹۴-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
عزيزي – حسين -۱۳۴۹۵-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شيخ زاده برآفتابي- تورج-۱۳۴۹۹-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شاهمرادي ذوله – محسن -۱۳۵۰۰-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
وفائي – كاظم -۱۳۵۰۱-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
قورچيان – مهديه -۱۳۵۰۲-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
دانيالي – حميد -۱۳۵۰۸-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
رشيدي نيا – حسين -۱۳۵۱۰-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حضوري آذر مغانلو – داود -۱۳۵۱۳-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
موسوي – جمشيد-۱۳۵۱۴-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
جعفريان كيكانلو-حسن-۱۳۵۱۵-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
نوري – مازيار -۱۳۵۱۸-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
جعفري – طاهره -۱۳۵۲۱-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حامدي – عليرضا -۱۳۵۲۳-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
الماسي چگني-محمد-۱۳۵۲۵-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شريف رازي – ژينوس -۱۳۵۲۶-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
منتظر – سورا -۱۳۵۲۷-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
باباپور – هادي -۱۳۵۲۹-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خوش باف حقيقي- حميد -۱۳۵۳۵-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
صمدي – محمد حسين -۱۳۵۴۷-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
رسولي – محمد -۱۳۵۴۸-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شعباني – مهد ي-۱۳۵۵۱-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
حسين نژاد ميان گفشه - پرويز-۱۳۵۵۲-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شمس الديني مطلق - محمد-۱۳۵۵۳-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
شكري - مصطفي-۱۳۵۵۴-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خان ميرزائي – محمود -۱۳۵۵۵-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
صالحي شرفدار كلائي - غلامرضا-۱۳۵۵۶-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
دارابي - راضيه-۱۳۵۶۰-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
خزلي - عبدالزهرا-۱۳۵۶۱-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴-۲۵/۵-۱۳-۱۷-۴۳
دهقاني - جهانفر-۱۳۵۶۵-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
اسماعيلي – رحمت اله -۱۳۵۶۶-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
بخشي – سيما -۱۳۵۶۷-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
جهرمي – محمد ابراهيم -۱۳۵۸۲-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
عسگري – مرضيه -۱۳۵۸۶-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
كاظمي – سيد محسن -۱۳۵۸۹-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
امينيان – ليلا -۱۳۵۹۱-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
صمدي – عليرضا -۱۳۵۹۵-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
بيات – آزاده -۱۳۶۰۰-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
سعيد نيك – محسن -۱۳۶۰۱-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
يوسفي – سيد عليرضا -۱۳۶۰۷-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
رضانيا – مهدي -۱۳۶۱۵-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
بلالي – حسين -۱۳۶۱۶-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
خبيري – محبوبه السادات-۱۳۶۱۸-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
صابري – عبدالله -۱۳۷۶۱-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
سيف اللهي – حميدرضا -۱۴۵۲۴-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
پيرايه جو- اسد -۱۴۵۵۸-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
مهدوي شريعت پناهي – محمد هادي -قم -۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
ميرجعفري – سيد مرتضي -قم-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
نظري – آيدا -قم -۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
شيك – زهرا -قم-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
پرگالي - مهدي-قم-۲۷/۵-۸-۱۲-۴۳
بالا
فهرست اصلي


  * زمان و مكان برگزاري اختبار كتبي دوره اول سال ۱۳۸۶

كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
چهارشنبه ۱۰/۵/۱۳۸۶
از ساعت ۹ صبح الي ۱۲ (حقوق مدني)
از ساعت ۱۵ الي ۱۷ بعدازظهر (آيين دادرسي مدني)

جمعه ۱۲/۵/۱۳۸۶
از ساعت ۹ صبح الي ۱۲ (حقوق جزا)
از ساعت ۱۵ الي ۱۷ بعدازظهر(آيين دادرسي كيفري)

يكشنبه ۱۴/۵/۱۳۸۶
از ساعت ۹ صبح الي ۱۲ ( حقوق تجارت)
از ساعت ۱۵ الي ۱۷ بعدازظهر( حقوق ثبت و امور حسبي)

مكان:
تهران- خيابان وليعصر بعداز پل همت نرسيده به ميدان ونك(قصر يخ سابق) مركز آموزش علمي كاربردي كانون سردفتران و دفترياران ( دانشگاه جامع علمي كاربردي)
بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه اختبار كتبي دوره اول سال ۱۳۸۶

كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
از ساعت ۹ الي ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۸/۵/۱۳۸۶ كارت ورود به جلسه اختبار كتبي دوره اول سال ۱۳۸۶ با ارائه اصل پروانه كارآموزي فقط به شخص كارآموز تحويل خواهد شد بنابر اين خواهشمند است از دادن نمايندگي به اشخاص ديگر جهت دريافت آن خودداري فرماييد.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي كارآموزاني كه مجاز به شركت در اختبار كتبي دوره اول سال ۱۳۸۶ مي باشند

به ترتيب شماره پروانه
                                       
نام و نام خانوادگي -شماره پروانه-
مهدوي شريعت پناهي – محمد هادي -قم -مجاز
ميرجعفري – سيد مرتضي -قم-مجاز
نظري – آيدا -قم -مجاز
شيك – زهرا -قم-مجاز
پرگالي - مهدي-قم-مجاز
اسحاقي – اسماعيل -۱۰۲۲۸-مجاز
صيادي منش – مژگان -۱۰۴۲۶-مجاز
اسلامي مبين – ليلا -۱۰۷۳۱-مجاز
قاسم زاده مقدم – علي -۱۰۷۶۸-مجاز
رحيمي – علي -۱۰۸۷۴-مجاز
بابازاده – سعيد -۱۰۹۶۶-مجاز
گلپرور مشهدي – عباس -۱۱۲۰۵-مجاز
صالحي گراغاني – علي اكبر -۱۱۲۰۹-مجاز
اندام – رضا -۱۱۳۸۷-مجاز
اندرز – زينت -۱۱۴۲۹-مجاز
نشتاعلي – حبيب اله -۱۱۵۶۷-مجاز
جهاني – نجم الدين -۱۱۵۷۸-مجاز
عبدالهي راد – نسرين -۱۱۶۴۶-مجاز
تاجي – هادي -۱۱۷۱۹- مشروط به رفع مورد نقص
فخري-كيوان-۱۱۷۲۷-مجاز
معيني راد – رحيم -۱۱۷۳۴-مجاز
معظمي – معراج-۱۱۷۹۳-مجاز
انصاري – مجتبي -۱۱۸۷۴-مجاز
محبوبي فرد – مرضيه -۱۱۸۹۰-مجاز
صابري – روح ا...-۱۱۹۷۵-مجاز
حسيني – ليلا -۱۱۹۷۶-مجاز
كامراني - عليرضا-۱۲۰۰۸-مجاز
دين محمدي – حسين -۱۲۰۴۸-مجاز
براهيمي – گيتي -۱۲۱۳۳-مجاز
ميلكي- ايوب-۱۲۱۴۰-مجاز
جبرائيلي – محمدرضا -۱۲۱۶۲-مجاز
روشن نيا – جهانگير -۱۲۱۷۳-مجاز
كرمي چمه- محمد-۱۲۲۱۳-مجاز
بختياري – محمد رضا -۱۲۲۱۵-مجاز
زندي – مجيد -۱۲۲۱۷-مجاز
توكلي شانجاني – امير -۱۲۲۱۸-مجاز
حريري – مجيد -۱۲۲۲۹-مجاز
برناي – سعيد-۱۲۲۳۱-مجاز
هاشمي – سيد روح اله -۱۲۲۳۴-مجاز
غلامي – حسن -۱۲۲۴۵-مجاز
دارائي زاده – بهنام -۱۲۲۴۸-مجاز
مولايي - هادي-۱۲۲۵۶-مجاز
قهرماني – مريم-۱۲۲۶۷-مجاز
پيري – غلامرضا -۱۲۲۶۸-مجاز
شكوهي زاده – رضا -۱۲۲۷۴-مجاز
نايبي – محسن -۱۲۲۸۰-مجاز
غياثوند- ميترا-۱۲۲۸۷-مجاز
مرداني – تبسم -۱۲۳۰۵-مجاز
رحمتي سكر آباد – هايده -۱۲۳۱۱-مجاز
شوشتري – سيد عباس -۱۲۳۱۷-مجاز
سالارپور گل خطمي – اكرم -۱۲۳۲۴-مجاز
شكرائي - شهروز-۱۲۳۳۰-مجاز
رسول زاده زرين قبائي- مهدي-۱۲۳۳۵-مجاز
رضائي – عليرضا -۱۲۳۳۸-مجاز
اميرخان – نارك -۱۲۳۴۱-مجاز
اسماعيلي – رضا -۱۲۳۴۶-مشروط به رفع مورد نقص
بختياري – مراد علي-۱۲۳۵۵-مجاز
پاسبردي – زهره -۱۲۳۵۸-مجاز
نجف – افسانه -۱۲۳۵۹-مجاز
يوسفيان – محمد رضا -۱۲۳۶۳-مجاز
خان نژاد – هادي -۱۲۳۸۲-مجاز
حاجي باقري ركن آبادي - علي-۱۲۳۸۸-مجاز
قاسمي – منصوره-۱۲۳۹۱-مجاز
دهقاني وردنجاني - محمود-۱۲۳۹۵-مجاز
وجداني – مرضيه-۱۲۳۹۶-مجاز
محمدي جوزداني – زهرا -۱۲۴۰۳-مجاز
محتشم ماهاني – افسون -۱۲۴۱۸-مجاز
كريم زاده دولت آباد - فاطمه-۱۲۴۲۶-مجاز
صالحي آسيفچي- طيبه -۱۲۴۳۲-مجاز
اسفنديار پور – شهره -۱۲۴۳۴-مجاز
كدخدازاده - سوده-۱۲۴۴۰-مجاز
بهروزي – وحيد-۱۲۴۴۷-مجاز
ايرج پور – مهدي -۱۲۴۵۵-مجاز
تقي پور – مرتضي -۱۲۴۶۶-مجاز
فيروز بخت – فهيمه -۱۲۴۷۲-مجاز
سقرجوقي فراهاني- زينب-۱۲۴۷۶-مجاز
قنبرزاده افروزي – نوروز علي-۱۲۴۹۶-مجاز
فربدنيا – مريم -۱۲۵۰۲-مجاز
قهرداري كلوانق – ابولفضل-۱۲۵۰۶-مجاز
حاجي ابول زاده - محمد-۱۲۵۱۰-مجاز
داعي – الهه -۱۲۵۱۱-مجاز
اميرپور- رسول-۱۲۵۲۶-مجاز
محبي – عباس -۱۲۵۳۰-مجاز
رياضتي نژاد - سيمين-۱۲۵۳۶-مجاز
افسر دل – فرنوش -۱۲۵۴۱-مجاز
انصاري – مهين -۱۲۵۴۵-مجاز
پرنيا باران- احمد -۱۲۵۵۱-مجاز
ذاكري خبيصي- زهرا -۱۲۵۶۰-مجاز
رزمي – حميدرضا -۱۲۵۶۲-مجاز
حسيني سعد آبادي – سيد مهدي-۱۲۵۶۳-مجاز
ابوالبشري – وحيد رضا-۱۲۵۶۵-مجاز
عطار ديمج - اميد-۱۲۵۶۸-مجاز
فكرت شندي – حسين -۱۲۵۷۴-مجاز
امامي عراقي – مينا -۱۲۵۷۸-مجاز
زارع احمد آبادي - مهدي-۱۲۶۰۷-مجاز
عظيمي نژاد- ناصر-۱۲۶۰۹-مجاز
خدائيان كريم – افسانه -۱۲۶۱۱-مجاز
كياني نژاد – فريد الدين -۱۲۶۱۷-مجاز
سعيد فر – عبدالله -۱۲۶۱۹-مجاز
كريمي – فاطمه -۱۲۶۲۰-مجاز
بهزاد پور – اعظم -۱۲۶۲۱-مجاز
ديواندري – سيد مصطفي-۱۲۶۴۳-مجاز
قيصري پور- شهره-۱۲۶۴۴-مجاز
بدرلو – علي اصغر -۱۲۶۴۶-مجاز
حجتي همداني – غزاله -۱۲۶۵۲-مجاز
كرمي ورنامخواستي- منا-۱۲۶۶۸-مجاز
قديمي نژاد ورنوسفادراني - ايران-۱۲۶۶۹-مجاز
عبدالصمدي – الهام -۱۲۶۷۲-مجاز
طايف – مريم -۱۲۶۷۸-مجاز
خوب جو – شبنم -۱۲۶۸۶-مجاز
نعمتي - ناصر-۱۲۶۸۷-مجاز
اسدالهي سيداني – احمد -۱۲۶۸۸-مجاز
اسلاميه – سمانه -۱۲۶۹۰-مشروط به رفع مورد نقص
جعفري – مريم -۱۲۶۹۵-مجاز
خاكسار – محسن -۱۲۶۹۶-مجاز
مددي- مجيد-۱۲۶۹۷-مجاز
بختياري – فرزاد -۱۲۶۹۸-مجاز
رنگچيان – آينا -۱۲۷۰۵-مجاز
فضلي – شهلا -۱۲۷۱۰-مجاز
ابراهيمي – نريمان -۱۲۷۱۳-مجاز
پور عيسي – سولماز -۱۲۷۱۷-مجاز
هدايت بهرامي - كژال-۱۲۷۱۹-مجاز
دهدار-فرزين-۱۲۷۲۲-مجاز
رستمي – مجيد -۱۲۷۲۴-مجاز
نجفي – حسين -۱۲۷۲۶-مجاز
ايماني – شهرام-۱۲۷۳۳-مجاز
محمد بيگي نيه – سعيد -۱۲۷۳۵-مجاز
اميري – الهام -۱۲۷۳۹-مجاز
ساده – زهرا -۱۲۷۴۲-مجاز
اكبري امير- آزاده-۱۲۷۴۴-مجاز
قرباني – عباس -۱۲۷۵۶-مجاز
غلامي – ثمر -۱۲۷۵۹-مجاز
سيفي- زينب-۱۲۷۶۸-مجاز
مصدري – سميه -۱۲۷۷۳-مجاز
صالحي – كامران -۱۲۷۷۶-مجاز
دوزنده فرد – ساره -۱۲۷۷۷-مجاز
شريعتي – مليحه -۱۲۷۷۹-مجاز
فرجي- بهروز-۱۲۷۸۱-مجاز
حسن كلهري – الهه -۱۲۷۸۸-مجاز
زارعي – هادي -۱۲۷۹۰-مجاز
عبداله زاده شهربابكي-آزاده-۱۲۷۹۲-مجاز
ميرزائي پرانده – محسن -۱۲۷۹۳-مجاز
خوش بين – مريم-۱۲۷۹۵-مجاز
عزيزي كمال آباد – اكبر -۱۲۸۱۲-مجاز
جعفري پور مقدم - مصطفي-۱۲۸۱۳-مجاز
مجدي نسب – ايرج -۱۲۸۲۶-مجاز
ايوبي بيدگلي- ابراهيم -۱۲۸۳۶-مجاز
گل جمال- الهام -۱۲۸۴۰-مجاز
قديري – پروانه -۱۲۸۴۱-مجاز
خاني كهنوئي – حميد -۱۲۸۴۸-مجاز
كربلائي حاجي آقائي دستجردي – محمد رضا-۱۲۸۵۱-مجاز
بوربور – سروين -۱۲۸۵۵-مجاز
اكبري كريم آبادي - احمد-۱۲۸۵۶-مجاز
فروهر عزتي – بهنام -۱۲۸۶۰-مجاز
عقلي مقدم – مبعث -۱۲۸۷۱-مجاز
نوري- فاطمه-۱۲۸۷۲-مجاز
درفشه – امير -۱۲۸۷۳-مجاز
عرب گل – حسين-۱۲۸۷۶-مجاز
شفاعي – ليلا-۱۲۸۷۸-مجاز
مينازاده – هادي -۱۲۸۸۰-مجاز
شاه چراغي - حميدرضا-۱۲۸۸۲-مجاز
سعيدي – صادق -۱۲۸۸۳-مجاز
حاجي شريف – محسن -۱۲۸۸۶-مجاز
سپهري- خيرالنساء-۱۲۸۹۴-مجاز
عباس پور- يگانه -۱۲۸۹۸-مجاز
حاج اسماعيلي – فاطمه -۱۲۹۰۰-مجاز
امين پور – يوسف -۱۲۹۲۸-مشروط به رفع نقص
علي آبادي – ليلا -۱۲۹۳۷-مجاز
ابراهيمي – سارا -۱۲۹۴۰-مجاز
قره باقري- ليلا-۱۲۹۴۵-مجاز
احمدي – محمد -۱۲۹۴۷-مجاز
يوسفي – اكبر -۱۲۹۴۸-مجاز
اكرمي – خديجه -۱۲۹۴۹-مجاز
ناصر جباري – مهرداد -۱۲۹۶۵-مجاز
شجاعي – سهيلا -۱۲۹۷۲-مجاز
جليلوند – محسن -۱۲۹۷۴-مجاز
سالاري پور – مهدي-۱۲۹۸۰-مجاز
اميري – محمد باقر -۱۲۹۸۷-مجاز
نوزعيم- نويد-۱۲۹۹۱-مجاز
مختاري – مهدي -۱۲۹۹۷-مجاز
ميرجليلي – مالك -۱۲۹۹۹-مجاز
محمودي – سيده سميه -۱۳۰۰۱-مجاز
جابري – فرزانه -۱۳۰۱۰-مجاز
تاجيك نشاطيه – سارا -۱۳۰۱۱-مجاز
صفري – محمد رضا-۱۳۰۱۶-مجاز
ملكي – محمد ياسر-۱۳۰۲۱-مجاز
شهباز مقدم – مهدي -۱۳۰۲۳-مجاز
عباس زاده – سينا -۱۳۰۲۴-مجاز
دهقاني ميبدي- ميترا-۱۳۰۲۵-مجاز
نيكخواه راوري – سعيد -۱۳۰۳۴-مجاز
اعتماديان- ابراهيم-۱۳۰۳۵-مجاز
بصيري توتكابني - حسين-۱۳۰۳۶-مجاز
اميدي- مهدي -۱۳۰۳۹-مجاز
تاج الديني – مشتاقعلي -۱۳۰۴۵-مجاز
البرز- نيلوفر-۱۳۰۴۶-مجاز
بوربور – سميه -۱۳۰۴۹-مجاز
عامري – نعيمه -۱۳۰۵۲-مجاز
صفي قلي – ابراهيم -۱۳۰۵۳-مجاز
جلوه قاضياني - ليلا-۱۳۰۵۴-مجاز
تارم – ميثم -۱۳۰۶۵-مجاز
جابري- رضا-۱۳۰۶۷-مجاز
مير هاشمي – سيد مصطفي -۱۳۰۶۹-مجاز
عارفي - زهرا-۱۳۰۷۶-مجاز
فتحي – سعيد -۱۳۰۷۹-مجاز
برومند – فرناز -۱۳۰۸۰-مجاز
قدس – سميه -۱۳۰۸۵-مجاز
رازقي- بيژن-۱۳۰۸۷-مجاز
دارئي – مريم -۱۳۰۸۹-مجاز
عزيزي - نيكزاد -۱۳۰۹۰-مجاز
نيكونيا- مونا-۱۳۰۹۲-مجاز
ميلاني – عليرضا -۱۳۰۹۳-مجاز
مختار آبادي - علي-۱۳۰۹۴ -مجاز
عصاري زاده – مهديه -۱۳۰۹۵-مجاز
اصلاني – امير سجاد -۱۳۰۹۸-مجاز
باقري- مهناز-۱۳۱۰۲-مجاز
حسيني مدقق – سيد عقيل-۱۳۱۰۵-مجاز
هاديان- سيدرضا-۱۳۱۰۷-مجاز
زماني – محمد مهدي -۱۳۱۰۸-مجاز
بهنيا – مسيح -۱۳۱۱۶-مجاز
جوان مولائي – شروين -۱۳۱۲۴-مجاز
سالاريه – فاطمه -۱۳۱۲۹-مجاز
قرباني – عليرضا -۱۳۱۳۲-مجاز
باقري – سعيد-۱۳۱۳۴-مجاز
روانبخش – عادل -۱۳۱۳۶-مجاز
روح بخش – محمد علي -۱۳۱۴۲-مجاز
نظريان – محمود -۱۳۱۴۴-مجاز
فرخ سپهر – محمد -۱۳۱۴۷-مجاز
كاشي پزها- زينب-۱۳۱۴۸-مجاز
شمايلي – مهري -۱۳۱۴۹-مجاز
صادقي – محمد صادق-۱۳۱۵۰-مجاز
عباسي راد – حميد -۱۳۱۵۱-مجاز
فلاح – عبدالله -۱۳۱۵۲-مجاز
اشرف كاشاني – سارا -۱۳۱۵۴-مجاز
حسين جاني – بهمن -۱۳۱۵۸-مجاز
ميرزماني – نجيبه -۱۳۱۶۳-مجاز
سلطانفر- غلامرضا-۱۳۱۶۷-مجاز
تركمن – مرتضي -۱۳۱۶۸-مجاز
يعقوبي – سهيلا -۱۳۱۶۹-مجاز
شوركشتي – حميد رضا -۱۳۱۷۲-مجاز
صحرائيان- افسانه-۱۳۱۸۰-مجاز
عباسي شوازي – ابوالفضل-۱۳۱۸۴-مجاز
پارسا – حسين -۱۳۱۸۷-مجاز
خادمي قرالو – اليزا -۱۳۱۹۰-مجاز
غفاري يامچلو – محمد -۱۳۱۹۷-مجاز
مرادي خمس –يكتا-۱۳۲۰۰-مجاز
جمالي جولادي – محمد رضا-۱۳۲۰۲-مجاز
قنبريان نائيني – محمد -۱۳۲۰۵-مجاز
خواجه عميد – امير هادي -۱۳۲۰۶-مجاز
رحماني - ولي-۱۳۲۰۹-مجاز
شفيعي – ميثم -۱۳۲۱۳-مجاز
زماني- بابك-۱۳۲۱۴-مجاز
السان – مصطفي -۱۳۲۱۶-مجاز
حسين پور – وهاب -۱۳۲۱۸-مجاز
باقري – مليحه -۱۳۲۲۷-مجاز
يعقوبي - رضا-۱۳۲۲۸-مجاز
اعلائي – ليلا -۱۳۲۲۹-مجاز
طاهرزاده سهرابي – نسرين -۱۳۲۳۰-مجاز
رئوفي – بتول -۱۳۲۳۷-مجاز
آرين - ونداد-۱۳۲۴۰-مجاز
اسماعيلي – انوشه -۱۳۲۴۵-مجاز
شكري- مهدي-۱۳۲۴۷-مجاز
قبادي – محمد علي-۱۳۲۴۹-مجاز
مفيد – محمد رضا-۱۳۲۵۱-مجاز
آشوري – سحرناز -۱۳۲۵۲-مجاز
رشيدي – علي -۱۳۲۵۵-مجاز
گودرزي - كوروش-۱۳۲۵۹-مجاز
ضميران- پرهام-۱۳۲۶۱-مجاز
نادري – محمد رضا -۱۳۲۶۴-مجاز
فلاح – ندا -۱۳۲۶۸-مجاز
بهارلو – سميه -۱۳۲۷۰-مجاز
شريفي – محمد رضا -۱۳۲۷۲-مجاز
نوري - ندا-۱۳۲۷۹-مجاز
سليمان جاه-سولماز-۱۳۲۸۰-مجاز
اسفندياري – رويا -۱۳۲۸۲-مجاز
زماني طالب قشلاقي - برات-۱۳۲۸۳-مجاز
شهرياري-آزاده-۱۳۲۹۲-مجاز
اكبري نسب احمدآبادي- پوران-۱۳۲۹۵-مجاز
عطارد – حسين -۱۳۳۰۵-مجاز
بخشي – حميد رضا -۱۳۳۰۷-مجاز
صادق زارع – مهسا -۱۳۳۰۸-مجاز
نجات پور – علي اكبر -۱۳۳۰۹-مجاز
شوشتري صحنه - افشين-۱۳۳۱۰-مجاز
پورمند – مژده -۱۳۳۱۲-مجاز
تركمان – سميه -۱۳۳۱۳-مجاز
مبشري- شمس اله-۱۳۳۱۴-مجاز
ناجي – حسين -۱۳۳۱۵-مجاز
رهبر اوغاني-ندا-۱۳۳۱۶-مجاز
ساجدي – فاطمه -۱۳۳۱۸-مجاز
عربي – محمد رضا -۱۳۳۲۱-مجاز
رضائي – مهدي -۱۳۳۲۳-مجاز
فردوس – فرناز -۱۳۳۲۶-مجاز
مرادي ريزو- فاطمه-۱۳۳۳۰-مجاز
زارع مهرجردي – زهره -۱۳۳۳۸-مجاز
قرباني- فرشته -۱۳۳۴۱-مجاز
طوسي – مريم -۱۳۳۴۷-مجاز
رستمي – نرگس-۱۳۳۴۸-مجاز
ميرمحمدي – جهانگير -۱۳۳۴۹-مجاز
تاجيك – مجتبي -۱۳۳۵۰-مجاز
باغياني- حبيبه-۱۳۳۵۲-مجاز
روح الهي – فرخنده -۱۳۳۵۶-مجاز
موسوي فر- زهره-۱۳۳۵۷-مجاز
مسلم خاني – فرزانه -۱۳۳۵۸-مجاز
ذاكري – ابوذر-۱۳۳۵۹-مجاز
شيرين كام- جيران-۱۳۳۶۰-مجاز
اسعدي مقدم- جواد-۱۳۳۶۲-مجاز
منظري توكلي- فاطمه -۱۳۳۶۳-مجاز
دهقان پور فراشا – سودابه -۱۳۳۶۴-مجاز
ناجي – فراز -۱۳۳۶۶-مجاز
جوان جعفري مجنوردي- محمد رضا-۱۳۳۶۸-مجاز
يوسف زاده الوندي-رضا-۱۳۳۶۹-مجاز
نامداري – الهام-۱۳۳۷۰-مجاز
ترابي ساريجالو- جليل -۱۳۳۷۱-مجاز
عابدين نيا- امير-۱۳۳۷۳-مجاز
نورمحمد – فرناز -۱۳۳۷۵-مجاز
جوادي – احمد -۱۳۳۷۶-مجاز
آخوندي - حسين-۱۳۳۷۸-مجاز
موسوي – سيدحسين-۱۳۳۸۰-مجاز
بزرگواري – فريبا -۱۳۳۸۱-مجاز
جديدي – نازي -۱۳۳۸۳-مجاز
عربي – محمد رضا -۱۳۳۸۴-مجاز
شاكري – مجيد -۱۳۳۸۵-مجاز
بشيري شمس آباد- سيف الدين-۱۳۳۹۱-مجاز
رجبي – عبدالله -۱۳۳۹۶-مجاز
دادخواه ايل ذوله – ناصر -۱۳۳۹۷-مجاز
زارع رشكوئيه- عزيز-۱۳۴۰۴-مجاز
خاكدامن- محمد-۱۳۴۰۵-مجاز
علي زاده ولوكلائي – اسمعيل -۱۳۴۰۶-مجاز
نكوجوي – نسرين -۱۳۴۰۸-مجاز
نظري فرد - احمد-۱۳۴۰۹-مجاز
سالاري – سيد حسين -۱۳۴۱۱-مجاز
ابولقاسمي – مسعود -۱۳۴۱۲-مجاز
طاهرآبادي – نهاله -۱۳۴۱۴-مجاز
اميني غفوري- نرجس خاتون-۱۳۴۱۶-مجاز
جلا ل آبادي پور – ليلا -۱۳۴۱۸-مجاز
اسدي – مهديه -۱۳۴۱۹-مجاز
حضوري رازليقي – سعيد -۱۳۴۲۳-مجاز
نوريان كفشگري - محمدصادق-۱۳۴۲۵-مجاز
آذربرزين – بابك -۱۳۴۲۶-مجاز
نجفي نژاد – آتنا -۱۳۴۲۹-مجاز
نوروزي گيسي – عباس -۱۳۴۳۱-مجاز
شاه غلامي – ناهيد -۱۳۴۳۳-مجاز
رضائي – محمد ناصر -۱۳۴۳۴-مجاز
يوسف زاده چابك – عباس -۱۳۴۳۹-مجاز
پاكدامن – حسين -۱۳۴۴۴-مجاز
دادوئي – حسينعلي-۱۳۴۴۷-مجاز
بلاديان بهبهان – فاطمه -۱۳۴۴۸-مجاز
سليمان زاده – معصومه -۱۳۴۴۹-مجاز
مرادي – علي اصغر -۱۳۴۵۱-مجاز
براتي طرقي – مجيد -۱۳۴۵۲-مجاز
رحماني – حميد رضا -۱۳۴۵۵-مجاز
ستاري طلاتپه – مريم -۱۳۴۵۹-مجاز
رستمي فر – علي -۱۳۴۶۰-مجاز
محي الدين – سحر-۱۳۴۶۱-مجاز
احسن – محبوبه -۱۳۴۶۴-مجاز
فرماني سودمند - عليرضا-۱۳۴۶۷-مجاز
ترابي – پونه -۱۳۴۶۸-مجاز
اميران بخشايشي - عيسي-۱۳۴۶۹-مجاز
علي اكبري – ريحانه -۱۳۴۷۰-مجاز
نجاتيان – گيتا -۱۳۴۷۱-مجاز
عظيمي- محمدعلي-۱۳۴۷۲-مجاز
ظفري – هادي -۱۳۴۷۳-مجاز
قاسمي- معصومه -۱۳۴۷۴-مجاز
حريف بيلندي - رحمان -۱۳۴۷۸-مجاز
باقري تبار – سيد كارا -۱۳۴۸۱-مجاز
داداش زاده – غلامرضا-۱۳۴۸۲-مجاز
قاسمي فر - سيامك-۱۳۴۸۴-مجاز
تقي زاده – داريوش -۱۳۴۸۵-مجاز
تاج الديني – هوشنگ-۱۳۴۸۶-مجاز
ناظمي – محمداسماعيل-۱۳۴۸۸-مجاز
مظاهري سيچاني – امير مسعود-۱۳۴۸۹-مجاز
فرهنگي فارغاني – مهدي -۱۳۴۹۰-مجاز
لطفي گشنيگاني – عليرضا -۱۳۴۹۲-مجاز
حاج نجاري – مهدي -۱۳۴۹۳-مجاز
قديمي نژاد ورنوسفادراني – اعظم -۱۳۴۹۴-مجاز
عزيزي – حسين -۱۳۴۹۵-مجاز
گرگ پور – فرناز -۱۳۴۹۶-مجاز
جمعي – هاشم -۱۳۴۹۷-مجاز
توكلي – محبوبه -۱۳۴۹۸-مجاز
شيخ زاده برآفتابي- تورج-۱۳۴۹۹-مجاز
شاهمرادي ذوله – محسن -۱۳۵۰۰-مجاز
وفائي – كاظم -۱۳۵۰۱-مجاز
قورچيان – مهديه -۱۳۵۰۲-مجاز
رزمي – سميرا -۱۳۵۰۳-مجاز
دانيالي – حميد -۱۳۵۰۸-مجاز
رشيدي نيا – حسين -۱۳۵۱۰-مجاز
حضوري آذر مغانلو – داود -۱۳۵۱۳-مجاز
موسوي – جمشيد-۱۳۵۱۴-مجاز
جعفريان كيكانلو-حسن-۱۳۵۱۵-مجاز
نوري – مازيار -۱۳۵۱۸-مجاز
خزعلي – محمد رضا -۱۳۵۲۰-مجاز
جعفري – طاهره -۱۳۵۲۱-مجاز
حامدي – عليرضا -۱۳۵۲۳-مجاز
الماسي چگني-محمد-۱۳۵۲۵-مجاز
شريف رازي – ژينوس -۱۳۵۲۶-مجاز
منتظر – سورا -۱۳۵۲۷-مجاز
باباپور – هادي -۱۳۵۲۹-مجاز
خوش باف حقيقي- حميد -۱۳۵۳۵-مجاز
ميرزائي – علي -۱۳۵۳۸-مجاز
خاقاني – رويا -۱۳۵۴۳-مجاز
خدابخش – هادي -۱۳۵۴۵-مجاز
صمدي – محمد حسين -۱۳۵۴۷-مجاز
رسولي – محمد -۱۳۵۴۸-مجاز
شعباني – مهد ي-۱۳۵۵۱-مجاز
حسين نژاد ميان گفشه - پرويز-۱۳۵۵۲-مجاز
شمس الديني مطلق - محمد-۱۳۵۵۳-مجاز
شكري - مصطفي-۱۳۵۵۴-مجاز
خان ميرزائي – محمود -۱۳۵۵۵-مجاز
صالحي شرفدار كلائي - غلامرضا-۱۳۵۵۶-مجاز
خوشرو – سيد نجما -۱۳۵۵۹-مجاز
دارابي - راضيه-۱۳۵۶۰-مجاز
عبدالزهرا - خزلي-۱۳۵۶۱-مجاز
مفاخري – فرهاد -۱۳۵۶۳-مجاز
فريدني – مسعود -۱۳۵۶۴-مجاز
دهقاني - جهانفر-۱۳۵۶۵-مجاز
اسماعيلي – رحمت اله -۱۳۵۶۶-مجاز
بخشي – سيما -۱۳۵۶۷-مجاز
جهرمي – محمد ابراهيم -۱۳۵۸۲-مجاز
عسگري – مرضيه -۱۳۵۸۶-مجاز
كاظمي – سيد محسن -۱۳۵۸۹-مجاز
امينيان – ليلا -۱۳۵۹۱-مجاز
صمدي – عليرضا -۱۳۵۹۵-مجاز
بيات – آزاده -۱۳۶۰۰-مجاز
سعيد نيك – محسن -۱۳۶۰۱-مجاز
يوسفي – سيد عليرضا -۱۳۶۰۷-مجاز
توكلي – محمد ابراهيم -۱۳۶۱۲-مجاز
رضانيا – مهدي -۱۳۶۱۵-مجاز
بلالي – حسين -۱۳۶۱۶-مجاز
خبيري – محبوبه السادات-۱۳۶۱۸-مجاز
صابري – عبدالله -۱۳۷۶۱-مجاز
سيف اللهي – حميدرضا -۱۴۵۲۴-مجاز
پيرايه جو- اسد -۱۴۵۵۸-مجاز
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني ماهانه( ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۷/۴/۱۳۸۶)

قابل توجه كارآموزان محترم وكالت دادگستري شهر تهران
                                       
قابل توجه كارآموزان محترم وكالت دادگستري شهر تهران

سخنراني ماهانه

زمان : ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۷/۴/۱۳۸۶

سخنران: دكتر محمدعلي متاني

موضوع سخنراني: حقوق ثبت اسناد و املاك در يك نگاه

مكان: خيابان دكتر شريعتي- بالاتراز پل سيدخندان ، حسينيه ارشاد

توصيه
مقتضي است جهت اجتناب از ازدحام و ممهور نمودن كارنامه، كارموزان يك ساعت قبل از شروع سخنراني در جلسه حضور بهم رسانند. عدم حضور به مو قع به منزله عدم شركت در جلسه سخنراني خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار سوم سال ۱۳۸۵-كانون وكلاي دادگستري مركز

ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۵/۳/۱۳۸۶
                                       
مراسم تحليف پذيرفته شدگان اختبار سوم سال ۱۳۸۵ ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۵/۳/۱۳۸۶ در سالن امام علي واقع در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي گردد لذا از كليه كارآموزان محترمي كه جزء قبول شدگان اختبار ياد شده مي باشند دعوت بعمل مي آيد در مراسم تحليف شركت نمايند.انجام مراسم تحليف فقط با تحويل اصل پروانه كارآموزي انجام خواهد شد لذا به كارآموزان محترمي كه پروانه كارآموزي خود را تحويل ندهند اجازه شركت در مراسم تحليف داده نخواهد شد. بديهي است كليه كارآموزان محترم و همراهان آنان با پوشش مناسب شئون حرفه مقدس وكالت در مراسم حضور خواهند داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * رتبه اول تا نوزدهم اختبار سوم سال ۱۳۸۵

كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
محل اشتغال به وكالت- معدل- مجموع نمرات- شماره پروانه نام و نام خانوادگي- رتبه
سمنان        ۱۶۹۲        ۱۰۱/۵        ۱۳۰۲۸        مهدي بالوي        ۱

تهران        ۱۶/۵۵        ۹۹/۲۵        ۱۲۲۶۹        مينا عقبايي        ۲

تهران        ۱۶۳۴        ۹۸        ۱۲۶۵۵        مادح جمشيدي        ۳

تهران        ۱۶/۳۰        ۹۷/۷۵        ۱۲۳۰۲        فرزاد امين پور        ۴

پيشوا        ۱۶/۲۱        ۹۷/۲۵        ۱۲۵۱۸        مريم شيخي        ۵

دماوند        ۱۶/۰۹        ۹۶/۵        ۱۲۶۵۴        بهرام بخشعلي        ۶

كرج        ۱۶/۰۵        ۹۶/۲۵        ۱۲۲۴۹        مريم ابراهيمي        ۶

تهران        ۱۶/۰۵        ۹۶/۲۵        ۱۲۲۶۴        ايوب بالايي        ۷

تهران        ۱۶/۰۵        ۹۶/۲۵        ۱۲۸۹۵        نادر نجفيان        ۷

تهران        ۷۵/۹۶        ۹۵/۷۵        ۱۲۲۳۷        سيد مهدي ميركمالي        ۸

ميرآباد        ۱۵/۹۲        ۹۵/۵        ۱۲۵۱۶        رضا جاوداني        ۹

زاهدان        ۱۵/۹۲        ۹۵/۵        ۱۲۵۸۲        مجتبي مروت        ۹

بندرعباس        ۱۵/۸۸        ۹۵/۲۵        ۱۲۸۸۹        مهرانه وزوايي        ۱۰

فيروزكوه        ۱۵/۸۴        ۹۵        ۱۲۶۸۱        مرضيه سادات رضوي        ۱۱

تهران        ۱۵/۸۰        ۸۴/۷۵        ۱۲۳۳۶        سيدفريدالدين تكاپو        ۱۱

ملارد        ۱۵/۸۰        ۹۴/۷۵        ۱۲۴۸۱        رحمت ولدي        ۱۲

ميامي        ۱۵/۸۰        ۹۴/۷۵        ۱۲۶۸۹        ليلا ابراهيمي        ۱۲

شهريار        ۱۵/۷۱        ۹۴/۲۵        ۱۲۸۱۹        اميركرباسي ميلاني        ۱۳

گلباف        ۱۵/۷۱        ۹۴/۲۵        ۱۱۷۴۱        عباس بيدرام گرگابي        ۱۳

تهران        ۱۵/۶۷        ۹۴        ۱۲۲۴۲        الهم يوسيفيان شوره دلي        ۱۳

اشتهارد        ۱۵/۶۷        ۹۴        ۱۲۷۹۹        احسان منصوري        ۱۴

بندرعباس        ۱۵/۶۷        ۹۴        ۱۳۰۰۹        مجتبي مزيناني        ۱۴

شهريار        ۱۵/۶۷        ۹۴        ۱۳۰۴۰        محمد بهمني        ۱۴

ورامين        ۱۵/۵۹        ۹۳/۵        ۱۲۱۵۲        فيض اله جعفري        ۱۵

تهران        ۱۵/۵۷        ۹۳/۳۸        ۱۲۶۳۶        سميه قاسمي        ۱۶

تهران        ۱۵/۵        ۹۳        ۱۲۲۶۲        كرمعلي حيدري        ۱۷

قدس        ۱۵/۵        ۹۳        ۱۲۶۵۵        غلامرضا با صحبت نوين زاده        ۱۷

تهران        ۱۵۴۶        ۹۲/۷۵        ۱۲۶۰۸        اميررضا دانا        ۱۸

طبس        ۱۵/۴۶        ۹۲/۷۵        ۱۳۰۰۰        علي محمد محب الرحمان        ۱۸

كرمان        ۱۵/۴۲        ۹۲/۵        ۱۲۷۳۴        فاطمه السادات مرتضوي        ۱۹
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه شماره ۲ اختبار اول سال ۱۳۸۶

تاريخ ورود به سايت ۶/۳/۱۳۸۶
                                       
۱- كليه كارآموزاني كه دوره ۱۸ ماه كارآموزي ايشان تا پايان ارديبهشت سال ۱۳۸۶ به پايان مي رسد، تكاليف خود را حداكثر تا تاريخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ به دفتر كميسيون تحويل دهند.

۲- كليه كارآموزاني كه دوره كارآموزي ايشان تا برگزاري اختبار اول سال ۱۳۸۶ تمديد شده، كارآموزي خود را در تاريخ ۶/۳/۱۳۸۶ ختم و تكاليف خود را حداكثر تا ۲۰/۳/۱۳۸۶ به دفتر كميسيون تحويل دهند.

۳- كارآموزان مشمول بند(د) ماده ۸ لايحه قانوني استقلال و ماده۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيز مطابق بند يك اقدام نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه كارآموزان كانون وكلاي دادگستري مركز:در خصوص حضور در جلسات دادگاه و تهيه گزارش از محاكم

كارآموزان محترم توجه فرماييد:تعداد حضور در جلسات دادگاه و تهيه گزارش از محاكم به شرح زير است:قبل از تاريخ ۱۵/۱۱/۸۴ براي شهرتهران چهار جلسه حضور در دادگاه و يك جلسه تهيه گزارش و براي سايرشهرستان ها چهار جلسه حضوردر دادگاه و تهيه گزارش از هر چهار جلسه بوده است.بعد از تاريخ ۱۵/۱۱/۸۴ كليه كارآموزان (تهران و شهرستان ها) موظف به حضور در دو جلسه دادگاه و تهيه گزارش از هر دو جلسه مي باشند.
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه كليه كارآمو زاني كه دوره ۱۸ ماه كارآموزي ايشان به پايان رسيده است(تاريخ ورود به سايت۲۸/۰۱/۱۳۸۶)

اطلاعيه

كليه كارآموزاني كه دوره ۱۸ ماه كارآموزي ايشان به شرح ذير به پايان مي رسد ، بايد تكاليف كارآموزي خود را در مواعد مقررذير به دفتر كميسيون تحويل دهند.

پايان كارآموزي - حداكثر مهلت تحويل تكاليف
۱) تاپايان اسفند ۸۵ - تا پايان فروردين ۸۶
۲) تا پايان فروردين ۸۶ - تا پانزدهم ارديبهشت ۸۶
۳) تاپانزدهم ارديبهشت ۸۶- تا پايان ارديبهشت ۸۶

كارآموزان مشمول بند دال ماده ۸ لايحه قانوني استقلال و تبصره ۳ ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيز بايد طبق موارد فوق اقدام نمايند.

موكداً متذكر مي شود پس از انقضاي مواعد مقرر, تكاليف كارآموزي مطلقاً و بهيچ وجه پذيرفته نخواهد شد و كارآموزاني كه در تاريخهاي تعيين شده ، اقدام به تحويل تكاليف خود ننمايند مستنكف از انجام وظايف كارآموزي تلقي و با آنان طبق ماده ۳۳ شرح وظايف كارآموزي رفتار خواهد شد .

كارآموزاني كه دوره كارآموزي ايشان تا برگزاري اختبار اول سال ۱۳۸۶ تمديد شده, بايستي تا اطلاع بعدي به كارآموزي ادامه داده و تكاليف خود را طبق اعلام بعدي تحويل نمايند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi